Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» MONOGRAFII CONTABILE REZOLVATE SI PROPUSE SPRE REZOLVARE


MONOGRAFII CONTABILE REZOLVATE SI PROPUSE SPRE REZOLVARE


MONOGRAFII CONTABILE
Rezolvate Si propuse spre rezolvare
*) 1. MONOGRAFIE CONTABILA
SOCIETATEA COMERCIALA ALCHI S.A.

Balanta soldurilor la 1. 01. 1995

Solduri initiale

D

C

1012

Capital social

 

8.000.000

106

Rezerve

 

2.000.000

111

Fond de dezvoltare

 

500.000

112

Fond de participare a salariatilor la profit

 

200.000

212

Mijloace fixe

7.000.000

2121

 

6.000.000

2123

 

1.000.000

281

Amortizarea imobilizarilor corporale

 

1.000.000

2811

 

8.000.000

2813

 

200.000

261

Titluri de participare

2.000.000

262

Titluri utilizate din activitatea de portofoliu

1.500.000

300

Materii prime

500.000

345

Produse finite

3.800.000

348

Diferente de pret la produse finite

800.000

5121

Disponibil la banca

1.000.000

457

Dividende de plata

 

300.000

404

Furnizori de imobilizari

 

3.000.000

TOTAL

15.000.000

15.000.000


Bilant initial

ACTIV

SUME

PASIV

SUME

Mijloace fixe

6.000.000

Capital social

8.000.000

Titluri de participare

2.000.000

Rezerve

2.000.000

Titluri imobilizate din acivitatea de portofoliu

1.500.000

Fond de dezvoltare

500.000

Materii prime

500.000

Dividende cuvenite actionarilor

300.000

Disponibil la banca

1.000.000

Participarea salariatilor la profit

200.000

Produse finite

3.000.000

Furnizori de imobilizari

3.000.000

TOTAL

14.000.000

TOTAL

14.000.000

1) Se majoreaza capitalul social prin emisiunea de noi actiuni in numerar, in urma Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor: nr. actiuni 1.000, valoare nominala 10.000, valoare de emisie 14.000.

2) Un actionar aduce un aport in natura sub forma unui autoturism, la valoarea de aport de 7.325.000 pentru care emite 570 actiuni.

3) Adunarea Generala a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unei parti a profitului si rezervelor astfel: 2 milioane din profit, 1 milion din rezerve; prin emisiunea a 300 actiuni gratuite.

4) In urma Hotararii Adunarii Generale a actionarilor, unul din actionari hotaraste sa‑si retraga 100 actiuni.

5) Ca urmare a scaderii valorii bursiere a actiunilor pe piata,
A.G.A. hotaraste rascumpararea unui pachet de 200 de actiuni, la pret de rascumparare de 11.350 lei.

6) In urma cresterii valorii actiunilor pe piata, intreprinderea hotaraste revanzarea a 150 actiuni proprii la pret de vanzare de 13.000, iar cu restul de 50 actiuni hotaraste reducerea capitalului social.

7) Ca urmare a emisiunii de actiuni in numerar s‑a inregistrat o crestere a cheltuielilor de constituire in suma de 500.000 lei pe care intreprinderea a achitat‑o prin disponibilul de la banca.

8) Intreprinderea inchiriaza o cladire pe o perioada de 5 ani pentru care plateste o chirie anuala de 2.000.000 lei din disponibilul de la banca (perioada de gestiune = 1 an).

9) Intreprinderea achizitioneaza un proiect de informatica in valoare de 2.000.000 ce se amortizeaza in 3 ani.

10) Intreprinderea produce un proiect de cercetare in valoare de 2.500.000 pe care‑l vinde unui agent economic la pret de vanzare de 2.800.000.

11) Se achizitioneaza de la furnizori pe baza facturii nr. . . . , un mijloc fix in valoare de 2 milioane, durata de functionare fiind de 10 ani.

12) Se primeste un calculator prin donatie de la un agent economic in valoare de 4.000.000.

12 bis) Se inregistreaza amortizarea calculatorului in anul intai de functionare, durata de functionare fiind de 4 ani.

13) Se vinde un mijloc fix in valoare de 800.000, pret de vanzare 500.000, amortizarea pana la data vanzarii 600.000.

14) Se scoate un mijloc fix din functiune, incomplet amortizat, valoarea de intrare 500.000, amortizarea calculata 400.000. Din dezmembrare se obtin piese de schimb in valoare de 150.000.

15) Intreprinderea achizitioneaza 1.000 actiuni in valoare de 10.000 lei, actiuni pe care le‑a platit in proportie de 60%.

16) In cursul anului s‑au aprovizionat cu materii prime in valoare de 1.500.000, materiale consumabile ‑ 800.000, obiecte de inventar ‑ 1.000.000.

17) In cursul perioadei s‑au dat in consum materii prime ‑ 1.800.000, materiale consumabile ‑ 750.000, obiecte de inventar ‑ 1.000.000. Pentru obiectele de inventar se inregistreaza uzura lunara, folosind coeficientul mediu de uzura.

18) Pe parcursul anului s‑au obtinut produse finite la pret prestabilit de 28.000.000.

19) S‑au vandut produse finite la cost prestabilit de 26.000.000, pret de vanzare 36.000.000.

20) Se inregistreaza salariile personalului in valoare de 8.000.000, impozit pe salarii 2.000.000, contributie la pensia suplimentara 3%, fond de somaj 1%.

21) Se inregistreaza datoria unitatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fata de fondul de somaj de 25% si respectiv 5%.

22) Se ridica banii de la banca si se achita salariile personalului (din situatia contului 421).

23) Se achita datoriile fata de terti retinute pe baza salariului (se consulta conturile: 444; 431; 437).

24) Se incaseaza toate creantele de la clienti si se achita datoriile fata de furnizori (se consulta conturile 401; 462; 404; 411; 461).

25) Se inregistreaza amortizarea calculata in cursul anului, in suma de 8.000.000 lei si se majoreaza fondul de dezvoltare.

26) Avand in vedere ca fondul de dezvoltare este de 500.000 lei, se diminueaza acesta ca urmare a achizitionarii de mijloace fixe si se inregistreaza cheltuieli in avans pentru diferenta neacoperita de fond, in valoare de 5.000.000 (3.000.000 Si + 2.000. 000 Rd).

26 bis) Se determina la sfarsitul perioadei costul efectiv al productiei obtinute, in valoare de 25.316.667 si se determina si inregistreaza diferentele de pret aferente productiei obtinute si vandute pe baza formulei:

K x Rc 345 = Rc 348.

27) Se stabileste TVA de plata sau de recuperat aferenta volumului de intrari si iesiri din patrimoniu si se regularizeaza diferenta cu statul.

28) Se repartizeaza cheltuielile si veniturile asupra contului de 'Profit si pierderi' si se stabileste profitul contabil.

29) Se calculeaza si inregistreaza rezerva legala de 5%, din profitul brut.

30) Se calculeaza si inregistreaza, din impozitul pe profit (38%) si se stabileste profitul net.

31) Se scad repartizarile din profit facute in cursul anului, in vederea determinarii profitului ramas de repartizat.

32) Se repartizeaza profitul net ramas de repartizat astfel:

50% pentru fondul de dezvoltare

5% pentru fondul de participare al salariatilor la profit

suma ramasa se acorda actionarilor sub forma de dividende.

33) Se achita impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

Se cere:

1.    Sa se inregistreze in ordine cronologica si sistematica operatiile economico‑financiare si sa se faca analiza contabila a operatiilor economice si financiare.

2.    Sa se indice documentele justificative si sa se intocmeasca cate un exemplar din fiecare.

Rezolvare

ANALIZA CONTABILA

Document justificativ: Statut si contract de societate

1.

A)

I) natura operatiei - majorarea capitalului social prin emisie de actiuni.

II) Se modifica:

-      postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea nominala a actiunilor achizitionate, deci cu o crestere de pasiv de 10.000.000 lei.

-      postul 'Prime legate de capital' cu valoarea diferentei determinand valoarea de emisie si cea nominala a actiunilor, deci cu o crestere de P cu 4.000.000 lei.

-      creantele fata de actionari cu o crestere de activ.

III) Contul 'Capital subscris nevarsat' (1011)

Contul 'Prime de emisiune sau de aport' (1041)

Contul 'Decontari cu asociatii si actionarii privind capitalul' (456)

IV)

D: 456

(+A)

14.000.000

C: 1011

(+P)

10.000.000

1041

(+P)

4.000.000

V)

456 =

%

14.000.000

1011

10.000.000

 

1041

4.000.000

B)

I) natura operatiei ‑ scaderea creantelor fata de actionari.

II) Se modifica:

-      creantele fata de actionari in sensul scaderii cu valoarea de emisie a actiunilor 14. 000. 000

-      postul 'Casa in lei' cu o crestere de 14. 000. 000 lei

III) Contul 'Decontari cu asociatii privind capitalul' (456)

Contul 'Casa in lei' (5311)

IV)

D: 5311

(+A)

14.000.000

C: 456

(-A)

14.000.000

V)

5311 = 456

14.000.000

Document justificativ: Chitanta

C)

I) Trecerea capitalului in categoria 'varsat'.

II) Se modifica:

-      postul 'Capital social nevarsat' in sensul scaderii cu
10. 000. 000

-      postul 'Capitalul subscris varsat' in sensul cresterii cu
10. 000. 000

III) Contul 'Capital subscris nevarsat' (1011)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

IV)

D: 1011

(-P)

10.000.000

C: 1012

(+P)

10.000.000

V)

1011 = 1012

10.000.000

Document justificativ: contract de societate si chitante

a) depunerea numerarului in contul de disponibil la banca

5121 'Disponibil la banca in lei'

= 531 'Casa'

13.000.000

Document justificativ: Foaie de varsamant

2.

I) Majorarea capitalului social prin aducerea unui aport in natura.

II) Se modifica:

-      postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor emise, cu 5.700.000

-      postul 'Mijloace fixe' cu valoarea mijlocului fix adus ca aport 7.325.000

-      postul 'Prime legate de capital' creste cu diferenta determinand valoarea mijlocului fix si valoarea actiunilor emise ‑ 1.625.000.

III) Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Prime de emisiune si aport' (1041)

IV)

D: 212

7.325.000

(+A)

C: 1012

5.700.000

(+P)

1041

1.625.000

(+P)

V)

2125 =

%

7.325.000

1012

5.700.000

1041

1.625.000

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie; Expertiza tehnica

3.

I) Majorarea capitalului social prin incorporarea unei parti din profit si rezerve.

II) Se midifica:

-      postul 'Capital social' in sensul cresterii cu valoarea din profit si rezerve ce se incorporeaza ‑ 3.000.000

-      postul 'Rezerve' in sensul scaderii cu 1.000.000

-      postul 'Repartizarea profitului' in sensul scaderii cu
2. 000. 000

III) Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Rezerve' (106)

Contul 'Repartizarea profitului' (129)

IV)

D: 1061

(‑P)

1.000.000

129

(‑P)

2.000 000

C: 1012

(+P)

3.000.000

V)

% = 1012

3.000.000

106

1.000.000

129

2.000.000

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

4.

A)

I) retragerea de actiuni

II) se modifica:

-      postul 'Capitalul social' in sensul scaderii cu valoarea actiunilor 1.000.000

-      creantele fata de actionari in sensul scaderii tot cu
1.000.000 lei

III) Contul 'Decontari cu asociatii privind capitalul' (456)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

IV)

D: 1012

(‑P)

1.000.000

C: 456

(‑A)

1.000.000

V)

1012 = 456

1.000.000

B)

1) Achitare datorii fata de actionari

2) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' care scade cu valoarea de
1.000.000

-      creantele fata de actionari in sensul cresterii cu valoarea de 1.000.000

3) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Decontari cu asociatii privind actionarii' (456)

IV)

D: 456

(+A)

1.000.000

C: 5121

(‑A)

1.000.000

V)

456 = 5121

1.000.000

Document justificativ: ordin de plata sau chitanta

5.

I) Rascumpararea actiunilor proprii

II) Se modifica:

-      postul 'Actiuni proprii' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor rascumparate 2.270.000

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu
2.270.000

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 502

(+A)

2.270.000

C: 5121

(‑A)

2.270.000

V)

502 = 5121

2.270.000

6.

I) Revanzarea actiunilor

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul cresterii cu valoarea actiunilor vandute 1.950.000

-      postul 'Actiuni proprii' in sensul scaderii cu valoarea de rascumparare a actiunilor 1.702.500

-      postul 'Venituri din titluri de plasament' in sensul cresterii cu diferenta dintre valoarea de vanzare si cea de rascumparare a actiunilor 247.500

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Venituri din cedarea titlurilor de plasament' (764)

IV)

D: 5121

(+A)

1.950.000

C: 502

(‑A)

1.702.500

764

(+P)

247.500

V)

5121 =

%

1.950.000

502

1.702.500

764

247.500

B)

I) Anularea a 50 de actiuni

II) Se modifica:

-      postul 'Actiuni proprii' in sensul scaderii, deci minus de activ

-      postul 'Capital social' in sensul scaderii cu 500.000

-      postul 'Rezerve' in sensul scaderii cu 67.500

III) Contul 'Actiuni proprii' (502)

Contul 'Capital subscris varsat' (1012)

Contul 'Rezerve' (106)

IV)

D: 1012

(‑P)

500.000

106

(‑P)

67.500

C: 502

(‑A)

567.500

V)

% = 502

567.500

1012

500.000

1061

67.500

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

7.

I) Cresterea cheltuielilor de constituire

II) Se modifica:

-      postul 'Cheltuieli de constituire' care cresc cu
500.000 deci plus activ

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu
500.000, deci minus de A.

III) Contul 'Cheltuieli de constituire' (201)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 201

(+A)

500.000

C: 5121

(‑A)

500.000

V)

201 = 5121

500.000

Document justificativ: chitanta sau ordin de plata

8.

A)

I) Inchiriere cladire de la terti

II) Se modifica:

-      postul 'Concesiuni, brevete si alte valori asimilate' in sensul cresterii cu valoarea chiriei platite pe 5 ani,
10.000.000

-      postul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' in sensul cresterii cu 10.000.000

III) Contul 'Concesiuni, brevete si alte valori asimilate' (205)

Contul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' (167)

IV)

D: 205

(+A)

10.000.000

C: 167

(+P)

10.000.000

V)

205 = 167

10.000.000

Document justificativ: Contract de inchiriere

B)

I) Achitare cota normala din imprumut

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu valoarea ratei lunare de imprumut 200.000

-      postul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' in sensul scaderii cu 2.000.000

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Alte imprumuturi si datorii asimilate' (167)

IV)

D: 167

(‑P)

2.000.000

C: 5121

(‑A)

2.000.000

V)

167 = 5121

2.000.000

Document justificativ: Ordin de plata

C)

I) Amortizarea pe anul in curs

II) Se modifica:

-      postul 'Amortizarea imobilizarilor necorporale' in sensul cresterii cu 2.000.000, deci plus de pasiv

-      postul 'Cheltuieli cu amortizarile' in sensul cresterii cu 2.000.000, deci plus de activ

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' (280)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

 D: 681

(+A)

2.000.000

C: 280

(+P)

2.000.000

V)

6811 = 2805

2.000.000

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii imobilizarilor necorporale

9.

A)

I) Achizitionarea unui proiect de informatica

II) Se modifica:

-      postul 'Alte imobilizari necorporale' in sensul cresterii cu valoarea proiectului achizitionat 2.000.000

-      postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul cresterii cu
2.360.000

-      TVA deductibil cu 360.000

III) Contul 'Alte imobilizari necorporale' (208)

Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 208

(+A)

2.000.000

4426

360.000

C: 404

(+P)

2.360.000


V)

% = 404

2.360.000

208

2.000.000

4426

360.000

Document justificativ: Factura

B)

I) Amortizarea proiectului de informatica

II) Se modifica:

-      postul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' in sensul cresterii cu 666.667, deci plus de pasiv

-      postul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarea' in sensul cresterii cu valoarea de 666.667, deci plus de activ

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile necorporale' (280)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

D: 681

(+A)

666.667

C: 280

(+P)

666.667

V)

 6811 = 2808

666.667

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii

10.

A)

I) Obtinerea unui proiect de cercetare

II) Se modifica:

-      postul 'Cheltuieli de cercetare si dezvoltare' in sensul cresterii cu valoarea proiectului 2.500.000

-      postul 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' in sensul cresterii cu valoarea de 2.500.000

III) Contul 'Cheltuieli de cercetare si dezvoltare' (203)

Contul 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' (721)

IV)

D: 203

(+A)

2.500.000

C: 721

(+P)

2.500.000

V)

203 = 721

2.500.000

Document justificativ: Situatie de lucrari sau bon de predare

B)

I) Vanzarea proiectului de cercetare

II) Se modifica:

-      postul 'Venituri din operatii de capital' in sensul cresterii cu valoarea de vanzare a proiectului 2.800.000

-      postul 'Debitori diversi' in sensul cresterii, deci plus de activ

-      postul 'TVA colectat' in sensul cresterii cu 504.000 lei

III) Contul 'Debitori diversi' (461)

Contul 'Venituri din operatii de capital' (772)

Contul 'TVA colectat' (4427)

IV)

D: 461

(+A)

3.304.000

C: 772

(+P)

2.800.000

4427

(+P)

504.000

V)

461 =

%

3.304.000

7721

2.800.000

4427

504.000

Document justificativ: Factura

I) Descarcarea gestiunii de proiecte vandute

6721 = 203

2.500.000

II) Se modifica cheltuielile exceptionale privind operatiunile de capital, cu valoarea de intrare a proiectelor de informatica, in sensul cresterii (+A) sI postul cheltuieli de cercetare-dezvoltare, cu aceeasi valoare, dar in sensul scaderii (-A).

III) Conturile folosite:

-      Cheltuieli privind activele cedate (6721)

-      Cheltuieli de cercetare dezvoltare (203)

IV) D: 6721 (+A)       2.500.000

 C: 203 (-A)         2.500.000

11.

A)

I) Achizitionare mijloc fix

II) Se modifica:

-      postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul cresterii cu valoarea de achizitionare a mijlocului fix 2.000.000

-      postul 'TVA deductibil' in sensul cresterii cu 360.000, deci plus de activ

III) Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 212

(+A)

2.000.000

4426

(+A)

360.000

C: 404

(+P)

2.360.000

V)

% = 404

2.360.000

2123

2.000.000

4426

360.000

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie

B)

I) Amortizarea mijlocului fix

II) Se modifica:

-      postul 'Cheltuieli de exploatare cu amortizarile' cu 200.000

-      postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul cresterii cu valoarea de 200.000, deci plus de pasiv

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

IV)

D: 6811

(+A)

200.000

C: 2813

(+P)

200.000

V)

6811 = 2813

200.000

Document justificativ: Situatie de calcul al amortizarii

12.

I) Primire calculator din donatie

II) Se modifica:

-      postul 'Mijloace fixe' in sensul cresterii cu valoarea mijlocului fix primit, deci cu 4.000.000

-      postul 'Subventii pentru investitii' in sensul cresterii cu
4.000.000

III) Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Subventii pentru investitii' (131)

IV)

D: 212

(+A)

4.000.000

C: 131

(+P)

4.000.000

V)

 2128 = 131

4.000.000

Document justificativ: Act de donatie

12 bis.

Se inregistreaza amortizarea calculatorului in anul intrarii in functionare, durata de functionare fiind de 4 ani.

A)

I) Inregistrarea amortizarii calculatorului

II) Operatia economica produce modificari in patrimoniu astfe:

-      se inregistreaza o crestere a cheltuielilor de exploatare privind amortizarile (+A) si o crestere a amortizarii mijloacelor fixe (+P)

III) Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

Contul 'Amortizarea imobilizarilor corporale' (281)

IV)

 D: 681

(+A)

500.000

 C: 281

(+P)

500.000

V)

681 = 281

500.000

B)

I) Reluarea donatiei la venituri

II) Se inregistreaza o scadere a subventiilor pentru investitii (‑P) si in acelasi timp o crestere a veniturilor exceptionale din operatiuni de capital, cu valoarea amortizarii (+P)

III) Contul 'Subventii pentru investitii' (131)

Contul 'Venituri din operatiuni de capital' (772)

IV)

D: 131

(‑P)

500.000

C: 772

(+P)

500.000

V)

 131 = 772

500.000

13.

A)

I) Vanzare mijloc fix

II) Se modifica:

-      postul 'Debitori diversi' in sensul cresterii cu 500.000 (valoare mijloc fix la care se adauga TVA colectat)

-      postul 'Venituri din operatii de capital' in sensul cresterii cu valoarea mijlocului fix ‑ 500.000

-      postul 'TVA colectat' creste cu 90.000

III) Contul 'Debitori diversi' (461)

Contul 'Venituri din operatii de capital' (772)

Contul 'TVA colectat' (4427)

IV)

D: 461

(+A)

590.000

C: 772

(+P)

500.000

C: 4427

(+P)

90.000

V)

461 = %

590.000

7721

500.000

4427

90.000

Document justificativ: Factura

B)

I) Descarcarea gestiunii de mijloace fixe

II) Se modifica:

-      postul 'Mijloace fixe' scade cu valoarea de 800.000

-      postul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' in sensul cresterii, deci plus de A, cu 200.000

-      postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul scaderii cu 600.000

III) Contul 'Mijloace fixe' (212)

Contul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' (672)

Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

IV)

D: 2813

(‑P)

600.000

D: 6721

(+A)

200.000

C: 2123

(‑A)

800.000

V)

% = 2123

800.000

2813

600.000

6721

200.000

14.

A)

I) Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

II) Se modifica:

-      postul 'Mijloace fixe' in sensul reducerii cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe 500.000

-      postul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' in sensul reducerii cu 400.000

-      postul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' cu diferenta determinand valoarea de intrare a mijlocului fix si amortizarea calculata ‑ 100.000

III) Contul 'Amortizari privind imobilizarile corporale' (281)

Contul 'Cheltuieli privind operatiile de capital' (672)

Contul 'Mijloace fixe' (212)

IV)

D: 2813

(‑P)

400.000

D: 6721

(+A)

100.000

C: 212

(‑A)

500.000

V)

% = 2123

500.000

2813

400.000

6721

100.000

Document justificativ: Proces verbal de casare

B)

I) Obtinere de piese de schimb

II) Se modifica:

-      postul 'Materiale consumabile' in sensul cresterii cu
150.000, deci plus de A

-      postul 'Venituri exceptionale din operatii de gestiune' in sensul cresterii cu 150.000, plus de P

III) Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Venituri exceptionale din operatii de gestiune' (771)

IV)

D: 301

(+A)

150.000

C: 771

(+P)

150.000

V)

3014 = 7718

150.000

Document justificativ: Bon de predare

15.

A)

I) Achizitionare 1.000 actiuni in valoare de 1.000 lei actiunea

II) Se modifica:

-      postul 'Titluri de participare' in sensul cresterii cu
10.000.000, deci plus de A

-      postul 'Datorii comerciale' in sensul cresterii cu
6.000.000, plus de P

-      postul 'Imobilizari financiare' in sensul scaderii cu
4.000.000, minus de A

III) Contul 'Titluri de participare' (261)

Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare' (269)

IV)

D: 261

(+A)

10.000.000

C: 404

(+P)

6.000.000

C: 269

(‑A)

4.000.000

V)

261 = %

10.000.000

404

6.000.000

269

4.000.000

B)

I) Platit furnizori de imobilizari

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca in lei' in sensul scaderii cu
6.000.000, minus de A

-      postul 'Furnizori de imobilizari' in sensul scaderii cu
6.000.000, minus de P

III) Contul 'Furnizori de imobilizari' (404)

Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

IV)

D: 404

(‑P)

6.000.000

C: 5121

(‑A)

6.000.000

V)

404 = 5121

6.000.000

Document justificativ: ordin de plata

16.

A)

I) Aprovizionare cu materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar

II) Se modifica:

-      postul 'Materii prime' in sensul cresterii cu valoarea de 1.500.000, plus de A

-      postul 'Materiale consumabile' in sensul cresterii cu valoarea de 800.000, plus de A

-      postul 'Obiecte de inventar' in sensul cresterii cu 1.000.000, plus de A

-      postul 'Furnizori” in sensul cresterii cu 3.894.000, plus de P

III) Contul 'Materii prime' (300)

Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Obiecte de inventar' (321)

Contul 'Furnizori' (401)

Contul 'TVA deductibil' (4426)

IV)

D: 300

(+A)

1.500.000

D: 301

(+A)

800.000

D: 321

(+A)

1.000.000

D: 4426

(+A)

594.000

C: 401

(+P)

3.894.000

V)

% = 401

3.894.000

300

1.500.000

3011

800.000

321

1.000.000

4426

594.000

Document justificativ: Nota de receptie; Aviz de expeditie


17.

A)

I) Darea (trecerea) in consum a materiilor prime

II) Se modifica:

-      postul 'Materii prime' in sensul scaderii cu valoarea lor de 800.000 (‑A)

-      postul 'Cheltuieli cu materiile prime' in sensul cresterii cu 800.000

III) Contul 'Materii prime' (300)

Contul 'Cheltuieli cu materiile prime' (600)

IV)

D: 600

(+A)

800.000

C: 300

(‑A)

800.000

V)

600 = 300

800.000

Document justificativ: Fisa limita de consum; Bon de consum

B)

I) Trecerea in consum a materialelor consumabile

II) Se modifica:

-      postul 'Materiale consumabile' in sensul scaderii cu
750.000 (‑A)

-      postul 'Cheltuieli cu materiale consumabile' in sensul cresterii cu 750.000 (+A)

III) Contul 'Materiale consumabile' (301)

Contul 'Cheltuieli cu materiale consumabile' (601)

IV)

D: 601

(+A)

750.000

C: 301

(‑A)

750.000

V)

601 = 3011

750.000

Document justificativ: Fisa limita de consum; Bon de consum

C)

I) Dat in consum obiecte de inventar

II) Se modifica:

-      postul 'Obiecte de inventar' in sensul scaderii cu
1.000.000 (‑A)

-      postul 'Cheltuieli cu obiecte de inventar' in sensul cresterii cu 1.000.000 (+A)

III) Contul 'Obiecte de inventar' (322)

Contul 'Cheltuieli cu obiecte de inventar' (602)

IV)

D: 602

(+A)

1.000.000

C: 322

(‑A)

1.000.000

V)

602 = 322

1.000.000

Document justificativ: Bon de consum

18.

A)

I) Obtinere de produse finite

II) Se modifica:

-      postul 'Produse finite' in sensul cresterii cu 28.000.000 (+A)

-      postul 'Venituri din productia stocata' in sensul cresterii cu 28.000.000 (+P)

III) Contul 'Produse finite' (345)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)

D: 345

(+A)

28.000.000

C: 711

(+P)

28.000.000

V)

345 = 711

28.000.000

Document justificativ: Bon de predare

19.

A)

I) Vandut produse finite

II) Se modifica:

-      postul 'Clienti' in sensul cresterii cu 42.480.000 (+A)

-      postul 'TVA colectat' in sensul cresterii cu 6.480.000 (+P)

-      postul 'Venituri din vanzarea produselor finite' in sensul cresterii cu 36.000.000 (+P)

III) Contul 'Clienti' (411)

Contul 'TVA colectat' (4427)

Contul 'Venituri din vanzarile produselor finite' (701)

IV)

D: 411

(+A)

42.480.000

C: 701

(+P)

36.000.000

C: 4427

(+P)

6.480.000

V)

 411 = %

42.480.000

701

36.000.000

4427

6.480.000

Document justificativ: Factura

B)

I) Descarcarea gestiunii de produse finite

II) Se modifica:

-      postul 'Produse finite' in sensul scaderii cu 26.000.000 (‑A)

-      postul 'Venituri din productia stocata' in sensul scaderii cu 26.000.000 (‑P)

III) Contul 'Produse finite' (345)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)

 D: 711

(‑P)

26.000.000

C: 345

(‑A)

26.000.000

V)

711 = 345

26.000.000

20.

A)

I) Inregistrarea salariilor personalului

II) Se modifica:

-      postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul cresterii cu 8.000.000 (+P)

-      postul 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' in sensul cresterii cu 8.000.000 (+A)

III) Contul 'Personal ‑ salarii datorate' (421)

Contul 'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' (641)

IV)

D: 641

(+A)

8.000.000

C: 421

(+P)

8.000.000

V)

641 = 421

8.000.000

Document justificativ: Stat de salarii

B)

I) Inregistrarea impozitului pe salarii, pensiei suplimentare, fondului de somaj

II) Se modifica:

-      postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul reducerii cu 2.320.000 (‑P)

-      postul 'Contributia personalului la fondul de somaj' in sensul cresterii cu 240.000 (+P)

-      postul 'Impozite pe salarii' in sensul cresterii cu
2.000.000 (+P)

-      postul “Contributia personalului la pensia suplimentara” in sensul cresterii 180.000 (+P)

III) Contul 'Personal ‑ salarii datorate' (421)

Contul 'Contributia personalului la fondul de somaj' (431)

Contul 'Impozite pe salarii' (444)

Contul 'Contributia personalului pentru pensia suplimentara'

IV)

D: 421

(‑P)

2.320.000

C: 431

(+P)

240.000

437

(+P)

80.000

444

(+P)

2.000.000

V)

421 = %

2.320.000

4312

240.000

4372

80.000

444

2.000.000

Document justificativ: Stat de salarii

21.

I) Inregistrarea datoriei intreprinderii fata de bugetul asigurarilor sociale si fondului de somaj

II) Se modifica:

-      postul 'Contributia intreprinderii la formarea fondului de somaj' in sensul cresterii cu 400.000 (+P)

-      postul 'Contributia intreprinderii la bugetul asigurarilor sociale' in sensul cresterii cu 2.000.000 (+P)

-      postul 'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala'

III) Contul 'Contributia intreprinderii la formarea fondului de somaj' (+A)

Contul 'Contributia intreprinderii la bugetul asigurarilor sociale'

Contul 'Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala'

IV)

D: 645

(+A)

2.400.000

C: 431

(+P)

2.000.000

437

(+P)

400.000

Fond de somaj - 8.000.000 x 5% = 400.000

Asigurari sociale

2.000.000+

8.000.000 x 25% =

240.000

2.240.000

V)

6451 = 4311

2.000.000

6452 = 437

400.000

Document justificativ: Nota contabila si Situatie de calcul

22.

A)

I) Ridicarea numerarului de la banca

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu 3.280.000 (‑A)

-      postul 'Casa' in sensul cresterii cu 3.280.000 (+A)

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Casa' (5311)

Contul “Viramenete interne” (581) - cont bifractional (A/P)

IV)

D: 5311

(+A)

3.280.000

C: 5121

(‑A)

3.280.000

V)

581 = 5121

3.280.000

5311 = 581

3.280.000

Document justificativ: Dispozitie de incasare

B)

I) Achitarea salariilor angajatilor

II) Se modifica:

-      postul 'Casa' in sensul scaderii cu 3.280.000 (‑A)

-      postul 'Personal ‑ salarii datorate' in sensul scaderii cu
3.280.000 (‑P)

III) Contul 'Casa' (5311)

Contul 'Personal ‑ salarii datorate'  (421)

IV)

D: 421

(‑P)

C: 5311

(‑A)

V)

421 = 5311

3.280.000


23.

I) Achitarea datoriei fata de terti, retinute din salarii

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul scaderii cu 4.720.000 (‑A)

-      postul 'Contributia personalului la fondul de somaj' in sensul reducerii cu 480.000 (‑P)

-      postul 'Contributia la fondul de pensii' in sensul scaderii cu 2.240.000 (‑P)

-      postul 'Impozit pe salarii' 2.000.000 (‑P)

III) Contul 'Conturi la banci in lei' (5121)

Contul 'Contributia personalului la fondul de somaj' (437)

Contul 'Contributia personalului la fondul de pensii' (431)

Contul 'Impozit pe salarii' (444)

IV)

D: 431

(‑P)

2.240.000

D: 437

(‑P)

480.000

D: 444

(‑P)

2.000.000

C: 512

(‑A)

4.720.000

V)

% = 5121

4.720.000

4311

2.000.000

437

400.000

444

2.000.000

4312

2.400.000

4372

80.000

Document justificativ: Stat de plata

24.

A)

I) Incasarea creantelor de la clienti

II) Se modifica:

-      postul 'Disponibil la banca' in sensul cresterii cu
46.374.000 (+A)

-      postul 'Debitori' in sensul scaderii cu 3.894.000 (-A)

-      postul 'Clienti' scade cu 42.480.000 (-A)

III) Contul “Disponibil la banca” (5121), “Debitori diversi” (461), “Clienti” (411)

IV) 5121 - cont de A ä, se debiteaza.

461- cont de A æ, se crediteza.

411 - cont de A æ, se crediteaza.

V)

5121 “Disponibil la banca”

= %

46.374.000

461 “Debitori diversi”

3.894.000

411 “Clienti”

4.248.000

25.

I) Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea si majorarea fondului de dezvoltare

II) Se modifica cheltuielile cu amortizarea in sensul cresterii (+A)

Cresc amortizarile aferente imobilizarilor corporale (+P)

III)

Contul 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele' (681)

Contul 'Amortizarea imobilizarilor corporale' (281)

IV)

D: 681

(+A)

C: 281

(+P)

V)

a)

6811 = %

3.000.000

2811

2.000.000

2813

5.000.000

2818

1.000.000

Document justificativ: Situatia de calcul a amortizarii

26.

A)

I) Diminuarea fondului de dezvoltare pentru mijloacele fixe achizitionate (pentru suma existenta in cont)

II) Se modifica:

-      postul 'Fondul de dezvoltare' in sensul scaderii cu
500.000 (‑P)

-      postul 'Alte fonduri' in sensul cresterii cu 5.000.000 (+P)

III) Contul 'Fondul de dezvoltare' (111)

Contul 'Alte fonduri' (118)

IV)

D: 111

(‑P)

500.000

(‑A)

500.000

V)

111 = 118

500.000

B)

I) Inregistrarea cheltuielilor constatate in avans pentru diferente dintre valoarea mijloacelor fixe achizitionate si achitate, si valoarea fondului de dezvoltare existent.

II)

-      se modifica postul “Cheltuieli inregistrate in avans” in sensul cresterii (+A)

-      se modifica postul “Alte fonduri”, in sensul cresterii (118) (+P)

III) Contul: “Cheltuieli inregistrate in avans” (471)

Contul“Alte fonduri” (118)

IV)

D: 471

(+A)

C: 118

(+P)

V)

471 = 118

4.500.000

Document justificativ: Factura; Proces verbal de receptie; Ordin de plata; Extras de cont

26’.

A)

I) Inregistrarea costului efectiv al productiei obtinute prin stabilirea diferentelor de pret aferente (pentru determinarea costului efectiv al productiei obtinute se insumeaza cheltuielile de exploatare)

Costul efectiv = 25.316.667

Diferentele de pret = 28.000.000 ‑ 25.316.667 = 2.683.333

(diferenta favorabila)

Cand costul efectiv este mai mare decat costul prestabilit, rezulta o diferenta nefavorabila, iar suma se inregistreaza in negru.

Cand costul efectiv este mai mic decat costul prestabilit, rezulta o diferenta favorabila, suma inregistrandu-se in rosu (chenar).

II) Se modifica postul 'Produse finite' prin inregistrarea diferentei de pret favorabile, in sensul scaderii (se inregistreaza in rosu suma) si se modifica si costul produselor inregistrate in contul 711 'Venituri din productia stocata' in sensul scaderii (fiind diferenta favorabila)

III) Contul 'Diferente de pret la produse finite' (348)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV)
348: Cont de A (‑) = inregistreaza suma in D in rosu

711: Cont de P (‑) = inregistreaza suma in C in rosu

V)

 348 = 711

2.683.333

Document justificativ: Situatia de calcul a costului efectiv al productiei

B)

I) Determinarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute

Situatia de calcul a diferentelor de pret

K x Rc 345 = 0,1095387 x 26. 000. 000 = 2.848.006

II) Se modifica:

-      postul 'Produse finite' iesite din patrimoniu in sensul scaderii, deoarece costul efectiv aferent produselor finite obtinute si vandute este mai mic decat costul prestabilit, deci se va inregistra o scadere de A la diferentele de pret (‑A); de asemenea se inregistreaza o scadere a veniturilor din productia stocata aferenta produselor iesite din patrimoniu (‑P)

III) Contul 'Diferente de pret la produse finite' (348)

Contul 'Venituri din productia stocata' (711)

IV

D: 711

(‑P)

(suma in rosu)

C: 348

(‑A)

(suma in rosu)

V)

 711 = 348

2. 848. 006

27.

A.

I) Determinarea TVA de plata

II) Scade TVA‑ul deductibil (‑A) si scade TVA‑ul colectat (‑P); diferenta neacoperita reprezinta TVA de plata (+P)

III) TVA deductibil 4426 (‑A) ‑ se crediteaza

TVA colectat 4427 (‑P) ‑ se debiteaza

TVA de plata 4423 (+P) ‑ se crediteaza

IV)

4427 = %

4426

1. 314. 000

4423

5. 760. 000

B.

I)

‑ plata TVA‑ului         

4423 = 5121            5. 760. 000

II) - scad datoriile fata dee bugetul de stat pentru taxa pe valoare adaugata (-P) sI scad disponibilitatile din banca (-A)

III) - contul 4423 “TVA de plata”

                   5121 “Conturi curente in banci”

IV) - D: 4423 (-P)

C: 5121 (-A)

4423=5121      5.760.000

Document justificativ: Situatia de calcul a TVA si Dispozitia de plata; Extras de cont

28.

I) Repartizarea cheltuielilor si veniturilor asupra contului de profit si pierderi

II) Conturile de cheltuieli din clasa '6'‑a se repartizeaza asupra contului de profit si pierderi; acestea sunt conturi de cheltuieli, de A, deci scad si se crediteaza, iar contul de rezultate va prelua pe debit toate cheltuielile

121 'Profit si pierderi'

=%

600 'Cheltuieli cu materiile prime'

1. 800. 000

601 'Cheltuieli cu materiale consumabile'

750. 000

602 'Cheltuieli cu obiectele de inventar'

1. 000. 000

641 'Cheltuieli cu salariile datorate'

8. 000. 000

6451 'Cheltuieli cu asigurarile sociale'

2. 000. 000

6452 'Cheltuieli cu fondul de somaj'

400. 000

6811 'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile'

11. 366. 667

6721 'Cheltuieli privind activele cedate

2. 800. 000

Conturile de venituri din clasa 7 a planului de conturi se repartizeaza la sfarsitul perioadei sau exercitiului asupra contului de rezultate, acesta preluand veniturile in partea de credit.


%                                 =

121 'Profit si pierderi'

43. 862. 173

701 'Venituri din vanzarea produselor finite'

 

36. 000. 000

711 'Venituri din productia stocata'

 

2. 164. 673

721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale'

 

2. 500. 000

764 'Venituri din titluri de plasament

 

247. 500

7718 'Venituri din operatiuni de gestiune'

 

150. 000

7721 'Venituri din cedarea activelor'

 

3. 300. 000

7728 'Alte venituri exceptionale din operatiuni de capital

 

500. 000

Document justificativ: Situatia de repartizare a cheltuielilor si veniturilor

29.

I) Constituirea rezervelor legale de 5%

-      profit brut 16. 745. 506 x 5% = 837. 275

II) Cresc rezervele legale (+P) si cresc repartizarile din profit (+A)

III) Conturile folosite:
106 'Rezerve' (+P) ‑ C
129 'Repartizarea profitului' (+A) ‑ D

129 'Repartizarea profitului'

= 1061 'Rezerve'

837. 275

30.

Stabilirea profitului si calculul impozitului pe profit

-      Impozit 15. 908. 231 x 38% = 5. 345. 118

Profitul net 15. 908. 231 ‑ 5. 345. 118 = 10. 563. 113

-      cresc cheltuielile cu impozitul pe profit (+A), scade profi­-
tul (‑P)

691 'Cheltuieli cu impozitul pe profit' (+A) ‑ D

441 'Impozit pe profit' (+P) ‑ C

691 'Cheltuieli cu impozitul' = 441 'Impozit pe profit'     5345118

-      repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultate

121 'Profit si pierdere' = 691 'Impozit pe profit'        5345118

31.

Scaderea repartizarilor din profit facute in cursul anului:

-      scad repartizarile din profit (‑A) si scade profitul ramas de repartizat (‑P)

129 'Repartizarea profitului' (‑A) ‑ C

121 'Profit si pierderi' (‑P) ‑ D

121 'Profit si pierderi'

= 129 'Repartizarea  profitului'

2. 837. 275

Document justificativ: Proces verbal al A.G.A.

32.

Repartizarea profitului net pe destinatii:

-      fond de dezvoltare ‑ 50%

-      fond de participare la profit ‑ 5%

-      dividende ‑ restul

121 'Profit si pierderi'

= %

111 'Fond de dezvoltare'

3. 862. 919

112 'Fond de participare la profit'

386. 297

457 'Dividende de plata'

4. 313. 897

33.

Plata impozitului pe profit

441 'Impozit pe profit' = 5121 'Disponibil la banca'

3. 862. 919

Document justificativ: Proces verbal al A. G. A.

Nota: operatiile 31 si 32 se efectueaza dupa aprobarea bilantului contabil anual de catre A.G.A. Practic, inregistrarile se fac in exercitiul urmator.


ANEXA 1

REGISTRUL JURNAL
ALCHI SRL

Nr.

Data inreg.

Docu-

EXPLICATII

Simboluri conturi

Sume

crt.

ment

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

95/12/31

1

Majorare capital social

456.000.

1011.000.

10000000.00

10000000.00

2

95/12/31

1

Majorare capital social

456.000.

1041.000.

4000000.00

4000000.00

3

95/12/31

2

Incasarea contraval. actiunilor

5311.000.

456.000.

14000000.00

14000000.00

4

95/12/31

3

Trecerea cap. soc. in categ. 'varsat'

1011.000.

1012.000.

10000000.00

10000000.00

5

95/12/31

4

Depunere nr. la banca

5121.000.

5311.000.

13000000.00

13000000.00

6

95/12/31

5

Maj. cap. soc. prin aport in natura

2125.000.

1012.000.

5700000.00

5700000.00

7

95/12/31

5

Maj. cap. soc. prin aport in natura

2125.000.

1041.000.

1625000.00

1625000.00

8

95/12/31

6

Maj. cap. soc. prin incorporarea profitului si rezerv.

1061.000.

1012.000.

1000000.00

1000000.00

9

95/12/31

6

Maj. cap. soc. prin incorporarea profitului si rezerv.

129.000.

1012.000.

2000000.00

2000000.00

10

95/12/31

7

Retragerea unui actionar

1012.000.

456.000.

1000000.00

1000000.00

11

95/12/31

8

Achit. dat. fata de actionar

456.000.

5121.000.

1000000.00

1000000.00

12

95/12/31

9

Rascump. actiuni proprii

502.000.

5121.000.

2270000.00

2270000.00

13

95/12/31

10

Revanzarea actiunilor

5121.000.

502.000.

1702500.00

1702500.00

14

95/12/31

10

Revanzarea actiunilor

5121.000.

764.000.

247500.00

247500.00

15

95/12/31

11

Anularea a 50 de actiuni

1012.000.

502.000.

500000.00

500000.00

16

95/12/31

11

Anularea a 50 de actiuni

1061.000.

502.000.

67500.00

67500.00

17

95/12/31

12

Cresterea ch. de constituire

201.000.

5121.000.

500000.00

500000.00

18

95/12/31

13

Inchiriere cladire de la terti

205.000.

167.000.

10000000.00

10000000.00

19

95/12/31

14

Achit. cota anuala de imprumut

167.000.

5121.000.

2000000.00

2000000.00

20

95/12/31

15

Amortizarea imobiliz. nec.

6811.000.

2805.000.

2000000.00

2000000.00

21

95/12/31

16

Achiz. unui proiect de inform.

208.000.

404.000.

2000000.00

2000000.00

22

95/12/31

16

Achiz. unui proiect de inform.

4426.000.

404.000.

360000.00

360000.00

23

95/12/31

17

Amortiz. proiect de inform.

6811.000.

2808.000.

666667.00

666667.00

24

95/12/31

18

Obtinerea unui proiect de cercetare

203.000.

721.000.

2500000.00

2500000.00

25

95/12/31

19

Vanzarea proiectului de cercetare 19

461.000.

7721.000.

2800000.00

2800000.00

26

95/12/13

19

Vanzarea proiectului de cercetare 19

461.000.

4427.001.

504000.00

504000.00

27

95/12/31

20

Descarcarea gestiunii de proiecte vandute

6721.000.

203.000.

2500000.00

2500000.00

28

95/12/31

21

Achizit. unui mijloc fix

2123.000.

404.000.

2000000.00

2000000.00

29

95/12/31

21

Achizit. unui mijloc fix

4426.000.

404.000.

360000.00

360000.00

30

95/12/31

22

Amortizarea mijlocului fix

6811.000.

2813.000.

200000.00

200000.00

31

95/12/31

24

Intrare prin donatie de mijl. fixe

2128.000.

131.000.

4000000.00

4000000.00

32

95/12/31

25

Amortizarea calculator

6811.000.

2818.000.

500000.00

500000.00

33

95/12/31

26

Reluarea donatiei la venituri

131.000.

7728.000.

500000.00

500000.00

34

95/12/31

27

Vanzare de mijl. fix

461.000.

7721.000.

500000.00

500000.00

35

95/12/31

27

Vanzare de mijl. fix

461.000.

4427.001.

90000.00

90000.00

36

95/12/31

28

Descarcare gest. de mijl. fix vandut

2813.000.

2123.000.

600000.00

600000.00

37

95/12/31

28

Descarcare gest. de mijl. fix vandut

6721.000.

2123.000.

200000.00

200000.00

38

95/12/31

29

Scoaterea din functiune a mijl. fix

2813.000.

2123.000.

400000.00

400000.00

39

95/12/31

29

Scoaterea din functiune a mijl. fix

6721.000.

2123.000.

100000.00

100000.00

40

95/12/31

30

Obt. de piese de schimb din dezmembrare

3014.000.

7718.000.

150000.00

150000.00

41

95/12/31

31

Achizit. de actiuni

261.000.

404.000.

6000000.00

6000000.00

42

95/12/31

31

Achizit. de actiuni

261.000.

269.000.

4000000.00

4000000.00

43

95/12/31

32

Achit. titluri

404.000.

5121.000.

6000000.00

6000000.00

44

95/12/31

33

Aproviz. cu mat. prime

300.000.

401.001.

1500000.00

1500000.00

45

95/12/31

33

Aproviz. cu mat. cons.

3011.000.

401.001.

800000.00

800000.00

46

95/12/31

33

Aproviz. cu ob. de inventar

321.000.

401.001

1000000.00

1000000.00

47

95/12/31

33

TVA aferent

4426.000.

401.001

594000.00

594000.00

48

95/12/31

34

Cons. de mat. prime

600.000.

300.000

1800000.00

1800000.00

49

95/12/31

35

Cons. de mat. cons.

601.000.

3011.000.

750000.00

750000.00

50

95/12/31

36

Cons. de ob. de inventar

602.000.

322.000.

1000000.00

1000000.00

51

95/12/31

37

Obtinere produse finite

345.000.

711.000.

28000000.00

28000000.00

52

95/12/31

38

Vanzare produse finite

411.000.

701.000.

36000000.00

36000000.00

53

95/12/31

38

Vanzare produse finite

411.000.

4427.001.

6480000.00

6480000.00

54

95/12/31

39

Desc. gest. prod. finite

711.000.

345.000.

26000000.00

26000000.00

55

95/12/31

40

Inreg. salarii

641.000.

421.001.

8000000.00

8000000.00

56

95/12/31

41

Inreg. retineri din salarii

421.001.

4312.000.

240000.00

240000.00

57

95/12/31

41

Inreg. retineri din salarii

421.001.

4372.000.

80000.00

80000.00

58

95/12/31

41

Inreg. retineri din salarii

421.001.

444.001.

2000000.00

2000000.00

59

95/12/31

42

Inreg. CAS si fond de somaj

6451.000.

4311.000.

2000000.00

2000000.00

60

95/12/31

42

Inreg. CAS si fond de somaj

6452.000.

4371.000.

400000.00

400000.00

61

95/12/31

43

Ridicare nr. de la banca

581.000.

5121.000.

5680000.00

5680000.00

62

95/12/31

43

Ridicare nr. de la banca

5311.000.

581.000.

5680000.00

5680000.00

63

95/12/31

44

Achit. salarii

421.001.

5311.000.

5680000.00

5680000.00

64

95/12/31

45

Achit. dat. fata de terti

4311.000.

5121.000.

2000000.00

2000000.00

65

95/12/31

45

Achit. dat. fata de terti

4312.000.

5121.000.

240000.00

240000.00

66

95/12/31

45

Achit. dat. fata de terti

4371.000.

5121.000.

400000.00

400000.00

67

95/12/31

45

Achit. dat. fata de terti

4372.000.

5121.000.

80000.00

80000.00

68

95/12/31

45

Achit. dat. fata de terti

444.001.

5121.00

2000000.00

2000000.00

69

95/12/31

46

Incasare creante clienti

5121.000.

461.000.

3894000.00

3894000.00

70

95/12/31

46

Incasare creante clienti

5121.000.

411.000.

42480000.00

42480000.00

71

95/12/31

47

Plata dat. fata de furnizori

401.001.

5121.000.

3894000.00

3894000.00

72

95/12/31

47

Plata dat. fata de furnizori

404.000.

5121.000.

6720000.00

6720000.00

73

95/12/31

48

Inreg. amort. ramase de inreg. 49

6811.000.

2811.000.

2000000.00

2000000.00

74

95/12/31

48

Inreg. amortizare

6811.000.

2813.000.

5000000.00

5000000.00

75

95/12/31

48

Inreg. amortizare

6811.000.

2818.000.

1000000.00

1000000.00

76

95/12/31

49

Inreg. chelt. in avans

471.000

118.000

4500000.00

4500000.00

77

95/12/31

50

Diminuare fd. de dezv. pt. mijl. fixe achizit.

111.001.

119.000.

5000000.00

5000000.00

78

95/12/31

51

Inreg. dif. de pret af. prod. finite obt

348.000.

711.000.

‑2683333.00

‑2683333.00

79

95/12/31

52

Inreg. dif. af. prod. finite vandute

711.000.

348.000.

‑2848006.00

-2848006.00

80

95/12/31

53

Det. TVA de plata

4427.001.

4426.000.

1314000.00

1314000.00

81

95/12/31

53

Det. TVA de plata

4427.001.

4423.000.

5760000.00

5760000.00

82

95/12/31

54

Plata TVA

4423.000.

5121.000.

5760000.00

5760000.00

83

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

600.000.

1800000.00

84

95/12/31

555

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

601.000.750000.00

750000.00

85

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

602.000.

1000000.00

1000000.00

86

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

641.000.

8000000.00

8000000.00

87

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

6451.000.

2000000.00

2000000.00

88

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

6452.000.

400000.00

400000.00

89

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

6721.000.

2800000.00

2800000.00

90

95/12/31

55

Repart. chelt. asupra rezult.

121.001.

6811.000.

11366667.00

11366667.00

91

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

701.000.

121.001

36000000.00

36000000.00

92

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

711.000.

121.001.

2164673.00

2164673.00

93

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

721.000.

121.001.

2500000.00

2500000.00

94

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

764.000.

121.001.

247500.00

247500.00

95

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

7718.000.

121.001.

150000.00

150000.00

96

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

7721.000.

121.001.

3300000.00

3300000.00

97

95/12/31

56

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

7728.000.

121.001.

500000.00

500000.00

98

95/12/31

57

Constit. rez. legale

129.000.

1061.000.

837275.00

837275.00

99

95/12/31

58

Inreg. imp. pe profit

691.000.

441.000.

5345118.00

5345118.00

100

95/12/31

58

Inreg. imp. pe profit

121.001.

691.000.

5345118.00

5345118.00

101

95/12/31

60

Inchiderea ct. 129

121.001.

129.000.

2837275.00

2837275.00

102

95/12/31

61

Repart. prof. net

121.001.

111.001.

3862919.00

3862919.00

103

95/12/31

61

Repart. prof. net

121.001.

112.000.

386297.00

386297.00

104

95/12/31

61

Repart. prof. net

121.001.

457.000.

4313897.00

4313897.00

105

95/12/31

62

Plata imp. pe profit

441.000.

5121.000.

5345118.00

5345118.00

106

95/12/31

 

Plata imp. pe profit

0.000.

0.000.

0.00

0.00

107

97/12/31

63

Inchid. fd. de dezv.

111.011

118.000

3862919.00

3862919.00

 

 

 

 

 

446489685.00

446489685.00

Intocmit,                                                              Verificat,

FISA SAH A CONTULUI 121. 001 PROFIT SI PIERDERI
MAG 1: PE CREDIT
LUNA DECEMBRIE 1995

Do­cu­ment

Debitor

Do­cu­ment

Creditor

Cont Debitor

Cont Credito

Suma

Total sume

Explicatii

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

Tot. 701.000

56

0000

56

0000

701.000

121.001

36000000.00

36000000.00

Repart. veniturilor asupra rezult.

 

 

 

 

 

 

36000000.00

Tot. 701.000

56

0000

56

0000

711.000

121.001

2164673.00

2164673.00

Repart. veniturilor asupra rezult.

 

 

 

 

 

 

2164673.00

Tot. 711.000

56

0000

56

0000

721.000

121.001

2500000.00

2500000.00

Repartiz. veniturilor aspra rezult.

 

 

 

 

 

 

2500000.00

Tot. 721.000

56

0000

56

0000

764.000

121.001

247500.00

247500.00

Repartiz. veniturilor aspura rezult.

 

 

 

 

 

 

247500.00

Tot. 764.000

56

0000

56

0000

7718.000

121.001

150000.00

150000.00

Repartiz. veniturilor asupra rezult.

 

 

 

 

 

 

150000.00

Tot. 7718.000

56

0000

56

0000

7721.000

121.001

3300000.00

3300000.00

Repart. veniturilor asupra rezult.