Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» PROIECT DE LECTIE - Institutii si puteri in stat


PROIECT DE LECTIE - Institutii si puteri in stat
PROIECT DE LECTIE

 

Unitatea de invatamant: Colegiul Economic “Dionisie Pop MartianAlba Iulia

Profesor:

Disciplina: Cultura Civica

Data: 25.02.

Clasa: a IX-a SAM
Titlul lectiei: Institutii si puteri in stat

Tipul lectiei: Mixta

Obiectiv fundamental: elevul sa realizeze un discurs / eseu despre importanta separarii puterilor in stat

Obiective operationale: elevul sa:

1.defineasca conceptulul: “separarea puterilor in stat”  

2. explice de ce e constitutia legea fundamentala

3. denumeasca cel putin cate o institutie specifica celor trei puteri in stat

4. identifice atributii ale institutiilor statului

5. prezinte modul in care institutiile statului pot coopera

Strategia didactica propusa:

- Sistem metodologic: expunere, problematizare, conversatie

- Resurse materiale: tabla, creta, manualul

- Forme de organizare a activitatii elevilor: frontal, pe grupe

Bibliografie: XXX, Cultura Civica / Antreprenoriala. Clasa a IX-a. Manual pentru Scoala de Arte si Meserii, Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Buc., 2004.

Nr.

crt.

Activitatea profesorului

Obi-ective

Activitatea elevilor

Obser-vatii

1.

Moment organizatoric

- Se pregatesc pentru noua lectie.

Evaluarea poate fi scrisa sau orala.

2.

Evaluarea cunostiintelor anterioare

- Raspund la intrebarile profesorului.

3.

Prezentarea temei ce va fi dezbatuta si a obiectivelor

- Asculta cerintele profesorului privind notiunile pe care trebuie sa le stie la finalul lectiei si/sau pentru ora urmatoare.

4.

Comunicarea noilor cunostiinte

O1, , O3

- Asculta explicatiile profesorului, scriu schita lectiei
5.

Ajutor dat elevilor in asimililarea si fixarea noilor cunostiinte

O2, 05

- Pun intrebari profesorului privind chestiunile neclare

6.

Ajutor dat elevilor pentru aplicarea noilor cunostiinte

O4

- Lucreaza pe grupe, citesc din manual, cauta informatii privind: atributii ale anumitor institutii

- Rezolvarea exercitiului 3, pag. 34

7.

Comunicarea temei

- Noteaza tema: “Importanta institutiei Avocatul Poporului” (manual, pag. 29), pag 34: ex. 1, 4

Schita lectiei:

Cap. 1: Constitutia

- Legea fundamentala in stat: in functie de ea se realizeaza celelalte legi, care nu pot fi neconstitutionale

- Prevede drepturile omului, libertatile, drepturile si obligatiile cetatenesti

- Regimurile nedemocratice pot avea constitutii, dar incalca drepturile omului si libertatile cetatenesti

Cap. 2: Separarea puterilor in stat

- E principiul de baza al oricarui sist. democratic:

a. Puterea legislativa: parlamentul

b. Puterea executiva: guvernul si seful statului

c. Puterea judecatoreasca: institutii abilitate sa judece (tribunale, judecatorii, curti de apel etc.)

- Nerespectarea separarii puterilor in stat: apare pericolul ca cel ce formuleaza legile, sa le  puna in practica in folos propriu  si sa poata sa si judece Este sfarsitul democratiei

- 1748 – Ch. De Montesquieu: “Despre spiritul legilor”: pune in discutie acest principiu

- Cele 3 puteri trebuie sa fie independente si separate

- Separarea lor nu presupune lipsa de colaborare intre institutii

Cap. 3: Autoritatile publice in Romania

- Autoritatile publice: reprezentate de institutiile celor 3 puteri

- Constitutia prevede separarea puterilor in stat:

PARLAMENTUL: organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare: art. 58

PRESEDINTELE: reprezinta statul roman si e garantul independentei nation., a unitatii si integrit. teritoriale a tarii: art. 80

GUVERNUL: asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice: art. 1

JUSTITIA: se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si celelalte instante Judecatoresti stabilite prin lege: art. 125

(elevii vor citi din manual, pag. 26-28, atributii ale institutiilor amintite mai sus)

TEMA.  - “Importanta institutiei Avocatul Poporului” (manual, pag. 29),

              - pag 34: ex. 1, 4Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


SERVICIUL BUGET FINANTE ADMINISTRATIV
TRENDURI MAJORE IN SISTEMUL OCUPATIONAL ROMANESC
DEZVOLTAREA POTENTIALULUI BALNEAR AL LACURILOR SARATE DIN REGIUNEA NORD VEST - DEJ - DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Formarea specialistului in Relatii Publice
INSTITUTII POLITICE SI INSTITUTII ADMINISTRATIVE - TEST GRILA
Clasificarea actelor administrative
Aspecte Privind Organizarea Teritoriului in Municipiul Craiova
MODALITATI DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE - test grila
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A JUDETULUI GIURGIU
Decizia de investitii