Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
Sistemul national de perfectionare a cadrelor didactice in Republica Moldova


Sistemul national de perfectionare a cadrelor didactice in Republica Moldova


Sistemul national de perfectionare a cadrelor didactice in Republica Moldova

1. Descrierea sistemului de formare profesionala continua a cadrelor didactice

Formarea profesionala continua este realizata in conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea formarii profesionale continue, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova din 9 noiembrie 200

Sistemul national de formare profesionala continua reprezinta totalitatea organelor, organizatiilor, institutiilor, unitatilor economice a caror activitate este orientata spre formarea profesionala continua. Rolul principal in organizarea formarii profesionale continue revine Guvernului, care aproba strategii, programe nationale si documente normative in domeniul dezvoltarii resurselor umane, strins legate de politica nationala privind dezvoltarea durabila. Elaborarea cadrului normativ, metodico-organizatoric si didactic, a strategiilor, programelor, curriculumurilor, procedurilor de certificare si a indicilor de evaluare tine de competenta autoritatilor publice centrale si se coordoneaza cu Ministerul Educatiei Tineretului si Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ministerele de resort in conformitate cu competentele ce le revin.Formarea profesionala continua se face prin:

Calificare - dobindirea unui ansamblu de competente profesionale care permit persoanei interesate sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii;

Perfectionare - dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari;

Specializare - obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restrinsa din sfera de cuprindere a unei ocupatii;

Obtinerea unei calificari suplimentare - insusirea cunostintelor speciale si obtinerea competentelor specifice unei noi ocupatii sau profesii inrudite cu cea precedenta;

Recalificare - obtinerea de competente necesare unei noi ocupatii sau profesii, deferita de cea dobindita anterior.

Formele de formare profesionala continua sint:

-        cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatii proprii sau de institutiile specializate in formarea profesionala;

-        cursuri si programe de perfectionare sau recalificare;

-        stagii de practica si specializari in unitati din tara sau din strainatate;

-        seminare, conferinte, mese rotunde, ateliere;

-        cursuri de formare continua la distanta;

-        alte forme prevazute de lege.

Periodicitatea formarii profesionale continue a angajatilor este determinata de intreprinderea care ofera locul de munca, dar nu mai rar decit o data in patru ani.

Formarea profesionala continua se realizeaza in baza programelor speciale, elaborate si aplicate de institutiile cu activitate in domeniu, utilizindu-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: formare prin corespondenta, formare la distanta, conferinte video, instruire asistata de calculator si altele.

Recalificarea profesionala a specialistilor cu studii superioare sau medii de specialitate este un tip independent de formare profesionala, proces care se desfasoara in baza a doua criterii:

-        profilul studiilor dobindite anterior de catre specialisti;

-        necesitatile societatii de noi specialitati si competente profesionale;

Recalificarea profesionala a specialistilor cu studii superioare sau medii de specialitate pentru realizarea noilor forme de activitate profesionala se efectueaza in baza cerintelor inaintate fata de anumite profesii si functii prevazute de Nomenclatorul specialitatilor.

Rezultatele formarii profesionale continue, confirmate prin diplome sau certificatele respective sint luate in considerare la reconfirmarea in post, la acordarea de grade si titluri, categorii de calificare si la atestarea cadrelor.

2. Institutiile de perfectionare a cadrelor didactice

Formarea profesionala continua a cadrelor didactice din Republica Moldova este realizata in cadrul centrelor de formare profesionala continua a cadrelor didactice si de conducere. Cadrele didactice, manageriale sunt delegate la cursuri, stagii de perfectionare printr-un ordin al Directiei Generale Educatie, Stiinta, Tineret si Sport. Anual, pentru cursurile si stagiile de formare finantate din stat, fiecare raion are posibilitatea sa delegheze un anumit numar de cadre didactice.

Institutiile de formare continua din Republica Moldova realizeaza activitatea de formare continua in diverse forme: cursuri in cadrul centrului de formare, cursuri cu frecventa redusa, cursuri pentru autodidacti, cursuri de recalificare, cursuri la solicitare, cursuri in baza de contract, seminare. Activitatea de formare in cadrul cursurilor sau a stagiilor se finalizeaza cu elaborarea Portofoliului de formare, care este evaluat si care ramine in posesia persoanei respective in vederea utilizarii lui ulterioare in practica educationala. Conducatorii centrelor de formare a cadrelor didactice si de conducere asigura calitatea formarii profesionale continua a cadrelor didactice si de conducere. Sectia atestarea si perfectionarea personalului didactic din cadrul Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului coordoneaza si monitorizeaza activitatea de formare profesionala continua a cadrelor didactice si de conducere in Centrele de formare.

Spre deosebire de formarea initiala, domeniu in care numarul si capacitatea institutiilor de invatamint este relativ mare, in cazul perfectionarii cadrelor didactice numarul institutiilor respective si capacitatea acestora este cu mult mai mica. Accentuam, ca in cazul perfectionarii cadrelor didactice un rol important il au si organizatiile neguvernamentale, organizate in forma de asociatii obstesti sau institutii private de invatamint.

Principalele institutii de stat, care realizeaza formarea continua a cadrelor didactice sint Institutul de Stiinte ale Educatiei, Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga", Institutul National de Educatie Fizica si Sport, Universitatea de Stat "Aleco Russo" din Balti, Centrul Noilor Tehnologii Informationale. Din organizatiile neguvernamentale mentionam Institutul de Instruire Continua, Centrul Educational Pro Didactica, Programul Educational "Pas cu Pas", Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului (SIEDO) s.a.

Institutul de Stiinte ale Educatiei este o institutie de importanta nationala, de cercetare stiintifica in domeniul educatiei si invatamintului si de invatamint postuniversitar, cu statut autonom pe linga Ministerul Educatiei si Stiintei, fiind finantat de la bugetul de stat. Institutul asigura dezvoltarea profesionala complexa, speciala si continua a cadrelor didactice din invatamintul preuniversitar (perfectionare, reciclare, formare pedagogica initiala). De asemenea, institutul coordoneaza la scara nationala perfectionarea cadrelor didactice si colaboreaza in acest domeniu cu toate celelalte centre de formare a cadrelor didactice din Republica Moldova.

Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" organizeaza urmatoarele cursuri de formare a cadrelor didactice si manageriale:-        cursuri de specializare/calificare in management educational prin imbinarea metodei traditionale (academice) cu metoda de instruire electronica (la distanta) utilizind calculatorul;

-        cursuri de formare/perfectionare a cadrelor didactice cu functii de conducere;

-        cursuri de perfectionare pentru cadrele didactice la specialitatile: limba romana, limba romana pentru alolingvi, istoria, invatamintul primar, arta plastica, limba rusa (scoala rusa), limba rusa (scoala nationala), psihologia scolara, educatori, logopezi, invatamint special (ciclul primar), invatamint special (clasele 5-8), limba bulgara, limba gagauza;

-        perfectionarea directorilor si a cadrelor didactice pe teren.

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti organizeaza cursuri de formare a cadrelor didactice la specialitatile: limba si literatura romana, limba si literatura rusa, limba ucraineana, limba franceza, pedagogia invatamintului primar, limba engleza, management educational, Instruirea muzicala, fizica, informatica, matematica, instruirea tehnologica, educatia prescolara, pedagogia invatamintului primar.

Institutul National de Educatie Fizica si Sport organizeaza cursuri de formare a cadrelor didactice la specialitatile: profesori de educatie fizica din scoli de cultura generala, gimnazii, licee; profesori de educatie fizica din colegii, scoli de meserii, polivalente; antrenori din cluburi si scoli sportive.

Centrul Noilor Tehnologii Informationale organizeaza cursuri de formare a cadrelor didactice la disciplina scolara Informatica, utilizarea calculatorului, navigarea prin Internet.

Institutul de Instruire Continua organizeaza cursuri de perfectionare si de pregatire a managerilor scolari si universitari. Sunt propuse variante de cursuri traditionale, folosind tehnologii moderne (calculatorul), si cursuri intr-un mediu virtual (studierea la distanta), pentru cei care nu au posibilitati de a participa in timpul zilelor de lucru.

Centrul Educational Pro Didactica este o organizatie neguvernamentala non-profit, care ofera un amplu pachet de servicii educationale (de instruire, de training si consultanta, de informare si formare), activind in baza licentei acordate de Camera de Licentiere a Republicii Moldova.

Activitatile Programului Educational "Pas cu Pas" se axeaza pe invatamintul prescolar si primar, copiii cu necesitati speciale, oferind cadrelor didactice din aceste institutii cele mai diverse forme de formare continua: cursuri, ateliere de lucru, seminare, vizite de studii etc.

Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului (SIEDO) este o organizatie neguvernamentala, non-profit, specializata in domeniul educatiei civice. Societatea a desfasurat o vasta activitate nu numai in domeniul formarii cadrelor didactice, dar si asigurarii acestora cu materiale didactice in domeniul educatiei drepturilor omului, educatiei civice, educatiei referitoare la lege.

Lista institutiilor de perfectionare a cadrelor didactice este prezentata in Anexa 2.

In opinia cadrelor didactice (347 de respondenti), cea mai importanta contributie in dezvoltarea lor profesionala au avut-o cursurile/seminarele/workshop-urile organizate de catre institutiile specializata in formarea continua a cadrelor didactice (31% din respondenti), urmind apoi organizatiile neguvernamentale (25%), institutia in care activeaza cadrele didactice (21%), institutiile de invatamint superior (20%) si institutiile private de invatamint (3%).

Analiza datelor obtinute in cadrul sondajului ne demonstreaza ca opiniile institutiilor de invatamint superior si de perfectionare a profesorilor referitor la eficienta sistemului existent de formare continua a cadrelor didactice sint contradictorii, circa jumatate din respondenti considerindu-L ineficient si invechit. In opinia mai multor respondenti, sint necesare schimbari de principiu: descentralizarea sistemului, diversificarea formelor de perfectionare, implementarea unui sistem de credite, extinderea autonomiei centrelor de formare continua, implementarea unui sistem de credite, utilizarea mai larga a metodelor interactive de predare-invatare.

Printre obstacolele care impiedica dezvoltarea sistemului de formare continua a cadrelor didactice respondentii indica schimbarile frecvente si inopinate ale cadrului legislativ-normativ in acest domeniu, lipsa unor mecanisme distincte de finantare a acestor activitati atit la nivel central cit si la nivel local, disparitatile dintre localitatile rurale si cele urbane, cadrul institutional neadecvat.

3. Caracterizarea curriculei (programelor de instruire)

Activitatea de formare continua a cadrelor didactice din cadrul institutiilor de formare continue se desfasoara in baza programelor-cadru, elaborate pe module conform indicatiilor Ministerului Educatiei, care prevad actualizarea cunostintelor la specialitate, la didactica disciplinei si a celor psihopedagogice, cu racordarea lor la renovarea conceptuala, curriculara, tehnologica si de evaluare a invatamintului. Specificul acestor programe consta in tendinta actuala de a asigura un echilibru relativ in formarea de specialitate si in formarea profesionala a cadrului didactic. In toate cazurile, programele-cadru ofera cursantilor posibilitatea sa-si stabileasca propria programa, traseul lor educational, in functie de interesele, optiunile lor, ceea ce favorizeaza, stimuleaza activitatea de perfectionare, eficienta in ansamblu a acestei actiuni de importanta majora. In procesul realizarii curriculei, institutiile de formare continua asigura flexibilitatea continuturilor programelor de formare, tinind cont de optiunile si interesele individuale ale cursantilor.

In general, programele de formare continua din institutiile din Republica Moldova au urmatoarele obiective si finalitati:

-        utilizarea in mod corespunzator a cunostintelor de psihopedagogie pentru modelarea personalitatii elevului;

-        identificarea reglementarilor legislative adecvate demersului educational preconizat;

-        demonstrarea capacitatii de a adapta aspectele teoretice si aplicative ale strategiilor didactice pentru o situatie concreta;
-        aprecierea valentelor pozitive si negative ale diferitelor strategii de evaluare implementate;

-        identificarea modalitatilor de implicare a elevului in actul evaluarii: autoevaluarea, interevaluarea;

-        aplicarea algoritmului proiectarii didactice la disciplina respectiva;

-        posedarea cunostintelor/capacitatilor necesare pentru initierea unor activitati in folosul comunitatii;

-        colaborarea cu toti factorii interesati in realizarea obiectivelor formarii continue.

Formarea profesionala continua se realizeaza prin:

-        cursuri tematice de perfectionare/specializare - pina la 72 ore;

-        cursuri de perfectionare/specializare de scurta durata - de la 72 pina la 100 de ore;

-        cursuri de perfectionare/specializare multidisciplinare cu o durata de la 100 pina la 500 de ore;

-        cursuri si programe de recalificare in baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru realizarea unei noi activitati profesionale, cu o durata de la 500 pina la 1000 de ore.

Repartizarea orelor pe discipline in cadrul cursurilor oferite de Institutul de Stiinte ale Educatiei este prezentata in fig. 2. Intrucit ISE este desemnat ca coordonator national, planurile-cadru ale celorlalte institutii care activeaza in domeniul formarii continue a cadrelor didactice au o structura similara.

