Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA


PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

Unitatea scolara: COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI'

Adresa unitatii:

str. Stirbei Voda nr. 5, Municipiul CRAIOVA, judetul DOLJ, cod postal 200352I. Trasaturi caracteristice:

Populatia scolara:

An scolar/ Nivel  de studiu

2000 - 2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 - 2004

2004 - 2005

Primar

394

393

382

379

379

Gimnaziu .

529

528

498

465

433

Liceu

817

807

831

868

890

Total

1740

1728

1711

1712

1702

>   Numar de clase : 65

      Primar : 16

      Gimnaziu : 17

      Liceu : 32

>   Mediul de provenienta

      Rural: 7%

      Urban: 93%

Personalul scolii:

> Didactic : 114

      Titular: 97

      Detasat: 9

      Suplinitor : 8


>      Didactic auxiliar : 10

>      Nedidactic:28
Calitatea personalului didactic:

>      Calificat: 114

>      Necalificat: Nu este cazul.

>      Cu performante in activitatea didactica : 21

>      Absolventi de cursuri de formare/perfectionare :

>      Absolventi ai unei a doua facultati: 2

>  invatatori - absolventi ai unei facultati: 8
>  Formatori la nivel national : 1

>      Formatori la nivel local: 4

>      Cadre didactice cu titlul de doctor : 2

>      Doctoranzi: 1

Indicatori de evaluare a performantei:

1.    Rezultate scolare: ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune este
de 85 %, nivel mai scazut inregistrandu-se in clasele a X-a si a Xl-a.

-        Clasele de sfarsit de ciclu (a VlII-a si a XII-a) sunt motivate de
examenele  fmale  si de  admiterea spre  nivelele  superioare ale
sistemului de invatamant.

-        Procentul de promovabilitate la examenele nationale :

      Teste nationale - sesiunea iunie 2004 : 98,5%.

      Bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2004 : 100%.

2.   Comportament social

-        Proveniti din medii sociale diferite si zone ale judetului  si orasului
diferite, elevii sunt preponderent din familii care manifesta interes pentru
viitorul copiilor.

-        Comportamentul lor social este pe masura educatiei initiale primite, adica
civilizati, educati si cu posibilitati materiale relativ bune.

-        Exista 7 de elevi ce primesc bursa de tip social ,JBani de liceu', acordata
de Guvernul Romaniei. De asemenea, 8 elevi primesc bursa sociala, 4


elevi primesc bursa de boala, 2 elevi primesc bursa in calitate de urmasi de revolutionari; aceste burse fiind acordate de I.S.J. Dolj.

3.   Disciplina -  Stare disciplinara relativ buna,  fara abateri disciplinare
majore.

Absenteismul este in limite rezonabile fiind bine monitorizat de catre profesorii diriginti.

Rata abandonului scolar : Nu este cazul.

Probleme comportamentale : Nu exista probleme deosebite.

Incalcari ale legii : Nu este cazul.

4.   Activitati sociale si culturale

Scoala a fost implicata in activitati sociale si culturale cu partenerii traditionali : Mitropolia Craiova, Primaria Municipiului Craiova, Teatrul de Opera si Opereta 'Elena Teodorini' din Craiova, Teatrul National din Craiova, Filarmonica Oltenia, Universitatea din Craiova.

5.   Satisfacerea cerintelor parintilor

Solicitarile parintilor au fost axate pe cresterea inbunatatirea conditiilor de lucru ale elevilor si pe conditiile de securitate pe care le ofera scoala. in mare masura ele au fost solutionate de scoala si comunitate.

Nivelul de pregatire al elevilor s-a ridicat la cerintele parintilor, rezultat datorat in egala masura muncii si seriozitatii elevilor si profesorilor.

