Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata. Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit


Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Electronica


Index » inginerie » Electronica
Electrician exploatare statii electrice in tura ( tura permanenta )


Electrician exploatare statii electrice in tura ( tura permanenta )
LOCUL DE MUNCA NR. 1

Electrician exploatare statii electrice

in tura ( tura permanenta )

1. PROCESUL DE MUNCA

Electricianul exploatare statie110kV/m.t., in tura permanenta, urmareste buna functionare a echipamentelor electrice din statie si efectueaza activitati specifice (supraveghere, control, manevre, consemnare de valori ale parametrilor de lucru, interventii usoare etc.).2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCTIE

A.    O statie de transformare 110/m.t. (incinta inchisa cu gard de beton) are urmatoarele componente:

-   celula LEA 110 kV;

-   celula masura+descarcatori 110 kV;

-   celula TRAFO 110 kV;

-   bare de 110 kV;

-   transformator 110/MT;

-   bare de MT;

-   celula LEA/LES - MT;

-   celula TRAFO MT;

-   celula TRAFO servicii interne;

-   celula de masura MT;

-   celula cupla transversala - MT;

-   celule descarcatori MT;

-   celule condensatori;

-   sursa de curent continuu cu baterii de acumulatoare (electrolit H2SO4 );

-   panouri de servicii interne - curent continuu;

-   panouri de servicii interne - curent alternativ;

-   cabluri de MT si JT (0,4 kV);

-   parte de automatizari si protectii:

        AMC - contori, A-m, V-m, W-m, VAR-m, P-m;

        relee;

        siruri cleme cu conductoare.

B.    Scule, accesorii, dispozitive specifice:

-         truse de lacatuserie;

-         truse electrician TSE;

-         detectoare de tensiune 110 kV, MT;

-         dispozitiv de descarcare a condensatoarelor;

-         lanterna;

-         scara portabila;

-         scurtcircuitoare;

-         statie radio;

-         multimetru digital;

-         unelte agricole (coasa, lopata, tarnacop, grebla);

SARCINA DE MUNCA

Activitatea electricianului de exploatare statie 110 kV /MT, in tura permanenta (rotitoare) este precizata generic de un document numit 'FISA POSTULUI', care stabileste:

-        cerintele de pregatire profesionala a executantului;

-        sistemul relational in care isi desfasoara activitatea;

-        lista atributiilor, sarcinilor si a lucrarilor de executat, impreuna cu frecventa acestor actiuni;

-        limitele de competenta si responsabilitate.

Activitatile pe care le indeplinesc electricienii de exploatare statie - sefi de tura, sunt reglementate de urmatoarele prevederi legale:

-        NSSM TDEE 65/2002

-        Instructiunea E1 -1991;

-        Lista atributiilor de serviciu AS;

-             PE 118 - Regulamentul general de manevre

-             ITI - Exploatare statie

-             ITI - Lichidare incidente

-        Alte acte normative din domeniul protectiei muncii si pregatirea pentru situatii de urgenta.

Potrivit acestor prevederi legale si altor documente cu caracter de reglementare interna se pot identifica urmatoarele seturi de activitati:

Lucrari ce se executa in baza atributiilor de serviciu:

Electrician exploatare statie 110kV/m.t. in tura permanenta (rotitoare) - sef tura:

  Executarea curateniei in incaperile supraterane ce contin instalatii electrice in exploatare

  Executarea curateniei in statiile de transformare de tip exterior (inclusiv cosirea ierbii si curatirea de zapada)

-        lucrari simple la bateriile de acumulatoare din statii (completarea cu apa distilata, masurarea densitatii si temperaturii electrolitului, a tensiunii pe elemente,etc.);

-        lucrari la instalatiile de iluminat general si de siguranta din statia de transformare;

-        controlul instalatiilor din statia de transformare;

-        inlocuirea patroanelor fuzibile ale sigurantelor din circuitele de servicii interne de curent continuu si curent alternativ din statia de transformare;

-        schimbari de reglaje ale protectiilor si automatizarilor in statie, la dispozitia treptelor de comanda operativa;

       Completarea sau montarea indicatoarelor de securitate si a inscriptiilor de indicare in statiile de transformare.

       Lucrari asupra instalatiilor de iluminat exterior si de incinta , inlocuirea becurilor arse, reconditionarea corpurilor de iluminat

       Depistarea punerilor la pamant in circuite de c.c. in statii.

       Executarea de transporturi simple de echipamente sau materiale, cu gabarit normal, inclusiv completarea cu dale pe teritoriul statiilor de transformare de tip exterior sau interior.

Prezentam in continuare succesiunea temporala a activitatilor sefului de tura pe parcursul unui schimb:

- sosirea la lucru;

- preluarea serviciului;

     informarea asupra functionarii echipamentelor in tura anterioara, a parametrilor energetici (putere, intensitate, putere activa, putere reactiva, tensiune, frecventa);

     abateri de la schema normala;

     evenimentele ce au avut loc;

     examinarea elementelor de semnalizare acustice si optice;

     verificarea releelor de protectie;

     in caz de evenimente anterioare se examineaza vizual echipamentele in cauza, la fata locului;

- executarea serviciului :

     executa manevrele din foile de manevra intocmite de tura anterioara;

     pregateste locul de munca prin constituirea zonei de lucru

     predarea zonei constituite sefului de lucrare

     admiterea la lucru;

     verificarea la momente de timp aleatoare a modului in care se desfasoara lucrarea si a comportamentului echipei;

     lichidarea situatiilor tip 'INCIDENT' conform listei de atributii;

     raportarea parametrilor (tensiune) la dispecerate: - local;

- distributie

-        teritorial;

     executa solicitarile dispeceratelor si ale sefului administrativ;

     executarea de manevre neprogramate;

     raportarea la dispeceratele aferente a problemelor semnalizate de sistemul de telemetrie ;

     controlul instalatiilor (amanuntit, cel putin o data la 8 ore) si raportarea eventualelor nereguli, atat la seful administrativ, cat si la cel operativ;

     receptionarea tuturor situatiilor de tip  deranjament  din toate statiile aferente

     intocmirea foilor de manevra pentru tura urmatoare;

- predarea schimbului dupa procedura mentionata la inceput;

- intocmirea procesului-verbal de predare/primire a schimbului.

Exista cazuri in care lucrarile se pot executa fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice. Procedurile aferente sunt reglementate in anexa 5 din NSSM TDEE 65/2002, iar la nivelul locului de munca evaluat, ele sunt urmatoarele :

A. Lucrari la distante mai mari decat cele de vecinatate, fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice :

       executarea curateniei in interiorul statiilor electrice TRAFO de tip interior sau exterior ;

       executarea curateniei si a reparatiilor la partea de constructii in statiile electrice de transformare de tip exterior ;

       executarea de transporturi, cu gabarit normal, pe teritoriul statiilor electrice de transformare ;

       repararea usilor si a incuietorilor in statiile electrice de transformare ;

       controlul instalatiilor din : statiile de transformare ; linii electrice aeriene ;

       amplasarea mijloacelor PSI din dotare conform planului, verificarea existentei, integritatii si termenului de valabilitate a incarcaturii conform PE 009/1993 ;

       lucrari la instalatiile de incalzire ;

       curatarea de zapada sau cosirerea ierbii in statiile electrice de transformare de tip exterior.

B. Lucrari in vecinatatea partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice :

       inlocuirea becurilor si interventii la corpurile de iluminat din interior sau exterior, nealimentate cu tensiune in statiile electrice de transformare ;

       prelevarea probelor de ulei din transformatoarele in statiile electrice de transformare ;

       inlocuirea fuzibilelor sigurantelor din circuitele de servicii interne de curent continuu si curent alternativ din statiile electrice de transformare ;

       completarea sau montarea de indicatoare de securitate, a inscriptiilor din statiile electrice de transformare ;

       modificari de reglaje ale protectiilor si automatizarilor in statii, la dispozitia treptelor de comanda operativa.

C. Lucrari in instalatiile separate electric (nelegate la pamant si in scurtcircuit) :

       lucrari de remediere si prevenire a deranjamentelor sau incidentelor :

-        lucrari la MOP ;

-        lucrari la instalatia de racire a trafo (verificarea functionarii ventilatoarelor, remedierea sau inlocuirea lor).

D. Lucrari sub tensiune, folosind metoda de lucru in contact, in instalatii de joasa tensiune :

       lucrari la instalatiile de iluminat general si de siguranta in statiile electrice de transformare ;

       verificarea si strangerea contactelor la tablourile de distributie si iluminat ;

       curatarea tablourilor de distributie si iluminat ;

       legarea, dezlegarea conductoarelor, remedierera circuitelor electrice de forta si iluminat din tablourile electrice din statiile electrice de transformare ;

       inlocuiri de elemente la MOP ( contactori alimentare pompa, releu termic, microintrerupator din coada pistonului, rezistenta la incalzire) ;

       lucrari simple la bateriile de acumulatori din statiile electrice de transformare .

MEDIUL DE MUNCA

Executantii isi desfasoara activitatea atat in interiorul cladirii in care sunt adapostite celulele electrice, cat si in aer liber, pe teritoriul statiei 110kV/m.t.

In camera de comanda temperatura aerului este in limitele prevazute de legislatia actuala. In celelalte corpuri de cladire in care executantii isi exercita atributiile de serviciu, temperatura aerului este scazuta in anotimpul rece (incalzire ineficienta sau inexistenta; ex.: zona celulelor de m.t.).

Exista curenti de aer, atat la activitatea in aer liber, cat si in unele incaperi (geamuri sparte, neetanseitati).

Nivelul de iluminare este uneori insuficient desfasurarii actiunilor care implica identificarea detaliilor (atat in interior, cat si in exterior), aceasta conducand la folosirea lanternelor.

Executantul desfasoara unele activitati in aer liber, indiferent de conditiile atmosferice (vant, ploaie, viscol etc.).

In incinta in care se afla bateriile de acumulatoare exista gaze sau aerosoli toxici, proveniti de la fenomenul de electroliza, dar concentratia lor este mica, fiind eliminati de catre instalatia de ventilare fortata.

In vecinatatea bateriilor de condensatoare exista riscul de contact direct sau inhalarea vaporilor de clophen, la explozia sau deteriorarea prin coroziune si/sau actiune mecanica a mantalei condensatorului.


UNITATEA:

S.C. 'ELECTRICA' S.A. FDFEE TRANSILVANIA NORD

3. 1. 3. FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

FISA NR. 1

NUMAR PERSOANE EXPUSE:

SECTIA:

TEHNICA

DURATA EXPUNERII: 12 h/sch

LOCUL DE MUNCA:

ELECTRICIAN EXPLOATARE STATIE 110 / MT IN TURA PERMANENTA (ROTITOARE)

ECHIPA DE EVALUARE: ing. Vasile Puscas, ing. Ionel Bojan , ing. Olimpiu Iancu ing. Gabriel Vicasiu , ing. Daniel Bodis , ms. Viorel Secara , dr. Mirela Simion

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

(descriere, parametri)

CONSE-CINTA MAXIMA PREVI-

ZIBILA

CLASA DE GRAVI-TATE

CLASA DE PROBA-BILITATE

NIVEL PAR-TIAL DE RISC

0

1

2

3

4

5

6

MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC

Miscari functionale

1.     Organe de masini in miscare:

-        lovire si/sau strivire membre superioare de catre

-        resorturile de actionare a mecanismelor (dispozitivelor) intreruptorului

-        strivire degete la operatiile de brosare/debrosare a

-        caruciorului intreruptorului

-        prindere, strivire degete la lucrarile efectuate la

-        transmisiile prin curele trapezoidale (la mecanismul

-        de actionare)

-        lucrul la dispozitivul de actionare al comutatorului

-        cu ploturi

-        lucrul la dispozitivul de actionare al B.S.

DECES

7

1

3

2.     Lovirea de catre mijloace de transport:

-        auto - in timpul efectuarii controalelor

-        intern - in timpul executarii de lucrari de catre alte echipe dotate cu macarale, carucioare

DECES

7

1

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

3.     Autodeclansarea miscarii ventilatoarelor in timpul efectuarii de interventii, ca urmare a unui defect al instalatiei de automatizare

INV

gr.III

4

1

2

4.     Rostogolire izolatori, transformatori de curent, descarcatori neasigurati impotriva miscarii necontrolate (m max. >1000 kg)

INV

gr.III

4

1

2

5.     Rasturnare transformatori de curent, izolatori etc. stocati in incinta statiei (m~1400kg)

DECES

7

1

3

6.     Cadere libera de piese, materiale in cazul executarii de lucrari de revizii si reparatii

DECES

7

1

3

7.     Proiectare de corpuri in situatii deosebite:

-        la aparitia arcului electric la izolatori si/sau la transformatorii de curent si tensiune

-        la explozia casetei cutiei bornelor

-        fragmentarea prin detensionare a izolatorilor ceramici

DECES

7

1

3

8.     Jeturi de fluide de lucru in situatii speciale:

-        jet de ulei cu sau fara explozia camerei de stingere, in cazul aparitiei curentilor de defect cu depasirea limitelor parametrilor tehnici proprii

-        jet de ulei sau azot sub presiune (320 bar) in timpul controlului starii tehnice a dispozitivului MOP si a instalatiilor de aer comprimat

INV

gr.I

5

1

3

9.     Contact direct al epidermei cu suprafete periculoase (intepatoare, taioase) - capete conductori, suprafete nedebavurate, scule etc.

ITM

3-45 zile

2

3

2

10.  Recipiente sub presiune - explozie, fisurare accidentala, distrugere etansari:

acumulator de presiune oleopneumatic al dispozitivului MOP

circuitul hidraulic de actionare al elem. de executie etc.

DECES

7

1

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

FACTORI DE RISC TERMIC

11.  Contact direct accidental cu suprafete supraincalzite in situatii de defect:

-        deconectarea locala a intreruptorului in conditii de depasire a limitelor parametrilor tehnici proprii, cu posibila explozie a intreruptorului;

-        la aparitia supratensiunii in retea (de comutatie sau atmosferica) sau punerea la pamant in retea cu neutrul izolat, urmata de strapungerea izolatiei

-        la aparitia fenomenelor de 'ambalare' termica provocate de slabirea presiunii de contact la contactele fixe sau mobile ale echipamentelor

-        la aparitia unor scurtcircuite din cauza deteriorarii izolatiei capetelor cablelor

-        scurtcircuite provocate de patrunderea accidentala in instalatie a animalelor (sobolani, pisici etc.)

ITM

3-45 zile

2

4

2

12.  Contact direct al epidermei cu suprafete metalice reci la lucrul in aer liber in anotimpul rece

ITM

3-45 zile

2

4

2

13.  Surprinderea de catre arcul electric la manevrarea corecta a separatorului si conectarea accidentala a intreruptorului in cazul imposibilitatii blocarii acestuia in pozitia 'deconectat':

-        arc electric aparut spontan in instalatii electrice aflate sub tensiune

-        arcul electric generat de slabirea presiunii de contact la brose

DECES

7

1

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

FACTORI DE RISC ELECTRIC

14.  Electrocutare prin atingere directa , indirecta sau aparitia tensiunii de pas in cazul:

-        deteriorarii izolatiei elementelor de celula

-        deteriorarii circuitului de legare la pamant

-        nefunctionarii protectiilor elementelor dinspre sursa (din amonte)

-     inexistentei ingradirilor de protectie

-     incorectei dimensionari a paravanelor de protectie

-     lucrului in instalatiile aflate sub tensiune in conditii atmosferice neprielnice (la avarie)

-     atingerii capetelor de cablu neizolate

-     inexistentei capacelor de protectie a bornelor contorilor (des identificat in teren)

DECES

7

1

3

FACTORI DE RISC CHIMIC

15.  Substante toxice- clophen in bateriile de condensatori

DECES

7

1

3

16.  Substante caustice: contact accidental cu solutia de electrolit (H2SO4) a bateriilor de acumulatori

ITM

3-45 zile

2

3

2

17.  Substante inflamabile - ulei, hartie impregnata etc. - incendiu provocat de supraincalzirea unor elemente de instalatie la depasirea parametrilor tehnici proprii sau la producerea arcului electric

DECES

7

1

3

MEDIUL

DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC

18.  Variatii de temperatura mai mari de 15s C la lucrul alternativ in camera de comanda si in exterior, pe timpul iernii

ITM

3-45 zile

2

5

3

19.  Curenti de aer la lucrul in aer liber, in special in anotimpul rece

ITM

3-45 zile

2
5

3

20.  Nivel scazut de iluminare - diminuarea acuitatii vizuale

ITM

3-45 zile

2

5

3

21.  Lucrul in aer liber in conditii de vijelie, viscol, in caz de avarie

ITM 45-180

3

4

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

FACTORI DE RISC CHIMIC

22.  Aparitia gazelor toxice la:

-      strapungerea anumitor izolatii (rasini epoxidice, PVC etc.) la transformatoarele de curent si/sau la capatul de cablu al bateriilor de condensatori si bateriilor de acumulatori