Figura 2. Repartizarea orelor in programele-cadru ale ISE

Sursa: Institutul de Stiinte ale Educatiei, 2005

In general, programele-cadru includ urmatoarele module: Psihopedagogia Invatamintului Formativ, Specialitatea, Metodica, Tehnologii Informationale, Activitati extracurs. Din analiza fig. 2 se observa, ca numarul de ore alocate activitatilor extracurs, care include consilierea metodica, consilierea la specialitate, consilierea la psihopedagogie, evaluarea probei la psihopedagogie, evaluarea portofoliilor, evaluarea la specialitate este considerabil. Numarul de ore incluse in modulul Metodica variaza, in dependenta de specialitate, oferind cadrelor didactice perspectiva proiectarii si realizarii activitatii de predare-invatare-evaluare. Numarul de ore alocate pentru Modulul Specialitatea variaza, in dependenta de specialitate, oferind cadrelor didactice posibilitatea innoirii continuturilor in consens cu noile achizitii ale stiintei. Totodata, in opinia autorilor Raportului, numarul de ore alocate modulelor Psihopedagogia Invatamintului Formativ si Tehnologiilor informationale este insuficient.

Conform programelor in vigoare, procesul de studii este desfasurat in baza folosirii metodelor actv-participative de instruire, tinindu-se cont de specificul instruirii adultilor. Astfel, strategiile de invatare/instruire se determina in functie de stilurile si preferintele de cursantilor si se realizeaza pe parcurs in masura posibilitatilor. In general, se asigura trecerea de la activitatile reproductive, pasive, teoretizate, la activitati in domeniile profesionale ale cursantilor prin solutionarea de probleme, modelare de situatii, elaborarea si sustinerea de proiecte didactice.

Evaluarea nivelului de pregatire a cursantilor se efectueaza atit la inceputul cursurilor, in scopul intocmirii propriilor programe de perfectionare, cit si la sfirsitul lor, fapt ce asigura identificarea schimbarile produse. Fisele de evaluare a cursurilor, precum si testul de autoevaluare contin o informatie completa, care se utilizeaza pentru imbunatatirea in continuare a metodelor de instruire. Cursurile de perfectionare se finalizeaza cu sustinerea unor probe la psihopedagogie, curriculumul scolar li tehnologiile de implementare, activitatea de consultanta, bazele managementului educational.

Pentru perfectionarea si recalificarea managerilor scolari se utilizeaza un Curriculum special, elaborat de Universitatea de Stat din Moldova si Institutul de Instruire Continua. Acest Curriculum este destinat conducatorilor din sistemul de invatamint la nivelurile republican si local, conducatorilor institutiilor de invatamint superior, colegiilor, scolilor si centrelor de instruire. Curriculumul include urmatoarele module:

-        Bazele managementului educational;

-        Planificarea si finantarea in invatamint;

-        Managementul resurselor institutionale;

-        Managementul resurselor umane;

-        Managementul evaluarii si calitatii in invatamint;-        Managementul schimbarilor in invatamint;

-        Managementul tehnologiilor informationale si comunicationale in invatamint;

-        Oportunitatea reconsiderarii managementului educational in Republica Moldova.

Planul cursurilor poate varia in functie de caracterul grupei de instruire. Varianta finala a lui este propusa de tutorele grupei. Volumul normativ de munca pentru valorificarea materiei fiecarui modul constituie 100-150 ore. Dupa valorificarea cu succes a fiecarui modul, cursantului i se elibereaza un certificat de perfectionare in domeniu, care faciliteaza participarea personala la obtinerea gradelor didactice manageriale. Dupa parcurgerea cu succes a tuturor modulelor Curriculumului, peste 500 de ore, sustinerea examenelor si a tezei de diploma, cursantului i se elibereaza Diploma de calificare profesionala "Manager in educatie".

Analiza datelor sondajului efectuat in rindul cadrelor didactice ne demonstreaza ca curriculumul de formare continua necesita o imbunatatire substantiala. Astfel, cca 57,1% din respondenti considera ca programele de instruire trebuie extinse, alte 27,3% din respondenti considera ca oferta si calitate programelor ar trebuie substantial imbunatatite si doar numai 7,3% din respondenti considera ca schimbarile radicale sint inoportune.

Cooperarea intre institutiile de prefectionare a cadrelor didactice si scoli

Cooperarea dintre institutiile de formare continua si scoli se realizeaza prin intermediul antrenarii cadrelor didactice universitare, cadrelor didactice din scoli in procesul didactic al institutiilor de formare continua, prin participarea cursantilor din cadrul institutiilor de formare continua la ore demonstrative in unitatile de invatamint, prin opiniile exprimate de catre cadrele didactice asupra calitatii cursurilor, seminarelor.

De asemenea, aceasta cooperare se realizeaza si prin implicarea cadrelor didactice din scoli in proiectele de cercetare ale institutiilor de formare continua. In cadrul acestor proiecte cadrele didactice din scoli au posibilitatea sa cumuleze activitatea de predare-invatare cu cea de cercetare, participind direct in procesele de implementare a tehnologiilor pedagogice avansate, in aplicarea experimentala a suportului metodic elaborat de catre cercetatori.

Cooperarea intre Institutul de Stiinte ale Educatiei si scoli se realizeaza in baza proiectelor de cercetare finantate institutional de catre guvern. Aceste proiecte sint axate pe urmatoarele teme:

-        Fundamente psihopedagogice ale educatiei si instruirii copiilor in institutiile prescolare de diverse tipuri si familie;

-        Psihologia si sociologia invatamintului;

-        Bazele stiintifice ale dezvoltarii invatamintului special;

-        Repere psihopedagogice ale implementarii, evaluarii si dezvoltarii curriculumului preuniversitar in Republica Moldova;

-        Proiectarea standardelor educationale in Republica Moldova;

-        Fundamente teoretico-metodologice ale proiectarii, dezvoltarii si implementarii sistemului de evaluare a invatamintului preuniversitar in Republica Moldova;

-        Conceptia si strategia dezvoltarii invatamintului continuu in Republica Moldova.

Parteneriatul dintre institutiile neguvernamentale si scoli se realizeaza prin organizarea de cursuri si ateliere de lucru direct in institutiile de invatamint din sate si centrele raionale, prin oferirea de burse si granturi de studii profesorilor din localitatile rurale. De asemenea, institutiile neguvernamentale editeaza mai multe reviste destinate invatatorilor si profesorilor din invatamintul prescolar, primar si secundar, asigura difuzarea lor in toate localitatile tarii.

Un rol important in consolidarea parteneriatului dintre institutiile de formare continua a cadrelor didactice il au site-urile educationale, paginile Web ale institutiilor scolare, portalul Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului. Astfel, Centrul Educational Pro Didactica si programul Educational "Pas cu Pas" ofera cursantilor si profesorilor scolari, prin intermediul site-urilor respective, informatii complete referitoare la Curriculum, manuale, ghiduri pedagogice, soft-uri educationale, proiecte didactice, noutati de ultima ora din domeniul invatamintuilui etc. Un pas important in implementarea tehnologiilor informationale in invatamint l-a constituit crearea cu suportul Comisiei Nationale UNESCO din Republica Moldova a unui site educational care acopera practic toate disciplinele scolare si contine materiale atit pentru elevi cit si profesori, in special proiecte didactice, oportunitati de perfectionare etc.

Alte forme importante ale colaborarii dintre institutiile de formare continua a cadrelor didactice si scoli sint participarea nemijlocita a profesorilor scolari la perfectionarea si actualizarea Curriculumului National, organizarea si desfasurarea in comun a examenelor nationale de bacalaureat, pregatirea si desfasurarea olimpiadelor si a altor concursuri republicane, perfectionarea si modernizarea practicilor pedagogice in institutiile scolare, efectuarea de cercetari stiintifice si sustinerea de catre profesorii scolari a tezelor de doctor in pedagogie.loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Didactica


Gradinita
Poezii cantece


PROIECT DIDACTIC SPORT
Proiect de tehnologie didactica Clasa: a-VII-a matematica-geometrie 'Linia mijlocie in triunghi. Centrul de greutate al unui triunghi'
GEOGRAFIA ROMANIEI-SEMESTRUL I (SCHITE DE LECTII)
PROIECT DE LECTIE Clasa : I-a Matematica Numarul si cifra 3
PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A - FIZICA
LUCRARE SCRISA LA SFARSIT DE SEMESTRU (TEZA) - CLASA a VIII-a
PROIECT DE LECTIE Clasa: a II-a Cunoasterea mediului - Animalele
ABORDARILE GENERALE ALE CONSILIERII
PROIECT DE LECTIE "VIERMII LATI " Clasa: a VI-a - Regnul Animalia
PROIECT PARTENERIAT SCOALA-POLITIE-FAMILIE - " SIGURANTA COPILULUI-PRIORITATE A SCOLII, FAMILIEI, POLITIEI"
loading...