Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» Asigurari generale - Conditii generale privind asigurarile de bunuri


Asigurari generale - Conditii generale privind asigurarile de bunuri


Asigurari generale

1 Conditii generale privind asigurarile de bunuri .

Asigurarea bunurilor are drept scop compensarea cheltuielilor impuse de repararea sau inlocuirea bunurilor avariate, distruse, sau pierdute . In categoria de bunuri sunt incluse: cladiri, condtructii speciale, aeroporturi, masini si utilaje, echipamente , instalatii, opere de arta, bunuri de valoare, bani, animale etc.

Conform cadrului legislativ , in Romania, asigurarile de bunuri ti cele de raspundere civila poarta denumirea de asigurari generale.

Primul risc pentru care se ofera protectie, este incendiu, urmat de alte riscruri: jaf, furt , revolte, greve etc.Asigurarile de bunuri sunt asigurari facultative si se pot incheia de persoane fizice si juridice cu domiciliul de resedinta in Romania .

Obiectul asigurarii : Categoriile de bunuri care care pot fi asigurate facultativ sunt:

bunuri apartinand persoanelor fizice si juridice;

bunuri primite in folosinta sau aflate spre pastrare, reparare, prelucrare, vopsire;

bunuri care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, locatie de gestiune;

Nu pot fi asigurate bunurile care nu mai pot fi folosite datorita degradarii, uzurii fizice. In asigurare sunt cuprinse numai pagubele produse pe teritoriul Romaniei.

In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat .

Nu se acorda despagubiri pentru:

 • pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii bunurilor asigurate dupa reparatie, scaderea preturilor bunurilor, intarzieri in livrarea bunurilor ;
 • pagube produse prin intreruperea folosirii bunurilor ori prin intreruperea productiei, inclusiv salariile aferente perioadei respective;
 • pagube rezultate din operatiuni militare in timp de razboi;
 • cheltuieli pentru transformarea ori imbunatatirea bunurilor in comparatie cu starea lor dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauzae necuprinse in asigurare si nici cele pentru reparatii sau reconditionari nereusite;
 • pagube pricinuite de masuri de razboi, invazie,ocupatie militara, razboi civil, insurectie, rebeliune, putere;
 • pagube produse de tulburari civile, revolte,acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism si alte asemenea;
 • pagube produse prin influente directe ale exploziilor atomice ale radiatiilor sau infestarilor radioactive ca urmare a folosiriienergiei atomice sau materiale fisionabile, care fac obiectul asigurarilor de POOL-ul nuclear
 • in caz de confiscare, nationalizare, sechestrare, rechizitionare, alte acte similare
 • pagube in legatura cu poluarea si-sau contaminarea provocate direct sau indirect de orice cauza; in cazul in care, urmare unei poluari si/sau contaminari are loc un incendiu si/ sau explozie, provocand pagube bunurilor asigurate, acestea se despagubesc daca sunt ca urmare directa a incendiului si-sau exploziei si in limita clauzlor si excluderilor

Suma la care se asigura bunurile este valoarea bunului declarata de cel care doreste sa incheie asigurarea si care nu trebuie sa depaseasca valoarea reala a bunului la data asigurarii.

Suma asigurata .

Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat care nu trebuie sa depaseasca valoarea bunului asigurat, la data asigurarii.

Prin valoarea bunului la data asigurarii , se intelege

- la cladiri si constructii - valoarea de inlocuire din care se scade uzura, in raport cu vechimea , gradul de intrebuintare si cu starea de intretinere a cladirii/ constructiei asigurate;

- la mijloace fixe ti obiecte de inventar- valoarea de inlocuire din care s-a scaztut uzurain raport cu vechimea , intrebuinsarea si starea de intretinere a bunurilor respective;

- la materii prime, materiale, produse finite, marfuri - pretul de cost sau pretul de achizitie al acestora;

- la obiecte de valoare, piese de muzeu, lucrari de arta - valoarea de circulatie determinata pe baza de cataloage sau expertize.

Bunurile si riscurile care pot fi asigurate precum si situatiile in care se acorda despagubiri sunt prevazute in conditiile speciale , stabilite pentru fiecare fel de asigurare.

Primele de asigurare se stabilesc pe baza cotelor de prima si se platesc fie anticipat si integral , fie in rate subanuale.

Cota de prima este diferentiata in functie de felul bunului asigurat . de frecventa si intensitatea producerii riscurilor asigurate Prima de asigurare reprezinta suma de bani pe care asiguratorul o incaseaza de la asigurat ca pret al protectiei riscului la care este expus bunul.

Prin contractul de asigurare , asiguratorii prevad clauze de actualizare la inflatie a sumei asigurate , crestere automata a acesteia pe durata politei de asigurare.

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an si la cerere se poate incheia pe perioade mai scurte de un an..Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare si este valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in contract, la adresele indicate in contract.

Raspunderea asiguratorului incepe de regula dupa 24 ore de la expirarea zilei in care s-a platit prima de asigurare si s-a intocmit contractul de asigurare si inceteaza in urmatoarele situatii:

la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat contractul de asigurare;

neachitarii primei de asigurare la termenele prevazute in contractul de asigurare si nici in perioada de pasuire aprobata de asigurator;

Obligatiile partilor contractuale

Asiguratul are urmatoarele obligatii:

sa plateasca primele de asigurare la termenele strabilite in contractul de asigurare;

sa intretina bunurile obligatia sa plateasca prima de asigurare

Fransiza , este un element important al contract6ului de asigurare de bunuri si cladiri si reprezinta acea parte din valoarea fiecarei daune care se suporta de catre persoana asigurata avand drept scop o mai buna gestiune a riscului de catre asigurat si obtinerea unor reduceri de prima din partea asiguratorului , reducerea cheltuielilor cu despagubirea in cazul daunelor mici , sub nivelul fransizei.

Fransiza poate fi deductibila sau atinsa.

In cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba- pini la nivelul sumei asigurate-daca aceasta este mai mare decat fransiza.

Fransiza deductibila , se scade in toate cazurile , din valoarea daunei , indiferent de marimea daunei. Despagubirea se acorda numai pentru partea de dauna care depaseste fransiza. Aceasta se stabileste pe eveniment si se aplica fiecarei daune in parte sau ca suma agregata pentru intreaga perioada de asigurare si se aplica p+e o anumita perioada de timp.

Dauna reprezinta paguba cauzata bunurilor datorita producerii riscurilor asigurate prin polita de asigurare.

Clasificarea daunelor:

dupa tipurile bunurilor afectate daunele pot fi

 • daune produse la cladiri , locuinte , constructii si alte bunuri de natura mijloacelor fixe;
 • daune produse bunurilor de natura materiilor prime, materialelor, marfurilor

dupa cauza care a produs dauna exista mai multe tipuri de daune:

 • fizice: incendii, furtuni, uragane,explozii care distrug bunurile;
 • sociale : deviatii de la comportament normal, furt , vandalism, neglijenta, greve , revolte;
 • economice : datorate unor forte interne- neglijenta, erori de management, imposibilitate de plata;

dupa tipul pierderii se disting doua categorii

 • pierderi directe care apar atunci cand proprietatea este avariata sau distrusa datorita contactului cu un risc fizic , social;
 • pierderi indirecte, care sunt pierderile rezultate ca urmare a reducerii valorii daunei directe a unui bun, o pierdere care apare pentru ca bunul afectat este distrus, avariat de alt risc special

dupa gradul de cuprindere, daunele pot fi :

 • daune totale care au urmetoarele forme:
 • distrugerea in totalitate fara resturi care sae mai pot intrebuinta sau valorifica;
 • distrugerea in asa mod in care refacerea prin reparatie nu mai este posibila
 • costul reparatiilor nu se justifica

daune partiale, care reprezinta avarierea , distrugerea sau deprecierea partiala a bunurilor, astfel incat ele se pot reface prin reparatii, reconditionari, restaurari.

dupa natura interesului asigurabil .In asigurarile de bunuri sunt interesate mai multe categorii de persoane in acoperirea daunelor: proprietarii, creditorii vanzatoriietc.

Evaluarea pagubelor se face prin mai multe metode, in functie de modul de calcul al valorii la care s-a incheiat asigurarea:

dupa pretul initial- pretul la care s-a cumparat bunul respectiv , fara a se lua in calcul deprecierea;

dupa pretul initial din care se scade deprecierea, conform reglementarilor contabile. Dezavantaje : pot apare neconcordante intre deprecierea fizica si cea contabila;

dupa valoarea de piata

Dupa valoarea economica, respectiv in functie de veniturile pe care le produce

Dupa valoarea de inlocuire, caz in care se determina costul de inlocuire a bunului respectiv

In asigurarea de bunuri conditiile de asigurare sunt diferite, in functie de riscurile acoperite. Conditiile standard, riscurile speciale si excluderile pot fi diferite de la o societate la alta. Lista riscurilor generale, speciale sau a celor excluse poate fi mai restrictiva sau mai cuprinzatoare in functie de politica de subscriere. Nu orice risc se poate asigura, unele sunt asigurabile separat , altele sunt comple excluse. Este foarte important sa se stabileasca nevoile de asigurare si sa se studieze conditiile de asigurare generale si speciale.

2 Principalele tipuri de asigurari de bunuri :

Asigurarea cladirilor , a constructiilor, a altor constructii si a continutului acestora pentru cazurile produse de incendiu ti alte calamitati;

Asigurarea masinilor, utilajelor instalatiilor pentru cazuri de avarii accidentale;

Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului;

Asigurarea bunurilor, valorilor impotriva furtului prin efractie sau prin acte de talharie

Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice

Asigurari agricole

Asigurarea bunurilor in transporturile terestre , aeriene si maritime;

Asigurarea creditelor;

Asigurarea de raspundere civila.

a) Asigurarea cladirilor, constructiilor ,locuintelor , altor bunuri

Se poate incheia de catre persoane fizice si juridice, cu sediul sau resedinta in Romania, cu societatile de asigurare care au in portofoliul de asigurari , unasemenea produs.

Obiectul asigurarii. In aceasta sigurare sunt cuprinse urmatoarele bunuri:

cladirile si alte constructii care servesc drept locuinte, birouri, magazine, restaurante, bufete, depozite de marfuri, ateliere, cinematografe , teatre, muzee, cluburi, cladiri in curs de executie, imprejmuiri etc;

masini utilaje, instalatii, motoerele, uneltele, inventarul gospodaresc si alte mijloace fixe;

obiecte de inventar;

marfurile, materiile primesi auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finitesi alte mijloace circulante materiale.

Nu pot constitui obiect al acestei asigurari urmatoarele bunuri :

banii , hirtiile de valoare , documentele, registrele, titlurile de valoare , actele manuscrisele, pietrele scumpe, obiectele din metale pretioase , marcile postale, cu exceptia obiectelor de muzeu sau expozitie:

bunurile din gospodariile persoanelor fizice, animal culturi agricole, autovehicule cu tractiune mecanica m, navele si alte bunuri care comporta asigurari in baza altor conditii speciale de asigurare;

solarii si tunele, alte constructii speciale :

Riscuri asigurate. In asigurarea cladirilor , constructiilor si continutului lor , se iau in considerare urmatoarele riscuri generale: incendiu, trsnet, explozie, ploaie torentiala inclusiv efectele secundare ale acesteia, grindina inundatie, furtuna, uragan , cutremur de pamant , prabusire sau alunecare de teren greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalansa de zapada si caderea pe cladiri sau alte constructii a unor corpuri.

Despagubiri. Asiguratorul acorda despagubir in caz de pagube produse la bunurile asigurate datorita riscurilor asigurate mai sus mentionate , dar si in alte cazuri , cum ar fi:

in cazurile in care , pentru a se opri extinderea incendiului si la o amenintare imediata de inundatii , de prabusire sau de alunecare de teren, a fost nevoie sa se darame sau sa se demonteze cladirea sau alta constructie ori sa fie mutat in alt loc; se acorda despagubiri si in cazul in urma unui cutremur de pamant, a unei inundatii, prabusiri sau alunecari de teren, a devenit imposibila folosirea cladirii sau a altei constructii si este necesara demontarea sau mutarea acesteia in alt loc;

pentru pagubele produse cladirilor sau altor constructii prin izbirea lor de catre un vehicul;

pentru cheltuielile reclamate de curatarea locului in care s-a produs paguba, in masura in care sunt in legatura cu riscurile asigurate si sunt necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii.

Nu se acorda despagubiri in cazurile prevazute in conditiile generale de asigurare si in urmatoarele situatii:

pagube produse numai de fermentatie, oxidare , caldura, afumare, patare, parlire provenite dintr-o sursa normala de caldura;

pagube produse instalatiilor electruce numai prin actiunea curentului electric;

pagube produse aparatelor electice numai prin actiunea curentului electric;

pagube produse bunurilor puse la caldura sau la foc pentru prelucrare.

Sumele asigurate se stabilesc prin negociere , in baza declaratiei de asigurare , tinand seama de valoarea din nou a bunului asigurat , in momentul asigurarii , in functie de cererea asiguratului astfel:

pentru cladiri si constructii , separat pentru fiecare cladire, sau constructie in parte , precum ti pentru fiecare obiect de muzeu sau expozitie, lucrare de arta.

Pentru bunurile ce reprezinta continutul cladirilor si constructiilor, global pentru toate bunurile din aceiasi grupa , prevazuta in tariful de prime , aflate in cladri sau alte constructii; sau separat pentru fiecare bun ori pentru unele bunuri din aceiasi grupa prevazuta in tariful de prime.

In unele cazuri , pentru stabilirea sumei asigurate se impune efectuarea inspectiei de risc prin care pot fi obtinute informatii referitoare la natura si structura bunurilor asigurate , natura riscurilor, date statistice cu privire la cuantumul pagubelor intr+o anumita perioada de timp.

Primele sunt diferentiate :

pe tipuri de localitati ( municipii, orase, comune);

pe grupuri de bunuri, adica in functie de felul bunurilor cuprinse in grupa;

dupa cum bunurile reprezinta cladiri, alte constructii sau continutul acestora

Pentru platforme industriale, combinate, uzine acceptarea contractarii asigurarii se face pe baza inspectiei de risc.

Riscuri asigurate.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele directe si materiale cuzate bunurilor asigurate de incendii precum si suplimentar cele provocate de :

stricaciuni pricinuite prin masurile autoritatilor in scopul de aimpiedica sau de aopri incendiul;

explozie, care nu a fost provocata de dispozitive xplozive ;

trasnet;

caderea aparatelor de zbor si avehiculelor spatiale, a obiectelor transportate de acestea,

lovirea de catre vehicule rutiere;

fum , gaze sau vapori;

alte riscuri;

b) Asigurarea masinilor, utilajelor, instalatiilor pentru cazuri de avarii accidentale.

Riscuri asigurate:

ruperi sau deformari in timpul functionarii, ciocniri , izbiri cu alte corpuri, explozie, lipsa apei in cazane sau recipiente, efectul unor substante chimice, actiunea curentului electric, scurt-circuit, supratensiune, cutremur de pamant, furtuna uragan, ploaie torentiale, inghet sau depunere de ghiata, trasnet si altele;

defecte de constructii, de materiale de turnare sau de montare.

Nu se acorda despagubiri, in cazurile prevazute in conditiile generale , adica atunci cand pagubele se produc din culpa asiguratului, a unui membru al familiei acestuia sau al unui membru al conducerii unitatii asigurate ori a unui prepus al asiguratului .

Nu se acorda despagubiri pentru:

pagube produse in mod lent si numai prin uzura sau intrebuintarea masinilor, utilajelor sau instalatiilor ;

pagube produse din incendii, inundatii, furt, precum si pagubele produse datorita masurilor de stingere sau de daramare din timpul incendiilor.

Sumele asigurate se stabilesc la cererea asiguratului, separat pentru fiecare masina, utilaj sau instalantie

Primele de asigurare sunt diferentiate pe grupe de bunuri sau dupa felul bunurilor din grupa, de ramura sau subramura in care lucreaza.

c) Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului

Acest tip de asigurare se poate incheia de societatile care au ca obiect de activitate constructii-montaj, cu sediul in tara sau in strainatate.Poate fi i8nscris in asigurare si beneficiarul lucrarilor de constructii montaj.

Obiectul asigurarii In aceasta categorie de bunuri sunt cuprinse:

bunurile incorporate in obiectivul de constructii montaj in curs de executie;

materialele aduse pe santier si care urmeaza sa fie incorporate in lucraresau care servesc la realizarea lucrarii;

instalatiile si echipamentele de constructii;

masinile de constructii

cheltuielile de curatare a terenului pentru constructie, sau de inlaturarea resturilor ramase in urma unei pagube cuprinse in asigurare.

In asigurare pot fi cuprinse: bunurile proprietatea constructorului, ale beneficiarului, bunuri inchiriate, aflate in pastrare.

Alte bunuri care pot fi cuprinse in asigurarea lucrarilor de constructii montaj:

cheltiuieli de transport efectuate pentru transportul utilajelor, instalatiilor, materialelor, daca acestea nu au fost incluse in asigurarea de transport;

diferente de tarif pentru transport aerian sau transport expres a unor bunuri;

taxe vamale, taxe de timbru, alte taxe vamale;

cheltuieli generate de cresterea preturilor si salariilor peste cele luate in calcul la intocmirea devizului.

Despagubirea . Asigurarea acopera pagube produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare

Cauzate de avarierea sau distrugerea, brusca, neprevazuta a bunurilor asigurate si care fac necesara reparatia sau inlocuirea acestora.

Despagubirea nu poate depasi , in fiecare din bunurile asigurate, suma asigurata si nici limita despagubirii pentru un eveniment si nici suma asigurata totala.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

- pagube materiale cauzate bunurilor prin : incendiu, furtuna, trasnet, inundatii,

d) Asigurarea de raspundere civila

Necesitatea asigurarilor de raspundere civila

Instabilitatea si incertitudinea care se manifesta in toate sferele vietii economice, sociale, politice, religioase etc, impun, ca o necesitate stringenta, apelul la activitatea de asigurare ca solutie de transfer al riscului de la agentii economici si populatie catre companiile de asigurari. Intr-o lume framantata de razboaie, foamete, instabilitate economica, conflicte familiale, boli si dezastre, oamenii au nevoie de siguranta, de speranta. Sunt tot mai frecvente stirile care anunta diferite catastrofe naturale (cutremure, poluare, incendii, taifunuri, inundatii etc.) care se produc pe arii extinse in diferite tari si regiuni ale Pamantului.

Averea agonisita intr-o viata de om poate fi distrusa intr-un timp foarte scurt, cu urmari grave asupra viitorului familiilor, agentilor economici si chiar a economiei nationale.

Luand in considerare aceste evenimente producatoare de mari pagube, persoanele fizice si juridice se indreapta cu multa incredere catre societatile de asigurare, care ofera o gama diversificata de produse de asigurare capabile sa satisfaca toate nevoile potentialilor asigurati.

Fiecare asigurat trebuie sa aiba in vedere factorii economici, sociali si politici de risc din economie, precum si factorii de risc la nivel de agent economic. In orice economie de piata riscul si incertitudinea sunt inerente, sunt componente de baza care insotesc activitatea agentilor economici. Acestia trebuie sa cunoasca si sa evalueze aceste riscuri pentru a putea sa adopte masuri concrete de contracarare a lor.

Piata asigurarilor in Romania si contractul de asigurare introduc pe potentialul asigurat in mecanismele si evolutia pietei de asigurari, sensibilizandu-l asupra activitatii desfasurate in timp de catre societatile de asigurari si brokerii de asigurare, in fundamentele juridice ale contractului de asigurare.

Baza legala a acoperirii riscului

Principiile si unele elemente de baza ale contractului de asigurare de raspundere civila sunt reglementate de Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, in sectiunea a 4 a, care constituie sediul materiei pentru toate tipurile de asigurari de raspundere civila.

Potrivit art. 41 din aceasta lege in asigurarea de raspundere civila asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde, in baza legii, fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute in procesul civil.

Un principiu important in asigurarea de raspundere civila il reprezinta cuprinderea in asigurarea de raspundere civila a altor persoane decat cele care au incheiat contractul. Astfel vor avea dreptul de asigurati si prepusii agentului economic, cei care in exercitarea atributiilor de serviciu pot savarsi fapte ilicite ce aduc prejudiciu.

Indiferent de natura asigurarilor, asiguratorul este chemat direct in judecata pentru paguba suferita de asiguratul sau. Despagubirea poate fi platita direct persoanei pagubite, in masura in care acesta justifica dauna suferita si face dovada ca nu a primit plata de la asigurat, iar asiguratorul va primi indemnizatia in momentul in care va dovedi ca l-a despagubit pe tertul pagubit.

Caracteristici specifice asigurarii de raspundere civila

Asigurarile de raspundere civila reprezinta o componenta importanta si de actualitate a activitatii de asigurare. Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat, fie el persoana fizica sau persoana juridica, unor terte persoane.

In asigurarile de raspundere civila, spre deosebire de asigurarile de bunuri si de persoane, pe langa asigurator si asigurat, daca se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine si o a treia persoana, respectiv tertul pagubit. Existenta asigurarii de raspundere civila permite, pe de o parte, ca persoana pagubita sa primeasca despagubirea cuvenita, iar pe de alta, ca patrimoniul asiguratului sa ramana neatins deoarece in schimbul primelor de asigurare platite nu mai poate fi urmarit pe cale judiciara pentru prejudiciul produs.

Pentru ca persoanele care au de suferit in urma producerii unor accidente de autovehicule si de alte mijloace de transport sau cele ale caror bunuri au fost distruse in astfel de imprejurari, sa poata primi in toate cazurile despagubirea ce li se cuvine, in majoritatea tarilor din lume se practica sub forma obligatorie sau contractuala asigurarea de raspundere civila auto.

Asigurarile de raspundere civila, in afara de faptul ca protejeaza patrimoniul asiguratului, au si un important rol social, deoarece permit persoanelor care au avut de suferit de pe urma diferitelor accidente sa fie despagubite prompt si integral de catre societatea de asigurari. In acest fel, persoanele pagubite nu mai asteapta pana cand autorul faptei va fi in masura sa achite despagubirea sau uneori cand acesta va fi descoperit (situatiile in care vinovatii in producerea unor accidente de autovehicule nu sunt identificati imediat).

Prin asigurarile de raspundere civila sunt acoperite numai acele prejudicii, produse de asigurat unor terte persoane, care sunt urmarea unui accident. Prin aceasta se intelege ca, in cadrul asigurarilor de raspundere civila nu se pot acorda despagubiri pentru pretentiile formulate de terte persoane fata de asigurat, ca urmare a neexecutarii de catre acesta a unor obligatii preexistente.

Prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite numai pagubele produse de asigurat unor terte persoane in anumite conditii, care se cer a fi indeplinite in mod cumulativ si anume:

Asigurarea de raspundere civila decurgand din acte de comert este o modalitate de protectie prin care asiguratorul, in schimbul unei prime de asigurare, se angajeaza sa suporte riscul raspunderii civile a detinatarului politei de asigurare la care acesta ar fi obligat legal .

Asigurarea de raspundere civila prezinta urmatoarele caracteristici generale si specifice domeniului asigurarilor.

Caracteristici generale :

Este o asigurare de indemnizare , avand drept scop acoperirea pagubei suferite de tertul pagubit

se incheie in aplicarea principiului limitarii raspunderii asiguratorului, pana la nivelul sumei asigurate

Caracteristici specifice:

asigurarea de raspundere civila stabileste o legatura juridica dintre asigurator si tertul indreptatit la primirea compensatiei

in asigurarea de raspundere civila functioneaza principiul recuperarii prin efectul invers al subrogarii

♦ Este necesara savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite, care contravine unor norme legale. De exemplu, producerea unui accident de catre conducatorul unui autovehicul prin nerespectarea regulilor de circulatie ;

♦ Trebuie sa se poata dovedi existenta unui prejudiciu, deci a unei pagube produse de asigurat tertei persoane accidentate ;

♦ Se impune existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului, care a produs accidentul, si prejudiciul adus tertei persoane pagubite ;

♦ Este necesar sa se poata constata culpa asiguratului care a savarsit fapta ilicita ce a condus la producerea accidentului.

Daca una din conditiile mai sus aratate nu este indeplinita, inseamna ca de fapt nu sunt intrunite toate elementele ce definesc raspunderea civila, iar pagubele astfel rezultate nu pot fi acoperite prin asigurarea de raspundere civila. Prin conditiile care stau la baza lor, asigurarile de raspundere civila prezinta anumite particularitati.

Obiectul asigurarilor de raspundere civila il reprezinta tocmai prejudiciul produs unor terte persoane de catre asigurat adica prejudiciul care poate fi produs prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: autovehicule, cladiri si diferite alte constructii, exercitarea unei anumite activitati etc. In cazul asigurarilor de raspundere civila, culpa asiguratului este una din conditiile de baza care se cere a fi indeplinita pentru ca asiguratorul sa plateasca despagubirea cuvenita tertilor pagubiti. Este necesar ca intre prejudiciul produs de asigurat tertelor persoane si fapta ilicita a acestuia sa existe in toate cazurile un raport de cauzalitate.

La fiecare, producere a riscului asigurat despagubirea de asigurare poate atinge nivelul maxim al sumei asigurate, indiferent de numarul cazurilor asigurate care au avut loc in perioada de valabilitate a asigurarii, astfel incat sa apara si situatii cand asiguratorul plateste despagubiri al caror total, pe intreaga durata a asigurarii, intrece cuantumul sumei asigurate.Asigurarea de raspundere civila acopera prejudiciile care sunt urmarea producerii unui accident pentru care asiguratul datoreaza, conform legii, despagubirea cuvenita tertelor persoane pagubite.

Baza juridica a achitarii despagubirilor este tocmai raspunderea pe care asiguratul o are in calitatea sa de detinator al unor bunuri a caror utilizare poate da nastere unor accidente. Daca asiguratul insusi este victima accidentului sau daca acesta afecteaza bunurile sale, el nu are dreptul de a incasa ceva de la asigurator in cadrul asigurarilor de raspundere civila, ci numai in cadrul asigurarilor de persoane sau al asigurarilor de bunuri. Datorita faptului ca prin plata primelor de asigurare, asiguratul este dinainte scutit de obligatia achitarii unor despagubiri cuvenite tertelor persoane pagubite sau vatamate, al caror volum nu se cunoaste dar se poate estima pe baza calculului probabilitatilor, asigurarile de raspundere civila sunt considerate de catre multi specialisti din acest domeniu drept cele mai importante dintre toate genurile de asigurari.

Asigurarile de raspundere civila pot fi grupate dupa mai multe criterii si anume :

> Dupa modul de reglementare din punct de vedere juridic :

. asigurari de raspundere civila obligatorii;

. asigurari de raspundere civila facultative.

> Dupa obiectul lor:

. asigurari de raspundere civila izvorate din detinerea si utilizarea mijloacelor

In categoria asigurarilor obligatorii, potrivit acestei legi, este inclusa numai asigurarea de raspundere civila pentru pagubele produse din accidente de autovehicule. In baza asigurarii de raspundere civila, asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in fata legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in procesul civil. Pentru aceasta asigurare nu se incheie contract de asigurare, insa se elibereaza numai un certificat (tichet) prin care se confirma plata primei de asigurare. Aceasta forma de asigurare se practica numai de catre asiguratorii autorizati de C.S.A.

2 Principiile de baza ale asigurarii de raspundere civila.

Asigurarea de raspundere civila este dominata de principiile fundamentale ale asigurarii in general.

Principiul interesului asigurat Este un principiu prevazut de Legea nr. 136/1995 privind asigurarea si reasigurarea din Romania. Acesta se manifesta evident in cazul asigurarii de raspundere civila, in sensul ca o asigurare incheiata de parti dar fara ca asiguratul sa fi avut un interes asigurat nu este valabila.

Nu poate fi valabil incheiata pentru o fapta a agentului asigurat ce este considerata ilicita daca aceasta s-a produs numai pentru a acoperi retroactiv consecintele materiale ale faptei respective. Aceste asigurari sunt nule dar constatarea nulitatii nu poate avea loc decat intr-o situatie concreta, cercetata si descoperita.

Astfel de asigurari pot sa apara in asigurarile obligatorii pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cand producandu-se un accident rutier cu consecinte materiale vizibile, vinovatul neasigurat incearca sa obtina sau chiar obtine o polita de asigurare prin agentii de asigurare care nu au fost prezenti la locul accidentului.

Frauda completa se produce atunci cand documentul de asigurare primeste si o data inexacta a asigurarii tocmai pentru a acoperi fapta.

Principiul bunei credinte .In asigurare, in general, dar si in cele de raspundere civila functioneaza principiul bunei credinte fara de care o asigurare nu poate produce efecte.

Asigurarea de raspundere civila este un contract de asigurare cu efect reparatoriu. Daca asiguratul si asiguratorul nu ar manifesta incredere unul fata de celalalt, atunci nu se mai realizeaza obiectivul major al asigurarii de indemnizare, si anume efectul de reparare si nu de imbogatire a asiguratului sau a tertului pagubit.

In legislatia romana de asigurare, principiul bunei credinte se regaseste in articolul 13 din Legea nr. 136/1996 privind asigurarea si reasigurarea in Romania. In sistemul juridico-economic de asigurare, buna credinta a asiguratului sau a contractorului functioneaza la incheierea contractului de asigurare, cat si perioada executarii acestui contract, inclusiv in perioada producerii evenimentului asigurat, la constatarea producerii prejudiciului, prezentarea documentelor.

Legea nu prevede si vreo sanctiune in legatura cu incalcarea bunei credinte in asigurare, dar odata materializat acest lucru cu probele de rigoare, asiguratorii sau chiar si asiguratii se pot

Principiul dezdaunarii. In baza acestui principiu asiguratul este indreptatit sa fie compensat in pierderea sa pana la valoarea pentru care detine o polita de asigurare. In sistemul de drept, precum si in legislatia noastra veche, atunci cand asiguratorul despagubeste un asigurat al sau pentru dauna totala a unui autovehicul, asiguratul trebuie sa abandoneze epava la dispozitia asiguratorului, dar aceasta nu inseamna ca institutia abandonului actioneaza arbitrar, si in nici un caz inaintea platii despagubirii.

O alta latura a subrogarii priveste drepturile asiguratorului, care a despagubit pe asigurat pentru dauna care a avut-o, de a exercita fata de tertii vinovati de producerea daunei respective. De exemplu, in situatia in care doua autovehicule intra in coliziune, asiguratorul despagubeste pe asiguratul sau, proprietarul autovehiculului nevinovat si va ramane in continuare in locul sau de a obtine fata de proprietarii sau ipotecarii autovehiculului vinovat de producerea coliziunii toate drepturile ce le-ar putea obtine autovehicul inocent pana la concurenta despagubirii primite.

3 Clasificarea asigurarilor de raspundere civila

Conform legii asigurarilor , asigurarile facultative de raspundere civila se gasesc in categoria asigurarilor generale. Acestea cuprind:

    Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule care se refera la asigurarea de raspundere civila, interna, pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cat si la asigurari de raspundere civila auto externa tip CARTE VERDE care acopera orice raspundere rezultata din producerea unor prejudicii cauzate unor terte persoane din utilizarea autovehiculului, inclusiv raspunderea transportatorului.

Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian, prin care se acopera orice raspundere rezultata din producerea unui prejudiciu cauzat unor terte persoane prin utilizarea mijloacelor de transport aerian, inclusiv raspunderea transportatorului.

Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport naval destinate acoperirii oricarei raspunderi rezultate din producerea unor prejudicii cauzate unor terte persoane prin utilizarea mijloacelor de transport naval, inclusiv raspunderea transportatorului.

Asigurari de raspundere civila generala, care acopera orice raspundere rezultata prin producerea unor prejudicii cauzate unor terte persoane, altele decat cele legate de transport.

Asigurari de raspundere civila pentru integrare fizica a turistului.

Din punct de vedere al obligativitatii asigurarile de raspundere civila se impart in :

> Asigurari facultative;

> Asigurari obligatorii.

In cadrul asigurarilor obligatorii se incadreaza asigurarile de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, iar in cele facultative celelalte tipuri de asigurari de raspundere civila.

Facultative, in esenta lor, sunt asigurarile pe care practicantii unor profesii libere sunt obligate sa le detina ca o garantie a calitatii serviciului prestat si pentru acoperirea daunelor pretinse de clienti pentru practicarea serviciilor profesionale defectuoase.

Dupa momentul atragerii raspunderii asiguratorului

In practica asigurarilor de raspundere civila sunt intalnite:

Asigurari de eveniment;

Asigurari de reclamatie facuta ;

Asigurari eveniment/reclamatie, o forma mixta a celor doua asigurari de mai sus.

In categoria asigurarilor de eveniment sunt cuprinse asigurarile obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, polita de asigurare produce efecte de indata ce a avut loc un eveniment rutier pe drumurile publice din care a rezultat pagube produse tertilor, vatamari corporale sau deces si daune aduse proprietatii.

In cea dea doua categorie se incadreaza asigurari de raspundere profesionala care sunt pe baza de reclamatii formulate de pagubiti in perioada de valabilitate a contractului de asigurare. Din aceasta categorie de asigurari fac parte :

    raspundere civila legala a producatorului;

    raspundere civila legala a societatii fata de proprii angajati;

    raspundere civila legala a prestatorului de servicii;

    raspundere civila legala a proprietarului de imobile fata de chiriasii sai;

raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere;

raspundere civila legala a unitatilor specializate in servicii de paza si securitate;

raspunderea civila legala a societatilor de alimentatie publica;

raspunderea civila legala a unitatilor de service auto;

raspunderea civila legala a saloanelor de igiena si frumusete;

    raspunderea civila a chiriasului fata de proprietari;

raspunderea civila profesionala decurgand din practica medicala;

raspunderea civila profesionala a farmacistilor;

raspunderea civila profesionala a avocatilor;

raspunderea civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati;

raspunderea civila profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori;

raspunderea civila profesionala a notarilor publici;

raspunderea civila profesionala a cadrelor didactice;

raspunderea civila profesionala a medicilor veterinari;

raspunderea civila profesionala a agentilor de turism;

raspunderea civila profesionala a auditorilor;

raspunderea civila profesionala a interpretilor si traducatorilor;

raspunderea civila profesionala a operatorilor de arhiva electronica de garantii reale mobiliare;

raspunderea civila legala a societatilor de transport calatori;

raspunderea civila legala a societatilor specializate in transportul de bani/ valori.

a) Asigurarea de raspundere civila legala a producatorului

Calitatea de asigurat o are orice persoana fizica sau juridica ce este autorizata sa produca, sa furnizeze sau sa presteze un produs. Prin produs se intelege orice bun imobil sau imobil (articol, marfa sau lucru), proiectat, specificat, formulat, fabricat, constituit, instalat, furnizat, vandut de asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de acesta, si care nu se mai gaseste in custodia sau sub controlul direct al acestuia.

Asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru sumele pe care acesta este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru vatamari corporale si/sau avarierea sau distrugerea de bunuri provocate accidental, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, de un produs sau in legatura cu un produs Idealizat de catre asigurat si care face obiectul afacerii acestuia. Aceasta asigurare obliga pe asigurator sa despagubeasca si cheltuielile de judecata facute de asigurat in proces civil daca a fost obligat la dezdaunare.

Prin eveniment asigurat, in sensul acestei asigurari, se intelege vatamare corporala (incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces) si/sau pagube la alte bunuri, cauzate tertilor persoane fizice sau juridice prin folosirea/consumarea produsului realizat de asigurat.

Asigurarea de raspundere civila a producatorului se incheie numai impreuna cu asigurarea de raspundere civila legala.

b) Asigurarea de raspundere civila legala a prestatorului de servicii

Se pot asigura persoanele fizice sau juridice si specializate in prestarea de servicii si executarea de lucrari la bunurile aduse de clienti la sediul executantului si/sau la domiciliul clientilor, pentru operatiuni de reparare, prelucrare, curatire, remediere, salubrizare, igienizare, etc.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, din cauza vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand beneficiarilor sai, ca efect al unor fapte prin care incalca obligatiile asumate fata de acestia ca: greseli in executarea prestarilor de servicii (calitatea necorespunzatoare a lucrarilor) precum si incalcarea accidentala a obligatiei de a proteja bunurile predate de clienti sau aflate in raza sa de actiune pe perioada executarii operatiunilor specificate.

c) Asigurarea de raspundere civila a societatilor specializate in servicii de paza si securitate

Asigurat poate fi orice societate comerciala autorizata sa desfasoare activitati de protectie a bunurilor si persoanelor, servicii de paza si supraveghere a imobilelor si avutului; instalarea, montarea si intretinerea sistemelor de securitate pentru incendiu sau efractie; monitorizare prin dispecerat propriu, interventii la obiectivele in alarma si apelarea organelor de politie si a echipei de interventie a pompierilor.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune materiale pentru prejudicii, provocate clientilor sai cauzate de nefunctionarea sistemelor de semnalizare si alarmare montate de asigurat, avarierea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor apartinand clientilor, vatamari corporale produse unor terte persoane de catre asigurat, in timpul atacului infractorilor, in vederea impiedicarii patrunderii acestora in incinta obiectivului.

d)Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor turistice si Hoteliere

Asiguratul poate fi o societate comerciala care este organizata intr-una din structurile de primire turistica (hotel, motel, vila etc.) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agrement. Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

■ sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pagubelor la bunuri;

■ cheltuieli de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor;

■ prejudicii aduse clientilor, ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale, lasate de acestia in grija asiguratului, in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia hotelului, motelului etc;

■ prejudicii cauzate de alimente folosite si de produsele preparate de asigurat si consumate de clienti;

■ pagube produse bunurilor ce apartin clientilor, lasate de acestia in spatiile de cazare repartizate;

■ prejudicii cauzate clientilor de conditiile improprii de curatenie si siguranta ale spatiilor de cazare etc.

e)Asigurarea de raspundere civila legala a chiriasului fata de proprietar

Asigurat poate fi persoana fizica sau juridica care detine dreptul de folosinta temporara a unui bun imobil (spatiu inchiriat) sau mobil in baza unui contract de inchiriere incheiat cu un proprietar, si care plateste chirie/redeventa. Prin spatiu inchiriat se intelege o cladire (constructie) sau numai o parte a acesteia (apartament, camera, garaj, depozit, magazin) inclusiv instalatiile si dotarile acestora precum: calorifere, sobe, instalatii de aer conditionat/ventilatoare etc.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa sa proprietarului, prin vatamari corporale si pagube la bunurile apartinand acestuia, ca efect al unor fapte prin care incalca obligatiile asumate prin contract;

cheltuieli de judecata facute de asigurat in proces civil, daca a fost obligat la dezdaunare.

f) Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

sumele pe care asiguratul (expert contabil sau contabil autorizat) este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate din culpa sa clientilor, prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii valabil incheiat cu acestia.

cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.

g) Asigurarea de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala

Asigurarea poate fi incheiata de:

♦ medici cu autorizatie de libera practica medicala;

♦ asistente, surori si orice personal medical autorizat;

♦ unitati medicale (spitale, crese, maternitati, statii de ambulanta, sanatorii), in nume propriu, pentru toti angajatii si colaboratorii. ,

Asiguratorul acopera prejudiciul adus de medic pacientului sau ca urmarea unor fapte savarsite din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune), si pentru care devine raspunzator in baza legii, a normelor si statutului profesiei, a regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala.

g) Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilor

Asiguratul este persoana care practica profesia de avocat in conformitate cu prevederile legii, intr-una din urmatoarele modalitati:

avocatul titular (in acest caz polita se incheie in numele avocatului titular);

cabinete individuale de avocatura; S cabinete grupate; S cabinete asociate; s societati civile profesionale.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a) sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale, din culpa sa, clientilor prin neexecutarea obligatiilor de mijloace asumate prin contractul de asistenta juridica incheiat in scris cu clientul, referitoare la activitatile specifice profesiei, cum ar fi: consultanta si cereri cu caracter juridic; asistenta si reprezentare in fata organelor de jurisdictie, a celor de urmarire penala sau in fata notarului public, in raporturile cu autoritatile publice etc;

b) cheltuieli de judecata in procesul civil;

c) sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii inscrisurilor lasate de clienti in grija avocatului in vederea folosirii lor ca probe (ex: inscrisuri autentice, inscrisuri eliberate de autoritati publice etc.) daca acestea s-au pierdut sau s-au deteriorat din vina asiguratului.

h)Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori

In calitate de asigurat poate fi:

a) persoana fizica autorizata sa exercite cu drept de semnatura profesii de felul: arhitect, inginer constructor, expert tehnic, proiectant, designer etc, nerestrictiv intr-una din formele urmatoare: autorizat independent, angajat la o societate comerciala sau asociat intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul arhitectura-urbanism;

b) persoana juridica care desfasoara activitate in domeniul proiectare si arhitectura, in numele si beneficiul angajatilor sai, incadrati in una din profesiile amintite, precum si orice uniuni sau asociatii profesionale pentru membrii lor.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini etc;

    cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil;

    sume cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului;

Exemplificare

Asigurarea de raspundere civila legala a prestatorului de servicii

Se pot asigura persoanele fizice sau juridice si specializate in prestarea de servicii si executarea de lucrari la bunurile aduse de clienti la sediul executantului si/sau la domiciliul clientilor, pentru operatiuni de reparare, prelucrare, curatire, remediere, salubrizare, igienizare, etc.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, din cauza vatamarilor corporale si/sau pierderii, avarierii sau distrugerii bunurilor apartinand beneficiarilor sai, ca efect al unor fapte prin care incalca obligatiile asumate fata de acestia ca: greseli in executarea prestarilor de servicii (calitatea necorespunzatoare a lucrarilor) precum si incalcarea accidentala a obligatiei de a proteja bunurile predate de clienti sau aflate in raza sa de actiune pe perioada executarii operatiunilor specificate.

Asigurarea de raspundere civila a societatilor specializate in servicii de paza si securitate

Asigurat poate fi orice societate comerciala autorizata sa desfasoare activitati de protectie a bunurilor si persoanelor, servicii de paza si supraveghere a imobilelor si avutului; instalarea, montarea si intretinerea sistemelor de securitate pentru incendiu sau efractie; monitorizare prin dispecerat propriu, interventii la obiectivele in alarma si apelarea organelor de politie si a echipei de interventie a pompierilor.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune materiale pentru prejudicii, provocate clientilor sai cauzate de nefunctionarea sistemelor de semnalizare si alarmare montate de asigurat, avarierea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor apartinand clientilor, vatamari corporale produse unor terte persoane de catre asigurat, in timpul atacului infractorilor, in vederea impiedicarii patrunderii acestora in incinta obiectivului.

Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere

Asiguratul poate fi o societate comerciala care este organizata intr-una din structurile de primire turistica (hotel, motel, vila etc.) si care detine licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agrement.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudiciile provocate din culpa sa clientilor care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pagubelor la bunuri;
 • cheltuieli de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor;
 • prejudicii aduse clientilor, ca urmare a pierderii, distrugerii saau deteriorarii documentelor originale, lasate de acestia in grija asiguratului, in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia hotelului, motelului etc;
 • prejudicii cauzate de alimente folosite si de produsele preparate de asigurat si consumate de clienti;
 • pagube produse bunurilor ce apartin clientilor, lasate de acestia in spatiile de cazare repartizate;
 • prejudicii cauzate clientilor de conditiile improprii de curatenie si siguranta ale spatiilor de cazare etc.

Asigurarea de raspundere civila legala a chiriasului fata de proprietar

Asigurat poate fi persoana fizica sau juridica care detine dreptul de folosinta temporara a unui bun imobil (spatiu inchiriat) sau mobil in baza unui contract de inchiriere incheiat cu un proprietar, si care plateste chirie/redeventa. Prin spatiu inchiriat se intelege o cladire (constructie) sau numai o parte a acesteia (apartament, camera, garaj, depozit, magazin) inclusiv instalatiile si dotarile acestora precum: calorifere, sobe, instalatii de aer conditionat/ventilatoare etc.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

 • sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii provocate din culpa sa proprietarului, prin vatamari corporale si pagube la bunurile apartinand acestuia, ca efect al unor fapte prin care incalca obligatiile asumate prin contract;
 • cheltuieli de judecata facute de asigurat in proces civil, daca a fost obligat la dezdaunare.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

sumele pe care asiguratul (expert contabil sau contabil autorizat) este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate din culpa sa clientilor, prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de prestari servicii valabil incheiat cu acestia.

cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil.

Asigurarea de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala

Asigurarea poate fi incheiata de:

medici cu autorizatie de libera practica medicala;

asistente, surori si orice personal medical autorizat;

unitati medicale (spitale, crese, maternitati, statii de ambulanta, sanatorii), in nume propriu, pentru toti angajatii si colaboratorii.

Asiguratorul acopera prejudiciul adus de medic pacientului sau ca urmarea unor fapte savarsite din culpa (neglijenta, imprudenta, omisiune), si pentru care devine raspunzator in baza legii, a normelor si statutului profesiei, a regulilor de conduita, etica si deontologie profesionala.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a avocatilorAsiguratul este persoana care practica profesia de avocat in conformitate cu prevederile legii, intr-una din urmatoarele modalitati:

 • avocatul titular (polita se incheie in numele avocatului titular);
 • cabinete individuale de avocatura; cabinete grupate; cabinete asociate; societati civile profesionale.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a. sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale, din culpa sa, clientilor prin neexecutarea obligatiilor de mijloace asumate prin contractul de asistenta juridica incheiat in scris cu clientul, referitoare la activitatile specifice profesiei, cum ar fi: consultanta si cereri cu caracter juridic; asistenta si reprezentare in fata organelor de jurisdictie, a celor de urmarire penala sau in fata notarului public, in raporturile cu autoritatile publice etc;

b. cheltuieli de judecata in procesul civil;

c. sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii inscrisurilor lasate de clienti in grija avocatului in vederea folosirii lor ca probe (ex: inscrisuri autentice, inscrisuri eliberate de autoritati publice etc.) daca acestea s-au pierdut sau s-au deteriorat din vina asiguratului.

Asigurarea de raspundere civila profesionala a arhitectilor si inginerilor constructori

Asigurat poate fi:

a. persoana fizica autorizata sa exercite cu drept de semnatura profesii de felul: arhitect, inginer constructor, expert tehnic, proiectant, designer etc, nerestrictiv intr-una din formele urmatoare: autorizat independent, angajat la o societate comerciala sau asociat intr-o societate cu obiect de activitate in domeniul arhitectura-urbanism;

b. persoana juridica care desfasoara activitate in domeniul proiectare si arhitectura, in numele si beneficiul angajatilor sai, incadrati in una din profesiile amintite, precum si orice uniuni sau asociatii profesionale pentru membrii lor.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini etc;

cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil;

sume cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor originale, daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina asiguratului;

Asigurarea de raspundere civila legala a producatorului

Calitatea de asigurat o are orice persoana fizica sau juridica ce este autorizata sa produca, sa furnizeze sau sa presteze un produs. Prin produs se intelege orice bun imobil sau imobil (articol, marfa sau lucru), proiectat, specificat, formulat, fabricat, constituit, instalat, furnizat, vandut de asigurat sau la care intretinerea a fost realizata de acesta, si care nu se mai gaseste in custodia sau sub controlul direct al acestuia.

Asiguratorul se obliga sa despagubeasca pe asigurat pentru sumele pe care acesta este obligat, potrivit legii, sa le plateasca cu titlu de daune pentru vatamari corporale si/sau avarierea sau distrugerea de bunuri provocate accidental, in perioada de valabilitate a politei de asigurare, de un produs sau in legatura cu un produs Idealizat de catre asigurat si care face obiectul afacerii acestuia. Aceasta asigurare obliga pe asigurator sa despagubeasca si cheltuielile de judecata facute de asigurat in proces civil daca a fost obligat la dezdaunare.

Prin eveniment asigurat, in sensul acestei asigurari, se intelege vatamare corporala (incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces) si/sau pagube la alte bunuri, cauzate tertilor persoane fizice sau juridice prin folosirea/consumarea produsului realizat de asigurat.

Asigurarea de raspundere civila a producatorului se incheie numai impreuna cu asigurarea de raspundere civila legala

Aplicatii

 1. Asigurarea de raspundere civila a persoanelor fizice

O persoana fizica a incheiat un contract de asigurare cu o societate de asigurari privind raspunderea civila, oferind urmatoarea acoperire pe eveniment:

- 7500 u.m. suma asigurata maxima pentru deces;

- 12500 u.m. suma asigurata maxima pentru vatamari corporale;

- 2000 u.m. suma asigurata maxima pentru pagube materiale.

Cu ocazia reamenajarii apartamentului, asiguratul a daramat doi pereti ai apartamentului proprietate personala . In urma acestei operatiuni, peretii vecinului au suferit crapaturi considerabile, molozul cazut dintr-unul din pereti provocandu+i acestuia leziuni multiple.

Pentru de gradarea peretilor vecinului, despagubirile au fost stabilite prin intelegere intre asigurat, partea prejudiciata si societatea de asigurari la valoarea de 1500 u.m. Pentru vatamarea corporala produsa nu s-a putut ajunge la o intelegere, deoarece partea vatamata a solicitat plata unei despagubiri de 10000 u.m, suma considerata nejustificata de catre societatea de asigurari. In aceste conditii, asiguratul este chemat in judecata pentru a se stabili valoarea despagubirii.

Cum se va imparti despagubirea intre asigurat si asigurator?

Rezolvare

Instanta de judecata a admis actiunea, obligandul pe asigurat la plata despagubirii de 10000 u.m., plus cheltuieli de judecata in valoare de 1000 u.m .

In final, asiguratul a fost obligat la plata urmatoarelor sume:

1500 u.m pentru prjudicii materiale

10000 u.m. pentru vatamari corporale

1000 u.m. cheltuieli de judecata

Dupa deducerea fransizei 10%x1500+10%x10000+10%x 1000= 1250 u.m., pe care o suporta asiguratul, societatea de asigurari datorita faptului ca daunele provocate se incadreaza in sumele maxime asigurate pe eveniment, va avea de platit diferenta de 11250 u.m.

 1. Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, a evaluatorilor si expertilor tehnici

Un expert contabil, membru CECAR doreste sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala pe o perioada de un an. Solicitantul a optat pentru o suma asigurata pe eveniment de 5000 u.m. si, respectiv, pentru o suma asigurata pe perioada de 1500 u.m.

La trei luni de la incheierea asigurarii, asiguratul este chemat an instanta de catre unul din clientii sai, in urma unui control efectuat de Garda Financiara la sediul clientului. Garda financiara a constatat anumite nereguli in balanta de verificare, iar clientul a primit o amenda de 5000 u.m.

Clientul prejudiciat va recurge la actiunea an justitie. Aceasta presupune ca asiguratul va trebui sa suporte si cheltuielile de judecata, in valoare de 1000 u.m. Instanta da o hotarare prin care asiguratul este obligat la acoperirea prejudiciului cauzat, in valoare de 5000 u.m.

Cum se va imparti despagubirea intre asigurator si asigurat?

Rezolvare

Polita de asigurare ofera o acoperire de de 5000 u.m pe eveniment, ceea ce inseamna ca, indiferent de valoarea prejudiciului produs de asigurat ca urmare a aceluiasi eveniment, societatea de asigurari nu va acorda despagubiri mai mari de 5000 u.m.

Conform conditiilor contractului de asigurare societatea de asigurari poate acorda o despagubire maxima de 5000 u.m. din care se deduce fransiza de 10% (500 u.m.). Prin urmare, asiguratorul va plati o despagubire de 4500 u.m., iar asiguratul va superta fransiza, precum si cheltuielile de judecata, in total1500 u.m.

 1. Asigurarea de raspundere civila decurgand din practica medicala

Un cabinet particular constituit din doi medici autorizati si doua asistente incheie o asigurare de raspundere civila, cu urmatoarele limite de eveniment:

suma asigurata maxima pentru deces de 25000 u.m.

suma asigurata maxima pentru vatamari corporale 25000 u.m.

suma asigurata maxima pentru pagube materiale 1250 u.m.

La trei luni de la incheierea asigurarii, una din asistente este chemata in instanta pentru prejudicii materiale de 1000 u.m. si pentru vatamari corporale in valoare de 10000 u.m., cauzate unui pacient, ca urmare a indeplinirii defectuoase a obligatiilor profesionale.

Conform hotaririi pronuntate de instanta de judecata, valoarea totala a prejudiciului pe care trebuie sa il acopere asiguratul este de 16000 um (1000 um prejudicii materiale, 10000 u.m. vatamari corporale, 5000 u.m. cheltuieli de judecata).

Care este valoarea despagubirii suportate de catre societatea de asigurari si cat trebuie sa suporte asiguratul pe cont propriu?

Rezolvare

Conform conditiilor de asigurare, asiguratul s-a obligat sa suporte fransiza de 10 % din valoarea prejudiciului cauzat.

10%X1000+10%X10000+10%X5000 = 1600 u.m.

Avand in vedere ca despagubirile solicitate se incadreaza in limitele pe eveniment stabilite la incheierea contrectului, societatea de asigurari va plati in totalitate diferenta de 14400 u.m.

 1. Asigurarea de raspundere civila a managerului

Directorul economic al S.C. X S.A. incheie o asigurare de raspundere civila a managerului, cu o suma asigurata pe perioada de 10.000 u.m si, respectiv pe eveniment de 2000 u.m.

In urma incheierii unui contract de livrare de marfuri, asiguratul inregistreaza o intarziere de doua saptamani la livrarea acestora, situatie care a generat beneficiarului o pierdere de 2500 u.m datorita intreruperii de stoc. Partea prejudiciata hotaraste ca va solicita despagubiri in valoare egala cu prejudiciul suferit.

Cum va fi impartita despagubirea intre asigurat si asigurator ?

Rezolvare

Raspunderea maxima a asiguratorului, pe eveniment, este de 2000 u.m., ceea ce presupune ca orice dauna care depaseste aceasta valoare va trebui sa se suporte de catre asigurat. In acesr caz, asiguratul va suporta diferenta de 500 u.m. fata de suma maxima asigurata pe eveniment de 2000 u.m. si feansiza de 200 u.m. (10%). Diferenta de 1800 u.m. va fi acoperita de asigurator, asiguratul fiind obligat sa acopere cei 700 u.m.

4 ASIGURARI autovehicule

4.1 ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA PENTU PAGUBE PRODUSE TERTILOR DIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE

Aceasta asigurare a fost reglementata de Legea nr. 136J 1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania. Clauzele contractului de asigurare, limitele maxime si minime ale despagubirilor pentru pagubele produse la bunuri, vatamari corporale sau deces, nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicule, termenele de plata sunt stabilite prin hotarare de Guvern la propunerea Ministerului Finantelor. Neachitarea la scadenta a primelor de asigurare determina ca detinatorul autovehiculul sa nu fie asigurat.

Pentru anul 2003, limitele minime si maxime ale despagubirii ce se acorda din unul si acelasi accident, inclusiv cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare sunt stabilite intre 1 milion lei si 800 milioane lei in caz de avarie a bunurilor si pana la 200 milioane lei pentru fiecare persoana, in caz de vatamari corporale sau deces.

Sunt cuprinse in aceasta asigurare persoanele fizice si juridice care detin autovehicule supuse inmatricularii in Romania pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, dar si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil. In cazul pagubelor produse la bunuri, despagubirea reprezinta costul procurarii, reparatiei, refacerii sau restaurarii bunurilor avariate. In cazul vatamarilor corporale sau deces, se acorda integral suma mentionata in polita de asigurare, iar in caz de invaliditate, se acorda suma rezultata prin aplicarea gradului de invaliditate permanenta stabilit pe baza de expertiza medicala, asupra sumei asigurate mentionata in polita de asigurare.

Asigurarea autovehiculelor

Prin acest termen nu se inteleg numai autovehicule ci si remorcile trase de autovehiculele asigurate, autovehiculul propulsat, suspendat pe roti, senile, talpi de alunecare folosite pentru transportul marfurilor sau a pasagerilor.

Clasificarea riscurilor asigurabile in asigurarea de autovehicule se face in functie de tipurile de vehicule ce se asigura, datorita varietatii acestora. Clasele mari intalnite sunt:

Autovehicule proprietate privata ;

Motociclete;

Autovehicule comerciale pentru transportul marfurilor sau a pasagerilor;

Vehicule agricole si forestiere;

Autovehicule speciale, construite sau adaptate pentru o anumita utilizare, cum ar fi : macarale, tractoare, ambulante, buldozere, echipament pentru extractii si transport etc.

Pentru stabilirea primelor de asigurare se iau in considerare urmatorii factori: Statistici privind accidente de circulatie, furturi; Tipul autovehiculului si marca acestuia ; Valoarea autovehiculului; Capacitate cilindrica ; Performante tehnice ; Usurinta reparatiilor, disponibilitatea si accesibilitatea pieselor de schimb ; Costul reparatiilor; Atractia pentru hoti; Varsta si experienta conducatorului autovehiculului; Vechimea masinii: Istoricul daunelor solicitantului; Starea drumurilor, sisteme de semnalizare rutiera in tara in care circula cel mai mult autovehiculului.

Asigurarea de avarii a autovehiculului

Riscurile pentru care se ofera protectie difera de la o societate ta alta, dat fiind faptul ca fiecare isi stabileste singura politica de subscriere. Insa exista anumite riscuri care sunt intalnite la majoritatea societatilor de asigurari, pentru care se acorda protectie, si anume :

Avarii accidentale produse ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte autovehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara, ori in interiorul autovehiculului asigurat, rasturnarii, deraparii, zgarierii, caderii (cadere in prapastie, cadere in apa cu ocazia transbordarii, caderii pe autovehicul a unor corpuri cum ar fi: copaci, blocuri de gheata sau de zapada);

Incendiu, dar si pagube din aceasta cauza cum ar fi: afumari, patare, carbonizare sau alte distrugeri;

Trasnet, explozie si pagube produse cand acestea au avut loc la distanta de autovehiculul respectiv ;

Ploaie torentiala, grindina, inundatie, apa ramasa pe sol, furtuna, uragan, cutremur de pamant;

Prabusire sau alunecare de teren ;

Greutatea stratului de zapada sau de gheata ;

Avalanse de zapada, caderea unor corpuri pe constructia in care se afla autovehiculul.

De asemenea sunt acoperite si avariile aparute ca urmare a masurilor luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta.

In cazul riscurilor cu caracter natural de tip trasnet, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusiri, alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada se acorda despagubiri si pentru pagube produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene cum ar fi: prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna sau a constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau alunecarilor de teren.

Daca in asigurare sunt incluse si pagubele la partile componente, precum aparate radio, casetofoane, televizoare si aparate de aer conditionat special construite pentru autovehicul, ele se despagubesc numai daca erau montate la autovehicul si daca avariile ori distrugerile s-au produs odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare, dar corpul autovehiculului trebuie mentionat in polita.

Pagubele produse anvelopelor ori camerelor autovehiculului (inclusiv cele de rezerva), sculelor, stingatorului, trusei medicale de prim ajutor se despagubesc numai daca acestea erau montate sau se aflau in autovehicul si daca avariile sau distrugerile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare.

Producerea acestor riscuri presupune si alte cheltuieli care sunt suportate de compania de asigurari. Acestea sunt:

v     Cheltuieli cu transportul autovehiculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul accidentului, care poate efectua reparatii sau la locul cel mai apropiat de a da posti re a autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie ;

v     Pagube produse autovehiculului asigurat, cum ar fi avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a constructiei in care se afla acesta;

v     Cheltuielile efectuate in vederea limitarii pagubelor produse din cauze cuprinse in asigurare.

Pentru a evita orice posibile interpretari, dar si posibile litigii intre partile contractante, conditiile de asigurare prevad si riscuri excluse pentru care nu se acorda despagubiri. Si anume :

Daunele autovehiculului asigurat, ale partilor si accesoriilor sale care rezulta :

Direct sau indirect din operatiuni de razboi civil, militare sau paramilitare, greve, demonstratii, orice miscari populare, actiuni teroriste, vandalism sau sabotaj;

Din competitii sportive sau antrenamente pentru competitii sportive;

Din influenta directa a exploziei atomice, a materialelor sau produselor radioactive, sau din masuri luate cu scopul de a elimina efectul nociv al radiatiilor care fac obiectul asigurarilor practicate de pol-ul nuclear;

Daunele rezultand din incendiu sau explozie la autovehiculul transformat fara permisiunea autoritatilor sau a constructorului, ca rezultat al unei asemenea transformari;

Pagube cauzate de incendiu sau explozie, in eventualitatea in care au fost incalcate grav reglementarile de prevenire a incendiilor;

Partile componente ale autovehiculului, accesoriile, piesele de schimb tinute separat in autovehicul (in garaj, atelier, sau in casa);

Daunele rezultand din supraincarcarea sau suprasolicitarea autovehiculului;

Cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarii sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse in asigurare, dar si cele pentru reparatii nereusite;

Pagube indirecte, cum ar fi reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie sau cele produse prin intreruperea utilizarii autovehiculului, chiar ca urmare a unei cauze cuprinse in asigurare, cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul evenimentului asigurat, costul ingrijirilor medicale de care beneficiaza conducatorii autovehiculului in cazul evenimentelor asigurate ;

Pagube produse partilor componente sau a pieselor de rezerva, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar sau a oricaror altor bunuri existente in autovehicul.

Asiguratorul este exonerat de raspundere si pentru pagubele cauzate de :

v     intretinerea, functionarea, uzarea pieselor si subansamblelor, defecte de fabricatie ale materialului sau de executie a partilor componente sau a pieselor;

v     Influenta temperaturii asupra motorului autovehiculului (avarieri la blocul motor, chiulasa sau la sistemul de aprindere ori racire) si cele produse motorului, cutiei de viteze, sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii ori a supraincalzirii din orice alte cauze decat cele cuprinse in asigurare.

v     pagubele indirecte (de exemplu : reducerea valorii autovehiculului in timpul mersului, pagubele produse prin actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, a dinamului etc),precum si pagubele produse prin actiunea acizilor sau a oricaror substante chimice;

v     pagubele produse partilor componente de rezerva, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar, paturilor sau altor bunuri existente in autovehicul;

v     cheltuielile efectuate pentru imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, cele pentru repararea unor avarieri sau distrugeri in urma unor cauze necuprinse in asigurare ( de exemplu, inghet) si cheltuielile pentru reparatiile nereusite;

v     pagubele produse autovehicolului de operatiuni militare in timp de razboi, greve, tulburari civile, actiuni dusmanoase etc;

v     influenta directa a trepidatiilor autovehiculului in timpul mersului actiunii curentului electric asupra instalatiei electrice, a dinamului, electomotorului, becurilor sau altor piese sau accesorii care folosesc curentul electric sau sunt actionate de acesta, precum si a actiunii acizilor sau oricaror substante chimice;

v     arsurile simple care nu sunt urmate de incendiu si cele provocate de fenomenele electrice produse in orice fel la instalatia electrica, cu exceptia celor cu flacara.

Contractul de asigurare prevede si clauze referitoare la intinderea teritoriala a acoperirii, perioada de acoperire (sase luni, un an etc.), momentul ­in risc, fransiza, reducerea primelor de asigurare prin acordarea unui bonus in situatiile in care in anul (perioada) anterioara nu s-au inregistrat pagube-no claim discount.

Suma asigurata are in vedere valoarea reala a autovehiculului la data incheierii contractului; aceasta valoare se obtine ca diferenta intre valoarea din nou a acestuia si uzura calculata in functie de vechime.

Toate obligatiile si drepturile partilor contractante sunt aceleasi ca si in cazul altor tipuri de contracte de asigurare. Printre obligatiile asiguratului trebuie mentionata intretinerea autovehiculelor asigurate si a eventualelor instalatii speciale ale acestora in bune conditii, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Asiguratorul are dreptul de a verifica modul in care sunt intretinute autovehiculele asigurate.

In acest scop, succesiunea faptelor pe care trebuie sa le indeplineasca asiguratul este urmatoarea:

sa instiinteze imediat organele politiei sau alte organe de cercetare mai apropiate de locul producerii accidentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurimile producerii accidentului si la pagubele produse;

sa ia, pe seama companiei de asigurari si in cadrul sumei asigurate potrivit cu imprejurimile, masuri pentru limitarea pagubelor;

sa ia masuri pentru salvarea bunurilor asigurate, pentru pastrarea si paza bunurilor ramase si pentru prevenirea degradarii ulterioare;

sa puna la dispozitia companiei de asigurari toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii autovehiculelor asigurate, precum si pentru constatarea si evaluarea pagubelor si pentru stabilirea drepturilor la despagubiri;

    sa puna la dispozitia companiei de asigurari documentatia privind evenimentul asigurat.

Cuantumul despagubirii se determina, pe baza acestei documentatii, in functie de costul reparatiilor, al partilor componente sau costul de inlocuire al acestora, incluzandu-se cheltuielile pentru materiale, demontare si montare corespunzatoare reparatiilor si inlocuirilor acestora, necesare ca urmare a pagubelor produse de cauze cuprinse in conditiile de asigurare.Dat fiind faptul ca asiguratii solicita si alte acoperiri suplimentare care nu sunt incluse in conditiile generale de asigurare, societatile de asigurare ofera si astfel de protectii, in schimbul unei prime aditionale. In aceasta categorie poate intra, spre exemplu, riscul de furt. Dat fiind conditiile actuale ale economiei romanesti, este posibila si actualizarea sumei asigurate in raport cu inflatia, dar si datorita cresterii valorii reale a autovehiculului asigurat ca urmare a cresterii valorii de comercializare sau ca urmare a cresterii cursului de referinta. Aceasta clauza va presupune plata unei prime de asigurare corespunzatoare noilor sume asigurate aferenta acestei actualizari.

4.2 ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU CAZURILE DE AVARII SI FURT

Asigurarea autovehiculului

Asigurarea autovehiculului este o asigurare facultativa de bunuri pe care o poate incheia orice persoana fizica sau juridica, ce are un interes patrimonial in legatura cu unul sau mai multe autoturisme, microbuze, autobuze, etc.

In legatura cu acest tip de asigurare se mai utilizeaza si sintagma de asigurare auto -CASCO. Notiunea de CASCO se foloseste, in general, pentru asigurarile de mijloace de transport, dar si pentru cele maritime si aeriene. Pentru aceste mijloace de transport continutul notiunii CASCO nu se refera numai la asigurarea mijloacelor de transport in sine, dar si la raspunderea civila a utilizarilor acestora.

Acest tip de asigurare este incheiat cu proprietarul autovehiculului, care este in acelasi timp si utilizatorul acestuia. Situatiile in care conducatorul autovehiculului este o alta persoana decat asiguratul pot fi prevazute in contractul de asigurare urmand ca asiguratorul sa acopere inclusiv avariile ce ar putea apare pe timpul cat autovehiculul este condus de o alta persoana decat asiguratul. In asemenea cazuri asiguratorul va majora cota de prima sau daca solicitarea asiguratului de a cuprinde in asigurare si astfel de situatii vine dupa incheierea contractului de asigurare, va fi indreptatit sa ceara plata unei prime suplimentare.

Incheierea contractului de asigurare

Pentru incheierea contractului de asigurare, viitorul asigurat va trebui sa prezinte societatii de asigurare urmatoarele acte :

q       Actul de proprietate al autovehiculului;

q       Permisul de conducere ;

q       Talonul actual ce constata revizia tehnica a autovehiculului.

Datele esentiale ale acestor documente se vor regasi atat in chestionarul de asigurare dar si in polita ce va fi emisa de asiguratorul, dupa ce acesta va verifica veridicitatea lor.

Asigurarea se incheie cu valabilitate pe teritoriul Romaniei, pe o perioada de 1 an, cu plata integrala a primei de asigurare la momentul incheierii contractului sau cu posibilitatea platii acestuia in rate, caz in care asiguratorul va putea face reactualizarea valorii ratelor de prima intr-un mod stabilit in conditiile de asigurare.

Primele de asigurare se calculeaza conform tarifelor de prime practicate de asigurator si se achita anticipat, in sensul platii acesteia sau unei rate inainte de intrarea in vigoare a contractului.

La cererea asiguratului, valabilitatea asigurarii autovehiculului se poate extinde si in afara teritoriului Romaniei, dar numai pentru anumite perioade cu care este de acord societatea de asigurare si numai in conditiile platii unor prime suplimentare, potrivit tarifelor de prime stabilit de asigurator. Astfel de asigurari se incheie in lei.

In cazul in care se solicita incheierea asigurarii in valuta, aceasta se va face cu respectarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei privind efectuarea operatiunilor valutare si a normelor de aplicare a acestuia.

Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea politei de asigurare, ce este valabila exclusiv pentru autovehiculul specificat in contract. Polita de asigurare inmanata asiguratorului ar urma sa cuprinda :denumirea sau numele si prenumele asiguratului, adresa acestuia, marca si tipul autovehiculului, capacitatea cilindrica a acestuia, numarul de inmatriculare, tipul asigurarii, suma asigurata, cotatia de prima si prima de asigurare, numarul de rate de prima (unde este cazul) si datele exacte la care ar urma sa fie platite acestea, durata asigurarii, fransiza dar si alte dispozitii speciale.

Raspunderea asiguratorului incepe dupa ora 24 a zilei in care s-a incheiat contractul de asigurare si s-a incasat prima de asigurare, si inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat aceasta.

Bunurile asigurate. Suma asigurata

Prin bunuri asigurate intelegem orice autovehicule supuse inmatricularii.

In cazul unui autovehicul neinmatriculat se poate vorbi de o asigurare auto de tip CASCO doar in situatia transportorului prin forta proprie. Altfel asigurarea incheiata poate fi calificata ca fiind o asigurare de bunuri pe timpul transportului.

Autovehiculele asigurate nu trebuie sa fie obligatoriu inmatriculat in Romania, insa daunele vor fi acoperite numai daca s-au produs din riscuri ivite pe teritoriul tarii noastre.

Suma asigurata pentru care se incheie asigurarea se stabileste pe baza declaratiei asiguratului, fara sa se poata depasi valoarea reala a autovehiculului.

Prin valoarea reala la data incheieri asigurarii se intelege valoarea din nou a autovehiculului, mai putin uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a autovehiculului.

Valoarea din nou a autovehiculului la data incheieri asigurarii reprezinta:

    La autovehiculule de productie romaneasca - valoarea de comercializare in lei a unui autovehicul nou, de acelasi tip, la data incheierii asigurarii;

    La autovehiculule de productie straina pentru care se solicita incheierea asigurarii in lei - valoarea de comercializare in valuta convertibila a unui autovehicul nou, de acelasi tip, la data incheierii asigurarii.

Riscurile asigurate. Excluderi

Aceasta forma de asigurare acopera, pe langa riscurile naturale si cele de accident si riscul de furt. Acest ultim risc este inclus in asigurare fara perceperea unui adaos de prima.

Conform conditiilor de asigurare se adauga despagubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor asigurate provocate de ciocniri, loviri, izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile, caderi, derapari sau rasturnari, incendiu, trasnet, explozie, chiar si in cazul in care trasnetul sau explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie torentiala, inclusiv efectele indirecte si anume grindina, inundatie, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren , greutatea statului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, caderea unor corpuri pe constructia in care se afla autovehiculule.

In caz de incendiu se acorda despagubiri pentru pagubele produse prin afumare, patare, carbonizare sau diverse alte distrugeri, precum si prin avarieri ca urmare a masurilor luate in timpul producerii evenimentului asigurat pentru salvarea vehiculului sau a constructiei in care se afla acesta.

Pentru daunele produse de inundatie se acorda despagubiri pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul asigurat cu un strat de apa provenit din orice cauza dar si pentru pagubele produse de actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de apa.

In cazul riscurilor de trasnet, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea statului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada se acorda despagubiri si pentru pagubele produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu : prabusirea unui copac lovit de trasnet, actiunea mecanica a obiectelor purtate de furtuna sau uragan, daramarea acoperisurilor sau constructiilor din cauza greutatii stratului de zapada sau de gheata ori a avalanselor de zapada, a cutremurelor de pamant, a prabusirilor sau a alunecarilor de teren.

In asigurarea contra riscului de furt sunt cuprinse :

♦ Furtul autovehiculului, al unor componente sau piese ale acestuia ;

♦ Pagube de orice fel produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt.

EXCLUDERI.

Exista anumite evenimente care prin natura lor nu pot fi cuprinse in asigurare. Printre aceste excluderi sunt intalnite :

Pagubele produse autovehiculului, unor parti componente sau piese ale acestuia, provocate de alte cauze decat cele prevazute, cum ar fi daunele cauzate prin:

intrebuintare, functionare sau uzare (de exemplu : ruperea fuzetelor, a amortizoarelor telescopice, a arcurilor, a supapelor, a pinioanelor, a arborelui cotit, a barei de directie, deschiderea capotei sau explozia pneurilor in timpul mersului, topirea lagarelor, greparea motorului, deteriorarea rulmentilor de la sistemul de rulare etc);

Avarii la pneuri prin intepare, taiere sau ca urmare a deteriorarii anvelopelor prin franare ;

 • Defecte de fabricatie ale materialului cum ar fi: fisuri, goluri de turnare, tratament chimic necorespunzator, tensiuni interne provenite din forjare, ajustare si tolerante necorespunzatoare.
 • Pagubele produse prin influenta temperaturii asupra motorului autovehiculului (avarieri la blocul motor) si cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferentialului ca urmare a lipsei sau insuficientei ungerii ori a supraincalzirii din oricare cauze decat cele cuprinse in asigurare ;
 • Pagube indirecte (reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie) sau pagubele produse prin intreruperea folosirii autovehiculului chiar ca urmare a unei cauze cuprinse in asigurare, cheltuieli ocazionate de deplasarea la locul evenimentului asigurat, costul ingrijirilor medicale de care beneficiaza conducatorii autovehiculului accidentati in evenimente asigurate;
 • Pagubele produse ca urmare directa a trepidatiilor autovehiculului in timpul mersului, cele produse prin actiunea curentului electric asupra instalatiei electrice, a dinamului, a electromotorului, a becurilor sau a altor piese ori accesorii care folosesc curentul electric sau sunt actionate de acesta, dar si cele ca urmare a actiunii acizilor sau oricaror substante chimice;
 • Pagubele produse partilor componente de rezerva, pieselor de rezerva, huselor, prelatelor, combustibililor, echipamentului suplimentar, paturilor sau oricaror altor bunuri existente in autovehicul;
 • Cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea lui dinaintea producerii evenimentului asigurat, ( precum : inlocuirea capotelor din pauza cu capote metalice, inlocuirea pieselor avariate cu altele de calitate superioara, adaugarea de accesorii suplimentare), cele pentru repararea unor avarieri sau distrugeri care au fost produse din cauze necuprinse in asigurare (de exemplu :ploi continue, inghet, patarea sau oxidarea din orice cauza, afuma rea ca urmare a unei surse normale de caldura) si nici pentru reparatiile nereusite ;
 • Pagubele produse de operatiuni militare in timp de razboi;
 • Pagubele produse de greve, tulburari civile, lock-out sau operatiuni dusmanoase;
 • Pagubele produse de influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a utilizarii energiei atomice sau a materialelor fisionabile ;
 • Pagubele produse in legatura cu folosirea autovehiculului la concursuri, intreceri, probe sau antrenamente pentru acestea.

Nu sunt cuprinse in asigurarea pentru furt partile componente de rezerva, piesele de rezerva, husele, prelatele, combustibilului, echipamentul suplimentar, sau oricare alte bunuri existente in autovehicul si nici sculele care nu fac parte din trusa de scule cu care autovehiculul de marca si tipul respectiv este dotat in cazul productiei de serie.

Nu se acorda despagubiri la asigurarea pentru furt daca :

Daca organele de politie nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acesta nu s-au inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt;

Daca, dupa comiterea furtului sau tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit si daca acest fapt rezulta din actele incheiate de organele de drept;

Daca la comiterea furtului sau tentativei de furt au luat parte persoane din serviciul asiguratului;

Daca in timpul cat autovehiculul nu era folosit, iar conducatorul l-a parasit, nu i s-a scos cheia din contact si nu i s-au incuiat usile, cu exceptia cazurilor in care aceste masuri nu erau posibile datorita particularitatilor de constructie a autovehiculului sau autovehiculul se afla intr-o incapere incuiata ;

Daca in momentul furtului sau tentativei de furt autovehiculul era desfacut in partile sale componente, cu exceptia cazurilor in care furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie la incaperea in care se afla acesta.

Constatarea si evaluarea daunei

Odata cu producerea evenimentului asigurat urmat de aparitia daunei, conform conditiilor de asigurare, asiguratul este obligat:

♦ Sa instiinteze imediat organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat;

♦ Sa ia pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor;

♦ Sa ia, potrivit cu imprejurarile, masurari pentru salvarea, pastrarea si paza autovehiculului sau partilor componente ramase ca urmare a producerii evenimentului asigurat;

♦ Sa instiinteze in scris sau telefonic asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 24 ore de la producere, dand informatii asupra naturii si marimii pagubei. In aceasta se va specifica :

Felul, marca si numarul de inmatriculare al autovehiculului, numarul contractului sau a politei de asigurare ; Data si locul evenimentului;. Locul unde se afla autovehiculul avariat in momentul avizarii si se face o descriere a avariilor suferite

♦ Sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii autovehiculului asigurat, dar si pentru constatarea si evaluarea pagubelor, de asemenea si pentru stabilirea drepturilor de despagubire ;

♦ Sa depuna la asigurator documentatia privind producerea evenimentului asigurat, cuprinzand urmatoarele : . Declaratia conducatorului auto ;

. Procesul verbal de constatare intocmit de un agent al politiei in raza careia s-a produs riscul asigurat; . Schita accidentului.

In cazul in care evenimentul asigurat produs este furtul sau tentativa de furt, asiguratul mai este obligat:

> Sa faca de indata tot ce se poate pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa aiba grija ca toate urmele furtului sau tentativei de furt sa ramana neatinse ;

> Sa instiinteze imediat in scris organele de politie sau alte organe de cercetare in raza caruia s-a produs evenimentul asigurat, sau in raza careia isi are resedinta asiguratul;

> Sa comunice organelor de politie orice informatii ce ar putea duce la gasirea autovehiculului, a partilor componente sau a pieselor acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora, chiar si dupa primirea despagubirii de la asigurator;

> Sa comunice imediat asiguratorului gasirea autovehiculului sau a partilor componente care au fost furate.

In evaluarea daunei se ia in considerare costul reparatiilor partilor componente sau pieselor avariate, in tara sau in strainatate, in cazul extinderii valabilitatii in afara teritoriului Romaniei, precum si costul de inlocuire al acestora inclusiv cheltuielile pentru materiale si a celor de montare ori demontare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare.

In toate situatiile, cuantumul pagubei nu poate depasi valoarea autovehiculului asigurat, fiind incluse si urmatoarele cheltuieli:

v     De transport al autovehiculului la atelierul de reparatii cel mai apropiat de locul accidentului sau la locul cel mai apropiat de adapostire a autovehiculului;

v     Ocazionate de pagubele produse autovehiculului asigurat, de avarieri sau distrugeri prilejuite de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat;

v     Facute pentru a limita pagubele, daca sunt necesare in urma unor pagube produse de cauze mentionate in asigurare ;

v     Ocazionate de pagubele produse :

q       Aparatelor de radio, casetofoanelor, centurilor de siguranta, televizoarelor si aparatelor de aer conditionat special construite pentru autovehicul. Acestea se despagubesc numai daca erau montate la autovehiculul asigurat si daca avariile s-au intamplat odata cu cele produse din orice cauza cuprinsa in asigurare ;

q       Anvelopelor ori camerelor autovehiculelor si a celor de rezerva, sculelor, stingatorului dar si trusei medicale de prim ajutor.

La avarierea unui ansamblu se ia in considerare inlocuirea numai a partilor componente sau a pieselor care au fost avariate, desi cu prilejul reparatiei s-a inlocuit intregul ansamblu al autovehiculului.

Prin parti componente sau piese care necesita inlocuirea se inteleg numai acelea a caror reparare sau folosire nu mai este posibila din punct de vedere tehnic datorita gradului de avariere a acestora, desi repararea este posibila, costul reparatiei si cheltuielile pentru materiale, inclusiv cele montate si demontate aferente depaseste valoarea din nou a partii componente sau a piesei respective la data producerii evenimentului asigurat.

Despagubirea nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea autovehiculului din momentul incheierii contractului de asigurare.

Plata despagubirilor

Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat, dar si a raportului de dauna intocmit de serviciul specializat al asiguratorului.

Despagubirile se platesc de catre asigurator in lei sau in valute convertibile, in functie de valuta in care s-a facut plata primelor de asigurare.

In cazul furtului autovehiculului ori a unor parti componente sau piese ale acestuia, daca autovehiculul, respectiv partile componente sau piese ale acestuia nu au fost gasite, despagubirile se acorda numai dupa trecerea unui anumit termen de la avizarea daunei. Daca inainte de plata despagubirii, autovehiculul respectiv partile sau piesele componente ale acestuia au fost gasite, despagubirile se acorda numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului.   

Daca dupa plata despagubirii, autovehiculul, respectiv partile sau piesele componente ale acestuia au fost gasite, fiind neavariate sau complete, dar si in situatia in care acestea au fost gasite dar avariate ori incomplete, restituirea despagubirii catre societatea de asigurare, respectiv diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau pieselor in cazul autovehiculelor gasite, dar avariate ori incomplete se negociaza cu asiguratul.

Plata efectiva a indemnizatiei de catre asigurator se impun urmatoarele precizari:

Asiguratorul la cererea expresa a asiguratului, poate sa acorde avansuri din despagubire, ca urmare a unei pagube deja constatate, chiar inainte de definirea dosarului de dauna ;

In cazul in care, la data formularii cererii de despagubire exista o alta asigurare privind aceeasi pierdere, asiguratorul va plati sau contribui la despagubire in mod proportional sau va putea refuza acordarea acesteia ;

Daca in contractul de asigurare s-a prevazut posibilitatea platii primelor de asigurare in rate, asiguratorul are dreptul de a compensa primele neexigibile ce i se datoreaza pana la sfarsitul perioadei de asigurare cu orice despagubire cuvenita asiguratului sau beneficiarului;

In situatia denuntarii sau rezilierii contractului de asigurare asiguratul are dreptul la plata despagubirilor pentru orice dauna survenita inainte de aceasta, dar care a fost adusa la cunostinta asiguratorului.

La fiecare paguba, dupa plata despagubirii, retroactiv suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei cu suma ramasa, iar prima de asigurare pentru aceeasi perioada ramane neschimbata.

Suma ramasa poate fi completata printr-o asigurare suplimentara, contra platii unei diferente de prima corespunzatoare numai la cererea asiguratului.

4.3 ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA A AUTOVEHICULELOR IN AFARA TERITORIULUI ROMANIA (CARTE VERDE)

Activitatea de asigurare cunoaste, pe langa asigurarea de raspundere civila auto obligatorie si asigurarea facultativa de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei.

Aceasta asigurare poate fi incheiata doar pentru autovehiculele inmatriculate in Romania, apartinand persoanelor fizice sau juridice care se vor deplasa in strainatate. Prin aceasta asigurare persoanele respective sunt puse la adapost de consecintele financiare ale prejudiciilor cauzate unor terte persoane prin accidente de autovehicule intamplate pe teritoriul altor tari. Conditiile generale ale acestei asigurari sunt asemanatoare asigurarii obligatorii de raspundere civila auto. Din acest motiv, in viitor se preconizeaza ca aceste doua asigurari sa formeze una singura, valabila atat pe teritoriu Romaniei, dar si pe teritoriul altor state membre ale conventiei interbirouri 'Cartea verde';

In conventia 'Cartea verde' se precizeaza denumirea societatii de asigurare si adresa acesteia pentru fiecare dintre tarile prin care va trece asiguratul, la care el va apela in caz de producere a unui accident pentru constatarea, evaluarea pagubei si stabilirea despagubirii de asigurare cuvenite tertei persoane straine pagubite.

Pentru a evita neajunsurile decurgand din diversitatea reglementarilor in ceea ce priveste raspunderea civila auto, existente in tarile continentului nostru, in anul 1947 juristii si specialistii in asigurari au elaborat un sistem potrivit caruia se accepta in tara vizitata asigurarea incheiata la organizatiile de asigurari din tara de origine, asigurare ce se considera incheiata potrivit legii de asigurare obligatorie din tara vizitata.

Adoptandu-se acest sistem in fiecare tara, semnatara a conventiei, s-a creat un 'Birou' ca organ al organizatiilor de asigurari din tara respectiva. Aceste birouri s-au constituit in anul 1949, intr-o organizatie internationala, respectiv 'Consiliul Birourilor Asiguratorilor de Autovehicule', cu sediul la Londra care a elaborat textul unei conventii interbirouri (relatii bilaterale), denumite 'Uniform Agrement', precum si forma documentului de asigurare' Cartea verde'.

In caz de producere a riscului asigurat, asiguratul este obligat:

a) sa instiinteze imediat organele de politie sau alte organe de cercetare, cele mai apropiate de locul accidentului, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului si la pagubele provocate;

b) sa instiinteze neintarziat Biroul Asiguratorilor de Autovehicule prevazut pe verso-ul documentului international 'Cartea verde', din tara in care s-a produs accidentul;

c) sa instiinteze in scris, asiguratorul despre producerea accidentului, imprejurarile in care acesta s-a produs, in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data accidentului.

d) sa puna la dispozitia asiguratorului, in termen de maxim 4 zile lucratoare de la sosirea in tara, dar nu mai tarziu de15 zile de la data producerii accidentului, declaratia conducatorului autovehiculului asigurat si a eventualilor martori cat si orice alte acte primite in legatura cu accidentul (de la politie, pompieri, procuratura, judecatori etc. din tara in care s-a produs accidentul).

v     Constatarea producerii evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor la asigurarea de raspundere civila auto, de tip Cartea verde se fac, potrivit modului de lucru stabilit prin Conventia Interbirouri 'Cartea verde', sumele datorate tertilor stabilindu-se de catre Birourile Nationale ale Asiguratorilor de Autovehicule din tarile respective in conditiile si in limitele stabilite prin legea de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule in vigoare la data de asigurare deoarece asigurarea de rǎspundere civila trebuie plǎtitǎ de toti cei care detin autovehicule si reprezinta o mǎsurǎ de protectie acordatǎ populatiei, bunurilor acestora, ale persoanelor juridice si a celor in proprietate publicǎ ce pot fi prejudiciate in accidente de circulatie ;

 • primele de asigurare se stabilesc anual datoritǎ inflatiei, a cresterii cheltuielilor cu reparatiile autovehiculelor, cu tratamentele medicale, a nevoilor de civilǎ, sau in care accidentul a fost produs dintr-un caz de fortǎ majorǎ, din culpa exclusivǎ a persoanei pagubite sau a unei terte persoane;
 • pagubele cauzate unui autovehicul sau oricarui alt bun apartinand aceleiasi persoane ;
 • pagubele cauzate, in cazul in care detinatorul autovehiculului nu face dovada valabilitatii asigurarii obligatorii de raspundere civilǎ pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule la data accidentului ;
 • pagubele situate sub limita minimǎ a despagubirilor ;
 • partea de prejudiciu care depaseste limitele maxime ale despagubirilor de asigurare prevazute de reglementarile in vigoare ;
 • amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat detinatorul sau conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea pagubei ;
 • cheltuielile facute in procesul penal de catre detinatorul sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea pagubei ;
 • sumele pe care conducatorul autovehiculului, raspunzator de producerea pagubei, este obligat sǎ le plateasca detinatorului care i-a incredintat autovehiculul asigurat pentru avarierea sau distrugerea acestuia ;
 • pagubele produse persoanelor sau bunurilor acestora, dacǎ intre detinatorul autovehiculului care a cauzat accidentul sau conducatorul auto raspunzator si persoanelor pagubite a existat un raport contractual ;
 • pagubele produse la locul de muncǎ de dispozitivele sau instalatiile montate pe autovehicule, atunci cand acestea sunt montate pe autovehicule, atunci cand sunt utilizate ca utilaje sau instalatii de lucru ;
 • pagubele cauzate prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale ;
 • pagube cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase cu ocazia caruia aceste produse au determinat sau agravat producerea pagubei ;
 • pretentiile referitoare la reducerea valorii bunurilor dupǎ reparatie.

Ca si in legislatiile altor tǎri, legea romanǎ prevede crearea si functionarea fondurilor de protectie.

Articolul 61 din legea 1361995 prevede constituirea si administrarea de cǎtre Biroul Asigurǎrilor de Autovehicule a Fondului de protectie a victimelor strǎzii. Acest fond se creeazǎ in vederea protejǎrii victimelor accidentelor de circulatie auto, soldate cu vǎtǎmǎri corporale sau decese. Biroul asigurǎrilor va stabili o cotǎ procentualǎ ce se aplicǎ asupra volumului de prime brute incasate pentru asigurarea obligatorie de rǎspundere civilǎ auto de cǎtre societǎtile autorizate si va elabora norme privind utilizarea fondului, cu avizul Ministerului Finantelor. Scopul acestui fond este de a proteja victimele accidentelor de circulatie auto, soldate cu vǎtǎmǎri corporale sau decese, in care autorul a rǎmas neindentificat si autovehicolul este neasigurat.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate

Asigurari


Asigurari
Birotica
Confectii
Industria lemnului
Turism


termeni
contact

adauga