DECES

7

1

3

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

23.  Contaminare cauzata de prezenta animalelor periculoase (sobolani) sau a insectelor

ITM

3-45 zile

2

1

1

SARCINA

DE MUNCA

CONTINUT NECORESPUN-ZATOR

24.  Lipsa controlului, in anumite situatii, asupra respectarii masurilor tehnice si organizatorice de protectia muncii privind admiterea la lucru si executarea lucrarii

DECES

7

1

3

25.  Executarea de activitati in spatiul exterior de catre persoane independente - inexistenta sau reducerea sanselor de prim-ajutor in caz de accidentare

DECES

7

1

3

SUPRASOLICITARE PSIHICA

26.  Decizii dificile in timp scurt pe parcursul lichidarii incidentelor si avariilor, ingreunate de absenta accidentala a legaturii telefonice/radio cu dispeceratul

ITM

3-45 zile

2

3

2

EXECUTANT

ACTIUNI GRESITE

27.  Manevrarea incorecta sau in sarcina a separatoarelor; inchiderea in sarcina a CLP ca urmare a anularii manuale voite a blocarii electrice a separatoarelor sau ca urmare a anularii manuale a blocarii separatoarelor la nefunctionarea circuitului de blocaj propriu celulei sau statiei; manevrarea incorecta a separatoarelor in caz de aparitie a arcului electric cauzata de: deschiderea lenta sau inchiderea rapida

DECES

7

1

3


28.  Apropierea la o distanta mai mica decat cea admisa prin norme de instalatiile aflate sub tensiune sau demontarea ingradirilor, respectiv depasirea cu parti ale corpului a planului de montaj al acestora

DECES

7

1

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

29.  Neverificarea mijloacelor de protectie electroizolante (indicator de tensiune, indicator de corespondenta a fazelor, prajini electroizolante) si a mijloacelor individuale de protectie electroizolante (cizme si manusi electroizolante de inalta tensiune)

DECES

7

1

3

30.  Actionari prin identificarea eronata a celulelor si/sau a elementelor echipamentelor

DECES

7

1

3

31.    Nerespectarea succesiunii operatiilor la efectuarea manevrelor:

-            deschiderea separatorului inainte de deconectarea intreruptorului

-            inchiderea separatorului cu intreruptorul conectat

-            nerespectarea ordinii de manevrare a separatoarelor la trecerea echipamentelor de pe o bara pe alta etc.

-            neverificarea lipsei de tensiune inainte de inchiderea CLP-ului

DECES

7

1

3

32.  Executarea unor operatii din FME cu coordonare, fara dispozitia treptei operative

DECES

7

1

3

33.  Deplasari sau stationari in afara sarcinilor de munca in imediata apropiere a instalatiilor aflate sub tensiune

DECES

7

1

3

34.  Pornirea echipamentelor tehnice:

-        verificarea pornirii pompei MOP prin actionari indelungate ale microintreruptorului

-        actionarea defectuoasa a comutatorului de ploturi la TRAFO

DECES

7

1

3

35.  Intreruperea alimentarii la pompe si ventilatoare TRAFO

DECES

7

1

3

Fisa nr.1 (continuare)

0

1

2

3

4

5

6

36.  Comunicarea la dispecer a unor date eronate privind starea tehnica a echipamentului sau starea operativa a acestuia prin:

-        continutul comunicarii

-        defectiuni tehnice de transmitere (retea de teleco-municatii defectuoasa)

DECES

7

1

3

37.  Neanuntarea, pe scara ierarhica, a intreruptoarelor care au numarul admis de declansari pe scurtcircuit depasit

DECES

7

13

38.  Nerespectarea ordinii de aplicare a tuturor masurilor tehnice pentru realizarea zonei de lucru sau acceptarea de omisiuni si/sau erori la echipamentele: bare colectoare; cai de curent; contacte; intreruptoare; separatoare; protectii; transformatoare de masura; semnalizari

DECES

7

1

3

39.  Cadere la acelasi nivel la efectuarea rondului

ITM

3-45 zile

2

2

2

40.  Cadere de la inaltime la interventiile la cota

DECES

7

1

3

OMISIUNI

41.  Neutilizarea echipamentului individual de protectie (salopeta bbc, cizme si manusi electroizolante de IT, casca si ochelari de protectie) si ale celorlalte mijloace de protectie din dotare (indicatoare de tensiune la inchiderea CLP sau montarea scc mobile, prajini, covoare, paravane, podete, scule si dispozitive electroizolante)

DECES

7

1

3

Nivelul de risc global al locului de munca este:

Fig.1. Nivelurile de risc partiale pe factori de risc

LOCUL DE MUNCA Nr. 1


4. FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA Nr. 1

Nr. Crt

FACTOR DE RISC

Nivel de risc

MASURI PROPUSE

Nominalizarea masurii

0

1

2

3

1.    

Electrocutare prin atingere directa in cazul: deteriorarii izolatiei elementelor de celula; nefunctionarii protectiilor elementelor dinspre sursa (din amonte); inexistentei ingradirilor de protectie; lucrului in instalatiile aflate sub tensiune in conditii atmosferice neprielnice (la avarie); atingerii capetelor de cablu neizolate;

3

Masuri tehnice:

       remedierea defectelor de izolatie

       verificarea circuitelor de protectie si automatizari

       montarea ingradirilor de protectie

       respectarea gabaritelor normate a cailor de curent

Masuri organizatorice:

       Instruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare precum si testarea periodica a cunostintelor tehnice si de securitate a muncii dobandite de catre executanti.

       Executarea conform procedurilor autorizate a tuturor interventiilor, indiferent de natura lor.

       Control periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de electrosecuritate.

       Verificarea de catre seful de lucrare a corespondentei masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele luate, si confirmarea prin semnare in autorizatia de lucru (NSPM 65, art.96).

       Dotarea cu EIP si DT

2.    

Proiectare de corpuri in situatii deosebite:

- la aparitia arcului electric la izolatori si/sau la transformatorii de curent si tensiune;

- la explozia casetei cutiei bornelor; fragmentarea prin detensionare a izolatorilor ceramici.

3

Masuri tehnice:

       scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc electric, daca zona de lucru nu poate asigura protectia impotriva particulelor proiectate in urma exploziei casetei cutiei bornelor;

       controlul nivelului de izolatii a circuitelor primare;

Masuri organizatorice:

       nestationarea in zone periculoase in afara sarcinii de munca;

3.    

Surprinderea de catre arcul electric la manevrarea corecta a separatorului si conectarea accidentala a intreruptorului in cazul imposibilitatii blocarii acestuia in pozitia 'deconectat': arc electric aparut spontan in instalatii electrice aflate sub tensiune; arcul electric generat de slabirea presiunii de contact la brose.

3

Masuri tehnice:

       respectarea succesiunii operatiilor de manevrare conform PE-118.

       stabilirea zonei de lucru tinandu-se cont de posibilitatea aparitiei accidentale a arcului electric in vecinatatea punctului de interventie;

       scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc electric, daca zona de lucru nu poate asigura protectia impotriva arcului;

Masuri organizatorice:

       instruirea personalului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor de protectie impotriva efectelor arcului electric asupra organismului uman;

           instruirea periodica a lucratorilor cu privire la consecintele patrunderii in zonele de vecinatate.

4.    

Aparitia gazelor toxice:

-la strapungerea anumitor izolatii (rasini epoxidice, PVC, etc.) la transformatoarele de curent si/sau la capatul de cablu al bateriilor de condensatori si bateriilor de acumulatori

- aparitia accidentala a gazelor toxice la activitatea de intretinere a tunelurilor si puturilor de cable

3

Masuri tehnice:

       verificarea periodica a starii tehnice , conform PE 116

       asigurarea instalatiilor de ventilatie a instalatiilor interioare

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor astfel: sa nu patrunda in instalatiile subterane inainte de a verifica absenta emisiilor nocive; sa controleze permanent atmosfera din posturile subterane in timpul interventiei; sa nu foloseasca surse de foc deschis

5.    

Lovirea de catre mijloace de transport:

-auto - in timpul deplasarii la si de la locul de munca

- in timpul efectuarii rutinei si executarea de lucrari de catre echipe dotate cu macarale, carucioare, remorci, autospeciale

3

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera si a restrictiilor legate de zonele de circulatie feroviara

       Interzicerea, ca si instruirea lucratorilor in acest sens, a stationarii sau deplasarii pe caile de acces auto de pe drumurile publice, pe liniile de tramvai sau in apropierea cailor ferate

       Instruirea lucratorilor privind modul de deplasare pe drumurile publice care nu sunt prevazute cu trotuare de acces pietonal, etc.

       Delimitarea fizica si semnalizarea corecta si vizibila a zonei de lucru

       Marcarea zonelor de lucru, in conformitate cu prevederile legale si instructiunile proprii de protectia muncii

       Accentuarea in cadrul instruirii de protectie a muncii a aspectelor privind importanta respectarii codului de circulatie rutiera

6.    

Rasturnare de transformatori de curent, izolatori, etc. Stocati in incinta statiei (m~ 1400 kg)

3

Masuri tehnice:

       Asigurarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor privind modul corect de depozitare a transformatoarelor, descarcatorilor, izolatorilor, cu asigurarea impotriva rasturnarii, rostogolirii

       Instruirea lucratorilor privind modul de asigurare a transformatorilor care trebuie stocati si consecintele nerespectarii acestei reguli

       Instruirea lucratorilor relativ la regulile care trebuie respectate la transportul manual si depozitarea maselor mari, in special privind asigurarea impotriva rasturnarii, alunecarii, etc.

7.    

Cadere libera de piese, materiale in cazul executarii de lucrari de revizii si reparatii

3

Masuri tehnice:

       Utilizarea de catre lucratori a castii de protectie

       Ancorarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii

Masuri organizatorice:

       Verificarea modului in care se respecta aceasta regula

       Instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris

8.    

Recipiente sub presiune - explozie, fisurare accidentala, distrugere etansari: acumulator de presiune oleopneumatic al dispozitivului MOP; circuitul hidraulic de actionare al elementelor de executie etc.

3

Masuri tehnice:

       respectarea prevederilor ISCIR privind starea tehnica a instalatiilor sub presiune

       dotarea instalatiilor cu carcase de protectie a recipientelor aflate sub presiune corespunzatoare;

       asigurarea realizarii controlului starii fizice a acestora la intrarea in schimb

9.    

Substante inflamabile -ulei, hartie impregnata, etc- incendiu provocat de supraincalzirea unor elemente de instalatie la depasirea parametrilor tehnici proprii sau la producerea arcului electric

3

Masuri organizatorice:

       Instruire cu privire la necesitatea respectarii reglementarilor in domeniul situatilor de urgenta

10. 

Actionari prin identificarea eronata a celulelor si/sau a elementelor echipamentelor

3

Masuri tehnice:

       inscriptionare corespunzatoare a instalatiilor

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate - neatentie fata de operatiile executate, omiterea unora dintre operatiile prevazute prin sarcina de munca, intrarea, chiar si numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

11. 

Deplasari sau stationari in afara sarcinilor de munca in imediata apropiere a instalatiilor aflate sub tensiune

3

Masuri tehnice:

       Semnalizarea corespunzatoare a zonei periculoase

       Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de blocare a accesului in cazul in care instalatia este sub tensiune

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii zonelor de securitate, in special ale expunerii din aceasta cauza la efectele arcului electric

12. 

Pornirea echipamentelor tehnice: verificarea pornirii pompei MOP prin actionari indelungate ale microintreruptorului; actionarea defectuoasa a comutatorului de ploturi la TRAFO

3

Masuri tehnice:

       retragerea echipamentului din exploatare pentru remedierea defectului

Masuri organizatorice:

       Instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii disciplinei tehnologice si a restrictiilor de securitate - neatentie fata de operatiile executate, omiterea unora dintre operatiile prevazute prin sarcina de munca, intrarea, chiar si numai cu portiuni ale corpului, in interiorul zonelor de pericol, neutilizarea sau utilizarea incompleta a mijloacelor de protectie etc.

       Verificarea prin control permanent, din partea sefului formatiei, si/sau prin sondaj, din partea sefilor ierarhic superiori a respectarii interdictiilor tehnologice si de securitate a muncii


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Electronica
Metode de pornire a masinii de inductie. Modificarea turatiei
Racordarea conductorilor electrici pentru liniile electrice aeriene de joasa tensiune
Max 6675
Divizorul rezistiv
AUTOMATIC TRANSMITTION CONTROL - Modelarea Controllerului la o transmisie automata
Principiile receptiei optimale
MODULUL DE IESIRE
IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE
CLASIFICAREA SISTEMELOR DE REGLARE AUTOMATE
POSTULATELE LUI BOHR