Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata. Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Zidarii si pereti


Zidarii si pereti


ZIDARII SI PERETI

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prevederile acestui capitol se aplica la verificarea zidariilor si peretilor ce intra in componenta obiectelor si in conditiile prevazute la pct, 1.4 din partea I-a a prezentei prescriptii si care se executa din urmatoarele materiale : caramizi pline si blocuri ceramice cu goluri verticale si orizontale, blocuri din beton cu agregate usoare, blocuri si placi din beton celular autoclavizat. blocuri de piatra naturala, caramizi presate din sticla, placi din ipsos si fosfogips pline si cu goluri, fasii din beton celular autoclavizat si din ipsos, placi din azbociment, din profile U de sticla, din lut sau pamant stabilizat. in acest capitol sunt cuprinse si verificarile si conditiile de calitate pentru zidariile refractare pentru cuptoare industriale, cosuri, canale de fum si de ventilatie.

2. Verificari de efectuat pe parcursul executarii lucrarilor.2.1. Toate materialele. semifabricatele si prefabricatele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate, fise de transport), prin examinare vizuala si masuratori.

La materialele indicate la pct. 1.1. se vor verifica dimensiunile, marca, clasa si calitatea in functie de conditiile tehnice cerute pentru fiecare material.

Caramizile refractare presupun o sortare prealabila pe calitati si dimensiuni, grupate pe tolerante. Se va evita asezarea caramizilor cu defecte sau prelucrate in prealabil prin taiere, cioplire sau slefuire spre interiorul cuptoarelor.

Verificarea mortarului si betonului provenit de la statii sau centrale de beton se face pe baza fisei de transport in care se precizeaza marca, consistenta, continutul de agregate mari, temperatura, precum si prin incercari pentru controlul realizarii marcii.

Verificarea armaturilor se va face sub raportul diametrelor sortimentului si alcatuirilor plaselor sudate prin puncte.

Pentru ghermele si buiandrugi, verificarea se face bucata cu bucata.

2.2. In cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect, conducatorul tehnic al lucrarii, de la caz la caz, va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin incercari de laborator.

2.3. Verificarea calitatii zidariilor si peretilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor de catre seful de echipa, maistru, iar la lucrari ascunse si de catre conducatorul tehnic si reprezentantul beneficiarului.

Verificarile se fac vizual si prin masuratori.

2.4. Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera va consta din urmatoarele :

a) Zidarii :

- se va examina starea suprafetelor caramizilor, blocurilor, placilor de ipsos, caramizilor de sticla, interzicandu-se folosirea celor acoperite de praf, impuritati sau gheata ;

- se va verifica, in special pe timp calduros, daca se uda. caramizile inainte de punerea in opera ;

- pe masura executarii lucrarilor, se va verifica daca procentul de fractiuni de caramizi fata de cele intregi nu depasesc limita maxima de 15% ;

- se va examina starea suprafetelor caramizilor si blocurilor refractare, interzicandu-se folosirea celor cu stirbituri sau cu colturi rupte ;

- se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezice (foarte higroscopice) interzicandu-se utilizarea acelor caramizi care au devenit friabile prin depozitare necorespunzatoare :

- prin masuratori cu conul etalon, se va verifica la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar cat mai frecvent daca consistenta mortarului de zidarie se inscrie in limitele prevazute in normativele P285 ; C.1482 si in instructiunile tehnice P.10483 ;

8..13 cm la zidarie din caramizi pline si blocuri din beton cu agregate grele sau usoare ;

78 cm la zidaria din caramizi si blocuri cu goluri verticale si orizontale ;

10.11 cm la zidaria din blocuri mici si placi de beton celular autoclavizat;

4..5 cm la zidaria din caramizi de sticla ;

11.13 cm la pasta de ipsos pentru placi si fasii de ipsos ;

- ghermelele se vor examina bucata cu bucata, verificandu-se forma, dimensiunile lor, protectia impotriva umiditatii, conform prevederilor din normativul P285.

b) Pereti:

- se va examina starea suprafetelor fasiilor de beton celular autoclavizat, fasiilor de ipsos, placilor de azbociment, profilelor U din sticla, interzicandu-se folosirea celor fisurate si acoperite cu praf sau alte impuritati;

- la profilele U din sticla se va verifica daca lungimea acestora corespunde proiectului de executie ;

- ghermelele se vor verifica bucata cu bucata verificandu-se forma, dimensiunile lor si protectia impotriva umiditatii.

2.5. Executarea zidariilor si peretilor nu va putea incepe decat numai dupa ce se va fi verificat existenta proceselor verbale de lucrari ascunse, care sa ateste ca suportul peste care se executa zidaria corespunde prevederilor proiectului si prescriptiilor tehnice respective.

Lucrarile de zidarie refractara trebuie sa se execute la o temperatura a mediului inconjurator de minimum +5'C pentru a fi ferite de actiunea inghetului.

2.6. Verificarea calitatii executiei zidariilor consta din urmatoarele :

- prin masuratori la fiecare zid se va. verifica daca rosturile verticale sunt tesute Ia fiecare rand, astfel ca suprapunerea caramizilor din doua randuri succesive pe inaltime sa se faca pe minimum 1/4 caramida in lungul zidului si 1/2 caramida pe grosime ; la blocurile ceramice, din beton cu agregate usoare si din beton celular autoclavizat se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand ca suprapunerea blocurilor sa se faca pe 1/2 bloc ;

- la zidaria executata din placi de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica daca teserea verticala s-a facut la fiecare rand, iar suprapunerea placilor s-a facut pe 1/2 placa ;

- la caramizile presate din sticla se va verifica pozitionarea armaturilor verticale si orizontale astfel incat grosimea rosturilor sa nu depaseasca 8 10 mm; rosturile verticale la zidarie din caramizi de sticla nu sunt tesute ca in cazul zidariilor obisnuite ;

- se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin masurarea a 5:20 rosturi la fiecare zid ; media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1 mm trebuie sa se inscrie in limitele abaterilor admisibile din anexa VIII. 1 ;

- vizual, se va verifica in toate zidurile daca toate rosturile verticale si orizontale sunt umplute complet cu mortar cu exceptia adancimii de 11.5 cm de la fetele vazute ale zidariei; nu se admit rosturi neumplute. La peretii din placi de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de ipsos ;

- orizontalitatea randurilor de .zidarie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului la toate zidurile ;

- modul de realizare a legaturilor zidariilor se va verifica la toate colturile, ramificatiile si intersectiile, asigurandu-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P285 si instructiunile tehnice C.19079 si C.19879 ;

- grosimea zidariilor se va verifica la fiecare zid in parte. Verificarea grosimii zidariei se va face prin masurarea cu precizie de 1 mm a distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului. Masurarea grosimii se face

- la trei inaltimi sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetica a rezultatelor se compara cu grosimea prevazuta in proiect ;

- verticalitatea zidariei (suprafetelor si muchiilor) se verifica cu ajutorul firului de plumb si dreptarului cu lungimea de cca. 2.5 m. Verificarea se face in cate trei puncte pe inaltime la fiecare zid ;

- planeitatea suprafetelor si rectiliniaritatea. Unitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafata zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. 2,5 m si prin masurarea, cu precizia de 1 mm, a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva. Verificarea se face la toate zidurile ;

- lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si ale plinurilor dintre goluri se verifica prin masurarea direct cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masuratori se compara cu dimensiunile din proiect.

2.7. La zidaria armata, pe langa cele aratat la pct. 2.6. se

- se va verifica daca armarea zidariei sau plasei sudate prin puncte se face in sectiunile prevazute in proiect;

- prin masuratori cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale tinand seama ca acestea trebuie sa fie egala cel putin cu suma grosimilor a doua bare plus 4 mm ; totodata se va controla daca stratul de mortar de acoperire a armaturii in dreptul rosturilor este din ciment si are cel putin 2 cm grosime.

2.8. La zidaria complexa definita conform normativului C.12675 se va verifica la fiecare stalpisor de beton armat urmatoarele :

- trasarea pozitiei stalpisorilor ;

- sortimentul si diametrele armaturilor ;

- dimensiunile si intervalele dintre strepii de zidarie (atunci cand acestia sunt prevazuti in proiect);

- pozitionarea corecta pe inaltimea zidariei a armaturilor din rosturile orizontale prin care se realizeaza legatura dintre stalpisori si zidarie ;

- cofrarea si betonarea stalpisorilor.

2.9. La zidaria mixta definita conform normativului P.285 pe langa cele aratate la pct. 2.6. se va acorda o atentie deosebita realizarii tuturor legaturilor dintre zidul de caramida si cele de beton ; in acest scop se va verifica daca la fiecare al patrulea rand se aseaza cate o caramida la intervale de maximum 1 mm in lungul zidului cu alternarea caramizilor pe inaltimea acestuia, totodata se va controla daca cel putin la 1 m pe inaltime se executa un rand continuu de legaturi in caramizi asezate transversal.

2.10. Pentru elementele de beton armat care intra in componenta zidariilor se aplica in mod corespunzator si prevederile caietului V din prezenta prescriptie.

2.11. La zidaria de umplutura si la lucrarile de placare a fatadelor cu placi de b.c.a. verificarile constau din urmatoarele :

- se va. verifica daca ancorarea zidariei si a placajelor de stalpi si diafragme se executa conform prevederilor proiectului in ceea ce priveste diametrele si numarul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor, sectiunile in care se face ancorarea, modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton armat ;

- sa se verifice vizual daca zidaria a fost bine impanata intre plansee iar rosturile verticale dintre zidarie si stalpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar ; se va controla daca suprafetele stalpilor sau diafragmelor de beton armat care vin in contact cu zidaria se amorseaza cu mortar de ciment.

La zidaria refractara, pe langa cele aratate la pct. 2.6. se va verifica urmatoarele :

- modul de realizare a cheilor de la bolti (nu este indicata folosirea cheilor cu grosimi prea mici in partea inferioara) ;

- executarea rosturilor de dilatare in zidaria cuptoarelor si a canalelor de fum ;

- impanarea captuselii cosurilor de fum in structura de rezistenta, tronsonarea izolatiei termice catre captuseala si cos, precum si etansarea rosturilor cu snur de azbest in dreptul consolelor ;

- modul de realizare a zidariei canalelor de fum independent de captuseala cosurilor, etansarea facandu-se cu snur de azbest;

2.12. Rezultatele tuturor verificarilor prevazute in acest capitol si care se refera la zidarii portante, ce urmeaza a se tencui se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse. De asemenea, se inscriu in procese verbale de lucrari ascunse, rezultatele verificarilor care au rol de izolare termica sau fonica.

2.13. La controlul si receptia cladirilor si a constructiilor de zidarie de piatra se vor preciza urmatoarele :

- daca materialele si piesele intrebuintate corespunde celor prescrise in proiecte si standarde ;

- daca dimensiunile elementelor de constructie executate corespund celor din proiect;

- daca rosturile de dilatare si tasare sunt bine executate in locurile prevazute in proiect ;

- daca nu s-au ivit defecte din cauza tasarilor ;

- daca s-au lasat golurile si santurile pentru conductele de apa, canalizare. incalzire, prevazute in proiect ;

- verticalitatea zidurilor, stalpilor, usilor si ferestrelor ;

- orizontalitatea glafurilor ;

- daca buiandrugii sunt bine asezati deasupra golurilor de centrarea stalpilor precum si a grinzilor principale si secundare pe stalpi si ziduri;

- executarea conform cu planurile a incastrarii corniselor ;

- calitatea suprafetei peretilor de fatada netencuiti;

- legatura dintre zidaria de umplutura si elementele scheletului.

3. Verificari de efectuat la incheierea fazei de lucru

3.1. Verificarile scriptice constau din examinarea existentei si analizarea continutului proceselor verbale de lucrari ascunse la pct. 2.122.13, a certificatelor de calitate, a eventualelor buletine de incercare sau a actelor incheiate cu comisia executarii remedierilor, precum si a dispozitiilor de santier date de beneficiar, proiectant sau organele de control.

3.2. Verificarile directe se efectueaza prin sondaj si se refera la aceleasi elemente ca si cele de la pct. 2.12.13, de mai sus, cu frecventa de cea. 1/4 din aceea de la pct. 2.12.13, insa cel putin cate unul la fiecare 100 m2 de perete.

Verificarea rosturilor zidariei refractare se efectueaza cu lama de control, dimensiunile fiind variabile in raport cu calitatea zidariei ceruta prin proiect;

- zidarie deosebit de ingrijita, cu rosturi pana la 1 mm ;

- zidarie ingrijita, cu rosturi de 12 mm ;

- zidarie izolatoare de caramida din diatomit, cu rosturi de 34 mm.

3.3. Dupa executarea receptiei pe faza, comisia incheie un proces verbal in care consemneaza verificarile efectuate, rezultatele obtinute si concluzia cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiza

4. Peretii

4.1. La executarea peretilor despartitori din fasii de ipsos sau din beton celular autoclavizat verificarea calitatii executiei consta din urmatoarele :

- piesele metalice folosite la montaj, sa fie protejate contra coroziunii ;

- se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare, a tamplariei metalice si de lemn ;

- se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fasiilor pe care urmeaza sa se aplice pasta de ipsos sau mortarul adeziv, executarea corecta a rosturilor, daca acestea sunt bine umplute.

4.2. La executarea peretilor din profile U din sticla, verificarea calitatii executiei consta din urmatoarele :

- se va verifica calitatea protectiei anticorozive a riglelor, montantilor si alte elemente metalice, dupa care se va incepe montajul peretilor ;

- nu se vor monta profile sparte, crapate sau care nu indeplinesc conditiile tehnice din STAS 1155430;

- se va verifica ca taierea profilelor sa se faca numai cu scule adecvate ;

- se va verifica respectarea prevederilor referitoare la etansarea rosturilor necesare pentru realizarea unei bune etanseitati ;

- umplerea rosturilor verticale cu chit Alutchit sau Romalchid se va face numai cu pistolul manual sau pneumatic, neadmitandu-se folosirea altor mijloace ;

4.3. La executarea peretilor din placi de azbociment se vor urmari si verifica urmatoarele :

- nu se vor monta placi sau piese accesorii de azbociment deteriorate ;

- se va verifica protectia anticoroziva a placilor si accesoriilor de azbociment folosite in medii agresive.

- marginile vizibile longitudinale si transversale ale placilor vor fi pe aceiasi verticala si orizontala admitandu-se abateri de  1 cm ;

- se va verifica continuitatea stratului termoizolator in dreptul rosturilor orizontale si verticale dintre placi, neadmitandu-se intreruperi;

- nu se admite montarea placilor sau panourilor de material termoizolator care au fost umezite, datorita transportului sau depozitarii necorespunzatoare.

4.4. La receptionarea constructiilor executate din lut sau pamant argilos stabilizat, comisia de receptie va constata si va consemna in procese verbale daca au fost efectuate incercarile privind prepararea amestecului, confectionarea blocurilor si daca au fost respectate prevederile cuprinse in C 19279.

5. Verificari de efectuat Ia receptia preliminara a obiectului

5.1. Comisia de receptie preliminara a obiectului prin membri sai de specialitate sau prin specialisti in afara ei, procedeaza la verificarea scriptica si verificari directe prin sondaje privind dimensiunile, planitatea, verticalitatea zidariilor si peretilor si dimensiunile golurilor.

5.2. În caz ca o parte din aceste verificari dau rezultate nesatisfacatoare, se va dubla numarul lor ; daca si in acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare comisia va proceda conform punctului 2.3 din partea I-a a prezentului normativ. (Caietul I)

ANEXA VIII.1

ABATERI LIMITA

Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescriptiile legale in vigoare sunt conform tabelului

Nr. crt

Caracteristicile zidariilor si peretilor

Abateri limita mm

Observatii

1

2

3

4

1

La dimensiunile zidurilor la grosimea de executie a zidurilor:

a) din caramizi si blocuri ceramice

- ziduri cu grosimea ≤63 mm

 

  3

La zidurile cu materiale provenite din demolari abate-rile limita se pot majora cu 50%

- ziduri cu grosimea de 90 mm

 4

- ziduri cu grosimea de 115 mm

+4

-6

- ziduri cu grosimea de 140 mm

+4

-6

- ziduri cu grosimea de 240 mm

+6

-8

- ziduri cu grosimea > 240 mm

 10

b) din blocuri mici de beton cu agregate usoare :

- ziduri cu grosimea ≤ 240 mm

 

 4

- ziduri cu grosimea de 290 mm

 5

- ziduri cu grosimea  365 mm

 10

c) din blocuri mici, fasii si placi de beton celular autoclavizat :

- ziduri cu grosimea ≤ 126 mm

 

 4

- ziduri cu grosimea de 190 mm

 5

- ziduri cu grosimea de 240 mm

 8

d) din placi si fasii de ipsos :

- ziduri cu grosimea de 70 mm

 0,5

- ziduri cu grosimea de 80 mm

 0,5

1

e) din caramizi presate de sticla :

- ziduri cu grosimea de 80 mm

 2

La zidurile cu materiale provenite din demolari abate-rile limita se pot majora cu 50%

- ziduri cu grosimea de 40 mm

 2

g) din placi de azbociment ondulat :

- ziduri cu grosimea de 40 mm

 5

h) din lut si pamant stabilizat :

- ziduri cu grosimea de 300 mm

 10

i) din piatra naturala :

- ziduri cu grosimea 300 mm

-10

+20

2

La goluri:

a) pt ziduri din caramizi, blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare:

- cu dimensiunea golului ≤ 100 cm

 

 

 

 10

 

- cu dimensiunea golului > 100 cm

+20

-10

b) pt ziduri din blocuri mici, din placi si fasii de beton celular autoclavizat

 20

c) pt ziduri din placi si fasii din ipsos

 20

d) din caramizi presate din sticla

 20

e) din profile de sticla U inchis si deschis

 20

f) din placi de azbociment ondulat

 20

g) din lut sipamant stabilizat

 20

h) din piatra naturala

 20

3

La dimensiunile in plan ale incaperilor:

- cu latura incaperii ≤ 300 cm

 

 15

 

- cu latura incaperii > 300 cm

 20

4

La dimensiunile partiale in plan(nise, spaleti, etc)

 20

 

5

La dimensiunile in plan a intregii cladiri

 50

Cu conditia ca denivelarea unui planseu sa nu depaseasca 15 mm

6

La dimensiunile verticale :

a) pt ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare :

- pentru un etaj

 

 

 

 20

- pt intrarea in cladire (cu max 3 niveluri)

+50

-20

b) Pt ziduri din blocuri mici si din placi de beton celular autoclavizat

- pentru un etaj

 

 20

- pentru intreaga cladire (cu 2 niveluri) executata din blocuri mici

 30

c) pt ziduri din placi si fasii de ipsos

- pentru un etaj

 20

- pentru intreaga cladire

 30

d) din caramizi presate din sticla

- pentru un etaj

 20

- pentru intreaga cladire

 30

e) din profile de sticla U inchis si deschis

- pentru un etaj

 

 20

-pentru intreaga cladire

 30

f) din placi de azbociment

- pe un etaj

 20

- pe intreaga cladire

 30

g) din lut si pamant stabilizat

- pe un etaj

 20

- pe intreaga cladire

 30

h) din piatra naturala

- pe un etaj

 20

6

- pe intreaga cladire

 30

 

7

La dimensiunea rosturilor dintre caramizi, blocuri sau placi :

- rosturi orizontale

+5

-2

La stalpi portanti cu sectiunea 0,1 m2 abaterile limita se micsoreaza cu 50%

- rosturi verticale

+5

-2

- pentru ziduri aparente

 2

8

La suprafete si muchii

a) la planeitatea suprafetelor

- pentru ziduiri portante

 

3mm/m

Max. 10mm pentru o camera

- pentru ziduri neportante

5mm/m

- pentru ziduri aparente, portante si neportante

2mm/m

b) la rectilinitatea muchiilor

- pentru ziduri portante

2mm/m

Cel mult 20 mm pe lungimea neintrerupta a zidului

- pentru ziduri neportante

4mm/m- pentru ziduri aparente, portante si neportante

1mm/m

Cel mult 100 mm pe lungimea neintrerupta a zidului

c) la verticalitatea suprafetelor si muchiilor

- pentru ziduri portante

3mm/m

Cel mult 10mm pe etaj si 30 mm pe intreaga inaltime a cladirii

- pentru ziduri neportante

6mm/m

Cel mult 10mm pe etaj

- pentru ziduri aparente, portante si neportante

2mm/m

Cel mult 5mm pe etaj si cel mult 20mm ie intreaga inaltime a cladirii

9

Abateri fata de orizontala, a suprafetelor superioare ale fiecarui rand de caramizi sau blocuri

a) pentru ziduri din caramizi, din blocuri ceramice si din blocuri mici de beton cu agregate usoare

- pentru ziduri portante

 

 

 

  

2mm/m

 

- pentru ziduri neportante

3mm/m

Cel mult 20mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului

b) pt ziduri din blocuri si din placi de beton celular autoclavizat

- pentru ziduri portante

 

4mm/m

Cel mult 15mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului

- pentru ziduri neportante

 

6mm/m

Cel mult 20mm pe toata suprafata neintrerupta a zidului

c) pentru ziduri din placi de ipsos

- pentru ziduri neportante

 

3mm/m

Cel mult 20mm pe toata supra-fata neintrerupta a zidului

d) pentru ziduri din caramizi de sticla

- pentru ziduri neportante

 

3mm/m

Cel mult 20mm pe toata supra-fata neintrerupta a zidului

10

La coaxialitatea zidurilor suprapuse

- dezaxarea de la un nivel la urmatorul

 10

Cel mult 30 mm dezaxare maxima cumulata pe toate nivelurile.

 

- maxima pe intreaga constructie

 30

11

La rosturile de dilatatie, de tasare si antiseismice

- la inaltimea rostului

+10

-20

 

- la verticalitatea muchiilor rosturilor

2mm/m

Cel mult 20mm pentru intreaga inaltime a cladirii

ANEXA VIII-2

LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE DE BAZA

Observatie importanta

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor din lista de mai jos, ca si orice noi prescriptii aparute dupa intrarea in vigoare a celei de fata, sunt obligatorii chiar daca nu concorda cu prevederile din textul alaturat.

În consecinta, utilizatorii prezentei prescriptii trebuie sa mentina la curent lista de mai jos, introducand treptat in ea modificarile sau completarile survenite.

1. STAS 10109/1-82 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie. Alcatuire si calcul.

2. STAS 2917-79 Lucrari de zidarie din piatra naturala. Prescriptii de alcatuire.

3. STAS 2634-80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.

4. STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Clasificare si conditii tehnice.

5. P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor, planseelor si acoperisurilor din elemente de beton celular autoclavizat.

6. P 42-71 Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari (B.C 4/1975)

7. P2-85 Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie (B.C 11/1985)

8. C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrarile de zidarie (B.C. 9/1983)

9. C 17-82 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala (B.C 1/1983)

10. C 116-76 Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea peretilor din placi ondulate din azbociment (B.C. 11/1982)

11.C 19879 Instructiuni tehnice privind tehnologia de fabricatie si montaj a placilor si fasiilor pentru pereti despartitori din ipsos si alte materiale locale (Bul. Constr. 11/1979).

12. C 19079 Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si executarea peretilor despartitori din placi de fosfogips si de ipsos cu zgura expandata C 19079 (Bul. Constr. 9/1979).

13. STAS 1155180 Profile U din sticla.

14. C 19279 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii din lut si pamanturi stabilizate C 19279 (Bul. Constructiilor 9/1979).

15. C 19379 Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor de piatra bruta C 19379 (Bul. Constr 9/ 1979).

16. STAS 1069080 Caramizi presate din sticla cu goluri.

17. STAS 2863/1,276 Piese presate din sticla pentru constructii.

18. STAS 183680 Produse termoizolatoare din diatomit.

19. STAS 170876 Masa de diatomit pentru izolatii termice.

20. STAS 5185/130 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate.

21. STAS 5185/280 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme si dimensiuni.

22. STAS 45780 Caramizi pline presate pe cale umeda.

23. STAS 23076 Produse refractare. Clasificare.

24. STAS 13176 Caramizi de format rectangular si pana. Forme si dimensiuni.

25. STAS 625374 Produse refractare. Umeri pentru bolta. Forme si dimensiuni

26. STAS 4473/166 Produse refractare silica pentru cuptoare de topit sticla. Forme si dimensiuni.

27. STAS 4473/279 Produse refractare silica pentru cuptoarele de topit sticla. Conditii tehnice de calitate.

28. STAS 13674 Produse refractare silico-aluminoase de uz general. Conditii tehnice de calitate.

29. STAS 274481 Caramizi pentru cuptoarele de incalzire din industria metalurgica si a constructiilor de masini.

30. STAS 281581 Produse refractare silico-aluminoase. Caramizi pentru cuptoarele rotative din industria cimentului. Conditii tehnice.

31. STAS 650271 Caramizi refractare pentru inzidirea cuptoarelor rotative din industria cimentului. Forme si dimensiuni.

32. Stas 2555-81 Produse refractare silico-aluminoase. Caramizi si blocuri pentru furnale.

33. STAS 2816-77 Produse refractare silico-argiloase antiacide.

34. STAS 3512/1-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase. Conditii tehnice generale de calitate.

35. STAS 3512/2-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin presare. Conditii tehnice speciale de calitate.

36. STAS 3512/3-81 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin turnare si taiere. Conditii tehnice speciale de calitate.

37. STAS 8347-76 Produse refractare magnezitice de uz general. Conditii tehnice de calitate.

38. STAS 134/1-83 Mortare semiacide, de samota si aluminoase.

39. STAS 11081-78 Chit refractar silico-aluminos.loading...
Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Constructii


Arhitectura
Cadastru
Instalatii


ACOPERISURI
Protectia mediului si încadrarea drumurilor forestiere în peisaj. studiul de impact
ARGUMENTE TEHNICE PREZENTARE SCOLARIZARE
Modelarea proprietatilor otelului. Principii teoretice
VEROCHROME vopsea semi-permanenta
COORDONATELE ACTIVITATII DESFASURATE DE S.C.COA S.A. PE PIATA DE MOBILIER
Stabilirea populatiei santierului si a structurii sale
Mortare. Definire, clasificare, proprietati, rolul componentilor, utilizari
ELEMENTE DE FIZICA CONSTRUCTIILOR SI REABILITAREA HIGROTERMICA A CLADIRILOR
Caracteristicile betonului intarit si metode de determinare
loading...