Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» PROIECT PRACTICA CONTABILITATEA TREZORERIEI Studiu de caz: S.C. DISTRIBUTION S.R.L.


PROIECT PRACTICA CONTABILITATEA TREZORERIEI Studiu de caz: S.C. DISTRIBUTION S.R.L.


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNEPROIECT PRACTICA

CONTABILITATEA TREZORERIEI

                         Studiu de caz: S.C. DISTRIBUTION S.R.L.

CUPRINS:

I.                       Regimul juridic,profilul de activitate,organizarea activitatii S.C. DISTRIBUTION S.R.L;

II.                     Organizarea generala a contabilitatii la S.C. DISTRIBUTION S.R.L;

III.                   Contabilitatea trezoreriei-elemente teoretice

1.     Contabilitatea operatiilor privind titlurile de plasament;

2.     Contabilitatea decontarilor in numerar;

3.     Contabilitatea operatiunilor efectuate prin conturi la banci;

4.     Contabilitatea acreditivelor si a altor operatiuni de trezorerie;

IV.                   Monografie.

I. REGIMUL JURIDIC, PROFILUL DE ACTIVITATE, ORGANIZAREA ACTIVITATII S.C. DISTRIBUTION S.R.L.

            S.C. DISTRIBUTION S.R.L. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata ale carei obligatii civile sunt garantate cu patimoniul social, asociatii fiind raspunzatori in cadrul societatii numai in limita aportului lor social. Societatea a fost inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul de J40/003451/2000.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile din contractul de societate, ale statului de organizare si functionare si ale legislatiei romane.

            Sediul societatii este in Bucuresti, b-dul Constantin Brancoveanu 114, sector 4, putandu-si organiza puncte de lucru in Bucuresti, in tara, precum si in strainatate.

            Durata societatii esre nelimitata incepand cu data inregistrarii societatii la Registrul Comertului din Romania.

            Capitalul social este de 100.000.000 lei divizat in 4.000 actiuni nominative a cate 25.000 lei fiecare, el fiind subscris in intregime de asociati si este constituit din aport in numerar, potrivit bilantului.

            Administratia societatii este asigurata de catre unul dintre asociati  numit prin statut, acesta avand puteri depline.

         Structura manageriala a S.C. DISTRIBUTION SRL este constituita din 5 specialisti :

1.       Manager sau Director General;

2.       Director tehnic si de Productie;

3.       Director Marketing;

4.       Director Comercial;

5.       Director Economic.

         Directorii executivi, inclusiv Directorul General sunt in aceasta calitate  functionari ai societatii. Directorii executivi conduc cele 4 directii:

1.     Directia Tehnica si de Productie;

2.     Directia Marketing – Control;

3.     Directia Comerciala;

4.     Directia Economica.

         Directorul General are in subordine directorii executivi.

         In subordinea Directorului Economic se gasesc 3 servicii:

1.     Serviciul Contabilitate;

2.     Serviciul Financiar;

3.     Serviciul Personal.

         Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

         Profiturile se stabilesc pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere.

         Plata dividentelor cuvenite asociatilor se face in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de Adunarea Generala a Asociatilor cu respectarea dispozitiilor legale.

            Obiectul de activitate inscris in statutul societatii comerciale DISTRIBUTION SRL este urmatorul:

·         Comert cu marfuri generale , bunuri de consum de orice tip, industriale si agro-alimentare din import sau indigene, cu ridicata si cu amanuntul (en-gross sau en-detail), prin propria retea, in nume propriu sau prin intermediere, inclusiv in regim de consignatie;

·       Import-export de bunuri de consum, marfuri si produse de orice tip, industriale, agro-alimentare naturale si prelucrate, materii prime si materiale;

·       Activitati generale de turism, intern si internationaL, agentii de turism, servicii hoteliere, agrement si jocuri mecanico-electronice, servicii de alimentatie publica de toate tipurile, transport de marfuri si persoane, interne si internationale;

·     Productia si prelucrare produselor si bunurilor generale de consum in toate domeniile, de tip industrial, agro-industrial;

·     Prelucrarea si colectarea lemnului, metalelor, a materiilor prime si a materialelor de constructii, activitati de constructii, montaj si instalatii;

·     Prestarii de servicii de toate tipurile catre populatie;

·     Activitatea publicistica, editare, tipografie, difuzarea presei, beletristica, impresariat artistic, sportiv, sau de alta natura, reclama generala, intermedieri de vanzari sau cumparari, cumparari imobile, terenuri, oficii de schimb valutar, librarie, papetarie, anticariat.

         Activitatea SC DISTRIBUTION SRL a fost profitabila in perioada 2000-2002 atat pe ansamblu cat si la nivelul activitatii de exploatare.

         Rata mare a profitului permite societatii sa-si creeze surse pentru dezvoltare.

Ani

2000

2001

2002

Rata profitului aferent veniturilor totale

15.4

     23.5%

       21.2%

Rata profitului aferent veniturlor

      din exploatare

    15.6

23.7%

21.2%

                                

      Profitabilitatea in descrestere se datoreaza nivelului tot mai ridicat al cheltuelilor si se manifesta in contextul cresterii sustinute a volumului activitatii. Astfel in perioada 2000 – 2002 cifra de afaceri a S.C. DISTRIBUTION S.R.L. a avut urmatoarea evolutie:

                                                                                                               - mil.lei -

CIFRA DE AFACERI

2000

2001

2002

35.200

46.670

49.708

      Cesiunea partilor sociale. Transmiterea partilor sociale intre asociati sau catre alte persoane, din afara societatii si inregistrarea acestor operatiuni se fac in conditiile prevazute de lege.

      Marirea capitalului social. Marirea capitalului social se poate realiza pe baza hotaririi Adunarii Generale a Asociatilor prin crearea de noi parti sociale rezultate din marirea contributiei financiare prin transferarea in capitalul social total sau partial din fondul de rezerva sau beneficii cuvenite asociatilor.

      Reducerea capitalului social se va hotari de Adunarea Generala a Asociatilor si se va pune in aplicare numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial. Capitalul astfel redus nu va putea fi mai mic de 100.000.000 lei, iar prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, se vor arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru  efectuarea ei.

      Controlul societatii se realizeaza oricand, de oricare dintre asociati, administratorul fiind obligat sa puna la dispozitia acestora tote informariile si actele necesare.

II. ORGANIZAREA GENERALA A CONTABILITATII

 LA S.C. DISTRIBUTION  S.R.L.

     

          S.C. DISTRIBUTION S.R.L. conduce contabilitatea in partida dubla, iar forma de inregistrare in contabilitate a operatiilor economice si financiare este “maestru sah” . Principalele formulare utilizate sunt: Registru jurnal, Registru inventar, Cartea mare, Balanta de verificare.

            Pentru inregistrarea cronologica a tuturor operatiunilor economice si financiare consemnate in documentele justificative se utilizeaza Registrul Jurnal. In vederea inregistrarii in Registrul Jurnal, documentele justificative sunt supuse verificarii contrarii.

            Pentru inregistrarile care care nu au la baza doumente justificative se intocmesc note de contadilitate. Daca exista mai multe documente justificative acestea se totalizeaza zilnic sau lunar cu ajutorul documentelor cumulative.

            Pe masura inregistrarii in Registrul Jurnal a documentelor justificative, documentelor cumulative si notelor de contabilitate li se atribuie un numar de ordine, corespunzator datei la care au fost inregistrate.

            Cartea mare (sah) este documentul de sistematizare a inregistrarilor contabile in conturi sintetice. Inregistrarile in cartea mare (sah) se fac pe baza documentelor cumulative si a metodelor de contabilitate, cronologic si ori de cate ori este nevoie. Acest document este deschis pentru fiecare cont sintetic. Inregistrarea in acest document este precedat de inregistrarea in Registrul Jurnal.

            La sfarsitul lunii pentru fiecare cont sintetic din cartea mare se stabilesc totaluri la rulajul contului debitor sau creditor si ale conturilor corespondente. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor tipizate comune: fila de cont pentru operatii diverse, foi de cont analitic pentru valori materiale.

            Balanta de verificare se intocmeste lunar pe baza totalurilor preluate din Cartea mare-sah.

           

Procedurile interne privind organizarea si conducearea  contabilitatii sunt stabilite de directorul financiar contabil. Aceste proceduri constau in:

    asigurarea de personal calificat de specialitate;

   stabilirea documentelor justificative si contabile pe baza unor scheme propice de calculatie;

s         intocmirea documentelor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, TVA, impozitul pe salarii etc., taxe si varsaminte asimilate la Bugetul de stat, la Bugetul asigurarilor sociale.

s         intocmirea bilantului contabil.

            Contabilitatea de gestiune serveste ca instrument in luarea deciziilor catre managerii firmei, nefiind publicate in exterior, nudivulgabile.

            Organizarea contabilitatii de gestiune la SC DISTRIBUTION SRL are ca scop:

- determinarea costurilor de produse, activitati si pe unitati organizationale;

- determinarea diferitelor marje si a rezultatelor analitice pe produse;

- furnizarea informatiilor necesare intocmirii bugetelor si conturilor previzionale;

- producerea informatiilor destinate masurarii performantelor (rentabilitate, productivitate) la nivelul sectoarelor de activitate si al produselor;

- inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuelilor pe distinatii, decontarea productiei si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate.

            Datorita marelui volum de operatii ce trebuie prelucrate si urmarite prin contabilitate la S.C. DISTRIBUTION S.R.L. s-a recurs la utilizarea echipamentului de prelucrare automata a datelor, privind mijloacele fixe, materialele, retributiile, postcalculul. Ciclul contabil de prelucrare automata are la intrarea in calculator formula contabila. Pe baza ei se cladeste intregul sistem de stocare si prelucrare a datelor. Pe baza datelor introduse in calculator se editeaza obligatoriu Registrul jurnal care constitue evidenta sistematica si lunara a balantelor.

            Calculatia stocurilor de productie se efectueaza la aceasta societate dupa metoda costurilor standard.

            Metoda costurilor standard consta in determinarea cu anticipatie fata de punerea in fabricatie a produselor, atat a cheltuelilor directe cat si a celor indirecte, cuprinse in costul de productie sub forma unor calculatii.Abaterile de la costurile standard se inregistreaza in conturi distincte.

            S.C. DISTRIBUTION SRL foloseste urmatoarele tehnici contabile:

Documente justificative in care se comsemneaza in momentul efectuarii lor operatiile economico-financiare. Asa cum prevede art. 6, alin.2 din Legea contabilitatii “orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ”. Pe aceasta cale se asigura datele de intrare in sistemul informational contabil si se fundamenteaza inregistrarea proprie contului.

Planul de conturi general. Prevederile Planului general de conturi si ale normelor de utilizare a acestuia constituie temei legal pentru efectuarea unor operatiuni economico-financiarece servesc la inregistrarea in contabilitate a acestora.

            Operatiunile economico-financiare supuse inregistrarii in contabilitate trebuie efectuate         in concordanta stricta cu prevederile actelor normative carele reglementeaza.

III. CONTABILITATEA TREZORERIEI LA

S.C. DISTRIBUTION S.R.L

          Desi conceptul de trezorerie este considerat un element determinant in gestiunea firmei,nu exista un consens in ceea ce priveste definirea si elementele constitutive ale trezoreriei interprinderii.

Contabilitatea trezoreriei are ca obiect evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor din conturilor la banci, disponibilitatilor din casa, creditelor bancare pe termen scurt si a altor valori de trezorerie .

Instrumentarea contabila a operatiilor de trezorerie

 

1.Contabilitatea operatiilor privind titlurile de plasament

            Titlurile de plasament sunt titluri achizitionate de intreprindere in vederea realizarii unui castig pe termen scurt.

           Ele se deosebesc de titlurile imobilizate,deoarece acestea din urma reprezinta titluri achizitionate cu intentia de a le conserva in mod durabil,pe cand titlurile de plasament sunt achizitionate pe termen scurt,fiind o componenta a activului circulant.

          In structura titlurilor de plasament sunt incluse:actiuni (cotate sau necotate),obligatiuni(cotate sau necotate),actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de societate,alte titluri de plasament si creante asimilate (cum sunt bonurile de tezaur pe termen scurt,titlurile institutiilor financiare specializat,certificatele de depozit etc.)

            Costul de achizitie a titlurilor de plasament este pretul de cunparare a acestora sau valoarea determinata potrivit contractelor.

           Achizitionarea titlurilor de plasament se inregistreaza cu ocazia transferului de proprietate a titlurilor.Indferent daca titlurile de plasament sunt imediat eliberate(varsata contravaloarea) sau nu:

 • pretul de achizitie(sau de subscriere) este inregistrat pentru marimea sa totala(partea eliberata+varsamintele de efectuat) in debitul conturilor 50 „Titluri de plasament”, prin creditul:
 • contului de disponibilitati vizat ,daca plata se face imediat:5121 „Conturi la banci in lei”,5311 „Casa in lei” etc;
 • contului de terti 462 „Creditori diversi”,daca plata se face ulterior ,pentru partea care a fost eliberata (varsata )a titlurilor de plasament (inainte de ultima achizitie)
 • contul de datorii 509 „varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament” ,pentru partea ramasa neeliberata a acestor titluri.

La inchiderea exercitiului ,pierderile temporare de valoare aferente titlurilor de plasament sunt contabilizate sub forma provizioanelor pentru depreciere:

6863 „ Chelt  finan pv provizioane pt depreciere”=590 „Provizioane pt deprecierea titlurilor de plasament

         Atunci cand provizionul este excedentar in raport cu deprecierea constatata sau a devenit fara obiect,acesta este virat la venituri astfel:

 590”Provizioane pt deprecierea titlurilor de plasament” =7863”Venituri din   provizioane pt deprecieri”

          In principiu,oricare dintre cesiunile de titluri de plasament se realizeaza prin intermediul unei societati specilalizata(agent de schimb).Iesirea titlurilor de plasament din patrimoniu se inregistreaza cu ocazia transferului de proprietate a titlurilor.

           Conform normelor contabile romanesti,diferenta intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul lor de cesiune se inregistreaza in contul 664 „Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate”,cand exista o diferenta nefavorabila dearece pretul de cesiune este inferior valorii contabile,sau in contul 764 „Venituri din titluri de plasament”,in situatia inversa.

             Cheltuielile de cesiune sunt inregistrate prin intermediul contului 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”.

             Cu ocazia cesiunii,eventualul provizion aferent titlurilor de plasament cedat este anulat,prin virarea la contul 7863 „Venituri din provizioane pentru depreciere.

 

2.Contabilitatea decontarilor in numerar

            Activitatea de trezorerie are la baza respectarea Regulamentului operatiunilor de casa si a normelor stabilite de Banca Nationala a Romaniei.

         Sumele in numerar,in lei si in valuta,de care dispune o unitate patrimoniala sunt pastrate in casieria unitatii,cu gestionarea lor distincta.

La S.C. DISTRIBUTION S.R.L numerarul si alte valori, precum si documentele de casa ale societatii se pastreaza intr-o casa de fier situata intr-un spatiu securizat. Persoana care efectueaza operatiunile de incasari si plati a fost desemnata in scris. Casierul stabileste zilnic prin regisrul de casa soldul de numerar pe baza documentelor justificative care indeplinesc conditiile cerute de lege.

            Regula de baza inactivitati casierului este ca pentru toate sumele incasate sa elibereze chitante din chitantierul oficial, iar platile sa nu se faca decat in documente justificative aprobate de catre conducatorul societatii sau inlocuitorului  acestuia anume delegat cu aceasta raspundere.

            Intrarile de numerar in caserie se relizeaza pe doua cai:

- inregistrarea integrala a numerarului ridicat din conturile deschise la banci. Orice iesire de numerar din contul dechis la banca trebuie sa aiba echivalent ointrare de numerar care se inscrie in registrul de casa. Controlul se executa atat prin verificarea extraselor de cont de la banci cat si prin verificarea cotoarelor de la cecurile intocmite pentru ridicarea numerarului.

- operarea tuturor chitantelor eliberate de catre casier pentru numerarul incasat. Chitantierele avand regimul formurarealor cu regim special, de stricta justificare se procura de la organele fiscale teritoriale sau de la unitatile agreate de acestea, care tin evidenta chitantierelor vandute pe serii. Dupa ce se inscriu in evidenta formurarelor cu regim special , chitantierele nefolosite care se gestioneaza de catre compartimentul contabil, se numeroteaza, se stampileaza si se sigileaza inainte de a fi predate casierului, dupa ce acesta a justificat carnetul de chitante anterior. Chitantele primesc numar de ordine in fiecare unitate incepand cu cifra 1 si continuind pana la sfarsitul anului. In anul urmator numerotarea chitantelor incepe tot cu cifra 1.

            O problema deosebita o constituie platile pentru cheltuelile marunte, care nu sunt comensurabile pana ce nu sunt definitiv realizate. Practic aceasta problema se rezolva prin acordarea de avansuri pentru cheltueli marunte unor salariati cu aprobarea conducatorului unitatii patrimoniale. Odata cu eliberarea numerarului catre titularul de avans pe baza referatului aprobat, casierul inregistreaza suma la plati. Dupa efectuarea cheltuelilor, titularul de avans intocmeste un decont care se supune aprobarii conducerii, iar contabilitatea opereaza cheltiuiala in creditul contului 542 “Avansuri de trezorerie”

            Prin legea de aprobare a O.G. numarul 26/1997, publicata in M.O. nr.169/1998, s-a stabilit ca platile in numerar catre persoane juridice se fac pana la un plafon maxim de 30.000.000 lei, iar suma aflata in numerar in caseria proprie nu poate depasi la sfarsitul fiecarei zile plafonul de 20.000.000 lei. lei. Acest plafon se poate depasi numai cu sumele aferente platii salariilor, a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.

            Prin H.G. publicata din M.O. nr.302/1998 s-a aprobat ca depunerile in numerar in contul persoanelor juridice dechis la banci sa fie facut si de alte persoana juridice, in baza  documentelor de livrare legal intocmite, si in situatia in care sumele respective reprezinta cumparari de marfuri, prestari de servicii, achitari de taxe, care nu au putut fi platite, prin instrumente de plata fara numerar. Aceste plati sunt neplafonate.

            In afara numerarului in lei si in valuta, incasarile se pot pastra si alte valori printre care:

-timbre fiscale si postale;

-bile de tratament si odihna;

-tichete si bile de calatorie;

-  alte valori.

         Existentul si miscarea sumelor de care dispune intreprinderea sunt reflectate de contul 531 “Casa” care este un cont de activ, cele mai obisnuite operatiuni de debitare provenind din:

Ø     ridicari de numerar de banca pentru plata salariatilor si a altor cheltuieli;

Ø     sumele reprezentand incasari in numerar de la clienti;

Ø     sumele depuse in numerar de catre asociari;

Ø     numerarul depus ca aport la capitalulu social;

Ø     numerarul incasat de la debitori;

Ø     incasarile de la creditori;

Ø     restituirile de numerar din avansurile de trzorerie nefolosite;

Ø     incasarile in numerar  din redevente, chirii;

Ø     incasari in numerar din vanzarea marfurilor.

In creditul contului se inregistreaza:

Ø     sumele depuse in numerar la banci;

Ø     platile in numerar pt. Constituirea societatii;

Ø     plati in numerar catre furnizori;

Ø     plata drepturilor de personal;

Ø     avansurile acordate in numerar personalului;

Ø     avansurile de trezoreriein numerar;

Ø     plata creditelor in numerar;

Ø     restituirile in numerar catre asociati;

Ø     alte plati

            Soldul debitor al contului, regasit in registrul de casa al unitatii patrimoniale ca diferenta intre incasarile si platile in numerar, reprezinta numerarul existent in caserie.

            Depunerile de numerar la banci, pana la confirmarea prin extras a operatiunii, se inregistreaza in contul 581 „Viramente interne”. Pe baza foii de virament – chitanta eliberata de de banca la depunerea numerarului de catre unitate, se face operatiunea:

                  581 “Viramente interne”        =       531 “Casa”

      La sosirea estrasului de cont in care apare suma depusa se face operatiunea:

                  512 “Conturi curente la banci” =   581 “Viramente interne”

            Daca caseria unitatii se pastreaza in sold devize, este posibil ca, de la data achizitionarii devizelor sa aibe loc modificari de curs:

-        in cazul cresterii cursului;

531 “Casa”     =      756 “Venituri din dif. de curs valutar”

-        in cazul scaderii cursului;

655 “Ch. cu dif. de curs valutar  =  531 “Casa”

            Cu privire la contabilitatea altor valori, retinem operatiunea de procurare a acestora prin caserie

                        531 “Alte valori”         =        531   “Casa”

            Utilizarea altor valori se inregistreaza pe seama cheltuelilor:

                        624 “Ch. cu trans. Sau 626,658  =   532 “Alte valori”

3.Contabilitatea operatiunilor efectuate prin conturi la banci.

           Conturile la banci cuprind:

 • disponibilitati in lei si in devize;
 • cecurile si efecte comerciale depusa la bani;
 • carnetele de cecuri;
 • creditele bancare pe termen scurt;
 • dobanzile aferente disponibiltatilor

            Conturile bancare se evidentiaza analitic pe fiecare banca in parte.Dobanzile de incasat se inregistreaza la venituri financiare, iar cele de platit la cheltueli financiare

            Agentii economici isi pot pastra disponibilitatile la una sau mai multe banci, cu conditia sa-si declare conturile la unitatea fiscala teritoriala de care apartin.

            Pentru zilele in care au avut loc operatiuni de incasari si plati, bancile elibereaza titularilor de conturi extrase inpreuna cu documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor.

            Odata ridicat extrasul de la banca impreuna cu documentele justificative, contabilitatea verifica:

-        daca soldul de la inceputul zilei este egal cu cel de la sfarsitul zilei precedente;

-        daca sumele din extras corespund cu documentele justificative anexate;

          Evidenta disponibilitatilor in lei si in devize aflate in conturi la banci, a carnetelor de cecuri si a sumelor in curs de dezvoltare se face cu ajutorul contului 512 “Conturi curente la banci”.

Operatiuni contabile privind contul 512:

1.       Incasarea unui debitor:

5121 “Conturi la banci in lei”     =      461 “Debitori diversi”

2.       Depunerea la banca a numerarului din vanzari:

  5121 “Conturi la banci in lei”         =         581 “Viramente interne”

3.       Incasari de la clienti:

 5121 “conturi la banci in lei”            =           411 “Clienti”

4.       Dobanzi incasate de la finele exercitului:

5121 “Conturi la ban. in lei”         =       5187 “Dobanzi de incasat”     

                       

5.       Plata furnizori:

401 “Furnizori”                 =      5121 “Cont. la banci in lei”

6.       Plata impozitului pe salarii:

444 “Impozit pe salarii”         =       5121 “Conturi la banci in lei”

7.       Plata comisionului bancar:

627 “Ch. cu serv. bancare”     =      5121 “Cont. la banci in lei”

8.       Prime de asigurare: 

   613 “Ch. cu primele de asig.”   =    5121 “Cont. la banci in lei”

9.       Diferente nefavorabile de curs valutar:

665 “Ch. din dif. de curs valutar”   =    5121 “Con. la banci in lei”

            Modul traditional utilizat pentru efectuarea platilor este plata in numerar. Pentru suma care depaseste plafoanele zilnice stabilite privind operatiunile cu numerar, stingerea obligatiunilor banesti se realizeaza prin instrumente de plata fara numerar emise pe hartie, magnetic sau electronic. Dintre aceste acestea enumeram:

            - cecul – este definit ca o instructiune scrisa data bancii de aplati cuva valoarea mentionata in acea instructiune;

- ordinul de plata – este o dispozitie neconditionata catre o unitate bancara, data de un titular de cont,  de a pune la dispozitia unui beneficiar, o anumita suma de bani la o anumita data stabilita;

            - biletul la ordin – este un titlu de credit sub semnatura privata prin intermediul caruia se pun in legatura doua persoane: emitentul si beneficiarul;

            - cambia – este un titlu de credit si un instrument de plata in acelasi timo, care pune in legatura trei persoane: tragatorul, trasul, beneficiarul.

 

4.Contabilitatea acreditivelor si a altor operatiuni de trezorerie

a)          Acreditivele bancare reprezinta disponibilitati banesti ale unitatii,aflate intr-un cont bancar,la dispozitia unui tert (de regula furnizor),si destinate platii acestuia pe masura indeplinirii conditiilor aferente acreditivului (livrarii de marfuri,prestarii de servicii etc.)

        Operatiunile de deschidere a acreditivelor,platile din acreditivele constituite,lichidarea acreditivelor la incetarea valabilitatii folosirii lor etc. sunt reflectate de contul 541 „Acreditive”,cont de activ,desfasurat pe doua subconturi:5411 „Acreditive in lei” si 5412 „Acreditive in devize”.

        Contul 541 „Acreditive” se debiteaza cu sumele depuse la banca cu acest titlu,la deschiderea acreditivului,cat si cu diferentele favorabile de curs valutar aferente existentului in conturile de acreditive in devize;se crediteaza cu platile efectuate din acreditive sau cu sumele retrase ca urmare a incetarii folosirii acreditivelor (anularea acreditivului) ,cat si cu diferentele nefavorabile de curs valutar aferente acreditivelor in devize.

        Soldul debitor reprezinta acreditivele deschise la banci si neutilizate.

b)     Avansurile de trezorerie          reprezinta sume acordate cu anticipatie unor furnizori prestari de servicii sau executanti de lucrari pentru a se inlesni achitarea cu grad sporit de certitudine in timp mai scurt a lucrarilor executate in cadrul prevederilor contractuale.Avansurile de trezorerie se pot acorda in numerar salariatilor delegati sa rezolve sarcini stabilite de unitatea patrimoniala care reclama cheltueli prin plati in numerar.

        Operatiunile cu aceste sume sunt contabilizate in contul 542 „Avansuri de trezorerie”,cont de activ.

         Se debiteaza cu sumele acordate ca avansuri de trezorerie si se crediteaza cu sumele justificate (plata unor furnizori,cheltuieli de deplasare)

         Soldul debitor reflecta sumele acordate ca avansuri de trezorerie.

b)           Operatiunile de viramente interne reprezinta viramente de disponibilitati dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie sau,mai generel,a operatiunilor care trebuie sa faca obiectul unei inregistrari in mai multe registre auxiliare.Aceste operatiuni sunt inregistrate in contul de tranzit 581 „Viramente interne” cont de activ,destinat sa permita contabilizarea fara risc de dubla folosire a viramentelor de disponibilitati dintr-un cont de trezorerie la alt cont de trezorerie.

        Se debiteaza cu  sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie,in momentul dispunerii efectuarii viramentului ,si se crediteaza cu aceleasi sume,in momentul confirmarii efectuarii operatiunii de virament.

IV. MONOGRAFIE

privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice de baza

          S.C. DISTRIBUTION S.R.L. prezinta urmatoarea situatie initiala la 01.01.2005:

ACTIV

PASIV

I. Active imobilizate

1. Imobilizari necorporale:

-        fond commercial

-        licente Windows

2. Imobilizari corporale:

-        constructii

-        amortizarea constructiilor

-        terenuri

II. Active circulante

-        marfuri

-        clienti

-        furnizori debitori

-        conturi curente la banci

-        casa

9.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

6.000.000

9.000.000

(4.000.000)

1.000.000

3.700.000

1.000.000

150.000

50.000

2.000.000

500.000

I. Capitaluri proprii

-        capital social

-        reserve

-        rezultatul reportat

(pierdere)

II. Provizioane pentru risc

-        pt. garantii de buna executie

III. Datorii

-        furnizori

-        salarii cuvenite personalului

-        clienti creditori

IV. Venituri in avans

-        chirii incasate in avans

8.500.000

7.000.000

2.100.000

(1.500.000)

300.000

300.000

4.600.000

2.500.000

  1.100.000

1.000.000

200.000

200.000

Total activ

12.700.000

Total pasiv

12.700.000

In luna ianuarie au loc urmatoarele operatiuni economico-financiare:

 1. In 05.01.2005 se achizitioneaza marfuri pe baza de factura (583/05.01.2005) in valoare de 10.000.000 (T.V.A. 19%) pentru a caror contravaloare se emite un billet la ordin scadent in 30.01.2005.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Achizitie marfa

%

371

4426

401

11.900.000

10.000.000

1.900.000

Emitere billet la ordin

401

403

11.900.000

 1. In 06.01.2005: se vand marfuri pe baza de factura (1/06.01.2005) in valoare de 15.000.000 (T.V.A. 19%) pentru a caror contravaloare se primeste un billet la ordin scadent in 15.01.2005. Costul de achizitie a marfurilor vandute este de 9.000.000.

 EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Vanzarea marfii

4111

%

707

4427

17.850.000

15.000.000

2.850.000

Descarcarea gestiunii

607

371

9.000.000

Efecte de incasat

5113

4111

17.850.000

 1. In 10.01.2005: se sconteaza la banca biletul la ordin primit. Taxa scontului 20% pe an. Comision bancar 43.000 lei.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Scontarea biletului la ordin

%

5121

667

627

5113

17.850.000

17.758.096

48.904

43.000

            Valoarea efectului scontat                             17.850.000 lei

            Taxa scontului                                                                20 %

            Perioada pana la scadenta                                 5 zile

            Taxa de scont = (17.850.000 x 20% / 365) *5 = 48.904 lei

 1. In 15.01.2005: se primeste factura de chirie nr. 6584/15.01.2005 pentru spatial de depozitare inchiriat. Factura cuprinde urmatoarele elemente:

- chirie luna ianuarie                                     500.000

- chirie luna februarie (avans)                                  500.000

- energie electrica ianuarie                           200.000

- T.V.A. 19%

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Inregistrarea facturii de chirie

%

612

471

605

4426

401

1.428.000

500.000

500.000

200.000

228.000

 1. In 16.01.2005: se inregistreaza factura Romtelecom nr. 15/16.01.2005 in valoare de 500.000 (T.V.A. 19%)

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Servicii telefonice

%

626

4426

401

500.000

420.168

79.832

 1. In 16.01.2005: se plateste cu ordinul de plata nr. 1 factura 6584 (chirie)

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Plata furnizori

4015121

1.428.000

 1. In 16.01.2005: pe baza cecului de numerar, se ridica de la banca 3.000.000 si in aceeasi zi, pe baza ordinului de deplasare nr. 2, se acorda salariatului Popescu suma de 2.000.000 pentru participarea la targul expositional de la Constanta.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Viramente interne – ridicare de numerar in caserie

581

5311

5121

581

3.000.000

3.000.000

Acordarea avansului de trezorerie

542

5311

2.000.000

 1. In 17.01.2005: pe baza statului de plata pentru luna decembrie, se achita cu numerar contravaloarea salariilor, in suma de 1.100.000.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Plata salarii

421

5311

1.100.000

 1. In 18.01.2005: se vand marfuri cu amanuntul pe baza bonului fiscal in suma de 5.950.000 (cu T.V.A.). Costul de achizitie pentru marfurile vandute este de 2.000.000.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Vanzarea de marfuri cu amanuntul

5311

%

707

4427

5.950.000

5.000.000

950.000

Descarcarea gestiunii

607

371

2.000.000

 1. In 18.01.2005: salariatul Popescu deconteaza avansul primit. Decontul cuprinde urmatoarele elemente:

- diurnal 1 zi                                                                                         25.000 lei/zi

- cazare 1 noapte-hotel Turist (fact. 531/17.01.2003)               500.000 (T.V.A. 19%)

- benzina auto (bon fiscal Shell)                                                          952.000 (cu T.V.A.)

Avansul neutilizat se restituie la caserie.

                       

                        Valoare fara TVA               TVA

                        Diurna                 25.000

                        Cazare                            500.000                      95.000

                        Benzina                          800.000                    152.000

                      TOTAL                        1.325.000                    247.000

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Decontarea avansului de trezorerie

%

625

4426

5311

542

2.000.000

1.325.000

247.000

428.000

 1. In 20.01.2005: pe baza listei de avans chenzinal se achita avansul pentru luna ianuarie in suma de 1.000.000.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Avans salarii

425

5311

1.000.000

 1. In 21.01.2005: se primesc marfuri pe baza avizului de expeditie 585/21.01.2005 in valoare de 5.000.000 (T.V.A. 19%)

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Intrare de marfa conf. Avizului de expeditie

%

371

4428

408

5.950.000

5.000.000

950.000

 1. In 22.01.2005: se vand marfuri pe baza de factura (nr.2/22.01.2005) in valoare de 6.000.000 (T.V.A. 19%). Costul de achizitie al marfurilor vandute este de 4.000.000.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Vanzarea de marfuri cu factura

4111

%

707

4427

7.140.000

6.000.000

1.140.000

Descarcarea gestiunii

607

371

4.000.000

 1. In 24.01.2005: se primeste factura nr. 597/24.01.2005 pentru marfurile primite pe aviz.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Inregistrarea facturii

408

401

5.950.000

la marfa intrata cu aviz

4426

4428

950.000

 1. In 24.01.2005: se incaseaza pe baza extrasului de cont factura nr. 2/22.01.2005.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Incasare clienti prin banca

5121

4111

7.140.000

 1. In 25.01.2005: se achita cu ordinul de plata nr. 2/25.01.2005 in avans furnizorului de tichete de masa (Sodexhopass), suma de 1.000.000.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Plata in avans -furnizori

409

5121

1.000.000

 1. In 28.01.2005: se primesc tichetele de masa pe baza facturii nr. 85/28.01.2005. Continutul facturii:

- tichete de masa                                            1.000.000 (T.V.A. 0%)

- comision de editare                             200.000 (T.V.A. 19%)

In aceeasi zi se achita pe baza chitantei nr. 3/28.01.2005, diferenta de factura neachitata in avans.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Furnizori – tichete de masa

%

5328

628

4426

401

1.238.000

1.000.000

200.000

38.000

Stornarea facturii de avans

401

409

1.000.000

Achitare furnizori – din caserie

401

5311

238.000

 1. In 30.01.2005: se achita biletul la ordin emis pentru factura 583/05.01.2005, pe baza extrasului de cont.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Plata billet la ordin -  furnizori

403

5121

11.900.000

 1. In 30.01.2005: se achizitioneaza un autoturism in valoare de 10.000.000 (T.V.A. 19%), pe baza facturii nr. 685/30.01.2005.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Achizitionare autoturism

%

2133

4426

404

19.040.000

16.000.000

3.040.000

 1. In 30.01.2005: se inregistreaza amortizarea constructiilor pentru luna ianuarie 200.000. Documentul: nota contabila nr. 1/30.01.2005.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Amortizare constructii

6811

2812

200.000

 1. In 31.01.2005: se inregistreaza statul de salarii pentru luna ianuarie 2005. Acesta cuprinde urmatoarele informatii:

a) salarii cuvenite                                           3.100.000

b) taxe salariati

            - CAS                                                  9.5%

                        - CASS                                                6.5%

                        - somaj                                               1%

                        - impozit salarii                                  190.000

            c) taxe sociale:

                        - CAS                                                  22%

                        - CASS                                                7%

                        - somaj                                                3%

                        - fond boli profesionale                     0.5%

                        - fond camera de munca                    0.75%

            d) avansul acordat                                          1.000.000

            e) retineri pe stat                                            200.000

            f) rest de plata

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Drepturi salariale

641

421

3.100.000

Retineri salariat

-        CAS 9.5%

-        CASS 6.5%

-        Somaj 1%

-        Impozit salarii

-        Avans salarii

-        Retineri rata

421

%

4312

4314

4372

444

425

461

1.738.680

294.500

201.500

31.000

11.680

1.000.000

200.000

Taxe societate

-        CAS 22%

-        CASS 7%

-        Somaj 3%

-        Fd. boli prof. 0.5%

-        Fd. C.M. 0.75%

6451

6453

6452

6451

635

4311

4313

4371

4311

447

682.000

217.000

93.000

15.500

23.250

 1. In 31.01.2005: se achita o amenda in suma de 300.000 la garda financiara, pe baza chitantei nr. 5/31.01.2005.

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Amenda Garda fin.

6581

4481

300.000

Plata amenzii

4481

5311

300.000

REPARTIZAREA PROFITULUI:

A)   Acoperirea pierderii din exercitiul precedent:

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Acoperirea pierderii din profit

121

117

1.500.000

B)    Rezerve legale (5% din profitul brut):

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Rezerve legale

121

1061

181.608

Profit ramas de repartizat:                     1.950.570

Dividende:                                                             1.451.670

Participarea salariatilor la profit:                     49.890

Alte rezerve:                                                    449.010

EXPLICATIE

DEBIT

CREDIT

SUMA

Dividende

121

457

498.900

Participarea salariatilor

121

424

49.890

Alte rezerve

121

1068

449.010

        Situatia in conturi se prezinta astfel:

                          D                                   121 “Profit si pierdere”                                        C

49/605                     200.000

50/607                 15.000.000

51/612                     500.000

52/625                  1.325.000

53/626                     420.168

54/627                      43.000

55/628                     200.000

56/635                      23.250

57/641                 3.100.000

58/6451                  697.500

59/6452                    93.000

60/6543                  217.000

61/6581                  300.000

62/667                      48.904

63/6811                  200.000

64/707                 26.000.000

RD:                     22.367.822

TSD:                   22.367.822

SFC:                      3.632.178

RC:                      26.000.000

TSC:                      26.000.000

                         D                                            2133 “Mijloace de transport”                         C

44/404                   16.000.000

RD:                        16.000.000                           

TSD:                      16.000.000                    

                                 

 RC:                                     0

TSC:                                    0

SFD:                    16.000.000

                      D                                2812 “Amortizarea constructiilor”                                  C

                    

Si:                       4.000.000

46/6811                 200.000

RD:                                               0

TSD:                                             0

SFC:                                4.200.000

 RC:                       200.000 

TSC:                   4.200.000    

                       D                                      3711 “Marfuri in depozit”                                     C

 Si:                                  1.000.000

1/401                            10.000.000 

29/408                            5.000.000                

6/607                  9.000.000

24/607                2.000.000

33/607                4.000.000

RD:                               15.000.000

TSD:                             16.000.000

 RC:                  15.000.000

TSC:                 15.000.000     

SFD:                    1.000.000

                       D                                             401 “Furnizori”                                             C

 3/403                           11.900.000  
17/5121                          1.428.000                

41/409                            1.000.000

42/5311                             238.000

Si:                       2.500.000

1/3711              10.000.000       

2/4426                1.900.000

11/612                   500.000

12/471                   500.000

13/605                   200.000

14/4426                 228.000

15/626                   420.168

16/4426                   79.832

34/408                 5.950.000

38/5328               1.000.000

39/628                    200.000

40/4426                    38.000

RD:                              14.566.000                   

TSD:                            14.566.000                

SFC:                               8.950.000

 RC:                   21.016.000                 

TSC:                  23.516.000    

                        D                                        403 “Efecte de platit”                                         C

 43/5121                        11.900.000

3/401                   11.900.000

RD:                                11.900.000               

TSD:                              11.900.000             

                          

 RC:                     11.900.000

TSC:                    11.900.000  

                         D                                 404 “Furnizori de imobilizari”                                   C

                    

44/2133                 16.000.000

45/4426                   3.040.000

RD:                                               0 

TSD:                                             0

SFC:                              19.040.000

 RC:                       19.040.000

TSC:                      19.040.000

                       D                                 408 “Furnizori –facturi nesosite”                                C

 34/401                           5.950.000               

29/3711                    5.000.000

30/4428                       950.000

RD:                                5.950.000              

TSD:                              5.950.000                                        

 RC:                          5.950.000

TSC:                          5.950.000

                       D                                          409 “Furnizori-debitori”                                   C

  Si:                                    50.000

37/5121                        1.000.000                   

41/401                1.000.000

RD:                                 1.000.000             

TSD:                               1.050.000           

 RC:                    1.000.000

TSC:                   1.000.000    

SFD:                         50.000

4111 “Clienti”

  Si:                                    150.000

4/707                             15.000.000

5/4427                             2.850.000

31/707                             6.000.000

32/4427                           1.140.000                 

7/5113               17.850.000

36/5121               7.140.000

RD:                                24.990.000              

TSD:                              25.140.000            

                           

 RC:                  24.990.000      

TSC:                 24.990.000     

SFD:                       150.000

                        D                                             421 “Personal-remuneratii datorate                     C

21/5311                           1.100.000

66/4312                              294.500

67/4314                              201.500 

68/4372                                31.000

69/444                                  11.680 

70/425                             1.000.000   

71/461                                200.000

Si:                       1.100.000

65/641                3.100.000

RD:                                  2.838.680           

TSD:                                2.838.680            

SFC:                                1.361.320

 RC:                     3.100.000

TSC:                     4.200.000  

                    D                                 425“Avansuri acordate personalului”                                C

28/5311                              1.000.000

70/421                    1.000.000

RD:                                     1.000.000

TSD:                                   1.000.000

 RC:                        1.000.000

TSC:                        1.000.000

               D                       4311 “Contributia unitatii la asigurarile sociale”               C

                    

72/6451                       682.000

75/6451                         15.500

RD:                                                     0

TSD:                                                   0

SFC:                                         697.500 

 RC:                             697.500

TSC:                             697.500

                 D                            4312 “Contributia personalului la asig sociale”                 C

                    

66/421                         294.500

RD:                                                  0

TSD:                                                0

SFC:                                      294.500

 RC:                             294.500

TSC:                       

                     D                                          4313 “CASS angajator”                                              C

                    

73/6453                         217.000

RD:                                                 0

TSD:                                               0

SFC:                                     217.000

 RC:                               217.000

TSC:                               217.000

                    D                                            4314 “CASS angajat”                                             C                   

                    

67/421                             201.500

RD:                                                 0

TSD:                                               0

SFC:                                     201.500

 RC:                                 201.500

TSC:                                 201.500

                   D                           4371 “Contributia unitatii la fondul de somaj”                             C

                     

74/6452                              93.000

RD:                                                0

TSD:                                              0

SFC:                                      93.000

 RC:                                    93.000

TSC:                                   93.000      

               D                   4372 “Contributia personalului la fondul de somaj”                               C

                    

68/421                                31.000

RD:                                               0

TSD:                                             0

SFC:                                     31.000

 RC:                                    31.000

TSC:                                    31.000

                        D                                            4424 “TVA de recuperat”                                 C 

48/4426                         1.542.832 

                              

RD:                                1.542.832              

TSD:                              1.542.832

 RC:                                        0

TSC:                                       0

SFD:                         1.542.832

                       D                                               4426 “TVA deductibila”                               C

 2/401                             1.900.000  

14/401                               228.000

16/401                                 79.832 

26/542                               247.000 

35/4428                             950.000

40/401                                 38.000

45/404                            3.040.000                                           

47/4427                    4.940.000

48/4424                    1.542.832

RD:                                6.482.832           

TSD:                              6.482.832

 RC:                       6.482.832

TSC:                      6.482.832                

                    

                        D                                               4427 “TVA colectata”                     C

47/4426                         4.940.000

5/4111                         2.850.000

23/5311                          950.000

32/4111                       1.140.000

RD:                                4.940.000             

TSD:                              4.940.000

RC:                              4.940.000

TSC:                            4.940.000

                                               

                        

                          D                                              4428 “TVA neexigibila”                             C

30/408                               950.000

35/4426                           950.000

RD:                                   950.000         

TSD:                                 950.000

 RC:                                 950.000

TSC:                                 950.000     

                        

                        D                                     444 “Impozitul pe salarii”                                      C

69/421                               11.680

RD:                                              0

TSD:                                            0

SFC:                                    11.680

 RC:                                   11.680

TSC:                                  11.680

                       

                      D                    447 „Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate”                     C

76/635                            23.250                    

RD:                                              0

TSD:                                            0

SFC:                                    23.250

 RC:                                23.250

TSC:                               23.250

                   D                             4481 “Alte datorii fata de bugetul statului”                            C

78/5311                                300.000

77/6581                          300.000

RD:                                      300.000      

TSD:                                    300.000

 RC:                                300.000        

TSC:                                300.000      

                     

                    D                                       461 “Debitori diversi”                                      C

71/421                             200.000

RD:                                                0

TSD:                                              0

SFC:                                    200.000

 RC:                                 200.000

TSC:                                 200.000

                     

                              D                             471 „Cheltuieli inregistrate in avans”                                    C

12/401                                500.000

RD:                                      500.000

TSD:                                    500.000

SFD:                                    500.000

 RC:                                            0

TSC:                                            0

                     

                          D                                               5113 „Efecte de incasat”                                              C

7/4111                             17.850.000

8/5121                          17.758.096

9/667                                   48.904

10/627                                 43.000

RD:                                  17.850.000     

TSD:                                17.850.000

 RC:                              17.850.000

TSC:                              17.850.000    

                     

                  D                                        5121 „Conturi la banci in lei”                                     C

Si:                                      2.000.000

8/5113                              17.758.096

36/4111                              7.140.000

17/401                             1.428.000

18/581                              3.000.000

37/409                              1.000.000

43/403                            11.900.000

RD:                                   24.898.096    

TSD:                                 26.898.096

 RC:                                17.328.000

TSC:                                17.328.000  

SFD:                                 9.570.096

                    D                                                  5311 „Casa in lei”                                             C

Si:                                          500.000

19/581                                3.000.000

22/707                                5.000.000

23/4427                                 950.000

27/542                                   428.000

20/542                               2.000.000

21/421                               1.100.000

28/425                                1.000.000

42/401                                   238.000

78/4481                                 300.000

RD:                                     9.378.000 

TSD:                                   9.878.000

 RC:                                    4.638.000

TSC:                                    4.638.000

SFD:                                   5.240.000

                                                                                          5328 „Alte valori”                                             C

38/401                                 1.000.000

RD:                                      1.000.000

TSD:                                    1.000.000

 RC:                                                 0

TSC:                                                 0

SFD:                                   1.000.000

                   D                                       542 „Avansuri de trezorerie”                                        C

20/5311                              2.000.000

25/625                                 1.325.000

26/4426                                  247.000

27/5311                                  428.000

RD:                                     2.000.000  

TSD:                                   2.000.000

 RC:                                     2.000.000

TSC:                                     2.000.000

                     

                    D                                                  581 „Viramente interne”                                  C

18/5121                              3.000.000

19/5311                                3.000.000

RD:                                     3.000.000 

TSD:                                   3.000.000

 RC:                                      3.000.000

TSC:                                      3.000.000

                     

                  D                                 605 „Chelt privind energia si apa”                                        C                 

13/401                                   200.000

49/121                                 200.000

RD:                                        200.000

TSD:                                      200.000

 RC:                                     200.000

TSC:                                     200.000

                     

                         D                                                   607 „Cheltuieli privind marfurile”                              C

6/3711                                9.000.000

24/3711                              2.000.000

33/3711                              4.000.000

50/121                             15.000.000

RD:                                   15.000.000   

TSD:                                 15.000.000

 RC:                                 15.000.000

TSC:                                 15.000.000 

                     

                  D                     612 „Chelt cu redeventele,locatiile si chiriile”                                   C

11/401                                   500.000

51/121                                  500.000

RD:                                       500.000

TSD:                                     500.000

 RC:                                      500.000

TSC:                                      500.000

                     

                  D                        625 „Chelt cu deplasari,detasari si transferuri”                              C

25/542                                1.325.000

52/121                               1.325.000

RD:                                     1.325.000  

TSD:                                   1.325.000

 RC:                                   1.325.000

TSC:                                   1.325.000

                      

                   D                               626 „Chelt postale si taxe de telecomunicatii”                        C

15/401                                   420.168

53/121                                   420.168

RD:                                        420.168

TSD:                                      420.168

 RC:                                       420.168

TSC:                                       420.168

                     

                   D                          627 „Chelt cu serviciile bancare si asimilate”                             C                  

10/5113                                  43.000

54/121                                    43.000

RD:                                         43.000

TSD:                                       43.000

 RC:                                        43.000

TSC:                                        43.000

                     

                   D                                    628 „Alte chelt cu servicii prestate de terti”                     C

39/401                                  200.000

55/121                                  200.000

RD:                                       200.000

TSD:                                     200.000

 RC:                                       200.000

TSC:                                      200.000

                     

                       D                                          635 „Chelt cu alte impozite,taxe si vars. asim.”                   C

76/447                                    23.250

56/121                                    23.250

RD:                                        23.250

TSD:                                      23.250

 RC:                                        23.250

TSC:                                        23.250

                     

                   D                            641 „Chelt cu remuneratiile personalului”                                C                  

65/421                               3.100.000

57/121                                3.100.000

RD:                                    3.100.000   

TSD:                                  3.100.000

 RC:                                    3.100.000

TSC:                                    3.100.000

                     

                   D                         6451 „Chelt privind contrib unitatii la asig soc”                            C

72/4311                                682.000

75/4311                                  15.500

58/121                                    697.500

RD:                                       697.500

TSD:                                     697.500

 RC:                                        697.500

TSC:                                        697.500

                     

                    D                    6452 „Chelt privind contrib unitatii pt ajutor somaj”                        C

74/4371                                 93.000

                            

59/121                                    93.000

RD:                                       93.000

TSD:                                     93.000

 RC:                                       93.000

TSC:                                       93.000

                     

                   D                        6453 „Chelt privind contrib unitatii la fd sanatate”                        C

73/4313                             217.000

60/121                                  217.000

RD:                                    217.000   

TSD:                                  217.000 

 RC:                                      217.000

TSC:                                      217.000

                     

                         D                                    6581 „Despagubiri,amenzi si penalitati”                                C

77/4481                              300.000

61/6581                                 300.000

RD:                                     300.000  

TSD:                                   300.000

 RC:                                       300.000

TSC:                                       300.000

                     

                       D                                       667 „Chelt privind sconturile acordate”                             C

9/5113                                   48.904

62/121                                      48.904

RD:                                       48.904

TSD:                                     48.904

 RC:                                          48.904

TSC:                                          48.904

                     

                       D                          6811 „Chelt de expl privind amortizarea imobilizarilor”                     C

46/2812                               200.000

63/121                                    200.000

RD:                                      200.000

TSD:                                    200.000

 RC:                                        200.000

TSC:                                        200.000

                     

                          D                                  707 „Venituri din vanzarea marfurilor”                                    C

64/121                            26.000.000

4/4111                                15.000.000

22/5311                                5.000.000

31/4111                                6.000.000

RD:                                 26.000.000   

TSD:                               26.000.000     

 RC:                                    26.000.000   

TSC:                                    26.000.000   

                     

BIBLIOGRAFIE:

Ø     N. Feleaga,

     I.Ionascu …………. „Tratat de contabilitate financiara”, vol. I-II,

o      Editura  Economica, 1998

Ø     Ministerul Finantelor ……Sistemul contabil al alegerilor economici,

·       Editura Economica, 1994

Ø     *** …………..Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in M.O.

§       nr.27.12.1991

Ø     ***…………..Ordinul ministrului finantelor nr. 2388/1995 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii

Ø     ***………….Ordinul nr. 94/2001 al ministrului finantelor publicate pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directia a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 85/20.02.2001

Ø     ***…………Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special privind activitatea financiara si contabila prcum si modelele acestora

Ø     *** …………Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, in M.O.

§       nr.456/27.06.2002loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
Documentele justificative
CONDUCEREA CONTABILITǍTII SINTETICE A TREZORERIEI LA S.C. ATALDOC S.R.L.
SITUATII FINANCIARE: BILANT CONTABIL, CONT DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LEGEA CONTABILITATII
GESTIUNEA FINANCIAR- CONTABILA A INTREPRINDERII
Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor
SISTEMUL CONTABIL AL AGENTILOR ECONOMICI DIN TARA NOASTRA
Contabilitate - Practica de Specialitate in Cadrul unei Firme - SC Fast SRL
Delimitari si structuri privind stocurile
Contabilitate consolidata
loading...