Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme


Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Matematica


Index » educatie » Matematica
» Proiect de lectie - adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0 - 30, fara trecere peste ordin


Proiect de lectie - adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0 - 30, fara trecere peste ordin
LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII “HORIA HULUBEI”                                                            

ORASUL MAGURELE - JUDETUL ILFOV

INVATATOR :

CLASA  I-a D

DATA : 20 FEB.

EFECTIV : 20 elevi

PROIECT  DE  LECTIE

ARIA CURRICULARA : MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
DISCIPLINA : MATEMATICA

UNITATEA DE INVATARE : ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL 0 - 30 , FARA TRECERE PESTE ORDIN

TIPUL LECTIEI : PREDARE –INVATARE

SUBIECTUL : ADUNAREA NUMERELOR NATURALE  FORMATE DIN ZECI SI  UNITATI

SCOPURI:

S1 : Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic si conceptele specifice matematicii

S2 : Consolidarea deprinderilor de calcul oral si scris si de rezolvare a problemelor

OBIECTIVE OPERATIONALE :

La sfarsitul  activitatii elevii vor fi capabili :

O1 : Sa rezolve in scris si oral operatii de adunare cu numerele naturale formate din zeci si unitati ;

O2 : Sa aranjeze unele sub altele numerele respectand regula 'unitati sub unitati” , “zeci sub zeci” ;

O3 : Sa descompuna numerele formate din zeci si unitati ;

O4 : Sa compuna probleme pornind de la un exercitiu de adunare ;

O5 : Sa compuna in scris probleme care sa se rezolve prin operatia de adunare ;

O6 : Sa dezvolte deprinderi de munca independenta ;

O7 : Sa participe activ la lectie ;

O8 : Sa controleze pozitia caietului in timpul scrisului si pozitia in banca .

RESURSE PROCEDURALE :

-conversatia , explicatia , exercitiul , demonstratia , jocul didactic, problematizarea.

RESURSE  MATERIALE :

-numaratoare , fisa de lucru , fisa de evaluare .

BIBLIOGRAFIE :

Matematica cls. I , Aurel si Elena Maior , Editura Aramis.

Evaluare sumativa semestriala si anuala  , M. Manolescu ,Ed. D. Bolintineanu 1999

Curriculum national

PRIMA ORA

DESFASURAREA LECTIEI

Ob.op.

Secvente

de continut

Continuturile invatarii

Strategia didactica

Du

ra-

ta

Evaluare

                          

Resurse

proced.

Resurse

materiale

Momentul organizatoric

Pregatirea elevilor pentru lectie si a materialelor necesare

conversatia 

Asculta si pregatesc

2’

Frontala

Reactualizarea cunostintelor

*Se verifica tema si se corecteaza .

*Se numara crescator de la 0 la 30

*Se descompun numerele mintal

12 , 16 , 15 , 18 , 22 , 25, 27 , 28 .

conversatia  exercitiul

Citesc tema

Numara

Descompun 

5’

Frontala

Individuala

O1

O3

Captarea atentiei

*Se rezolva la tabla urmatoarele adunari

10+15=

20+7=

10+9=

20+2=

20+7=

20+1=

23+4=

11+5=

23+6=

25+3=

conversatia exercitiul ,explicatia  

Asculta cerintele ,

 Lucreaza    

5’-

6’

Individuala

  

O1,O2

Anuntarea

ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DIN

Conversa

Asculta sar

3’

Frontala
O3,O4

O5,O6

O7,O8

 temei si a obiectivelor

 ZECI SI UNITATI

tia , explicatia

cinile si noteaza titlul lectiei

01

O2

O4

O6

O5

O7

O3

O8

Dirijarea invatarii

*Se explica compunerea numerelor formate din zeci si unitati

*Se rezolva exercitiul 1 din manual folosind ca suport imaginile de descompunere a numerelor 

Efectuati : 

qu quu    qu  quu

 u         u   u

           u   u

 

     12   +    12    =                 13   +  14  = 

*Se rezolva apoi exercitiul 2 din manual 

14+       12+     15+       16+    17+

11         13       13    13       12

----        ---      ---          ---       ---

*Joc didactic :'Esti pilot cosmonaut'

*Se rezolva apoi exercitiul 3 din manual 

13+11=24 ?            16+14=30 ?

12+15=27 ?            15+11=24 ?

*Se rezolva problema din manual

Conversatia , explicatia,

Exercitiul

Asculta si rezolva

Lucreaza individual

15’

Frontala

Individuala

O3

O4

O5

O6

Obtinerea performantelor si asigurarea feed-back-ului

Fisa de evaluare

problematizare

Lucru individual

7-8’

Individuala

Aprecieri asupra activitatii

tema pentru acasa

*Sunt apreciati elevii care au caietele ingrijite si au realizat o scriere corecta

Explicatia

Noteaza tema

2’

FrontalaPolitica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Matematica


Statistica


Notiuni generale despre multimi, operatii cu multimi
Tangenta si planul normal intr-un punct al unei curbe
Progresii
ALGORITMI SI ERORI DE CALCUL
FUNCTIA EXPONENTIALA
Functia arccotangenta
Paraboloidul hiperbolic
Matricea Exponentiala
Calculul cu diferente finite
Functia logaritmica