Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» Definitii si concepte in domeniul asigurarilor


Definitii si concepte in domeniul asigurarilor
DEFINITII SI CONCEPTE IN DOMENIUL ASIGURARILOR

1 Elemente tehnice ale asigurarilor

In vederea cunoasterii modului si a conditiilor in care se infaptuieste asigurarea, se impune o prezentare a elementelor care intervin in activitatea curenta din acest domeniu.

Asiguratorul este o persoana juridica (societatea de asigurari) care, in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurati, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment asigurat in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde - in baza legii - fata de terte persoane.
Asiguratul este persoana care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati sau accidente, ori persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata sa, ori persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte pesoane.

Beneficiarul asigurarii reprezinta persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare.

Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare, fara insa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat. Astfel, de exemplu, un agent economic poate incheia o asigurare de accidente pentru salariatii sai. In acest caz, calitatea de asigurati o au salariatii pentru care a fost incheiata asigurarea, iar agentul economic este contractantul asigurarii.

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si va cuprinde:

-numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;

-obiectul asigurarii: bunuri, persoane, raspundere civila;

-primele de asigurare;

-sumele asigurate;

-riscurile ce se asigura;

-momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului;

-alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.

Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene (evenimente) care odata produs datorita efectelor sale il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea sau suma asigurata. In asigurare nu pot fi cuprinse toate fenomenele (evenimentele) care produc pagube.

Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea. Suma asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si constituie un element care sta la baza calculului primei de asigurare.

Prima de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii la producerea riscului asigurat. Din primele de asigurare incasate, asiguratorul isi constituie, pe langa fondul necesar achitarii despagubirilor sau a sumelor asigurate, si alte fonduri prevazute prin dispozitiile legale si isi acopera cheltuielile privind constituirea si administrarea fondului de asigurare. Prima de asigurare se determina inmultind suma asigurata cu cotele de prima tarifara stabilita diferentiat in functie de forma de asigurare.

Durata asigurarii reprezinta perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare dintre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.

Paguba sau dauna reprezinta pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. Intalnim aici doua notiuni si anume paguba totala in cazul in care bunul a fost distrus in intregime si paguba partiala atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului.

Despagubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de principiul de raspundere al asiguratorului. In practica asigurarilor de bunuri se intalnesc trei principii care se aplica la acoperirea pagubelor:

Principiul raspunderii proportionale

In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat.

, unde

d = despagubire de asigurare

p = paguba

S.A. = suma asigurata

V = valoarea bunului asigurat

Pricipiul primului risc

In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare este egala cu paguba fara a putea depasi nivelul sumei asigurate. Conform acestui principiu, raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului nu mai influenteaza nivelul despagubirii, aceasta depinzand doar de marimea pagubei si a sumei asigurate.

Principiul raspunderii limitate

In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita.

Partea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului poarta denumirea de fransiza. Ea poate fi de doua feluri: atinsa si deductibila.

-In cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate - daca aceasta este mai mare decat fransiza-Fransiza deductibila se scade in toate cazurile din paguba indiferent cat este volumul acesteia din urma.

-Existenta fransizei il determina pe asigurat sa manifeste mai multa grija pentru prevenirea pagubelor.

2 Clasificarea asigurarilor

Asigurarea reprezinta un element important al programelor de management al riscului. In continuare vor fi clasificate cele mai importante tipuri de asigurari sau polite. Aici accentul cade pe utilizarea asigurarii ca un instrument al managementului riscului in abordarea diferitelor tipuri de risc; va fi explicat scopul fiecarei acoperiri.

1. Asigurari generale:

a)Asigurari obligatorii

Raspunderea Civila Auto

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciul adus de asigurat unor terte persoane prin accidente de autovehicule. Despagubirile se acorda pentru sumele pe care aiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces ori prin avarierea sau distrugerea unor bunuri.

Asistenta medicala pentru calatorii in strainatate

Asiguratorul acopera prin asigurare cheltuielile medicale si/sau de repatriere, necesare a fi efectuate de Asigurat, ca urmare a imbolnavirii in timpul calatoriei in strainatate sau a unui accident survenit in aceasta perioada. Asigurarile pot fi incheiate de persoane fizice si juridice care au domiciliul/rezidenta, respectiv sediul permanent in Romania. Acoperirea prin asigurare este valabila in tara/tarile straine mentionate in polita precum si, unde este cazul, in tarile de tranzit.

Cartea Verde;

Asiguratorul asigura in baza acestei polite de asigurare, persoanele fizice si juridice care detin autovehicule inmatriculate in Romania, pentru cazurile de raspundere civila fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule produse numai in afara teritoriului Romaniei.

b) Asigurari facultative

Asigurari de bunuri

Au ca obiect diferite valori materiale apartinand diferitelor persoane fizice sau juridice, care pot fi supuse actiunii unor fenomene naturale sau accidentelor. In tara noastra fac obiectul asigurarilor de bunuri o gama variata de valori materiale, cum sunt: mijloacele de productie fixe si circulante, culturile agricole si rodul viilor, animalele, autovehiculele, cladirile si alte constructii, bunurile casnice.

Asigurari CASCO

Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice in schimbul platii primelor de catre acestea, pentru pagubele produse de riscurilor asigurate (avarii si furt) autovehiculelor apartinand acestora.

Asigurari de raspundere profesionala.

In baza cererii de asigurare inaintate de Contractant/Asigurat, a Conditiilor generale si specifice si a politei de asigurare incheiate, Asiguratorul se angajeaza sa plateasca despagubiri in caz de pierderi materiale, vatamare corporala, afectarea sanatatii sau deces cauzate unei terte persoane din culpa Asiguratului, ca urmare a exercitarii profesiei sale.

Asigurarea de raspundere civila generala

In asigurarea de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil.

Prin contractul de asigurare se poate cuprinde in asigurare si raspunderea civila a altor persoane decat a celei care a incheiat contractul.

Drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.

Asiguratorul poate fi chemat in judecata de persoanele pagubite in limitele obligatiilor ce-i revin acestuia din contractul de asigurare.

Despagubirea se stabileste pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator, potrivit contractului de asigurare ori prin hotarare judecatoreasca.

Pentru stabilirea despagubirii, in cazul evenimentelor petrecute pe teritoriul Romaniei, partile sunt obligate, daca nu ajung la intelegere, sa supuna litigiul solutionarii unui organ de jurisdictie roman.

Asiguratorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit in masura in care acesta nu a fost despagubit de asigurat, despagubire ce nu poate fi urmarita de creditorii asiguratului.

Despagubirea se plateste asiguratului in cazul in care acesta dovedeste ca a despagubit pe cel pagubit.

Asigurari de persoane, altele decat asigurarile de viata.

Asigurari de viata

Au ca obiect persoana fizica in sine, se incheie pentru diminuarea consecintelor negative cauzate de calamitati naturale, accidente, boli sau pentru plata sumelor asigurate in legatura cu producerea unor evenimente in viata persoanelor (deces, pierderea capacitatii de munca, implinirea unei anumite varste).

3 Asigurari generale

3.1 Asigurari obligatorii

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto:

Persoanele fizice si juridice care detin autovehicule inmatriculate in Romania sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmere a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei. Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate daca indeplinesc una din urmatoarele conditii:

poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei;

numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asiguratorilor de autovehicule din tara de origine.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil. Despagubirile se acorda indiferent de locul unde s-au produs accidentele, atat in timpul mersului cat si al stationarii.

Despagubirile se acorda persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces sau prin avarierea bunurilor. In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv. Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau detinatorului ori conducatorului autovehiculului raspunzator de producerea pagubelor.

Despagubirea se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si asigurator iar in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca pronuntata in Romania.

Asiguratii sau reprezentantii acestora sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 4 zile lucratoare de la data acestuia, cu exceptia cazurilor de forta majora in care termenul de 4 zile lucratoare incepe de la data incetarii acestora.

Nivelul primelor de asigurare, limitele de despagubire, termenele de plata, sanctiunile si alte elemente cu privire la aplicarea asigurarii se stabilesc in fiecare an prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.

Detinatorii de autovehicule inmatriculate in Romania sunt obligati sa incheie asigurarea RCA inainte de expirarea asigurarii anterioare si pe durata nelimitata si sa mentina valabilitatea acesteia prin plata primei de asigurare pentru perioade de cate 6 sau 12 luni. Pentru persoanele care au mai mult de un autovehicul in proprietate se va incheia un singur contract de asigurare. In cazul in care se doreste denuntarea asigurarii, asiguratii sunt obligati sa instiinteze in scris asiguratorul cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea perioadelor mentionate mai sus. Este interzis asiguratorilor sa incheie asigurarea RCA cu persoane care nu fac dovada denuntarii in conditiile prezentate. Daca asiguratii nu denunta asigurarea RCA, aceasta continua automat pe perioade egale cu cele anterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

nu exista prime/rate de asigurare restante pentru perioada de asigurare anterioara;

asiguratii au platit prima de asigurare aferenta perioadei urmatoare inainte de expirarea celei anterioare.

Raspunderea asiguratorului incepe:

la data mentionata in polita de asigurare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatiile de plata cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a perioadei de asigurare anterioara;

dupa 48 de ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o polita de asigurare valabila in momentul platii;

din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii politei, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii autovehiculului, pentru autovehiculele care urmeaza a fi inmatriculate sau reinmatriculate.

In unul si acelasi accident produs pe teritoriul Romaniei, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri, inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in limitele de despagubire valabile la data accidentului. Aceste limite se stabilesc anual prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana limitele de despagubire vor fi cele prevazute in directivele Uniunii Europene.

Pentru anul 2006, limitele de despagubire sunt:

de la 1 milion de lei pana la maxim 4 miliarde, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere sau distrugere a bunurilor, pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 1 milion lei;

pana la maxim 2 miliarde de lei pentru fiecare persoana dar nu mai mult de 10 miliarde, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamare corporala sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.

Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate:

Ce se poate asigura?

Asigurarea acopera costurile medicale si/sau de repatriere, ca urmare a imbolnavirii in timpul calatoriei in strainatate sau a unui accident suferit de Asigurat in aceasta perioada.

Asigurarile pot fi incheiate de persoane fizice care au domiciliul sau rezidenta in Romania.

Acoperirea prin asigurare este valabila in tara/tarile straine mentionate in polita.

Care sunt riscurile asigurate?

Cu exceptia excluderilor prevazute, Asiguratorul despagubeste cheltuielile medicale impuse de tratamentul de urgenta, necesar a fi efectuat pe timpul sederii temporare in strainatate a Asiguratului. In conditiile prezentei asigurari, cheltuielile medicale se refera numai la:

-tratamentul ambulatoriu al Asiguratului;

-medicamente si materiale sanitare prescrise de medic, cu exceptia protezelor;

-proceduri de diagnosticare stabilite de medic;

-spitalizare, in masura in care aceasta:

-are loc intr-o institutie recunoscuta in tara respectiva drept spital;

-se face sub supravegherea directa a unui medic, avand la dispozitia sa facilitati suficiente de diagnosticare si terapie;

-se desfasoara numai conform metodelor recunoscute din punct de vedere stiintific si testate clinic in acea tara.

In acest scop trebuie folosit spitalul din localitatea in care se afla Asiguratul sau spitalul din localitatea cea mai apropiata, unde exista posibilitatea aplicarii tratementului adecvat. Asiguratorul isi rezerva dreptul de a acoperi costurile tratamentului in conditii de spitalizare numai pana cand starea medicala a Asiguratului permite repatrierea pentru continuarea tratementului adecvat in Romania.

-interventii chirurgicale de urgenta;

-tratement stomatologic de urgenta, dar numai pentru alinarea durerilor acute;

-cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanta, pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic;

-cheltuieli pentru transferul la o clinica de specialitate, daca acesta este solicitat de medicul curant.

In masura in care, urmare a unui accident sau a unei imbolnaviri subite, situatia o impune, Asiguratorul despagubeste cheltuielile de repatriere a Asiguratului sau a corpului neinsufletit ori pe cele de inmormantare la locul decesului in strainatate, in urmatoarele conditii:

-repatriere numai in conditii speciale de transport. Vor fi recunoscute de catre Asigurator drept conditii speciale de transport doar cele stabilite de medicul/ medicii specialisti care au tratat pacientul;

-in caz de deces sunt acoperite cheltuielile strict legate de inmormantare/incinerare, respectiv pentru tratamente medicale postmortem, imbalsamare, sicriu, transport la locul inmormantarii in strainatate sau de repatriere a corpului neinsufletit, exclusiv funerarii si inhumare.

Cum poate fi aleasa suma asigurata?

Suma asigurata, respectiv raspunderea maxima cumulata a Asiguratorului in baza prezentei asigurari, este conform planului bifat astfel:

-pentru cheltuieli medicale:

Plan A:10.000 Euro, pentru tarile limitrofe;

Plan B:30.000 Euro, pentru tarile din spatiul Schengen sau din Uniunea Europeana;

Plan C:50.000 Euro, pentru toate tarile;

-pentru repatriere:

Plan A:5.000 Euro

Plan B:7.000 Euro

Plan C:50.000 Euro

Care sunt excluderile de risc?

Asiguratorul nu plateste despagubiri pentru:

boli cronice si consecinte ale unor asemenea boli existente sau cunoscute la data completarii cererii chestionar si/sau la inceputul asigurarii, chiar daca acestea nu au fost tratate, sau pentru boli tratate ori proceduri medicale de orice natura efectuate in ultimele 6 luni dinaintea inceputului asigurarii, inclusiv pentru consecinte ale acestora. Aceleasi excluderi se aplica pentru consecinte ale accidentelor;

orice costuri in legatura cu tratamentul cancerului, al bolilor cu transmitere sexuala, infectarea cu HIV, SIDA si consecintele acestora;

indepartarea defectelor sau anomaliilor/malformatiilor fizice (tratament cosmetic);

orice costuri legate de tratamente de odihna sau de recuperare in sanatorii, centre de sanatate sau odihna, case de covalescenta sau in alte institutii similare;

orice costuri legate de dereglari mentale, psihiatrice sau psiho-somatice;

cheltuieli in legatura cu sarcina, nasterea copilului, tratamente sau controale medicale specifice starii de graviditate ori ca urmare a modificarilor de natura cronica datorate sarcinii si consecintele acestora. Totusi, potrivit prevederilor prezentelor conditii, in cazul unor complicatii acute aparute in primele 30 de saptamani de sarcina, Asiguratorul va despagubi cheltuielile care privesc strict procedurile medicale de salvare a vietii mamei si/sau a copilului, cu conditia ca femeia insarcinata sa nu fi implinit varsta de 38 ani;

proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetarii medicale, precum si consecintele acestora;

proceduri terapeutice necunoscute din punct de vedere medical si neautorizate de institutii medicale competente si consecintele acestora;

reabilitare si fizioterapie sau pentru cheltuieli efectuate pentru procurarea , inlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel, a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact;

tratamente stomatologice definitive, tratamente de canal, ortodontoza, paradantoza, detartrare, dinti artificiali, coroane/punti dentare;

servicii medicale care nu sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului sau pentru efectuarea tratamentului sau care nu sunt impuse ca urmare a unei imbolnaviri acute sau ca urmare a unei vatamari corporale din accident;

examinari de rutina, controale sau verificari medicale generale (tip fisa medicala);

vaccinari de rutina impuse sau solicitate de autoritati medicale locale;

tratamentul sau ingrijirea medicala acordata de catre sot/sotie, parinti sau copii. Costurile materiale confirmate vor fi totusi despagibite conform politei de asigurare;

interventii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amanate pana la revenirea in tara a Asiguratului (operatii programate);

medicamente sau tratamente necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasarii in strainatate dar care erau cunoscute sau prescrise inainte de inceperea calatoriei;

cheltuieli medicale in conditii de spitalizare sau de internare in clinici de specialitate si/sau cheltuieli de repatriere care nu au fost avizate in prealabil la Asigurator;

pentru orice evenimente cauzate direct sau indirect de revolte, rebeliuni, rascoale, revolutii, razboi (declarat sau nu), invazie externa, razboi civil, lupte, acte de terorism.

pentru orice vatamare cauzata prin auto-ranire, intentie de sinucidere sau sinucidere;

pentru boli sau accidente pe care persoana asigurata le-a provocat intentionat sau prin comiterea unei infractiuni sau ca rezulat al starii de ebrietate sau al consumului de alcool, droguri, produse farmaceutice;

Cind se incheie asigurarea si cum poate fi aleasa perioada de asigurare ?

Asigurarea se incheie inaintea inceperii calatoriei in strainatate iar polita de asigurare va fi emisa numai dupa plata integrala a primei de asigurare. Asigurarea se incheie pentru o perioada minima de 3 zile si maxima de 12 luni.

Raspunderea Asiguratorului incepe la data mentionata in polita ca fiind data inceperii perioadei de valabilitate a asigurarii, dar nu inainte de trecerea frontierei pentru efectuarea calatoriei in strainatate.

Raspunderea Asiguratorului inceteaza la data expirarii perioadei de valabiliate inscrisa pe polita de asigurare sau din momentul in care Asiguratul trece granita in Romania. Totusi, daca un accident sau o imbolnavire, care au survenit in perioada de valabilitate a politei, obligatia Asiguratorului de a plati despagubiri in baza politei de asigurare se poate extinde cu cel mult patru saptamani, in masura in care Asiguratul aduce dovezi ca repatrierea nu a fost posibila.

Cum se procedeaza in caz de accident sau imbolnavire?

In caz de accident sau imbolnavire subita, Asiguratul trebuie sa:

-contacteze Centrul de Alarma al Prestatorului de servicii medicale al Asiguratorului, informandu-l cu privire la evenimentul produs si la datele din polita de asigurare;

-urmeze instructiunile acestuia;

-prezinte medicului curant polita de asigurare.

Asiguratorul va despagubi cheltuielile telefonice, in masura in care se dovedeste efectuarea lor.

Cum se face stabilirea si plata despagubirilor?

Plata cheltuielilor medicale se face in numele Asiguratorului, cu exceptia cazurilor in care Centrul de Alarma prevede o alta procedura, pe care o comunica Asiguratului.

In cazul in care nu se urmeaza procedura anterioara, este necesar sa se comunice Asiguratorului motivul nerespectarii ei. In acest caz, Asiguratorul isi rezerva dreptul de a despagubi numai cheltuielile pe care le considera strict legate de tratamentul de urgenta sau de a refuza plata despagubirii, daca din acest motiv nu se poate stabili si asuma vreo responsabilitate in baza prevederilor prezentelor conditii.

Plata despagubirii se face pe baza documentelor prezentate in original, documente care devin proprietatea Asiguratorului. Asiguratorul poate pretinde ca documentele justificative cu privire la cheltuielile efectuate, emise intr-o limba straina, sa fie insotite de o traducere legalizata, costurile acesetia fiind suportate de catre persoana asigurata. In cazul in care Asiguratorul a suportat costul traducerii, acesta va fi scazut din despagubirea cuvenita.

Documentele necesare pentru solutionarea cererii de despagubire sunt:

declaratia Asiguratului cu privire la descrierea evenimentului si cuantumului cheltuielilor efectuate;

polita de asigurare;

documentele medicale care sa ateste diagnosticul si tratamentul urmat;

facturi emise pe numele Asiguratului si/sau chitante privind cheltuielile medicale sau de repatriere efectuate, inclusiv cele pentru produse farmaceutice;

orice alte documente relevante pentru solutionarea cererii.

In cazul tratamentului dentar, facturile/chitantele trebuie sa contina informatii privind dintii tratati si tratamentul aplicat.

In cazul pretentiilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere a corpului neinsufletit al Asiguratului, trebuie prezentat certificatul de deces al acestuia si documentele care sa ateste cauza, locul decesului si dovada efectuarii cheltuielilor pentru care s-a emis pretentia de rambursare (facturi si chitante emise si platite de persoana care solicita rambursarea cheltuielilor).

Care sunt obligatiile asiguratului?

Pretentiile de despagubire trebuie prezentate Asiguratorului cel mai tarziu la o luna de la terminarea tratamentului sau de la revenirea in tara ori, in cazul decesului, dupa repatrierea corpului neinsufletit.

Asiguratul trebuie sa furnizeze Asiguratorului, la cerere, toate informatiile necesare stabilirii realitatii producerii evenimentului asigurat si cuantumului despagubirii. De asemenea, la cererea expresa a Asiguratorului, trebuie prezentate dovezi cu privire la data exacta la care a inceput calatoria in strainatate si durata acestia.

Asiguratul trebuie sa autorizeze Asiguratorul sa obtina informatiile considerate necesare de la terte persoane (medici, institutii medicale) si sa elibereze aceste terte persoane de obligatia de a pastra secretul cu privire la cazul respectiv.

In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute mai sus, Asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirii daca din aceasta cauza nu a putut determina realitatea producerii evenimentului asigurat si intinderea prejudiciului.

Polita de asigurare poate fi reziliata de Asigurat, numai daca cererea de reziliere se face inainte de inceperea perioadei de valabilitate, caz in care Asiguratorul restituie prima de asigurare, mai putin cheltuielile de administrare.

In masura in care Asiguratul primeste compensatii pentru cheltuieli pe care le-a efectuat, de la terte persoane raspunzatoare de producerea pagubei sau ca rezultat al altor imprejurari legale, Asiguratorul are dreptul sa scada aceste compensatii din despagubirea cuvenita Asiguratului.

Drepturile de despagubire dobandite in baza prezentei asigurari nu pot fi cesionate si nici transferate de Asigurat.

In limita despagubirilor platite, Asiguratorul este subrogat in drepturile Asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Asiguratul este obligat sa conserve dreptul de regres al Asiguratorului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei, in limita despagubirilor platite.

Sucursala emitenta a politei transmite spre solutionare la Administratia centrala Departamentul Asigurari Persoane intreaga documentatie privind solicitarea de despagubire a Asiguratului (inclusiv traducerea in limba romana a documentelor emise in alte limbi), oprind o copie a dosarului la Sucursala.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a medicilor si asistentilor medicali

(Acest tip de asigurare este obligatoriu prin reglementarile institutiei care coordoneaza activitatea din sanatate si nu prin lege)

Ce se poate acoperii prin aceasta asigurare ?

In baza cererii de asigurare inaintate de Contractant/Asigurat, a Conditiilor generale si specifice si a politei de asigurare incheiate, Asiguratorul se angajeaza sa plateasca despagubiri in caz de pierderi materiale, vatamare corporala, afectarea sanatatii sau deces cauzate unei terte persoane din culpa Asiguratului, ca urmare a exercitarii profesiei sale.

Care poate fi perioada de asiguare?

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an, daca nu se convine o alta perioada de comun acord intre parti. Aceasta polita de asigurare intra in vigoare la ora '0' a zilei urmatoare celei in care s-a emis polita si s-a incasat prima rata si inceteaza la ora '24' a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea, perioada pe care se intinde si raspunderea Asiguratorului.

Prezentul contract de asigurare acopera raspunderea profesionala a Asiguratului numai pe perioada de valabilitate a politei si numai pentru pierderile materiale, vatamarile corporale, afectarea sanatatii sau decesul provocate unei terte persoane, pentru care a fost depusa cerere de despagubire de catre Asigurat, in termenul de prescriptie.

Care sunt riscurile asigurate?

Asiguratorul acorda despagubiri, in limita sumei asigurate, pentru :

despagubirile si cheltuielile de judecata pe care Asiguratul este obligat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata de o instanta de judecata romana, sa le plateasca unei terte persoane, pentru un prejudiciu de natura materiala, vatamare corporala, afectarea sanatatii sau deces, survenite ca urmare a urmatoarelor acte savarsite in timpul exercitarii legale a obligatiilor sale profesionale;

diagnosticari eronate;

tratamente prescrise, recomandate in mod eronat pacientilor;

erori sau neglijente in efectuarea interventiilor medicale in scop diagnostic sau terapeutic;

neglijenta, intarziere, superficialitate si omisiune in indeplinirea sarcinilor proprii de serviciu;

medicatie eliberata eronat;

infestarea pacientului sau a Asiguratului cu o boala infectioasa.

Care sunt excluderile de risc?

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pierderi materile, vatamari coporale, afectarea sanatatii sau deces provocate unei terte persoane, ca urmare a unei decizii sau fapte cauzatoare luate, respectiv comise de catre Asigurat, in urmatoarele situatii:

in conditiile practicarii profesiunii medicale cu depasirea limitelor de competenta pentru care este autorizat si acreditat/abilitat.

in urma unor tratamente, proceduri sau interventii medicale asupra carora pacientii sau reprezentantii legali nu au fost informati sau nu si-au exprimat consimtamantul in scris.

aflat sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau subsatntelor halucinogene interzise de lege.

cu rea intentie.

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru pretentiile formulate de pacienti sau de reprezentantii legali ai acestora fata de Asigurat, pentru plata unor daune ca urmare a unor prevederi ale unui contract sau intelegere incheiat intre Asigurat si pacient.

Asigurartorul nu acorda despagubiri pentru pretentiile formulate de rude de gradul II ale Asiguratului.

Cum pot fi stabilite sumele asigurate?

Sumele minime asigurate sunt stabilite pe mai multe grupe de risc in functie de specializarea cadrului medical de catre Colegiul Medicilor, respectiv Ordinul Asistentilor din Romania, si agreate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Dupa fiecare despagubire, suma asigurata se reduce cu suma platita drept despagubire. La cererea Asiguratului suma asigurata poate fi reintregita, cu modificarea corespunzatoare a primei de asigurare .

Daunele se platesc Asiguratului numai in baza hotaririi judecatoresti definitive si irevocabile pronuntata de o instanta judecatoreasca romana.

Cum se stabilesc primele de asigurare ?

Stabilirea primei de asigurare se face prin aplicarea cotatiei de prima la suma asigurata.

Plata primei de asigurare se poate face anticipat si integral, caz in care Asiguratul beneficiaza de o reducere, sau in rate. In cazul neachitarii la termen a unei rate scadente, Asiguratul beneficiaza de un termen de gratie, interval in care polita de asigurare ramane in vigoare. Daca in acest interval rata nu este achitata, contractul este reziliat.

Cum se face constatarea daunelor si acordarea despagubirilor?

Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii raspunderii Asiguratului. Evaluarea daunelor se face pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Asiguratul este obligat sa comunice Asiguratorului orice modificare intervenita in legatura cu datele si informatiile luate in considerare la incheierea politei, precum si schimbarea imprejurarilor esentiale privind posibilitatea producerii riscului asigurat. Nerespectarea riguroasa a obligatiilor ce revin Asiguratlui, incorectitudinea declaratiilor acestuia, precum si forta majora (asa cum este definita de lege) exonereaza Asiguratorul de responsabilitatea asumata prin prezentul contract de asigurare.

3.2 Asigurari facultative

Asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor - CASCO

Cine poate sa incheie o asigurare CASCO si ce conditii trebuie sa indeplineasca autovehiculul?

Asiguratorul asigura persoanele fizice si juridice numite asigurati in schimbul platii primelor de catre acestea, pentru pagubele produse, ca urmare a intervenirii riscurilor asigurate, autovehiculelor inmatriculate in Romania, fata de care acestea au un interes. Autovehiculele trebuie sa aiba in momentul incheierii asigurarii, inspectia tehnica valabila.

Ce autovehicule se pot asigura?

Se pot asigura autovehicule, vehicule pentru transporturi terestre de bunuri sau persoane, actionate pe principiul motorului, precum si altele, construite si echipate pentru diverse destinatii speciale. Remorcile si semiremorcile se pot asigura separat.

Asigurarea se incheie numai pentru riscurile prevazute in conditii, cu fransizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevazute expres in aceasta si in suplimentele de asigurare.

Cum se stabilesc sumele asigurate ?

      Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii. Valoarea reala a autovehiculului reprezinta valoarea de comercializare din nou la data asigurarii (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi), mai putin uzura, stabilita in raport cu vechimea acestuia.

        Ce reprezinta fransiza si pentru ce riscuri o intalnim la asigurarea CASCO?

      Fransiza este partea din fiecare dauna (calculata ca procent din suma asigurata) stabilita prin contract, suportata de Asigurat. Fransizele sunt dupa cum urmeaza:
Obligatorii pentru (ca ex.):

a. furtul total al autovehiculului: procent din suma asigurata (20% din suma asigurata);

b. furtul unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt - procent din suma asigurata (5% din suma asigurata).

Optionale (facultative) pentru avarii totale sau partiale, caz in care Asiguratul, in functie de procentul din suma asigurata ales ca fransiza, beneficiaza de o reducere a primei de asigurare.

Cum se incheie polita?

      Polita de asigurare se incheie in baza declaratiilor Asiguratului din cererea-chestionar, numai dupa efectuarea de catre reprezentantul Asiguratorului a inspectiei de risc a autovehiculului (constatarea starii autovehiculului la incheierea asigurarii).

Cererea-chestionar, raportul de inspectie a autovehiculului, impreuna cu anexele la polita, clauzele si orice alte declaratii facute in scris de Asigurat, fac parte integranta din polita.
      La incheierea politei de asigurare, solicitantul trebuie sa prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de inmatriculare si cartea de identitate. In cazul autovehiculelor noi, achizitionate direct de la producatorii sau dealerii din Romania, polita se poate incheia si in baza facturii de cumparare si a autorizatiei provizorii de circulatie.Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de prima, de catre Asigurat si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in polita.

Cand incepe si cand se termia valabilitatea unei polite?

     Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 0 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita, dar nu mai devreme de data emiterii politei si platii primei de asigurare de catre Asigurat si inceteaza:

          - la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate;

          - la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre Asigurator.

     Suplimentele de asigurare la polita existenta incep cu prima zi din perioada de valabilitate inscrisa in suplimentul de asigurare, dar nu mai devreme de ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si platii primei de asigurare corespunzatoare si inceteaza odata cu polita la care este anexat acesta.

     In cazul instrainarii autovehiculului, Asiguratul poate sa solicite in scris transferul politei de asigurare pentru un alt autovehicul detinut de acesta.

     Transferul se face prin emiterea de catre Asigurator a unui supliment de asigurare, dupa completarea unei cereri-chestionar si intocmirea unui raport de inspectie pentru noul autovehicul, prin recalcularea primelor de asigurare in functie de caracteristicile si de valoarea acestuia. In cazul in care nu s-a solicitat efectuarea transferului, polita de asigurare se reziliaza de la data instrainarii.

Pe ce perioada se poate incheia o polita de asigurare?

Politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare. La cerere, politele se pot incheia si pe perioade subanuale, dar minim pentru 6 luni de asigurare. Pentru autovehiculele comercializate in sistem leasing sau rate, politele de asigurare se pot incheia pe toata durata contractului de leasing/vanzare in rate.

Unde valideaza o polita CASCO?

Polita de asigurare valideaza pe teritoriul Romaniei sau acoperirea de riscuri poate fi extinsa, la cererea Asiguratului si in afara teritoriului Romaniei.

Cum se poate plati prima de asigurare?

In conditiile in care suma asigurata este stabilita:

- in lei, ratele de prima de asigurare se stabilesc si se platesc in lei;

- in valuta convertibila (USD, EURO, etc.) ratele de prima de asigurare se stabilesc in valuta convertibila si se platesc in valuta sau in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din data platii.

Prima de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate.

Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta sau in perioada stabilita pentru pasuire (acolo unde ea exista) are drept consecinta rezilierea de drept a politei de asigurare. Polita poate fi repusa in vigoare, in baza unui supliment de asigurare, in urmatoarele conditii:

a. in termenul stabilit prin contract Asiguratul trebuie sa solicite in scris repunerea in vigoare a politei;

b. Asiguratul nu solicita pretentii de despagubire pentru eventualele pagube produse autovehiculului in perioada in care polita este reziliata;

c. reprezentantul Asiguratorului sa intocmeasca un nou raport de inspectie a autovehiculului;

d. Asiguratul sa efectueze plata ratei restante la data solicitarii repunerii in vigoare a politei.

Polita de asigurare se considera repusa in vigoare incepand cu ora 0 a zilei urmatoare zilei in care s-a platit rata de prima restanta si s-a emis suplimentul de asigurare.

La asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de 1 an (dar nu mai putin de 6 luni), primele de asigurare se calculeaza pro-rata, in proportie de 1/10 din prima anuala, orice luna de asigurare inceputa considerandu-se luna intreaga.

Cum se reinnoieste polita CASCO ?

La asigurarile ce se reinnoiesc pe perioade de cate 1 an, daca reinnoirea se face inainte de expirarea valabilitatii politei existente, se acorda reduceri de prima in procent corespunzator cu numarul anilor anteriori consecutivi de asigurare, calculati la data reinnoirii. Reducerea se acorda numai daca nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri la asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt. In cazul in care nu se respecta termenul prevazut pentru reinnoire, termen stabilit prin contractul de asigurare, polita de asigurare se incheie in aceleasi conditii ca pentru un autovehicul nou intrat in asigurare.

Care sunt obligatiile asiguratului?

Asiguratul este obligat:

a. sa intretina autovehiculul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate si sa permita Asiguratorului sa verifice modul in care autovehiculul asigurat este intretinut;

b. sa comunice Asiguratorului, in termenul stabilit prin contractul de asigurare numarul de inmatriculare sau modificarea acestuia, in vederea emiterii de catre Asigurator a suplimentului de asigurare cu precizarea numarului de inmatriculare;

c. sa depuna la Asigurator o fotocopie a tichetului de asigurare emis pentru autovehiculul vinovatului de producerea accidentului, daca in procesul verbal al politiei nu este mentionat numarul tichetului si societatea de asigurare emitenta a tichetului pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto a celui vinovat de producerea accidentului; in cazul in care vinovat este conducatorul auto al unui autovehicul inmatriculat in strainatate, Asiguratul are obligatia de a pune la dispozitia Asiguratorului fotocopia documentului de asigurare de raspundere civila auto al acestuia, valabil la data accidentului;

d. sa ia masuri pentru limitarea pagubelor, in cazul producerii riscului asigurat;

e. sa comunice politiei sau altor organe de cercetare, precum si Asiguratorului orice informatii utile pentru gasirea autovehiculului (in cazul furtului) si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestuia;

f. sa avizeze in scris Asiguratorul despre pierderea sau furtul cartii de identitate, a certificatului de inmatriculare, a cheilor sau a telecomenzilor autovehiculului, in termenul stabilit prin contract si sa depuna la Asigurator dovada de la politie referitoare la acest lucru;

g. sa instiinteze imediat politia, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare in cazul producerii unui risc asigurat si sa solicite acte de constatare cu privire la cauzele si imprejurarile producerii acestuia;

h. sa nu renunte la pretentii fata de cel vinovat de producerea riscului asigurat;

i. sa conserve dreptul de regres al Asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunelor;

j. in cazul riscurilor asigurate produse in afara teritoriului Romaniei, sa avizeze si corespondentul Asiguratorului in tara respectiva si sa puna la dispozitia Asiguratorului documentele originale referitoare la cauzele si imprejurarile producerii riscului asigurat si o traducere legalizata a acestora;

k. sa avizeze in scris Asiguratorul despre producerea riscului asigurat, in termenul stabilit prin contract;

l. sa permita Asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza, imprejurarile si marimea pagubei;

m. sa pastreze intacte partile afectate si sa le depuna la dispozitia reprezentantilor Asiguratorului pentru constatare.

Asiguratorul are dreptul ca, inainte de producerea riscului asigurat sa denunte polita de asigurare, iar dupa producerea acestuia sa refuze plata despagubirii, in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute mai sus.

In cazul in care autovehiculul furat sau partile componente ale acestuia au fost gasite, Asiguratul este obligat sa restituie catre Asigurator, in termenul stabilit prin contract, despagubirea incasata sau diferenta dintre aceasta si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a pieselor ce au fost gasite avariate ori incomplete, daca autovehiculul a fost gasit dupa plata despagubirii.

Etapele ce trebuie parcurse in vederea incheierii unei polite de asigurare:

a. Obtinerea elementelor necesare

b. Pregatirea si prezentarea ofertei de asigurare

c. Completarea cererii chestionar

d. Inspectia de risc

e.Completarea politei de asigurare

1. Elemente necesare pentru analiza riscurilor asigurate, stabilirea cotatiei de prima si a valorii de nou a autovehiculelor:

-Proprietatea asupra autovehiculului

-An fabricatie / data primei inmatriculari

-Datele autovehiculului: Tip/marca/model

-Capacitate cilindrica / putere(kw) / tip caroserie - nr. usi / masa totala max. autorizata

-Stabilirea existentei garajului, a sistemului de alarma/antifurt/GPS, a echipamentelor suplimentare sau din dotarea de serie

-Scopul utilizarii autovehiculului

-Existenta unei asigurari (reduceri pentru reinnoire)

Pentru pregatirea ofertei de asigurare trebuie sa avem in vedere elementele contractului de asigurare:

numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;

obiectul asigurarii;

primele de asigurare;

sumele asigurate;

riscurile ce se asigura;

momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului;

alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.

Asigurarea locuintelor:

Cine poate sa asigure o locuinta ?

Asiguratorul asigura cladirile si alte constructii detinute de Asigurat persoana fizica, in calitate de proprietar, chirias, administrator, custode sau alta calitate stabilita legal, precum si cheltuielile pentru o parte sau pentru toate riscurile prevazute in functie de optiunea Asiguratului.

Ce se intelege prin cladiri si alte constructii avand destinatia de locuinta ?

In sensul conditiilor de asigurare prin 'locuinta' in general se intelege: in cazul gospodariilor din mediul urban sau rural, casa, vila, cabana sau alta constructie destinata locuirii permanente sau temporare (casa de vacanta), avand dotarile necesare acestui scop, iar in cazul blocurilor, apartamentul.

Care parte din locuinta se asigura ?

Locuinta se asigura in integritatea ei constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului. Impreuna cu cladirea (sau dupa caz, anexa gospodariei) se asigura ca facand parte din aceasta si conductele de alimentare cu apa (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare, obiectele sanitare, instalatia electrica a cladirii, tavanele false si corpurile de iluminat tip plafoniera sau spot inglobate in acestea.

Ce nu se considera ca facand parte din cladire si nu intra automat in asigurare?

Nu se considera ca facand parte din cladire corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice, instalatiile fixe ale cladirii (centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor, antena radio/TV/Satelit, recipiente GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) pentru incalzirea locuintelor, boiler, statie pompa-hidrofor si altele) precum si amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (stucaturi, seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita, vitralii, pereti cortina, picturi murale, bazoreliefuri si alte asemenea).

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse din asigurarea locuintei ?

Aceste elemente se considera ca fiind asigurate numai daca valoarea acestora este cuprinsa in suma asigurata si daca au fost mentionate expres in polita sau in specificatia de asigurare.

Cum se pot asigura elementele mai sus excluse daca au fost aduse ulterior emiterii politei pentru locuinta, ca imbunatatiri ?

Imbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente ulterioare emiterii politei se asigura in baza unui supliment de asigurare si cu plata diferentelor de prima de asigurare.

Anexele din gospodarie intra in asigurarea locuintei ?

Anexele din gospodaria Asiguratului, corelate locuintei cum ar fi magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, imprejmuiri si altele se asigura numai ca extindere la asigurarea cladirii de locuit, cu acordul Asiguratorului si mentionarea expresa in polita de asigurare. In cazul apartamentului in bloc, cu mentionarea expresa in polita se pot asigura si anexele acestuia (boxa, garaj, camera de serviciu) amplasate in afara apartamentului.

Ce alte elemente se mai pot asigura ca extindere la asigurarea cladirii ?

Ca extindere la asigurarea cladirii mai pot fi asigurate cheltuielile de proiectare, de curatare a locului ca urmare a producerii riscurilor asigurate, legate de interventia pompierilor pentru stingerea incendiilor in cazul in care Asiguratul este obligat, potrivit legii, la plata acestora, de expertiza a daunei.

Pot fi aduse modificari la polita de asigurare dupa ce a fost emisa ?

Da, de comun acord, se pot aduce modificari la polita de asigurare oricand in cursul valabilitatii acesteia pentru majorari de sume asigurate, reevaluari, schimbare de adresa si altele. In asemenea cazuri, Asiguratorul emite un supliment la polita in vigoare, care face parte integranta din aceasta.

Cum este conceputa o polita de asigurare tinand cont de riscurile acoperite ?

Asiguratorii au in constructia politei in general trei categorii care cuprind riscurile:

polita STANDARD : incendiu, inclusiv pagube materiale directe produse cladirilor asigurate prin:    - carbonizare totala sau partiala si topire cu si fara flacara; degajare de fum, gaze sau vapori ca urmare a incendiului, trasnet, respectiv descarcare electrica atmosferica directa asupra cladirii asigurate, explozie (urmata sau nu de incendiu), chiar daca a avut loc in afara cladirii, fara insa a fi cauzata de dispozitive explozive; caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea;

polita STANDARD EXTINSA cuprinde varianta Standard plus urmatoarele riscuri - inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare) precum si din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori ghetii, furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaia torentiala - efectul direct inclusiv pagube cauzate de patrunderea apei prin sparturile si rupturile provocate acoperisului, peretilor, usilor si ferestrelor prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferici impreuna cu ploaia torentiala, grindina - efecte directe, vandalism prin efractie sau talharie (fapta persoanei/grupului care patrunzand in cladirea asigurata devasteaza elementele constitutive ale acesteia), terorism (situatiile produse de oameni care starnesc un climat de violenta, teama si nesiguranta, prin tulburarea linistii publice sau de drept prin diverse mijloace de timorare, inclusiv cu materiale explozive);

polita TOATE RISCURILE: riscurile prevazute in polita Standard Extinsa plus cutremur de pamant, prabusire si/sau alunecare de teren; greutatea zapezii si/sau ghetii; izbirea din exterior de catre autovehicule, altele decat cele apartinand Asiguratului, a cladirii asigurate; unda de soc provocata de avioane (boom sonic); avalanse de zapada; cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc) cu excluderea cazurilor in care aceasta a fost provocata cu intentie; riscuri politice (greve si tulburari civile) si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare.

Ce riscuri mai pot fi asigurate suplimentar?

In baza unor clauze speciale, cu plata primelor de asigurare suplimentare si prevederea expresa in formularul de polita, se mai pot asigura si urmatoarele: inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de canalizare; daune provocate elementelor asigurate ale cladirii prin vandalism fara efractie, furtul elementelor cladirii prin efractie si acte de talharie, distrugeri provocate de animale; bunurile casabile din alcatuirea cladirii (constructiei) impotriva riscurilor specifice; cladirile in constructie, de catre proprietar; centralele termice, pentru cazuri de avarii accidentale .

Care sunt riscurile excluse din asigurare?

Nu sunt cuprinse in asigurare si deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din:

razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern; razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie; confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice; explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive; poluare sau contaminare din orice cauza; uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, insecte, rozatoare, pasari si alti daunatori, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura; daune la conductoarele electrice ingropate sub tencuiala deservind cladirea sau apartamentul asigurat cauzate de actiunea normala a curentului electric, descarcari electrice sau alte fenomene electrice, survenite din orice alt motiv, daca acestea nu au fost urmate de incendiu sau nu sunt cauzate de trasnet direct care lasa urme vizibile asupra cladirii asigurate; cheltuielile legate de imbunatatirea constructiva a cladirilor, fata de starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat; cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare ori cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite; daune cauzate de deversari din lacuri de acumulare, inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare (prin formarea lacului de acumulare se intelege umplerea cu apa pana la nivelul deversorului) sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa sau alte lucrari hidrotehnice; ape subterane care, fara a iesi la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor, igrasierea peretilor etc.; infiltratia, prin care se intelege patrunderea in cladiri din sol sau prin acoperisuri, terase sau pereti, prin capilaritate sau gravitatie, prin pori, fisuri sau neetanseitati, a apei, producand umezirea, patarea sau igrasierea pardoselilor, tavanelor sau peretilor cladirilor, deteriorarea altor constructii; trepidatii datorate circulatiei (rutiere, feroviare) precum si unor instalatii sau echipamente industriale ori de constructii; prabusirea cladirilor ca urmare a erorilor de proiectare si/sau defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau a starii lor de degradare, fara legatura cu vreunul din riscurile asigurate; tasare (lasare) a terenului de fundatie, fie sub sarcina cladirii, fie datorita altor cauze precum si prin formarea de crapaturi in terenul fundatiei sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului ca urmare a contractiei - umflarii sau inghetului-dezghetului; inghetarea apei in rezervoare, conducte, vase etc. din incaperi neincalzite, ca urmare a neglijentei Asiguratului; producerea cu intentie a riscului asigurat, de catre Asigurat sau de catre prepusi ai Asiguratului, ca de pilda: incendierea intentionata a cladirii, producerea unor explozii sau inundatii in scopul avarierii sau distrugerii cladirilor ori a altor bunuri asigurate, daca aceasta rezulta din acte incheiate de organele in drept si abilitate; culpa grava in producerea pagubei a Asiguratului, membrilor familiei acestuia sau a unor persoane pentru care aceasta are o raspundere. Exista culpa grava atunci cand conduita neglijenta a persoanei conduce la producerea evenimentului asigurat, aceasta neprevazand, insa, consecintele conduitei sale desi ar fi trebuit sa le prevada si chiar sa le preintampine, ca de exemplu: construirea sau extinderea de cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat, in scris, Asiguratului - inainte de construire sau extindere -interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele la cladiri au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren; folosirea focului deschis, inclusiv a unei surse de lumina cu flacara deschisa (neprotejata de sticla sau sita) in cladiri in care sunt depozitate sau manipulate produse usor combustibile (furaje, in, canepa, bumbac etc.) ori produse inflamabile (titei, benzina si alte derivate petroliere etc.); aprinderea sau nesupravegherea focului deschis in apropierea unei cladiri cu peretii sau invelitoarea acoperisului executate din materiale usor combustibile, cu exceptia cazurilor in care aceste materiale sunt acoperite cu un strat protector de pamant, tencuiala, precum si altele asemanatoare; folosirea unor produse usor inflamabile pentru curatarea parchetului, dusumelelor, hainelor, etc. sau pentru alte scopuri, ori manipularea unor asemenea produse, in aceeasi incapere si in acelasi timp in care este aprins focul (chiar in soba, plita sau masina de gatit), in care arde flacara (chiar protejata de sticla sau sita) sau in care functioneaza resouri ori radiatoare electrice; fumatul in incaperi in care- sunt depozitate furaje sau produse usor inflamabile ori in incaperi care sunt folosite pentru manipularea acestora; constructiile subterane, fara cladiri deasupra (bordeie sau ghetarii in pamant), puturile, digurile, santurile, iezaturile, constructiile de ameliorare precum si constructiile usoare aflate in afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar; cladirile parasite, nefolosite, ruinate sau degradate, fara usi, ferestre, si sisteme de inchidere sau avand incuietorile deteriorate; lucrari de constructie (subzidiri, extinderi, modificari constructive) executate la cladirea asigurata sau in imediata sa vecinatate; avariile accidentale produse la instalatiile de gaze, apa, canal sau incalzire centrala, fara relatie de cauza sau efect cu riscurile acoperite.

Cum se stabileste suma asigurata?

Cladirile se asigura la valorile declarate de Asigurat si agreate de
Asigurator, astfel:

la valoarea de inlocuire (din nou), reprezentand costul construirii, producerii ori procurarii din nou a elementelor constitutive ale cladirii respective rezultat din devize, facturi, contracte sau alte documente de procurare, sau

valoarea de piata, reprezentand pretul de pe piata locala care se poate obtine de catre proprietar pentru acea cladire, in urma unei tranzactii imobiliare, in conditiile unei piete echilibrate, normale.

Asigurarile pot fi incheiate prin stabilirea sumelor asigurate:

- in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea Asiguratului, sumele asigurate se ajusteaza periodic (lunar sau trimestrial, dupa caz) in functie de rata inflatiei de la sfarsitul perioadei stabilita pentru ajustare, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare, a diferentelor de prime de asigurare;

- prin transformarea sumei asigurate din lei in valuta convertibila (USD, EURO, etc.) la cursul B.N.R. de la data incheierii asigurarii, in polita inscriindu-se suma asigurata in valuta;

- in valuta convertibila (USD, EURO, etc.).

