Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Satisfactia de a face ce iti place. tutorial, lectii online, solutii simple, exmeple, programe, C++

Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

C


Index » educatie » » informatica » C
Memorie SRAM 16x8 - Codul in Xilinx


Memorie SRAM 16x8 - Codul in Xilinx


Memorie SRAM 16x8

Codul

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating

---- any Xilinx primitives in this code.

--library UNISIM;

--use UNISIM.VComponents.all;

entity ram16_8 is

port (Address: in std_logic_vector (3 downto 0);

-- Address: in INTEGER;

Data: inout std_logic_vector(7 downto 0);

CLK, CS, WE, OE: in std_ulogic);

end ram16_8;

architecture Behavioral of ram16_8 is

signal data_In : std_logic_vector(7 downto 0);

signal data_out : std_logic_vector(7 downto 0);

begin

p0: process (CLk) is

type ram_array is array (0 to 15) of

std_logic_vector(7 downto 0);

variable mem: ram_array;

variable address_v : integer;

begin

if clk'event and clk ='1' then

address_v := Conv_integer (address);

if cs = '0' then

if oe='0'and we = '1' then

Data_out <= mem(address_v);

elsif oe='1'and we = '0' then

mem(address_v) := Data_in;

else null;

end if;

end if;

end if;

end process p0;

p1:process (CS,OE, WE, Data, data_in, data_out)

begin

if cs = '0' then

if oe='0'and we = '1' then

data <= data_out;

elsif oe='1'and we = '0' then

data <= (others => 'Z');

data_in <= data;

else

data <= (others => 'Z');

end if;

end if;

end process p1;

end Behavioral;

Afisarea rezultatelor simulariiPolitica de confidentialitate
C


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word

Numarator Cu functii de reset si load - Codul in Xilinx
CLASE DERIVATE
DECLARATII SI CONSTANTE
Numarator - cod de asamblare
Supraincarcarea constructorilor
Constructorul implicit
SUBIECTE C++
Supraincarcarea operatorului de asignare
CITIREA SI SCRIEREA DATELOR
Liste inlantuite in C++ 
Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate