Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata. Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Instalatii


Index » inginerie » » constructii » Instalatii
» INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE SI STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI


INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE SI STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI


Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Facultatea de Instalatii

INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE SI STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI

                       I. MEMORIU TEHNIC

1. DESCRIEREA SOLUTIILOR TEHNICE DE REALIZARE A LUCRARILOR

In proiect s-au prevazut instalatia de apa si canalizare in interiorul magazinului si in grupurile sanitare.

.

            Instalatiile se vor executa din:

            - tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;

            - tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

            - robinete de retinere cu ventil si mufe.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar

Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii

Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate igropat in sapa si mascat in nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm .

Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte

Compensarea dilatarilor

            In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, compensarea se va realiza cu compensatoare de dilatare montate conform NP003-96.

Sustinerea conductelor

Conductele din polipropilena (PP):

Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 Ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel:

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; de asemeni se va monta cate un punct fix intre doua compensatoare succesive, conform NP003-96.

Instructiuni de montaj

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.

Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor  indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .

Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

Probe si verificari

Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19 din I9-94.

2. BREVIAR DE CALCUL

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de alimentare cu apa potabila rece, apa calda de consum s-a facut conf. STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul, dupa cum urmeaza:

Apa potabila

Calculul cerintei de apa potabila pentru nevoi menajere, conform STAS 1478-90 si STAS 1343/1-95.

- Locatari  :   34 persoane;       50 l/om zi;                  

                TOTAL: Q zi med = 1700 l/zi = 1.7 mc

Nr. Tr.

qs
[l/s]

E1

E2

E

qc
[l/s]

D
[mm]

v
[m/s]

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

0.07

0.35

0

0.245

0.08

20

0.41

1.2

0.42

2.1

0

1.47

0.19

25

0.57

1.3

0.92

2.1

2.5

3.97

0.31

25

0.9

1.4

2.54

6.9

4.5

9.33

0.5

40

0.82

1.5

3.73

12.35

5

13.645

0.61

40

1.05

1.6

4.82

17.8

5

17.46

0.7

50

0.7

2.1

0.07

0.35

0

0.245

0.08

20

0.41

2.2

0.14

0.7

0

0.49

0.11

20

0.59

2.3

0.21

1.05

0

0.735

0.13

20

0.68

2.4

0.28

1.4

0

0.98

0.15

20

0.75

2.5

0.68

3.4

0

2.38

0.24

25

0.7

2.6

0.82

4.1

0

2.87

0.27

25

0.8

2.7

0.92

4.1

0.5

3.37

0.29

25

0.83

2.8

1.02

4.1

1

3.87

0.31

25

0.9

2.9

1.62

4.8

2

5.36

0.37

32

0.62

3.1

0.070.35

0

0.245

0.08

20

0.41

3.2

0.14

0.7

0

0.49

0.11

20

0.59

3.3

0.34

1.7

0

1.19

0.17

20

0.9

3.4

0.41

2.05

0

1.435

0.19

25

0.57

3.5

0.48

2.4

0

1.68

0.2

25

0.51

3.6

0.68

3.4

0

2.38

0.24

25

0.7

3.7

1.19

5.45

0.5

4.315

0.33

25

0.92

Apa calda

Nr. Tr.

qs
[l/s]

E1

E

qc
[l/s]

D
[mm]

v
[m/s]

 

 

 

 

 

 

 

1.1'

0.07

0.35

0.35

0.06

20

0.32

1.2'

0.42

2.1

2.1

0.16

20

0.89

1.3'

1.38

6.9

6.9

0.3

25

0.8

1.4'

2.47

12.35

12.35

0.4

32

0.69

2.1'

0.07

0.35

0.35

0.06

20

0.32

2.2'

0.14

0.7

0.7

0.09

20

0.47

2.3'

0.21

1.05

1.05

0.11

20

0.59

2.4'

0.28

1.4

1.4

0.13

20

0.68

2.5'

0.68

3.4

3.4

0.2

20

0.9

2.6'

0.82

4.1

4.1

0.22

25

0.57

2.7'

0.96

4.8

4.8

0.24

25

0.67

3.1'

0.07

0.35

0.35

0.06

20

0.32

3.2'

0.14

0.7

0.7

0.09

20

0.47

3.3'

0.34

1.7

1.7

0.14

20

0.69

3.4'

0.41

2.05

2.05

0.16

20

0.89

3.5'

0.48

2.4

2.4

0.17

20

0.9

3.6'

0.68

3.4

3.4

0.2

25

0.61

3.7'

1.09

5.45
5.45

0.26

25

0.78

3.  INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE

Exploatarea instalatiilor sanitare se face conform prescriptiilor Normativului pentru exploatarea instalatiilor sanitare indicativ I9/1-1996.

