Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Access


Index » educatie » » informatica » Access
» Interogari


Interogari


Interogari

Crearea si salvarea unei interogari

v     In fereastra bazei de date analizate se efectueaza un clic Se efectueaza un dublu clicpe butonul de comanda .

v     Se efectueaza un dublu clic pe comanda Ceate query in Design View(cearea interogarii in modul de afisare de tip proiect).In urma acestei comenzi pe ecran vor aparea doua ferestre:

-in fata o fereatra etichetata cu Show Table ( afisare de table);-in planul second o fereastra etichetata cu Select Query(fereastra destinata pentru proiectareainterogarii, care contine grila de proiectare).

Fereastra de dialog Show Table contine trei file:

-fila Tables afiseaza lista tututor tabelelor din baza de date.

-fila Queries afiseaza lista tututror interogarilor bazei de date, create anterior.Se mentioneaza faptul ca pot fi create interogari tip stiva, caz in care articolele care se vor afisa in noua interogare se bazeazape articolele livrate de o alta inerogare.

-fila Both cumuleaza informatiile existente in cele doua fise anterioare; ea afiseaza lista tuturor tabelelor si inerogarilor din bazade date.

v     Se efectueaza un dublu clic pe numele obiectului (table sau interogare0 pe care se bazeaza noua interogare.

v     Se repeat pasul precedent pentru fiecare table sau interogare pe care se bazeaza noua interogare. Dupa alegerea tuturor obiectelor necesare noii interogari  se inchide fereastra Show Table  prin actionarea butonului de comanda Close). In urma acestei comenzi se activeaza fereasta Select Query.

v     Daca sunt utilizate mai multe tabele sau mai multe interogari, prima data se verifica modul de conectare a campurilor associate (campurile associate sunt legate cu o linie). Stabilirea de relatii intre tabele (interogari) sau modificarea tipului relatiilor existente poate fi realizatasi in interiorul ferestrei Select Query.

v     Se adauga campul inplicat in ineterogare pe grila, situata in partea inferioara a ferestrei Select Query. In acest scop din lista de nume se va  trage cu mouse-ul numele campului respective dintr-o celula libera din linia Field (camp). In linia Table se afiseaza automat numele tabelului (interogarii) care contine campul tras. O alta varianta este efectuarea unui dublu clic pe numele campului necesar. Tragerea pe grila a caracterului “*”este echivalenta cu tragerea pe grila  a tuturor numelor de campuri din tabelul aferent. In cazul nostru au fost trase pe grila campul Toy ID, Award precum si campul Toy Code. Dupatragerea acestor campuri liniile Field si Table ale ferestrei de proiectare a inerogarii va avea aspectul urmator:

v     Se repeat pasul precedent, pana cand toate campurile necesare interogarii vor fi depuse in liniile Fields si Table ale grilei de inerogare.

v     In continuare, pentru fiecare camp al grilei pot fi stabilite criterii de sortare (celulele din linia Sort), criterii de selectare a articolelor (celule din linia Criteria) si pot fi desemnate campurile vizibile ale inerogarii (celule din linia Show).

v      Penru a salva interogarea create se va efectua un clic pe butonul Save . In fereastra afisata se va introduce numele atribuit interogarii, dupacare se va actiona butonul de  comanda OK.

v     Rezultatele interogarii pot fi vizualizate prin actionarea butonului Run (executare).

 

Observatii: 

o       Criteriile specificate in celulele liniei Criteria sunt legate prin operatorul de conjunctie Si (And). Ele permit limitarea afisarii tuturor valorilor continute intr-un camp specificat al grilei .Pentru a specifica un criteriu corespunzator unui camp, se va efectua un clic pe linia Criteria aferenta campului si se va introduce criteriul care urmeaza sa fie  utillizat .Valorile de tip text trebuie sa fie incadrate de o pereche de caractere “ghilimele”, iar cele de tip date calendaristice de o pereche de caractere “#” (diez).

o       Tabelul alaturat contine multimea operatorilor utilizati instabilirea criteriilor:

Operator

Semnificatie

Expresia introdusa in

celula Criteria

Valorile selectate

<

Mai mic

<1200.45

Numere mai mici decat 1200.45

<=

Mai mic sau egal

<=Date( ) -10

Cel putin cu 10 zile in urma

=

egal

=13

Numere egale cu 13=Date( )

Data actuala

>=

Mai mare sau egal

>=”Popescu”

Multimea valorilor(numerelor) de la”Popescu” pana la sfarsitul alfabetului

>

Mai mare

>234

Numere mai mari decat234

<>

Sau

Not

diferit

<>2

Not”USA

Multimea valorilor diferite de “USA

v     Daca inaceeasi linie de criterii se introduce maimulte criterii, programul Access va selecta numai artilolele care indeplinesc simultan toate criteriile mentionate , adicain criteriile introdusediferite cellule ale aceleasi linii de criteriu se utilizeaza operatorul de conjunctie  logica AND.In cazul in care criteriile sunt introduce in linii diferite  (un criteriu este specificat in linia Criteria, celelalte criterii in linii avand eticchetele or), programul access va selecta articolele,care indeplinesc oricare dintre criteriile mentionate (adica intre aceste criterii se utilizeaza operatorul de disjunctie logica OR).

v     Expresiile utilizatein specificarea criteriului introduce intr-o oarecare celula a liniei Criteria se pot combina cu ajutorul urmatorilor operatori logici:

Operator

Specificatie

Expresia introdusa in celula Criteria

Valorile selectate

and

Conjunctie logica (operatorul Si)

>=5 and<=10

Numere mai mari sau egali decat 5 si maimici sau egali decat 10

>#12/1/02# and

<#12/31/02#

Zile calendaristice mai mari decat 1 dec 2002 si mai mici decat 31 dec 2002

or

Disjunctie logica

(operator SAU)

>77 or<55

Numere mai mari decat 77 sau mai mici decat 55

not

Negatie logica

(operator NU)

Not 55
Numere diferite de 55

v     Articolele afisate de o interogare po fi sortate in functie de valorile continute intr-un camp specificat al grilei. In acest scop se va efectua un clic pe linia Sort a campului care sa fie sortat, moment in care in celula respectiva va aparea un buton  corespunzator unei liste combinate. Din aceasta lista pot fi selectate trei valori:

v     -Ascending, sortare in ordine crescatoare, de exemplu de la A la Z.

v     -Descending, sortare in ordine descrescatoare, de ex. de la Z la A.

v     -(not sorted), fara sortare, se foloseste atunci cand se doreste anularea unei sortari ascendente sau descendente specificate anterior.

v     Intr-o interogare pot fi incluse anumite campuri  doar pentru stabilirea criteriilor  de selectare sau de sortare. Pentru a impiedica aparitia unui camp  in cadrul informatiilor de iesire ale interogarii , in linia Show a campului se va descelectacutia de selectare  corespunzatoare, adica:

-  reprezinta un camp ascuns:

-  reprezinta un camp afisat.

Editarea unei interogari

O interogare ceata anterior poate fi editata. In acest scop, in fereastra bazei de date se alege fereastra corespunzatoare filei QUERIES, se efectueaza un clic pe numele interogarii, dupa care se da comanda Design, prin care se afiseaza grila de proiectare a interogarii. Operatiunile fundamentale de editare sunt urmatoarele:

v     Adaugarea,stergerea saumodificarea criteriilor utilizate ininterogare. Aceste operatii se pot efectua folosind linia Criteria a grilei de interogare.

v     Adaugarea, stergerea sau deplasarea unor campuri utilizate in grila de interogare. Pentru a adauga un nou camp grilei de interogare, campul respective trebuie tras cu ajutorul mouse-ului intr-o celula libera a liniei Field.

v     Exista posibilitatea de a depune  tabele noi in grila de interogare.

v     Tabelele noi se pot depune in grila prin comanda Show Table (meniul Query). Daca se doreste stergerea unui camp din grila  de interogare , atunci se efectueaza un clic in selectorul de coloana corespunzator campului si se apasa tasta Delete.Prin selectorul de coloana se sterge bara orizontala situate deasupra unei coloane.

v      O coloana  selectata poate fi mutate intr-o alta pozitie prin tragerea ei cu mouse-ul in noua locatie.

v     Latimea coloanelor grilei de interogare poate fi, de asemenea, modificata. Prima data se aseaza cursorul de mouse pe marginea verticala din dreapta selectorului de coloana. In monentul in care se modifica forma cursorului de mouse, se efectueaza o tragere orizontala.

v     Ascunderea sau reafisarea unor campuri utilizate in grila de interogare. Aceste opreatiuni se realizeaza folosind casetele de selectare plasate in linia Show a grilei de interogare.

v     Daca fereastra de proiectare a interogarii contine mai multe tabele asociate, intre campurile asociate va aparea o linie. Uneori este necesata modificarea acestor  asocieri. Modificarea asocierii afecteaza numi modul in care actuala interogare va selecta articolele, deci nu are nici un efect asupra relatiilor  stabilite intre tabele. Pentru stergerea unei asocieri ( din actuala interogare ) de va efectua un clic  pe linia de reprezentare a relatiei si se va actiona tasta Delete.Daca se doreste crearea unei alte asocieri, atunci se va sterge campul din tableul primar peste campul din tabelul asociat. Pentru afisarea ferestrei de dialog prin care se poate stabili tipul de aociere se va efectua un dublu clic pe linia de reprezentare a relatiei.

Afisarea articolelor livrate de o interogare (executarea unei interogari) 

o       Infereastra bazei de date se efectueaza un clic pe butonul  ( interogari).

o       Din lista de interogari, printr-un clic se alege interogarea dorita.

o       Se efectueaza un clic pe butonul de comanda  ( open, deschide). In urma acesteiactiuni pe ecran se afiseaza articolele livrate de interogare, in modul de afisare tip foaie de date(Datasheet view).

Stergerea unei interogari

o       In fereastra bazeide date se efectueaza un clic pe butonul  (interogari).

o       Din lista de interogari, printr-un clic se allege interogarea dorita.

o       Se efectueaza un clic pe butonul de comanda  (delete).

Salvarea si  inchiderea unei interogari

         Daca se fac operatii de editare in grila de interogare, interogarea respective trebuie salvata prin efectuarea unui  clic pe butonul de comanda Save .Pentru inchiderea unei interogari se va efectua un clic pe butonul  (close)

                                loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Access


Access
Adobe photoshop
Autocad
Baze de date
C
Calculatoare
Corel draw
Excel
Foxpro
Html
Internet
Java
Linux
Mathcad
Matlab
Outlook
Pascal
Php
Powerpoint
Retele calculatoare
Sql
Windows
Word


loading...