Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata. Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
REGULARIZARI - Regularizarea debitului de apa prin realizarea unui lac de acumulare


REGULARIZARI - Regularizarea debitului de apa prin realizarea unui lac de acumulare


bUniversitatea "OVIDIUS" Constanta

Facultatea de Constructii

REGULARIZARI

Regularizarea debitului de apa prin realizarea unuilac de acumulare

Sa se realizeze regularizarea anuala completa a debitelor unui rau printr-un lac de acumulare cu folosinta complexa.

Proiectul va contine rezolvarea urmatoarelor probleme:

Ø      prelucrarea datelor hidrologice

Ø      calculul analitic si verificarea grafica a volumului util al acumularii

Ø      aprecierea volumului total al acumularii

Ø      construirea curbelor caracteristice ale acumularii:

      volumul acumularii in functie de cota apei in lac

      suprafata luciului de apa in functie de cota apei in lac

      volumul de material necesar realizarii unui baraj din materiale locale in functie de cota apei in lac

Prelucrarea datelor hidrologice

Se cunosc debitele medii lunare afluente pe o perioada de un an.

luna

1

2

3

4

5

6

 Qafl(m3/s)

 7.2

 8.5

11.3

13.1

 12.5

 12.1

luna

7

8

9

10

11

12

 Qafl(m3/s)

 11.2

 11.1

 13.3

 14.1

10.4 

8.9 

Catre consummator se vor livra debitele in urmatoarea ordine:

luna

1

2

3

4

5

6

 Qdef(m3/s)

 Q1

 Q1

 Q2

 Q2

 Q3

 Q3

luna

7

8

9

10

11

12

 Qdef(m3/s)

 Q3

 Q3

 Q2

 Q2

 Q1

 Q1

Q1=0.75 * Qm (m3/s)

Q2=Qm (m3/s) Q3=1.25 * Qm (m3/s)

Qm=debitul mediu lunar (numarul mediu de zile pe luna este 30.4 reprezentand 2.62 * 106 sec/luna)

Qm= (m3/s)

luna

1

2

3

4

5

6

 Qdef(m3/s)

 8.355

8.355 

11.14 

11.14 

13.925 

13.925

luna

7

8

9

10

11

12

 Qdef(m3/s)

 13.925

 13.925

 11.14

 11.14

 8.355

 8.355

Qm=11.14(m3/s)

Q1=0.75 * Qm=0.75*11.14=8.355(m3/s)

Q2=Qm=11.14(m3/s)

Q3=1.25*Qm=1.25*11.14=13.925(m3/s)

luna

Q(m3/s) 

 W(106m3)

Wcumulat(106m3)

(Waflcum-Wdefcum)(106m3) 

Volum apa existent acumulat

(106m3) 

 Qafl

Qdef

 Wafl

 Wdef

 Waflcum

 Wdefcum

 +

 -

1

 7.2

 8.355

18.86

 21.89

 18.86

21.89

 

 3.03

17.11

2

8.5 

 8.355 

 

22.27

 21.89

 41.13

43.78

 

 2.65

17.49

3

 11.3 

 11.14 

29.60

 29.18

 70.73

 72.96

 2.23

17.91

4

 13.1 

11.14

 

34.32

 29.18

105.05

 102.14

 2.91

 

 23.05

5

 12.5

13.925 

 

32.75

 36.48

 137.8

 138.62

0.82 

 19.32

6

 12.1

 13.925

 

31.70

 36.48

 169.5

 175.1

 5.6

14.54

7

 11.2

13.925

 

29.34

 36.48

 198.84

 211.58

 12.74

7.4

8

 11.1

13.925

 

29.08

 36.48

 227.92

 248.06

 

20.14

0

9

 13.3

 11.14

 

34.84

 29.18

 262.76

 277.24

 14.48

5.66

10

 14.1

 11.14

 36.94

 29.18

 299.7

 306.42

 6.72

 13.42

11

 10.4

 8.355

 27.24

 21.89

326.94

328.31

 1.37

 18.77

12

 8.9

 8.355

 23.31

21.89

 350.25

 350.2

0.05

 

20.19

 TOTAL

 133.7

 133.7

 350.25

 350.2

 2209.48

 2276.3

 2.96

69.78

174.86

Verificarea grafica a volumului util al acumularii calculului anterior

pe cale analitica

Se parcurg urmatoarele etape:

Ø      se deseneaza curba integrata a volumurilor afluente cumulate in functie de timp

Ø      se deseneaza curba ridicata ,o curba paralela la curba integrata la o distanta egala cu volumul util al acumularii calculului anterior in table

Ø      se calculeaza si se reprezinta scara radicala a debitelor defluente

Ø      se reprezinta curba integrata a debitelor defluente ducand paralele ci directiile corespunzatoare din scara radical ape perioadele in care au fost livrate diverse debite defluente (pe verticala lunii ianuarie se masoara de la curba ridicata in jos volumul de apa existent in lac in prima luna)

Ø      se verifica coincidenta lunii cu lac gol si a lunii cu lac plin intre grafic si tabelul analitic

WdefQ1=Q1*T*12=8.355*2.62*12*106=262.681 *106m3

WdefQ2=Q2*T*12=11.14*2.62*12*106=350.241 *106m3

WdefQ3=Q3*T*12=13.925*2.62*12*106=437.802 * 106m3

A.Curba de variatie a suprafetei apei din acumulare in functie de adancimea apei

Intocmirea curbei S=f(H) se face cu ajutorul planului de situatie a amplasamentului viitoarei acumulari la scara 1:5000(prezentat in anexa) ehidistanta curbelor de nivel DH=1m. Curba se traseaza dup ace in prealabil s-a stabilit axul viitorului baraj.

In planimetrarea conturului suprafetei luciului de apa delimitat de curbele de nivel succesive si axul barajului,se obtine o dependenta functionala intre suprafata inundata (Si) si adancimile apei in acumulare (Hi) care se reprezinta grafic obtinandu-se curba de variatie a suprafetei luciului de apa din lacul de acumulare.

B.Curba variatiei volumelor de apa acumulate in functie de adancimea apei in acumulare W=f(H)

Cu ajutorul suprafetei luciului de apa din lacul de acumulare (determinat anterior) si al echidistantelor dintre curbele de nivel successive (DH)se calculeaza volumul de apa cuprins in "chiuveta" lacului ,de la fund pana la planul orizontal reprezentat de o curba de nivel oarecare. Acest volum de apa se obtine prin insumarea volumului partial (DWi) cuprins intre doua curbe de nivel succesive.

Pentru determinarea volumelo partiale se utilizeaza una din urmatoarele metode:

Ø      metoda transelor de suprafata medii:

DWi,i+1=DH (106m3)

Ø      metoda aproximarii volumului de apa cu volumul unui trunchi de con

DWi,i+1= (106m3)

A1=83.5*0.252=5.22 ha

A2=317*0.252=19.81 ha

A3=697*0.252=43.56 ha

A4=1005*0.252=62.81 ha

A5=1204*0.252=75.25 ha

A6=1426*0.252=89.12 ha

A 7=1633*0.252=103.06 ha

A8=1875*0.252=117.87 ha

Rezultatele se resimt in abelul urmator:

cota (m)

DH (m)

Si (ha)

 Simed (ha)

 DWi(106m3)

 Dwicum(106m3)

58

0

0

 

 

 

 2.61

0.026

0.026 

59

1

5.22

 12.52

 0.125

 0.151

60

 1

19.81

 31.68

 0.316

 0.467

61

 1

 43.56

25.19

 0.251

 0.718

62

 1

 62.81

69.03

 0.690

1.408

63

 1

75.25

82.19

0.821
 2.229

64

 1

 89.12

 96.09

 0.960

 3.189

65

 1

 103.06

 110.47

 1.104

 4.293

66

 1

 117.87

 

 

 

C.Variatia volumului de constructii din corpul barajului in functie de cota unui lac ,este data de dependenta functionala de Vb=f(H),unde

Vb=volumul de constructie din corpul barajului corespunzator inaltimii H

Calculul Vb se face pentru diferite inaltimi ale barajului in acelasi amplasament. Pentru detrminarea acestuia se parcurg etapele urmatoare :

Ø      se stabileste sectiunea transversala prin vane in dreptul am plasamentului barajului

Ø      se imparte barajul in n volume partiale delimitate de sectiunile orizontale la diferite ianltimi

Ø      volumul partial,notat DVb(i,i+1),corespunde inaltimii Hi,i-1 cuprinsa intre sectiunile i-1,I se determina cu relatia:

DVb(i-1,i)=wi-1,1- (106m3)

wi-1,i=i-1,i (m2)

Li-1,i=lungimile barajului corespunzator inaltimilor Hi-1,Hi si se masoara pe planul de situatie pe axul amplasamentului barajului

wi-1,i=aria sectiunii partiale din corpul barajului

bi-1,i=latimile de corornament a barajului la partea superioara corespunzatoare Hi-1,Hi

Ø      se stabileste sectiunea transversala tip a barajului (sectiune trapezoidala)

Ø      se stabileste elementele sectiunuii transversale a barajului:

      latimea la coronament (b)

      pantele taluzurilor de la baraj (m1,m2)

b=1.1* +1 (m)

H (m)

M1

 M2

 H<10

34 

Ø      volumul de constructie total al barajului este dat de relatia:

Vb=wi-1,i* (106m3)

Calculul volumului de constructie din corpul barajului se efectueaza tabelar,rezultatele fiind prezentate in urmatorul tabel:

cota (m)

Hi

(m)

bi

(m)

 wI (m2)

 Li

(m)

 Dvbi (106m3)

58

0

0

 

 0

 

 1.15

74.75

59

1

 2.3

 130

 2.38

327.25

60

 2

 2.47

 145

 2.63

828.45

61

 3

 2.79

 170

 2.85

520.12

62

 4

 2.9

 195

 3.21

 666.07

63

 5

 3.51

 220

3.56

 881.1

64

 6

 3.61

 275

3.8

1149.5

65

 7

 3.99

 330

 4.21

1452.45

66

 8

 4.25

 360

 

 loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Constructii


Arhitectura
Cadastru
Instalatii


BAZA
Alcatuirea constructiva a elementelor anvelopei cladirii
PROIECT TEHNICIAN DESENATOR IN CONSTRUCTII SI INSTALATII
EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE
Studiul pietei serviciilor de telefonie mobila din Romania
Predimensionare fundatie
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Clasa: a X a Zugraveli simple - Lista operatiilor tehnologice la executarea zugravelilor simple corelate cu materialel
Sa se calculeze eforturile din barele grinzii cu zabrele prin metoda izolarii nodurilor
SECTIUNEA 3B - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI SANITARE
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PODURI CU GRINZI METALICE INGLOBATE IN BETON INDICATIV NP-043/2000
loading...