Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Stiinte politice


Index » legal » » administratie » Stiinte politice
» ACQUIS-UL COMUNITAR


ACQUIS-UL COMUNITAR


ACQUIS-UL COMUNITAR

 

 

Acquis-ul comunitar reprezinta acel ansamblu de norme care guverneaza raporturile stabilite intre comunitatile europene si statele membre, statele in curs de aderare, statele associate, statele terte, alte organizatii internationale,persoanele fizice si juridice apartinand ori nu statelor membre. Toate aceste raporturi sunt insotite de norme care le reglementeaza.

Date fiind diversitatea si complexitatea normelor dreptului comunitar au fost identificate mai multe pp ce guverneaza ordinea juridica si criteriul de clasificare-ierarhizare a normelor ce compun acquis-ul comunitar.

Pp asimilarii,al incorporarii,absorbtiei dr comunitar in/de catre dr intern(se poate exprima prin aplicarea imediata si directa a dr comunitar si dr intern).

Pp prioritatii,preminentei,prevalentei dr comunitar in raport cu dr intern. Retine atentia majoritatii doctrinare criteriul fortei juridice a normelor ce compun acquis-ul comunitar. Potrivit acestui criteriu avem o clasificare.

In sens larg:

a)     norme cu valoare de lege fundamentala,constitutionala sin u se poate deroga, ele fiind edictate si adoptate de state in temeiul calitatii de subiect de drept international , in temeiul suveranitatii de care statele dispunb)     norme cu valoare de lege ordinara avand character derivate ele fiind edictate si adoptate de institutii in existenta si functionarea lor.

In sens restrans exista 5 categorii de izvoare:

a)     izvoare primare

b)     izvoare derivate sau secundare

c)     acordurile externe ale comunitatii europene

d)     izvoarele complementare

e)     izvoarele nescrise

 

 1) IZVOARELE PRIMARE  sunt edictate si adoptate de state ca subiecte de drept international in temeiul suveranitatii de care dispun,au valoare constitutionala. Izvoarele  primare sunt: tratatele institutive si tratatele modificate.

 

 1) Tratatele institutive sunt:

a) tratatul institutiv comunitar European al carbunelui si otelului semnat de cele 6 state semnatare,semnat la Paris in 1951,tratat ce a intrat in vigoare la 23 iunlie 1952 pentru o perioada de 50 de ani.

b) tratatele de instituire a comunitatilor economice europene (actuala CE) si comunitatea europeana a energiei atomice (EURATOM) – tratate semnate de aceleasi state fondatoare CECA, la Roma in 25 martie 1957 si a intrat in vigoare in ianuarie 1958 pe o perioada nedeterminata motiv pt care si in present tratatele produc efecte. Comunitatea continua sa existe pana la intrarea in vigoare a tratatului de la Lisabona cand UE va dobandi personaliate juridical si se va substitui comunitatii europene continuad sa existe EURATOMUL.

 

 

 2) Tratatele modificate:

a) Tratatul de la Bruxelles din 1965 intrai in vigoare in 1967 si cunoscut ca tratatul instituind o comisie unica si un consiliu unic.

b) Modificarile intervenite in materie financiara succesiv in anii 1970-1975

c) Actul unic European din 1986 intrat in vigoare in 1987

d) Tratatul de la Maastricht, Olanda 1992-1993

e) Tratatul de la Amsterdam din 1997 intrat in vigoare in 1999

f) Trataul de la Nisa 2001-2003

g) si toate acordurile de asociere si actele de aderare a statelor membre.

Izvoarele primare contin o serie de clauze privind intrarea in vigoare,aplicare si incetarea efectelor lor.

 

 2) IZVOARELE DERIVATE sunt edictate si adoptate de institutii in existenta si functionarea lor. Caracterul derivat rezulta din tratalele institutive. Izvoarele derivate sunt regulamentul, decizia, recomandarea, avizul si directiva.

a) regulamentul este izvorul derivate de dr comunitar obligatoriu in toate elementele sale. Orice aplicare incomplete este interzisa. Regulamentul este similar legii din dr intern, opereaza prin generalizare si abstractizare. El este direct aplicabil.

Sub aspectul subiectului de dr intern, regulamentul e obligatoriu pentru subiectele de dr intern din toate statele.  In ce priveste finalitatea si mijloacele, regulamentul este obigatoriu atat ca scop final cat si cu privire la formele si mijloacele prin intermediul carora se ajunge la realizarea scopului final.

b) directiva- urmeaza tehnica legii cadru completata cu decretele de aplicare.Directiva este mai flexibila decat regulamentul,e o norma aplicabila in 2 trepte.

Din punct de vedere al dr intern, directive spre deosebire de regulament, ca regua generala, se adreseaza subiectelor de dr intern numai din anumite state membre. Pe cale de exceptie, directiva se poate adresa si subiectelor de drept intern din toate statele membre, dar cand se intampla acest lucru trebuie specificat in continutul sau.

In ce priveste finalitatea si mijloacele, directive este obligatorie numai cu privire la scopul final propus,de atins,lasand la dispozitia statelor membre acele forme si mijloace prin intermediul carora e posibila atingerea scopului final.

Decizia potrivit art 89 din DCE este norma obligatorie pentru destinatarii desemnati.

Din punct de vedere al subiectului de drept, decizia este asemanatoare directivei ca regula generala si spre deosebire de regulament  e obligatorie pt subiectele de drept intern din anumite state membre.

Din punct de vedere al finalitatii si mijloacelor, decizia este asemanatoare regulametului sis pre deosebire de directive este obligatorie cu privire la scopul final,dar si a mijloacelor prin intermediul carora se ajunge la indeplinirea scopului final.

c) Recomandarea si avizul nu sunt inzvoare derivate,nu tin,nu leaga, nu oblige,au rolul de a orienta conduita subiectelor de drept carora li se adreseaza. Uneori au caracter premergator adaptarii normelor cu forta juridica obligatorie. (avizul conform dat de Parlamentul European).

3) ACORDURILE EXTERNE ALE COMUNITATILOR EUROPENE sunt edictate si adoptate de catre comunitate in temeiul calitatii de subiect de drept international,in temeiul suveranitatii exercitate in comun de statele membre la nivelul comunitar,prin reprezentatii desemneaza sa participle la incheierea unor astfel de acroduri in cadrul institutiilor comunitare.Nivelul ierarhic ocupat de acordurile externe in ordinea juridical a comunitatilor externe- acordurile externe ocupa un loc ierarhic inferior izvoarelor primare,dar un loc ierarhic superior izvoarele derivate. Prin acorduri nu se poate deroga de la prevenirea izvoarelor, dar pot determina modificari ale izvoarelor derivate. (art. 11, 20 din Constitutia Romaniei).

 

 

 

 

4) IZVOARELE COMPLEMENTARE

 

Acestea sunt date de acele categorii de norme care se gasesc in campul si prelungirea izvoarelor primare ale dr comunitar european.:

-        competente exclusiv ale comunitatii europene.

-        Competentele partajate intre comunitatea europeana si statele membre

-        Competente exculsive ale statelor membre

In aceste domenii in care competenta apartine comunitatii europene, orice interventie a statelor membre este prohibitive fiind considerate o violare a tratatelor institutive si modificatoare. Exista domeniu national in care competenta apartine exclusiv statelor. In aceste domenii orice interventie a comunitatii europene este interzisa fiind considerate o violare a prevederilor tratatelor institutive si modificatoare.

Exista domenii sau materii care fac posibila o competenta partajata intre statele menebre si comunitatea europeana.

In cazul competentei partajate in caz de comflic intre normele nationale si norma comunitara, prioritatea apartine normei comunitare.

 

5) IZVOARELE NESCRISE: suntprincipiile generale si metodele de interpretare.

Principiile generale de drept au sediul material in art. 38 din statutul Curtii Internationale de Justitie,nu se confunda cu pp fundamental de dr international. Pp general de drept i se alatura pp avand caracter elenic,acela al neplatii zilelor de greva. Aceste metode sunt puse in valoare cu prilejul solutionarii recursului in interpretare.

 

Caracteristici comunitare:

I) Caracteristicile comunitatilor europene ca entitati de drept international

A)   comunitatile europene sunt asociatii de tip economic integrat

B)    comunitatile europene sunt organizatii internationale

C)    comunitatile europene au o structura institutionala proprie originala

 

 A) Argumente:

a)     privind caracterul economic

- este pus in evidenta de argumentele de text (tratatul institutiv comunitar economic European, EURATOM, CECO).

- obiectivul primar, initial stability prin infiintarea primei comunitati europene viza inlaturarea dezastrelor prduse de cele 2 razboaie mondiale , realizarea bunastarii materiale a populatiei statelor Europei Occidentale privind transferormarea produselor de razboi in produse de pace.

     b) sunt asociatii integrate comunitatilor europene deoarece au luat fiinta prin fuziunea teritoriului statelor membre si a economiei existente pe acestea sau asocierea ariioor geografice ale statelor membre si a economiei existente pe acestea dand nastere unei arii geografice unice,unui teritoriu comun numita paiata comuna,interna, unica.

Realizarea unei astfel de pieti commune a fost posibila prin adoptarea, edictarea si aplicarea unor masuri avand natura multipla.

Masurile de natura juridica sunt in numar de 3:

-        inlaturarea barierelor vamale dintre statele membre si a taxelor adiacente acestora, inlocuirea lor cu taxele vamale commune dintre statele membre si terte;

-        interzicerea discriminarilor de natura publica sau private intemeiata pe cetatenie si nationalitate partinand unor popoare ale statelor diferite, ce stimuleaza concurenta la nivel comunitar;

-        interzicerea ajutoarelor acordate de state ramurilor neperformante ale economiilor nationale ( subventii, stergerea datoriilor, reesaonarea, etc)

-         

B) Comunitatile europene sunt organizate international regionale deschise posibilitatii aderarii tuturor statelor europene sub rezerva independentei unor cerinte avand caracter inchis si supranational.

a) sunt organizatii internationale regionale europene pt k au luat fiinta in temeiul acordului de vointa liber exprimat de statele membre prin reprezenatrea desemnatilor sa participle la negocierea si incheierea tratatelor institutive si modificatoare.

Tratatele institutive reprezinta legea fundamentala cu forta juridical constituita pentru constitutionalisti; sunt tratate internationale multinationale pentru internationalisti.

La aceste comunitati pot adera numai statele europene., Problema Turciei fiind negociata si luand in considerare partea europeana.

b) conditiile pe care statele trebuie sa le indeplineasca in vederea aderarii (conditiile stabilite prin criteriile de la Copenhaga, Madrid, Helsinki), conditiile de natura politica, militara, juridical, economica.

Conditiile de natura politica:

-        respectarea drepturilor in statul candidat la aderare (inclusive rezolvarea problemelor minoritatilor nationale si a copiilor institutionalizati).

-        Existenat unei democratii de pluralitate in statul candidat la aderare. Aderarea la Consiliul Europei confirma ca Romania a indeplinit conditiile de natura politica.

Conditiile de natura militara:

-        vizeaza indeplinirea cerintei potrivit careia statul candidat la aderare sa fie un stat consummator de securitate, dar si furnizor. Prezenta Romaniei la granite de est face posibila inplicarea in securitatea frontierei de Est a U.E.. aderarea Romaniei in 2004 demonstreaza ca tara este in situatia de a fi consummator si furnizor de securitate.

Conditiile de natura juridica: intra sub incidentele angajamentului asumat de stale condidate cu privire la aplicarea imediata, directa si prioritara a dreptului comunitar in dreptul intern al statelor membre. Revizuirea Constitutiei face posibila asumarea unui astfel de angajament (Titulul VII,art 148).

Conditiile de natura economica a caror indeplinire e necesara pentru trecerea la moneda unica:

-        deficitul bugetar (PIB)

-        inflatia, datoria statului catre populatie sa nu depaseasca 60%

-        nivelul dobanzilor pentru creditele acordatw 7-9%

Dobanzilele statutului de stat cu economie de piata functionala in 2004 capabil sa faca fata tensiunilor concurentei la nivel european confirma indeplinirea conditiilor de natura economica.

c) au caracter inchis- procedura parcursa impune acordul atat al institutiilor comunitare cat si acrodul fiecarui stat membru. Caracterul supra-national este avut in vedre in dreptul intern al statelor membre.

 

 

 

 

C)    Structura institutionala proprie originala

 

 Structura institutionala proprie originala este atipica,nonclasa. Consiliul Europei are caracter clasic, este diferit de U.E.Are o sctructura institutionala tripartida:

- un organ de tip deliberativ- Parlamentul

- un organ de tip executive- Comitetul de ministrii

- un secretariat

Potrivit statutului semnat la Londra se gasesc doar cele 3 organe, CEDO este unsigur organ infiintat printr-un act al Consiliului Europei, prin conventia Europeana a Drepturilor omului si cetateanului.

Comunitatile europene au parasit caracterul clasic, avand o structura institutionala cvasipartita. Aceasta strusctura institutionala atipica este pusa in valoare si de diferenta dintre institutiile si organelle comuniatre.

Institutiile comunitare participa direct la decizie ocupand un loc ierarhic superior organelor comunitare care au un caracter ethnic, auxiliar.(pregatesc decizia comunitara, asigura continuitatea institutiilor intre reuniuni, urmaresc aplicarea deciziei comunitare prin intermediul monitorizarii generale si speciale). Exemple de institutii: Consiliul European, Consiliul UE, Comisia Europeana, Parlamentul European, Curtea de Conturi si Banca Central Europeana, Sistemul jurisdictional – Curtea de Justitie a Comitetelor Europene, Tribunalul de prima instanta, tribunalul functiei publice si organele cu caracter auxiliar sunt de forma comitelelor( Comitetul reprezentantilor permanenti, Comitetul regiunilor, Comitetul economic si social.).

 loading...
Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Stiinte-politice


Demografie
Stiinte politice


loading...