Ce inseamna fransiza?

Prin fransiza se intelege partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de Asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita in aceeasi valuta ca si suma asigurata.

Cand se considera o asigurare incheiata?

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare si este valabila exclusiv pentru cladirile, cheltuielile si riscurile specificate in polita.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta raspunderea Asiguratorului incepe in ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si inceteaza odata cu polita la care acesta este anexat, sau in ultima zi de valabilitate a suplimentului daca prin acesta s-a extins valabilitatea politei emise initial.

Care este perioada de asigurare minima?

De obicei politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni, cu precizarea ca orice luna inceputa se considera luna intreaga.

Cum se achita primele de asigurare?

Primele de asigurare se achita anticipat si integral, pentru intreaga perioada mentionata in polita, sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt cele inscrise in polita de asigurare. Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de prima. Neachitarea unei rate de prima pana la data scadenta are drept consecinta rezilierea automata a politei de asigurare fara restituirea primelor.

Ce trebuie sa faca asiguratul dupa producerea riscului asigurat?

Dupa producerea riscului asigurat asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii, politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris Asiguratorul, in termen de 5 zile, iar in cazul furtului in 24 de ore, despre producerea riscului asigurat, imprejurarile in care acesta a intervenit, cu estimarea pagubelor produse si natura lor.

Cum se constata daunele ?

In cazul producerii riscurilor asigurate, constatarea pagubelor se face de catre Asigurator impreuna cu Asiguratul sau cu reprezentantii acestuia.

Ce inseamna dauna totala?

Prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia, fara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica, sau distrugerea in asa mod incat, desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica, refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului, sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita, cu exceptia cazurilor de subevaluare.

Ce inseamna dauna partiala?

Prin dauna partiala se intelege distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar costul reparatiei (piese, manopera, etc.) nu depaseste suma asigurata din polita si nici valoarea reala a cladirilor la data daunei.

Cum se platesc despagubirile?

In caz de dauna totala cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita iar in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat.

Etapele ce trebuie parcurse in vederea incheierii unei polite de asigurare:

a.Obtinerea elementelor necesare

b.Pregatirea si prezentarea ofertei de asigurare

c.Completarea cererii chestionar

d.Inspectia de risc

e.Completarea politei de asigurare

a. Elemente necesare pentru analiza riscurilor asigurate si stabilirea cotatiei de prima

-Proprietatea asupra locuintei

-Regim de inaltime

-Amplasament: -zona

-adresa exacta

-Caracteristici constructive: -An constructie

-Suprafata utila

-Numar de camere

-Elemente de constructie

-Finisaje : -interioare

-exterioare

-Instalatii (ex. aer conditionat, incalzire centrala)

-Imbunatatiri (ex. faianta, gresie, tapet, parchet)

-Anexele gospodaresti

-Bunurile din locuinta (continut - ex. aparatura electronica si electrocasnica, mobila, covoare, imbracaminte)

-Valoare declarata: -cladiri

-bunuri

b. Pentru pregatirea ofertei de asigurare trebuie sa avem in vedere elementele contractului de asigurare:

-numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;

-obiectul asigurarii;

-primele de asigurare;

-sumele asigurate;

-riscurile ce se asigura;

-momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului.

  • Asigurarea de raspundere civila generala (legala)

Cine poate sa incheie o asigurare de raspundere civila?

Asiguratorul asigura persoanele fizice sau juridice pentru cazurile in care raspund, in baza legii, fata de terte persoane pentru daune produse din culpa, neglijenta, omisiune precum si pentru cheltuielile facute in procesul civil.

Ce tipuri de pagube pot fi provocate?

Prejudiciile pe care le pot suporta terte persoane sunt vatamarile corporale (invaliditate, deces, suferinta, socul), pagubele materiale la bunuri (distrugere, pierdere, depreciere, pierderea folosintei bunurilor), pierderea totala sau partiala a unui venit.

Care sunt riscurile acoperite?

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a)      sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca tertelor persoane pagubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii din culpa proprie, precum si din culpa altor persoane pentru care raspunde in baza legii (copii minori, elevi, angajati) a daunelor materiale sau vatamarilor corporale;

b)      sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca tertelor persoane, cu titlu de daune materiale, ca urmare a pagubelor provocate da lucruri sau animale aflate in grija asiguratului;

c)      cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca acesta a fost obligat la desdaunare;

d)     cheltuieli de judecata facute de persoana pagubita in cadrul procesului civil pentru obligarea asiguratului la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata acestora.

Unde valideaza o asigurare de raspundere civila?

Asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei pentru evenimentele produse in timpul perioadei de asigurare mentionate in polita, iar la cerere poate fi extinsa si in afara teritoriului tarii.

Exista situatii in care asiguratul nu raspunde chiar daca a produs prejudicii unor terte persoane?

Asiguratul nu are nici o raspundere civila legala, daca prejudiciul a fost produs:

a)      dintr-un caz de forta majora, fara relatie cu lucrul care a cauzat paguba, ca de exemplu trasnet, inundatie, avalansa;

b)      din culpa exclusiva a unei terte persoane pentru care asiguratul nu raspunde in baza legii.

Cum se stabileste suma asigurata?

Suma asigurata este aleasa de asigurat si agreata de asigurator si se stabileste o limita pentru intreaga perioada de asigurare si o limita pentru fiecare eveniment.

Cum se stabilesc despagubirile?

Cuantumul despagubirilor se stabileste pe baza intelegerii dintre parti – asigurat, persoana pagubita si asigurator – iar daca intelegerea nu s-a realizat prin hotarare judecatoreasca definitiva. Stabilirea despagubirii pe baza intelegerii se face in cazurile in care rezulta cu certitudine raspunderea civila a asiguratului in producerea pagubei iar persoana pagubita poate face dovada prejudiciului suferit.

Cand se considera o asigurare incheiata?

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si incasarea primelor de asigurare.

Cand incepe si cand se termina raspunderea asiguratorului?

Raspunderea Asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea.

4 Asigurari de viata

Calitatea serviciilor in asigurari trebuie sustinuta si de o oferta adecvata in domeniul asigurarilor de viata. Nu poti oferi unui client consultanta financiara in asigurari numai in domeniul asigurarilor generale. Aparitia pensiilor private, a asigurarilor de sanatate private precum si constientizarea tot mai mare a fenomenului numit ”asigurari”te obliga in acest domeniu sa fii la fel de bine pregatit atat in ceea ce priveste asigurarile generale cat si asigurarile de viata.

Asigurarea de viata este un mijloc de protectie financiara a unui individ si a familiei sale. Ca mijloc de protectie a individului, asigurarea de viata creeaza un venit suplimentar pentru un anumit moment din viata prin asigurarea unui capital sau a unei pensii. De asemenea, asigurarea de viata vine in sprijinul individului in momentul in care acesta, in urma unui accident, are nevoie de sprijin financiar.

Ca mijloc de protectie a familiei, asigurarea de viata, este singura care aduce un venit compensatoriu in conditiile pierderii intretinatorului financiar, mentinand in conditii aproape normale nivelul de trai al celor dragi. Totodada, asigurarea de viata, prin posibilitatea de a fi cesionata, lichideaza datorii financiare (credite bancare), evitandu-se lasarea familiei cu datorii.

Pe langa protectie, asigurarea de viata este singurul mod de economisire, garantat 100% de statul roman, pe o perioada lunga de timp, cu protectie la inflatie.

Asigurarea de viata are la baza un contract incheiat intre doua parti contractante si anume :

- asiguratorul, care se obliga sa plateasca sumele asigurate in cazul in care survin riscurile asigurate

- contractantul, care se obliga sa plateasca primele de asigurare aferente riscurilor asigurate

In asigurarile de viata se opereaza foarte mult cu statistici. Si aceasta deoarece istoricul unui eveniment poate furniza indicii destul de precise legate de aparitia acelui eveniment in viitor.

Astfel, sa luam un exemplu si sa presupunem ca o companie de asigurari analizeaza, in ultimii 20 de ani, rata de producere a deceselor din accident in cadrul unei anumite populatii si ajunge la urmatoarea concluzie:

In medie,

din 1,000 de asigurati, 15 decedeaza din accident intr-un an. Rezulta o ratie de 1,5%

Cunoscand aceasta ratie, compania de asigurari poate calcula care ar trebui sa fie prima de asigurare colectata de la cei 1,000 de asigurati, pentru a crea un fond banesc suficient de mare pentru a-i despagubi pe cei care sufera riscul asigurat – Decesul din accident.

Astfel,

1,000 asigurati platesc cate    15 Decedeaza din accident

15 lei fiecare iar beneficiarii incaseaza, in medie, 1,000 lei

Bent-Up Arrow: Despagubiri

Text Box: Fond Total – 15,000 lei

De aici rezulta:

Principiul asigurarii: un grup mare de persoane (asupra caruia planeaza riscul producerii anumitor evenimente – Decese, Accidente, Imbolnaviri) contribuie cu o suma mica de bani la crearea unui Fond la nivelul companiei de asigurari, fond pe seama caruia firma ii va despagubi pe cei putini carora li se va petrece evenimentul asigurat.

In consecinta, primele de asigurare platite de catre clienti Compania de asigurari le indreapta in 3 directii principale:

Cheltuieli administrative ale firmei toate acele cheltuieli pe care firma le efectueaza pentru buna desfasurare a activitatii.

Participarea la Fondurile de risc – in functie de produsul achizitionat de catre client, aceste contributii se pot referi la riscuri (fonduri) precum: Deces natural, Deces din Accident, Invaliditate, Spitalizare, Chirurgie, scutire de la plata primelor de asigurare.

Investitie o parte din prima Compania o investeste, genereaza profit si se constituie in beneficiile platibile la maturitatea contractului de asigurare.

Cunoscand acestea se poate afirma ca asigurarea deviata este si un mod sigur de economisire in conditiile unei bune capitalizari si a protectiei la inflatie.

5 Glosar

Accident un eveniment care a avut ca rezultat o Vatamare Corporala detectabila din punct de vedere medical, cu conditia ca aceasta vatamare sa nu fi fost intentionata din partea Asiguratului, sa fi fost suferita in perioada de valabilitate a Contractul Suplimentar si sa fi fost cauzata de forte externe, necontrolabile de catre Asigurat, indiferent de orice alte conditii.

Acoperire - Protectie prin asigurare

Actuar – Specialist statistician care se ocupa cu aplicatii ale probabilitatilor si alte teorii statistice in asigurari. Activitatea actuarului cuprinde prime, investitii, rezerve, dividende si alte calculatii financiareAniversarea politei este ziua cand se implineste 1 an, 2, 3, 4, 5, etc. de la data intrarii in vigoare a contractului de asigurare.

Anuitant - Persoana desemnata de catre Contractant spre a primi Anuitatile.

Anuitate - Termen folosit in asigurarile de viata care reprezinta o serie de plati regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de societatea de asigurare, pe o anumita perioada determinata sau pe intreaga viata a asiguratului.

Asigurare - Forma de protectie, pe baze contractuale, prin care o persoana fizica sau juridica numita asigurat cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o suma de bani – prima de asigurare – urmand ca in situatia producerii riscurilor respective, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat. Termenul assurance este utilizat, in mod obisnuit, pentru asigurarile de viata si in formele traditionale de polite maritime. In 1826, Charles Babbage a sugerat ca asigurarea (assurance) era un contract pe toata durata vietii, care fie ca se intampla, fie nu, iar insurance - un contract referitor la orice alt eveniment incert, care poate sa se produca sau nu, partial, dar diferenta (intre cei doi termeni) nu a fost niciodata universal acceptata. In prezent, termenul generic este “insurance”, iar “assurance” desemneaza preponderent asigurarea de viata.

Asigurare de accident - 1. Asigurari de persoane, proprietati sau raspundere, in caz de vatamare, pierdere sau dauna, altele decat cele ce au acoperire prin asigurari de viata, incendiu sau asigurari maritime. Asigurare personala de accident, incheiata contra unor sume fixe, in caz de deces sau invaliditate (pierderea membrelor superioare ori inferioare, a vederii) ca urmare a unui accident.

Asigurat – persoana fizica a carei viata este obiectul politei de asigurare.

Beneficiar persoana fizica sau juridica indreptatita sa incaseze beneficiile politei in momentul decesului persoanei propuse spre a fi asigurata.

Boala - Orice suferinta sau dereglare a functiilor organismului, diagnosticata ca atare de un medic specialist, cu exceptia afectiunilor care nu au o baza obiectiva de diagnostic (explorari paraclinice).

Cerere de asigurare - Un formular tiparit de catre asigurator ce va fi completat cu datele asiguratului si cu informatii referitoare la risc. Ea reprezinta o declaratie de risc pe proprie raspundere si exprima intentia cumpararii unei asigurari.

Conditie Pre-existenta - O conditie pe baza careia s-a primit ingrijire, tratament sau aviz de la un Medic sau care a fost contactata ori s-a manifestat inainte de Data Intrarii in Vigoare a Contractului Suplimentar.

Cheltuieli Administrative - toate acele cheltuieli pe care firma le efectueaza pentru buna desfasurare a activitatii.

Claim Department - departament intr-o companie de asigurari al carui rol este acela de a evalua si stabili cuantumul de bani ce trebuie acordat sub forma de despagubire persoanei asigurate sau beneficiarilor pentru evenimentele asigurate.

Contract de asigurare denumeste generic documentele in baza carora a inceput relatia contractuala a Solicitantului, Persoanei propuse spre a fi asigurata si Beneficiarilor cu compania de asigurari. Aceste documente sunt: polita de asigurare, conditiile generale de asigurare, contractele suplimentare, precum si alte documente care au fost solicitate de catre asigurator pe parcursul evaluarii cererii de asigurare.

Contract de asigurare cu suma asigurata redusa - Un contract de asigurare in care contractantul asigurarii nu mai continua plata primelor de asigurare si contractul este modificat astfel incat suma asigurata va fi redusa de catre Asigurator proportional cu valoarea primelor de asigurare deja platite.

Contract suplimentar - contract care se ataseaza la asigurarea de baza, sporindu-i acesteia acoperirea (beneficiile).

Contractantul Asigurarii - vezi Titular

Cross Sell – Beneficii/produse suplimentare, altele decat cele deja achizitionate, pe care o Companie de Asigurari le ofera portofoliului de clienti, contra unei prime suplimentare.

Data intrarii in vigoare a contractului de asigurare - data de la care incepe protectia financiara oferita de catre contractul de asigurare.

Eveniment Asigurat Un eveniment la a carui producere Asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare catre Asigurat sau Beneficiar.

Exonerarea de la plata primelor – clauza suplimentara prin care Compania preia plata primelor in locul asiguratului in cazul in care acesta sufera o invaliditate totala si permanenta ca urmare a unei afectiuni sau vatamari corporale.

Expirarea contractului - contractul de asigurare ajunge la maturitate si se incheie orice obligatie financiara a partilor.

Indemnizatie de asigurare - Suma platibila la aparitia evenimentului asigurat, reprezentand valoarea actualizata a sumei asigurate.

Index - un procent care se aplica atat la valoarea sumelor asigurate aferente tuturor riscurilor acoperite (exclusiv suma asigurata pentru maturitatea contractului), cat si la primele de asigurare platite de catre client in scopul “cumpararii” protectiei necesare

Indexare - procesul de majorare a beneficiilor si primelor unei asigurari de viata pentru urmatorul an de asigurare, prin aplicarea indexului la valorile beneficiilor aferente anului in curs si primelor de asigurare aferente.

Interes asigurabil - Element esential al contractului de asigurare si al celui de reasigurare, pentru ca asigurarea sa fie valabila. Relatia dintre asigurat si obiectul asigurarii trebuie sa fie astfel incat asiguratul sa beneficieze de existenta obiectului asigurarii, sa sufere de pierderea ori dauna sa sau sa aiba o raspundere in raport cu el. In lipsa unui astfel de interes financiar, asigurarea nu va fi valabila. Oricine are un interes de asigurat in raport cu propria viata si se considera ca si sotii au un astfel de interes, unul in legatura cu viata celuilalt.   
Interventie chirurgicala - Orice procedura sau tehnica medicala efectuata asupra Persoanei Asigurate intr-un spital de catre un medic chirurg si considerata necesara de catre un medic specialist pentru vindecarea sau ameliorarea unei boli sau vatamari corporale suferite de Persoana Asigurata. Procedura / tehnica trebuie sa implice o incizie si sa fie efectuata sub o anestezie locala sau generala de catre un chirurg cu drept de libera practica, in prezenta unui medic anestezist.

Invaliditate - Incapacitatea permanenta, partiala sau totala a Asiguratului de a presta o activitate remunerata ca urmare a unei boli sau a unui accident.

Invaliditate Totala Permanenta - Asiguratul este incapabil sa se angajeze in fiecare si oricare ocupatie sau functie in schimbul unei compensatii sau unui profit.

Investitie – o parte din prima Compania o investeste, genereaza profit si se constituie in beneficiile platibile la maturitatea contractului de asigurare.

Investitie financiara - orice plasament de capital (resurse banesti) executat de catre un investitor (persoana fizica sau juridica), intr-unul dintre sistemele investitionale oferite in cadrul economiei: titluri de stat, actiuni, obligatiuni, investitii imobiliare, plasamente in fonduri mutuale, valuta etc.

Lichiditate - se refera la timpul si costurile necesare pentru a transforma un anumit plasament in bani lichizi.

Mass Marketing – Oferta de protectie suplimentara pe care o Companie de asigurari o ofera portofoliului de clienti, contra unei prime suplimentare fara a solicita informatii suplimentare de re-evaluare a riscului asigurabil.

Participare la profit - 1. La asigurarea de viata, parte din profitul obtinut de asigurator din investirea rezervelor matematice care se repartizeaza asiguratului, de obicei prin cresterea sumei asigurate cu suma corespunzatoare. La reasigurare (profit commission) un procent din beneficiile cuvenite pe care reasiguratorul este de acord sa il inapoieze asiguratorului direct, deoarece beneficiul realizat la afacerile ce intra intr-un contract de reasigurare sunt considerate ca datorate priceperii si atentiei cu care asiguratorul direct conduce afacerile.

Perioada de excludere - Numarul de zile consecutive, specificat in polita de asigurare, incepand cu prima zi in care Asiguratul este internat in Spital, pentru care nu se platesc beneficii.

Perioada de gratie – Un numar de 30 de zile pe parcursul carora acoperirea de asigurare continua dincolo de data de expirare a perioadei asigurate normale, pentru a permite plata unei noi prime si obtinerea continuitatii acoperirii.

Permanenta - invaliditatea care, dupa toate probabilitatile, va continua tot restul vietii Asiguratului.

Perioada de plata a primelor - Perioada in care se efectueaza plata primelor de asigurare de-a lungul careia persoana propusa spre a fi asigurata – persoana fizica este protejata din punct de vedere financiar prin intermediul politei de asigurare. Este persoana indreptatita sa incaseze beneficiile politei la maturitatea contractului, in caz de spitalizare, chirurgie sau invaliditate.

Persistenta – calitatea de reinnoire a politelor de asigurare.

Polita – documentul care autentifica existenta unei relatii contractuale intre compania de asigurari si client, document care specifica partile implicate, tipul de produs financiar achizitionat, precum si beneficiile oferite prin acesta.

POS – Policy Owner Service – departament intr-o companie de asigurari al carei rol este acela de a acorda servicii clientilor care detin deja o polita de asigurare.

Prima de asigurare suma de bani datorata de catre Solicitantul politei, anticipat, pentru contractul de asigurare incheiat

Prima cu discount – prima pe care Solicitantul o plateste in schimbul unui program de asigurare la care se aplica o reducere stabilita de catre Companie la momentul respectiv.

Prima esalonata - Prima de asigurare platibila la datele specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor.

Prima suplimentara - Prima platita de catre contractantul asigurarii pe parcursul contractului in plus peste pachetul de baza achizitionat. In schimbul acestei prime suplimentare persoana asigurata obtine beneficii suplimentare.

Prima unica - Prima de asigurare platibila in avans de catre Contractantul Asigurarii pentru toata perioada de asigurare.

Prime subscrise - Totalitatea primelor primite sau datorate intr-o anumita perioada de timp.

Profitabilitate castigul generat de o anumita investitie

Proiect 100 este o agenda special conceputa pentru a va ajuta in procesul de colectare si calificare a potentialilor clienti.

Radarul de persistenta este un instrument cu ajutorul caruia puteti evalua “calitatea” unei politei, puteti aproxima probabilitatea ca un contract incheiat sa continue sa fie platit de catre client in viitor.

Rating - Rating-ul reflecta stabilitatea si soliditatea financiara a unei institutii. Este o clasificare standard rezultata pentru a satisface nevoia de a avea un set unitar de criterii de comparatie la nivel mondial, care sa reflecte schimbarile de performanta inregistrate pe pietele investitionale

Reasigurare - Transferul unei parti din risc sau a intregului risc asumat de un asigurator, sub forma uneia sau mai multor asigurari catre un alt asigurator, numit reasigurator; reprezinta protectia pe care asiguratorul doreste sa o obtina pentru (o parte din) riscurile asumate prin contractele de asigurare directa. In cazul in care se produc daune, reasiguratorul va participa la acoperirea lor conform contractului de reasigurare. Mai poate fi definita, simplu ca fiind asigurarea asiguratorului. Este o relatie profesionala, foarte tehnica. Acoperirea prin reasigurare se bazeaza pe un contract prin care reasiguratorul promite sa ofere reasigurare pentru asigurarile originale (initiale) pe aceeasi perioada pentru care este incheiata asigurarea.

Renta - Suma lunara pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca Asiguratului pe toata durata vietii.

Rezerva matematica - Diferenta existenta la un moment dat intre primele incasate, impreuna cu dobanzile aferente si ceea ce s-a consumat pentru acoperirea riscului asigurat. Sunt obligatorii la asigurarile de viata. Ele se creeaza in fiecare an pentru fiecare polita in parte.

Risc - Elementul esential al asigurarii; utilizat in asigurari in mai multe sensuri, in legatura cu obiectul asigurarii; incertitudinea producerii unui eveniment;. probabilitatea de dauna; pericolul impotriva caruia este asigurat; pericol, primejdie generator de pierdere.

Scadenta data cand urmatoarea prima de asigurare trebuie platita pentru mentinerea in vigoare a contractului de asigurare.

Spital Un stabiliment care indeplineste toate conditiile urmatoare: (1) detine o licenta de spital, daca licenta este ceruta de catre jurisdictia locala sau guvernamentala; (2) are ca activitate principala primirea, ingrijirea si tratarea persoanelor bolnave, suferinde sau vatamate, in calitate de pacienti Spitalizati; (3) furnizeaza servicii de asistenta medicala 24 de ore pe zi, prestate de personal medical calificat; (4) dispune de un personal cuprinzand cel putin un Medic disponibil permanent; (5) dispune de facilitati organizate pentru diagnosticare si operatii chirurgicale majore; (6) nu este, cu titlu principal, o clinica, infirmierie, casa de odihna sau de convalescenta sau alt stabiliment similar si nu este, altfel decat in mod accidental, un adapost pentru alcoolici sau dependenti de droguri; (7) dispune de echipament pentru raze X si de facilitatile aferente de functionare.

Spitalizare - Orice perioada de internare intr-un spital a Persoanei Asigurate, perioada considerata de catre un medic specialist necesara pentru ameliorarea sau vindecarea unei boli sau a unei vatamari corporale suferite de Persoana Asigurata.

Spitalizat - O persoana care este internata intr-un Spital ca pacient rezident timp de cel putin o noapte, cu serviciu complet de masa si cazare.

SSD – Sales Support Department – departament intr-o companie de asigurari al carui rol este acela de a oferi sprijin logistic si financiar fortei de vanzari.

Suma asigurata suma care este garantata pentru a fi platita in cazul producerii decesului persoanei propuse spre a fi asigurata, in situatia aparitiei unei invaliditati, in caz de spitalizare sau interventie chirurgicala sau la maturitatea politei.

Taxa de polita – suma fixa de bani care se adauga la prima de asigurare si care are rolul de a acoperi diverse cheltuieli administrative.

Titular - o persoana fizica sau juridica care incheie un contract de asigurare si care are obligatia achitarii primelor de asigurare corespunzatoare.

Underwriting – departament intr-o companie de asigurari al carei rol este acela de evalua riscul si in consecinta de a accepta sau nu un contract de asigurare.

Up-sell – Beneficii aditionale (sub forma cresterii sumelor asigurate la beneficiile pe care le are deja achizitionate) pe care o Companie de Asigurari le ofera portofoliului de clienti, contra unei prime suplimentare.

Vanzarea - proces de comunicare de informatii intre doua entitati distincte (vanzator/consultant si potential client) cu scopul de a convinge, de a determina, treptat, o persoana sa achizitioneze un anumit produs sau serviciu care corespunde nevoilor sale.

Valoare de rascumparare suma care este garantata pentru a fi platita clientului in situatia in care acesta renunta la contractul sau de asigurare inainte de maturitate, dar incepand numai cu al patrulea an de asigurare. Valoarea de rascumparare este generata de partea din prima care a fost alocata investitiei, la care s-a adaugat profitul obtinut de segmentul investitional.

Vatamare Corporala - Orice vatamare fizica a corpului Asiguratului, detectabila din punct de vedere medical, cauzata de un Accident

Reasigurator - Asigurator care accepta afaceri de reasigurare de la alt asigurator

6 Asigurari de viata - Tipuri de produse si functionarea lor

1) Asigurare de viata tip risc

Acestui tip de asigurare ii este caracteristic faptul ca exista un singur risc preluat in asigurare-riscul de deces. Suma asigurata se primeste numai in cazul decesului (din orice cauza) al persoanei asigurate. Este un excelent mijloc de protectie, raportul dintre suma asigurata si prima anuala este foarte bun.

Ex : barbat, 38 ani - suma asigurata 127.388.553.lei

- prima anuala 1.000.000.lei/an

femeie, 25 ani -suma sigurata 469.483.568 lei

- prima anuala 1.000.000.lei/an

2) Asigurare mixta de viata cu acumulare de capital

Acestui tip de asigurare ii este caracteristic faptul ca in aceeasi polita exista atat protectie cat si capitalizare (acumulare de capital).

Aceasta forma de asigurare este cea mai vanduta forma de asigurare de viata la ora actuala fiind deosebit de atractiva pentru clienti prin oportunitatea de capitalizare pe care o are.

a)      componenta de protectie

La majoritatea acestor produse, sunt acoperite riscurile de deces si invalditate permanenta din accident iar daca decesul survine din accident atunci suma asigurata platita clientului se dubleaza.

b)      componenta de capitalizare

Datorita acestei facilitati a contractului de asigurare, la maturitatea contractului beneficiarul politei va primi o suma de bani.

In functie de modul prin care societatea de asigurari realizeaza capitalizarea se diferentiaza doua mari categorii de asigurari de viata :

produse traditionale - in care capitalizarea se realizeaza prin incestitii cu risc zero ( bonuri de tezaur, afaceri imobiliare, imprumuturi guvernamentale etc.). La maturitate, beneficiarul are garantata suma asigurata plus un excedent de capital in functie de profitul companiei de asigurari

produse Unit-Linkt (U.L.) - in care capitalizarea este realizata de catre societate prin actiuni listate la bursa. La maturitatea contractului beneficiarul nu are garantata nici o suma asigurata, el primind suma de bani care se afla in contul sau anexat politei, suma de bani rezultata din investitiile companiei.

De fapt, aceasta caracteristica diferentiaza in principal politele de asigurare de viata, nivelul capitalizarii fiind un criteriu important in alegerea acestor tipuri de produse. Nivelul capitalizarii prin mijloace traditionale nu este inferior celui obtinut prin produsele U.L. in majoritatea cazurilor fiind chiar mai mare. Daca la acestea mai adaugam si faptul ca suma asigurata la maturitate este garantata numai la produsele traditionale putem trage concluzia ca la ora actuala in Romania sunt recomandate asigurarile de viata de la societatile care au in portofoliu numai asigurari traditionale.

Asigurarile mixte cu acumulare de capital au posibilitatea protejarii sumei asigurate contra inflatiei in cazul in care clientul opteaza pentru clauza indexare la inflatie.

O alta facilitate a acestor asigurari esta aceea de a opta pentru clauze (module) suplimentare prin care sunt preluate in asigurare si alte riscuri specifice altor tipuri de polite de asigurare ( spitalizare, invaliditate temporara, boli grave etc.)

O polita de asigurare mixta cu acumulare de capital este un produs complex care are o multime de facilitati legate de posibilitatea de modificare a sumei asigurate, a primei anuale, a modificarii configuratiei politei de-alungul derularii contractului, de schimbare a beneficiarului, de precizare a modului in care beneficiarul va primi bani la maturitatea politei etc. Toate aceste beneficii oferite de o polita de asigurare de viata sunt intalnite la majoritatea produselor de asigurare, cunoasterea lor presupunand un studiu amanuntit al acestor forme de asigurare.

O categorie aparte a acestor tipuri de asigurari o constitue asigurarile la care, in momentul in care se incheie asigurarea, beneficiarul este intotdeauna un copil. In functie de modalitatea in care beneficiarul intra in posesia banilor aceste asigurari poarta numele de asigurari de dota, de studii etc.

3) Asigurare de accidente

In aceasta categorie de asigurari intra cele care preiau in asigurare riscuri datorate unui accident (vezi glosar!) cum ar fi: deces din cauza unui accident, invaliditate permanenta sau temporara datorata unui accident, spitalizare sau operatie chirurgicala datorate unui accident etc.

Produsele de acest gen intalnite la diferite societati de asigurare constau in combinatii ale acestor riscuri intre ele sau impreuna cu riscuri specifice asigurarilor de sanatate.

Un broker de asigurari are posibilitatea de a incheia unui client asigurari cu componenta de protectie de la mai multe societati in functie de nevoile de asigurare ale clientului nefiind obligat sa prezinte clientului produsele unei singure societati de asigurare precum un agent de asigurare.

4) Asigurare de sanatate

In aceasta categorie de asigurari intra cele care preiau in asigurare riscuri legate de starea de sanatate cum ar fi: riscul de spitalizare din accident si/sau boala, riscul de operatie chirurgicala din accident si/sau boala, beneficii legate de spitalizare etc.

Aceasta categorie de asigurari este in plina dezvoltare pe piata de profil, diversitatea si numarul asigurarilor de sanatate vor cunoaste o adevarata explozie odata cu aparitia asigurarilor de sanatate private.

5) Asigurare stomatologica

Acest gen de asigurare se refera dupa cum sugereaza si numele la preluarea in asigurare a unor riscuri legate de afectiuni stomatologice.

7 Studiu comparativ al conditiilor de asigurare si analiza raportului calitate/pret

7.1 Asigurarea locuintelor:

Datele asiguratului : Vasilescu Constantin

Craiova, Str. Voinicului, Bl.J8, Sc.2, Ap.10

Tel.136549

Obiectul asigurarii : Apartament cu 2 camere, baie, bucatarie, un hol, parchet in camere, mozaic in hol, gresie si faianta in baie si bucatarie, tocarie interioara si exterioara din lemn, usa intrare principala metalica, zugraveli in var lavabil, centrala termica proprie BOSCH; an construtie 1980; suprafata 60 mp;

Bunurile din locuinta: aparatura electrocasnica, mobilier, imbracaminte;

SOCIETATEA ,,X”

Date privind asiguratorul: Infiintata in anul 1995, compania de asigurare-reasigurare SOCIETATEA ,,X” a cunoscut o evolutie ascendenta, de la an la an, pe piata asigurarilor din Romania, ajungand sa fie cotata la inceputul anului 2004 pe locul 2 in topul societatilor de asigurare din Romania.

Produs

1. Riscuri acoperite

I/C FLEXA - incendiu, trasnet, explozie;

Cutremur de pamant

I/C EXTINSA - furtuna, grindina, inundatie, viituri, coliziune cu autovehicule, boom sonic, alunecare de teren, greutatea stratului de zapada, gheata, avalansa de zapada.

Furtul bunurilor.

Suma asigurata este :

o15.000 USD pentru cladire;

o 5.000 USD pentru continut;

3. Prima de asigurare anuala este:

o72 USD pentru cladire;

o38 USD pentru continut;

Total prima de asigurare pentru cladire si continut : 110 USD

4.Reduceri:

-15% pentru plata integrala

-ani consecutivi fara daune

-I - 5%; II - 10%; III - 15%; IV - 20%

Rate - 6 rate lunare maxim

Fransiza - facultativa

Intrarea in valabilitate: la ora 24 a zilei cand s-a facut plata

Termen de pasuire: 15 zile

SOCIETATEA ,,Y”

Date privind asiguratorul: Infiintata in anul 1993, compania de asigurare-reasigurare SOCIETATEA ,,Y” a ajuns sa fie cotata pe piata asigurarilor din Romania la inceputul anului 2004 pe locul 5 in topul societatilor de asigurare din Romania.

Produs

1. Riscuri acoperite

A. prin polita STANDARD – incendiu, trasnet, explozie, caderea aparatelor de zbor (aeronave si vehicule spatiale), a unor parti ale acestora sau a obiectelor transportate, sau impactul cu acestea;

B. prin polita TOATE RISCURILE, sunt prevazute si riscurile:

- cutremur de pamant;

- inundatii si aluviuni provenind din revarsarea apelor de suprafata (curgatoare sau statatoare) precum si din precipitatii atmosferice temporare, inclusiv din topirea zapezii ori a ghetii;

- furtuna, uragan, vijelie, tornada, ploaia torentiala, grindina-efecte directe;

- vandalism prin efractie sau talharie;

- terorism;

- prabusire si/sau alunecare de teren;

- greutatea zapezii si/sau ghetii;

- izbirea din exterior de catre autovehicule, altele decat cele apartinand Asiguratului, a cladirii asigurate;

- unda de soc provocata de avioane (boom sonic);

- avalanse de zapada;

- cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc.);

- riscuri politice (greve si tulburari civile) si actiuni ale unor grupuri rauvoitoare;

- furtul bunurilor.

C. In baza unor clauze speciale, cu plata primelor de asigurare suplimentare si prevederea expresa pe formularul de polita, se pot asigura si urmatoarele:

- inundatia provocata ca urmare a spargerii conductelor de apa si a refularii conductelor de canalizare;

- daune provocate elementelor asigurate ale cladirii prin vandalism fara efractie, furtul elementelor cladirii prin efractie si acte de talharie, distrugeri provocate de animale;

- bunurile casabile din alcatuirea cladirii (constructie) impotriva riscurilor speciale;

- cladirile in constructie, de catre proprietar;

- centralele termice, pentru cazuri de avarii accidentale.

Suma asigurata :

o pentru cladire 15.000 USD

o pentru bunuri 5.000 USD

o pentru clauza inundatie de la apa de conducta 1500 USD

3. Prima de asigurare anuala stabilita este:

o 60 USD pentru cladire;

o 25 USD pentru bunuri;

o 5 USD pentru clauza inundatie de la apa de conducta

Total prima de asigurare anuala: 90 USD

4. Fransiza – 1% SA numai pentru cutremur

Rate – 4 trimestriale

Bunuri

1. Riscuri asigurate

Pentru bunuri din gospodarie: incendiu, trasnet, explozie, cadere pe cladiri a unor corpuri (cu excptia celor explozive) cutremur, inundatie, furtuna, uragan, grindina, pagube materiale produse de furt prin efractie si/sau acte de talharie prevazute de Codul Penal, vandalism, terorism, greve si tulburari civile, confirmate de politie sau alte organe de cercetare, prabusire/alunecare de teren, greutatea zapezii si/sau ghetii, avalansa, urmarile spargerii conductelor, izbirea de catre vehicule (altele decat cele apartinand Asiguratului).

Pentru accidente persoane, invaliditatea permanenta si/sau decesul persoanelor asigurate ca urmare a accidentelor suferite in gospodaria asigurata. in perioada de valabilitate a politei.

Pentru raspundere civila: prejudiciile provocate tertelor persoane in gospodaria asigurata de catre persoanele asigurate, prin fapte savarsite accidental din culpa proprie, din neglijenta sau imprudenta, precum si de lucruri sau animale aflate in paza juridica a persoanelor asigurate.

a). daune materiale pentru vatamari corporale si/sau alte pagube la bunuri;

b). cheltuieli de judecata facute in aparare si/sau suportate prin hotararea instantei in favoarea tertilor.

7.2 Asigurarea facultativa a autovehiculelor:

Datele asiguratului : Constantinescu Vasile

Craiova, Str. Voinicului, Bl.J8, Sc.2, Ap.10

Tel. 049/ 212654

Obiectul asigurarii : AUTOTURISM DACIA BREACK 1310 CLI

AN FAB. 2000 ; 5 LOC. ; 1397cmc ; 50kw ; fara sistem de alarma ;

Echip. suplimentare : casetofon CD Daewoo AKD 4105 - valoare 100 EURO

un an de asigurare fara dauna

utilizare personala

1.SOCIETATEA ,,X”

Acoperire pentru avarii in Romania si pentru furt in Romania

Valoare nou (Vn) = 3.800 EURO UZURA= 28%

Valoare reala (Vr) = Vn - Uzura

Vr = 736 EURO = SUMA ASIGURATA

Suma asigurata pentru echipamente suplimentare 100 EURO

Suma asigurata totala 836 EURO

cota de prima de baza 3,05%

auto fara sistem de alarma + 1,04

fara fransiza 2% furt partial + 1,15

fara fransiza 20% furt total + 1,10

autovehicul inmatriculat pe persoana fizica - 0,90

reducere 1 an fara daune - 0,85

3,05% x 1,04 x 1,15 x 1,10 x 0,90 x 0,85 = 3,07%

SA x 3,07% = 87 EURO

Prima de asigurare anuala este 87 EURO

Accidente persoane : Suma asigurata pentru - invaliditate 590 EURO

- deces 295 EURO

Prima de asigurare 12 EURO

Prima de asigurare totala 99 EURO

Gratuitati :

a.conducere orice persoana

b.casco extern gratuit pentru carte verde tot la SOCIETATEA ,,X”

Reduceri ani fara daune 15%, 25% ,35%, 40%

Riscuri asigurate:

In baza prezentelor conditii, Asiguratorul acorda despagubiri, in limita sumei asigurate, pentru :

a). pagubele produse autovehiculului de ciocniri, loviri, rasturnari, zgarieri, caderi (inclusiv in apa cu prilejul transbordarii ), caderea unor corpuri pe autovehicul (inclusiv pe constructia in care se afla acesta), trasnet, explozie, incendiu, greutatea stratului de zapada sau gheata, avalanse de zapada, ploaie torentiala, grindina, inundatie, furtuna (uragan), cutremur, prabusire sau alunecare de teren.

b). furtul autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau a tentativei de furt.

c). pagubele produse incaperii in care se afla autovehiculul, ca urmare a furtului prin efractie (inclusiv a tentativei de furt prin efractie) a autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia.

d). pagubele produse autovehiculului prin afumare, patare, carbonizare sau diverse distrugeri, ca urmare a incendiului.

e). pagubele produse autovehiculului de actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape.

f). pagubele produse dotarilor, aparaturii si echipamentelor suplimentare montate la autovehicul a caror valoare conform declaratiilor din cererea-chestionar este inclusa in suma asigurata a autovehiculului inscrisa in polita de asigurare numai daca aceste pagube s-au produs odata cu cele din riscurile asigurate insusi autovehiculului.

g). pagubele produse ca urmare a unui eveniment asigurat, partilor componente sau pieselor autovehiculului in timp ce acestea se aflau demontate in vederea efectuarii reparatiei sau intretinerii.

h). pagubele provocate autovehiculului in timpul producerii evenimentului asigurat ca urmare a masurilor luate pentru salvarea lui sau a constructiei in care se afla acesta.

i). cheltuielile efectuate in vederea transportului autovehiculului la atelierul de reparatii care poate efectua reparatia cel mai apropiat de locul accidentului, sau la locul de adapostire al autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie (in aceste cazuri, nu se acorda despagubiri pentru avariile suferite de autovehicul ca urmare a transportului, tractarii, remorcarii etc.).

j). cheltuielile efectuate de Asigurat in vederea inlocuirii setului de inchidere a autovehiculului asigurat (butuci, yale si dupa caz buson rezervor si/sau contact pornire), in cazul in care asiguratul a avizat Asiguratorul despre furtul/pierderea cheilor si/sau telecomenzilor autovehiculului

Excluderi:

Asiguratorul nu acorda despagubiri pentru:

a). pagubele cauzate autovehiculului de intretinerea necorespunzatoare a acestuia, cele cauzate prin intrebuintare, functionare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricatie ale materialului sau pieselor (inclusiv asamblarea gresita), influentei temperaturii asupra motorului autovehiculului (de exemplu ca urmare a inghetarii apei din instalatia de racire), precum si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri ori a supraincalzirii.

b). pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin taiere, intepare, explozie, cu exceptia cazurilor in care acestea s-au produs odata cu cele produse insusi autovehiculului.

c). pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra tuturor componentelor intalatiei electrice.

Nota: Daca insa datorita defectarii din orice cauza(inclusiv cauzele de la a. la c.)a unor piese ale autovehiculului, precum si a anvelopelor ori camerelor acestuia, se produc evenimente asigurate, pagubele se despagubesc, exceptie facand piesa care a cauzat producerea acestor evenimente.

d). pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a patrunderii cu acesta in locuri inundate.

e).pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valorii autovehicului dupa reparatie, intreruperea folosirii autovehiculului, chiar ca urmare a producerii unui eveniment asigurat etc.)

f). partea din paguba care s-a marit ca urmare a neluarii masurilor pentru limitarea acesteia.

g). pagubele produse acelor parti componente ale autovehiculului ce erau avariate la incheierea asigurarii si sunt mentionate in inspectia de risc, care nu au fost remediate si avizate la Asigurator ca atare, pana la data producerii evenimntului asigurat.

h). inlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat in perioada de garantie, pentru remedierea carora, desi reparatia este tehnic posibila si nu afecteaza siguranta circulatiei, unitatea reparatoare impune inlocuirea piesei in scopul mentinerii garantiei. In aceste cazuri, daca totusi, piesele respective au fost inlocuite, Asiguratorul va despagubi numai contravaloarea reparatiei.

i). pagubele produse oricarui subansamblu sau parti componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor de siguranta a circulatiei pe drumurile publice si a normelor privind incarcarea si amararea marfii pe timpul transportului.

j). pagubele produse pieselor de rezerva, huselor, prelatelor (cu exceptia celor monatate la autovehiculele cu coviltir), combustibililor sau oricaror altor bunuri existente in autovehicule.

k). cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea lui anterioara producerii evenimentului asigurat, pentru reparatii nereusite sau cele pentru remedierea unor reparatii anterioare nereusite.

l). pagubele produse autovehiculului ca urmare a utilizarii sale la concursuri, intreceri sau antrenamente.

m). cazul in care asiguratul nu a facut instiintarea scrisa in termenul prevazut de prezentele conditii si a procedat la repararea autovehiculului inainte ca reprezentantul Asiguratorului sa faca constatarea pagubei.n). pagubele produse autovehiculului:

-razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, conspiratie, greve, tulburari civile, terorism, vandalism;

-confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;

-explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;

-poluare sau contaminare de orice natura si din orice cauza.

o). pagubele produse autovehiculului in cazurile in care:

-accidentul a fost produs cu intentie;

-accidentul a fost produs in timpul producerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice precum si in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni;

-accidentul a fost produs in timpul cat autorul infractiunii incearca sa se sustraga de la urmarire.

p). furtul sau tentativa de furt, neconfirmata de politie ori daca la politie nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt, precum si in cazul in care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratului - persoana fizica, ori in cazul Asiguratului - persoana juridica, presupusii acesteia.

q). nedepunerea la Asigurator sau la politie, concomitent cu avizarea furtului autovehiculului, a urmatoarelor:

-originalele certificatului de inmatriculare/autorizatiei de circulatie provizorie (in cazul vehiculelor inmatriculate provizoriu) si a cartii de identitate a autovehiculului, emise inainte de producerea furtului;

-toate randurile de chei originale ale autovehiculului respectiv, precum si toate telecomenzile aferente (daca este cazul), care au fost declarate in cererea chestionar

r). cereri de despagubire frauduloase sau care au labaza declaratii false, precum si in cazul in care in legatura cu dauna a fost declansatsa o ancheta penala, pana la finalizarea acesteia.

4. Perioada de asigurare:

Asigurarea se incheie pe o perioada de 1 an sau de minimum 6 luni.

5. Suma asigurata:

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii. Prin valoarea reala a autovehiculului se intelege valoarea de comercializare din nou la data asigurarii, mai putin uzura, stabilita in raport cu vechimea acestuia.

Valoarea de comercializare din nou a autovehiculului la data asigurarii se stabileste astfel:

a). pentru autovehiculele de productie romaneasca pe baza listelor de preturi

b). pentru autovehiculele de productie straina:

-pe baza facturilor, in caul autovehiculelor cumparate din nou de la reprezentante din Romania sau strainatate;

-pe baza cataloagelor de preturi, in cazul autovehiculelor second-hand achizitionate din Romania sau din strainatate.

Echipamentele suplimentare montate la autovehicul, se asigura la valoarea declarata de Asigurat si acceptata de Asigurator.

Pentru autovehiculele comercializate in sistem leasing sau rate, la care asigurarea se incheie pe mai multi ani, sumele asigurate pentru fiecare an in parte se stabilesc in momentul incheierii asigurarii.

Asigurarea autovehiculelor pote fi incheiata dupa cum urmeaza:

a). in lei, iar pentru atenuarea fenomenului inflationist, la cererea Asiguratului, sumele asigurate se vor ajusta periodic (lunar, trimestrial sau semestrial, dupa caz ) in functie de rata inflatiei, prin suplimente de asigurare si plata corespunzatoare, in lei, a diferentelor de prime de asigurare conform tarifului de prime in vigoare;

b). prin transformarea sumei asigurate din lei in valuta convertibila (USD, EURO, etc).

c). in valuta convertibila (USD, EURO, etc.).

In perioada de valabilitate a politei de asigurare, la cererea asiguratului, suma asigurata a autovehiculului asigurat poate fi reevaluata si ca urmare a eventualelor reparatii efectuate a autovehiculului pentru imbunatatirea starii tehnice a acestiua (schimbarea caroseriei si/sau a motorului, reparatii capitale, etc.), dovedite cu acte justificative, precum si in cazul echipamentelor suplimentare montate pe autovehicul, altele decat cele existente la incheierea politei, cu plata corespunzatoare a unor prime de asigurare aditionale.

Vechimea autovehiculelor maxima admisa: Societatea X - 10 ani.

7. Plata in rate:

La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, esalonarea platii primelor se poate face astfel: Societatea X

a). in 2 rate, astfel: rata I-a 50% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar rata a II-a de 50% din prima anuala, de plata la 6 luni de la incheierea asigurarii;

b). in 3 rate, astfel: rata I-a 40% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a si a III-a de cate 30% din prima anuala, de plata la 3 luni respectiv 6 luni de la inceputul asigurarii;

c). in 4 rate, astfel: rata I-a 25% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 25% din prima anuala, de plata la 2 luni, respectiv 4 si 6 luni de la inceputul asigurarii;

d). in 7 rate, astfel: rata I-a 25% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 15% din prima anuala, de plata la 1 luna, respectiv 2 luni si de 3 luni de la inceputul asigurarii, iar ratele a V-a, a VI-a si a VII-a de cate 10% din prima anuala, de plata la 4 luni, respectiv 5 luni si 6 luni de la inceputul asigurarii.

In cazuri exceptionale, pentru clientii cu care exista relatii pe mai multe forme de asigurare, prima de asigurare se poate plati si in 10 rate, astfel: rata I-a de 25% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 15% din prima anuala de plata la 1 luna, respectiv 2 luni si 3 luni de la inceputul asigurarii, iar ratele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a si a X-a de cate 5% din prima anuala, de plata la 4 luni, respectiv 5 luni, 6 luni, 7 luni, 8 luni, si 9 luni de la inceputul asigurarii.

La asigurarile incheiate pentru transport international de marfuri asigurarea se poate incheia in 4 rate astfel: rata I-a de 25% din prima anuala de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 25% din prima anuala de plata la 3 luni, respectiv 6 luni si 9 luni de la inceputul asigurarii.

La asigurarile incheiate pe perioade mai mici de 1 an, prima de asigurare se va achita obligatoriu anticipat si integral (fara a se aplica coeficientul de reducere din tariful de prime).

Asiguratorul nu este obligat sa reaminteasca Asiguratului datele la care sunt scadente ratele.

Neachitarea unei rate de prima pana la scadenta, duce la rezilierea politei de asigurare (in termen de 10 zile lucratoare de la scadenta, polita poate fi repusa in vigoare prin cerere scrisa si plata ratei restante).

La asigurarile incheiate pe o perioada mai mica de un an (dar nu mai putin de 6 luni) primele se calculeaza in proportie de 1/10 din prima anuala.

8. Intrarea in vigoare a asigurarii: Societatea X

 Raspunderea asiguratorului incepe la ora 24 a zilei in care:

- s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, ori s-a operat la banca in contul acestuia virarea primelor de asigurare pe baza ordinului de plata emis de catre asigurat ori s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si

- s-a intocmit contractul de asigurare.

9. Reduceri la prima de asigurare:

In anii urmatori daca asigurarea continua: Societatea X

dupa un an de zile prima de asigurare se reduce cu 15%

dupa al doilea an de asigurare se reduce cu 25%

dupa al treilea an de asigurare cu 35%

dupa al patrulea an de asigurare cu 40%

Aceste reduceri se acorda dupa un an de asigurare anterior reinnoirii, respectiv a 2, 3, 4 sau mai multi ani de asigurare anterior reinnoirii , consecutivi, pentru care nu s-au platit, ori nu se datoreaza despagubiri la asigurarea pentru avarii sau pentru care despagubirile platite ori datorate se cuvin pentru pagube produse din culpa unor terte persoane aflate in afara autovehiculului asigurat. La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, reducerea de prima se acorda la fiecare rata de plata.

10. Fransiza. In cazul furtului autovehiculului sau al unor parti componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt, polita de asigurare se incheie cu o fransiza (stabilita in aceeasi valuta ca si in suma asigurata inscrisa in polita), a carei valoare este stabilita conform tarifului in vigoare la data incheierii politei.Societatea X facultativa - 2% furt partial (majorare 1,15), 20% furt total(majorare 1,10) ;

11. Echipamentul suplimentar - aparatul de radio, radiocasetofonul, compact discul, boxele, frigiderul, telefonul, portbagajul, aparatul de taxat, statia de emisie-receptie,sistem de alarma si altele asemenea, daca sunt montate la autovehicul (toate dotarile facute autovehiculului ulterior cumpararii).

1 Casco extern gratuit - in baza unui supliment de asigurare, pe aceeasi perioada pentru care asiguratul incheie la asigurator o asigurare carte verde.

13.Obligatiile Asiguratului - anuntarea daunei la societatile de asigurari:Societatea X- 3 zile lucratoare de la producerea acestuia, iar in cazul furtului in maxim 24 ore de la constatarea acestuia.

14. Transmiterea proprietatii autovehiculului:

In cazul vanzarii autovehiculului, la Societatea X in termen de 5 zile lucratoare de la data contractului de vanzare-cumparare, asiguratul trebuie sa solicite in scris ca:

-asigurarea sa fie transmisa noului proprietar, pe baza unui supliment de asigurare, acesta incetand in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat polita sau,

-asigurarea sa continue pentru un alt vehicul pe care il detine asiguratul, pe baza unui supliment de asigurare, prin recalcularea primelor de asigurare in functie de caracteristicile noului autovehicul, de valoarea acestuia si intocmirea unui raport de inspectie pentru acesta.

15. Asigurarea de accidente - asigura persoanele din autovehiculul asigurat pentru riscurile deces sau invaliditate permanenta, ca urmare a unor evenimente subite si fara vointa,produse ca urmare a circulatiei acestuia sau din cauza accidentelor intamplate autovehiculului respectiv.

SOCIETATEA ,,Y”

Acoperire pentru avarii in Romania si strainatate si pentru furt in Romania

Valoare nou (Vn) = 3.800 EURO UZURA= 26%

Valoare reala (Vr) = Vn - Uzura

Vr = 812 EURO = SUMA ASIGURATA

Suma asigurata pentru echipamente suplimentare 100 EURO

Suma asigurata totala 912 EURO

cota de prima de baza 4%

a. reducere 1 an fara daune - 0,85

4 x 0,85 = 2,04%

SA x 2,04% = 59 EURO

Prima de asigurare anuala este 59 EURO

Accidente persoane : Suma asigurata pentru - invaliditate 200 EURO

- deces 100 EURO

- indemnizatia zilnica per persoana/zi 1 euro

Prima de asigurare 5 EURO

Prima de asigurare totala 64 EURO

Gratuitati :

c.conducere orice persoana

d.furtul pentru strainatate gratuit pentru Carte Verde cumparata tot de la societatea ,,Y''

Reduceri ani fara daune 15%, 25%, 35%, 40%, 45%

1. Riscuri asigurate

Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor asigurate, provocate de :

a). ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau orice alte corpuri mobile sau imobile aflte in afara sau in interiorul autovehiculului asigurat, zgarieri, caderi (cadere in prapastie, cadere in apa cu prilejul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, cadere pe autovehicule a unor corpuri - ca de exemplu: copaci, blocuri de gheata sau de zapada, bolovani etc), derapari sau rasturnari;

b). incendiu, trasnet, explozie (inlusiv explozia rezervorului de carburanti sau a rezervorului de aer comprimat), chiar daca trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torentiala inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindina, inundatie, furtuna uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, caderea unor corpuri pe constructia pe care se afla autovehiculul.

c). se acorda despagubiri si pentru: cheltuielile de transport al autovehiculului la atelierul de reparatii din Romania cel mai apropiat de locul accidentului care poate face reparatia sau locul cel mai apropiat de adapostire al autovehiculului (daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie).

Pagubele produse:

a). echipamentului suplimentar se despagubesc doar in conditiile prevazute la § 2 si numai daca acesta era montat la autovehicul si daca avarierile ori distrugerile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare, insusi corpului autovehiculului.

Prin echipament suplimentar se inteleg: aparatul de radio, radiocasetofonul, compact discul, boxele, frigiderul, telefonul, portbagajul, aparatul de taxat, statia de emisie-receptie, si altele asemenea, daca sunt montate la autovehicul;

b).anvelopelor ori camerelor autovehiculului, centurilor de siguranta, sistemului de alarma, farurilor de ceata, capacelor rotilor, lanturilor antiderapante, se despagubesc daca erau montate la autovehicul si avarierile ori distrugerile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare, insusi corpului autovehiculului;

c). sculelor care fac parte din trusa de scule, extinctorului, trusei medicale de prim ajutor si rotii de rezerva se despagubesc daca se aflau in autovehicul si avarierile ori distrugerile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare, insusi corpului autovehiculului.

Excluderi:

a). pagubele produse autovehiculului, unor parti componente sau piese ale acestuia, de alte cauze decat cele prevazute la § 1, cum sunt pagubele cauzate prin:

- intrebuintare, functionare sau uzare

- defecte de fabricatie ale materialului

b). pagubele produse prin influenta temperaturii asupra motorului autovehiculului si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungeri sau supraincalzirii din orice alte cauze decat cele cuprinse in asigurare;

c). pagubele indirecte (de exemplu: reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie) sau pagubele produs prin intreruperea folosirii autovehicului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinsa in asigurare;

d). pagubele produse ca urmare directa a trepidatiilor autovehiculului in timpul mersului, cele produse prin actiunea curentului electric, dar si cele ca urmare a actiunii acizilor sau a oricaror substante chimice;

e). pagubele produse partilor componente de rezerva, pieselor (cu exceptia rotii de rezerva), huselor , prelatelor, combustibililor, paturilor, sculelor, oricaror alte bunuri existente in autovehicul (cu exceptia celor mentionate la § 1, lit. b si c) precum si echipamentului suplimentar (cu exceptia cazurilor prevazute la § 1, lit. a).

f). cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat;

l). pagubele produse elementelor care au dus la modificari constructive ale autovehiculelor si implicit la cresterea valorii acestora in conditiile in care nu s-a incheiat un contract de asigurare suplimentar pentru majorarea sumei asigurate initial.

3. Perioada de asigurare

Asigurarea se incheie pe o perioada de 1 an sau de 6 luni.

4. Suma asigurata

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora la data incheierii sau reinnoirii asigurarii. Prin valoarea reala a autovehiculului se intelege valoarea de comercializare din nou la data asigurarii, mai putin uzura, stabilita in raport cu vechimea acestuia.

Valoarea de comercializare din nou a autovehiculului la data asigurarii se stabileste astfel:

a). pentru autovehiculele de productie romaneasca pe baza listelor de preturi

b). pentru autovehiculele de productie straina:

-pe baza facturilor, in caul autovehiculelor cumparate din nou de la reprezentante din Romania sau strainatate;

-pe baza cataloagelor de preturi, in cazul autovehiculelor second-hand achizitionate din Romania sau din strainatate.

Echipamentele suplimentare montate la autovehicul, se asigura la valoarea declarata de Asigurat si acceptata de Asigurator.

5. Plata in rate

La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, esalonarea platii primelor se poate face astfel:

a). in 2 rate, astfel: rata I-a 50% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar rata a II-a de 50% din prima anuala, de plata la 6 luni de la incheierea asigurarii;

b). in 3 rate, astfel: rata I-a 40% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a si a III-a de cate 30% din prima anuala, de plata la 3 luni respectiv 6 luni de la inceputul asigurarii;

c). in 4 rate, astfel: rata I-a 25% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 25% din prima anuala, de plata la 2 luni, respectiv 4 si 6 luni de la inceputul asigurarii;

d). in 10 rate egale, astfel: rata I-a de plata la incheierea asigurarii iar cele urmatoare, de plata la fiecare luna din urmatoarele 9 luni de la inceperea asigurarii.

6. Intrarea in vigoare a asigurarii

Raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 ore de la expirarea zilei in care:

- s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, ori s-a operat la banca in contul acestuia virarea primelor de asigurare pe baza ordinului de plata emis de catre asigurat ori s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si

- s-a intocmit contractul de asigurare.

La reinnoirea asigurarilor pentru o noua perioada, daca plata primelor s-a facut inainte de incetarea asigurarii in curs, raspunderea asiguratorului continua fara intrerupere pentru autovehiculele care au fost inainte asigurate si care sunt cuprinse in noua asigurare.

In cazurile in care inainte de a incepe raspunderea asiguratorului, evenimentul asigurat s-a produs si asigurarea a devenit fara obiect, precum si in cazul in care, dupa inceperea raspunderii asiguratorului, producerea evenimentului asigurat a devenit imposibila, contractul se rezilieaza de drept, iar primele de asiguare platite pentru perioada ulterioara rezilierii se restituie, in conditiile in care in baza contractului respectiv nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri, instiintandu-se despre aceasta asiguratul.

7. Reduceri:

A). In anii urmatori:

dupa un an de zile prima de asigurare se reduce cu 15%

dupa al doilea an de asigurare se reduce cu 25%

dupa al treilea an de asigurare cu 35%

dupa al patrulea an de asigurare cu 40%

dupa al cincelea an de asigurare cu 45%

Aceste reduceri se acorda dupa un an de asigurare anterioir reinnoirii, respectiv a 2, 3, 4 sau mai multi ani de asigurare anterior reinnoirii , consecutivi, pentru care nu s-au platit, ori nu se datoreaza despagubiri la asigurarea pentru avarii sau pentru care despagubirile platite ori datorate se cuvin pentru pagube produse din culpa unor terte persoane aflate in afara autovehiculului asigurat. La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, reducerea de prima se acorda la fiecare rata de plata.

8. Fransiza. La asigurarile incheiate cu fransiza procentul acesteia se aplica la suma asigurata inscrisa in contract - un procent se scade din prima de asigurare rezultand prima de asigurare anuala pe care trebuie sa o plateasca asiguratul. In cazul unei daune la autovehiculul asiguratului, din valoarea totala a daunei procentul reprezentat de fransiza va fi suportat de asigurat.

9.Termen de anuntare a daunei la societatile de asigurari- 48 de ore de la producerea daunei la producerea unei avarii si 24 de ore in cazul producerii unui furt ;

10. Numarul de zile maxim admise pentru intarzierea platii ratelor este de 15 zile.

11. Transmiterea proprietatii autovehiculului:

daca asiguratul nu notifica in scris, incetarea contractului, anexand documentul contractual si daca actul de transmitere a proprietatii are data certa in conditiile legii, asigurarea continua pe numele noilor proprietari pana la expirarea valabilitatii contractului respectiv, daca se platesc eventualele rate de prima scadente. In cazul in care pentru contractul de asigurare respectiv nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri si asiguratul a notificat incetarea contractului, primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara incetarii acestuia se vor restitui.

3. SOCIETATEA ,,Z''

Valoare nou (Vn) = 3.800 EURO UZURA= 18%

Valoare reala (Vr) = Vn - Uzura

Vr = 3.116 EURO = SUMA ASIGURATA

Suma asigurata pentru echipamente suplimentare 100 EURO

cota de prima de baza 3,3%

a. reinnoirea contractului de asigurare pentru un an in care nu s-au platit despagubiri la o alta societate de asigurari - 0,90

3.3% x 0.90 = 97%

SA x 97% = 93 EURO

Pentru echipamente suplimentare 100 EURO x 5% = 5 EURO

Accidente persoane : Suma asigurata pentru - invaliditate 10 mil.lei

B.deces 5 mil. lei

Prima de asigurare pentru accidente de persoane - 100.000 lei

Plata anticipata si integrala - 10%

Prima de asigurare totala 98 EURO si 100.000 lei

Gratuitati :

e.conducere orice persoana

Fransiza la furt total 10%

Fransiza la furt echipamente suplimentare 25%

Reduceri ani fara daune 15%, 25%, 35%, 45%, 50%

1. Riscuri asigurate:

In functie de grupele de riscuri agreate de solicitant, asigurarea se poate incheia in 2 variante:

-Asigurarea de avarii partiala;

-Asigurarea de avarii extinsa;

a). Asigurarea de avarii partiala

In cadrul acestei asigurari raspunderea SOCIETATEA Z se refera la acordarea despagubirilor pentru pagube produse autovehiculului asigurat de: incendiu, trasnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant), furtuna, uragan, grindina, inundatie, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada, avalanse, inclusiv pagubele produse indirect de catre acestea (ex: caderea pe autovehicul a copacilor loviti de trasnet, impactul cu autovehiculul a unor corpuri angrenate de furtuna, uragan, de apele provenite din inundatii, etc.), caderi de corpuri pe autovehicul (blocuri de gheata, bolovani, prabusirea constructiei pe autovehicul) ca urmare a unui risc asigurat.

b). Asigurarea de avarii extinsa

Asigurarea de avarii extinsa preia in intregime riscurile de la asigurarea de avarii partiala si acorda asiguratilor suplimentar despagubiri in cazul pagubelor produse autovehiculului asigurat de:

-impactul autovehiculului cu corpuri mobile sau imobile prin ciocniri, loviri, izbiri, derapari, rasturnari;

-caderi ale autovehiculului in prapastie, in apa, caderi de pe pod;

-impactul cu animale a autovehiculului.

SOCIETATEA Z preia in asigurare riscul de FURT si acorda despagubiri pentru:

-furtul autovehiculului, partilor componente, accesoriilor (cele din dotarea de serie a producatorului), echipamentului suplimentar asigurat;

-pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, al unor parti componente sau piese ale acestora ori alte bunuri din autovehicul.

Riscul de furt poate fi preluat numai in cadrul asigurarii de avarii extinse prin tarife de prima diferentiate in functie de cuprinderea acestui risc numai in Romania cat si in afara teritoriului acestuia.

Asigurarile pentru autovehiculele vandute in leasing cat si pentru cele gajate bancilor se vor putea incheia fara fransizele obligatorii pentru riscul de furt prevazute in tariful de prime.

Despagubiri acordate suplimentar-atat in cadrul asigurarii de avarii partiale cat si asigurarii de avarii extinse se acorda despagubiri in limita sumei asigurate si pentru:

-cheltuieli ocazionate de transportul autovehiculului la cel mai apropiat atelier de reparatii, care poate efectua reparatia sau la domiciliul asiguratului, daca autovehiculul nu poate fi deplasat prin forta proprie;

-pagubele produse autovehiculului asigurat de masurile luate la producerea evenimentului asigurat in vederea limitarii pagubelor;

-pagubele produse dotarilor si aparaturii montate la autovehicul de producator, anvelopelor, precum si echipamentelor suplimentare in masura in care acestea au fost cuprinse in asigurare si s-au platit prime de asigurare suplimentare. Despagubirile se acorda numai daca avarierea acestora s-a produs concomitent cu avarierea autovehiculului si sunt datorate unor riscuri cuprinse in asigurare.

Excluderi:

SOCIETATEA Z nu acorda despagubiri pentru:

a). pagubele produse autovehiculului sau partilor componente prin intrebuintare, functionare, uzura sau defectelor de fabricatie a materialului. Se vor acorda totusi despagubiri daca datorita defectarii unor piese sau parti componente, inclusiv anvelope sau camere a acestora se produc pagube din riscuri cuprinse in asigurare, mai putin contravaloarea piesei defecte datorita careia s-a produs paguba.

b). pagubele produse prin influenta temperaturii asupra motorului autovehiculului, determinate de inghetul apei din instalatia de racire si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei lubrifiantilor ori a supraincalzirii cu exceptia cazurilor cand acestea au fost cauzate de riscuri cuprinse in asigurare.

c). pagube produse ca urmare directa a trepidatiilor autovehiculului in timpul mersului, cele prin actiunea curentului electric asupra componentelor instalatiilor electrice si a oricarui consumator electric existent in autovehiculul asigurat.

d). pagubele produse pieselor de rezerva, accesorii, (cu exceptia celor din dotarea de serie a producatorului), huselor, prelatelor, carburantilor, bunurilor personale ale asiguratului sau ale persoanelor afalte in autovehicul precum si echipamentele suplimentare daca nu au fost cuprinse in asigurare in mod expres si nu au fost avariate concomitent cu avarierea autovehiculului.

e). pagubele produse de asigurat cu intentie. Se asimileaza asiguratului persoana fizica, persoanele care conduc autovehiculul cu consimtamantul asiguratului. In cazul persoanei juridice se asimileaza asiguratului, membrii din conducerea persoanelor juridice si prepusii acesteia.

f). pagubele produse autovehiculelor in timpul participarii acestora la concursuri sau probe de indemanare precum si pe perioada antrenamentelor pregatitoare acestora.

g). pagubele produse prin savarsirea de catre asigurat a unor infractiuni incriminate de legislatia pe drumurile publice sau conducerea autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice. Despagubirea se acorda numai persoanelor juridice, SOCIETATEA Z urmand sa recupereze sumele platite de la persoana vinovata.

h).pagubele produse in perioada in care autovehiculul asigurat avea interdictie de a circula pe drumurile publice, persoana care conducea autovehiculul nu poseda permis de conducere pentru categoria respectiva de autovehicul, sau permisul i-a fost suspendat, anulat sau retinut in vederea suspendarii, anularii, fara a i se elibera o autorizatie de conducere provizorie.

i). cheltuieli facute pentru transformari sau imbunatatiri aduse autovehiculului fata de starea lui dinainte de producerea evenimentului asigurat.

j). pagubele indirecte, ca urmare a diminuarii valorii autovehiculului, in urma reparatiilor si ca urmare a pierderilor datorate neutilizarii autovehiculului in urma producerii unui risc asigurat.

k). pagubele produse de:

-razboi, razboi civil, rebeliune, dictatura militara, invazie, tulburari civile;

-confiscare, expropriere, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarei persoane de drept sau de fapt sau a oricarei autoritati publice.

-explozie atomica, radiatii, infestari radioactive, poluare sau contaminare din orice cauza.

l). in cazul in care asigurarea cuprinde si riscul de furt nu se acorda despagubiri daca:

-organele de politie nu confirma inregistrarea unei plangeri in legatura cu furtul sau tentativa de furt;

-la comiterea furtului sau tentativei de furt, au luat parte persoane din familia asiguratului sau aflate in serviciul asiguratului;

-autovehiculului furat sau avariat ca urmare a tentativei de furt nu i s-a scos cheia din contact pe perioada cat a fost parasit;

-dupa comiterea furtului sau tentativei de furt paguba s-a marit prin neluarea unor masuri pentru diminuarea acestiua, daca acest lucru se constata si poate fi probat prin acte de constatare incheiate cu ocazia solutionarii dosarului de paguba;

-in timpul furtului sau tentativei de furt, autovehiculul era desfacut in parti componente;

-bunurile furate sunt altele decat cele cuprinse in asigurare: truse de scule, accesorii cu care autovehiculul este dotat in productia de serie sau echipamente asigurate suplimentar.

3. Perioada de asigurare:

Asigurarea se incheie pe o perioada de 1 an sau pe durate mai scurte, perioada minima de asigurare fiind de o luna.

4. Suma asigurata:

Autovehiculele inclusiv remorcile tractate de acestea se asigura la valoarea declarata de asigurat, valoare ce nu trebuie sa depaseasca valoarea reala la data incheierii sau reinnorii

asigurarii. Valoarea reala reprezinta valoarea de comercializare din nou conform cataloagelor de preturi (pentru autovehicule straine) diminuata cu uzura determinata de vechimea autovehiculului, stabilita conform tabelei de uzura practicata de SOCIETATEA Z. Pentru autovehiculele comercializate in Romania, valoarea de comercializare din nou va cuprinde si TVA-ul aferent. Suma asigurata, reprezentand valoarea reala a autovehiculului, si primele de asigurare sunt stabilite in lei.

La autovehiculele de fabricatie straina si Daewoo, pentru atenuarea deprecierii valorii autovehiculului consecinta a inflatiei, suma asigurata este adaptata dinamic fiind stabilita in USD. Eventualele rate de prime subanuale se vor exprima in valuta, urmand a fi achitate in valuta sau lei la cursul interbancar din data efectuarii platii.

5. Plata in rate:

La asigurarile cu plata primelor in rate subanuale, esalonarea platii primelor se poate face astfel:

a). in 2 rate, astfel: rata I-a 60% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar rata a II-a de 40% din prima anuala, de plata la 4 luni de la incheierea asigurarii;

b). in 3 rate, astfel: rata I-a 40% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, iar ratele a II-a si a III-a de cate 30% din prima anuala, de plata la 3 luni respectiv 6 luni de la inceputul asigurarii;

c). in 4 rate, astfel: rata I-a 30% din prima anuala, de palta la incheierea asigurarii, rata a II-a de 30% din prima anuala si ratele a III-a si a IV-a de cate 20% din prima anuala, de plata la 1 luna respectiv 4 si 7 luni de la inceputul asigurarii;

d). in 7 rate, astfel: rata I-a 25% din prima anuala, de plata la incheierea asigurarii, ratele a II-a, a III-a si a IV-a de cate 15% din prima anuala, iar cele urmatoare de cate 10% din prima anuala, de plata la 1 luna respectiv 2, 3, 5, 7 si 8 luni de la incheierea asigurarii;

e). in 10 rate egale, astfel: rata I-a de plata la incheierea asigurarii iar cele urmatoare, de plata la fiecare luna din urmatoarele 9 luni de la inceperea asigurarii.

6. Intrarea in vigoare a asigurarii:

 Raspunderea asiguratorului incepe dupa 24 ore de la expirarea zilei in care:

- s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, ori s-a operat la banca in contul acestuia virarea primelor de asigurare pe baza ordinului de plata emis de catre asigurat ori s-a prezentat ordinul de plata vizat de banca la care asiguratul are deschis contul de disponibil si

- s-a intocmit contractul de asigurare.

7. Conducere de alte persoane:

La persoanele juridice cu sediul sau resedinta in Romania si la persoanele fizice sunt incluse in asigurare si cazurile de pagube produse de alte persoane decat asiguratul.

8. Reduceri la prima de asigurare:

A). In anii urmatori daca asigurarea continua:

-dupa un an de zile prima de asigurare se reduce cu 15%;

-dupa al doilea an de asigurare se reduce cu 25%;

-dupa al treilea an de asigurare cu 35%;

-dupa al patrulea an de asigurare cu 45%;

-dupa al cincilea an de asigurare cu 50%.

Aceste reduceri se acorda dupa un an de asigurare anterior reinnoirii, respectiv a 2, 3, 4,5 sau mai multi ani de asigurare anterior reinnoirii , consecutivi, pentru care SOCIETATEA Z nu a platit sau nu se datoreaza asiguratului despagubiri in legatura cu asigurarea de avarii sau furt.

Pentru asigurarile incheiate pe o durata de 1 an se acorda urmatoarele reduceri suplimentare ca prime:

-3% din prima anuala pentru autoturismele care au montate sistem de alarma , in cazul in care asigurarea cuprinde riscul de furt;

-2% din prima de asigurare daca in asigurare se cuprinde riscul de furt, pentru autoturismele ce sunt adapostite sau in incintele societatilor care au organizat sistem propriu de paza.

B). La incheierea asigurarii cu plata integrala a primei de asigurare pe o durata de un an de zile se acorda o reducere de 10% din prima anuala.

C). Fransize obligatorii.

a). pentru autoturismele DAEWOO (mai putin Cielo, Matiz si Tico) asigurarea pentru riscul de furt se va incheia cu o fransiza deductibila de 10% din suma asigurata (Fransiza este 0 in cazul furtului partial a unor componente, accesorii, echipamente suplimentare.);

b). autoturismele inclusiv remorcile, semiremorcile, rulotele, de fabricatie straina se asigura pentru riscul de furt cu o fransiza deductibila de 25% din suma asigurata.(Fransiza este 0 in cazul in furtului partial a unor componente, accesorii, echipamente suplimentare);

c). pentru radiocasetofoane, alte echipamente audio-video detasabile, montate pe sina sau cu fata detasabila, fransiza deductibila in caz de furt este de 25%;

d). asigurarea pentru autovehiculele a caror vechime este mai mare de 8 ani se incheie cu o fransiza deductibila ce se va retine din orice despagubire de avarii sau furt partial;

e). in situatia de despagubire, fransiza obligatorie se va cumula cu eventuala fransiza facultativa convenita la incheierea asigurarii;

f). pentru autovehiculele vandute in leasing si cele gajate bancilor, asigurarea se va putea incheia fara fransiza pentru cazul de furt.

9. Echipamentul suplimentar

Prin echipament suplimentar se intelege: aparatul de radio, radiocasetofonul, compact discul, boxele, frigiderul, telefonul, portbagajul, aparatul de taxat, statia de emisie-receptie, si altele asemenea, daca sunt montate la autovehicul. Acesta poate fi asigurat la o cota de prima de 5% din suma asigurata.

10.Termen de anuntare a daunei la societatile de asigurari: - 24 de ore de la producerea daunei sau de cand au putut avea cunostiinta.

11. Numarul de zile maxim admise pentru intarzierea platii ratelor: este de 15 zile.

1 Transmiterea proprietatii autovehiculului:

- daca asiguratul nu notifica in scris, incetarea contractului, anexand documentul contractual si daca actul de transmitere a proprietatii are data certa in conditiile legii, asigurarea continua pe numele noilor proprietari pana la expirarea valabilitatii contractului respectiv, daca se platesc eventualele rate de prima scadente. In cazul in care pentru contractul de asigurare respectiv nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri si asiguratul a notificat incetarea contractului, primele de asigurare platite pentru perioada ulterioara incetarii acestuia se vor restitui.

7.3 Asigurari de viata

Exemplul 1. Barbat, 35 ani, clasa risc 1, durata contract 20 ani, clauza de exonerare (scutire) de la plata primelor, inclusa. Vrea o asigurare mixta de viata, bani la deces si la supravietuire.

La compania de asigurari A pentru o Suma Asigurata de baza de 200.000.000 lei atunci prima de asigurare este de 9.317.680 pe an, la care se adauga taxa de polita de 330.000 lei, deci un total de 9.647.680 lei. Pentru a se calcula prima semestriala vom inmulti 9.317.680 cu 0,56, si va rezulta o prima de 5.547.901 lei pentru primul semestru si 5.217.901 lei pentru cel de-al doilea semestru.

La supravietuire, maturitatea contractului, asiguratul va primi suma asigurata de 200.000.000 lei plus indexarile cu inflatia plus dobanda obtinuta pe durata contractului, pe care compania o estimeaza la 420.000.000 lei. Previzionarile referitoare la pensie sunt de circa 1.994.000 lei lunar pe viata incepand cu varsta de 55 de ani.

La deces din orice cauza, beneficiarii politei vor primi suma asigurata (200.000.000 lei) plus indexarile cu inflatia plus dobanda obtinuta pana la decesul asiguratului.

La deces din accident, beneficiarii politei vor primi suma asigurata (200.000.000 lei) plus o suma asigurata din deces din accident (egala cu suma asigurata de baza de 200.000.000 lei) plus indexarile cu inflatia plus dobanda obtinuta pana la decesul asiguratului.

La o invaliditate permanenta totala din accident asiguratul va beneficia de o suma asigurata de 600.000.000 lei, in plus compania va prelua, din acel moment, plata primelor de asigurare (lucru valabil si in cazul unei invaliditati din imbolnavire).

La o invaliditate permanenta partiala din accident asiguratul va beneficia de un procent din suma asigurata de 600.000.000 lei, in plus compania va prelua, din acel moment, plata primelor de asigurare (lucru valabil si in cazul unei invaliditati din imbolnavire).

Exemplul Femeie, 32 de ani impliniti, copil de 6 ani, doreste o renta de studii incepand cu varsta de 18 ani ai copilului, platibila trimestrial.

La compania B. Durata contractului in acest caz este de 12 ani. Suma asigurata pentru produsul de baza este de 100.000.000 lei, suma care la maturitatea contractului se va imparti la un numar fix de ani de studiu. Pentru acest produs prima de asigurare este de 123.000 lei pe trimestru.

In caz de deces din orice cauza al parintelui, compania preia plata primelor, astfel incat copilul la varsta de 18 ani sa-si poata permita efectuarea studiilor.

In caz de deces din accident al parintelui, tutorele va primi 100.000.000 lei indexati cu inflatia, in functie de doleantele clientului.

In cazul de deces din accident de circulatie al asiguratului, tutorele va primi 200.000.000 lei indexati cu inflatia, in functie de doleantele clientului.

Daca parintele sufera o invaliditate, compania preia plata primelor, iar daca invaliditatea este ca urmare a unui accident, atunci se va primi si un procent in functie de invaliditatea suferita.

Compania a calculat un rezultat financiar pentru aceasta polita, la finalul contractului de 203.339.243 lei.

Pana la 18 ani ai copilului, daca asiguratul decedeaza, compania va prelua plata primelor si copilul beneficiar va incasa indemnizatia de asigurare la finalul contractului.

Intre 18 si 25 de ani, contractul este in vigoare, asiguratul putand plati sau nu primele de asigurare in continuare. Beneficiarul va incasa indemnizatia in momentul casatoriei, in momentul in care intra intr-o institutie de invatamant superior, sau la una din aniversarile contractului.

La 25 de ani copilul va lua indemnizatia de asigurare.

Exemplul 3. Pensie privata la compania C.

Perioada de acumulare: 15 ani.

Varsta asigurat: 45 ani.

Sex asigurat: masculin.

Prima lunara: 200.000 lei

Pensie viagera: 3.423.000 lei.

Perioada de acumulare: 20 ani.

Varsta asigurat: 40 ani.

Sex asigurat: masculin.

Prima lunara: 200.000 lei.

Pensie viagera: 10.700.000 lei.

Perioada de acumulare: 15 ani.

Varsta asigurat: 45 ani.

Sex asigurat: masculin.

Prima lunara: 500.000 lei

Pensie viagera: 8.556.000 lei.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate