Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata. Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit


Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Tehnica mecanica


Index » inginerie » Tehnica mecanica
Masini cu Stari Finite Nedeterministe


Masini cu Stari Finite Nedeterministe
Masini cu Stari Finite Nedeterministe

Cu toate acestea, dupa cum arata exemplul urmator, idea nu aduce rezultatul dorit.
Fie G gramatica

S → aA A → aB B→b

S → bB A → aS.

Daca incercam sa construim masina potrivita schemei indicate, apar doua dificultati. Mai intai, ce ar trebui sa fie δ(B,a)? Nu exista o productie de forma B → aX pentru niciun neterminal X. Mai tarziu vom vedea ca acesta este doar un inconvenient ce poate fi eliminat. Mult mai serioasa este problema ce apare la productiile A → aB sau A → aS. In incercarea construirii masinii M apare dilema definirii lui   δ(A,a), de pilda, ce e de facut cand M se afla in starea A si citeste simbolul a? Productia A→ aB implica, ca urmatoarea stare δ(A,a) sa fie B, in timp ce A → aS sugereaza sa fie S. Prin urmare, fragmentul diagramei de descriere a M va arata ca in figura de mai jos:

Diagrama de tranzitie la ambiguitate

0 Є Q, numit stare initiala.

4. O functie de tranzitie δ(Q,x), care nu trebuie definita pentru toti Q din Q si x din Σ. Pentru acei Q si x pentru care ste definita, δ(Q,x) desemneaza o multime de una sau mai multe stari din Q. Concret, daca β(Q) este multimea tuturor submultimilor din Q, atunci functia de tranzitie este δ : Q x Σ → β(Q). Cu aceasta notatie, δ(Q,x) "nu e definita" inseamna δ(Q,x) = Ø (multimea vida). Functia δ se interpreteaza la fel ca in cazul determinist: starea urmatoare. Diferenta este doar ca admite mai multe posibilitati (sau nici una).

5. O multime nevida F de stari. Elementele din F se numesc stari acceptate sau finale.

1x2xp de simboluri de intrare din Σ, configuratia initiala va fi Q0, x1x2xp, unde M este in starea initiala Q0, cu simbolul de intrare x1.

2. Presupunem ca la un moment dat, configuratia M este Q, xixi+1xp. Daca Q' este una din valorile posibile ale lui δ(Q,x) (mai exact, Q' Є δ(Q,xi)) atunci M poate trece in configuratia Q', xi+1xp. Deci, daca M se afla in starea Q si simbolul de intrare este x, M poate trece in orice stare din δ(Q,x), dar nu in alta. Cand δ(Q,xi) = Ø nu se va face nicio miscare. Daca e posibila, trecerea de la o configuratie la alta, se numeste miscare legala si este notata prin

Q, xixi+1xpQ', xi+1xp.

3. Masina se opreste daca a citit intregul input (in configuratia Q,λ) sau cand δ(Q,xi) = Ø (δ(Q,xi) nu contine posibilitati pentru urmatoarea stare).

Exemplu. Fie M o MSFN dupa cum urmeaza. Multimea starilor Q are patru elemente: Q = , alfabetul Σ = , starea initiala este Q0 si multimea starilor finale F = .

O functie de tranzitie nedeteminista δ.

O MSFN.

1 si simbolul de intrare este 2, M poate trece in starile Q0 sau Q3. Ca urmare, dat fiind un input σ, masina M poate trece prin diferite secvente de miscari. De exemplu, pentru o σ = 01021 unele dintre miscarile posibile sunt urmatoarele:

Q0, 01021 → Q0, 1021 → Q0, 021 → Q1, 21 → Q3, 1 → Q1, λ - stop

Q0, 01021 → Q0, 1021 → Q0, 021 → Q0, 21 - stop

Q0, 01021 → Q1, 1021 → Q2, 021 → Q2, 21 - stop

Q0, 01021 → Q0, 1021 → Q0, 021 → Q1, 21 → Q3, 1 → Q3, λ - stop

Daca Q, σ si Q', σ' sunt doua configuratii, astfel incat M poate trece din Q, σ in Q', σ' printr-o secventa de miscari admise, spunem ca Q', σ' este derivabil din Q, σ si notam aceasta

Q, σQ', σ'  

In exemplul anterior avem Q0, 01021 →* Q1, 21 si Q0, 01021  →* Q3, λ. Putem defini acum un limbaj generat (acceptat, recunoscut) de o masina cu stari finite nedeterminista.

Fie M = o MSFN. Spunem ca un sir σ = x1x2xp de elemente din Σ este acceptat de M daca

 

Q0, x1x2xp →* Q, λ

si Q Є F. Multimea sirurilor acceptate de M se noteaza L(M)   si se numeste limbaj generat de M.

Observam ca, pentru ca un sir σ o sa fie acceptat de M, avem nevoie doar de o secventa legala de miscari din Q0, σ in Q, λ, unde Q este o stare acceptata; nu toate secventele legale vor fi folosite aici. In primul exemplu Q0, 01021 →*   Q3, λ, deci σ = 01021 este in L(M) deoarece Q3 este o stare acceptata. Chiar daca masina porneste in configuratia Q0, 01021, ea poate ajunge in mai multe impasuri:

Q0, 01021 →* Q0, 21, Q0, 01021 → Q2, 21, etc.

Evident ca masinile cu stari finite din prima definitie sunt cazuri particulare ale masinilor nedeterministe. Ele se caracterizeaza prin faptul ca pentru fiecare stare Q si pentru fiecare input x multimea δ(Q,x) este formata dintr-o singura stare. Din acest motiv e de asteptat ca clasa acceptata de masinile deterministe, de exemplu, sa existe o MSFN M, astfel incat pentru nicio masina determinista K sa avem L(M) = L(K). Totusi, acesta nu va fi cazul.

Fie M o masina cu stari finite nedeterminista. Atunci exista o masina determinista K astfel incat L(M) = L(K); masinile M si K accepta acelasi sir.

Demonstratie. Fie o masina cu stari finite nedeterminista M. Fie Q = o multime de stari din M, cu Q0 starea initiala, Σ = alfabetul, δ functia de tranzitie si F multimea starilor acceptate. Masina K specifica:

1. Alfabetul de intrare pentru K este Σ - acelasi ca la M.

2. Starile din K vor fi toate submultimile posibile din Q. Spre exemplu, daca M are trei stari - Q0, Q1 si Q2 - starile din K vor fi S0 = , S1 = , S2 = , S3 = , S4 = , S5 = , S6 = si S7 = Ø - multimea vida. (Multimea vida se include ca submultime a fiecarei multimi.) Asadar, daca M are n stari masina K va avea 2 la puterea n stari. Multimea strailor din K se noteaza cu S.

3. K are starea initiala S0 = , unde Q0 este starea initiala din M.

4. O stare S Є S va fi stare finala in K daca si numai daca contine o stare finala Q Є F din M. Spre exemplu, considerand masina M din exemplul anterior, starile finale pentru K vor fi multimile care contin Q2 sau Q3 (respectiv ambele). Acestea sunt , , , , , , , , , , , .

5. Functia de tranzitie Δ pentru K este definita in felul urmator. Fie S = o stare din K si x Є Σ. Valoarea Δ(S, x) corespunde altei stari K, de exemplu, o multime de Q-uri definite dupa regula:

Daca Q Є δ(Qj, x) pentru unii Qj din S atunci Q Є Δ(S, x)

Formal avem

Altfel spus, daca pentru unii Qj din S masina M poate trece la input-ul x din starea Qj in Q, atunci Q Є Δ(S, x). O nedeterminare apare cand S = Ø (care este o stare din K). Formal, aceasta nu reprezinta o problema, deoarece ne va rezulta in acest caz Δ(Ø, x) = Ø oricare ar fi x (o reuniune de multimi vide este vida)..

Asadar, masina K este complet definita si evident determinista: Pentru fiecare stare S din K si fiecare simbol de intrare x, functia Δ(S, x) defineste in mod unic alta stare K.

Pentru a demonstra ca L(K) = L(M), presupunem ca un sir σ = x1,x2,xp este acceptat de M. Aceasta inseamna ca pentru o secventa de stari Q0, Q'1, Q'2, , Q'p secventa de miscari

  x1   x2        xi+1    xp

Q0 = Q'0Q'1Q'2 → → Q'iQ'i+1 → → Q'p-1  Q'p

este legala, iar Q'p este o stare acceptata din M. Rezulta ca pentru fiecare i = 0, 1, 2, , p-1, functia de tranzitie δ satisface

Q'i+1 Є δ(Q'i, xi+1), i = 0, 1, , p-1

Cand sirul δ este introdus in masina K, masina executa urmatoarea secventa de miscari:

  x1   x2   xi+1   xp

S0 = S'0S'1S'2 → → S'iS'i+1 → → S'p-1 S'p
x

Pentru i = 0, Q'1 este in δ (Q'0, x1), deoarece Q'0Q'1 este o tranzitie legala in M, astfel Q'1 este in S'1 = Δ(S'0, x1). Analog, cu i = 1, Q'2 este in δ (Q'1, x2), deci Q'2 Є S'2 = Δ(S'1, x2). Continuand astfel, observam ca Q'j este in S'j oricare ar fi j, in particular Q'p Є S'p. Q'p fiind o stare finala in M (σ a fost acceptat de M), constatam ca S'p este o stare finala in K, σ este acceptat de K.

Reciproc, presupunem ca un sir σ = x1, x2, , xp este acceptat de K, si fie secventa de miscari expusa precedent, secventa de miscari facuta de L la input-ul σ. Pentru fiecare Q'1 Є S'1 miscarea Q'0Q'1 este legala pentru masina M. Analog, pentru fiecare Q'2 Є S'2 exista un Q'1 in S'1 astfel incat secventa de miscari

  x1 x2

Q'0Q'1   → Q'2

Este legala in M. Alegem Q'1 ca fiind starea pentru care tranzitia Q'1Q'2 este legala. In acelasi mod aratam ca daca Q'3 Є S'3, atunci putem gasi Q'1 Є S'1 si Q'2 Є S'2 astfel inca Q'0Q'1Q'2Q'3 este o secventa legala de miscari.Continuand astfel, observam ca pentru fiecare Q'p si S'p putem gasi Q'1 Є S'1, Q'2 Є S'2, , Q'p-1 Є S'p-1 astfel incat sa rezulte o secventa legala de miscari din M. Daca acum alegem Q'p din S'p, care este o stare acceptata din M, constatam ca σ este acceptat de M, adica face parte din limbajul L(M).

Fie M1 si M2 doua MSF. Masinile M1 si M2 se numesc echivalente daca genereaza (accepta) acelasi limbaj, L(M1) = L(M2).

Fie M = o MSFN (masina cu stari finite nedeterministe) astfel incat pentru fiecare Q Є Q si x Є Σ multimea δ(Q,x) este vida sau contine un singur element. Fie K o masina obtinuta din M prin adaugarea unei stari noi D, si a carei functie de tranzitie Δ este definita dupa cum urmeaza:

Starile finale si initiale din K sunt aceleasi ca si in M - in particular D nu este o stare acceptata. Atunci K este o masina determinista si echivalenta cu M.

Starea D introdusa mai sus are intelesul de "capcana" sau stare "moarta". Daca masina M se blocheaza intr-o stare oarecare, sirul σ citit nu poate fi acceptat. Totusi se trimite masina in acea stare "moarta".


Bibliografie:

An Introduction to Formal Languages and Automata

- Peter Linz

An Introduction to the Theory of Formal Languages and Automata

-         Willem J. M. Levet

regielive.ro
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Tehnica-mecanica


Auto
Desen tehnic


Rectificarea danturilor la rotile dintate cilindrice
Calculul de rezistenta al principalelor organe de masini ale reductorului de turatii
PROIECT INGINERIA ECHIPAMENTELOR DE PROCES - RECIPIENT SUB PRESIUNE CU DISPOZITIV DE AMESTECARE
OPERARE, PROGRAMARE PIESE
Atributiile specifice si drepturi conferite de reglementarile in vigoare, cadrul legislativ
Tolerante - desen tehnic
Redresor pentru substatii electrice de tractiune metrou 825 V - 2500A - SCHEMA ELECTRICA DE PRINCIPIU
Determinarea energiei cinetice in cazul unui mecanism plan
Transportul si comprimarea gazelor
Sistemul clasic de aprindere
loading...