Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Asigurari


Index » business » » afaceri » Asigurari
» ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII SI FURT


ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR PENTRU AVARII SI FURT
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

FORMA DE INVATAMANT: ZI

MASTER: FINANTE-BANCI- ASIGURARI

REFERAT

ASIGURAREA    AUTOVEHICULELOR

PENTRU AVARII SI FURT
CUPRINS

CAP I ASIGURARI : ISTORIC

I 1. Asigurarea sub aspect economic

I 2. Functiile asigurarii

1.3. Clasificarea asigurarilor

CAP II

CAP III. ASIGURAREA DE AVARII SI FURT A AUTOVEHICULELOR

III. 1 OBIECTIVUL ASIGURARII

III. 2 INCHEIEREA ASIGURARII

III. 3 INCEPUTUL SI INCETAREA RASPUNDERII ASIGURATORULUI

III. 4 PERIOADA ASIGURATA

III. 5 LIMITA GEOGRAFICA

III. 6 RISCURI ACOPERITE

III. 7 EXCLUDERI

III. 8 SUMA ASIGURATA

III. 9 PLATA DESPAGUBIRILOR

III. 10 OBLIGATIILE ASIGURATULUI

III. 11 OBLIGATIILE ASIGURATORULUI

III. 12 BENEFICIILE INCHEIERII ASIGURARII

CAP IV. STUDIU DE CAZ

CAP V . CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

I ASIGURARI

Introducere

In prezent, asigurarea reprezinta o ramura importanta a economiei nationale. Nivelul de dezvoltare economica al unei tari este principalul factor ce determina marimea si dinamismul activitatii de asigurare, garantarea veniturilor familiilor, victime ale unor evenimente nedorite permit asigurarilor mentinerea unui nivel constant al puterii de cumparare al populatiei permitand supravietuirea formelor dupa un dezastru; asigurarea face posibila continuitatea productiei, pastrarea retelei economice.

Asigurarea reprezinta un motor esential al dezvoltarii economice prin faptul ca are puterea de a garanta investitiile si permit plasamentul primelor.

Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de bani numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti.

Contractul de asiguare este un contract personal, consensual, sianalagmatic, unic, oneros, cu executare succesiva, aleatoriu si de adeziune.

Conditiile de validitate ale unui contract de asigurari consta in faptul ca acesata trebuie sa contina urmatoarele elemente: capacitatea de a contracta a partilor contractante, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

Orice contract de asigurare are la baza anumite principii care pot fi tratate drept conditii pentru incheierea si derularea sa, si anume: interesul asigurabil, maxima buna credinta, causa proxima, despagubirea, subrogarea, si contributia.

“Conform legii 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, contractul de asigurare nu poate fi probat prin martori” , de aceeia forma sa este de cele mai mult ori scrisa.procesul de incheiere a contractului de asigurare presupune analizarea pe lag a elementelor esentiale ale acestuia, si anume: riscul,suma asigurata si prima de asigurare.

In cele ce vor urma vom incerca sa explicam complexitatea contractului de asigurare prin analizarea unor termeni ce fac parte din continutului sau : sume asigurate si limite de asigurare, dar si prin analizarea modului in care se inchie si se reziliaza contractul de asigurare.

“Suma asigurata este valoarea pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii riscului asigurat” . Stabilirea acestei sume se realizeaza prin operatiunea denumita evaluare de asigurare. Pe baza sumei de asigurare se vor calcula ulterior primele ce trebuie platite de asigurat.

In cazul asigurarilor de bunuri,suma asigurata poate fi mai mica sau egala cu valoarea bunului asigurat. In nici un caz suma asigurata nu trebuie sa depaseasca valoarea reala. O astfel de situatie ar incalca principiul despagubirii,conform caruia despagubirile nu pot fi mai mari decat pierderile suporate de asigurat.

“In asigurarile prin efectul legii,suma asigurata se stabileste pe baza normei de asigurare(suma de asigurare stabilita prin lege pe unitate de asigurare). La asigurarile facultative suma de asigurare se stabileste, in general, la propunerea clientului,insa, pentru anumite bunuri,aceasta poate fi stabilita de asigurator” .

Asa cum am precizat anterior,polita de asigurare de viata nu reperezinta un contract de despagubire. In schimbul primelor platite de asugurat asiguratorul se oblige sa plateasca, daca se produce riscul,suma asigurata. Aceasta asigurare exclude existenta oricarui raport intre pagubele suferite si suma asigurata.viata oamenilor neputand fi evaluabila in bani.

Aceeasi situatie se intalneste si in cazul asigurarilor de raspundere civila. Deoarece, in momentul incheierii asigurarii nu se poate determina o valoare pentru posibilele daune, suma asigurata se stabileste la propunerea asiguratului si cu acordul asiguratorului.

Garantia investitiilor - putem spune ca nu arhitectii ci asigurarile au facut posibila construirea New York-ului. Nici un investitor nu ar fi riscat miliarde de dolari necesare construirii Zgarie-Norilor fara sa aiba garantia ca va fi despagubit in cazul unui incendiu sau eroare de constructie.

1.1. Asigurarea sub aspect economic

Fondul de asigurare constituit la dispozitia unei organizatii speciale, prin metode adecvate si care este destinat acoperirii pagubelor produse de anumite fenomene (evenimente), imbraca in mod necesar forma baneasca. Constituirea in natura a fondului de asigurare nu este de conceput, deoarece ar ridica probleme complexe, legate de stabilirea structurii materiale a acestuia corespunzator nevoilor refacerii bunurilor asigurate, distruse sau avariate, de crearea unor depozite pentru pastrarea materialelor, de evitarea pierderilor inerente si conservarii indelungate a acestora. Fondul de asigurare se formeaza in mod descentralizat pe seama sumelor de bani (prime de asigurare sau contributii) pe care le achita persoanele fizice si juridice interesate in inlaturarea pagubelor pe care ar urma sa le suporte, daca s-ar produce anumite fenomene (evenimente). Cei interesati apeleaza la asigurare, numai daca prima de asigurare pe care ar trebui sa o achite este indeajuns de redusa, comparativ cu marimea pagubei pe care ar urma sa o suporte daca s-ar produce fenomenul (evenimentul) respectiv. In caz contrar, asigurarea nu este convenabila pentru potentialul asigurat.

Fondul de asigurare se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene (evenimente) viitoare si nesigure. Asadar, in principiu, din acest fond nu se suporta pierderile determinate de folosirea normala a unor bunuri, de consumarea acestora in procesul de productie, de diminuarea valorii lor din diverse motive.

Asigurarea presupune existenta unei comunitati de risc (pericole). Persoanele fizice sau juridice amenintate de aceleasi pericole, actioneaza pentru apararea intereselor lor comune. Comunitatea se formeaza in mod spontan, prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare la dispozitia unei organizatii specializate (societate comerciala de asigurare sau organizatie de asigurare mutuala).

Membrii comunitatii de risc (asiguratii) consimt sa contribuie la suportarea in comun a pagubelor pe care le va pricinui producerea fenomenelor (evenimentelor) respective. Impartirea pagubei intre membrii comunitatii se intemeiaza pe faptul ca posibilitatea producerii riscului vizeaza pe fiecare membru al acestuia.

Asigurarea ofera asadar avantajul ca, membrii comunitatii afectati de producerea riscului asigurat, primesc de la fondul de asigurare, cu titlu de indemnizatii (despagubire) de asigurare, sume care pot intrece de cateva ori cuantumul contributiei acestora la fondul respectiv.

Acest lucru este posibil in virtutea faptului ca paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membrii comunitatii de risc dupa “principiul mutualitatii”, adica la constituirea fondului de asigurare participa toti asiguratii, dar aceste se repartizeaza numai acelor asigurati care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat.

Fondul de asigurare se utilizeaza in mod centralizat pentru:

- acoperirea pagubelor provocate de fenomenele (evenimentele) asigurate la asigurarile de bunuri, respectiv plata sumelor asigurate la asigurarile de persoane;

- finantarea unor actiuni legate de prevenirea pagubelor;

- constituirea unor fonduri de rezerva la dispozitia societatii comerciale sau a organizatiei mutuale de asigurare etc.

In procesul formarii si utilizarii fondului de asigurare se nasc anumite relatii economice intre participantii la asigurare. Astfel, in prima etapa, fluxuri banesti sub forma primelor de asigurare pornesc de la persoane fizice si juridice asigurate (care alcatuiesc comunitatea de risc) catre organizatia de asigurare.

In etapa urmatoare, fluxuri banesti sub forma indemnizatiilor de asigurare (despagubiri sau sume asigurate) pornesc de la fondul de asigurare, constituit la dispozitia organizatiei de asigurare, catre persoanele fizice si juridice afectate de producerea fenomenului (evenimentului) asigurat. Prin urmare, asigurarea exprima relatii de distribuire si redistribuire a valorii brute, relatii care apar in procesul constituirii si utilizarii fondului de asigurare in vederea desfasurarii neintrerupte a activitatii economice, pastrarii integritatii bunurilor asigurate, protejarii persoanelor fizice impotriva anumitor evenimente care le-ar putea afecta viata, integritatea corporala, precum si onorarii obligatiilor de raspundere civila ce revin persoanelor fizice si juridice fata de terti.

Fondul de asigurare se formeaza pe seama contributiei membrilor comunitatii de risc iar utilizarea lui pentru acoperirea despagubirilor se face in conformitate cu principiul mutualitatii

Formarea si existenta comunitatii de risc constituie cel dintai principiu al existentei asigurarilor. Din fondurile de asigurare constituite prin consimtamantul tuturor membrilor comunitatii de risc la nivelul asiguratorului urmeaza a fi indemnizati sau despagubiti numai acei membrii care au fost afectati de riscul care s-a produs.

1.2. Functiile asigurarii

De-a lungul timpului, functiile asigurarii au cunoscut o evolutia aparte. Putem identifica urmatoarele functii ale asigurarii:

- functia de compensare financiara a pierderilor cauzate de producerea riscului asigurat: realizarea acestei functii este posibila datorita existentei fondului de asigurare care se formeaza din contributiile, respectiv primele de asigurare platite de asigurati. Prin intermediul acestei functii, asigurarea contribuie la refacerea bunurilor distruse sau avariate, la plata unor sume de bani in cazul producerii unor evenimente ce afecteaza viata sau integritatea corporala a persoanelor, precum si la repararea unor prejudicii de care asiguratii raspund potrivit legii.

- functia de prevenire a pagubelor posibila tot datorita existentei fondului de asigurare din care pot fi finantate activitati de prevenire a producerii riscurilor. De asemenea practicarea fransizei (care reprezinta partea din paguba ce cade in sarcina asiguratului) are un dublu scop: pe de o parte il determina pe asigurat sa manifeste o grija sporita pentru intretinerea bunurilor in vederea prevenirea pagubelor (aceasta intrucat o parte dintre ele le va suporta singur); pe de alta parte pentru pagubele mici, cheltuielile de administrare a daunei pot fi superioare nivelului despagubirii si atunci nu se justifica.

- functia financiara, determinata de faptul ca nu toate politele de asigurare au ca rezultat producerea riscului, pe de o parte, iar pe de alta exista decalaj intre momentul incasarii primelor de asigurare si momentul platii despagubirilor – ceea ce face posibila investirea de catre societatile de asigurare a sumelor incasate sub forma primelor, sporind disponibilitatile existente.

- functia de economisire, reprezentativa mai ales pentru asigurarile de viata, intrucat exista posibilitatea ca prin politele de asigurare de viata, asiguratii, la expirarea contractului de asigurare sa beneficieze, pe langa protectie, si de suma asigurata si participarea la profitul obtinut din sumele investite.

- functia de reducere a costurilor statului intrucat, societatile de asigurare sprijina statul in domenii de asistenta sociala si medicala, pensii, compensari pentru accidente de munca, etc.

1.3. Clasificarea asigurarilor

Asigurarile reprezinta un domeniu vast, acestea de la inceputuri si pana in prezent cunoscand o mare diversitate si dezvoltare, fapt ce face necesara si posibila cunoasterea si clasificarea lor.

In literatura de specialitate se intalnesc tipuri si categorii variate de asigurari, determinate de utilizarea unor diverse criterii, cele mai des intalnite fiind:

a) regimul juridic;

b) domeniul sau ramura la care se refera;

c) tipul si natura riscurilor asigurate;

d) riscul asigurat;

e) natura raporturilor care se stabilesc intre asigurat si asigurator;

f) sfera de cuprindere in profil teritorial

a) Dupa regimul juridic se disting doua grupe de asigurari:

- asigurari prin efectul legii (obligatorii);

- asigurari facultative (contractuale);

Asigurarile prin efectul legii sau obligatorii se caracterizeaza prin faptul ca relatiile dintre parti, drepturile si obligatiile lor sunt reglementate prin lege si nu necesita acordul de vointa al persoanelor fizice sau juridice vizate. In tara noastra, asigurarile prin efectul legii au avut o sfera larga de cuprindere pana in 1996 cand a intrat in vigoare noua lege a asigurarilor. Acestea cuprindeau: asigurarea de raspundere civila auto; asigurarea cladirilor si constructiilor apartinand persoanelor fizice; asigurarea animalelor si culturilor agricole apartinand sectoarelor cooperatiste; asigurarea pentru accidente a calatorilor din traficul interurban cu mijloace de transport ale firmelor de profil.

In prezent, in Romania, forma de asigurare obligatorie este asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse din accidente de autovehicule. In alte tari intalnim si alte tipuri de asigurari obligatorii, cum ar fi asigurarile de raspundere profesionala.

Asigurarile facultative sau contractuale se caracterizeaza prin faptul ca au la baza un contract intre asigurat si asigurator, stabilit pe baza acordului de vointa al partilor. Principalele trasaturi se refera la faptul ca nu pot ingloba cvasitotalitatea bunurilor sau persoanelor asigurabile, favorizeaza selectia riscurilor, primele de asigurare sunt mai mari, iar realizarea acestor asigurari implica eforturi si cheltuieli mai mari.

b) Dupa domeniul sau ramura la care se refera distingem urmatoarele categorii:

- asigurari de bunuri;

- asigurari de persoane;

- asigurari de raspundere civila;

- asigurari de interes financiar.

Asigurarile de bunuri au ca obiect diferite valori materiale, bunuri de tot felul, apartinand persoanelor fizice sau juridice, susceptibile de a fi distruse sau avariate de calamitati naturale sau accidente. Astfel, principalele forme de asigurare in cadrul acestei ramuri sunt: asigurarile de cladiri, constructii, masini, utilaje si instalatii, aparatura electronica; asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice; asigurarea animalelor, culturilor agricole; asigurarea marfurilor, banilor sau altor valori.

Asigurarile de persoane au ca obiect persoana fizica in sine, urmarind protectia economica a acestora pentru cazuri de deces, invaliditate permanenta din accidente, boala sau atingerea unei anumite varste de catre asigurat. In cadrul acestora se disting doua drupe: asigurari de viata, care sunt in egala masura asigurari de risc si forme de economisire pe perioade indelungate cu diverse variante de asigurare si asigurari de persoane altele decat cele de viata (pentru accidente, calatorie, sanatate), care sunt numai asigurari de risc.

Asigurarile de raspundere civila au ca obiect raspunderea unei persoane fizice sau juridice, pentru pagubele cauzate si/sau vatamarea corporala produsa unor terte persoane. Se disting in cadrul acestora: asigurarea de raspundere civila pentru pagubele produse din accidente de autovehicule; asigurarea de raspundere profesionala; asigurarea de raspundere a transportatorului pentru pasageri, bagajele acestora sau marfurile transportate; asigurarea de raspundere a constructorului; asigurarea de raspundere a chiriasului, etc.Asigurarile de interes financiar au ca scop protectia pentru asigurarea de pierdere a profitului, asigurarea de credite, asigurarea pentru riscul de neplata, asigurarea de fidelitate, etc.

c) Dupa tipul si natura riscurilor asigurate distingem doua tipuri principale:

- asigurari de viata;

- asigurari non-viata:

Deosebirile intre acestea rezida din natura relatiilor contractuale, durata si tipul de risc. In principal, in cazul asigurarilor de viata riscul care se asigura este decesul, iar in cazul celor non-viata, se asigura alte riscuri cu exceptia riscului de deces. In ceea ce priveste durata contractului, asigurarea de3 viata este un contract pe o durata mare (minimum 5 ani), iar contractele de asigurari non-viata sunt incheiate pe terme scurt (de regula 1 an).

d) dupa riscul asigurat, asigurarile sunt:

- asigurari pentru riscuri cu caracter natural: inundatii, trasnete, cutremure de pamant, ploi torentiale, furtuni, grindina, alunecari sau prabusiri de teren, explozii, etc.

- asigurari pentru seceta, grindina si inundatii la culturile agricole;

- asigurari pentru boli, epizotii si accidente la animale;

- asigurari contra accidentelor si avariilor la mijloacele de transport (derapari, rasturnari, coliziuni, prabusiri de poduri si tunele);

- asigurari de deces;

- asigurari de raspundere civila.

e) Dupa natura raporturilor care se stabilesc intre asigurat si asigurator,

asigurarile pot fi grupate in:

- asigurari directe;

- asigurari indirecte.

Asigurarile directe se incheie in mod direct intre asigurat si asigurator, fie prin intermediul contractului de asigurare, fie in baza legii. O forma de asigurare directa este coasigurarea, in care asiguratul incheie contractul de asigurare cu mai multe societati de asigurare concomitent, dar in cota parte, deoarece riscurile vizate sunt greu de asumat de catre o singura societate de asigurare.

Asigurarile indirecte sau reasigurarile apar ca forma de asigurare a asiguratorului. Prin reasigurare, asiguratorul cedeaza unui reasigurator o parte din raspunderile pe care si le-a asumat prin contractul de asigurare, inclusiv primele de asigurare aferente. La producerea riscului asigurat, reasiguratorul participa la plata despagubirii cu cota parte corespunzatoare riscului asumat.

f) Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial, asigurarile pot fi grupate in:

- asigurari interne;

- asigurari externe (internationale).

Asigurarile interne opereaza pe plan national, promovate de societati de asigurare ce actioneaza pe piata interna si protejeaza bunuri, persoane si raspunderea impotriva unor riscuri produse in interiorul tarii.

Asigurarile externe apar in legatura cu persoane, bunuri si raspundere care ies din afara limitelor teritoriale ale tarii in care se incheie contractul de asigurare. In cazul acestor asigurari, una din partile contractante ori beneficiarul asigurarii domiciliaza in alta tara, sau, obiectul asigurarii ori riscul asigurat se afla, respectiv se poate produce pe teritoriul altei tari.

II ASIROM

2.1. Pozitia pe piata romaneasca de asigurari

Asirom a fost infiintata in 1991, prin privatizarea fostei Administratii a Asigurarilor de Stat (ADAS), a carei sciziune a dus la aparitia a doua societati: Asirom si Astra .

In 2006, societatea de asigurari Asirom SA a obtinut un profit brut de 14 milioane lei, dupa ce afisase pierderi in anul anterior, pe seama cresterii veniturilor cu aproape 8%. Asirom a obtinut in 2006 venituri totale de 638 milioane lei (181 milioane euro), in crestere cu 7,8% fata de 2005, iar planurile companiei prevad cresterea veniturilor cu 15 - 20% in 2007.

Compania Asirom isi propune sa incheie polite de asigurare in valoare de 650,14 milioane lei (185,7 milioane euro) in 2008, cu 26% mai mult peste nivelul atins in anul precedent.

Raportat la moneda europeana, ASIROM a cunoscut o evolutie ascendenta si a subscris cu 7,67% mai mult fata de 2005. Valoarea primelor brute subscrise in 2006 de ASIROM din asigurari generale si asigurari de viata a depasit 170 mil. EUR.

IPOTEZE

1 Societatea de asigurari Asirom este cunoscuta in proportie de 85% pe piata romaneasca

2. Peste 45% din persoanele intervievate cunosc macar unul din tipurile de asigurari Asirom.

3. Peste 9% din persoanele intervievate detin asigurari Asirom.

4. Peste 40% din persoanele intervievate au auzit pentru prima data de Asirom din massmedia iar peste 30% au auzit de la agentii de asigurari.

5. Aproape 85% din persoanele intervievate care detin asigurari Asirom considera corespunzator raportul pret – asteptari.

6. Peste 70% din persoanele intervievate considera ca Asirom este lider pe piata romaneasca.

7. 60% din persoanele intervievate care au varsta mai mare de 45 de ani considera foarte necesare asigurarile de viata.

8. 75% din persoanele intervievate care au varsta cuprinsa intre 19 – 45 de ani si au un stil de viata activ considera foarte importante asigurarile auto.

9.  Peste 50% din persoanele intervievate care nu detin o asigurare Asirom doresc sa o contracteze.

10.Aproape 80% din persoanele intervievate cred ca Asirom va avea o evolutie pozitiva

Asirom are un capital social de 63,786 milioane lei divizat in 637,86 milioane de actiuni.

2.2.Clientii ASIROM

Practicand gama completa de asigurari,portofoliul clientilor ASIROM cuprinde atat persoane fizice cat si importanti agenti economici din domeniul productiv ,comercial, transport intern si international,turism,mass media ,firme romanesti cu capital de stat sau privat, reprezentante ale marilor concerne europene si mondiale care isi dezvolta activitatea in Romania.Dar nu exista dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau un grup de clienti care actioneaza in mod concertat , a caror pierdere sa aiba un impact negative asupra veniturilor societatii.

2.3.Colaborari si reasigurari

ASIROM are incheiate contracte cu urmatorii reasiguratori:


SWISS RE, Germania
MUNICH RE, Germania
GE FRANKONA RE, Germania
NEW RE, Elvetia
HANNOVER RE, Germania
PARTNER RE, Elvetia
MAPFRE, Spania
XL RE, Franta
GEN RE, Austria
TRANSATLANTIC, Franta
LLOYD’S, Marea Britanie
SIRIUS, Germania

2.4. OFERTA ASIROM

Practicand gama completa de asigurari, portofoliul clientilor ASIROM cuprinde atat persoane fizice cat si importanti agenti economici din domeniul productiv,comercial, transport intern si international,turism,mass media ,firme romanesti cu capital de stat sau privat, reprezentante ale marilor concerne europene si mondiale care isi dezvolta activitatea in Romania. Dar nu exista dependenta semnificativa a societatii fata de un singur client sau un grup de clienti care actioneaza in mod concertat , a caror pierdere sa aiba un impact negative asupra veniturilor societatii.

Oferta ASIROM cuprinde toate tipurile de asigurari care se pot incheia in legatura cu activitatea de creditare( asigurarea bunurilor aduse in gaj la creditele acordate de institutii bancare,asigurarea riscului de neplata a ratelor pentru bunurile vandute in sistem de rate sau leasing, asigurari de viata ) astfel incat ASIROM ofera un parteneriat complet institutiilor bancare si de leasing.

Partenerii ASIROM, personae fizice si juridice au astfel posibilitatea de a selecta asigurarile si variantele de asigurare care-i protejeaza cel mai efficient si care le confera maximum de siguranta.

Astfel oferta ASIROM cuprinde:

 • Asigurari facultative de autovehicule
 • Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse teratilor prin accidente de autovehicule
 • Asigurari facultative maritime, de transport si de aviatie
 • Asigurari facultative de bunuri
 • Asigurari facultative de raspundere civila
 • Asigurari facultative de credite si garantii
 • Asigurarea facultativa a culturilor agricole, a culturilor de legume, a rodului viilor si a rodului pomilor fructiferi
 • Asigurarea facultativa a padurilor
 • Asigurarea facultativa a animalelor (bovine ovine si caprine, cabaline, porcine)
 • Asigurarea facultativa a pasarilor emu si a strutilor
 • Asigurarea facultativa a familiilor de albine.
 • Asigurarea facultativa a animalelor de companie.
 • Asigurarea facultativa a pestilor.
 • Asigurari de accidente si sanatate
 • Asigurarea titularilor de contracte de credit/imprumut – CREDIT
 • Asigurarea persoanelor care contracteaza credite/imprumuturi in valuta – CREDIT PLUS
 • Asigurarea reevaluabila – PATERN
 • Asigurarea familiala mixta de viata reevaluabia – GLOBAL PLUS
 • Asigurarea de pensie suplimentara privata, cu acumulare de capital si reevaluare – PROSPERA
 • Asigurarea familiala de accidente
 • Asigurarea pentru calatorii in strainatate
 • Asigurarea pentru cazurile de invaliditate temporara din boala – AROMED

ASIROM a lansat noi produse:

Profesional Asig

Medical Select

Buchet Rural

Asigurarea cailor de rasa

Asigurarea melcilor

ASIROM a modernizat:

asigurarea CASCO

asigurarea Apartamentul

III. Asigurarea facultativa tip CASCO pentru avarii si furt a autovehiculelor

1.Obiectul asigurarii

Asigurarea CASCO (de avarii si furt) este o polita facultativa care ofera posibilitatea despagubirii in cazul in care automobilul propriu a fost furat sau avariat, total sau partial.
In cazul avariilor partiale despagubirile vin sub forma platii de catre asigurator a costurilor de reparatie sau inlocuirea pieselor care nu mai pot fi reparate. In cazul avariilor totale se inlocuiese autovehiculul asigurat, care va fi declarat epava.

2.Incheierea asigurarii

Persoane fizice sau juridice cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, care detin autovehiculele inmatriculate in Romania sau strainatate.

Autovehiculele inmatriculate in strainatate, cu exceptia celor achizitionate in sistem leasing extern de catre persoane, fizice sau juridice, care au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, pot fi cuprinse in asigurare numai pentru riscul de avarii pe teritoriul Romaniei

Pot incheia asigurarea si alte persoane decat proprietarul inscris in cartea de identitate a autovehiculului, care au interes asigurabil cu privire la autovehicul, interes care trebuie sa reiasa dintr-un contract (de inchiriere, leasing, comodat, locatie de gestiune, etc.) incheiat cu proprietarul. In aceste conditii, daca in contractul de asigurare nu este desemnat un beneficiar, despagubirea se plateste Asiguratului.

Polita de asigurare se incheie in baza declaratiilor Asiguratului din cererea-chestionar, numai dupa efectuarea de catre reprezentantul Asiguratorului a inspectiei autovehicului (constatarea starii autovehiculului la incheierea asigurarii).

Cererea-chestionar, raportul de inspectie al autovehiculului, impreuna cu anexele la polita, clauzele si orice alte declaratii facute in scris de Asigurat, fac parte integranta din polita.

La incheierea politei de asigurare, solicitantul este obligat sa prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de inmatriculare si cartea de identitate. In cazul autovehiculelor noi, achizitionate direct de la producatorii sau dealerii din Romania, polita se poate incheia si in baza facturii de cumparare si a autorizatiei provizorii de circulatie.

Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare si plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de prima, de catre Asigurat si este valabila exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in polita.3.Inceputul si incetarea raspunderii asiguratorului

Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 000 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in polita, dar nu mai devreme de ziua urmatoare datei emiterii politei si platii primei de asigurare de catre Asigurat si inceteaza:

- la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat polita sau,

- la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre Asigurator.

. In cazul emiterii de suplimente de asigurare la polita existenta, raspunderea Asiguratorului incepe la ora 0:00 a primei zile din perioada de valabilitate inscrisa in suplimentul de asigurare, dar nu mai devreme de ziua urmatoare datei emiterii suplimentului si platii primei de asigurare corespunzatoare si inceteaza:

- odata cu polita la care este anexat acesta sau,

- la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat suplimentul de asigurare.

Pentru autovehiculele comercializate in sistem leasing sau rate, raspunderea Asiguratorului incepe de la data emiterii politei si livrarii autovehiculelor catre cumparator/utilizator si inceteaza:

- la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat polita sau,

- la expirarea/rezilierea contractului de leasing/vanzare in rate sau,

- la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre Asigurator.

. In cazul instrainarii autovehiculului, in termen de 5 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia, Asiguratul poate sa solicite in scris transferul politei de asigurare pentru un alt autovehicul detinut de acesta.

Transferul se face prin emiterea de catre Asigurator a unui supliment de asigurare, dupa completarea unei cereri-chestionar si intocmirea unui raport de inspectie pentru noul autovehicul, prin recalcularea primelor de asigurare in functie de caracteristicile si de valoarea acestuia.

4.Perioada asigurata

Asigurarea se incheie pe perioade de 1 an sau de minimum 6 (sase) luni. Pentru autovehiculele comercializate in sistem leasing sau rate, asigurarea se poate incheia pe toata durata contractului de leasing sau de vanzare in rate.

5.Limita geografica

Asigurarea este valabila numai pe teritoriul Romaniei.

6.Riscuri acoperite

• avarii provocate de ciocniri, loviri sau izbiri cu corpuri mobile sau imobile aflate in afara sau in interiorul autovehiculului, zgarieri, caderi, derapari sau rasturnari;
• avarii provocate in mod direct sau indirect de incendiu, explozie si fenomene naturale (trasnet, inundatii, cutremur, ploaie torentiala, grindina, furtuna, prabusire sau alunecare de teren);
• pagube produse echipamentelor suplimentare, modificarilor constructive permanente, rotilor de rezerva, sculelor din dotarea standard ca urmare a producerii evenimentului asigurat, daca au fost montate pe auto si sunt cuprinse in sumele asigurate;
• furtul autovehiculului sau a unor parti componente, piese, echipamente suplimentare ale acestuia;
• pagube produse autovehicului si/sau echipamentului suplimentar ca urmare a tentativei de furt;
• pagube produse incaperii in care se afla autovehiculul, ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin efractie.

7.Excluderi

In baza prezentelor CONDITII SPECIFICE, nu se acorda despagubiri:

a) daca organele politiei nu confirma furtul sau tentativa de furt, ori daca la acestea nu s-a inregistrat o reclamatie in legatura cu furtul sau tentativa de furt;

b) daca, dupa comiterea furtului sau a tentativei de furt, paguba s-a marit prin neluarea intentionata de catre Asigurat a masurilor pentru limitarea ei, pentru partea de paguba care s-a marit;

c) daca la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratului sau din serviciul acestuia;

d) daca in timpul cat autovehiculul nu era folosit, iar conducatorul auto l-a parasit, si:

- nu a scos cheia din contact, nu a incuiat usile, cu exceptia cazurilor cand autovehiculul se afla intr-o incapere incuiata;

- in interiorul autovehiculului se aflau una sau mai multe chei ale acestuia;

- in interiorul autovehiculului au fost lasate actele originale ale autovehiculului (certificatul de inmatriculare si/sau cartea de identitate).

e) daca in momentul furtului sau tentativei de furt autovehiculul era desfacut in partile sale componente, cu exceptia cazurilor cand furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efractie din incaperea in care se afla autovehiculul desfacut in partile sale componente in vederea reparatiei;

f) pentru furtul integral al autovehiculului inchiriat pe baza unei licente oficiale sau a carui inchiriere a fost mentionata expres printre modurile de utilizare ale acestuia, in cazul in care furtul a avut loc in timpul perioadei de inchiriere;

g) pentru bunurile din autovehicul, altele decat cele din dotarea acestuia, daca nu au fost cuprinse in asigurare, in mod expres prin acordul partilor

h) pentru aparatura audio montata pe sina sau pentru aparatura audio la care, in cazul furtului, nu este depusa la ASIROM S.A. fata detasabila a acesteia.

8. Suma asigurata

Autovehiculele se asigura la valoarea reala a acestora, stabilita de Asigurator la incheierea asigurarii si ea nu se modifica pe parcursul unui an de asigurare ca urmare a cresterii uzurii autovehiculului.

Prin valoarea reala a autovehiculelor se intelege valoarea de comercializare de nou (la care se poate adauga valoarea taxelor legale), la data incheierii asigurarii (conform facturilor de achizitie de nou, listelor de preturi de la producator sau cataloagelor de specialitate Eurotax), inmultita cu coeficientii valorii ramase, stabiliti in raport cu vechimea in ani a acestora, potrivit 'Scalei de uzura aferenta coeficientilor valorii ramase a autovehiculelor' prevazuta in prezentele conditii

Vechimea in ani a autovehiculelor se stabileste in functie de anul de fabricatie inscris in documentele autovehiculelor (carte de identitate, certificat de inmatriculare, factura de cumparare a unui autovehicul nou).

Valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii, se stabileste avand in vedere:

a) pentru autovehiculele de productie romaneasca: preturile de comercializare de nou de la unitatile de specialitate din Romania, la data incheierii asigurarii;

b) pentru autovehiculele de productie straina:

- preturile din facturile de achizitie de nou, din Romania sau strainatate, a autovehiculelor (fara a exista o limitare in timp a vechimii facturii), in cazul in care la incheierea asigurarii se prezinta factura de achizitie de nou a autovehiculului, in original (indiferent daca Asiguratul este sau nu primul proprietar al acestuia). La solicitarea Asiguratului, la preturile din facturile de achizitie de nou din strainatate se pot adauga taxele legale ;

In cazul in care preturile sunt exprimate in LEI si se doreste incheierea asigurarii in valuta, acestea vor fi transformate in valuta aplicand cursul de referinta comunicat de BNR, valabil la data mentionata in factura.

- preturile de comercializare de nou de la unitatile de specialitate din Romania sau, in lipsa acestora, preturile din cataloagele de specialitate (Eurotax) corespunzatoare anului de fabricatie, in cazul in care la incheierea asigurarii nu se prezinta factura de achizitie de nou a autovehiculului, in original ;

c) pentru autovehiculele achizitionate in rate/leasing - pretul de nou (pret unitar) din contractul de rate/leasing, la care se poate adauga, la solicitarea Asiguratului, T.V.A. si taxele de import, cand este cazul.

Aceste preturi de nou pot fi luate in calcul si la reinnoirea asigurarii dupa expirarea perioadei de leasing, in cazul in care fostul utilizator, a devenit proprietar.

In cazul autovehiculelor second - hand, achizitionate de la unitati specializate in comercializarea de astfel de autovehicule, din Romania sau din strainatate, inclusiv pentru cele comercializate in rate sau leasing, sumele asigurate pentru fiecare an in parte se stabilesc la data incheierii asigurarii astfel:

a) pentru primul an de asigurare, pretul unitar al autovehiculului specificat in :

- factura de cumparare a acestuia de la unitatea specializata in comercializarea de astfel de autovehicule;

- contractul de rate sau leasing, la care se poate adauga, la solicitarea Asiguratului, T.V.A si taxele de import (cand este cazul) ;

b) pentru urmatorii ani de asigurare, pretul unitar al autovehiculului, din primul an de asigurare, inmultit cu raportul dintre coeficientul valorii ramase aferent vechimii autovehiculului (calculata in functie de anul fabricatiei) in anul 2, …, n de la cumparare, respectiv de la data incheierii contractului de rate sau leasing si coeficientul valorii ramase aferent vechimii autovehiculului (calculata in functie de anul fabricatiei) la data achizitionarii autovehiculului (data facturii), respectiv la data incheierii contractului de rate sau leasing.

La stabilirea sumei asigurate, nu se va lua in calcul valoarea totala a contractului de rate/leasing, valoare in care sunt incluse si dobanzi, taxe de leasing, etc.

9.Plata Despagubirilor

In caz de furt al autovehiculului, despagubirea se acorda dupa trecerea unei perioade de 60 de zile de la data instiintarii ASIROM , respectiv 30 de zile in caz de furt al partilor componente sau accesorii din dotarea autovehiculului, cu conditia ca pana atunci Asiguratorul sa intre in posesia raportului oficial al politiei privind stadiul investigatiilor.

In cazul in care autovehiculul, respectiv partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt neavariate si complete, Asiguratul este obligat sa inapoieze despagubirea primita, in termen de 15 zile.

In cazul in care autovehiculul, partile componente sau accesoriile din dotarea acestuia au fost gasite si sunt avariate ori incomplete, Asiguratul este obligat sa restituie diferenta dintre despagubirea primita si costul reparatiilor ori inlocuirii partilor componente sau a accesoriilor, in maxim 15 zile de la primirea avizarii.

Asiguratul, pentru a fi in drept sa primeasca despagubiri pentru autovehiculul furat, trebuie sa puna la dispozitia Asiguratorului odata cu instiintarea, actele originale ale autovehiculului: certificat de inmatriculare (autorizatie de circulatie provizorie), cartea de identitate, seturile de chei originale ale autovehiculului precum si toate telecomenzile aferente (daca este cazul) sau dovada ca acestea sunt depuse la organele de politie.

10.Obligatiile asiguratului

In cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:

a) sa faca de indata tot ce ii sta in putinta pentru pastrarea si paza obiectelor ramase, sa se ingrijeasca ca toate urmele furtului sau tentativei de furt sa ramana neatinse pana la cercetarea faptului de catre organele de politie si sa ia, potrivit imprejurarilor, masuri pentru limitarea pagubei, ca si cand nu ar fi fost asigurat;

b) sa instiinteze imediat, in scris, organele politiei sau alte organe de cercetare din raza carora s-a produs evenimentul asigurat, sau furtul cheilor, telecomenzilor sau actelor autovehiculului asigurat;

c) sa comunice la ASIROM S.A, in termen de maxim 24 ore producerea furtului autovehiculului asigurat, a cheilor, telecomenzilor sau actelor autovehiculului asigurat;

d) sa comunice organelor de politie sau altor organe de cercetare, orice informatii ce ar putea duce la gasirea autovehiculului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia si sa faca demersurile necesare pentru redobandirea acestora chiar daca a primit despagubirea de la ASIROM S.A.;

e) sa comunice la ASIROM S.A, in termen de maxim 2 zile de la data instiintarii de catre organele de politie, gasirea autovehiculului, a partilor componente sau a accesoriilor din dotarea acestuia.

In caz de neindeplinire a obligatiilor prevazute la pct. 8, lit. a-d, ASIROM S.A. are dreptul sa refuze plata despagubirii, numai daca din acest motiv nu a putut determina cauza evenimentului asigurat si intinderea pagubei.

Obligatiile asiguratorului

  Asiguratorul are obligatia sa constate si sa evalueze pagubele prin reprezentantii sai, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data avizarii despre producerea evenimentului asigurat si a punerii la dispozitia ASIROM a autovehiculului avariat.

In cazul in care vinovat de producerea accidentului este conducatorul unui alt autovehicul, ASIROM va face instiintarea si convocarea urmatoarelor persoane in vederea constatarii comune a daunelor:

a)      reprezentantii asiguratorului de raspundere civila auto obligatorie a autovehiculului vinovat;

b)      conducatorul autovehiculului vinovat, in cazul in care detinatorul legal nu are o asigurare de raspundere civila auto obligatorie valabila;

c)      conducatorul autovehiculului vinovat in cazul in care despagubirile estimate depasesc limitele raspunderii prevazute de asigurarea de raspundere civila auto obligatorie.

Asiguratorul are obligatia sa stabileasca si sa plateasca despagubirile cuvenite, in baza documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si intinderea pagubelor.

  ASIROM are obligatia sa achite despagubirile in termen de 20 zile lucratoare de la prezentarea ultimului document solicitat asiguratului.

12.Beneficiile incheierii asigurarii

Valabilitate oriunde in lume pentru asigurarea de avarii. Incheind la ASIROM si o asigurare de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei, se acopera gratuit si riscul de furt al autovehiculului in strainatate.

Incheierea de asigurari se poate face prin intermediul a 45 sucursale, 85 reprezentante si 86 de agentii ASIROM, dispersate pe intreg teritoriul Romaniei.

Se acorda reduceri de pana la 45% ale primelor de asigurare pentru ani de asigurare consecutivi fara daune.

Se acopera, fara adaos de prima, si cazul conducerii autovehiculului de catre o alta persoana cu consimtamantul asiguratului.

In cazul distrugerii totale, din incendiu, a autovehiculului sau in cazul furtului autovehiculului, despagubirea acordata este egala cu suma asigurata.

La solicitarea asiguratului se pot acorda avansuri de pana la 60% din valoarea estimata a pagubelor.

Plata despagubirilor se face in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data cand dosarul de daune este completat cu toate documentele necesare

Exista incheiate conventii de colaborare cu peste 450 unitati service raspandite pe teritoriul Romaniei, catre care ASIROM face direct plata despagubirilor la autovehiculele avariate, eliberand asiguratul de grijile inerente oricarei reparatii a pagubelor produse la autovehiculele asigurate.

O lista de corespondenti din strainatate care pot acorda asistenta in caz de avarii oriunde in Europa.

13.Dispozitii finale

Conform prezentelor conditii specifice, ASIROM nu acopera pentru riscuri care fac obiectul altor asigurari facultative, dupa cum urmeaza:

a) pagube produse ca urmare a avarierii autovehiculului, ansamblelor, pieselor sau echipamentelor aflate in acesta;

b) decesul ori vatamarea corporala a persoanelor aflate in autovehicul in momentul producerii evenimentului asigurat.

Toate prevederile din Conditiile generale privind asigurarea facultativa a autovehiculelor sunt valabile in masura in care nu contravin prezentelor Conditii specifice.

IV. Studiu de caz

In data de 29 .12 .2008, Stoian Daniel domiciliat in strada Dezdrobirii, nr 5, bloc 10, scara 1, etaj 6, apartament 25, se prezinta la socitatea Asirom situata pe b-dul Iuliu Maniu,nr 74, pentru a incheia o asigurare casco. El este posesorul unui autovehicul marca Opel Vectra , an fabricatie 2005 , avand numarul de inmatriculare B-33-WOP , in valoare de 25.000 EURO. El are asupra lui cartea de identitate si certificatul de inmatriculare al autoturismului

Autovehiculul este dotat cu un radio-casetofon marca Panasonic in valoare de 100 EURO , boxe 50 EURO , telefon 100 EURO si alarma electronica de 150 EURO.

Asigurarea se incheie in baza conditiilor generale de asigurare .

Pentru incheierea si derularea asigurarii – casco asiguratorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi :

Intocmirea raportului de inspectie al autovehiculului

-inainte de intocmirea documentatiei necesare emiterii politei de asigurare asiguratorul efectueaza o inspectie asupra starii autovehiculului, verifica daca acestea corespund conditiilor necesare preluarilor in asigurare. In urma efectuarii acesteia asiguratorul constata ce autovehiculul este in stare de functionare , aceasta fiind buna , nu prezinta avarii ale caroseriei si ale pieselor casabile iar seria sasiului citite efectiv de catre asigurator pe autovehicul este identica cu cea mentionata in originalul certificatului de inmatriculare si in cartea de identitate ale acestuia .

Aceste conditii fiind indeplinite, se trece la completarea formularului „ Raport de inspectie al autovehiculului’ completand casutele hasurate din acesta . Asiguratorul mai scrie si informatii legate de numarul de km., cititi la bordul autovehiculului (16.000), vopsea metalizata (albastru) , precum si orice alte dotari existente pe autovehicul .

Pentru ca asigurarea sa se incheie conform conditiilor generale , asiguratul trebuie sa fie in posesia a doua randuri de chei originale iar aceasta trebuie sa posede un sistem anti furt in stare de functionare la data inspectiei de risc. Conditiile fiind indeplinite de clientul nostru, automobilul se preia in asigurare .Deoarece autovehiculul are o valoare de 25.000 EURO , riscul de furt este asigurat avand sistem de alarma electronic in stare de functionare .

Cererea –chestionarul

Dupa efectuarea inspectiei, asiguratul completeaza formularul cerere-chestionar sub indrumarea asiguratului, in cazul nostru cererea este completata de asigurator, asiguratul citind cele scrise si semneaza ca este de acord cu conditiile in care se incheie polita de asugurare .

La rubrica „Dotari suplimentare cuprinse in asigurare’ se trec dotarile care sunt montate suplimentar la autovehicul , respectiv radio-casetofonul, boxele, telefonul si alarma electronica .

La rubrica „Documente anexe in copie’ se vor completa casutele respective conform realitatii . In cazul prezentat asiguratul are cartea de identitate, certificatul de inmatriculare si utilizeaza autovehiculul pentru nevoi personale .

Asiguratorul confrunta copiile documentelor anexate politei de asugurare cu originalele acestora si certifica in scris, sub semnatura si data mentiunea‚ conform cu originalul’ .

Rubrica ‚Daune anterioare’ se completeaza cu numarul si valoarea aproximativa a tuturor daunelor din ultimul an de asigurare , respectiv doua daune 2.500 EURO .

Nota de calcul

Asiguratorul pe baza datelor cuprinse in ‚Cererea – chestionar’ intocmeste ‚Nota de calcul’ .

In partea de sus trecem cursul de schimb valutar respectiv moneda EURO .

stabilirea sumei asigurate

Sectiunea A –Autovehicul si dotari suplimentare.

La nr. crt. 1 din ‚ Nota de calcul’ in partea stanga bifam casuta corespunzatore pe baza caruia s-a stabilit valoarea de comercializare din nou a autovehiculului , iar in parte dreapta scriem suma reprezentand valoarea din nou conform documentului , respectiv , precum si valuta in care aceasta a fost aleasa respectiv 25.000 EURO .

La nr. crt.2 din ‚Nota de calcul’ in partea stanga completam coeficientul corespunzator din scala coeficientilor valorii ramase , adica 80 % , respectiv anul de fabricatie 2004 si vechimea acestuia de doi ani .

In parte dreapta de la nr. crt.2 din ‚Nota de calcul’ se scrie valoarea reala rezultata din calcul , determinata prin aplicarea asupra valorii de comercializare din nou a autovehicululi a coeficientului de valoare ramasa :

25.000 EURO * 80% = 20.000 EURO

Sectiunea B-accidente persoane din autovehicul .

La nr. crt.6 in partea dreapta se completeaza sumele asigurate pentru invaliditate si deces respectiv 500 EURO pentru invaliditate si 250 EURO pentru deces.

La nr. crt.7 scrie in valoarea rezultata din adunarea celor doua sume asigurate pentru invaliditate si deces , adica 750 de EURO . Aceasta suma este pentru fiecare persoana din autovehicul , exceptie copiii sub 7 ani .

Sectiunea A-autovehicul si dotari suplimentare .

La nr, crt. 8 in partea dreapta completam cota de prima anuala de baza respectiv 5,4%.

La nr.crt.9 pana la nr.crt.25 in partea dreapta, se completeaza corespunzator fiecarei rubrici in parte coeficientii de majorare/reducere a cotei de prime anuale de baza respectiv :

-Autovehiculul are valoarea din nou peste 15.000 EURO = 1.08 ;

-Autovehiculul are rata daunei de 40 % = 1.00 ;

-Plata anticipata si integrala a primelor = 0.90 ;

-Autovehiculul apartine persoanelor fizice = 0.95 .

La nr. crt. 15-18 in partea stanga se completeaza procentul corespunzator fransizei stabilte precum si valoarea efectica a acesteia.

Conform conditiilor generale, polita de asigurare se incheie cu aplicarea unor fransize, mentionate in aceasta , ce reprezinta partea din fiecare dauna suportate de asigurator astfel :

-furtul autovehiculului : 20 % * 20.400 EURO = 4.080 EURO;

-furtul unor partii componente ori piese ale acesteia precum si pentru pagubele provovate acesteia ca urmare a furtului ori tentaivei de furt: 2 % * 20.400 EURO = 480 EURO.

Societatea de asigurari incheie polita de asigurare cu aplicarea fransizei deductibile , deoarece desi asiguratul are autovehiculul dotat cu sistem de alarma electronica in functiune acesta nu are alte forme de asigurare incheiate cu Allianz-Tiriac si a mai fost asigurat la aceasta societate.

Sectiunea B – Accidente persoane din autovehicul.

Se copleteaza datele solicitate de formular la rubricile de la nr.crt.27 pana la nr. crt. 29.

La nr. crt. 27 trecem cotatia anuala de baza , in cazul prezentat fiind de 1,50 .

La nr. crt. 29 se compleateaza cu valuarea rezultata din inmultirea cotatiei anuale de baza de la nr. crt. 27 cu valoarea de nr. crt 7 rezultand o valoarea de : 1.50 * 750 EURO = 11 EURO

Stabilirea primei de asigurare.

La nr. crt. 30 se compleateaza cu prima de asigurare calculata prin inmultirea valori totale autovehiculului cu cota de prima anuala de baza de la nr. crt. 26 astfel:

20.400 *4,98% = 1.016 EURO

Nr .crt. 31 si 33 se completeaza in cazul asigurarilor subanuale , in situatia noastra nefiind cazul.

La nr. crt. 34 se scrie totalul primei de asigurare pentru sectiunea A si B la care se incheia polita de asigurare, obtinuta prin adunarea primelor de asigurare prevazuta la nr. crt. 30 respectiv 33 ( pentru sectiunea A ) cu ceea de la nr. crt. 32 respectiv 33 ( pentru sectiunea B ) astfel prima de asigurare stabilita este :

1016 EURO + 11 EURO = 1027 EURO

Polita de asigurare.

Se intocmeste in doua exemplare identice , unul fiind inmanat asiguratului celalalt ramanand la societatea de asigurari.

Asiguratorul compleateaza polita tinand cont de rubricile acesteia astfel:

La rubrica ”Asigurat” se completeaza datele referitoare la acesta precum si CNP;

La rubrica ”Autovehicul asigurat” se completeaza obligatoriu toate datele de identificare a autovehiculului , date preluate din originalele cartii de identitate, certificat de inmatriculare care vor fi anexate in fotocopie la exemplarul politei de asigurare care ramane la asigurator;

In continuare rubrica se completeaza conform indicatiilor din formular ;

Urmatoarele doua sectiuni se completeaza in functie de modul cum este achizitionat autovehiculul.In exemplul prezentat acesta nu a fost achizitionat in leasing si vom completa rubricile din prima sectiune cu datele solicitate in formular , respectiv pentru autovehiculul 20.400 EURO , prima de asigurare 1.016 EURO , iar pentru persoanele din autovehicul sumele asigurate pentru invaliditate si deces 750 EURO ia prima de asigurare de 11 EURO;

Sectiunea privitoare la fransize se va completa cu fransizele scrise sub forma de procent 20% respectiv 2 %;

La rubrica ”Total prima de asigurare autovehicul plus accidente La rubrica ”Total prima de asigurare autovehicul plus accidente persoane din autovehicul” vom scrie , in cifre , suma cumulata a primelor de asigurare , aceasta fiind in valoare de 1027 EURO;

Dupa rubricile mentionate la pct. 6 in spatiul liber de pe primul rand scriem perioada de asigurare , aceasta fiind in acest caz de un an , data inceperii 1.02 2004 si 31.01.2005;

In spatiul liber de pe al doilea rand completam suma reprezentand prima integrala ( 1027 EURO ) respectiv prima rata ( 514 EURO ) , data platii sumei ( 31.01.2004 ) precum si modalitatea de plata ( numeral , chitanta , seria BN , NR 123456 ; 9) .

La rubrica ‚Esalonare rate’ se scrie suma reprezentand fiecare rata de prima si scadenta acestuia , astfel : I –a 514 EURO (29-12-2006) , a II-a 513 EURO (29.06.2007) ;

La rubrica urmatoare ‚Esalonarii datelor’ de prime bifam casutele corespunzatoare documentelor ce fac parte integranta din polita de asigurare si pe care asiguratorul le anexeaza la dosarul politei .

La final dupa completarea ‚Cererii-chestionar’‚ a ‚Notei de calcul” si a „Politei de asigurare”, asiguratul citeste textul din finalul politei de asigurare si daca este de acord cu incheierea politei scrie numele si semneaza .

In data de 10-04-2007, Stoian Daniel constata ca din masina i s-au furat radio-casetofonul in valoare de 100 EURO , boxele 50 EURO si telefonul 100 EURO si ca vopseaua masinii fusese deteriorata in proportie de 60 %. El se adreseaza politiei care constata furtul si societatii de asigurare care evalueaza pagubele si plateste despagubirea .

Societatea Asirom S.A prin reprezentantul ei , impreuna cu asiguratul evalueaza paguba si intocmeste procesul –verbal de constatare . astfel se constata ca bunurile sunt in valoare de 250 EURO , iar vopsirea in valoare de 1250 EURO , o paguba totala de 1. 500 EURO .

Intru –cat societatea de asigurare a primit de la politie confirmarea furtului asiguratul primeste despagubirea .

V.CONCLUZII

Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau juridica care se va numi asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator, platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare.
Asiguratorul se obliga prin acesta contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care evenimentele prevazute in contract au loc.

De ce sunt utile asigurarile?

Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se intampla in jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Mass-media prezinta foarte des catastrofele natuarale care lovesc diverse regiuni, si, din pacate nici Romania nu face exceptie (cu totii ne amintim de inundatiile devastatoare care au afectat tara in 2005).

Dar natura nu este singura care ne afecteaza si ne provoaca pagube. Accidente se intampla la tot pasul, iar jaful, furturile, talhariile, toate tin de natura umana.

Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu sanatatea, cu activitatea profesionala, si, in cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau activele companiiei. De aceea este foarte bine sa incercam sa transferam riscurile asupra altcuiva.

Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in schimbul unei sume de bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat la adapost de problemele cauzate de accidente, fie ele auto sau de alta natura, ii poate salva firma de la probleme financiare care ar putea duce la faliment s.a.

Un argument al utilitatii asigurarilor este oferit de prezenta acestora la o scara foarte mare in Occident, unde exista o adevarata cultura. Marea majoritate a oamenilor au, in tarile vestice, tot felul de asigurari, nu doar cea de raspundere civila auto, ci si de viata, de sanatate, de protejare a bunurilor. De ce se intampla acest lucru?

Pentru ca in Occident simtul proprietatii este foarte dezvoltat, si toti vor sa isi puna proprietatile la adapost de diferite riscuri, dar si pentru ca occidentalii sunt foarte interesati de viitorul lor si al celor din jurul lor. De aceea asigurarile sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor lipsit de griji si sigur.

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor; fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara asigurari, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a construi astfel de cladiri, pe care un singur muc de tigara le-ar putea transforma in scrum; fara asigurari, nimeni nu ar circula cu automobilul pe strazi.

Chiar cu un Ford, un bun sofer este constient de faptul ca in fiecare clipa risca sa dea peste un pieton.'[4]

Henri FORD

BIBLIOGRAFIE

1. Victor Dragota - Abordari practice in finantele firmei –Editura

Irecson-2006

2.Bistriceanu Gheorge -Asigurari si reasigurari in Romania-Editura   

Universitare-2006

3.Violeta Ciurel -Asigurari si reasigurari; abordari teoretice si

practice internationale-Editura All Beck -2000

4.Iulian Vacarel – Asigurari si reasigurari-Editia II- Editura Expert-2003

5.Eva Cristina Petrescu – Marketing in asigurari- Editura Uranus- 2006

6.Marinica Dobrin – Managementul contabilitatii in asigurari – Editura   

Editor Tribuna Economica-2006

7.Sferdian Irina – Dreptul asigurarilor- Editura Ch Beck - 2007Ciurel Violeta, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Ed. Allbech, Bucuresti, 2000, p.193

Ciurel Viorica, Asigurari si reasigurari. Abordari teoretice si practici internationale, Ed. Allbeck, Bucuresti, 2000, p.223

Anghel, Dan, Constantinescu, Asigurari si reasigurari, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998, p.117

Pagina internet, www.asigurari.ro
Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate