Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
ASIGURAREA DE VIATA


ASIGURAREA DE VIATA


Notiuni generale despre asigurarea de viata

Glosar de termeniAsigurat - persoana a carei viata sau stare de sanatate constituie obiectul asigurarii

Asigurator - ING Asigurari de Viata S.A.

Accident - Un eveniment imprevizibil, survenit independent de vointa asiguratului, care cauzeaza vatamari corporale, datorate actiunii bruste asupra organismului a unor factori externi fizici (mecanici, termici, electrici etc.) sau chimici, cu exceptia infectiilor (virale, bacteriene, fungice etc), si substantelor terapeutice care actioneaza asupra sistemului imunitar.

Aniversarea cererii - Fiecare aniversare a datei de incheiere a cererii

An de asigurare - Perioada de un an cuprinsa intre doua date succesive de aniversare a cererii.

Beneficiar (B)- Persoana avand interes asigurabil careia ii va fi platita indemnizatia de asigurare in momentul producerii evenimentului asigurat (in functie de riscul acoperit, beneficiarul poate fi acelasi sau diferit de asigurat) .

Contractantul asigurarii (CA)- Persoana care, avand interes asigurabil cu privire la asigurat, incheie contractul de asigurare impreuna cu asiguratorul si care se obliga sa plateasca primele de asigurare. Contractantul asigurarii poate fi acelasi sau diferit de asigurat, in functie de produsul de asigurare si optiunea clientului.

Data de incheiere a cererii - Data la care a fost incheiata cererea de asigurare si a fost platita prima initiala de asigurare.

Data de incheiere a contractului de asigurare - Data la care asiguratorul emite polita de asigurare ca urmare a definitivarii operatiunilor de evaluare a riscului, reprezentand totodata data intrarii in vigoare a contractului de asigurare.

Eveniment asigurat - Un eveniment la a carui producere asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia de asigurare catre beneficiar, in conformitate cu prevederile contractului de asigurare. Evenimentul asigurat poate fi, functie de produsul de asigurare, decesul asiguratului, invaliditatea in urma unui accident sau boala, sau invaliditatea permanenta in urma unui accident, incadrarea intr-un grad de invaliditate in urma unui accident sau boala, spitalizarea sau interventia chirurgicala sau supravietuirea la finalul contractului.

Indemnizatia de asigurare (IA) - Suma platita de catre asigurator, in conformitate cu prevederile contractului de asigurare, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Interes asigurabil - Cerinta esentiala pentru valabilitatea contractului de asigurare, implicand existenta unui raport cu asiguratul, fundamentat pe dorinta mentinerii vietii, sanatatii si integritatii acestuia din urma si care justifica, pe de o parte, motivatia financiara si interesul legitim al contractantului in plata primelor de asigurare, si pe de alta parte, pierderea de catre beneficiar(i) a unui drept sau interes legitim, cuantificabil in termeni financiari, in cazul producerii evenimentului asigurat.

Perioada precontractuala acoperita limitat - Perioada de timp cuprinsa intre ora 0.00 a zilei calendaristice imediat urmatoare datei de incheiere a cererii si ora 0.00 a datei intrarii in vigoare a contractului de asigurare.

Prima de asigurare (PA) - O suma de bani, specificata prin contractul de asigurare, pe care o plateste contractantul, asiguratorului.

Prima esalonata de asigurare - O prima de asigurare platibila la datele specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor.

Prima unica de asigurare - O prima de asigurare platibila in avans de catre contractantul asigurarii pentru toata perioada de asigurare.

Suma asigurata (SA) - Suma stabilita prin contract si garantata de asigurator, platibila la aparitia evenimentului asigurat.

Valoare de rascumparare (VR) - O suma pe care asiguratorul se obliga sa o plateasca, in conformitate cu prevederile contractului de asigurare, in cazul incetarii contractului de asigurare, inainte de data lui de expirare, fara plata vreunei indemnizatii de asigurare. Valoarea de rascumparare se calculeaza in conformitate cu conditiile specifice fiecarui tip de contract de asigurare de baza (VR au doar contractele cu capitalizare; asigurarile suplimentare nu au valoare de rascumparare).

1.2 DATE TEHNICE

Prima de asigurare

calculata dupa formula: P = SA/1000 * rp * nm, unde:   

P    = prima de asigurare;

SA     = suma asigurata;

rp    = rata de prima corespunzatoare varstei, sexului si duratei contractului;

nm    = numarul de luni acoperite de prima platita.

Prima de asigurare se aloca astfel:

P= Adaos de prima + Prima de risc + Prima de acumulare se numeste prima bruta iar pentru calculul ei se foloseste rata de prima bruta (sunt ratele de prima care se gasesc in Rate book)

Pnetta = Prima de risc + Prima de acumulare se numeste prima neta iar pentru calculul ei se foloseste rata de prima neta

Adaosul de prima reprezinta cheltuielile legate de administrarea produsului pe care compania trebuie sa le recupereze (cheltuieli de lansare a produsului, cheltuieli de adminstrarea a banilor, comisionul CAV, profitul)

Prima de risc reprezinta costul protectiei la deces si depinde de varsta si sexul PA, durata contractului.

Prima de acumularea reprezinta banii care sunt investiti pentru client.

Rezerva matematica - un fond de rezerva care sa permita societatii de asigurari sa-si onoreze obligatiile de plata; la sfarsitul contractului aceasta este egala cu suma asigurata;

Evolutia in timp a structurii primei brute nivelate


Structura primei variabile:

Adaos de prima

 

Prima variabila prezinta avantajul primei de risc corelate cu avansarea in varsta a persoanei asigurate, deci costuri raportate la riscul existent in fiecare moment. Exemplu: Daca asiguratul isi creste in timp suma asigurata la deces implicit va creste si prima de risc, iar daca asiguratul isi micsoreaza suma asigurata la deces implicit i se micsoreaza si prima de risc pe care o va plati.

Prima de acumulare este directionata in Rezerva matematica a companiei.

  • Rezerva matematica = suma pe care asiguratorul trebuie sa o detina in orice moment pentru a face fata tuturor cererilor de plata a sumelor asigurate pentru contractele aflate la scadenta. De asemenea din rezerva matematica se calculeaza valoarea de rascumparare.
  • Rezerva de polita = suma rezervelor aferente unei polite de asigurare.
  • Adaosul de prima = cuprinde cheltuielile de emitere si innoire a contractului plus marja de profit si de solvabilitate a Asiguratorului.
  • Contul participarii la profit (CPP) = cont asociat contractelor traditionale cu componenta de economisire, in care se evidentiaza rezultatul investirii acestei componente.
  • Participarea la profit

Are doua componente:

rezultatul obtinut din investirea rezervei de polita;

rezultatul obtinut din investirea fondurilor din contul participarii la profit.

Sumele obtinute sunt cumulate in CPP si se vor reinvesti, deci nu influenteaza sumele asigurate, influenteaza insa indemnizatia de asigurare, CPP adaugandu-se sumelor asigurate.

Intreruperea pe durata determinata a platii primelor (PH)

Optiunea este conditionata de respectarea criteriilor de eligibilitate, incepand cu anul al doilea de polita

Perioada de intrerupere: min. 6 luni, max.12 luni (in functie de frecventa de plata)

Taxa fixa care se aplica la apelarea optiunii

Protectia asigurarilor inceteaza

Reluarea platilor se face cu recalcularea SA dar fara plata primelor restante

Nu se aplica la contractele Prudent, Smart

Adaptarea la inflatie (AIP)

La fiecare aniversare a politei contractantul poate opta pentru adaptarea la inflatie a sumelor din contractul de asigurare.

Procentele cu care se pot indexa sumele din contract sunt propuse de catre asigurator.

Plata primelor

Prima esalonata - o prima de asigurare platibila la date specificate in polita de asigurare de-a lungul perioadei de plata a primelor;

Prima unica - o prima platibila in avans de catre Contractantul asigurarii pentru toata perioada de asigurare.

Reduceri de frecventa - se aplica la prima bruta la contractele cu frecventa de plata semestriala si anuala - vezi anexa tehnica la circulara pentru valori;

Reduceri de marime aplicate la prima bruta anualizata pentru contractele a caror prima bruta totala anuala depaseste limita stabilita de asigurator - vezi anexa tehnica la circulara

Descrierea PRODUSELOR

REGAL - Asigurare mixta de viata

Caracteristici generale

Asigurarea mixta de viata reprezinta produsul clasic de asigurare ce ofera dubla protectie, atat in cazul decesului, cat si al supravietuirii Asiguratului. Este disponibil in doua variante, cu prima unica si cu prima esalonata. Produsul este disponibil doar in lei.

Evenimentele asigurate sunt

decesul Asiguratului pe perioada de plata a primelor. Asiguratorul va plati indemnizatia de deces, constituita din suma asigurata la deces si participarea la profit.

supravietuirea Asiguratului la sfarsitul contractului. Asiguratorul va plati indemnizatia de supravietuire, constituita din suma asigurata la supravietuire si participarea la profit.

Daca imprejurarile producerii evenimentului asigurat constand in decesul Asiguratului conduc la neacordarea indemnizatiei de deces (ex. sinuciderea Asiguratului in primii doi ani, neacoperirea riscului ca urmare a intarzierii platii primelor peste perioada de gratie sau in perioada de intrerupere a platii primelor, alte excluderi mentionate in conditiile contractuale etc.) Asiguratorul va plati valoarea de rascumparare calculata la data decesului Asiguratului, daca exista. Daca nu exista valoare de rascumparare sau cuantumul acesteia este sub limita stabilita de Asigurator, contractul va fi reziliat fara valoare de rascumparare.

Cele doua componente (de deces si de economisire) sunt evidentiate separat prin intermediul a doua sume asigurate:

Suma asigurata la deces

reprezinta suma care va fi platita beneficiarilor desemnati in polita de asigurare in cazul decesului Asiguratului pe perioada de plata a primelor.

poate fi majorata/redusa (doar in cadrul procesului aniversar) in functie de nevoia de protectie a Asiguratului incepand din al doilea an de asigurare in urmatoarele conditii: noua suma asigurata in caz de deces sa nu fie mai mica de 4000 RON, cresterea de suma asigurata sa fie mai mare de 1000 RON.

prima aferenta componentei de protectie in caz de deces este variabila, fiind recalculata anual in functie de suma asigurata la deces si noua varsta a Asiguratului.

Suma asigurata la supravietuire

reprezinta suma asigurata care va fi platita contractantului asigurarii in cazul supravietuirii Asiguratului la sfarsitul perioadei de plata a primelor.

nu poate fi modificata pe parcursul contractului, aceasta suma fiind garantata in cazul supravietuirii Asiguratului la sfarsitul duratei contractului. Exceptie: in cazul in care clientul solicita intreruperea pe perioada determinata a platii primelor - la expirarea perioadei de intrerupere suma asigurata la supravietuire va fi redusa de catre Asigurator.

prima aferenta componentei de economisire este nivelata (constanta pe parcursul perioadei de plata a primelor), fiind calculata in functie de suma asigurata aleasa, varsta Asiguratului la incheierea cererii de asigurare si durata contractului.

Suma asigurata la deces si suma asigurata la supravietuire trebuie sa fie egale la incheierea contractului de asigurare.

Prima totala de plata este constituita dintr-o parte variabila (prima aferenta sumei asigurate la deces) si o parte fixa (prima aferenta sumei asigurate la supravietuire).

Pe parcursul duratei contractului, ca urmare a modalitatii diferite de aplicare a procentelor de AIP si GIO precum si a exercitarii optiunilor de modificare a sumei asigurate in caz de deces sau / si de intrerupere a platii primelor cele doua sume asigurate pot fi diferite.

Orice contract trebuie sa indeplineasca simultan cerintele de prima minima si suma asigurata minima. Pentru acest tip de contract suma asigurata minima, atat in caz de deces cat si in caz de supravietuire, este de 4000 RON.

Contractele cu prima unica de asigurare vor avea o suma asigurata unica (atat in caz de deces cat si in caz de supravietuire) ce va intra in calculul indemnizatiei de asigurare platibile la producerea Evenimentului Asigurat.

Parti contractante:

Asigurator:    - ING Asigurari de Viata S.A.

Persoana Asigurata:    - persoana a carei viata constituie obiectul contractului de asigurare

Contractantul Asigurarii    - persoana care are obligatia de plata a primelor de asigurare si care este indreptatita sa primeasca indemnizatia de supravietuire in cazul supravietuirii persoanei asigurate. Contractantul asigurarii poate fi acelasi cu persoana asigurata sau poate fi diferit de aceasta.

Beneficiar - persoana/persoanele specificate in polita de asigurare care sunt indreptatite sa primeasca indemnizatia de deces in cazul producerii decesului persoanei asigurate pe durata contractului. In cazul in care contractantul (si persoana asigurata) nu au desemnat beneficiari ai asigurarii, indemnizatia de deces va fi platita mostenitorilor legali ai Persoanei Asigurate, conform legislatiei in vigoare. Beneficiarul indemnizatiei de supravietuire este Contractantul Asigurarii.

Caracteristici tehnice:

Varste de intrare:

Persoana Asigurata - minim 16 ani - maxim 65 ani.

Contractantul Asigurarii - minim 18 ani - nu exista varsta maxima de intrare

Durata contractului:

minim 5 ani, maxim pana la implinirea varstei de 75 de ani de catre Persoana Asigurata

la contractele cu prima esalonata, durata contractului este egala cu perioada de plata a primelor

este aleasa de contractant la incheierea contractului si nu poate fi modificata.

Prima de asigurare

Este variabila in fiecare an, fiind compusa din:

o prima nivelata aferenta sumei asigurate la supravietuire; este fixa pe toata durata contractului si depinde de varsta de intrare in asigurare, durata contractului si suma asigurata la supravietuire.

o prima reinnoibila anual aferenta sumei asigurate la deces; se modifica anual in functie de varsta curenta si suma asigurata la deces.

Sunt disponibile doua seturi de rate de prima: Unul din seturi va fi folosit pentru calculul primei de asigurare la emitere si reflecta cheltuielile fixe initiale si de reinnoire / polita. Cel de-al doilea set de rate de prima se va folosi pentru cresterile de prima (datorate AIP, GIO) si va reflecta doar cheltuielile variabile / polita.

Limitele minime stabilite de Asigurator trebuie respectate atat la incheierea contractului cat si cu ocazia modificarii sumei asigurate la deces.

Frecventa de plata: poate fi anuala, semestriala, trimestriala, lunara.

Reduceri de plata: sunt disponibile doua tipuri de reduceri pentru contractele cu plata esalonata, de marime si de frecventa. Reducerea de marime se aplica daca prima totala de plata depaseste un anumit nivel.

Pentru varianta cu prima unica, o singura prima este datorata de Contractant si va fi platita la incheierea cererii de asigurare. Reducerile de plata nu se aplica in acest caz.

Asigurari si optiuni suplimentare

La incheierea contractului, Contractantul are posibilitatea adaugarii urmatoarelor asigurari si optiuni suplimentare:

Asigurare suplimentara de deces din accident (ADRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta din accident (PDRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident (APRO). Aceasta asigurare nu poate fi atasata impreuna cu asigurarile ADRO si/sau PDRO.

Asigurare suplimentara temporara flexibila (FTR)

Asigurari suplimentare de sanatate (spitalizare din accident, spitalizare din imbolnavire si accident, chirurgie din accident, chirurgie din imbolnavire si accident)

Optiune de scutire de plata a primelor (WOP)

Optiune de marire garantata a sumei asigurate (GIO).

Caracteristici comune asigurarilor suplimentare:

pot fi denuntate unilateral oricand pe durata contractului. Rezilierea se va face incepand cu scadenta urmatoarei plati a primei de asigurare.

pot fi atasate la aniversarea contractului cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral si cu respectarea conditiilor de eligibilitate aferente asigurarilor suplimentare.

durata asigurarilor suplimentare nu poate fi mai mare decat perioada de plata a contractului.

asigurarile si optiunile suplimentare isi inceteaza valabilitatea la transformarea contractului de asigurare in contract liber de plata a primelor, precum si la rezilierea contractului.

Restrictii privind duratele asigurarilor suplimentare:

ADRO, PDRO, APRO, WOP - min. 1 an - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului.

GIO - min. 3 ani - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului; durata optiunii GIO trebuie sa fie multiplu de 3.

FTR - min. 1 an - max pana la varsta de 75 de ani ai Asiguratului;

asigurari suplimentare de sanatate - min. 5 ani - max. 15 ani (varste minime de intrare - 3 ani copii, 18 ani adulti; varsta maxima pana la care pot beneficia de asigurari suplimentare de sanatate - 20 ani copii, 65 ani adulti).

Underwriting

Cererile de asigurare de tip Regal vor fi supuse evaluarii riscului atat in ceea ce priveste asigurarea principala cat si in ceea ce priveste asigurarile si optiunile suplimentare atasate contractului de baza. Evaluarea se va face pe baza informatiilor declarate in cererea de asigurare, precum si a informatiilor, documentelor suplimentare solicitate. Pe durata contractului se va proceda la reevaluarea riscului din punct de vedere ocupatie/hobby/sport in baza declaratiei Persoanei Asigurate cu privire la schimbarile intervenite fata de declaratia initiala. O noua evaluare din punct de vedere medical este necesara cu ocazia cresterii sumei asigurate la deces sau/si a atasarii de asigurari si/sau optiuni suplimentare.

Optiunea de protectie impotriva inflatiei (AIP)

Optiunea de protectie impotriva inflatiei este disponibila la fiecare aniversare a cererii de asigurare, pentru contractele cu plata esalonata. In cazul in care Contractantul opteaza pentru protectia beneficiilor sale cu unul dintre procentele declarate de Asigurator, sumele asigurate si prima de asigurare vor fi modificate astfel:

pentru suma asigurata la supravietuire - procentul de AIP se va aplica la prima de asigurare. Suplimentul de prima va fi folosit pentru a cumpara o suma asigurata aditionala.

pentru suma asigurata la deces - procentul de AIP va fi aplicat la suma asigurata la deces. In functie de noua suma asigurata la deces si de varsta curenta a Persoanei Asigurate se va calcula prima pentru urmatorul an de asigurare.

Optiunea nu este disponibila contractelor cu prima unica.

Valoare de rascumparare

Contractele cu prima esalonata, in primii 3 ani, au valoarea de rascumparare egala cu zero. Incepand cu al patrulea an de asigurare valoare de rascumparare se calculeaza astfel: 95%*(rezerva de polita + participarea la profit) + prime platite si neconsumate - prime datorate si neplatite .

Contractele cu suma asigurata redusa / libere de plata primelor (paid-up) au valoare de rascumparare si se calculeaza astfel: 95%*(rezerva de polita + participarea la profit).

Contractele cu prima unica au valoare de rascumparare incepand din primul an de polita si se calculeza astfel: 95%*(rezerva de polita + participarea la profit).

Diferenta de 5% reprezinta penalizarea aplicata pentru incetarea contractului inainte de termen. Pentru primii 3 ani de contract, la contractele cu plata esalonata, penalizarea este 100%.

Denuntarea unilaterala a contractului.

In cazul denuntarii unilaterale a contractului pe perioada de valabilitate a contractului, Contractantul este indreptatit sa primeasca valoarea de rascumparare aferenta contractului sau.

Intarzierea platii primelor de asigurare.

In cazul in care prima de asigurare datorata nu este platita in termen de 90 de zile de la data scadentei, in functie de valoarea redusa de polita calculata de Asigurator, contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor sau se va rezilia cu sau fara valoare de rascumparare (in functie de existenta si cuantumul valorii de rascumparare). Astfel, in primii 3 ani de asigurare, contractul se va rezilia fara valoare de rascumparare. Incepand din al patrulea an (cu mentiunea ca primii 3 ani de asigurare au fost achitati integral), daca valoarea redusa de polita depaseste plafonul stabilit de Asigurator (ROL 3.000.000) contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor. Daca valoarea de rascumparare este mai mare de 200 RON, iar valoarea redusa de polita este mai mica decat limita de 300 RON, contractul va fi reziliat cu valoare de rascumparare, Contractantul avand dreptul sa incaseze aceasta suma. In cazul in care valoarea de rascumparare este mai mica de 20 RON sau este zero, contractul va fi reziliat fara valoare de rascumparare.

Aceasta regula se aplica doar contractelor cu prima esalonata.

Limitele precizate sunt revizuite periodic de ING Asigurari de Viata S.A..

Contract liber de plata primelor

Incepand cu al patrulea an de polita, contractul poate fi transformat in contract liber de plata primelor fie la solicitarea contractantului, fie ca urmare a intarzierii platii primei de asigurare cu mai mult de 90 de zile (in acest din urma caz, transformarea se face automat).

Conditiile cumulative ca un contract sa poata fi transformat in contract liber de plata primelor sunt:

valoarea redusa de polita sa depaseasca limita stabilita de Asigurator (in prezent. RON 300).

contractul sa fie cel putin in al patrulea an de asigurare.

Valoarea redusa de polita se calculeaza pe baza rezervei matematice a contractului la care se adauga primele platite si neconsumate si se scad cheltuielile administrative precum si primele datorate si neplatite.

La transformarea contractului de asigurare in contract liber de plata primelor toate asigurarile si optiunile suplimentare vor fi reziliate.

Suma asigurata redusa va fi calculata pe baza ratelor de prima nete aferente contractelor Regal cu prima unica pornind de la valoarea redusa de polita. Aceasta suma asigurata va fi unica (atat la deces cat si la supravietuire) neexistand posibilitatea modificarii ei pe parcursul contractului.

Participarea la profit va fi in continuare administrata separat, motiv pentru care ea nici nu este luata in calculul sumei asigurate reduse.

In situatia platii indemnizatiei de deces sau de supravietuire la suma asigurata redusa se va adauga soldul contului de participare la profit.

Participarea la profit

Rata garantata a dobanzii

Rata garantata a dobanzii este de 3,5%. Rata garantata a dobanzii va fi folosita doar in relatie cu componenta de economisire (suma asigurata la supravietuire).

Participarea la profit

La fiecare aniversare a datei de incheiere a cererii de asigurare, va avea loc alocarea participarii la profit ca urmare a investirii rezervei matematice a contractului de asigurare si, daca este cazul, a sumelor deja alocate in contul de participare la profit. Sumele acordate se vor acumula intr-un cont, contul de participare la profit si vor fi reinvestite impreuna cu rezerva de polita. In functie de nivelul ratei dobanzii castigate din investitii in anul precedent pot aparea trei situatii:

Rata dobanzii castigate > 4,5% (depaseste rata tehnica garantata (3,5%) si marginea de cost (1%)) - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

plus

90% din excedentul de dobanda (diferenta dintre dobanda castigata si 4,5% aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate se situeaza intre 3,5% si 4,5% - participarea la profit va consta doar din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate < 3,5% - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

minus

90% din deficitul de dobanda (diferenta dintre 3,5% si rata dobanzii castigate, aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma asftel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Soldul contului de participare la profit reflecta situatia contului de participare la profit la un moment dat (totalul sumelor acumulate in contul de participare la profit). Acesta va fi luat in calculul valorii de rascumparare si al indemnizatiei de asigurare (la deces sau la supravietuire).

Soldul contului de participare la profit la orice moment nu poate fi mai mic decat zero.

La fiecare aniversare a contractului clientul va fi informat cu privire la soldul contului de participare la profit.

Modificari posibile pe toata durata contractului:

Schimbarea contractantului asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise, a acordului vechiului si noului Contractant. Pe langa datele de identificare ale noului Contractant pot fi solicitate informatii legate de motivul schimbarii, interes asigurabil, precum si declaratie cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale rezultate in urma acestei tranzactii. In cazul in care la contract este atasata optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor (WOP), Contractantul nu poate fi schimbat astfel incat noul Contractant persoana fizica sa fie diferit de Persoana Asigurata.

Schimbarea beneficiarilor asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului si cu acordul Asiguratului. Pe langa datele de identificare ale noilor Beneficiari, procentele de alocare a beneficiului in caz de deces si relatia cu Persoana Asigurata, pot fi solicitate informatii suplimentare pentru a justifica interesul asigurabil.

Schimbarea modalitatii de plata

Schimbarea modalitatii de plata este posibila oricand pe durata contractului la solicitarea Contractantului Asigurarii. Modalitatile de plata disponibile sunt: cupoane, ordine de plata, transfer bancar.

Rezilierea asigurarilor suplimentare

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului Asigurarii si cu consimtamantul Persoanei Asigurate. Rezilierea asigurarilor suplimentare va intra in vigoare incepand cu data urmatoarei scadente de plata.

Modificari posibile la aniversarea contractului:

Adaptarea la inflatie (AIP)

Cu 45 de zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare, Contractantul va fi informat (in scrisoarea aniversara) despre posibilitatea ajustarii sumelor asigurate si a primelor de asigurare pe baza unuia dintre procentele de adaptare la inflatie declarate de Asigurator. Adaptarea la inflatie se va face in mod diferit pentru cele doua sume asigurate, la deces si la supravietuire.

Pentru asigurarile suplimentare de sanatate, procentul se aplica la sumele asigurate, primele de asigurare fiind recalculate in functie de noua suma si varstele curente ale Persoanei Asigurate si Coasiguratilor.

Pentru celelalte asigurari suplimentare, procentul de adaptare la inflatie se va aplica la primele de asigurare, pe baza acestora fiind recalculate sumele asigurate si primele aferente optiunilor GIO si WOP.

Modificarea sumei asigurate la deces

In cazul in care suma asigurata la deces nu mai reflecta nevoia reala de protectie impotriva riscului de deces, Contractantul Asigurarii poate decide cresterea sau scaderea sumei asigurate la deces.

Modificarea sumei asigurate la deces este posibila numai cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral.

Cu    45 de zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare, Contractantul va fi informat (in scrisoarea aniversara) despre posibilitatea ajustarii sumelor asigurate si a primelor de asigurare pe baza unuia dintre procentele de adaptare la inflatie declarate de Asigurator. In cazul in care clientul opteaza pentru o alta suma asigurata la deces decat cele dupa adaptarea la inflatie (procente AIP) si/sau in urma aplicarii optiunii de crestere garantata a sumei asigurate (GIO), aceasta suma asigurata va fi precizata in scris. Solicitarea Contractantului trebuie sa ajunga la sediul central cu 15 zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare.

Cresterea sumei asigurate la deces - se va face pe baza evaluarii riscului, daca suma asigurata aleasa este mai mare decat cele propuse de companie prin AIP/GIO (suma asigurata maxima astfel obtinuta). Cresterea minima de EUR 250 se va aplica la suma asigurata la deces anterioara. In acest sens Persoana Asigurata va face o noua declaratie privind starea de sanatate si, in urma evaluarii riscului, se va decide daca si in ce conditii poate fi acordata cresterea de suma asigurata la deces solicitata. Cresterea sumei asigurate la deces nu va mai fi permisa dupa implinirea de catre Asigurat a varstei de 65 de ani.

Scaderea sumei asigurate la deces - aceasta modificare este posibila cu mentiunea ca trebuie respectate limitele in vigoare la momentul solicitarii (limita minima de suma asigurata la deces, limita minima cu care poate fi redusa suma asigurata la deces). De asemenea in urma acestei modificari prima de asigurare totala va trebui sa depaseasca limita minima a primei de asigurare stabilita de Asigurator.

In cazul in care modificarea sumei asigurate la deces este posibila, ea va fi procesata si va intra in vigoare incepand cu data de aniversare a incheierii cererii de asigurare. Prima aferenta noii sume asigurate la deces va fi calculata in functie de varsta Persoanei Asigurate la data de aniversare a incheierii cererii de asigurare.

Pentru fiecare modificare de suma asigurata se va percepe o taxa in suma fixa stabilita de Asigurator. Aceasta taxa va fi facturata si platita la prima scadenta de plata din anul urmator de asigurare.

Crestere garantata a sumei asigurate (GIO)

Clientii, care au atasat la incheierea cererii de asigurare aceasta optiune suplimentara, o pot exercita la fiecare a-3-a aniversarea a contractului, cu conditia ca optiunea sa fie inca in vigoare. Daca aceasta optiune a fost atasata pe parcursul perioadei de plata a primelor, Contractantul va avea dreptul sa o exercite la fiecare a treia aniversare calculata de la data atasarii. Astfel, la fiecare 3 ani, Contractantul are posibilitatea cresterii atat a sumei asigurate la supravietuire cat si a sumei asigurate la deces, cu 10, 20 sau 30 de procente fara evaluare medicala. Procentul ales va fi aplicat astfel:

pentru componenta de economisire - procentul va fi aplicat la prima de asigurare, iar din suplimentul de prima va fi achizitionata o suma asigurata la supravietuire aditionala in functie de varsta curenta a Persoanei Asigurate si de durata ramasa a contractului.

pentru componenta de protectie in caz de deces - procentul va fi aplicat asupra sumei asigurate la deces, prima de asigurare fiind recalculata in functie de noua suma asigurata si varsta curenta a Persoanei Asigurate.

In cazul in care la contract sunt atasate asigurari suplimentare din accident (ADRO, PDRO, APRO) suma asigurata si primele aferente acestor asigurari suplimentare vor fi de asemenea majorate cu procentul de GIO ales.

Daca la solicitarea clientului, suma asigurata in caz de deces va fi majorata, procentul de GIO va putea fi aplicat la suma astfel marita incepand cu aniversarea urmatoare (bineinteles respectand crieteriul de aplicabilitate a GIO din 3 in 3 ani)

Schimbarea frecventei de plata

La fiecare aniversare a contractului este posibila schimbarea frecventei de plata cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral.

Atasarea de asigurari si optiuni suplimentare

La aniversarea contractului este posibila atasarea urmatoarelor asigurari suplimentare: asigurari suplimentare de sanatate, asigurari suplimentare de accident, optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor, asigurare suplimentara temporara flexibila, optiune de crestere garantata a sumei asigurate. Atasarea acestor asigurari si optiuni suplimentare este posibila numai dupa evaluarea riscului pe baza declaratiilor Persoanei Asigurate privind starea de sanatate si numai daca anul de asigurare ce se incheie a fost achitat integral.

PRUDENT - Asigurare de viata pe termen limitat

Caracteristici generale

Asigurarea de viata pe termen limitat reprezinta produsul pur de asigurare de viata care ofera pe o perioada limitata (durata aleasa de Contractant) strict acoperirea riscului de deces al Asiguratului. Suma asigurata din contract va fi platita doar daca Asiguratul decedeaza pe durata contractului si nici un beneficiu nu va fi platit la sfarsitul contractului daca Asiguratul este in viata. Daca decesul Asiguratului nu survine pe durata contractului, Asiguratorul este exonerat de orice obligatie de plata. Toate primele platite sunt consumate in vederea acoperirii riscului de deces la nivelul sumei asigurate alese de Contractant, neexistand componenta de economisire. Este disponibil doar in lei si doar in varianta de plata esalonata.

Evenimentul asigurat consta in:

decesul Asiguratului inainte de expirarea contractului. Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare, constituita din suma asigurata inscrisa in contract.

Prima de asigurare este nivelata, ea fiind calculata la inceputul contractului in functie de suma asigurata, varsta Persoanei Asigurate la data incheierii cererii de asigurare si durata aleasa pentru plata primelor. Nivelul primei de asigurare se poate modifica (majora) pe parcursul contractului in cazul in care contractantul isi exercita optiunea de protectie impotriva inflatiei sau/si de crestere garantata a sumei asigurate, in cazul in care aceasta optiune suplimentara este atasata contractului.

Orice contract de acest tip trebuie sa indeplineasca simultan cerintele de prima minima si suma asigurata minima. Pentru acest tip de contract suma asigurata minima este de EUR 3,500.

Parti contractante:

Asigurator:    - ING Asigurari de Viata S.A.

Persoana Asigurata:    - persoana a carei viata constituie obiectul contractului de asigurare

Contractantul Asigurarii    - persoana care incheie contractul cu ING Asigurari de Viata S.A. si are obligatia de plata a primelor de asigurare. Contractantul asigurarii poate fi acelasi cu persoana asigurata sau poate fi diferit de aceasta.

Beneficiar    - persoana / persoanele specificate in polita de asigurare care sunt indreptatite sa primeasca indemnizatia de asigurare in cazul producerii decesului persoanei asigurate pe parcursul perioadei de plata a primelor. In cazul in care contractantul (si persoana asigurata) nu au desemnat beneficiari ai asigurarii, indemnizatia de deces va fi platita mostenitorilor legali ai Persoanei Asigurate, conform legislatiei in vigoare.

Caracteristici tehnice:

Varste de intrare:

Persoana Asigurata - minim 16 ani - maxim 65 ani.

Contractantul Asigurarii - minim 18 ani , nu exista varsta maxima de intrare

Durata contractului:

minim 5 ani, maxim pana la implinirea varstei de 75 de ani de catre Persoana Asigurata

durata contractului este egala cu perioada de plata a primelor

Prima de asigurare

Este o prima nivelata ce depinde de varsta de intrare in asigurare, durata contractului si suma asigurata.

Sunt disponibile doua seturi de rate de prima: Unul din seturi va fi folosit pentru calculul primei de asigurare la emitere si reflecta cheltuielile fixe initiale si de reinnoire / polita. Cel de-al doilea set de rate de prima se va folosi pentru cresterile de prima (datorate AIP, GIO) si va reflecta doar cheltuielile variabile / polita.

Frecventa de plata: poate fi anuala, semestriala, trimestriala, lunara.

Reduceri de plata: sunt disponibile doua tipuri de reduceri, de marime si de frecventa. Reducerea de marime se aplica daca prima totala de plata depaseste un anumit nivel.

Asigurari si optiuni suplimentare

La incheierea contractului, Contractantul are posibilitatea adaugarii urmatoarelor asigurari si optiuni suplimentare:

Asigurare suplimentara de deces din accident (ADRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta din accident (PDRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident (APRO). Aceasta asigurare nu poate fi atasata impreuna cu asigurarile ADRO si/sau PDRO.

Asigurari suplimentare de sanatate (spitalizare din accident, spitalizare din imbolnavire si accident, chirurgie din accident, chirurgie din imbolnavire si accident)

Optiune de scutire de plata a primelor (WOP)

Optiune de marire garantata a sumei asigurate (GIO).

Observatie: asigurarea suplimentara temporara flexibila (TRRO) nu poate fi atasata acestui tip de contract, ea suprapunandu-se cu asigurarea principala din punct de vedere al beneficiilor oferite.

Caracteristici comune asigurarilor suplimentare:

pot fi denuntate unilateral oricand pe durata contractului. Rezilierea se va face incepand cu scadenta urmatoarei plati a primei de asigurare.

pot fi atasate la aniversarea contractului cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral si cu respectarea conditiilor de eligibilitate aferente asigurarilor suplimentare

durata asigurarilor suplimentare nu poate fi mai mare decat perioada de plata a contractului.

Restrictii privind duratele asigurarilor suplimentare:

ADR0, PDR0, APR0, WOP - min. 1 an - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului.

GIO - min. 3 ani - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului; durata optiunii GIO trebuie sa fie multiplu de 3.

asigurari suplimentare de sanatate - min. 5 ani - max. 15 ani (varste minime de intrare - 3 ani copii, 18 ani adulti; varsta maxima pana la care pot beneficia de asigurari suplimentare de sanatate - 20 ani copii, 65 ani adulti)

Underwriting

Cererile de asigurare de tip Prudent vor fi supuse evaluarii riscului atat in ceea ce priveste asigurarea principala cat si in ceea ce priveste asigurarile si optiunile suplimentare atasate contractului de baza. Evaluarea se va face pe baza informatiilor declarate in cererea de asigurare, precum si a informatiilor, documentelor suplimentare solicitate. Pe durata contractului se va proceda la reevaluarea riscului din punct de vedere ocupatie/hobby/sport in baza declaratiei Persoanei Asigurate cu privire la schimbarile intervenite fata de declaratia initiala. O noua evaluare din punct de vedere medical este necesara la atasarea de asigurari si/sau optiuni suplimentare.

Optiunea de protectie impotriva inflatiei (AIP)

Optiunea de protectie impotriva inflatiei este disponibila la fiecare aniversare a cererii de asigurare. In cazul in care Contractantul opteaza pentru protectia beneficiilor sale cu unul dintre procentele declarate de Asigurator, sumele asigurate si prima de asigurare vor fi modificate astfel:

procentul de AIP se va aplica la prima de asigurare. Pe baza acestui supliment de prima se va calcula o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a Persoanei Asigurate si durata ramasa a contractului.

Valoare de rascumparare

Contractele de tip Prudent nu au valoare de rascumparare.

Denuntarea unilaterala a contractului.

In cazul denuntarii unilaterale a contractului pe perioada de valabilitate a contractului, contractul va inceta si Asiguratorul va fi exonerat de orice obligatie de plata.

Intarzierea platii primelor de asigurare

In cazul in care prima de asigurare de asigurare datorata nu este platita in termen de 90 de zile de la data scadentei, contractul se va rezilia fara valoare de rascumparare.

Participarea la profit

Acest tip de contract nu constituie rezerve si nu are participare la profit.

Modificari posibile pe perioada de plata a contractului:

Schimbarea contractantului asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise, a acordului vechiului si noului Contractant. Pe langa datele de identificare ale noului Contractant pot fi solicitate informatii legate de motivul schimbarii, interes asigurabil, precum si declaratie cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale rezultate in urma acestei tranzactii.

In cazul in care la contract este atasata optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor (WOP), Contractantul nu poate fi schimbat astfel incat noul Contractant persoana fizica sa fie diferit de persoana asigurata.

Schimbarea beneficiarilor asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului si cu acordul Asiguratului. Pe langa datele de identificare ale noilor Beneficiari, procentele de alocare a beneficiului in caz de deces si relatia cu Persoana Asigurata, pot fi solicitate informatii suplimentare pentru a justifica interesul asigurabil.

Schimbarea modalitatii de plata

Schimbarea modalitatii de plata este posibila oricand pe durata contractului la solicitarea Contractantului Asigurarii. Modalitatile de plata disponibile sunt: cupoane, ordine de plata, transfer bancar.

Rezilierea asigurarilor suplimentare

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului Asigurarii si cu consimtamantul Persoanei Asigurate. Rezilierea asigurarilor suplimentare va intra in vigoare incepand cu data urmatoarei scadente de plata.

Modificari posibile la aniversarea contractului

Adaptarea la inflatie (AIP)

Cu 45 de zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare, Contractantul este informat (in scrisoarea aniversara) despre posibilitatea ajustarii sumelor asigurate si a primelor de asigurare pe baza unuia dintre procentele de adaptare la inflatie declarate de Asigurator. Procentul de AIP ales de client va fi aplicat la prima de asigurare si pornind de la suplimentul de prima astfel rezultat se va calcula o suma asigurata aditionala.

Pentru asigurarile suplimentare de sanatate, procentul se aplica la sumele asigurate, primele de asigurare fiind recalculate in functie de noua suma si varstele curente al persoanei asigurate si coasiguratilor.

Pentru celelalte asigurari suplimentare, procentul de adaptare la inflatie se va aplica la primele de asigurare, pe baza acestora fiind recalculate sumele asigurate si primele aferente optiunilor GIO si WOP.

Crestere garantata a sumei asigurate (GIO)

Clientii, care au atasat la incheierea cererii de asigurare aceasta optiune suplimentara, o pot exercita la fiecare a-3-a aniversarea a contractului, cu conditia ca optiunea sa fie inca in vigoare. Daca aceasta optiune a fost atasata pe parcursul perioadei de plata a primelor, Contractantul va avea dreptul sa o exercite la fiecare a treia aniversare calculata de la data atasarii. Astfel, la fiecare 3 ani, Contractantul are posibilitatea cresterii sumei asigurate la deces, cu 10, 20 sau 30 de procente fara o noua evaluare medicala. Procentul ales va fi aplicat la prima de asigurare, iar din suplimentul de prima va fi achizitionata o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a Persoanei Asigurate si de durata ramasa a contractului.

In cazul in care la contract sunt atasate asigurari suplimentare din accident (ADRO, PDRO, APRO) suma asigurata si primele aferente acestor asigurari suplimentare vor fi de asemenea majorate cu procentul de GIO ales.

Schimbarea frecventei de plata

La fiecare aniversare a contractului este posibila schimbarea frecventei de plata cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral.

Atasarea de asigurari suplimentare

La aniversarea contractului este posibila atasarea urmatoarelor asigurari suplimentare: asigurari suplimentare de sanatate, asigurari suplimentare de accident, optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor, optiune de crestere garantata a sumei asigurate. Atasarea acestor asigurari si optiuni suplimentare este posibila numai dupa evaluarea riscului pe baza declaratiilor Persoanei Asigurate privind starea de sanatate si numai daca anul de asigurare ce se incheie a fost achitat integral.

Optiunea de intrerupere pe perioada determinata a platii primelor nu este disponibila pentru acest tip de contract

MARATON - Asigurare de viata pe termen nelimitat

Caracteristici generale

Asigurarea de viata pe termen nelimitat ofera acoperire impotriva riscului de deces pe toata durata vietii (pana la varsta de 95 de ani), avand in acelasi timp si o componenta de economisire, ceea ce permite incasarea sumei asigurate si in cazul supravietuirii Asiguratului la expirarea duratei contractului. Atractivitatea acestei asigurari consta in faptul ca, odata incheiata, riscul de deces este asigurat de companie pe toata durata vietii Asiguratului indiferent de evolutia ulterioara a starii sale de sanatate. Astfel, daca ulterior incheierii contractului starea de sanatate se deterioreaza, incheierea unei noi asigurari poate necesita cheltuieli mult mai mari sau poate fi chiar refuzata de Asigurator. Este singura asigurare de viata care ofera acoperire impotriva riscului de deces pana la varsta de 95 de ani a Asiguratului. Este ideala pentru acele persoane care prefera sa plateasca prime mai mici pe o perioada mai lunga de timp si care vor sa beneficieze de acoperire impotriva riscului de deces pe toata durata vietii.

Produsul este disponibil doar in lei si doar in varainta de plata esalonata a primelor.

Evenimentul asigurat consta in:

decesul Asiguratului inainte de data de expirare a contractului. (varsta de 95 de ani ai Asiguratului). Asiguratorul va plati indemnizatia de deces, constituita din suma asigurata si participarea la profit

supravietuirea Asiguratului la data de expirare a contractului. Asiguratorul va plati indemnizatia de supravietuire, constituita din suma asigurata si participarea la profit.

Parti contractante:

Asigurator:    - ING Asigurari de Viata S.A.

Persoana Asigurata:    - persoana a carei viata constituie obiectul contractului de asigurare

Contractantul Asigurarii     - persoana care are obligatia de plata a primelor de asigurare si care este indreptatita sa primeasca indemnizatia de supravietuire la expirarea duratei contractului daca Asiguratul este in viata. Contractantul asigurarii poate fi acelasi cu persoana asigurata sau poate fi diferit de aceasta.

Beneficiar:    - persoana / persoanele specificate in polita de asigurare care sunt indreptatite sa primeasca indemnizatia de deces in cazul producerii decesului persoanei asigurate pe parcursul perioadei de plata a primelor. In cazul in care contractantul (si persoana asigurata) nu au desemnat beneficiari ai asigurarii, indemnizatia de deces va fi platita mostenitorilor legali ai Persoanei Asigurate, conform legislatiei in vigoare. Beneficiarul indemnizatiei de supravietuire este Contractantul Asigurarii.

Caracteristici tehnice:

Varste de intrare:

Persoana asigurata - minim 16 ani - maxim 65 ani.

Contractantul asigurarii - minim 18 ani , nu exista varsta maxima de intrare

Durata contractului:

durata contractului este egala cu perioada de plata a primelor, respectiv pana la implinirea varstei de 95 de ani ai Asiguratului (95 - varsta de intrare a Asiguratului)

Suma asigurata

Suma asigurata este stabilita de contractantul asigurarii la incheierea contractului si este unica, intrand in calculul indemnizatiei de asigurare fie in caz de deces, fie in caz de supravietuire a Asiguratului. Suma asigurata nu poate fi modificata decat ca urmare a acceptarii protectiei impotriva inflatiei sau a exercitarii optiunii de crestere garantata a sumei asigurate. In cazul transformarii contractului in contract liber de plata primelor suma asigurata va fi redusa conform principiilor standard ale matematicii actuariale pe baza rezervei de polita.

Prima de asigurare

Este o prima esalonata nivelata ce depinde de varsta de intrare in asigurare a Persoanei Asigurate, durata contractului si suma asigurata.

Sunt disponibile doua seturi de rate de prima: Unul din seturi va fi folosit pentru calculul primei de asigurare la emitere si reflecta cheltuielile fixe initiale si de reinnoire / polita. Cel de-al doilea set de rate de prima se va folosi pentru cresterile de prima (datorate AIP, GIO) si va reflecta doar cheltuielile variabile / polita.

Frecventa de plata: poate fi anuala, semestriala, trimestriala, lunara.

Reduceri de plata: sunt disponibile doua tipuri de reduceri, de marime si de frecventa. Reducerea de marime se aplica daca prima totala de plata depaseste un anumit nivel.

Asigurari si optiuni suplimentare

La incheierea contractului, Contractantul are posibilitatea adaugarii urmatoarelor asigurari si optiuni suplimentare:

Asigurare suplimentara de deces din accident (ADRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta din accident (PDRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident (APRO). Aceasta asigurare nu poate fi atasata impreuna cu asigurarile ADRO si/sau PDRO.

Asigurare suplimentara temporara flexibila (FTR)

Asigurari suplimentare de sanatate (spitalizare din accident, spitalizare din imbolnavire si accident, chirurgie din accident, chirurgie din imbolnavire si accident)

Optiune de scutire de plata a primelor (WOP)

Optiune de marire garantata a sumei asigurate (GIO).

Caracteristici comune asigurarilor suplimentare:

pot fi denuntate unilateral oricand pe durata contractului. Rezilierea se va face incepand cu scadenta urmatoarei plati a primei de asigurare.

pot fi atasate la aniversarea contractului cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral si cu respectarea conditiilor de eligibilitate aferente asigurarilor suplimentare.

durata asigurarilor suplimentare nu poate fi mai mare decat perioada de plata a contractului.

asigurarile si optiunile suplimentare isi inceteaza valabilitatea la transformarea contractului de asigurare in contract liber de plata a primelor, precum si la rezilierea contractului.

Restrictii privind duratele asigurarilor suplimentare:

ADRO, PDRO, APRO, WOP - min. 1 an - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului.

GIO - min. 3 ani - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului; durata optiunii GIO trebuie sa fie multiplu de 3.

FTR - min. 1 an - max pana la varsta de 75 de ani ai Asiguratului;

asigurari suplimentare de sanatate - min. 5 ani - max. 15 ani (varste minime de intrare - 3 ani copii, 18 ani adulti; varsta maxima pana la care pot beneficia de asigurari suplimentare de sanatate - 20 ani copii, 65 ani adulti).

Underwriting

Cererile de asigurare de tip Maraton vor fi supuse evaluarii riscului atat in ceea ce priveste asigurarea principala cat si in ceea ce priveste asigurarile si optiunile suplimentare atasate contractului de baza. Evaluarea se va face pe baza informatiilor declarate in cererea de asigurare, precum si a informatiilor, documentelor suplimentare solicitate. Pe durata contractului se va proceda la reevaluarea riscului din punct de vedere ocupatie/hobby/sport in baza declaratiei Persoanei Asigurate cu privire la schimbarile intervenite. O noua evaluare din punct de vedere medical este necesara la atasarea de asigurari si/sau optiuni suplimentare.

Optiunea de protectie impotriva inflatiei (AIP)

Optiunea de protectie impotriva inflatiei este disponibila la fiecare aniversare a cererii de asigurare. In cazul in care contractantul opteaza pentru protectia beneficiilor sale cu unul dintre procentele declarate de asigurator, sumele asigurate si prima de asigurare vor fi modificate astfel:

procentul de AIP se va aplica la prima de asigurare. Pe baza acestui supliment de prima se va calcula o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a persoanei asigurate si durata ramasa a contractului.

Valoare de rascumparare

In primii 3 ani valoarea de rascumparare este zero. Incepand cu al patrulea an de asigurare valoarea de rascumparare se calculeaza astfel: 95%*(rezerva de polita +participarea la profit) + prime platite si neconsumate - prime datorate si neplatite.

Contractele cu suma asigurata redusa / libere de plata primelor (paid-up) au valoare de rascumparare si se calculeza astfel: 95%*(rezerva de polita + participarea la profit)

Diferenta de 5% reprezinta penalizarea aplicata pentru incetarea contractului inainte de termen. Pentru primii 3 ani penalizarea este 100%.

Denuntarea unilaterala a contractului

In cazul denuntarii unilaterale a contractului pe perioada de valabilitate a contractului, Contractantul este indreptatit sa primeasca valoarea de rascumparare aferenta contractului sau.

Intarzierea platii primelor de asigurare

In cazul in care prima de asigurare datorata nu este platita in termen de 90 de zile de la data scadentei, in functie de valoarea redusa de polita calculata de Asigurator, contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor sau se va rezilia cu sau fara valoare de rascumparare (in functie de existenta si cuantumul valorii de rascumparare). Astfel, in primii 3 ani de asigurare, contractul se va rezilia fara valoare de rascumparare. Incepand din al patrulea an (cu mentiunea ca primii 3 ani de asigurare au fost achitati integral), daca valoarea redusa de polita depaseste plafonul stabilit de Asigurator (RON 300) contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor. Daca valoarea de rascumparare este mai mare de 20 RON, iar valoarea redusa de polita este mai mica decat limita de 300 RON, contractul va fi reziliat cu valoare de rascumparare, Contractantul avand dreptul sa incaseze aceasta suma. In cazul in care valoarea de rascumparare este mai mica de 20 RON    sau este zero, contractul va fi reziliat fara valoare de rascumparare.

Limitele precizate sunt revizuite periodic de ING Asigurari de Viata S.A..

Contract liber de plata primelor

Incepand cu al patrulea an de polita, contractul poate fi transformat in contract liber de plata primelor fie la solicitarea contractantului, fie ca urmare a intarzierii platii primei de asigurare cu mai mult de 90 de zile (in acest din urma caz, transformarea se face automat).

Conditiile cumulative ca un contract sa poata fi transformat in contract liber de plata primelor sunt:

valoarea redusa de polita sa depaseasca limita stabilita de Asigurator (in prezent. 300 RON ).

contractul sa fie cel putin in al patrulea an de asigurare.

Valoarea redusa de polita se calculeaza pe baza rezervei matematice a contractului la care se adauga primele platite si neconsumate si se scad cheltuielile administrative precum si primele datorate si neplatite.

La transformarea contractului de asigurare in contract cu suma asigurata redusa toate asigurarile si optiunile suplimentare vor fi reziliate.

Suma asigurata redusa va fi calculata pornind de la valoarea redusa de polita. Aceasta suma asigurata se va plati impreuna cu participarea la profit la producerea evenimentului asigurat (deces inainte de expirarea asigurarii sau supravietuire la sfarsitul contractului).

Participarea la profit va fi in continuare administrata separat, motiv pentru care nu va fi luata in calcul la stabilirea sumei asigurate reduse.

In situatia platii indemnizatiei de deces sau de supravietuire la suma asigurata redusa se va adauga soldul contului de participare la profit.

Participarea la profit

Rata garantata a dobanzii

Rata garantata a dobanzii este de 3,5%.

Participarea la profit

La fiecare aniversare a datei de incheiere a cererii de asigurare, va avea loc alocarea participarii la profit ca urmare a investirii rezervei matematice a contractului de asigurare si, daca este cazul, a sumelor deja alocate in contul de participare la profit. Sumele acordate se vor acumula intr-un cont, contul de participare la profit si vor fi reinvestite impreuna cu rezerva de polita. In functie de nivelul ratei dobanzii castigate din investitii in anul precedent pot aparea trei situatii:

Rata dobanzii castigate > 4,5% (depaseste rata tehnica garantata (3,5%) si marginea de cost (1%)) - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

plus

90% din excedentul de dobanda (diferenta dintre dobanda castigata si 4,5% aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate se situeaza intre 3,5% si 4,5% - participarea la profit va consta doar din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate < 3,5% - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

minus

90% din deficitul de dobanda (diferenta dintre 3,5% si rata dobanzii castigate, aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma asftel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Soldul contului de participare la profit reflecta situatia contului de participare la profit la un moment dat (totalul sumelor acumulate in contul de participare la profit). Acesta va fi acordat la rascumpararea contractului (daca exista valoare de rascumparare) sau la producerea evenimentului asigurat (supravietuirea Asiguratului la expirarea contractului).

Soldul contului de participare la profit la orice moment nu poate fi mai mic decat zero.

La aniversarea contractului clientul va fi informat cu privire la soldul contului de participare la profit.

Modificari posibile pe perioada de plata a contractului:

Schimbarea contractantului asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise, a acordului vechiului si noului Contractant. Pe langa datele de identificare ale noului Contractant pot fi solicitate informatii legate de motivul schimbarii, interes asigurabil, precum si declaratie cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale rezultate in urma acestei tranzactii.

In cazul in care la contract este atasata optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor (WOP), Contractantul nu poate fi schimbat astfel incat noul Contractant persoana fizica sa fie diferit de Persoana Asigurata.

Schimbarea beneficiarilor asigurarii

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului si cu acordul Asiguratului. Pe langa datele de identificare ale noilor Beneficiari, procentele de alocare a beneficiului in caz de deces si relatia cu Persoana Asigurata, pot fi solicitate informatii suplimentare pentru a justifica interesul asigurabil.

Schimbarea modalitatii de plata

Schimbarea modalitatii de plata este posibila oricand pe durata contractului la solicitarea Contractantului Asigurarii. Modalitatile de plata disponibile sunt: cupoane, ordine de plata, transfer bancar.

Rezilierea asigurarilor suplimentare

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului Asigurarii si cu consimtamantul Persoanei Asigurate. Rezilierea asigurarilor suplimentare va intra in vigoare incepand cu data urmatoarei scadente de plata.

Modificari posibile la aniversarea contractului:

Adaptarea la inflatie (AIP)

Cu 45 de zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare, Contractantul va fi informat (in scrisoarea aniversara) despre posibilitatea ajustarii sumelor asigurate si a primelor de asigurare pe baza unuia dintre procentele de adaptare la inflatie declarate de Asigurator. Procentul de AIP ales de client va fi aplicat la prima de asigurare si pornind de la suplimentul de prima astfel rezultat se va calcula o suma asigurata aditionala.

Pentru asigurarile suplimentare de sanatate, procentul se aplica la sumele asigurate, primele de asigurare fiind recalculate in functie de noua suma si varstele curente ale Persoanei Asigurate si Coasiguratilor.

Pentru celelalte asigurari suplimentare, procentul de adaptare la inflatie se va aplica la primele de asigurare, pe baza acestora fiind recalculate sumele asigurate si primele aferente optiunilor GIO si WOP.

Crestere garantata a sumei asigurate (GIO)

Clientii care au atasat la incheierea cererii de asigurare aceasta optiune suplimentara o pot exercita la fiecare a-3-a aniversarea a contractului, cu conditia ca optiunea sa fie inca in vigoare. Daca aceasta optiune a fost atasata pe parcursul perioadei de plata a primelor, Contractantul va avea dreptul sa o exercite la fiecare a treia aniversare calculata de la data atasarii. Astfel, la fiecare 3 ani, Contractantul are posibilitatea cresterii atat a sumei asigurate la supravietuire cat si a sumei asigurate la deces, cu 10, 20 sau 30 de procente fara evaluare medicala. Procentul ales va fi aplicat la prima de asigurare, iar din suplimentul de prima va fi achizitionata o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a Asiguratului si de durata ramasa a contractului.

In cazul in care la contract sunt atasate asigurari suplimentare din accident (ADRO, PDRO, APRO) suma asigurata si primele aferente acestor asigurari suplimentare vor fi de asemenea majorate cu procentul de GIO ales.

Schimbarea frecventei de plata

La fiecare aniversare a contractului este posibila schimbarea frecventei de plata cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral.

Atasarea de asigurari si optiuni suplimentare

La aniversarea contractului este posibila atasarea urmatoarelor asigurari suplimentare: asigurari suplimentare de sanatate, asigurari suplimentare de accident, optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor, asigurare suplimentara temporara flexibila, optiune de crestere garantata a sumei asigurate. Atasarea acestor asigurari si optiuni suplimentare este posibila numai dupa evaluarea riscului pe baza declaratiilor Persoanei Asigurate privind starea de sanatate si numai daca anul de asigurare ce se incheie a fost achitat integral.

ACADEMICA - Asigurare de viata tip renta pentru studii

Caracteristici generale

Asigurarea de viata pentru studii este un produs clasic de asigurare conceput pentru a oferi beneficiile necesare finantarii studiilor copilului. Beneficiarul acestei asigurari trebuie sa fie copilul ale carui studii vor fi finantate, el fiind indreptatit sa primeasca indemnizatia de asigurare (suma asigurata si participarea la profit) sub forma de 5 rente anuale platibile incepand cu data de expirare a perioadei de plata a primelor. Acoperirea riscului in caz de deces al Asiguratului (in principiu, parintele copilului) consta in preluarea de catre companie a platii primelor de asigurare pana la sfarsitul perioadei de plata. Produsul este disponibil doar in lei si doar in varianta de plata esalonata a primelor de asigurare.

Evenimentul asigurat include:

decesul Asiguratului pe perioada de plata a primelor. Asiguratorul va acorda beneficiul in caz de deces, constand in preluarea platii primelor de asigurare.

supravietuirea Beneficiarului la sfarsitul perioadei de plata a primelor. Asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare sub forma de 5 rente anuale. Renta anuala va fi calculata pe baza sumei asigurate si a participarii la profit.

Beneficiu in caz de deces - producerea evenimentului asigurat constand in decesul Asiguratului pe perioada de plata a primelor:

in cazul decesului Persoanei Asigurate pe perioada de valabilitate a contractului se va proceda la exonerarea platii primelor de asigurare. Primele platite de companie in acest sens vor fi la nivelul ultimei prime platite de Contractant inainte de producerea decesului si nu vor fi ajustate cu inflatia.

in cazul decesului Persoanei Asigurate dupa expirarea perioadei de gratie de 30 de zile, dar in cadrul celor 90 de zile pana la reziliere / transformare in contract liber de plata primelor se va plati valoarea de rascumparare a contractului.

in cazul decesului Persoanei Asigurate dupa transformarea contractului in contract liber de plata primelor, contractul va continua sa-si produca efectele pana la expirarea perioadei de plata a primelor cand indemnizatia de asigurare va fi platita Beneficiarului.

in cazul decesului Persoanei Asigurate in timpul perioadei de intrerupere pe perioada determinata a platii primelor se va plati valoarea de rascumparare a contractului. Valoarea de rascumparare va fi calculata pe baza rezervei matematice recalculate.

Suma asigurata

constituie, alaturi de participarea la profit, renta anuala care va fi platita beneficiarului la sfarsitul perioadei de plata a primelor, pe o perioada de 5 ani, in cazul producerii evenimentului asigurat constand in supravietuirea Beneficiarului la sfarsitul perioadei de plata a primelor.

este o suma garantata de Asigurator la incheierea obligatiilor de plata ale Contractantului. Exceptie: in cazul in care Contractantul apeleaza in scris optiunea de intreruperea pe perioada determinata a platii primelor de asigurare - la expirarea perioadei de intrerupere suma asigurata va fi redusa de catre Asigurator.

suma asigurata poate fi ajustata anual pentru a reflecta scaderea valorii beneficiului ca urmare a inflatiei.

Decesul Beneficiarului

in cazul in care Beneficiarul decedeaza pe perioada de plata primelor, Asiguratul are una din urmatoarele optiuni: rezilierea contractului si incasarea valorii de rascumparare, daca exista sau transformarea contractului in contract de asigurare mixta de viata.

in cazul in care Beneficiarul decedeaza pe perioada de plata a rentelor, rentele ramase vor fi platite in continuare Contractantului Asigurarii.

Prima de asigurare este nivelata, ea fiind calculata la inceputul contractului in functie de suma asigurata, varsta Persoanei Asigurate la data incheierii cererii de asigurare si durata aleasa pentru plata primelor. Nivelul primei de asigurare se poate modifica (majora) pe parcursul contractului in cazul in care Contractantul isi exercita optiunea de protectie impotriva inflatiei sau/si de crestere garantata a sumei asigurate (daca aceasta otiune este atasata contractului).

Produsul nu este disponibil si in varianta cu plata unica.

Parti contractante:

Asigurator:    - ING Asigurari de Viata S.A.

Persoana Asigurata:    - persoana a carei viata constituie obiectul contractului de asigurare

Contractantul Asigurarii     - persoana care are obligatia de plata a primelor de asigurare. Contractantul Asigurarii trebuie sa fie acelasi cu Persoana Asigurata.

Beneficiar    - persoana specificata in polita de asigurare (copil) care este indreptatita sa primeasca indemnizatia de asigurare. Este obligatorie desemnarea unui Beneficiar copil la incheierea contractului de asigurare. Nu este obligatoriu ca relatia dintre Persoana Asigurata si Beneficiar sa fie o relatie parinte-copil. Beneficiarul desemnat nu poate fi schimbat pe durata contractului. Copilul va fi si Beneficiar in caz de deces, fiind indreptatit sa primeasca indemnizatiile aferente asigurarilor suplimentare (FTR, ADRO) platibile la producerea evenimentelor asigurate.

Caracteristici tehnice:

Varste de intrare:

Persoana Asigurata = Contractant - minim 18 ani - maxim 60 ani

Beneficiar - nu exista varsta minima - maxim 17 ani; la sfarsitul perioadei de plata a primelor, varsta Beneficiarului trebuie sa fie minim 18 ani (varsta minima pentru a putea incasa rentele) si maxim 22 ani (plata rentelor trebuie sa se incheie la varsta de 27 de ani ai Beneficiarului)

Durata contractului:

minim 10 ani, maxim pana la implinirea varstei de 70 de ani de catre Persoana Asigurata

durata contractului este diferita de perioada de plata a primelor (durata contractului = perioada de plata a primelor + 5 ani); sfarsitul perioadei de plata a primelor corespunde cu inceputul perioadei de plata a rentelor de studii.

Prima de asigurare

Este o prima nivelata ce depinde de varsta de intrare in asigurare a Persoanei Asigurate, perioada de plata a primelor si suma asigurata.

Sunt disponibile doua seturi de rate de prima: Unul din seturi va fi folosit pentru calculul primei de asigurare la emitere si reflecta cheltuielile fixe initiale si de reinnoire / polita. Cel de-al doilea set de rate de prima se va folosi pentru cresterile de prima (datorate AIP, GIO) si va reflecta doar cheltuielile variabile / polita.

La incheierea contractului nivelul primei anualizate trebuie sa depaseasca limita minima stabilita de Asigurator si revizuita periodic.

Frecventa de plata: poate fi anuala, semestriala, trimestriala, lunara.

Reduceri de plata: sunt disponibile doua tipuri de reduceri, de marime si de frecventa. Reducerea de marime se aplica daca prima totala de plata depaseste un anumit nivel stabilit de Asigurator si revizuit periodic.

Asigurari si optiuni suplimentare

La incheierea contractului, Contractantul are posibilitatea adaugarii urmatoarelor asigurari si optiuni suplimentare:

Asigurare suplimentara de deces din accident (ADRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta din accident (PDRO)

Asigurare suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident (APRO). Aceasta asigurare nu poate fi atasata impreuna cu asigurarile ADRO si/sau PDRO.

Asigurare suplimentara temporara flexibila (FTR)

Asigurari suplimentare de sanatate (spitalizare din accident, spitalizare din imbolnavire si accident, chirurgie din accident, chirurgie din imbolnavire si accident)

Optiune de scutire de plata a primelor (WOP)

Optiune de marire garantata a sumei asigurate (GIO).

Caracteristici comune asigurarilor suplimentare:

pot fi denuntate unilateral oricand pe durata contractului. Rezilierea se va face incepand cu scadenta urmatoarei plati a primei de asigurare.

pot fi atasate la aniversarea contractului cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral si cu respectarea conditiilor de eligibilitate aferente asigurarilor suplimentare.

durata asigurarilor suplimentare nu poate fi mai mare decat perioada de plata a contractului.

asigurarile si optiunile suplimentare isi inceteaza valabilitatea la transformarea contractului de asigurare in contract liber de plata a primelor, precum si la rezilierea contractului.

Restrictii privind duratele asigurarilor suplimentare:

ADRO, PDRO, APRO, WOP - min. 1 an - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului.

GIO - min. 3 ani - max. pana la varsta de 65 de ani ai Asiguratului; durata optiunii GIO trebuie sa fie multiplu de 3.

FTR - min. 1 an - max pana la varsta de 75 de ani ai Asiguratului;

asigurari suplimentare de sanatate - min. 5 ani - max. 15 ani (varste minime de intrare - 3 ani copii, 18 ani adulti; varsta maxima pana la care pot beneficia de asigurari suplimentare de sanatate - 20 ani copii, 65 ani adulti).

Underwriting

Cererile de asigurare de tip Academica vor fi supuse evaluarii riscului atat in ceea ce priveste asigurarea principala cat si in ceea ce priveste asigurarile si optiunile suplimentare atasate contractului de baza. Evaluarea se va face pe baza informatiilor declarate in cererea de asigurare, precum si a informatiilor, documentelor suplimentare solicitate. Pe durata contractului se va proceda la reevaluarea riscului din punct de vedere ocupatie/hobby/sport in baza declaratiei Persoanei Asigurate cu privire la schimbarile intervenite fata de declaratia initiala. O noua evaluare din punct de vedere medical este necesara la atasarea de asigurari si/sau optiuni suplimentare.

Optiunea de protectie impotriva inflatiei (AIP)

Optiunea de protectie impotriva inflatiei este disponibila la fiecare aniversare a cererii de asigurare. In cazul in care contractantul opteaza pentru protectia beneficiilor sale cu unul dintre procentele declarate de Asigurator, sumele asigurate si prima de asigurare vor fi modificate astfel:

procentul de AIP se va aplica la prima de asigurare. Pe baza suplimentului de prima astfel obtinut se va calcula o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a Persoanei Asigurate si perioada ramasa de plata a contractului.

Valoarea de rascumparare

In primii 3 ani valoarea de rascumparare este zero. Incepand cu al patrulea an de asigurare valoarea de rascumparare se calculeaza astfel: 95%*(rezerva de polita + soldul contului de participare la profit) + prime platite si neconsumate - prime datorate si neplatite.

Contractele cu suma asigurata redusa / libere de plata primelor (paid-up) au valoare de rascumparare si se calculeaza astfel: 95%*(rezerva de polita + soldul contului de participare la profit).

Diferenta de 5% reprezinta penalizarea aplicata pentru incetarea contractului inainte de termen. Pentru primii 3 ani de contract, la contractele cu plata esalonata, penalizarea este 100%.

Denuntarea unilaterala a contractului.

In cazul denuntarii unilaterale a contractului pe perioada de valabilitate a contractului, Contractantul este indreptatit sa primeasca valoarea de rascumparare aferenta contractului sau.

Intarzierea platii primelor de asigurare

In cazul in care prima de asigurare datorata nu este platita in termen de 90 de zile de la data scadentei, in functie de valoarea redusa de polita calculata de Asigurator, contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor sau se va rezilia cu sau fara valoare de rascumparare (in functie de existenta si cuantumul valorii de rascumparare). Astfel, in primii 3 ani de asigurare, contractul se va rezilia fara valoare de rascumparare. Incepand din al patrulea an (cu mentiunea ca primii 3 ani de asigurare au fost achitati integral), daca valoarea redusa de polita depaseste plafonul stabilit de Asigurator (300 RON) contractul va fi transformat in contract liber de plata primelor. Daca valoarea de rascumparare este mai mare de 20 RON, iar valoarea redusa de polita este mai mica decat limita de 300 RON, contractul va fi reziliat cu valoare de rascumparare, contractantul avand dreptul sa incaseze aceasta suma. In cazul in care valoarea de rascumparare este mai mica de 20 RON    sau este zero, contractul va fi reziliat fara valoare de rascumparare. Limitele precizate sunt revizuite periodic de ING Asigurari de Viata S.A..

Contract liber de plata primelor

Incepand cu al patrulea an de polita, contractul poate fi transformat in contract cu suma asigurata redusa fie la solicitarea contractantului, fie ca urmare a intarzierii platii primei de asigurare cu mai mult de 90 de zile (in acest din urma caz, transformarea se face automat).

Conditiile cumulative ca un contract sa poata fi transformat in contract liber de plata primelor sunt:

valoarea redusa de polita sa depaseasca limita stabilita de Asigurator (in prezent. 300 RON).

contractul sa fie cel putin in al patrulea an de asigurare.

Valoarea redusa de polita se calculeaza pe baza rezervei matematice a contractului la care se adauga primele platite si neconsumate si se scad cheltuielile administrative precum si primele datorate si neplatite.

La transformarea contractului de asigurare in contract liber de plata primelor toate asigurarile si optiunile suplimentare vor fi reziliate.

Suma asigurata redusa va fi calculata pornind de la valoarea redusa de polita. Aceasta suma asigurata impreuna cu participarea la profit se va plati la sfarsitul perioadei de plata a primelor sub forma de rente anuale. Pana la expirarea perioadei de plata a primelor participarea la profit va fi in continuare administrata separat, motiv pentru care ea nici nu este luata in calculul sumei asigurate reduse.

Daca decesul Asiguratului survine in cadrul unui contract liber de plata primelor, contractul va continua sa-si produca efectele pana la data inceperii platii rentelor.

Participarea la profit

Rata garantata a dobanzii

Rata garantata a dobanzii este de 3,5%.

Participarea la profit

La fiecare aniversare a datei de incheiere a cererii de asigurare, va avea loc alocarea participarii la profit ca urmare a investirii rezervei matematice a contractului de asigurare si, daca este cazul, a sumelor deja alocate in contul de participare la profit. Sumele acordate se vor acumula intr-un cont, contul de participare la profit si vor fi reinvestite impreuna cu rezerva de polita. In functie de nivelul ratei dobanzii castigate din investitii in anul precedent pot aparea trei situatii:

Rata dobanzii castigate > 4,5% (depaseste rata tehnica garantata (3,5%) si marginea de cost (1%)) - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

plus

90% din excedentul de dobanda (diferenta dintre dobanda castigata si 4,5% aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate se situeaza intre 3,5% si 4,5% - participarea la profit va consta doar din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit.

Suma astfel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Rata dobanzii castigate < 3,5% - participarea la profit va consta din:

90% din dobanda castigata ca urmare a investirii soldului contului de participare la profit

minus

90% din deficitul de dobanda (diferenta dintre 3,5% si rata dobanzii castigate, aplicata asupra rezervei medii de polita) obtinut ca urmare a investirii rezervei matematice.

Suma asftel obtinuta va fi adaugata in contul de participare la profit.

Soldul contului de participare la profit reflecta situatia contului de participare la profit la un moment dat (totalul sumelor acumulate in contul de participare la profit). Acesta va fi luat in calculul valorii de rascumparare si al indemnizatiei de asigurare (renta de studii care se va plati la producerea evenimentului asigurat constand in supravietuirea Beneficiarului)

Soldul contului de participare la profit la orice moment nu poate fi mai mic decat zero.

La aniversarea contractului clientul va fi informat cu privire la soldul contului de participare la profit.

Acordarea sumei acumulate in contul participarii la profit pe perioada de plata a rentelor se va face astfel: in momentul platii anuitatii soldul contului de participare la profit se va imparti la numarul de ani de plata ai anuitatii (5). Suma astfel rezultata va fi platita impreuna cu prima renta. In urmatorul an, suma ramasa in contul de participare la profit (soldul contului) se va corecta cu alocarea participarii la profit pentru anul incheiat si se va imparti la numarul de ani ramasi de plata a anuitatii (4). Suma astfel rezultata se va plati impreuna cu a doua renta etc.

Alocarea participarii la profit pe parcursul perioadei de plata a rentelor se va face la fel ca pe parcursul perioadei de plata a primelor cu mentiunea ca nu exista prima Zillmer (componenta de prima care constituie rezerve).

Modificari posibile pe perioada de plata a contractului:

Schimbarea modalitatii de plata

Schimbarea modalitatii de plata este posibila oricand pe durata contractului la solicitarea Contractantului Asigurarii. Modalitatile de plata disponibile sunt: cupoane, ordine de plata, transfer bancar.

Rezilierea asigurarilor suplimentare

Este posibila oricand pe durata contractului in baza solicitarii scrise a Contractantului Asigurarii. Rezilierea asigurarilor suplimentare va intra in vigoare incepand cu data urmatoarei scadente de plata.

Modificari posibile la aniversarea contractului

Ajustarea la inflatie

Cu 45 de zile inainte de aniversarea datei de incheiere a cererii de asigurare, Contractantul va fi informat (in scrisoarea aniversara) despre posibilitatea ajustarii sumelor asigurate si a primelor de asigurare pe baza unuia dintre procentele de adaptare la inflatie declarate de Asigurator.

Procentul de AIP ales de client va fi aplicat la prima de asigurare si pornind de la suplimentul de prima astfel rezultat se va calcula o suma asigurata aditionala.

Pentru asigurarile suplimentare de sanatate, procentul se aplica la sumele asigurate, primele de asigurare fiind recalculate in functie de noua suma si varstele curente ale Persoanei Asigurate si Coasiguratilor.

Pentru celelalte asigurari suplimentare, procentul de adaptare la inflatie se va aplica la primele de asigurare, pe baza acestora fiind recalculate sumele asigurate si primele aferente optiunilor GIO si WOP.

Crestere garantata a sumei asigurate (GIO)

Clientii care au atasat la incheierea cererii de asigurare aceasta optiune suplimentara o pot exercita la fiecare a-3-a aniversarea a contractului, cu conditia ca optiunea sa fie inca in vigoare. Daca aceasta optiune a fost atasata pe parcursul perioadei de plata a primelor, Contractantul va avea dreptul sa o exercite la fiecare a treia aniversare calculata de la data atasarii. Astfel, la fiecare 3 ani, contractantul are posibilitatea cresterii sumei asigurate fara evaluare medicala cu 10, 20 sau 30 de procente fara evaluare medicala. Procentul ales va fi aplicat la prima de asigurare, iar din suplimentul de prima va fi achizitionata o suma asigurata aditionala in functie de varsta curenta a Persoanei Asigurate si de perioada de plata ramasa.

In cazul in care la contract sunt atasate asigurari suplimentare din accident (ADRO, PDRO, APRO) suma asigurata si primele aferente acestor asigurari suplimentare vor fi de asemenea majorate cu procentul de GIO ales.

Schimbarea frecventei de plata

La fiecare aniversare a contractului este posibila schimbarea frecventei de plata cu conditia ca anul de asigurare ce se incheie sa fie achitat integral.

Atasarea de asigurari si optiuni suplimentare

La aniversarea contractului este posibila atasarea urmatoarelor asigurari suplimentare: asigurari suplimentare de sanatate, asigurari suplimentare de accident, optiunea suplimentara de scutire de plata a primelor, asigurare suplimentara temporara flexibila, optiune de crestere garantata a sumei asigurate. Atasarea acestor asigurari si optiuni suplimentare este posibila numai dupa evaluarea riscului pe baza declaratiilor Persoanei Asigurate privind starea de sanatate si numai daca anul de asigurare ce se incheie a fost achitat integral.

Optiunea de intrerupere pe perioada determinata a platii primelor de asigurare

Caracteristici generale ale optiunii

Aceasta optiune ofera Contractantului, care se confrunta cu dificultati financiare temporare, posibilitatea intreruperii pentru o perioada determinata de timp a platii primelor de asigurare. Reluarea platii primelor de asigurare se va face fara plata scadentelor restante.

Optiunea este disponibila: doar pentru contractele traditionale cu acumulare de capital si anume cele de tip: Regal, Phoenix, Maraton, Academica. Pentru contractele de tip Prudent aceasta optiune nu este disponibila.

Optiunea nu este disponibila in ultimul an de asigurare.

Optiunea este valabila: numai la cererea scrisa a Contractantului adresata in cele 90 de zile de intarziere de plata.

Taxa de apelare a optiunii: la exercitarea acestei optiuni se va percepe o taxa sub forma unei sume fixe ce se va deduce din rezerva.

!!!Atentie!!! Prezenta optiune nu trebuie sa se confunde cu optiunile suplimentare (ex. GIO, WOP care sunt atasate contractelor si pentru care se plateste prima de asigurare), ea reprezentand o facilitate oferita Contractantului care are un contract traditional cu acumulare de capital si care poate opta in a o apela sau nu in functie de situatia sa financiara.

Criterii de eligibilitate:

Orice contractant al carui contract indeplineste conditiile de eligibilitate mentionate mai jos poate beneficia de aceasta optiune.

valoarea rezervei de polita la ultima scadenta platita trebuie sa fie mai mare sau egala cu prima bruta anualizata din care scadem prima de risc aferenta perioadei de intrerupere si taxa de tranzactie.

contractul nu a mai beneficiat de alta optiune de intrerupere pe perioada determinata a platii primelor in ultimii 2 ani - perioada va fi calculata incepand de la data incheierii perioadei de intrerupere anterioare.

contractul este cel putin in al doilea an de polita

In cazul in care contractul respecta conditiile de eligibilitate mentionate, Contractantul va fi informat (in scrisorile de intarziere de plata) despre posibilitatea intreruperii platii primelor pentru o anumita perioada si a conditiilor in care aceasta optiune poate fi exercitata.

Perioada de intrerupere a platii primelor: poate fi cuprinsa intre 6 luni si 1 an in functie de frecventa de plata a primelor, astfel:

plata lunara - intre 6 si 12 luni

plata trimestriala - 6, 9 sau 12 luni

plata semestriala - 6 sau 12 luni

plata anuala - 12 luni.

Perioada de intrerupere a platii primelor se va calcula de la data ultimei scadente neplatite pana la urmatoarea scadenta aleasa. Pe parcursul acestei perioade Contractantul nu are posibilitatea modificarii perioadei de intrerupere pentru care a optat initial.

Caracteristici ale contractului de asigurare pe perioada determinata de intrerupere a platii primelor:

asigurarile si optiunile suplimentare sunt suspendate; riscul specific acestor asigurari nu mai este acoperit, optiunile suplimentare nu mai pot fi exercitate

acoperirea riscului in baza asigurarii principale (in functie de tipul de produs) nu mai este disponibila

in caz de deces al Persoanei Asigurate pe durata intreruperii platii primelor Asiguratorul va plati valoarea de rascumparare, ce se va obtine pe baza noului nivel al rezervei de polita reduse. Daca contractul de asigurare se afla in primii 3 ani, valoarea de rascumparare fiind egala cu zero, in caz de deces, valoarea indemnizatiei de asigurare va fi tot zero.

modificarile specifice aniversarii contractului nu mai sunt disponibile (atasarea de asigurari suplimentare, schimbarea frecventei de plata, adaptarea la inflatie, exercitarea optiunii GIO, cresterea / scaderea sumei asigurate la deces etc.) cu exceptia alocarii participarii la profit. Alocarea participarii la profit se va face pe baza rezervei recalculate.

pe perioada intreruperii platii primelor, Contractantul nu poate denunta unilateral contractul si nici nu poate opta pentru transformarea sa in contract liber de plata primelor. La expirarea perioadei de intrerupere Contractantul va redobandi aceste drepturi in conformitate cu conditiile contractuale.

in cazul in care Contractantul doreste anularea optiunii de intrerupere a platii primelor pe perioada determinata acest lucru va fi posibil prin solicitare scrisa si prin plata tuturor primelor restante pana in acel moment. Anularea acestei optiuni nu va fi posibila dupa expirarea perioadei de intrerupere.

Comisioane Consultant de Asigurari de Viata:

nici un comision nu va mai fi platit catre Consultantul de Asigurari in cazul in care Contractantul apeleaza aceasta optiune.

in cazul in care reluarea platii primelor de asigurare nu are loc, comisioanele necuvenite vor fi retrase.

in cazul in care la inceperea perioadei de intrerupere exista comision necastigat, schema de castigare va fi inghetata pe toata aceasta perioada; odata cu reinceperea platii primelor de asigurare se va relua schema de castigare intrerupta anterior.

Expirarea perioadei determinate de intrerupere a platii primelor:

Contractantul va fi informat in legatura cu noii termeni ai contractului cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei determinate de intrerupere a platii primelor (revenirea la modul esalonat de plata, noile sume asigurate, noua prima de plata). De asemenea, Contractantul va fi informat ca acoperirea riscului va fi posibila numai dupa efectuarea platii primei de asigurare aferente scadentei ce corespunde datei de expirare a perioadei determinate de intrerupere a platii primelor. Vor fi generate si instrumente de plata cu prima recalculata (pentru scadentele din anul de asigurare ramas). Clientul va avea la dispozitie 30 zile pentru efectuarea platii (incluzand circuitul bancar).

Daca la data expirarii perioadei determinate de intrerupere a platii primelor, plata celei dintai prime datorate (cea care corespunde datei de expirare a perioadei de intrerupere) nu este inregistrata, contractul va fi reziliat (cu sau fara valoare de rascumparare in functie de cuantumul si existenta acesteia) sau se va transforma in contract liber de plata primelor (incepand cu anul al patrulea an de asigurare daca valoarea redusa de polita depaseste un anumit nivel). Perioada de 90 de zile de intarziere a platii primelor de asigurare nu va mai fi disponibila pentru prima scadenta datorata.

Daca la data expirarii perioadei determinate de intrerupere a platii primelor, prima datorata a fost platita si plata a fost inregistrata de Asigurator, contractul va fi reconstituit dupa cum urmeaza:

Suma asigurata la deces (in cazul produsului Regal) si sumele aferente asigurarilor suplimentare vor fi reconstituite, iar primele aferente vor fi recalculate in functie de varsta curenta a persoanei asigurate.

Suma asigurata aferenta asigurarii principale / Suma asigurata la supravietuire (pentru Regal) va fi redusa pentru a reflecta costul tranzactiei si lipsa primelor datorate pe perioada de intrerupere a platii primelor.

Sumele asigurate aferente asigurarilor suplimentare vor fi reconstituite, iar primele aferente asigurarilor suplimentare de sanatate vor fi recalculate in functie de varstele curente ale persoanelor asigurate.

Riscul producerii evenimentelor asigurate va fi acoperit de Asigurator incepand cu ora 0:00 a datei de expirare a perioadei de intrerupere a platii primelor.

Situatii posibile privind expirarea perioadei de intrerupere pe perioada determinata a platii primelor si aniversarea contractului

q       data de incepere a perioadei preaniversare (pending) < data de expirare a perioadei de intrerupere < data de aniversare. Situatie posibila doar in cazul contractelor cu frecventa lunara - modificarile aniversare sunt posibile cu mentiunea ca perioada preaniversara va fi scurtata de la 45 de zile la 30 de zile.

q       data de expirare a perioadei de intrerupere < data de incepere a perioadei preaniversare (pending) < = data de aniversare - modificarile aniversare sunt posibile, procesul aniversar nu se modifica

q       data de incepere a perioadei preaniversare (pending) < data de aniversare < data de expirare a perioadei de intrerupere - procesul aniversar este suspendat, cu exceptia alocarii participarii la profit.

ASIGURARI SUPLIMENTARE

Asigurarea suplimentara temporar flexibila (FTR)

Asigurarea suplimentara temporar flexibila permite marirea indemnizatiei de asigurare in caz de deces a unui produs de asigurare traditional prin adaugarea unui supliment de suma asigurata.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment asigurat - decesul asiguratului din orice cauza

Adaugarea acestui tip de asigurare suplimentara da posibilitatea contractantului sa isi creasca suma asigurata in caz de deces cu costuri mult mai mici decat in cazul in care ar incheia o noua polita de asigurare.

Suma incasata de beneficiar la momentul decesului asiguratului ofera acestuia un supliment/ suport financiar pentru a-si mentine standardul de viata de pana atunci fara a fi nevoit sa renunte, sa vanda din proprietatile detinute.

Indemnizatia de asigurare - suma asigurata stabilita pentru FTR, prin contract

Durata de plata - poate fi egala sau diferita de cea a asigurarii de baza; min 1 an - max pana la 75 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - emiterea / aniversarea contractului, la toate produsele traditionale mai putin Prudent

Mod de calcul - identic cu cel al contractului Prudent

Beneficiarul - este acelasi cu cel de la contractul de baza

Asigurarea suplimentara de deces din accident (ADR)

Asigurarea suplimentara de deces din accident permite suplimentarea indemnizatiei in caz de deces din accident prin atasarea la un contract de asigurare de viata.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - decesul asiguratului in urma unui accident, la nu mai mult de un an de la accident;

Acest tip de asigurare suplimentara ofera contractantului posibilitatea de a-si mari suma asigurata in caz de deces in urma unui accident, cu costuri mici.

Indemnizatia de asigurare - suma asigurata stabilita pentru ADR, prin contract

Durata de plata - min 1 an - max pana la 65 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare

Beneficiarul - este cel desemnat de contractant prin contractul de asigurare de baza

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident (PAD)

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta din accident permite incasarea de catre asigurat a unei sume forfetare in cazul dobandirii unei invaliditati permanente.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - invaliditatea permanenta stabilita in termen de cel mult 1 an de la accident

Acest tip de asigurare suplimentara da posibilitatea asiguratului sa primeasca o compensatie financiara in momentul dobandirii unei invaliditati. Aceasta suma ii este de folos asiguratului pentru acoperirea unor cheltuieli suplimentare, aparute in urma invaliditatii fara a afecta sumele necesare mentinerii standardului de viata personal sau al familiei de pana atunci.

Indemnizatia de asigurare :

IA = (10200)% SA(PAD)

Durata de plata - min 1 an - max pana la 65 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare

Mod de calcul - %din suma asigurata in functie de gravitate; maxim 200%

Beneficiarul - asiguratul

Asigurarea suplimentara de invaliditate permanenta si deces din accident (AD)

Aceasta asigurare suplimentara permite suplimentarea indemnizatiei de deces daca aceasta survine in urma unui accident. De asemenea ofera protectie in cazul dobandirii unei invaliditatii permanente din accident.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - decesul survenit la nu mai mult de un an in urma unui accident si invaliditatea permanenta stabilita in termen de cel mult 1 an de la accident

Acest tip de asigurare suplimentara ofera contractantului posibilitatea de a-si mari suma asigurata in caz de invaliditate sau deces in urma unui accident, cu costuri mici.

Indemnizatia de asigurare:

IA = IA(baza) + IA(AD), in caz de deces

IA = (10200)%SA(AD), in caz de invaliditate

Daca in urma unui accident soldat cu invaliditate permanenta este platita o indemnizatie de asigurare si ulterior survine si decesul cauzat de acelasi accident, indemnizatia platita va fi diferenta pana la 100% SA.

Respectiv:

IA(deces din accident) = 100%SA-IA(invaliditate)

Durata de plata - min 1 an - max pana la 65 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare

Beneficiarul - este asiguratul in caz de invaliditate, iar in cazul de deces al asiguratului in urma accidentului, beneficiarii desemnati prin contractul de asigurare de baza

OPTIUNI SUPLIMENTARE

Optiunea suplimentara de scutirea de plata a primelor (WOP)

Optiunea suplimentara de scutirea de plata a primelor permite incetarea platii primelor in cazul unei invaliditati permanente de gradul 1, 2, 3 din accident sau gradul 1, 2 din boala.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - invaliditatea permanenta de gradul 1, 2, 3 din accident sau gradul 1, 2 din boala

Aceasta optiune da posibilitatea asiguratului sa isi pastreze asigurarea in vigoare si astfel sa fie protejat, in perioada in care este in imposibilitatea de a plati din cauza unei invaliditati care ii afecteaza capacitatea de munca si implicit veniturile.

Indemnizatia de asigurare - nu exista

Durata de plata - pana la 65 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare, cu conditia ca asiguratul sa fie acelasi cu contractantul; nu se acorda persoanelor incadrate deja intr + un grad de invaliditate sau pensionate pe motiv de boala

Mod de calcul - 5% din prima totala de asigurare (inclusiv asigurarile suplimentare, cu exceptia asigurarilor suplimentare de sanatate)

Beneficiarul - asiguratul

Optiunea suplimentara de marire garantata a sumei asigurate (GIO)

Optiunea suplimetara de marire garantata a sumei asigurate permite cresterea sumei asigurate din 3 in 3 ani prin aplicarea unui procent de crestere egal cu 10%, 20% sau 30% a primelor de asigurare, fara evaluare medicala.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - nu exista

Aceasta optiune da posibilitatea contractantului sa mareasca suma asigurata din contract fara evaluare medicala. Motivul pentru care ar dori sa faca acest lucru este: cresterea venitului in timp fata de momentul incheierii asigurarii si nevoia de protectie mai mare.

Indemnizatia de asigurare - nu exista

Durata de plata - min 6 ani - max pana la 65 de ani ai asiguratului

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare traditionale

Mod de calcul - 1,5% din prima aferenta asigurarii de baza

Beneficiarul - este contractantul in caz de supravietuire a asiguratului si beneficiarul specificat in contract in situatia de deces a asiguratului

ASIGURARI SUPLIMENTARE DE SANATATE

Tipuri de asigurari suplimentare de sanatate:

Spitalizare din accident (HA60)

Spitalizare din boala si accident (HS60)

Interventie chirurgicala din accident (SRAO)

Interventie chirurgicala din boala si accident (SRGO)

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - Spitalizarea sau interventia chirurgicala

In cazul unei spitalizari sau interventii chirurgicale pe langa cheltuielile suportate prin CAS mai apar diferite alte cheltuieli personale. Suma incasata in urma producerii evenimentului constituie un suport financiar pentru asigurat si familia acestuia pentru cheltuielile medicale.

Indemnizatia de asigurare:

Spitalizare:

IA = (Nr de zile de spitalizare - 3)x SA

Interventii chirurgicale:

IA = (15)%x SA

Iamax = 5%x SA / an de asigurare

Varsta de intrare :

Min16 ani - max 60 de ani pentru asigurat si sot / sotie

Min 3 ani - max 18 ani pentru copii

Varsta pana la care dureaza acoperirea:

Max 65 ani pentru asigurat si sot / sotie

Max 20 ani pentru copii (daca nu s-au casatorit pana la acea varsta)

Pot fi atasati coasigurati sotul / sotia si copii fara a fi necesara incheierea unei asigurari de viata separat, deci costuri mai mici.

Durata contractului - min 5 ani - max 15 ani

Poate fi atasata la - toate produsele de asigurare

Perioada de asteptare - nu se despagubesc spitalizarile si interventiile chirurgicale datorate unor boli in primele 180 zile sau stari de graviditate in primele 360 de zile de functionare a asigurari suplimentare de sanatate.

Mod de calcul - la spitalizare: suma asigurata se alege de catre client intre o limita minima si o limita maxima; se platesc max 60 zile de spitalizare / an de asigurare pentru fiecare persoana asigurata / coasigurata; primele 3 zile la fiecare spitalizare nu sunt acoperite;

La interventii chirurgicale: suma asigurata se alege intre o limita minima si o limita maxima; pentru calculul indemnizatiei de asigurare se utilizeaza un factor de multiplicare (1, 2, 5) care tine seama de gravitatea interventiei chirurgicale (procent din suma asigurata)

Prima de asigurare - esalonata

Frecventa de plata - aceeasi cu a contractului de baza

Beneficiarul - asiguratul de baza si fiecare dintre coasigurati.

REMEDIS - Asigurarea de sanatate in caz de accident

Asigurarea de sanatate care acopera costurile spitalizarii si ale interventiilor chirurgicale, in caz de accident.

Caracteristici

Avantaje si beneficii

Eveniment - spitalizarea si interventiile chirurgicale in caz de accident.

In cazul unei spitalizari sau interventii chirurgicale pe langa cheltuielile suportate prin CAS mai apar diferite alte cheltuieli personale. Suma incasata in urma producerii evenimentului constituie un suport financiar pentru asigurat si familia acestuia, pentru cheltuielile medicale.

Indemnizatia de asigurare:

Spitalizare:

IA = SA*nr zile spitalizare (maxim 180 zile/an), primele doua zile pentru fiecare perioada, nu vor fi acoperite

Interventii chirurgicale:

IA = %SA, in functie de gravitatea interventiei (vezi conditii contractuale)

% este cuprins intre 100 si 500, % max ce se poate incasa este 500/an

Varsta de intrare :

Varsta minima:

min 16 ani pentru asigurat + sot/sotie,

min 1 an pentru copii asigurati

Varsta maxima:

max 60ani pentru asigurat + sot/sotie,

max 18 ani pentru copii asigurati

Varsta pana la care dureaza acoperirea:

Max pana la 65 de ani ai asiguratului si sot/sotie

Max pana la 23 de ani ai copiilor coasigurati

Pot fi atasati coasigurati sotul / sotia si copii pe aceeasi asigurare.

Spitalizarea sau interventiile chirurgicale cer cheltuieli importante si impun o perioada de recuperare. Din acest motiv, grijile dumneavoastra nu se termina o data cu externarea. Efortul pentru restabilirea sanatatii este dublat de fiecare data de efortul pentru redresarea financiara.

Totul poate fi insa mult mai usor cu o asigurare de sanatate

Durata contractului - min 1 an - max 5 ani

Poate fi atasata: - este un contract de sine statator, nu are nevoie de contract de baza

Perioada de asteptare - nu exista

Prima de asigurare - conform anexei tehnice

Frecventa de plata - semestrial si anual

Beneficiarul - asiguratul si/sau coasiguratii

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate