Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» MONOGRAFIE CONTABILA


MONOGRAFIE CONTABILA


MONOGRAFIE CONTABILA

privind contabilitatea principalelor operatii economice ocazionate de activitatea unei societatii comerciale cu activitate de turism

                               I.     Prezentarea societatii.Societatea comerciala Vacanta ta S.R.L. a fost infiintata la 15 ianuarie 1995. Sediul sociatatii este in Romania. Durata societatii este nelimitata.

            Capitalul social al societatii este format din 500 parti sociale cu o valoare nominala de 50 lei/ parte sociala, prin participarea a 2 asociati.

Activitatea societatii comerciale Vacanta ta S.R.L. consta in principal in prestari de servicii ce pot fi grupate astfel:

a)     activitatea de cazare turistica cuprinzand:

- activitatea de cazare propriu-zisa (activitatea hoteliera) desfasurata prin diferite tipuri de unitati de cazare: hoteluri, moteluri, hanuri, vile turistice, cabane;

- activitatea de prestari servicii complementare pentru turisti: servicii de posta, servicii personale (frizerie, coafura, spalatorie, curatatorie, inchirieri de obiecte), servicii de tratament, servicii de agrement, etc.

b)     activitatea de transport turistic de personal cu mijloace proprii de transport;

c)     activitatea de desfacere a marfurilor cuprinzand alimentatia publica si desfacerea marfurilor cu amanuntul prin alte unitati comerciale;

d)     activitatea de productie cuprinzand:

- productia laboratoarelor de cofetarie - patiserie;

- productia alimentara (panificatie, carmangerie, etc.).

e)     alte prestari de servicii.

                             II.     Situatia conturilor la sfarsitul lunii noiembrie 2007 se prezinta  astfel:                                                                                                                        RON

Simbol cont

Denumire cont

Solduri

Debitoare

Creditoare

1012

Capital social subscris varsat

-

25 000

1061

Rezerve legale

-

2 300

1063

Rezerve statutare

-

600

121

Profit si pierdere

-

85 056

212

Constructii

110 000

-

2131

Echipamente tehnologice

20 000

-

2133

Mijloace de transport

40 000

-

2812

Amortizarea constructiilor

-

33 000

2813.1

Amortizarea instalatiilor

-

5 000

2813.2

Amortizarea mijloacelor de transport

-

40 000

301

Materii prime

3 200

-

345

Produse finite

700

-

371

Marfuri

5 300

-

401

Furnizori

-

4 500

4111

Clienti

7 800

-

421

Personal - salarii datorate

-

6 200

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

-

1 225

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

-

589

4313

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

-

481

4314

Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

-

403

4371

Contributia unitatii la fondul de somaj

-

155

4372

Contributia personalului la fondul de somaj

-

62

441

Impozit pe profit

-

980

4423

TVA de plata

-

1 157

444

Impozit pe venituri de natura salariilor

-

872

457

Dividende de plata

-

2 420

5121

Conturi la banci in lei

20 000

-

5311

Casa in lei

3 000

-

TOTAL

210 000

210 000

                          III.     Imobilizarile corporale cuprind:

Nrcrt

Denumire

Valoare de intrare

Data punerii in functiune

Durata normala de functionare

Regimul de amortizare

1

Cladire

110 000

01/01/N-3

10 ani

liniar

2

Cuptor electric

20 000

01/01/N-2

8 ani

liniar

3

Autoturism

40 000

12/12/N-5

5 ani

liniar

      IV.     Pentru elaborarea acestei monografii, trebuie parcurse mai multe etape, dupa cum urmeaza:

1)          Stabilirea soldurilor initiale ale conturilor (existentul valoric la inceputul perioadei de gestiune in fiecare cont). Perioada de gestiune pentru care se intocmeste monografia este de o luna, respectiv luna decembrie;

2)          Intocmirea documentelor contabile pe baza carora s-au intocmit operatiile economice;

3)          Intocmirea formulei contabile pentru fiecare operatie economica si reflectarea lor in Registrul- Jurnal;

4)          Inregistrarea sistematica (in conturi) a operatiilor economice care au avut loc pe parcursul lunii. Se pot folosi FISE DE CONT - formulare tipizate sau formulare liniate;

5)          Intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati la sfarsitul perioadei de gestiune (la sfarsitul lunii decembrie).

6)          Intocmirea bilantului corespunzator starii patrimoniului societatii la sfarsitul perioadei de gestiune (la sfarsitul lunii decembrie).

Operatiile economice ale lunii decembrie 2005

1.     Conform procesului verbal al Adunarii Generale a Asociatilor nr.4/ 05.12.2007 se emit 200 parti sociale la valoarea nominala de 50 lei/parte sociala in scopul majorarii capitalului societatii. Aportul in numerar este limitat la un numar de 20 parti sociale, restul fiind aport in natura.

2.     Conform procesului verbal de predare - primire  nr. 8/06.12.2007 si a notei  contabile  nr. 1/06.12.2007   se inregistreaza aportul in natura astfel:

-  1 instalatie de aer conditionat x 5 500 lei/buc = 5 500 lei sau 110 parti sociale;

-  1 calculator x 3 500lei/ buc = 3 500 lei sau 70 parti sociale

               TOTAL 9 000 lei sau 180 parti sociale.

3.     In baza dispozitiei de incasare nr.10/06.12.2007 se inregistreaza aportul in numerar pentru restul de 20 parti sociale subscrise.

4.     In baza  notei  contabile  nr. 2/06.12.2007 se inregistreaza virarea capitalului subscris nevarsat la categoria subscris varsat.

5.     In baza foii de varsamant  nr. 5/07.12.2007 se depune in cont la banca suma de 1.500 Ron.

6.     Conform procesului verbal al AGA nr.5/10.12.2007 si a notei contabile nr.3/ 10.12.2007 se majoreaza capitalul societatii cu suma de 2.900 lei reprezentand rezervele anului anterior.

7.     In baza facturii fiscale nr. 4214567/11.12.2007 se inregistreaza cumpararea de la S.C. “Camionul“ S.A. a unui microbuz la valoarea de  6.000 lei, TVA 19 %. Microbuzul va fi dat in exploatare in data de 11.12.2007. Durata normala de functionare este de 5 ani.

8.     In baza procesului verbal de scoatere din functiune nr.1/12.12.2007 si a notei contabile nr. 3/12.12.2007  se inregistreaza iesirea din gestiune a autoturismului in valoare de 40.000 lei complet amortizat.

9.     Pe baza facturii fiscale nr. 3489224/13.12.2007 se inregistreaza vanzarea echipamentului tehnologic (cuptor) la valoarea de 18.000 Ron, TVA 19 %.

10.   In baza procesului verbal de scoatere din functiune nr. 2/13.12.2007 se inregistreaza descarcarea gestiunii cu imobilizarile corporale vandute.

11.   In baza  notei  contabile  nr. 4/14.12.2007 se inregistreaza amortizarea lunara a imobilizarilor corporale.

ETAPA II

 

1)          Conform facturii fiscale  nr. 374525/14.12.2007 si a notei de intrare receptie nr. 2/14.12.2007 se inregistreaza aprovizionarea cu marfuri pentru restaurant si bar in valoare de 3 900 Ron, TVA 19 %.  Pentru decontare se emite o fila CEC cu plata in ziua facturarii.

2)          Conform facturii fiscale  nr. 196278/15.12.2007 si a notei de intrare receptie nr. 3/15.12.2007 se inregistreaza aprovizionarea cu plata in numerar a obiectelor de inventar (perdele) in valoare de 1 400 Ron,  TVA 19%.

3)          In baza chitantei nr. 140/15.12.2007, se platesc in numerar cheltuielile de transport, manipulare, incarcare, descarcare in suma de 150 Ron care se fac cu ocazia aducerii obiectelor de inventar in intreprindere.

4)          In baza facturii fiscale  nr. 576756/16.12.2007 se inregistreaza vanzarea catre clientiii restaurantului marfuri de la bar in valoare de  2 000 Ron, TVA 19%, incasarea efectuandu-se in baza chitantei nr. 664752 din aceeasi data.

5)          In baza bonului de consum nr.1 se inregistreaza scoaterea din evidenta a marfurilor vandute.

6)          In baza bonului de consum nr.2 se inregistreaza darea in consum a materiilor prime (existente in stoc) specifice laboratorului de patiserie pentru obtinerea de produse necesare unei receptii.

7)          Se inregistreaza obtinerea din procesul de productie a urmatoarelor produse :

-      pateuri 2 000 buc, la pretul de 0,5 Ron/buc;

-      saleuri 1 600 buc, la pretul de 0,3 Ron/buc;

-      tort 6 buc, la pretul de 50 Ron/buc;

-      savarine 1 200 buc, la pretul de 1,2 lei/buc;

8)          In baza facturii fiscale  nr. 67156/17.12.2007 se inregistreaza vanzarea catre clientii restaurantului a produselor obtinute in cadrul laboratorului in valoare de  4 000 Ron, TVA 19%, incasarea efectuandu-se in baza ordinului de plata nr. 564/18.12.2007

9)          Se inregistreaza descarcarea gestiunii cu produsele finite vandute.

10)      In baza OP-lor  nr.11-20/22.12.2007 se platesc obligatiile fata de stat aferente lunii noiembrie 2007.

11)      In baza cecului de numerar nr. 135/22.12.2007 se inregistraza ridicarea de la banca a sumei de 8 000 lei.

ETAPA III

1)     In baza statului de salarii nr.7/23.12.2007 si a notei contabile nr.6/23.12.2007 se inregistraza salariile brute in suma de 8100 Ron, precum si retinerile aferente salariatilor si societatii pe luna decembrie 2007. Societatea are 6 angajati cu salarii brute egale.

2)     In baza Registrului de casa nr.3/27.12.2007 se platesc obligatiile fata de salariati.

3)     In baza facturii fiscale  nr.95823/27.12.2007 se inregistreaza prestarea de servicii catre clienti in valoare de  20 000 Ron, TVA 19%, incasarea efectuandu-se ulterior.

4)     In baza notei de contabilitate nr. 7/31.12.2007 si a decontului de TVA, se inregistraza inchiderea conturilor 4426 „TVA deductibila“ si 4427 „TVA colectata“.

5)     In baza notei de contabilitate nr. 8/31.12.2007 se inchid conturile de cheltuieli.

6)     In baza notei de contabilitate nr. 9/31.12.2007 se inchid conturile de venituri.

7)     In baza notei de contabilitate nr. 10/31.12.2007 se calculeaza si inregistreaza impozitul pe profit, procentul de calcul este de 16 %.

8)     Conform OP 485/31.12.2007 si a extrasului de cont nr. 25/31.12.2007 se inregistreaza virarea impozitului de profit.

9)     In baza extrasului de cont nr. 251/31.12.2007 se inregistreaza plata catre furnizori a  facturii fiscale nr. 4214567/11.12.2007, si a restului datoriilor catre furnizori.

10)   In baza extrasului de cont nr. 251/31.12.2007 se inregistreaza incasarea tuturor creantelor fata de clienti.

11)   In baza notei de contabilitate nr.11/31.12.2007 se inchide contul „Cheltuieli cu impozitul pe profit“.

REGISTRUL JURNAL

luna _____________ anul_______

Nr. crt

Data inregistrarii

Document

Explicatii

Conturi

Sume

D

 C

D

CTOTAL
D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

Unitatea

NOTA DE CONTABILITATE

Nr. doc.

Data

 

Zi

Luna

An

 

Nr. crt.

Explicatii

Simbol cont

Suma

 

Debitor

Creditor

 

 

 

Intocmit

Verificat

Total

 

 

 

Furnizor

Nr. ord. Registrul

Comertului/an

C.U.I.

Sediul

(localitatea, str., nr.)

Judetul

Contul

Banca

Capital social

FACTURA FISCALA

Nr. facturii

Data (ziua, luna, anul)

Nr. aviz insotire

(daca este cazul)

Seria       Nr.

Cumparator

Nr. ord. Registrul Comertului/an

C.U.I.

Sediul

(localitatea, str., nr.)

Judetul

Contul

Banca

Cota T.V.A.

Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar (fara T.V.A.)

-lei-

Valoarea

-lei-

Valoarea T.V.A.

-lei-

0

1

2

3

4

5(3x4)

6

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului

Buletinul/C.I.

Seria    nr.      eliberat(a)

Mijlocul de transport

Nr.

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de                ora

Semnaturile

Total din care:

Accize

X

Semnatura de primire

Total de plata

(col.5+col.6)

Seria          nr.

Unitatea

Nr. ord. Reg. Com./an

C.U.I.

Sediul

CHITANTA Nr.__________

Data              anul      

Am primit de la ………………………………………..…………………….….

Adresa …………………………………………………….……………..……

Suma de…………………….adica……….……………….…………………….

…………………………………………….……………….……………….…

Reprezentand. ……………………………………………………….…………

                                                                          Casier,

ORDIN DE PLATA

NR.

PLATITI

LEI, ADICA

 

 

PLATITOR

___________________________________

COD FISCAL                  DIN CONT

PRIMIREA / ACCEPTAREA

CATRE BENEFICIAR 

____________________________________

                                      IN CONT

 

 

DE LA  BANCA

DE LA  BANCA

SEMNATURA PLATITORULUI                                        DATA EMITERII

 

REPREZENTAND

VETI  PLATI NUMAI PRIN:                LA DATA DE

 

 

Balanta de verificare

 la data de 31 Decembrie 2007

Simbol


Denumire cont

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

D

C

D

C

D

C

D

CTotalloading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
TIPURI DE FORMULE CONTABILE
Procesele financiare existente in cadrul firmei
LUCRARE DE LICENTA Contabilitate si Informatica de Gestiune - Contabilitatea decontarilor cu bugetul asigurarilor si protectiei sociale
Politica si strategia financiara
Contabilitatea operatiunilor de regularizare
Manual Contabilitate EXPERT X5
EXPERTIZA CONTABILA
DESPRE NORMALIZAREA SI REGLEMENTAREA CONTABILITATII IN ETAPA ACTUALA
Inventarierea
Evaluarea patrimoniului in contabilitate
loading...