Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de donaȚie


Contractul de donaȚie
CONTRACTUL DE DONAȚIE

Este un contract solemn, unilateral, cu titlu gratuit, prin care una din parți, numita donator, cu intenție bilaterala iși micșoreaza in mod actual și irevocabil patrimoniul sau cu un drept, marind patrimoniul celeilalte parți numita donatar, cu același drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb

Trecerea unor valori dintr-un patrimoniu in altul se face cu intenția de a gratifica persoana

CONDIȚII DE VALIDITATE

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Bunul care formeaza obiectului contractului de donație:

-       trebuie sa fie in circuitul civil

-        sa fie determinat sau determinabil

-        licit și posibil

-        sa existe sau sa poata exista in viitor

2. CONDIȚII DE FORMA

-   toate donațiile se fac prin act autentic

-   nerespectarea se sancționeaza cu nulitatea absoluta a contractului

3. CAPACITAȚILE PARȚILOR

  • Incapacitați de a dispune:

-   minorii și persoanele puse sub interdicție judecatoreasca

-   in favoarea tutorelui, minorul nu poate dispune prin donație nici dupa ce a ajuns la majorat, cat timp autoritatea tutelara nu a dat tutorelui descarcare pentru gestiunea sa

  • Incapacitați de a primi:

-   persoanele fizice neconcepute și organizațiile care n-au dobandit personalitate juridica

-   cetațenii straini și apatrizi nu pot primi donații avand ca obiect dreptul de proprietate asupra terenului

-   medicii și farmaciștii care au tratat o persoana in boala din care moare nu pot primi donații pe care bolnavul le-a facut in favoarea lor in cursul acestei boli

-   minorii și interzișii au dreptul de a primi donații, dar nu au exercițiul acestui drept

-   surdo-mutul care nu știe sa scrie nu poate accepta o donație decat cu asistarea unui curator special

DONATIILE INTRE SOTI:

-        pate avea ca obiect numai bunurile proprii ale soțului donator
-        orice donație facuta intre soți in timpul casatoriei este revocabila, devenind irevocabila in momentul

morții donatorului

-        sunt interzise donațiile deghizate sau facute prin interpunere de persoane

EFECTE:

-        dreptul care formeaza obiectul contactului se transmite din patrimoniul donatorului in patrimoniul

donatarului

-        donatorul este obligat sa predea bunul daruit potrivit clauzelor stabilite și sa-l pastreze pana la predare

-        donatarul nu are nici o obligație, decat obligația morala de recunoștința

REVOCARE:

  1. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

  1. Revocarea pentru ingratitudine

-   atentat cu intenție la viața donatorului

-   delicte, cruzimi sau injurii grave, savarșite cu intenție

-   refuzul de alimente, in condițiile in care nu mai exista nici o persoana obligata la intreținerea donatorului

  1. Revocarea pentru surveniența de copil

-   se produce in cazul in care donatorul nu avea nici un copil sau alt descendent in momentul incheierii contractului de donație și posterior i se naște un copil

-   produce efecte retroactive de la data incheierii contractului de donație


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contracte
Desfiintarea titlului locatorului, rezilierea, pieirea lucrului si instrainarea prin acte intre vii
CONTRACTE PE OPTIUNI
Incetarea contractului de inchiriere
Obligatia de garantie pentru evictiune (forme, natura, mod de functionare)
Denuntarea unilaterala si expirarea termenului - cauze de incetare a locatiunii
Contractul de locatiune
CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE
Vanzarea unei mosteniri si vanzarea cu pact de rascumparare
CONTRACT DE COMISION
Contractul de vanzare internationala Studiu de caz