Resurse materiale ale unitatii scolare:

Numarul salilor de clasa : 46

Numarul laboratoarelor :2 (fizica), 2 (chimie), 1 (biologie), 5 (informatica)

Numarul cabinetelor : 4 (limbi moderne). 1 (desen), 1 (orientare scolara),

Biblioteca scolara - numar de volume de carte : 32184

Cabinet medical: 1

Cabinet stomatologic : 1


Prioritate a strategiilor si politicilor de dezvoltare institutionala la nivelul sistemului si al unitatii de invatamant - calitatea managementului scolar :

>   Impactul   activitatii   asupra   altor   grupuri,   comunitati   locale,
O.N.G. -uri, firme particulare, etc.

•        Strategiile si politicile de dezvoltare institutionala sunt elaborate astfel
incat sa aiba un impact pozitiv asupra comunitatii locale, ONG-urilor,
etc.

•        Se urmareste calitatea actului educational prin asigurarea unei baze
materiale deosebite cat si prin asigurarea cu personal didactic ce
presteaza 'servicii educationale' de calitate.

•        O   gama   diversificata   de   educatie   formala   si   nonformala   prin
implicarea  scolii  in   diverse  programe   educationale   nationale   si
internationale.

>   Lucrul in echipa la nivelul managerial

•        Echipa manageriala actuala este construita pe principiul competentei
profesionale si al probitatii morale, actionand in spirit de echipa si
elaborand instrumente de evaluare pentru o monitorizare cat mai
corecta a muncii fiecarui angajat.

•        Decizii   coerente   si   in  deplina  concordanta   cu   legislatia  scolara
existenta.

>   Colaborarea cu alti manageri din exteriorul unitatii scolare este
foarte buna.•    Exista contracte de parteneriat cu licee din tara cat si cu cele din
Craiova.

> Dezvoltarea competentelor profesionale si asumarea deciziilor din ce in ce mai complexe.

• Formarea continua si dobandirea de competente si abilitati noi este o necesitate , de aceea, un numar destul de mare de profesori au urmat cursuri in acest sens. Aceste competente sunt apoi aplicate in elaborarea de strategii educationale si de dezvoltare a scolii.


II. Echipa de proiect

Proiectul de dezvoltare institutionala :

-   expresie a unei analize, unei gandiri si decizii colective;

-   expresie a unui efort de echipa aflata intr-un permanent proces de inovare.

III. Ciclul de viata al proiectului:

4 ani :   2006-2009

 

IV. Structura proiectului

1. VIZIUNEA

O scoala moderna si performanta puternic ancorata in realitatile societatii de azi si de maine.

2. MISIUNEA

Colegiul National 'Fratii Buzesti' isi propune sa asigure un nivel ridicat de performanta scolara, care sa stimuleze parcursuri individuale de pregatire compatibile cu standardele nationale si europene, in vederea integrarii socio-profesionale optime a absolventilor.


Nevoile de educatie, identificate la nivelul societatii si al comunitatii si care vizeaza urmatoarele aspecte :

>   Dezvoltarea individuala a elevului

Plecand de la principiul ca profesorul este 'ofertant de educatie' pentru elev, accentul proiectelor scolare si al programelor din cadrul comisiilor metodice cade pe o oferta educationala ce urmareste dezvoltarea individuala a elevului.

'Produsul finit' al educatiei oferite trebuie sa fie un cetatean european, pregatit pentru competitie profesionala si sociala, cu principii morale sanatoase si cu personalitate bine dezvoltata.

>   Crearea unui climat de munca si de invatare stimulativ

Este incurajat atat spiritul de echipa (lucru in echipa) cat si rezultatul individual in activitatea educativa.

Mediul stimulativ este generat printr-o baza materiala buna si prin posibilitatea de a obtine burse oferite prin bugetul de stat: 17 burse de merit, 11 burse de studii,   15 burse de performanta.

>   Garantarea pregatirii specializate la liceu

Pregatirea profesionala este garantata ca fiind de calitate. Exista un corp profesoral bine pregatit profesional si stabil.

in plus, rezultatele deosebite, de accedere spre diferitele specializari din invatamantul superior sunt o garantie a calitatii pregatirii din liceu.

>   Asigurarea parintilor ca educatia copiilor lor se face intr-un mediu sigur, printr-o formare personala permanenta

Educatia elevilor se realizeaza intr-un mediu sigur atat in sensul 'securitatii', 'sigurantei' cat si in sensul 'formarii permanente'. Parteneriatul cu Jandarmeria si Politia cat si intrarea intr-un proiect cu Ministerul de Interne (in primavara anului 2005) stau garantie.

Cat priveste formarea permanenta, aceasta este asigurata, profesorii scolii avand atat ore la gimnaziu cat si la liceu. Astfel, trecerea de la un nivel la altul este mai usoara prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o bogata experienta psihopedagogica.


>   Decizia de a oferi societatii absolventi pregatiti, activi si eficienti, apti a
se integra in viata societatii

Oferta educationala bogata si diversificata, dublata de calitatea unui corp

profesoral stabil si calificat intaresc decizia de a oferi absolventi apti a se

integra rapid in viata sociala.

Nu numai pregatirea profesionala solida este urmarita ci si dezvoltarea

profilului moral-social pentru un viitor cetatean activ si eficient.

in scoala fiinteaza Fundatia 'Fratii Buzesti', ONG ce asigura o educatie non-

formala deosebita, tinand cont de multitudinea de proiecte la care participa,

dar si de tematica diversificata abordata.

>   Calificarea fortei de munca in functie de specificul unitatii scolare

La finalizarea studiilor liceale absolventii primesc atestate profesionale pentru informatica si atestate pentru competentele lingvistice in limba franceza, engleza. incepand cu anul scolar 2004-2005, la C.N.'Tratii Buzesti', cu sprijinul Consiliului Britanic, se va sustine testul Camridge.

3. ANALIZA DIAGNOSTICA

a)        Analiza mediului intern  > Cultura organizationala

•        Activitatile  proiectate  precum  si  intreaga  strategie   de   dezvoltare
urmareau teoretic respectarea traditiei scolii si promovarea valorilor
morale.

•        Nu au fost incurajate cadrele didactice si elevii pentru a participa la
proiecte de parteneriat cu scoli din Uniunea Europeana.

> Dezvoltare curriculara

•        S-au respectat programele nationale pe discipline si ani de studiu,iar
CDS-urile au fost repartizate pentru a veni in sprijinul formarii
elevilor.

•        O ferta educationala a venit cu noutati pentru a capacita interesul
elevilor sau pentru a completa lipsa de pe piata ofertantilor de educatie a unor curricule.


> Resurse financiare si umane

A.  Resurse financiare

•       Bugetul   de   venituri   si   cheltuieli    a   fost   intocmit   corect   de
compartimentul contabil, iar gestionarea lui a fost facuta in mod corect.

•       A fost propus spre reabilitare, cu bani de la Guvernul Romaniei si da la
Banca  Europeana  de   Investitii,   corpul   de   cladire   dinspre   C.S.S.,
termenul de predare fiind 31 mai.

•       A existat transparenta a modului de gestionare a fondurilor de la
Comitetul Reprezentativ al Parintilor.

•       Fondul de premiere (2%) a fost oferit ca recompensa pentru activitati
remarcabile in procesul instructiv-educativ.

•       Cu bani da la Fundatia 'Fratii Buzesti', au fost premiati elevii olimpici
si profesorii care i-au pregatit.

B.  Resurse umane

•       in perioada in care scoala organiza singura examene de competenta,
selectia cadrelor didactice a fost riguros facuta, fiind admise astfel cadre
competente.

•       Cu sprijinul I.S.J. Dolj au fost aduse prin cadre didactice bine pregatite
profesional de la alte unitati scolare .

•       Formarea continua a fost unul din obiectivele echipei manageriale.

•       Evaluarea anuala a cadrelor didactice s-a facut bine, tot personalul
obtinand calificativul 'FOARTE BINE', in concordanta cu rezultatele
meritorii obtinute cu elevii.

b)                     Analiza mediului extern  Identificarea si descrierea comunitatii

•        Colegiul National 'Fratii Buzesti' se adreseaza cu oferta educationala
nu numai comunitatii locale (Municipiul Craiova), ci si judetului Dolj
sau judetelor limitrofe.

•        Elevii din Craiova si judetul Dolj provin din medii sociale diferite, dar
avand un 'numitor comun' - dorinta de pregatire riguroasa in vederea
continuarii studiilor superioare si insertiei sociale rapide.


•    Pozitia   geografica  privilegiata   a   scolii,   in   centrul   Municipiului
Craiova.

 Identificarea grupurilor de interes

•        Scoala are o traditie si un bun renume atat in ceea ce priveste disciplina
si seriozitatea elevilor si a colectivului de cadre didactice cat si in ceea
ce   priveste   rezultatele   obtinute   la   invatatura,   la   admiterea   in
invatamantul superior si la olimpiadele si concursurile scolare.

•        Chiar daca in centrul orasului exista unitati scolare de acelasi nivel,
orientarea elevilor si a parintilor acestora este, cu precadere, spre
Colegiul National 'Fratii Buzesti'.

•        Elevii de la invatamantul primar si gimnazial vin din toate cartierele
orasului, criteriul de alegere a scolii fiind calitatea actului educativ.

 Analiza de nevoi si a cererii de educatie in concordanta cu cererea pietei de munca

•    in actuala etapa de dezvoltare a societatii, informatica si cunoasterea
unei limbi moderne de circulatie internationala devin un nou 'mod de
comunicare' indiferent de domeniul profesional abordat.

•    Aderarea in viitorul apropiat   la Comunitatea Europeana presupune
insusirea acestui 'mod de comunicare' de catre viitorul 'cetatean
european', asa cum scoala isi propune sa-1 formeze.

•        Colegiul National 'Fratii Buzesti' vine in sprijinul acestui important
obiectiv al educatiei printr-o oferta atat in dobandirea competentelor
lingvistice   (la   limba   franceza,   engleza   si   germana),   cat   si   a
competentelor si abilitatilor in tehnologia informatiei.

•        Finalizarea  cursului   superior  al   liceului   cu  atestate  profesionale
certificate de MEC, ofera posibilitatea utilizarii  acestora pe piata
muncii si angajarea absolventilor, chiar inainte de finalizarea studiilor
universitare.


ANALIZA SWOT

a)    Oferta curriculara

  PUNCTE TARI

•       Institutia dispune de material curricular adecvat profilurilor si specializarilor
si in conformitate cu standardele ocupationale nationale.

•       La nivelul fiecarei catedre exista portofolii cu auxiliare curriculare, ghiduri
de aplicare a programei, culegeri de teste.

   PUNCTE SLABE

•   Lipsa, in perioada renovarii, a unor spatii adecvate pentru desfasurarea in conditii optime a tuturor activitatilor.

   OPORTUNITATI

•       CDS ofera posibilitatea satisfacerii dorintei de informare si cunoastere in
diferite domenii de activitate sau specializari existente in scoala.

•       Oferta  CDS  contribuie  la dezvoltarea unei  motivatii  intrinseci  pentru
invatare.

•       CDS permite valorificarea abilitatilor individuale.

♦ AMENINTARI

•       Rigoarea scazuta a elaborarii CDS-ului  duce  la  diminuarea interesului
elevului pentru studiul acestei curricule, chiar daca intr-o prima etapa si-a
manifestat dorinta de cunoastere.
•       Gama redusa de CDS-uri oferita de scoala poate duce la alegerea numarului
minim  de  ore  din  planul   cadru   si   deci   la  o   formare   'minimala'   si
'incompleta' a elevului.


b)    Resurse umane

PROFESORI

  PUNCTE TARI

·          Personalul didactic este calificat in proportie de 100 %.

·          Ponderea cadrelor didactice titulare este de 85,08 % (97 cadre didactice din

114).

·          Ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I este de 50,87 % (60 de

cadre didactice dintr-un total de 114);

·          Ponderea cadrelor didactice cu performante in activitatea didactica este de

35,20 %.

·          Exista o buna delimitare a responsabilitatilor cadrelor didactice (exista 13

                 catedre si 4 comisii constituite pe diverse probleme).

·          Ponderea cadrelor didactice ce utilizeaza calculatorul este de 80%.

·          Ponderea cadrelor didactice care cunosc limbi straine este de 80%.

·          Ponderea cadrelor didactice cu titlul de DOCTOR (2) sau cadre didactice

inscrise la doctorat (1) este de 2,63%.

·        Ponderea ridicata a cadrelor didactice care manifesta un interes deosebit

pentru pregatirea profesionala si implicarea in pregatirea altor cadre didactice

(13   formatori,   28   metodisti,   19   mentori, • 5   conducatori   de   cercuri

pedagogice).

·        2 inspectori scolari de specialitate, profesori titulari ai scolii.

·        Prezenta cadrelor didactice ce au a doua facultate sau au dubla specializare.

·        Ponderea invatatorilor ce au facultate este de 50% (8 din 16).

  PUNCTE SLABE

·          Slaba motivare financiara datorita salariilor mici  si  acordarea premiilor

lunare sau a salariilor de merit dupa alte criterii decat cele ce vizeaza

activitatea valoroasa.

·          Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru efectuarea orelor de laborator,

      in conformitate cu cerintele programelor.

·          Conservatorismul si rezistenta la schimbare a unor cadre didactice.

·          Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum : organizarea

      si desfasurarea lectiilor, centrarea activitatii didactice pe nevoile elevului, informatizarea invatamantului etc.

·        Relatia profesor-elev : rece, distanta sau chiar neprincipiala, in putine cazuri, care conduce la crearea unei stari de disconfort in unele colective de elevi.

♦ OPORTUNITATI

·        Numarul de intalniri si activitati comune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs favorizeaza impartasirea experientei, cresterea coeziunii grupului, o comunicare mai buna.

·        Varietatea cursurilor de formare si perfectionare organizate de CCD, ONG, universitati, proiecte educationale.

·        Posibilitatile financiare de stimulare si de motivare a cadrelor didactice cat si

     a elevilor cu performante scolare.

·        Intalnirile frecvente de cate ori este cazul intre cadrele didactice si parintii

      elevilor (sedintele cu parintii la nivelul clasei / scolii, consultatiile). O mai buna relatie a celor doi factori educationali esentiali : familia si scoala.

♦ AMENINTARI

·        Scaderea motivatiei si interesului pentru activitatile profesionale (colaborare

cu   parintii,   perfectionarea,   activitatile   extracurriculare,   confectionarea

materialelor didactice).

·        Criza de timp a parintilor datorata actualei situatii economice care reduce

implicarea familiei in viata scolara. Acest lucru se reflecta atat in relatia

profesor-elev si uneori in performanta scolara a elevilor.

·        Participare scazuta la cursuri de formare si perfectionare datorita accesului la

aceste cursuri prin achitare de taxe mari in raport cu remuneratia cadrului

didactic.

ELEVI

♦ PUNCTE TARI

·        Ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune este de 85%.

·        Elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele  scolare pe plan judetean si

 national, scoala situandu-se pe .primul loc in randul scolilor din judet si in

 primele cinci scoli la nivel national.

·       Existenta unor elevi dornici de performanta.

·          Dorinta elevilor de-a se implica in activitati extracurriculare si chiar in organizarea lor.


•        Existenta unor elevi care sunt membri ai unor ONG-uri si cu o bogata
experienta in activitati cu caracter comunitar.

•        Cuprinderea unui numar foarte mare de elevi , aproape 100%, in forme de
invatamant superior.

•    Existenta unui numar  destul  de  mare  de  absolventi  care  studiaza in
strainatate la universitati de prestigiu si diswponibilitatea acestora de a
mentine o relatie apropiata cu scoala.

   PUNCTE SLABE

•    Lipsa performantelor la anumite discipline, desi exista potential.

   OPORTUNITATI

•       Posibilitati financiare de stimulare a elevilor cu rezultate exceptionale la
invatatura.

•       Implicarea elevilor in activitati de educatie non-formala,  fie in cadrul
Fundatiei Colegiul National 'Fratii Buzesti', fie in alte programe educative.

•       Participarea la concursuri scolare si posibilitatea accederii in invatamantul
superior pe baza rezultatelor de exceptie.

•       Aparitia unor programe nationale ce ofera burse de studiu in strainatate.

   AMENINTARI

•       Scaderea demografica.

•       Lipsa   timpului    alocat   de   unii   parinti   pentru    educatie    si   pasarea
responsabilitatii totale scolii, ca factor singular al formarii tanarului.


c)Resurse materiale si financiare

   PUNCTE TARI

•       Starea   fizica   a   spatiilor   scolare   si   incadrarea   in   normele   de   igiena
corespunzatoare.

•       Existenta cabinetelor , laboratoarelor functionale pentru anumite discipline :
informatica (5), fizica (2), chimie (2), biologie (1), limbi moderne (4).

•       Dotarea scolii cu o sala de festivitati (cu o capacitate de 144 de locuri),
cantina (80 locuri), camin (80 locuri).

•       Sali de sport, o sala de forta si baza sportiva. Scoala dispune de o biblioteca
deosebita, cu un fond de carte de 32184 de volume.

•       Muzeu cu exponate foarte valoroase pentru istoria scolii.

•       Cabinet medical si stomatologic.

   PUNCTE SLABE

•       Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat, biblioteca nu este conectata
la reteaua Internet.

•       Materialul didactic este insuficient si depasit la anumite laboratoare, cum ar fi
cele de biologie si chimie.

•       Fondurile financiare alocate de comunitate pentru achizitii de echipamente si
materiale didactice sunt insuficiente, iar cele de la extrabugetar sunt foarte
mici.

•       Starea fizica a salilor de sport este la 'limita', neefectuandu-se reparatii
capitale de cand au fost construite.

  OPORTUNITATI

•       Descentralizare si. autonomie institutionala; sansa pilotarii noului proiect de
finantare.

•       Parteneriat cu comunitatea locala (primarie, parinti), ONG, firme.

•       Existenta unor spatii (ex. salile de sport) ce pot fi inchiriate in scopul
obtinerii unor fonduri banesti.

•       Posibilitatea antrenarii elevilor si parintilor in activitati de intretinere a scolii
sau chiar de modernizare.


  AMENINTARI

•       Degradarea spatiilor scolare datorita fondurilor banesti limitate alocate pentru
intretinerea scolii.•       Constiinta morala a elevilor privind pastrarea si intretinerea spatiilor scolare.

•       Ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala a
echipamentelor existente.

d)    Relatiile comunitare

♦ PUNCTE TARI

·      Semestrial, Comisia dirigintilor organizeaza intalniri  cu reprezentanti ai

·      Politiei in scopul prevenirii delincventei juvenile.

    in scoala s-au desfasurat programe educationale : 'Procter & Gamble', 'Sa

    mancam sanatos', etc.

·      Intalniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al parintilor, suplimentate de

    consultatii individuale cu parintii.

·      Dezvoltarea relatiei profesori - elevi - parinti se realizeaza si prin intermediul

    serbarilor scolare.

·      Contactele    cu    diverse    institutii    pentru    realizarea    unor    activitati

    extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionari de spectacole,

    actiuni caritabile cu camine de batrani, orfelinate etc, introduc elevii in

    mediul comunitar si contribuie la socializarea lor.

  PUNCTE SLABE

·     Activitatea extrascolara nu incurajeaza si nici nu dezvolta la elev sentimentul de 'om al cetatii', prezenta la diversele actiuni comunitare fiind perceputa ca o 'obligativitate' nu ca o nevoie de implicare in viata comunitara. Legatura cu agentii economici (ofertantii de pe piata muncii) este foarte slaba, astfel ca elevul nu este informat despre dinamica acesteia si nici despre formarea continua in vederea reorientarii.

·     Relatie sporadica cu mass-media.


♦ OPORTUNITATI

·        Disponibilitati noi din partea unor parteneri ca Primaria, Biserica, institutii culturale de a veni in sprijinul scolii si a proiectelor propuse.

·        Nevoia de informare despre oferta educationala a scolii in randurile elevilordin invatamantul obligatoriu ale altor unitati.

·        Interesul Universitatilor pentru atragerea unor absolventi de liceu cat maibine pregatiti si cat mai interesati de o formare academica.

♦ AMENINTARI

·      Organizarea defectuoasa a proiectelor si a activitatilor de parteneriat poate duce la diminuarea obiectivelor propuse.

·      Slaba informare despre parteneri duce la alegerea unui proiect sau unei activitati neadecvate.

·      Timpul liber limitat al unor parinti sau dezinteresul pentru un parteneriat cu scoala duce la o slaba implicare a acestora in formarea 'subiectului comun - copilul - elev'.


4. STRATEGIA PROIECTULUI Scopuri strategice:

>      Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei in perspectiva
egalizarii sanselor.

>      Reconsiderarea valorilor de baza ale culturii organizationale.

>      Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active de grup.

>      Optimizarea procesului de predare/invatare in cadrai liceal prin utilizarea
unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor
educationale folosite in lume (AEL).

>      Programe educationale specifice.

>      Asigurarea accesului la calculator pentru fiecare elev si fiecare cadru
didactic din scoala.

>      Modernizarea invatamantului prin introducerea unor inovatii didactice in
predarea disciplinelor de specialitate.

>      Formarea continua a managerilor trebuie sa se faca in stransa legatura cu
previziunile de evolutie a cadrului legislativ si a politicilor in domeniu.

>      Formarea personalului didactic si didactic-auxiliar.

>      Perpetuarea traditiilor si a obiceiurilor locale.

>   Finantarea : surse noi / idei noi pentru sursele vechi.
>  Dezvoltarea unor parteneriate locale.

5. OPTIUNI STRATEGICE a)Dezvoltarea curriculara

•       Oferta curriculara va fi radical schimbata plecand de la nevoia de formare a
elevului si nu de la nevoia de mentinere a unor catedre.

•       Dinamica sociala si economica se va reflecta si in dinamica ofertei de
educatie, facand scoala o institutie flexibila la nevoia de formare.

•       Astfel, incepand cu anul scolar 2005-2006 se va infiinta o clasa de stiinte ale
naturii.

•       Apare posibilitatea infiintarii unui Centru de formare profesionala a adultilor,
oferta educationala extrem de importanta in educatia adultilor, scoala fiind
admisa in randul scolilor care por furnize formare pe programul ECDL.

•       Curriculum la Decizia Scolii  (CDS) va fi regandit tinandu-se cont de
optiunile elevilor si normele metodologice in vigoare. in functie de aparitia
unor  surse  materiale  noi  (retea  de  calculatoare)   si  CDS-ul  va  suferi
modificari, in sensul imbunatatirii lui.

·        Infiintarea unui  Centru  de  documentare  si  informare  (CDI)  pe  langa biblioteca scolii.

·        Activitatile extrascolare se vor desfasura dupa un program bine elaborat care vine sa completeze cu o educatie non-formala utila.

·        Fundatia Colegiul National 'Fratii Buzesti' va regandi planul de actiune,devenind alaturi de scoala atat un partener in educatie cat si un 'motor financiar'.

·        Colaborarea cu institutii ca Universitatea din Craiova si C.C.D. Dolj vor duce la o oferta curriculara tentanta si pentru cadrele didactice in vederea formarii continue si a valorificarii acesteia in procesul instructiv-educativ din scoala.

·        Vor fi incurajate si sustinute proiectele derulate prin Agentia Nationala Socrates, cat si parteneriatele cu alte unitati scolare din tara si strainatate.

b) Dezvoltarea resurselor umane

·        Se va urmari riguros formarea continua si perfectionarea cadrelor didactice,

conform dispozitiilor legale in vigoare si nevoilor de formare exprimate.

·        Depistarea de noi parteneri de formare alaturi de cei traditionali: C.C.D. si

Universitatea, ce pot apare cu oferte mai interesante si conforme cu nevoia de

formare.

·        Organizarea concursului de competenta (atunci cand va fi cazul) pentru

recrutarea   de   cadre   didactice   noi   exclusiv   pe   criteriul   competentei

profesionale.

·        O atenta si riguroasa selectie in sesiunea de transfer a elevilor ce vin de la

alte unitati scolare in vederea cresterii valorii si a rezultatelor.

·        Distribuirea de responsabilitati in scoala la intregul personal  (prin fisa

postului) in vederea valorificarii potentialului individual. Evidentierea celor

cu rezultate deosebite in activitate. Crearea unui climat stimulativ de munca

care sa duca la o coeziune a grupului si la obtinerea de rezultate mai bune.

·        Elaborarea unor instrumente de monitorizare a activitatii didactice specifice

scolii, in vederea unei evaluari responsabile a activitatii acestora. Acordarea

calificativului cadrelor didactice numai pe criterii de competenta.

c) Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale

> Identificarea de noi resurse :

•        inchirierea bazei sportive (in afara orelor de curs si pe perioada
vacantei), tinand cont de dotarile deosebite pe care le are.

•        infiintarea unui Centru de formare profesionala a adultilor si utilizarea
spatiilor scolare necesare desfasurarii activitatilor acestuia.

•        inchirierea  salii   de   festivitati  pentru   diverse  manifestari   cultural
stiintifice.

> Dezvoltarea bazei materiale :

•        Repararea    si    modernizarea    echipamentelor    din    cabinetele    de
specialitate.

•        Reabilitarea corpului    central si a celui dinspre str.  Stirbei Voda
incepand cu anul 2005.

•        Includerea salii de sport intr-un program de reabilitare.

•        Includerea    internatului    intr-un    program    PHARE,    in    vederea
modernizarii si redestinarii spatiului, tinand cont de numarul tot mai
scazut de elevi.

•        Modernizarea bibliotecii scolii si aducerea ei la standarde conforme
statutului pe care il are.

d) Dezvoltarea relatiilor comunitare

•        Regandirea relatiilor de parteneriat cu familia, pe de o parte si de cealalta
parte cu: Consiliul Local, institutii de cultura (Teatru, Filarmonica, Muzee,
Biblioteca judeteana) si Biserica.

•        O mai stransa legatura cu mass-media in vederea informarii corecte a opiniei
publice despre scoala si potentialul ei.

•        incurajarea schimburilor de elevi' cu unitati similare din tara si Comunitatea
Europeana.
loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Didactica


Gradinita
Poezii cantece


MANAGEMENTUL INFORMATIILOR SI AL INVATARII
PROIECTAREA DIDACTICA
FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT
Test secvential:Unitatea de invatare Relieful- Muntii Carpati Disciplina GEOGRAFIE Clasa a VIII-a
Modelul psihoeducational in consiliere
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA Clasa: a IV-a Matematica „ Probleme diverse”
COMUNICAREA si ABILITATILE SOCIALE
Culegere de exercitii - omonime
Demersuri metododologice privind tratarea diferentiata a elevilor la ciclul primar
Proiect de lectie Clasa: a XI –a Limbajul C++ Metoda Divide et impera
loading...