Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
Drepturi de asigurari sociale


Drepturi de asigurari sociale
LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in MONITORUL OFICIAL al ROMANIEI, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.

Modificarile si completarile aduse:

-RECTIFICAREA 19 din 17.03.2000,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 27.04.2000,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 171 din 19.10.2000,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30.12.2000,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 27 iunie 2001 respinsa de LEGEA nr. 341 din 31 mai 2002,

-HOTARAREA nr. 1.037 din 18 octombrie 2001,

-LEGEA nr. 16 din 10 ianuarie 2002,
-LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002,

-LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002,

-HOTARAREA nr. 1.105 din 10 octombrie 2002,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003,

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003;

-LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003,

-HOTARAREA nr. 1.006 din 22 august 2003,

-LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003,

-HOTARAREA nr. 1.515 din 18 decembrie 2003,

-LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003,

-RECTIFICAREA nr. 577 din 22 decembrie 2003 .

ORDINUL nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 27 iunie 2002.

Modificarile si completarile aduse:

-ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003;

-LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003;

-LEGEA nr. 598 din 22 decembrie 2003.

ORDINUL MMSSF nr. 553 din 14 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 8 ianuarie 2003.

LEGEA nr. 519 din 3 decembrie 2003 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 4 decembrie 2003.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003.

LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 11 martie 2004.

HOTARAREA GUVERNULUI nr. 537 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii.

ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE DECAT PENSIILE

Sistemul public de pensii din Romania este organizat si functioneaza potrivit Legii nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza principiilor unicitatii, egalitatii, obligativitatii, contributivitatii, solidaritatii sociale, repartitiei si autonomiei.

a)principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;

b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;

c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;

d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;

f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.

Altfel spus, pornind de la aceleasi norme de drept, sistemul public de pensii asigura tuturor participantilor, contribuabili sau beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la:

a)concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca;

b)prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca;

c)concediu si indemnizatie pentru maternitate;

d)concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;

e)concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav;

f)ajutor de deces.

A. CONCEDIU SI INDEMNIZATIE PENTRU

INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA, CAUZATA DE BOLI OBISNUITE SAU DE ACCIDENTE IN AFARA MUNCII, BOLI PROFESIONALE SI ACCIDENTE DE MUNCA

Conditii de acordare


      Asiguratii sistemului public beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat in conditiile legii.

In cazul bolilor profesionale sau accidentelor de munca certificatul medical se vizeaza in mod obligatoriu de catre Inspectoratul de Sanatate Publica, respectiv de Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia se afla sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca, asiguratii care au un stagiu de cotizare in sistemul public de cel putin 6 luni, realizat in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical.

Nu este necesara indeplinirea conditiei de realizare a stagiului de cotizare in cazul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accidente de munca, boli profesionale, urgente medico-chirurgicale, tuberculoza si bolile infectocontagioase din grupa A.

Concediile medicale si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire. Incepand cu a 90-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. 

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o perioada mai mare de 180 de zile pentru unele boli, astfel:

-1 an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare;

-1 an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip;

-un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

-6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maxim 1 an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

     Mod de calcul si plata

      Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si/sau perioadele in care asiguratul:

-a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas;

-a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

-a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.


      Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 100% din baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale in cazul bolilor profesionale, accidentelor de munca, tuberculozei, SIDA, cancerului de orice tip, precum si a bolilor infecto-contagioase din grupa A si urgentelor medico-chirurgicale.
      Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca cuvenite asiguratilor care desfasoara activitate in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, se calculeaza si se platesc de catre fiecare angajator, cu conditia ca persoanele respective sa fi realizat la fiecare angajator stagiul minim prevazut de lege.


      Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca astfel:

-pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;

-intre 21 - 100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;

-peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca.

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat astfel:

-incepand cu prima zi de incapacitate temporara de munca in cazul somerilor si a persoanelor asigurate cu declaratie sau contract de asigurare sociala;

-incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator, pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.

In situatia in care incapacitatea temporara de munca a fost cauzata de boli profesionale sau accidente de munca, indemnizatia se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii, astfel:

-de catre angajator, pentru asiguratii salariati sau persoanele asimilate acestora;

-de catre prestatorul de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau de alte forme de pregatire pentru someri;

-din bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare sociala.

      Exemplu de calcul al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca :

Exemplul nr. 1:

 • o persoana asigurata a sistemului public solicita acordarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca pentru perioada inscrisa in certificatul de concediu medical, respectiv 22.04.2004 30.04.2004;
 • certificatul de concediu medical prezinta viza de urgenta medico-chirurgicala (cod indemnizatie de asigurari sociale de stat 07);
 • baza de calcul a indemnizatiei se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical 21.04.2004 22.10.2004, astfel:

LUNA

VENITUL BRUT REALIZAT

NR. ZILE LUCRATE

NR. ZILE LUCRATOARE

Aprilie    2004

Martie    2004

Februarie    2004

Ianuarie    2004

Decembrie    2003

Noiembrie    2003

Octombrie    2003

TOTAL

 • media zilnica a bazei de calcul:
         29989130 / 121 = 247844,05 lei
 • calcul indemnizatie bruta pe luna aprilie 2004:
         247844,05* 100% = 247844,05 lei
         247844,05* 7 zile lucratoare = 1.734.908 lei

Exemplul nr. 2:

 • o persoana asigurata a sistemului public solicita acordarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca pentru perioada inscrisa in certificatul de concediu medical, respectiv 01.05.2004 31.05.2004;
 • in luna ianuarie 2003 a beneficiat de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in perioada 01.01.2003 -31.01.2003, in cuantum brut de 2.205.500 lei;
 • baza de calcul a indemnizatiei se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical 30.04.2004 01.11.2004, astfel:

LUNA

VENITUL BRUT REALIZAT

NR. ZILE LUCRATOARE

Aprilie    2004Martie    2004

Februarie    2004

Ianuarie    2004

Decembrie    2003

Noiembrie    2003

TOTAL

 • media zilnica a bazei de calcul:
         15605000 / 123 = 126869,92 lei
 • calcul indemnizatie bruta pe luna mai 2004 :
         126869,92* 75% = 95152,44 lei
         95152,44* 21 zile lucratoare = 1.998.201 lei

Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sunt :

 • cererea tip (anexa nr.39)
 • certificatul medical eliberat in conditiile legii

Calculul si plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se fac pe baza anexei nr. 39 si a certificatului medical, care constituie ordin de plata, lunar de catre:

-persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

-autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului ;

-organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori ;

-persoanele juridice sau fizice prestatoare ale cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau ale unor forme de pregatire profesionala pentru someri ;

-institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical;

-casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

B.    PRESTATII PENTRU PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR

SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA

      Asiguratii sistemului public pot beneficia de :

 • indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca;
 • indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
 • indemnizatie pentru carantina;
 • reabilitare profesionala;
 • tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;
 • bilete de odihna, pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata, potrivit legii, constituirea fondului social.

      Conditii de acordare

      Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru sau indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca, din cauza bolii sau a accidentului, se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pe o durata de cel mult 90 de zile calendaristice intr-un an calendaristic, pentru:

 • persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici;
 • persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.

Indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca se acorda, daca la noul loc de munca asiguratul realizeaza un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale in lunile respective.
       Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de Inspectoratul de Sanatate Publica.

Asiguratii aflati in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de 90 de zile si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, pe baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale. Contravaloarea acestor bilete se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Mod de calcul si plata

      Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru si a indemnizatiei pentru trecerea temporara in alta munca, este egal cu diferenta dintre baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

      Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul.

      Baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si/sau perioadele in care asiguratul:

 • a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas;
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.

Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru, indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca si indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru plata indemnizatiei pentru indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru, indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca si indemnizatia pentru carantina sunt :

 • cererea tip (anexa nr.39)
 • certificatul medical eliberat in conditiile legii


      Calculul si plata indemnizatiei se fac lunar de catre:

 • persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
 • autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
 • organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori.

      Exemplu de calcul al indemnizatiei pentru prevenirea imbolnavirilor:

Exemplul nr. 1:

Un asigurat a contribuit la sistemul public de asigurari sociale astfel:

LUNA

VENITUL BRUT REALIZAT

NR. ZILE LUCRATOARE

Iunie    2004

Mai    2004

Aprilie    2004

Martie    2004

Februarie    2004

Ianuarie    2004

TOTAL

La noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca salariatul obtine 2.000.000 lei

 • media zilnica a bazei de calcul:
         16800000/ 126 = 133333,33 lei
 • media zilelor lucratoare din ultimele 6 luni:
 • baza de calcul lunara a indemnizatiei:

133333,33*21=2.799.999,93 lei

 • baremul maxim pentru cuantumul indemnizatiei:

2.799.999,93 * 25%=699.999,98, intregit la 700.000 lei

 • cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale:

2.799.993,93-2.000.000=799.993,93 lei, intregit la 799.994 lei

Se compara cuantumul indemnizatiei obtinut cu baremul maxim si se constata ca cuantumul indemnizatiei este mai mare, ca urmare cuantumul indemnizatiei va fi de 700.000 lei.

C. INDEMNIZATIA DE MATERNITATE

      Conditii de acordare

      Asiguratele au dreptul la concediu si indemnizatie de maternitate daca au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu de sarcina si lehuzie inscrisa in certificatul medical.
      Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 zile inainte de nastere, iar concediul pentru lehuzie pe o perioada de 63 zile dupa nastere, cu posibilitatea compensarii intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare.

Compensarea nu poate opera in situatia in care se solicita efectuarea intregului concediu de maternitate anterior nasterii copilului (inclusiv concediul pentru lehuzie).

In situatia in care copilul se naste mort, sau moare in perioada concediului de lehuzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
      Persoanele cu handicap beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina incepand cu luna a 6 - a de sarcina.

Beneficiaza de concediu de maternitate si persoanele care au incetatat plata contributiei de asigurari sociale, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.

In aceasta situatie baza de calcul se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.

Mod de calcul si plata

Cuantumul indemnizatiei de maternitate se determina prin aplicarea unui procent de 85% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu pentru sarcina si lehuzie, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si/sau perioadele in care asigurata :

 • a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas ;
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora .

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Exemplu de calcul al indemnizatiei de maternitate:

 • o persoana asigurata a sistemului public solicita acordarea indemnizatiei de maternitate, pe baza de certificat medical eliberat de medicul de specialitate sau de medicul de familie, incepand cu data de 15.04.2004;
 • baza de calcul a indemnizatiei se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu de sarcina si lehuzie 14.04.2004 - 15.10.2004, astfel:

LUNA

VENIT BRUT REALIZAT

NR. ZILE LUCRATOARE

Aprilie    2004Martie    2004

Februarie    2004

Ianuarie    2004

Decembrie    2003

Noiembrie    2003

Octombrie    2003

TOTAL

 • media zilnica a bazei de calcul:
         41756522 / 124 = 336746,15 lei
 • calcul indemnizatie bruta pe luna aprilie 2004:
         336746,15* 85% = 286234,23 lei
        286234,23* 12 zile lucratoare = 3.434.811 lei

Documentele necesare si platitorii de drepturi

Actele necesare pentru plata indemnizatiei de maternitate sunt :

 • cererea tip (anexa nr.39)
 • certificatul medical si, dupa caz, certificatul de persoana cu handicap emis in conditiile legii.

      Calculul si plata indemnizatiei de maternitate se fac pe baza anexei nr. 39 si a certificatului medical, care constituie ordin de plata, lunar de catre:

 • persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;
 • autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
 • organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
 • institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical;
 • casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.

D.    INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PANA LA IMPLINIREA VARSTEI DE 2 ANI
(In cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani)

Conditii de acordare

Incepand cu 01.01.2004, beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, asiguratii care au un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie.
      In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti sau sustinatorul legal, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute de lege.

Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lehuzie. Aceasta dispozitie este aplicabila asiguratilor care solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului incepand cu anul 2004.

In cazul asiguratilor care au adoptat, au fost numiti tutore, carora li s-au incredintat copii sau le-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.

Ca atare, in vederea acordarii concediului pentru cresterea copilului, acestor asigurati nu le sunt aplicabile prevederile referitoare la obligativitatea efectuarii celor 42 de zile din concediul de lehuzie.

Daca mama beneficiaza de indemnizatie de maternitate, tatal, in urma optiunii, poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, numai dupa implinirea a 42 de zile de la data nasterii, respectiv din a 43-a zi de la data nasterii copilului, cu respectarea conditiei privind stagiul de cotizare.

In situatia in care mama nu este asigurata in sistemul public sau nu beneficiaza de concediu de maternitate, tatal poate solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului imediat dupa nasterea acestuia, fara a fi necesar a se parcurge cele 42 de zile.

Este necesar a se preciza ca nu se poate cumula aceasta indemnizatie cu alte venituri. In consecinta, pentru a beneficia de acest drept, tatal obligatoriu trebuie sa suspende raportul de munca sau de serviciu.

In cazul mamei care se afla in concediu pentru cresterea unui copil, perioada in care naste altul, iar pana la solicitarea concediului pentru cresterea acestuia din urma au trecut cel putin 42 de zile de la nastere (timp in care asigurata se afla in continuare in concediu pentru cresterea primului copil), pentru acordarea concediului pentru cresterea celui de al doilea copil nu se cere efectuarea obligatorie a celor 42 de zile reprezentand concediu pentru lehuzie.

Atunci cand mama renunta la indemnizatia pe care o primeste pentru primul copil, in favoarea celei pentru al doilea copil, imediat dupa nasterea acestuia din urma, pentru a beneficia de acest drept este obligatoriu sa efectueze cele 42 de zile din concediul de lehuzie.

Mod de calcul si plata

Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 01.01.2004, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Exemplu de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani pentru drepturile stabilite dupa 01.01.2004:

Exemplul nr. 1

 • o persoana asigurata a sistemului public, solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de 05.05.2004;
 • in perioada 01.03.2004 04.05.2004 a beneficiat de concediu de sarcina si lehuzie;
 • data nasterii copilului: 23.03.2004;
 • baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani o constituie salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, astfel:


      7.682.000 * 85% = 6.529.700 lei

Exemplul nr. 2

 • o persoana asigurata a sistemului public, solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de 03.05.2004;
 • data nasterii copilului: 29.03.2003;
 • baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani o constituie salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, astfel:


      7.682.000 * 85% = 6.529.700 lei

Exemplul nr. 3

 • o persoana asigurata a sistemului public, solicita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de 01.04.2004;
 • data nasterii copilului: 29.03.2003;
 • in perioada 01.06.2003 30.09.2003 a mai beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului.
 • baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani este aceeasi cu cea stabilita la prima solicitare.

In situatiile in care mama beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului stabilita anterior datei de 31 decembrie 2003, iar in anul 2004 ca urmare a renuntarii mamei la aceasta prestatie solicita tatal acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, cuantumul ce se cuvine in acest caz este de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, tinandu-se cont de respectarea conditiei privind stagiul de cotizare.

      Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru plata indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani sunt :

 • cererea tip (anexa nr.39)
 • livretul de familie sau certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, certificatul de persoana cu handicap emis in conditiile legii.


      Calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani se fac lunar de catre :

persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

 • autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
 • organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
 • institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului;
 • casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.


      Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.
      Tatal sau sustinatorul legal care solicita indemnizatia pentru cresterea copilului, in decurs de 126 zile calculate de la nasterea copilului, are obligatia sa depuna platitorului de drepturi o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca mama copilului nu beneficiaza de concediu de maternitate.

E.    INDEMNIZATIE PENTRU INGRIJIREA COPILULUI BOLNAV

      Conditii de acordare


      Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, daca au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu pentru ingrijirea copilului bolnav inscrisa in certificatul medical.
      Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.

      Mod de calcul si plata

      Cuantumul indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, si/sau perioadele in care asiguratul:

a beneficiat de drepturi de asigurari sociale cu exceptia pensiei pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala si de urmas;

 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat.


      Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Exemplu de calcul al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani:

 • o persoana asigurata a sistemului public solicita acordarea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani pentru perioada inscrisa in certificatul de concediu medical, respectiv 11.06.2004 18.06.2004;
 • a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani pana la data de 08.07.2003;
 • a beneficiat de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in perioadele :
         19.01.2004 - 30.01.2004   2.580.000 lei
         15.03.2004 21.03.2004  2.345.875 lei
 • baza de calcul a indemnizatiei se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical 10.06.2004 11.12.2003, astfel:

LUNA

VENITUL BRUT REALIZAT

(CM+SALARIU)

NR. ZILE LUCRATE

(CM+LUCRAT)

Iunie    2004

Mai    2004

Aprilie    2004Martie    2004

Februarie    2004

Ianuarie    2004

Decembrie    2003

TOTAL

 • media zilnica a bazei de calcul:

       21.016.636 / 125 = 168133,09 lei

 • calcul indemnizatie bruta pe luna iunie 2004:

       168133,09* 85% = 142913,13 lei
       142913,13* 6 zile lucratoare = 857.479 lei

      Documentele necesare si platitorii de drepturi

      Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani sunt:

 • cererea tip (anexa 39)
 • certificatul de concediu medical eliberat de medicul de familie sau, dupa caz, certificatul pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii.

      Calculul si plata indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se fac lunar de catre:

persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

 • autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;
 • organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;
 • institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical;
 • casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie si contract de asigurare.


      Parintele sau sustinatorul legal care beneficiaza de indemnizatie are obligatia sa depuna lunar platitorului de drepturi o declaratie pe proprie raspundere, care sa ateste ca celalalt parinte nu exercita concomitent acelasi drept.

F.    AJUTORUL DE DECES

      Conditii de acordare


      Ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
      In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
      Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

      Mod de calcul si plata


      Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPAS, valabil la data decesului.
      Pentru anul 2004 cuantumul ajutorului de deces este de 7.682.000 lei.
      In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar.

      Ajutorul de deces se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

      Documentele necesare si platitorii de drepturi


      Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :

 • cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
        sau
 • cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • certificat de deces in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului in original si copie;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator, in original si copie;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

      Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre:

 • angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora.

      Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea 'ACHITAT ', data, semnatura si stampila.

INDEXAREA PRESTATIILOR DE ASIGURARI SOCIALE

      Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa odata cu indexarea valorii punctului de pensie, in conditiile stabilite prin Hotarari de Guvern.

      In aplicarea procentelor de indexare a indemnizatiilor de asigurari sociale se va avea in vedere ca durata de acordare a diverselor prestatii pe termen scurt nu se cumuleaza.

      Indexarile acordate indemnizatiilor de asigurari sociale pana in prezent sunt urmatoarele:

H.G.523/31.05.2001, aparuta in M.O.304/08.06.2001, procent 6,00%

H.G.781/21.08.2001, aparuta in M.O.502/27.08.2001, procent 3,00%

H.G.1169/21.11.2001, aparuta in M.O.759/28.11.2001, procent 6,00%

H.G.195/28.02.2002, aparuta in M.O.171/11.03.2002, procent 6,00%

H.G.518/23.05.2002, aparuta in M.O.367/31.05.2002, procent 4,65%

H.G.920/22.08.2002, aparuta in M.O.647/31.08.2002, procent 2,78%

H.G.1301/20.11.2002, aparuta in M.O.864/29.11.2002, procent 4,20%

H.G.218/27.02.2003, aparuta in M.O.144/05.03.2003, procent 3,50%

H.G.614/29.05.2003, aparuta in M.O. 392/06.06.2003, procent 2,70%

H.G.1006/22.08.2003, aparuta in M.O. 618/30.08.2003, procent 2,65%

H.G.1383/27.11.2003, aparuta in M.O. 856/02.12.2003, procent 3,10%

H.G.263/26.02.2004, aparuta in M.O. 205/09.03.2004, procent 2,00%

INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE

PRELUATE IN PLATA DE CJP PRAHOVA

A.    Conditii de acordare

      In cazul in care angajatorul isi inceteaza activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, drepturile de asigurari sociale (indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, pentru maternitate, pentru cresterea sau ingrijirea copilului bolnav, ajutorul de deces si indemnizatia pentru carantina), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii.

      B. Documentele necesare

      Actele necesare in vederea preluarii in plata din bugetul asigurarilor sociale de stat a drepturilor care s-au nascut anterior situatiilor sus mentionate sunt :

 • lista angajatilor aflati in plata de indemnizatie de asigurari sociale;
 • situatia platii lunare a drepturilor pana la data depunerii documentatiei ;
 • carnetele de munca ale angajatilor respectivi, in care s-a inscris temeiul legal al incetarii raportului de munca ;
 • actele medicale si alte acte prevazute de lege pentru acordarea drepturilor ;
 • in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca se mai depune si copia de pe contractul individual de munca, cu viza Inspectoratului Teritorial de Munca ;
 • in cazul incetarii activitatii angajatorului se mai depune si unul din urmatoarele acte :
 • actul oficial care atesta inceperea procedurii de incetare a activitatii angajatorului persoana juridica (hotararea tribunalului investit cu procedura falimentului, incheierea judecatorului-sindic, hotararea adunarii generale a actionarilor, ramasa definitiva, incheierea judecatorului delegat, privind inscrierea in Registrul comertului a mentiunilor referitoare la modificarea/completarea actului constitutiv si a numirii lichidatorului );
 • confirmare scrisa a expirarii valabilitatii sau a anularii autorizatiei de functionare sau autorizatiei de libera practica (pentru angajatori, persoane fizice);
 • procesul- verbal de insolvabilitate incheiat de casa teritoriala de pensii in baza art.93 din Ordonanta Guvernului nr.11/1996, cu modificarile ulterioare;
 • copie legalizata de pe actul de desfiintare a organizatiei cooperatiei mestesugaresti;
 • confirmarea scrisa a expirarii mandatului exercitat in cadrul autoritatii elective, executive, legislative sau judecatoresti;
 • orice alte acte prevazute de legislatia in materie in vigoare la data incetarii activitatii sau la data constatarii insolvabilitatii angajatorului.

BILETE DE TRATAMENT PENTRU SALARIATI

      Beneficiaza de bilete de tratament in statiuni balneoclimaterice, urmatoarele categorii de salariati:

-asiguratii sistemului public care sufera de anumite afectiuni pentru care s-a recomandat de catre medic tratament balnear;

-copiii asiguratului pot beneficia de bilet numai daca ii insotesc pe titularii de tratament, au varsta cuprinsa intre 6 si 18 ani si fac dovada ca urmeaza cursurile intr-o unitate de invatamant preuniversitar, acreditata conform normelor legale;

-sotul/ sotia titularului, numai daca insoteste titularul biletului.

       Persoanele care beneficiaza gratuit de bilete de tratament:

-asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile;

-salariatii care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute de art. 20, lit. b din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.

Acte necesare:


      In vederea eliberarii biletului de tratament, beneficiarul trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

 1. cerere;
 2. recomandare medicala pentru tratament balnear, eliberata de medicul de familie sau medicul specialist;
 3. adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat si salariul brut lunar;
 4. carte de identitate sau buletin de identitate.

Cuantumul contributiei:


      Persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate, li se stabileste cuantumul contributiei dupa cum urmeaza:


      a) In cazul salariatilor care au salariul brut lunar mai mic sau egal decat ultimul salariu mediu brut pe economie, cunoscut la data solicitarii biletului, cuantumul contributiei este de 50% din pretul integral al biletului de tratament balnear;
      b) In cazul salariatilor care au salariul brut lunar mai mare decat ultimul salariu mediu brut lunar pe economie, cunoscut la data solicitarii biletului, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear;

      c) In cazul sotului/ sotiei care nu are venit propriu, sau al copiilor care insotesc parintele, cuatumul contributiei este de 50% din contributia titularului;

      d) In cazul in care contributia personala calculata, conform prevederilor de la lit. a)-c), depaseste pretul integral al biletului, persoana plateste pretul integral al biletului.

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCURILE DE MUNCA

Conditii de acordare

Concediul de risc maternal este concediul pe care poate sa il solicite o salariata daca:

 • a nascut recent si si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lehuzie; nu poate solicita mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut;
 • este gravida si anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate;
 • a efectuat concediul de lehuzie, alapteaza si anunta in scris angajatorul cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare

iar angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate in mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii conditiilor si/sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca, fara riscuri penstru sanatatea sa si/sau a fatului ori a copilului.

Angajatorul, in prezenta medicului de medicina muncii, este obligat sa evalueze anual activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, in vederea determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea asiguratelor si oricaror repercursiuni asupra sarcinii ori alaptarii.

Indemnizatia de risc maternal se acorda, in baza certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile. Certificatul, prin grija angajatorului, trebuie vizat de catre medicul de medicina muncii.

Beneficiaza de indemnizatie de risc maternal asiguratele care au un stagiu de cotizare in sistemul public de cel putin 10 luni , realizat in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical.

Mod de calcul si plata

Cuantumul indemnizatiei de risc maternal se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul a indemnizatiei stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 10 luni anterioare primei zile de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective.

Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Documentele necesare si platitorii de drepturi

Actele necesare pentru plata indemnizatiei pentru risc maternal sunt :

 • cererea tip (anexa nr.39)
 • certificatul medical eliberat in conditiile legii
 • dupa caz, certificatul medical va fi insotit de certificatul de nastere al copilului

Calculul si plata indemnizatiei pentru risc maternal se fac pe baza anexei nr. 39 si a certificatului medical, care constituie ordin de plata, lunar de catre:

-persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea personalul angajat pe baza de contract individual de munca, precum si persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea functionarii publici, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

-autoritatea electiva, executiva, legislativa sau judecatoreasca in cadrul careia persoanele sunt numite sau isi desfasoara activitatea in functii elective, pe durata mandatului;

-organizatiile cooperatiei mestesugaresti unde isi desfasoara activitatea membrii cooperatori;

-casele teritoriale de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru persoanele asigurate cu declaratie de asigurare.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate