Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
Clauzele investitionale si indexarea


Clauzele investitionale si indexarea


Clauzele investitionale si indexarea

I) ABC Investitional

Notiunea de investitie financiara semnifica orice plasament de capital (resurse banesti) executat de catre un investitor (persoana fizica sau juridica), intr-unul dintre sistemele investitionale oferite in cadrul economiei : titluri de stat, actiuni, obligatiuni, investitii imobiliare, plasamente in fonduri mutuale, valuta etc.

Orice plasament poate fi apreciat prin prisma a trei caracteristici de baza :

Riscul (siguranta)- se refera la posibilitatea inregistrarii unei pierderi in urma efectuarii unei anumite investitii (fie pierderea venitului generat de acea investitie, fie pierderea chiar si a capitalului investit initial) ;Profitabilitatea-castigul generat de o anumita investitie. Caracteristicile risc si profitabilitate sunt strans legate una de alta : cu cat o investitie este mai sigura, cu atat si nivelul profitabilitatii generat de acel plasament este mai scazut si invers ;

3) Lichiditatea - se refera la timpul si costurile necesare pentru a transforma un anumit plasament in bani lichizi. Cu cat timpul necesar, precum si costurile aferente sunt mai reduse, cu atat gradul de lichiditate al aceron investitii este mai mare.

Piata ofera celor interesati (persone fizice, in special) o multitudine de plasamente, fiecare cu riscurile, profitabilitatea si lichiditatea sa:

Tip plasament
Risc
Profitabilitate
Lichiditate
Fonduri mutuale

mare

medie/mare

mare

Actiuni

mare

medie/mare

medie

Imobiliare

mediu

medie/mare

scazuta

Depozite bancare

scazut/mediu

medie

medie

Opere de arta

scazut

mica/medie

medie/scazuta

Valuta

scazut

scazuta

ridicata

Titluri de stat

scazut

medie

medie/ridicata

Tabel nr.3.1.

Polita de asigurare AIG

Risc : foarte scazut

AIG prezinta un risc foarte scazut datorita ratingului de AAA al asiguratorului, existentei reasiguratorilor (ca si garantie suplimentara), reteron globale, valorii foarte ridicate a activelor companiei, sigurantei investitiilor efectuate (titluri de stat - cea mai sigura investitie disponibila intr-o tara). Politele AIG au gradul de siguranta al Bancii Elvetiei sau al Bancii Rezervelor Federale ale SUA.

Rating-ul reflecta stabilitatea si soliditatea financiara a unei institutii. Este o clasificare standard pentru a satisface nevoia de a avea un set unitar de criterii de comparatie la nivel mondial, care sa reflecte schimbarile de performanta inregistrate pe pietele investitionale. Standard & Poor`s apreciaza compania AIG ca extrem de solida (AAA), in vreme ce Moody`s ca excelenta (Aa1).

Profitabilitate : medie-ridicata   

Existenta dobanzii garantate - 5% - pe o perioada foarte lunga (10, 20, 30 sau chiar 40 de ani), face din polita de asigurare a AIG singurul plasament cu castig garantat pe termen lung. Nici o institutie bancara din Romania nu garanteaza, in prezent, o dobanda pe o perioada mai mare de 1 an.

Un alt avantaj : optiunea legata de Beneficiul Investitional.

Investitia intr-o polita AIG ofera toate avantajele pe care investitorii institutionali le ofera micilor investitori.

Lichiditate : medie-scazuta

În functie de segmentul investitional existent pe o polita de tip LIFE, lichiditatea creste de la lichiditatea aferenta pachetului de baza (medie-scazuta), la lichiditatea medie a clauzei depozit.Elementele investitionale de la politele AIG Life Romania

Pe o polita de tip LIFE pot exista 3 categorii de elemente investitionale, fiecare cu riscul, profitabilitatea si lichiditatea proprie :

1. Investitia din Pachetul de Baza - exista la toate politele de tip LIFE (Life +, Capital, Junior) si se alimenteaza cu o parte din prima platita periodic (semestrial sau anual) de catre asigurat. Este componenta care genereaza, pe durata de derulare a contractului Valoarea de rascumparare, iar la finalul contractului Suma asigurata la maturitate.

2. Contul Special de Investitii - CSI - exista numai la politele de tip LIFE si are rolul de a creste beneficiile politei.

3. Clauza Depozit - produs prin care se poate acumula capital suplimentar, printr-un fond special de investitii, gestionat si administrat de AIG Life, conform conditiilor contractuale. Se poate atasa la produsele de tip LIFE (Life +, Capital, Junior) si Life support.

II) Indexarea si Contul Special de Investitii

Notiuni introductive

  1. Clasificare termeni :

a) Suma Asigurata - suma de bani pe care compania se obliga sa o plateasca asiguratului sau beneficiarilor pentru evenimentele acoperite ;

- intr-o polita exista mai multe sume asigurate, diferite ca valoare, in functie de evenimentul la care se refera :

- Suma Asigurata aferenta Maturitatii contractului ;

- Suma Asigurata pentru Deces (numita si Indemnizatie de Deces);

- Suma Asigurata pentru Deces din Accident;

- Suma Asigurata pentru Invaliditate Permanenta;

- Suma Asigurata pentru Exonerare de la plata primelor;

- Suma Asigurata pentru Interventie Chirurgicala ;

- Suma Asigurata pentru Spitalizare.

În primul an de asigurare valoarea sumei asigurate la maturitatea contractului coincide cu valoarea sumei asigurate pentru deces si reprezinta, totodata, baza de calcul pentru determinarea valorii sumei asigurate pentru deces din accident si a sumei asigurate pentru invaliditate permanenta.

Din al doilea an de asigurare, dupa efectuarea primei indexari, valoarea sumei asigurate pentru maturitatea contractului nu mai coincide cu suma asigurata pentru deces, iar aceasta din urma devine baza de calcul pentru deces din accident si invaliditate permanenta.

Valoarea sumei asigurate la maturitate ramane constanta, pe toata durata contractului, numai sumele asigurate aferente celorlalte riscuri asigurate se indexeaza.

Sporirea beneficiilor platibile la maturitatea contractului nu se realizeaza prin cresterea valorii sumei asigurate aferente maturitatii, ci prin sporirea valorii CSI, platibil la finalul duratei contractuale.

b) Index - un proces care se aplica atat la valoarea sumelor asigurate aferente tuturor riscurilor acoperite, cat si la primele de asigurare platite de catre client in scopul "cumpararii" protectiei necesare;

-indexul este stabilit de catre companie in functie de rata inflatiei la data de 31 octombrie a fiecarui an, se refera la inflatia inregistrata in anul respectiv si se va aplica la toate politele care au aniversari in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie al anului urmator.

c) Indexarea - procesul de majorare a beneficiilor si primelor unei asigurari de viata pentru urmatorul an de asigurare, prin aplicarea indexului la valorile beneficiilor aferente anului in curs si primelor de asigurare aferente.

2. Efectele negative ale inflatiei:

Inflatia afecteaza puterea de cumparare a banilor (cu aceeasi suma de bani, cantitatea de bunuri si servicii care poate fi achizitionata scade in timp).

În ceea ce priveste o polita de asigurare, inflatia diminueaza valoarea reala a protectiei financiare si a segmentului investitional al asigurarii.

Modalitatea de contracarare a acestor efecte negative asupra unei polite de asigurare este INDEXAREA acesteia (cresterea valorii sumelor aferente protectiei pentru a "conserva" valoarea reala a acestora).

3. Rolul indexarii

conservarea valorii PROTECTIEI - sumele asigurate in caz de deces din orice cauza, din accident, invaliditate, beneficiu de spitalizare, interventie chirurgicala;

- cresterea valorii INVESTITIEI - beneficiile platibile la maturitatea politei, prin activarea si sporirea sumelor din CSI (la finalul contractului, in situatia in care asiguratul este in viata, compania va plati suma asigurata aferenta maturitatii, beneficiul investitional si valoarea CSI).

Ambele elemente sunt extrem de importante pentru clienti.

4. Repartizarea primei de asigurare

Prima de asigurare platita este impartita pe mai multe destinatii, corespunzatoare diverselor beneficii oferite clientilor:

Ø     Cheltuieli pentru Protectie (contributia la fondurile de risc)- sume de bani care reprezinta pretul platit de catre client pentru a beneficia de protectie financiara din partea companiei pentru diverse riscuri: deces, deces din accident, invaliditate totala permanenta sau partiala permanenta, Beneficiul Zilnic de Spitalizare, Indemnizatie pentru Interventie Chirurgicala, exonerare de la plata primelor;

Ø     Segmentul Investitional - in timp, genereaza profit, si contribuie la formarea sumei asigurate platibile la maturitatea politei de asigurare;

Ø     Cheltuieli Administrative - cheltuieli efectuate de catre companie pentru buna desfasurare a activitatii;

Ø     Cheltuieli de achizitie - comisioane, training

in cazul unei asigurari de viata, Protectia Financiara apare instantaneu, la plata ceron dintai prime de asigurare;

aceste beneficii sunt substantiale, avand in vedere faptul ca sumele asigurate pentru diverse evenimente sunt mult mai mari in comparatie cu sumele platite de catre client;

componenta de Investitie se creeaza si creste in timp.

Protectia financiara

Exemple de polite indexate:

Exemplul 1:- polita LIFE+, o indexare -10%;

ANUL    I
Evenimente asigurate
Suma asigurata

Prima de asigurare

Maturitatea contractului

Deces

Inclusa in suma de sus

Deces din accident

Beneficiu pentru deces + 181.107.420

Invaliditate permanenta3 x 181.107.420

Beneficiul Zilnic de Spitalizare

Indemnizatie de Interventie Chirurgicala

Tabel nr.3.2.

ANUL    II
Evenimente asigurate
Suma asigurata

Prima de asigurare

Maturitatea contractului

Deces

Indexat 18.110.742 (10%x181.107.740)

(10%x4.185.392)

Deces din accident - Indexat

Beneficiu pentru deces indexat + 18.110.742 (10%x181.107.420)

(10%x271.661)

Invaliditate permanenta

(10%x3x181.107.420)

(10%x543.322)

Beneficiul Zilnic de Spitalizare

(10%x10000)

(10%x320000)

Indemnizatie de Interventie Chirurgicala

(10%x2.50000)

(10%x175000)

Tabel nr.3.3.

În anul II de asigurare, in urma indexarii de 10%, la sumele asigurate aferente anului I se vor adauga suplimente de sume asigurate cuprinse in polita de asigurare din anul II; totodata, la primele platite in anul I se vor adauga primele aferente suplimentelor de sume asigurate. Noile valori sunt in tabelul nr.3.2.

În anul II, pentru maturitatea contractului, la suma asigurata aferenta anului I, nu se mai adauga nici un supliment de suma asigurata.

**Din prima de asigurare aferenta suplimentului de suma asigurata pentru riscul de deces , o parte redusa reprezinta costul sporului de suma asigurata, iar cea mai mare parte va fi varsata in CSI.

Exemplul 2 - polita CAPITAL, o indexare - 10%;

Efectuarea calculelor este similara cu Exemplul 1.

La prima esalonata aferenta indexarii beneficiul de deces, intreaga suma (89.662) va fi transferata in CSI pentru ca nu exista cost pentru riscul de deces natural (acesta nu e acoperit la o polita CAPITAL).

Exemplul 3 - polita LIFE +, doua indexari - 10% si 8%;

Efectuarea calculelor este similara cu Exemplul 1.

Pe polita din anul III nu mai sunt prezentate si valorile intermediare (cele ale anului II). Astfel, suplimentele de sume asigurate din anul III le includ si pe cele din anul II.

Contul Special de Investitii (C.S.I.)13

a Elemente definitorii

Este o investitie pe termen lung.

Rolul CSI este acela de crestere a beneficiilor platibile la maturitatea politei (suma asigurata la maturitate + B.I. + C.S.I).

Se activeaza la prima indexare a politei de asigurare, cu o parte semnificativa din prima indexata aferenta asigurarii de baza.

b) Operatiuni cu C.S.I.

Exista 3 categorii principale de operatiuni pentru Contul Special de Investitii (CSI):

1) Creditare CSI (alimentare) - se realizeaza cu urmatoarele tipuri de sume:Ø     Surplus - diferenta dintre prima marita si costul corespunzator indemnizatiei de deces marite, multiplicata cu un anumit procent;

Ø     Profitul - obtinut pe seama investirii sumelor existente in CSI;

Ø     Depuneri suplimentare - se pot efectua oricand pe durata de derulare a contractului, valoarea minima a depunerii fiind de 700 ron.

2) Debitare CSI (consumare sume) - diverse cheltuieli si taxe generate de administrarea CSI si retinerea de catre companie.

3) Lichidare CSI - plata sumelor existente in Contul Special de Investitii se va face in urmatoarele cazuri:

Ø       La maturitatea contractului de asigurare (se platesc suma asigurata pentru maturitate, Beneficiul Investitional, valoarea CSI);

Ø       La decesul asiguratului, in completarea beneficiilor platibile pentru riscul de deces;

Ø       La rascumpararea politei de asigurare, sumele din CSI platibile clientului vor fi ajustate cu procentele mentionate in clauzele contractuale.

c)     Alte caracteristici ale C.S.I.

Ø            Compania nu va acorda nici un imprumut pe seama sumelor existente in CSI, nici macar pentru plata primelor restante;

Ø       Clientul nu are posibilitatea de a retrage sumele existente in CSI decat la maturitatea contractului;

Ø       Strategia de investire a sumelor din CSI este stabilita de catre companie.

d) Informatii suplimentare

Ø       Indexarea unei polite de asigurare va avea loc la fiecare aniversare a asigurarii, pentru un numar de ani egal cu jumatate din durata politei. Prin urmare, din acel moment, indemnizatia de deces marita va ramane constanta, la nivelul ultimei indexari (art. 3 - clauza de indexare);

Ø       Clauza de indexare nu poate fi aplicata politelor cu prima unica (art.5 - clauza de indexare);

Ø       În cazul in care titularul unei polite de asigurare refuza, de doua ori consecutiv, indexarea, dreptul la indexare inceteaza si mai poate fi restabilit doar cu conditia dovedirii asigurabilitatii (art.6 - clauza de indexare).

e)     Clauza Investitionala Depozit

Clauza Depozit se poate deschide pe produsele Life support, Life +, Junior si Capital.

Se poate plati fie cu o prima modala (la incheierea politei sau la aniversare, cu minim 200 ron) sau oricand pe durata contractului cu o prima unica (minim 500 ron).

Se pot retrage oricand bani din depozit, cu plata urmatoarelor taxe:

Ø       Taxa de depunere de minim 8% din suma depusa (se scade din valoarea investita de catre client in momentul depunerii banilor);

Ø       Taxa de retragere: an I - 6% din valoarea retrasa, an II -5%, an III- 4%, an IV - 3%, an V - 2%, an VI - 1%. Din anul VII, nu se mai platesc taxe de retragere;

Ø       Taxa de administrare a contului - maxim 4% pe an.

Clientul nu beneficiaza de nici o dobanda in cazul in care isi retrage banii intr-un interval mai mic de o luna.

Totodata, riscul investitiei apartine in totalitate clientului.

Beneficiul clientului este acela ca poate sa plateasca prima aferenta asigurarii, in momentul in care este in imposibilitate de plata, obtinand, in acelasi timp, si profit pentru sumele depuse.

CONCLUZII

Asigurarea de viata poate fi definita ca o intelegere prin care asiguratul plateste o anumita suma de bani-prima de asigurare-in schimbul careia asiguratorul va plati o anumita suma de bani-suma asigurata-in caz de deces sau de supravietuire.

Din punct de vedere al societatii de asigurari, asigurarea de viata reprezinta o modalitate de transfer a riscurilor financiare legata de pierderea vietii sau sanatatii unui individ asupra unui grup de indivizi, expusi aceluiasi risc. Transferul riscului se face de la individ spre grup si fiecare membru al grupului participa la constituirea fondului din care se vor plati sumele asigurate (despagubirile) printr-o cota de participare care nu este altceva decat prima de asigurare.

În prezent asigurarile de viata sunt privite cu multa seriozitate in intreaga lume. Ele fac parte dintr-o categorie mai ampla a asigurarilor de persoane, care acorda imdemnizatii banesti pentru producerea unor riscuri ce afecteaza viata persoanei, sanatatea si integritatea fizica. Asigurarea de viata este o forma de protectie financiara a dependentei sau a altor persoane desemnate in cazul decesului asiguratului.

De multe ori oamenilor le este teama de acest tip de asigurare, iar asta, in mare parte sa nu piarda banii investiti, cum Romania s-a confruntat cu foarte multe cazuri de acest gen in perioada de tranzitie pe care o parcurge din 1990 pana in prezent. Este de inteles, dar, oare cand o sa inteleaga oamenii ca nu orice firma straina care vine in Romania este pusa pe furat sau pe inselat ?

Desfasurarea activitatii de asigurare intr-o economie concurentiala se realizeaza intr-un cadru legal din punct de vedere organizatoric si metodologic.

În domeniul asigurarilor, operatorii specifici sunt asiguratorii si asiguratii, adica cei care lanseaza oferta de asigurare, pe de o parte si cei care doresc sa o cumpere, persoane fizice sau juridice, pe de alta parte.

Pe piata asigurarilor se manifesta o concurenta perfecta numai in cazul oferirii aceronasi categorii de produse de catre asiguratorii diferiti. Cu alte cuvinte, concurenta va aparea numai intre societati avand acelasi profil, care vand acelasi tip de produse, adica incheie asigurari impotriva aceluiasi risc. Astfel, orice piata a asigurarilor este, in fapt, alcatuita din atatea componente cate subramuri ale asigurarii se practica.

O promovare bine realizata de catre o societate de asigurare asupra unui serviciu oferit asiguratilor duce la realizarea unor vanzari ridicate. Orice firma care isi desfasoara activitatea pe baza unei strategii bine stabilite nu se poate limita numai la producerea si desfacerea produselor sau serviciilor si la fixarea unui pret. Este necesara o continua informare asupra pietei, a concurentei, a consumatorilor, elemente care stau la baza elaborarii activitatii promotionale.

Am ales sa prezint firma AIG Life Asigurari Romania S.A. in speranta ca se va intelege importanta asigurarilor de viata, ca ea este nu numai necesara, ci si vitala. Oare de ce trebuie sa cheltuim atat de multi bani pe lucruri care pot fi acoperite de asigurare, cand au fost create atat de multe produse cu atatea avantaje, incat noi sa putem beneficia de ele, nu numai la deces, cum s-ar crede initial, pentru ca aceasta asigurare nu inseamna neaparat moarte, nu este ceva foarte sofisticat la care ar putea avea acces doar cei bogati, ci si cei care au intr-adevar nevoie de acest gen de asigurare ?

Si in concluzie de ce sa nu apelam la ceea ce ne este mai la indemana, adica sa economisim, sa investim, decat sa suportam niste cheltuieli usturatoare pentru buzunarele noastre mai tarziu ?Manualul Consultantului - Asigurari de viata

www.xprimm.roPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate

Asigurari


Asigurari
Birotica
Confectii
Industria lemnului
Turism


termeni
contact

adauga