Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» Dezvoltari si tendinte in industria asigurarilor


Dezvoltari si tendinte in industria asigurarilor
DEZVOLTARI SI TENDINTE IN INDUSTRIA ASIGURARILOR

Economia romaneasca a inregistrat in 2004 o dezvoltare accelerata, reflectata prin cresterea reala a Produsului Intern Brut (PIB) cu 8,3% fata de 2003, conform datelor provizorii furnizate de Institutul National de Statistica.

Principalii catalizatori ai dezvoltarii economiei romanesti au fost consumul final al populatiei, care a inregistrat o crestere reala cu 10,8%, si formarea bruta de capital fix, in crestere reala cu 10,1%.

Totodata, rata inflatiei decembrie/decembrie a scazut cu 4,8 puncte procentuale, pana la 9,3% in 2004, in timp ce castigurile salariale nete s-au majorat, in medie, cu peste 23%.
Dinamica indicatorilor macroeconomici a fost apreciata de agentiile de rating si Uniunea Europeana, factor ce a contribuit la obtinerea de catre Romania a statutului de economie de piata functionala.

In acest context, piata asigurarilor s-a dezvoltat si consolidat intr-un ritm sustinut comparative cu anii precedenti, contribuind in acest fel la progresul inregistrat, in ansamblu, la nivelul pietei financiar- bancare.

Astfel, primele brute subscrise in 2004 au consemnat o crestere reala cu circa 19%, atingand valoarea de 34.765 miliarde lei, echivalentul a circa 876 milioane EURO, si conducand la cresterea gradului de penetrare la 1,46%.

Spre deosebire de anul 2003, cand cele doua categorii de asigurari, generale si de viata, inregistrau cresteri similare, in 2004 ritmul real de crestere a subscrierilor din asigurari generale a fost dublu fata de cel consemnat in cazul asigurarilor de viata.

Dinamica asigurarilor generale a fost sustinuta de asigurarile auto (de mijloace de transport si de raspundere civila), care, datorita ponderii majoritare (de peste 65%), au impus ritmul pietei.

Clasele de asigurari generale cu cele mai mari cresteri in 2004 au fost insa asigurarile de mijloace de transport feroviare, de sanatate, de raspundere civila generala si de credite si garantii, dar contributia cumulata a acestora in total subscrieri ramane scazuta, de pana la 10%.

Dezvoltarea asigurarilor auto s-a produs pe fondul expansiunii vanzarilor de autovehicule noi, care s-au majorat, conform datelor prezentate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autovehicule, cu peste 30% (ritm dublu fata de estimarile initiale), precum si a pietei leasingului (in care peste 90% din contracte au ca obiect autovehiculele), intr-un ritm de crestere a valorii contractelor estimat la circa 30%.

Prognozele pe termen mediu indica o mentinere a trendului de crestere a indicatorilor macroeconomici, sociali si, implicit, a pietei asigurarilor.

Conform unui studiu al Comisiei Europene, ”Economic Forecasts. Spring 2005”, perspectiva economiei romanesti pentru 2005 si 2006 indica o continuare a tendintei de crestere sustenabila si, in acelasi timp, de diminuare, a trendului deflationist.

Acelasi document arata ca economia romaneasca va evolua insa in ritmuri mai moderate, chiar daca, urmare a introducerii cotei unice de impozitare, prognozele privind consumul final al populatiei si formarea bruta de capital fix au fost revizuite in sens crescator.

Totodata, se preconizeaza ca investitiile vor inregistra si in viitor un ritm de crestere anuala de peste 10%, datorita continuarii procesului, deja inceput, de retehnologizare, precum si a proiectelor de investitii publice de amploare.

Evolutia industriei asigurarilor va fi puternic influentata de schimbarile produse in plan legislativ, in vederea alinierii la prevederile acquis-ului comunitar.

Ne referim, in principal, la cresterea exigentei in ceea ce priveste cerintele minime de capital pentru asiguratori, la implementarea modelelor de calcul a marjei de solvabilitate prevazute de directivele europene, la consolidarea regi mului de conducere prudentiala, in conformitate cu prin cipiile guvernantei corporative si ale managementului orientat spre analiza riscului, si la introducerea unor conditii suplimentare privind califi carea profesionala, atat pentru coordonatorii activitatii asiguratorilor, cat si pentru personalul intermediarilor in asigurari.

Conform reglementarilor emise de CSA, pana la 30 iunie 2006 capitalul social minim al asiguratorilor trebuie sa atinga treptat nivelurile prevazute de directivele europene pentru fondul de siguranta.

Aplicarea acestor prevederi va determina o con solidare si mai puternica a pietei, ceea ce inseamna stabilitate si, implicit, cresterea protectiei intereselor asigu ratilor si a increderii potentialilor

asigurati. Se anticipeaza, totodata, pentru 2005 si 2006 modifi cari esentiale din punct de vedere al numarului societatilor de asigurare, al structurii actionariatelor acestora, al managementului si al personalului ocupat in acest domeniu.

Capitalizarea pietei, eficientizarea managementului asiguratorilor, profesionalizarea celor care vand practic produse de asigurare si cresterea increderii consumatorilor vor determina intarirea capacitatii societatilor si brokerilor de asigurare de a face fata concurentei internationale la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana ca urmare a incorporarii in piata unica europeana.

Acestor factori calitativi de stimulare a dezvoltarii pietei asigurarilor li se adauga factorii cantitativi, care se refera atat la cresterea veniturilor disponibile ale populatiei si ale agentilor economici, cat si la dezvoltarea altor segmente ale economiei nationale.Perspectivele pentru 2005 si 2006 indica o continuare a cresterii asigurarilor auto, o influenta pozitiva in acest sens venind din sfera vanzarilor auto si a pietei leasingului, estimata ca avand un potential de 4-5 miliarde de euro, conform unor declaratii oficiale.

Ponderea asigurarilor auto se va diminua insa treptat, ca urmare a expansiunii pe care o vor inregistra alte forme de asigurare, cum ar fi asigurarile de sanatate, asigurarile de locuinte, asigurarile de viata, asigurarile de raspundere civila generala.

Asigurarile de sanatate se vor dezvolta ca o alternativa viabila de finantare la sistemul public de sanatate, in prezent deficitar din cauza imbatranirii populatiei, a cresterii costurilor medicale, a dezechilibrului existent intre numarul de contributori, mai mic, si numarul de benefi ciari.

Expansiunea creditului ipotecar, anticipata pe fondul necesitatii innoirii si extinderii fondului locativ si al accesului din ce in mai convenabil la aceasta forma de finantare, ca urmare a scaderii dobanzilor, va determina cresterea subscrierilor din asigurari de locuinte si de viata (acestea fiind garantii solicitate de institutiile de credit pentru acordarea imprumuturilor).

l 2004Este de asteptat ca piata asigurarilor sa creasca si ca urmare a subscrierilor de riscuri catastrofale, Romania fiind o tara puternic expusa la astfel de riscuri, indeosebi la inundatii si cutremur.

O crestere importanta este preconizata in cazul asigurarilor de raspundere civila generala, avand in vedere inclusiv faptul ca, pentru anumite categorii profesionale, reglementarile specifice domeniului

de activitate impun incheierea unei astfel de asigurari.

In sectorul asigurarilor de viata, previzionam o crestere a asigurarilor de viata traditionale, dar si a asigurarilor asimilate pensiilor, in masura in care autoritatile responsabile cu reformarea sistemului de

pensii si introducerea pensiilor administrate privat recunosc deductibilitatea si pentru aceste forme de asigurare.

Pe fondul acestor evolutii, prognozam ca piata asigurarilor va consemna in 2005 si 2006 cresteri

anuale de peste 20%, in euro, cu o dinamica mai buna a asigurarilor de viata.

In consecinta, tinand cont si de evolutiile macro economice, gradul de penetrare a asigurarilor va creste.

Procesul de intarire a capacitatii institutionale de supraveghere prudentiala si control a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a devenit in 2004 mult mai vizibil, ca urmare a completarii cadrului legislativ de functionare a autoritatii cu noi atributii si instrumente de lucru specifice activitatii, dar si a imbunatatirii strategiei de recrutare si de pregatire a resurselor umane.

Subliniem in acest sens, in special, amendamentele si completarile aduse Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, prin Legea nr.403/2004, Legii nr.136/1995 (prin Legea nr.172/2004), precum si reglementarea, in premiera pentru sectorul asi gurarilor din Romania, a procedurilor specifice de reorganizare financiara si faliment la societatile de asigurare.

Prin Legea nr.403/2004, legiuitorul recu noaste Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ca fiind

singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, aspect extrem de important pentru orice supraveghetor in asigurari, avand in vedere complexitatea si specificul activitatii. Aceeasi lege aduce in sarcina Comisiei noi atributii si detaliaza anumite proceduri privind autorizarea, supravegherea activitatii de asigurare si de intermediere in asigurare, aplicarea masurilor sanc tionatorii, si altele, ceea ce face cadrul legal mult mai clar.

Comisia este, totodata, indrituita expres sa solutioneze reclamatiile si sesizarile privind activitatea operatorilor autorizati sa functioneze in domeniul asigurarilor, sa aplice masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, sa reglementeze si supravegheze activitatea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, etc.

Existenta unei independente reale a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigura rilor, conform recomandarilor expertilor Comisiei Europene, a fost reconfirmata prin modificarile si completarile aduse Legii nr.32/2000 prin Legea nr.403/2004.

Aceste atribute de mai sus sunt cerute, prin pre vederi exprese, in toate directivele europene si sunt enuntate ca principii de baza de catre IAIS. Prin intarirea independentei si a gradului de stabilitate, cuplate cu o crestere a responsabilizarii supraveghetorului, in primul rand fata de consumatori, ca asigurati sau potentiali asigurati, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor i se recunoaste calitatea de autoritate competenta de a reglementa si de a supraveghea activitatea de asigurare. Drept urmare, pentru asiguratorii si intermediarii in asigurari romani autorizatia emisa de aceasta autoritate constituie pasaport european, in baza careia pot furniza servicii si produse la nivelul intregului spatiu economic european.Principalele atributii ale compartimentelor din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sunt:

1.1Directia Generala Reglementari - coordoneaza activitatea privind elaborarea reglementarilor contabile, a celor specifi ce asigurarilor generale si de viata si raspunde solicitarilor privind interpretarea prevederilor din legislatia in vigoare privind activitatea de asigurare;

1.2Directia Autorizare – analizeaza documentatiile prezentate de asiguratori si brokeri de asigurare pentru obtinerea autorizatiilor de constituire, functionare sau a altor aprobari ori avize necesare si elaboreaza autorizatiile si avizele respective;

1.3Directia Generala Control – verifi ca respectarea aplicarii prevederilor Legii nr.32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si a nor melor emise in aplicarea acesteia prin controale la sediile si/sau sucursalele operatorilor din piata;

1.4Directia Generala de Supraveghere a Solvabilitatii si Raportari Financiare – primeste si analizeaza raportarile extracontabile si situatiile financiare transmise de societatile de asigurare si de brokerii de asigurare in conformitate cu prevederile Legii nr.32/2000, modificata si completata prin Legea nr.76/2003 si Legea nr.403/2004, si a normelor emise in aplicarea acesteia;

1.5Directia Generala Integrare Europeana si Relatii Internationale - coordoneaza procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana in domeniul asigurarilor si activitatea de reprezentare a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in relatiile cu institutiile, organismele financiare internationale si cu alte autoritati in domeniu;

1.6Directia Generala Asigurari Obligatorii – reglementeaza si monitorizeaza activitatea de asigurari obligatorii;

1.7Directia Fondul de Protejare a Asiguratilor – administreaza si gestioneaza disponibilitatile Fondului de protejare a asiguratilor.

Strategia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se circumscrie celor doua scopuri majore pe care le are: apararea drepturilor asigu ratilor si promovarea stabilitatii fi naciare a sectorului asigurarilor.

Totodata, in contextul pregatirilor Romaniei pentru aderarea la Uniunea Europeana, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este responsabila cu indeplinirea angajamentelor privind transpunerea prevederilor acquis-ului comunitar in legislatia romaneasca privind asigurarile si implementarea acesteia.

Indeosebi in anul 2004, au fost inregistrate progrese semnificative in aceasta directie, progrese ce au contribuit la decizia Comisiei Europene de a inchide provizoriu capitolul 3 de negociere – „Libera circulatie a serviciilor”.

Integrata in sistemul mondial al supraveghetorilor in asigurari, prin afi lierea la IAIS, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmareste intotdeauna preluarea celor mai bune practici in domeniu si intensificarea continua a actiunilor menite sa asigure o protectie eficienta a intereselor asiguratilor.

In ceea ce priveste colaborarea formala pe plan intern, la sfarsitul anului 2004, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor avea protocoale incheiate cu: Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare privind cooperarea in domeniul supravegherii sistemului financiar, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consuma torilor, Federatia “Institutul de Asigurari”, Camera Auditorilor Financiari, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Consiliul Concurentei, Academia de Studii Economice si Institutul National de Statistica.

Raport Anual 2004
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate