Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Incetarea contractului de inchiriere


Incetarea contractului de inchiriere
Incetarea contractului de inchiriere

Legea 114/1996 prevede drept cauze de incetarea al contractului de inchiriere:

a) expirarea termenului contractului

Daca nu se incheie un nou contract chiriasul trebuie sa paraseasca locuinta la expirarea termenului contractual. Cu cel putin 30 zile inaintea expirarii contractului proprietarul trebuie sa-i notifice chiriasului daca intentioneaza sa prelungeasca contractul precum si eventualele modificari ale clauzelor.

Daca nu se face aceasta comunicare opereaza reanchirierea tacita

b) denuntarea unilaterala a contractului de inchiriere de catre chirias

Chiriasul poate denunta unilateral contractul incheiat pe durata determinata cu respectarea unui termen prevazut de minim 60 zile. Aceasta denuntare este irevocabila.

c) rezilierea pentru neexecutarea obligatiilor de catre chirias

poate fi ceruta fie de proprietar sau prin exceptie de asociatia de proprietari:

- chiriasul nu a platit chiria timp de cel putin 3 luni consecutive neavand importanta motivul neplatii. Totusi daca din motive fortuite chiriasul nu a putut plati chiria el nu va fi obligat la plata de daune interese.

- chiriasul a pricinuit importante stricaciuni locuintei,cladirii in care este situata aceasta,instalatiilor,precum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora

- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a acesteia

- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.

d) lipsa chiriasului titular de contract si decesul acestuia

- parasirea definitiva a locuintei de catre titularul contractului de inchiriere

Parasirea trebuie sa fie definitiva si continua iar nu temporara si sporadica. Proba acestor imprejurari se face cu orice mijloc de proba.

- decesul titularului contractului de inchiriere

Aceasta reglementare atribuie contractului un character intuituu personae,caci el se incheie in considerarea persoanei titularului contractului.

In lipsa titularului contractului de inchiriere, cat si in cel al decesului daca exista personae cu drepturi locatare in locuinta in cauza,inchirierea va continua la cererea:

-in beneficial sotului sau a sotiei daca a locuit impreuna cu titularul

- in beneficial descendentilor sau ascenddentilor daca au locuit impreuna cu titularul

- in beneficial altor personae care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin 1 an si care au fost inscrise in contractul de inchiriere

In toate cazurile inchirierea continua in persoana noului titular de contract pentru perioada prevazuta in contractul initial si in aceleasi conditii.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contracte
Incetarea contractului de inchiriere
Desfiintarea titlului locatorului, rezilierea, pieirea lucrului si instrainarea prin acte intre vii
CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE
Reguli aplicabile locuintelor sociale, de serviciu si de interventie
DESPRE CONTRACTUL DE COMERT IN GENERAL
Conditiile cerute pentru lucrul vandut
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA
CONTINUTUL CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL
Obligatiile locatorului
Obligatiile locatorului in contractul de inchiriere