Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Analiza structurii activului


Analiza structurii activului
Analiza structurii activului

Cea mai sintetica grupare a activelor, pe baza bilantului, este in active imobilizate (fixe) si active circulante. O asemenea analiza procentuala, urmarita static si dinamic , pune in evidenta specificul firmei, gradul de dotare tehnica, viteza cu care se prelucreaza materiile prime si materialele, situatia stocurilor. Pentru o analiza aprofundata se utilizeaza si gruparea activelor imobilizate in trei mari categorii si anume:

1.   imobilizari necorporale (cheltuieli de constituire si cheltuieli de cercetare-dezvoltare, imobilizari necorporale in curs, alte imobilizari);

2.   imobilizari corporale (terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, imobilizari corporale in curs);

3.   imobilizari financiare (titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului, titluri de participare detinute la societati din afara grupului, imobilizari financiare sub forma de interese de participare, alte titluri imobilizate).

O astfel de grupare, pe baza ponderilor, pune in evidenta structura imobilizarilor pe cele trei categorii, ceea ce reflecta politica de investitii a firmei. De asemenea, se poate evidentia si gradul de reinnoire a imobilizarilor corporale.

In analiza structurii activului se utilizeaza o serie de rate, cum sunt:

a)     Rata activelor imobilizate (Rai) se determina ca raport intre activele imobilizate (Ai) si activul total (AT)

Nivelul normal al acestei rate difera de la o firma la alta in functie de ramura sau sectorul de activitate din care face parte.

b)     Rata activelor circulante (Rac) reprezinta ponderea activelor circulante in totalul activelor. Aceasta rata este influentata de profitul firmei si de gradul de dotare tehnica

In legatura cu activele firmei in mod evident apare si problema valorificarii lor. Eficienta se determina prin raportarea cifrei de afaceri sau a profitului la active (in totalitate sau pe categorii).Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
CAPITALURILE -SURSA DE FINANTARE A ACTIVULUI
ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT
Abordari conceptuale privind functiunea financiar-contabila a firmei
PARTICULARITATILE CONTABILITATII EXECUTIEI BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
SISTEMUL DE SALARIZARE ACTUAL DIN ROMANIA
STRUCTURI CALITATIVE ALE CONTULUI DE REZULTATE
ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL LA S.C. ATACA S.A.
EXPERTIZA CONTABILA
Contabilitatea si auditul sub impactul noilor tehnologii
Colectarea cheltuielilor in procesul de productie si formarea costului unitar