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca  instalatia poate   fi data in folosinta. 

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat aceasta sa mentina pe intreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate care au caracter de obligativitate:

-rezistenta si stabilitate;

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatia termica hidrofuga si economie de energie;

-protectie impotriva zgomotului.

Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordata in primii 2,3 ani, dupa darea in folosinta - perioada de rodare- in care apar multe defecte, determinate de defectiuni de fabricatie si executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din instructiunile de exploatare si prevederile incluse in:

-prescriptiile din anexa 12;

-fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.

Prin 'exploatarea' unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

-controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal;

-revizia  instalatiei ;

-reparatii curente;

-reparatii capitale;

-reparatii accidentale.

Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de intretinere si reparatii  au ca  obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Controlul si verificarea instalatiei se face pe baza unui program de catre personalul de exploatare.

Programul se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) instalatiei, tinand cont de prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Programul va cuprinde prevederi referitoare la intreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de exploatare ale instalatiei.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element de instalatie si are ca scop cunoasterea starii  instalatie la un moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte din acestea, care pot afecta buna functionare a intregii instalatii sau a unei parti de instalatie.

Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Reparatiile capitale se fac cu scopul ca, prin inlocuirea unor elemente de  instalatie, sa se asigure functionarea  instalatiei la  parametrii prevazuti in proiect sau la parametrii superiori acestora (lucrari de modernizare).

Perioada si data reparatiei se stabilesc in functie de constatarile facute cu ocazia reviziilor si verificarilor in decursul exploatarii, si de durata de viata normata, avandu-se in vedere gradul de uzura al elementelor instalatiei si influenta in exploatare (pierderi de apa si energie, reparatii repetate etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare remedierilor etc

Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defectiuni, deteriorari sau avarii a caror inlaturare imediata se impune  pentru mentinerea instalatiei in stare normala de functionare si de siguranta.

Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a  instalatiilor sanitare cu alte tipuri de  instalatii existente in cladire, cu care in multe cazuri se conditioneaza.

Apele uzate care vor fi evacuate in retelele de canalizare vor respecta conditiile impuse de NTPA 002 / 2002 'Normativ privind conditiile de evacuare a apelor in retelele de evacuare ale localitatilor'

In caz de incendiu se va proceda astfel:

- se va anunta imediat personalul special instruit in vederea interventiei;

- se va interveni cu ajutorul materialelor din dotarile PSI;

           

4. MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

            S-au avut in vedere asigurarea conditiilor normale de munca si evitarea accidentelor (imbolnavirilor).

            Stabilirea masurilor de protectie a muncii pentru perioada executarii lucrarilor reprezinta responsabilitatea executantului si se vor respecta prevederile din:

- Regulamentul de protectie si igiena a muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993;

- Norme generale de protectia muncii – editia 2002;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire (ord. NMPS nr.118/96);

- Norme de medicina muncii (aprobate de MS cu ord. nr. 933/94);

- Normativul pentru proiectarea si executia instalatiilor electrice –NP- I7/02;

- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare-indicativ I9-1994.

S-au avut in vedere:

-asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde;

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in reteaua exterioara de canalizare;

La executia lucrarilor se vor urmari de catre investitor si executant, respectarea cu strictete a prevederilor cuprinse in normativele mentionate, care vizeaza activitatea pe santier.

            In afara de masurile indicate in legislatia in vigoare, este necesar a se respecta si urmatoarele:

- personalul muncitor sa aiba cunostinte profesionale si de protectia muncii, privind acordul primului ajutor in caz de accidente;

- se vor face instructaje periodice cu intreg personalul muncitor care ia parte la procesul de realizare a investitiei, precum si verificari ale cunostintelor acestuia referitoare la NSPM. Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru toate persoanele care vin pe santier in interes de serviciu sau personal;

- pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare, in timpul lucrului sau circulatiei pe santier (casti de protectie, manusi, etc);

- operatiunile de incarcare si descarcare manuala, se vor face prin rostogolire pe plan inclinat, cu ajutorul unor dispozitive corespunzatoare sarcinilor respective si vor fi controlate inainte de inceperea lucrarilor.

            La intocmirea prezentului proiect nu s-au prevazut tehnologii noi de executie.

Executarea lucrarilor de constructii-montaj se va face numai in prezenta permanenta a unui delegat al beneficiarului.

5. MASURI DE PAZA SI STINGEREA INCENDIILOR

            La elaborarea proiectului s-a respectat legislatia in vigoare privind protectia la actiunea focului, avand in vedere prevederile din:

            1.Ordonanta GR nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

            2.Ordinul MI pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor nr. 775/98;

            3.Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118/99;

            4.Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare-indicativ I9-1994;

            5.Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente -C 300/94.

            6.Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu ord.MI 381/93 si MLPAT nr.7N/93.

            La executia lucrarilor, executantul are obligatia sa respecte cu strictete, pe toata durata desfasurarii lucrarilor, toate prevederile cuprinse in normativele susmentionate.

            In vederea combaterii unui eventual incendiu, s-au prevazut dotatii PSI cu mijloace de prima interventie, pentru centrala termica si hidrofor.Cladirea va fi dotata cu o instalatie interioara si exterioara de hidranti, cat si o instalatie de sprinklere Hidrantii interiori vor fi amplasati in zona centrala a magazinului, precum si in zona de depozitare. S-a prevazut un numar de 4 hidranti exteriori, amplasata la o distanta de 5m de cladire.

            Mijloacele din dotare se vor amplasa in locuri vizitabile, usor accesibile si in apropierea usii de acces.

            Utilizarea mijloacelor de interventie se va face in conformitate cu instructiunile fabricantului.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER

            Lucrarile de organizare vor urmari:

-organizarea la punctul de lucru;

-organizarea tehnologica la frontul de lucru si corelarea activitatilor in cadrul atelierelor cu lucrarile de pe santier.

           

            Pentru toate lucrarile aferente instalatiilor sunt asigurate accesele rutiere.

            Se va acorda o mare atentie respectarii normelor P.S.I. si N.T.S.

7. DISPOZITII FINALE

            Se vor respecta Normele in constructii, Normele de Protectia muncii si NPSI in vigoare, atat in timpul executiei lucrarilor cat si ulterior.

            Cantitatile de gunoi rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi colectate in pubele metalice amplasate in incinta intr-un loc special amenajat si evacuate de reteaua locala de salubritate, prin contract.

            Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru a nu se  crea disconfort prin producerea de zgomot (STAS – 10009/1988) si praf (STAS 12574/1987).

            Nivelul de zgomot se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988 respectiv 50 dB, curba de zgomot = 45 dB.

            Materialele folosite vor fi de calitate si insotite de certificat de la producator.

            Beneficiarul va avea grija ca toate materialele si aparatele folosite sa aibe Certificate de Agrement Tehnic.

            Lucrarile vor incepe dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in conditiile stabilite de acesta precum si pe baza proiectului de detalii de executie.

           

Proiectarea a avut la baza exigentele prevazute pentru asigurarea calitatii si s-a realizat urmarindu-se indeplinirea cerintelor de performanta specifice categoriei de importanta si de functionalitatea constructiei, in conformitate cu normativele in vigoare:

            • L 50/1991 – Lege privind autorizarea executiei constructiilor si unele    

             masuri pentru realizarea locuintelor;

            • L 453 – Lege pentru modificarea si completarea legii 50/1991 privind

             autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru

             realizarea locuintelor;

            • L 114/1996 – Legea locuintei;

            • L 10/1995 – Legea calitatii in constructii;

            • HG 766/1997 – Regulament privind calitatea in constructii;

            • L 137/1995 – Legea protectiei mediului;

            •O 331/1994 – Ordin M.I. – Norme generale de prevenire si stingere a

             incendiilor;

            • O 1219/M.C./1994 – Ordin MLPAT – Norme generale de prevenire si

             stingere a incendiilor;

            • HG 925/1996 – Regulament de verificare si expertizare tehnica a

             proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;

            • O 77/1996 – ORDIN MLPAT – Indrumator privind aplicarea

             Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a

            executiei lucrarilor si constructiilor.                        

                                                              

                                                                                              ing. Catalin STEFAN

II. CAIETE DE SARCINI – INSTALATII SANITARE

1. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE ALIMENTARE CU

APA POTABILA REALIZATE CU TEVI  TIP POLIPROPILENA RETICULATA

DATE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94 si a instructiunilor de montaj ale furnizorului de materiale.

Materiale

Pentru instalatiile de alimentare cu apa potabila se vor utiliza:

- teava din polipropilena reticulata sau similar;

- robinete de inchidere cu obturator sfera;

- baterii amestecatoare, cu monocomanda;

- robinet cu temporizare pentru pisoar;

- robinet cu dublu servici, cu obturator sfera.

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator sau dupa caz vor fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.

 Verificarea materialelor

Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor.

Verificarea se va face prin:

- control vizual,

- controlul dimensiunilor,

si dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.

            Controlul vizual va urmari ca:

- tevile sa fie drepte;

- suprafata exterioara sa fie neteda, fara fisuri;

- suprafata filetului sa nu aibe deformari, zgarieturi care sa pericliteze etansarea imbinarilor.

Controlul dimensiunilor va urmari ca  abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se incadreze in cele admise in standardele de produs.

Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera

Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii  in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care  va respecta prevederile cap. 2.8. din Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire ed.1996. Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele, iar personalul  sa nu fie pus in pericol. Pentru  aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din  Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire ed.1996.

Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare respectand prevederile pct. 2.4.4. din Norme generale de protectie a muncii ed.1996

Se vor respecta instructiunile furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor.

Tehnologia de imbinare , fasonare si montare

Taierea tuburilor se va utiliza un dispozitiv de taiere cu rola.

Inainte de introducerea garniturii de cauciuc in tub, acesta se calibreaza si se sanfreneaza. Se introduce axul calibrator in tub, dupa care se roteste cu atentie pana la obtinerea unei circumferinte perfect rotunde.

Dupa ce s-a calibrat tubul, cu acelasi dispozitiv se efectueaza sanfrenarea prin intermediul frezei deja montata la capatul axului calibrator.

Inainte de efectuarea calibrarii se va asigura ca axul calibrator sa nu prezinte crestaturi. In cazul folosirii unui calibrator cu crestaturi, acesta va deteriora iremediabil tubul si va compromite etansarea.

Montarea racordurilor:

- se introduce pe tub piulita si ogiva taiata, avand grija ca partea conica a ogivei sa fie indreptata spre piulita;

- se unge cu o pasta siliconica marginea interna a tubului si O-ringurile montate pe garnitura de cauciuc;

- se introduce garnitura de cauciuc cu dublu O-ring in interiorul tubului, exercitand o presiune care sa permita contactul tubului cu garnitura izolatoare din teflon, care este deja montata pa garnitura de cauciuc;

- se introduce garnitura de cauciuc in lacasul sau pe corpul racordului si se insurubeaza piulita cu mana atat cat este posibil;

- in final se strange piulita cu nu mai mult de doua rotiri de cheie, intrerupand strangerea atunci cand tubul tinde sa se roteasca cu piulita.

Atentie: Strangerea trebuie facuta cu ajutorul unui cuplu format din doua chei.

Orice proces folosit pentru executie, prefabricare sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi: indoirea, strunjirea, filetarea nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima permisa.

Debitarea conductelor sa va face la lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si lungimea suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a subansamblelor (elementelor prefabricate).

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1%0 pentru asigurarea aerisirii sau golirii.

Conductele ingropate in pereti, respectiv izolatiile acestora, vor fi retrase de la suprafata zidariei cu cel putin 1cm.

La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile prevazute in proiect sau  in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, va depasii nivelul pardoselii finite cu 2-3cm

La trecerea conductelor sau ghenelor  prin elementele de constructie care au rol de protectie la foc (pereti, plansee) se vor lua masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc asigurandu-se limita de rezistenta la foc normata.

Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15cm.

Confectionare si montare dispozitive de preluare a dilatarilor si eforturilor din conducte

Dilatarile conductelor de apa calda de consum sunt preluate natural, prin schimbari de directie ale traseului.

Preluarea eforturilor transmise de conductele de apa calda se va face prin suporti ficsi, rigidizati de elementele de constructie adiacente. Suportii ficsi se vor amplasa la distantele prevazute in Tabel 2 pct.4.10 din normativ I9-94, cu recomandarea ca acestia sa fie plasate langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere. 

Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin bratari tip MUPRO , HILTI sau alte tipuri de suporti similari pentru diametrul pana la 11/4'. La pozarea conductelor pe tavan se vor folosi reazeme glisante in cazul montarii in grup sau reazeme suspendate pentru montarea unei singure conducte.

Distantele recomandate  intre suporturile mobile ale conductelor de apa vor fi conform Tabel 3. Pct.4.11 din I9-94. Pe santier suportii se vor monta tinand seama de sensul de dilatare al conductei. re.

Sudurile intre elementele de suspendare se vor executa, asigurand libertatea de miscare in articulatii.

Probarea instalatiilor

In conformitate cu prevederile normativului I9-94, cap.13 conductele de alimentare cu apa  rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de functionare la apa rece si calda;

- incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa calda.

 Incercarea de etanseitate la presiune la rece - se efectueaza inainte de inchiderea golurilor , incaperilor si de montarea armaturilor si a aparatelor de la punctele de consum, locurile lor fiind obturate cu flanse sau dopuri, la o presiune egala cu 1.5 x presiunea de regim ( dar nu mai mica de 6 bari ), timp de cel putin 20 minute.

Dupa remedierea eventualelor defecte incercarea se reia.

 Incercarea de functionare la apa rece si calda se efectueaza dupa ce s-au montat armaturile si aparatele de la punctele de consum, precum si toate echipamentele (statiei de pompe, statiei de preparare apa calda, etc.) si instalatia este adusa la presiunea de regim. Prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare se verifica daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator se verifica simultaneitatea si debitul de calcul. 

Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa se efectueaza prin punerea in functiune a instalatiilor de apa calda la presiunea de regim si la temperatura de 55-600C care trebuiesc mentinute cel putin 6 ore. Dupa racirea completa se repeta incercarea la presiune la rece.

 

PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

            1 Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea eventualelor obiectiuni in forma scrisa, beneficiarului si proiectantului de specialitate.

            2 Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a fiselor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar: scari mobile, rulete, nivele etc.

3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii- montaj care rezulta din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.

4. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe baza termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari

5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare in prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.

6. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra protectiei si igienei  muncii, inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.   

7. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in urmatoarea ordine;

- montarea conductelor, armaturilor, aparatelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform prevederilor Normativului I 9-94 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta a instalatiilor, conform prevederilor Normativului I 9-94 , a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I 9-94, a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in NGPM-1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – MLPAT 1993 si a  Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire -1996.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

            Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300-94.

NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA

            1.  Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii;

            2.  HGR nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii;

            3.  HGR nr 766/1997 - Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

            4.  Ordin MI nr 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a  incendiilor;

            5.  Ordonanta GR privind apararea impotriva incendiilor nr.60/1997;

            6.  HG nr.51/1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a incendiilor;

            7.  P118/99 – Normati de siguranta la foc a constructiilor;

            8.   I9 - 94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

9.   I9/1-97 Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;

10. Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico - sanitare cu tevi din PP ind. N.P. 0003 - 96;        

            11. C-56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

            12. Norme generale de protectie a muncii - 2002;

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire ed.1996.

            14. STAS 1478 - 90. Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii generale;

            15. STAS 1795-90. Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale;

            16. STAS 1504-85. Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor.

2. CAIET DE SARCINI  PENTRU INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE

MENAJERA REALIZATE DIN TUBURI DIN POLIPROPILENA

PREVEDERI GENERALE

Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94 si a Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico - sanitare cu tevi din PP ind. N.P. 003 - 96' .

Materiale

Pentru instalatiile de canalizare menajera vor utiliza:

- tevi din polipropilena pentru presiuni nominale 2,5 - 4;

- piese speciale pentru instalatii de canalizare din polipropilena, pentru etansare cu garnituri de cauciuc, ambele cu caracteristici si dimensiuni conform anexa  3A1 din 'Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena' ind. N.P. 003-96;

            - obiecte sanitare din portelan sanitar (lavoare, pisoare, vase WC);

            - obiecte sanitare din material plastic si fibra de sticla (sifoane de pardoseala );

            - rezervor pentru vas WC, din polietilena, complet echipat;

- accesorii si stelaje de montaj.

            Obiectele sanitare vor fi insotite de certificate eliberate de producator sau dupa caz vor fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.

           

 Verificarea materialelor

Inainte de punerea in opera materialele vor fi verificate vizual si dimensional. Prin examinare vizuala se va urmari ca:

- tevile sa fie drepte, culoarea lor sa fie uniforma si de aceiasi nuanta;

- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli;

- sa nu fie bule de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tevii;

- suprafata interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda, fara denivelari, incluziuni, cojeli etc;

Prin verificarea cu sublerul se urmareste ca:

- abaterile la diametrul exterior, la diametrul interior al tevilor si al mufelor fitingurilor se vor inscrie in limitele valorilor inscrise in prospect.

Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru.

Manipularea, transportul si depozitarea  materialelor

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si in asa fel incit acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care  va respecta prevederile cap. 2.8. din “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire” ed.1996.

Transportul materialelor se va face astfel incit sa nu se deterioreze materialele iar personalul  sa nu fie pus in pericol. Pentru  aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din “Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire” ed.1996.

            Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare respectand prevederile pct. 2.4.4. din “Norme generale de protectie a muncii” ed. 1996.

Manipularea materialelor din polipropilena se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau de zgarieturi, nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor  depozita sau arunca alte materiale.

Tevile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte si netede, sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,50 m inaltime.

La transportul cu autocamioanele al tevilor din polipropilena cu lungimi mai mari de 4 m, autocamionul respectiv trebuie si fie prevazut, in mod obligatoriu cu remorca monoaxa.

Pe durata transportului materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se rasturna unele peste altele.

Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale asezate deasupra materialelor din polipropilena. De asemeni, transportul materialelor din polipropilena trebuie efectuat la adapost de actiunea directa  a radiatiilor solare, iar pe timp friguros trebuie luate masuri suplimentare de asigurare contra  loviturilor sau de zgarieturilor. .

            Materialele din polipropilena vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de soare. Temperatura de depozitare recomandata va fi cuprinsa intre 0 si +450 C.

Tevile se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe inaltimi de maximum 1,50 m. Ele se vor sprijini continuu pe toata lungimea, pe suprafete drepte si netede.

Fitingurile se vor aranja in rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.

Tehnologii de imbinare si fasonare

Temperaturile optime de prelucrare a  materialelor din polipropilena in atelier cat si la montarea pe santier sunt de +50C pana la +300C.

Nu se recomanda prelucrarea mecanica  a tevilor la temperaturi sub 50C, insa deformarea la cald se poate efectua.

Prelucrarea materialelor  din polipropilena  se va efectua numai de catre personal tehnic de specialitate instruit in domeniul prelucrarii materialelor plastice.

La efectuarea operatiilor de prelucrare a materialelor  din polipropilena  se va tine seama  de plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute si de coeficientul redus de transmisie a caldurii, ceea ce poate provoca incalzirea sculelor prelucratoare si impiedica lucrul prin inmuierea  materialului.

Nu este permisa racirea sculelor cu apa in timpul prelucrarii.

Suprafata prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior pana la aparitia de crapaturi.

Pentru operatiile de taiere, lipire, polizare, gaurire si deformari la cald se vor respecta prevederile din normativul cu ind. N.P - 003 - 96, anexa 5.

Imbinarea conductelor de canalizare din PP intre ele sau cu piese fasonate se realizeaza cu inele de cauciuc pentru etansare. Tehnologia de executie a acestor imbinari va respecta prevederile din anexa 5 a normativului cu ind. N.P.- 003- 96.

Conditii de montare

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente respectand pantele indicate in planuri. Nu se realizeaza imbinari in zonele de trecere ale acestora prin plansee, pereti, plafoane sau rosturi de tasare.

Tevile din PP se pot monta aparent, mascat  (in slituri, in elemente de constructii), ingropate in pamant si in canale vizitabile si nevizitabile.

La trecerea prin pereti si plansee se va proteja conducta cu tub de diametru mai mare, tot din PP sau alt material (PVC, metal).

Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu 10-20mm mai mare decat diametrul exterior al tevii.

 Spatiul liber intre teava PP si tubul de protectie se va completa cu pasla minerala, carton, etc.

            La trecerile prin pereti, tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a peretilor, iar la trecerile prin plansee tubul de protectie va depasi partea superioara finita a planseului cu 20mm si va fi la nivelul partii finite inferioare a planseului.

            Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie.

Distanta minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata imbinare sau derivatie va fi de 3cm.

In cazul retelelor aparente tevile se vor monta numai dupa ce s-au executat tencuielile. Distanta libera de la conducta la perete va fi maximum 3cm.

Montarea obiectelor sanitare se va face pe stelaje specifice fiecarui obiect.  Acestea, precum si rezervoarele de spalare ale WC-urilor, se vor prinde in structura de rezistenta a peretilor , pe pozitiile si la distantele din proiectul de instalatii sanitare, si inaltimile normate in STAS 1504-85.

Pe stelaje se vor lega si racordurile specifice obiectului la conductele corespunzatoare montate in pereti. Montarea propriu-zisa a obiectelor si a armaturilor caracteristice acestora, se face numai dupa executarea si finisarea peretilor.

            Obiectele se fixeaza prin suruburi de stelajele metalice, apoi se fac legaturile la armaturile obiectului.

Confectionare si montare dispozitive de preluare a dilatarilor si eforturilor din conducte

In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, preluarea dilatarilor se va realiza prin mentinerea unei distante de 10 mm intre tubul de PP si capatul fiecarei mufe.

Conductele orizontale de canalizare (colectoarele aparente) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de

10 ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel:

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.           

Prinderea si sustinerea conductelor orizontale se face cu:

- console de sustinere din resturi de teava din PP (usor turtita, fasonata la cald) fixate in perete;

- bratari de perete tip MUPRO, HILTI sau similar.

Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele parti ale unei bratari incastrate in perete.

Distantele intre dispozitivele de sustinere pe orizontala ale conductelor din PP sunt conform tabel 1 pct.3.26 din normativ ind. N.P.- 003 - 96.

In cazul montajului aparent al conductelor distanta intre conducta si peretele finisat (tencuit inainte de montaj) va fi de maximum 3cm.

Probarea instalatiilor

In conformitate cu prevederile normativului I9-94, cap.13 conductele interioare de canalizare a  apelor vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate;

- incercarea de functionare.

 

Incercarea de etanseitate la presiune la rece - se efectueaza prin verificarea etanseitatii pe tot traseul conductelor si la punctele de imbinare prin umplerea cu apa a conductelor pana la  nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala si obiectele sanitare.

Incercarea de functionare - se efectueaza prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la debitul nominal de functionare.

PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

            1. Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea eventualelor obiectiuni in forma scrisa , beneficiarului si proiectantului de specialitate. In conformitate cu Legea nr. 10-1995 art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza este verificat de catre verificatorul atestat MLPAT.

            2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:

- extrasul principalelor materiale si echipamente ,conform listelor de cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a fiselor tehnice.

- extrasul principalelor anexe de inventar : schele demontabile, platforme de lucru, balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.

            3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care rezulta din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.

            4. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe baza termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari

            5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare in prima urgenta , apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.

            6. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra protectiei si igienei  muncii,- inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.

            7. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in urmatoarea ordine;

- montarea conductelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform prevederilor Normativului I 9-94 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate a instalatiilor , conform prevederilor Normativului I 9-94 , a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- montarea obiectelor sanitare;

- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I 9-94 , a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;

- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in NGPM-2002, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii –MLPAT 1993 si a  Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire -1996.

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

            Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300-94.

NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA

            1.  Legea nr. 10 / 1995, privind calitatea in constructii;

            2.  HGR nr 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii;

            3.  HGR nr 766 / 1997 - Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

            4.  Ordin M.I. nr 775 / 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a  incendiilor;

            5.  Ordonanta G.R. privind apararea impotriva incendiilor nr. 60 / 1997;

            6.  H.G.R. nr.51 / 1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a incendiilor;

            7.  P118 / 1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

            8.   I 9 / 1994. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

            9.   I9 / 1 – 1997. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;

            10. C – 56. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

            11. Norme generale de protectie a muncii, editia 2002;

            12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico -sanitare si de incalzire editia 1996.

            13. STAS 1478 / 90. Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii generale;

            14. STAS 1795 -90. Instalatii sanitare. Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale;

            15. STAS 1504-85. Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor.

                                                 

III. ANTEMASURATOARE

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Cant.

1

Teava PP-R 20

m

375

2

Idem 25

m

150

3

Idem 32

m

25

4

Idem 40

m

5

5Idem 50

m

25

6

Cot PP-R 20  90s

buc

100

7

Cot PP-R 25  90s

buc

8

8

Cot PP-R 32  90s

buc

6

9

Cot PP-R 40  90s

buc

5

10

Cot PP-R   90s

buc

5

11

Teu PP-R  32

buc

5

12

Teu PP-R  25

buc

22

13

Teu PP-R  20

buc

35

14

Teu PP-R  

buc

2

15

Reductie PP-R  50 - 

buc

2

16

Reductie PP-R  40 - 

buc

1

17

Reductie PP-R  32 - 

buc

6

18

Reductie PP-R  25 - 20

buc

40

19

Mufa mixta PP-R  20 – 1/2” FE

buc

115

20

Mufa mixta PP-R  25 – 3/4” FE

buc

12

21

Mufa mixta PP-R  32 – 1” FE

buc

4

22

Mufa mixta PP-R   – 1 1/2” FE

buc

8

23

Robinet cu sfera tip Fi-Fi pt. montaj aparent, 3/4”

buc

26

24

Robinet cu sfera tip Fi-Fi pt. montaj aparent, 1/2'”

buc

6

25

Robinet cu sfera tip Fi-Fi pt. montaj aparent, 1”

buc

4

26

Robinet cu sfera tip Fi-Fi pt. montaj aparent, 1/2'”

buc

8

27

Baterie monocomanda, stativa pt. lavoar cu ventil de scurgere automat 1¼” si aerator

buc

21

28

Baterie monocomanda, stativa pt. spalator cu aerator si maneta lunga

buc.

4

29

Baterie monocomanda baie-dus, cu deviator automatic, cordon flexibil  de 120 cm si dus cu aerator si support de perete

buc

1

30

Tub din propilena ignifugata (tip VALSIR-PP), D=50 mm

m

110

31

Idem, D=75 mm

m

40

32

Idem, D=110 mm

m

80

33

Idem, D=150 mm

m

170

34

Cot din polipropilena ignifugata, avand D=150 mm

buc

16

35

Cot din polipropilena ignifugata, avand D=110 mm

buc

30

36

Cot din polipropilena ignifugata, avand D=75 mm

buc

5

37

Cot din polipropilena ignifugata, avand D=50 mm

buc

36

38

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 110/75 mm

buc

3

39

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 150/150 mm

buc

13

40

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 110/50 mm

buc

9

41

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 75/50 mm

buc

7

42

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 110/110 mm

buc

10

43

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 75/75 mm

buc

2

44

Ramificatii din polipropilena ignifugata avand D=110 mm (simpla redusa, la 45) – 50/50 mm

buc

1

45

Sifon de pardoseala vizitabil, cu 1 iesire (50 mm) si 2 intrari (50 mm), dispozitiv antispuma, avand D=120 mm

buc

9

46

Sifon de pardoseala vizitabil, cu 1 iesire (50 mm), avand 120x120 mm

buc

10

47

Sifon tip “butelie” pt. lavoar, din propilena ignifugata alba, D=30 mm

buc

40

48

Sifon  pt. spalator, din propilena ignifugata alba, cu o cale, D=40 mm

Buc

4

49

Piesa de curatire din propilena ignifugata D=110 mm

buc

3

50

Piesa de curatire din propilena ignifugata D=150 mm

buc

3

51

Cot alb pt. WC, cu garnitura, la 90

buc

10

52

Ventil de scurgere pt. lavoar D=1¼'

buc

21

53

Ventil de scurgere pentru spalator si cada de baie, avand D=1½”

buc.

5

54

Ventil de scurgere pentru rezervor WC, D=2 1/2”

buc

10

55

Lavoar din portelan sanitar alb inclusiv racordul elastic de racordare intre conductele de apa si bateria monocomanda

buc

21

56

Cabina dus

buc.

1

57

Spalator dublu din inox

buc.

4

58

Vas de closet din portelan sanitar alb, tip CIL cu rezervor montat pe vas

buc

10

59

Oglinda sanitara din semicristal cu margini slefuite, dimensiuni 500x600 mm

buc

21

60

Robinet clapet, din alama, D=1 ½”

buc

4

61

Bratari pentru fixare conducte apa ½”

buc

150

62

Receptor cu parafrunzar din bare din otel si plasa de sarma diam. 150 mm

buc.

16

63

Idem, ¾”

buc

30

64

Idem, 1”

buc

40

65

Brida fixare pt. conducte de canalizare D=75 – 150 mm

buc

250

66

Rama cu capac de fonta pt. camine, necarosabil, tip I

buc

3

67

Hidrofor BCH 2-50 cu electropompa Grundfos sau similar, debit nominal 5 mc/h, inaltime de pompare nominala 31mCA, putere electrica absorbita 1460 W, alimentare 230 V/ 50 Hz  

buc.

    1

68

Pompa de circulatie Laing Romania sau similar, inaltime de pompare 1.5 bar, debit maxim 1 mc/h, putere electrica absorbita 25W, alimentare 230 V/ 50Hz

buc.

1

69

Clapeta de sens pentru alimentare cu apa 1 ½’’

buc.

2

70

Clapeta de sens pentru alimentare cu apa ¾’

buc.

1

71

Clapeta de sens pentru canalizare 110mm

buc.

3loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Instalatii


Arhitectura
Cadastru
Instalatii


loading...