Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place. tutorial, lectii online, solutii simple, exmeple, programe, C++

Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

C


Index » educatie » » informatica » C
Numarator - cod de asamblare


Numarator - cod de asamblare


Numarator

Codul

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity num4 is

port (clk : in std_logic;

rst : in std_logic;

num : buffer std_logic_vector(3 downto 0));

end num4;

architecture simul of num4 is

function inc_bv (a: std_logic_vector) return std_logic_vector is

variable r: std_logic_vector (a'range);

variable c: std_logic;

begin

c := '1';

for i in a'range loop

r(i) := a(i) xor c;

c := a(i) and c;

end loop;

return r;

end inc_bv;

begin

process (clk, rst)

begin

if (rst = '1') then

num <= (others => '0');

elsif (clk'event and clk = '1') then

num <= inc_bv (num);

end if;

end process;

end simul;

Afisarea rezultatelor simulariiPolitica de confidentialitate
C


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word

Numarator - cod de asamblare
Decodificator - cod sursa
Functii operator membre ale claselor
Casete de dialog modale si nemodale
Supraincarcarea operatorului de asignare
Constructori
Supraincarcarea operatorilor de conversie
FUNCTII SI FISIERE
Evidenta bauturilor dintr-o crama. Aplicatia se va realiza in limbajul C folosind fisiere text si fisiere binare.
Cuvantul cheie this 
Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate