Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2009- 2010


PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2009- 2010


PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE

AN SCOLAR 2009- 2010

I. Obiective:  • Diminuarea numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor sau a actelor de indisciplina;
  • Îmbunatatirea frecventei in anul scolar 2009- 2010;
  • Reducerea fenomenului de violenta scolara;
  • Dinamizarea consiliului elevilor prin initierea si organizarea unor proiecte educative avand drept scop implicarea si responsabilizarea unui numar cat mai mare de elevi in viata scolii (cercuri, revista scolii, site-ul scolii);
  • Optimizarea relatiei scoala- familie;
  • Diversificarea activitatii extracurriculare;
  • Colaborarea cu clubul elevilor pentru asigurarea caracterului educativ al timpului liber;
  • Conectarea scolii la programe si proiecte educationale, la nivel local, judetean si national.

II. Modalitati de realizare:

         monitorizarea disciplinei in scoala;

         depistarea si analiza cazurilor grave de indisciplina, de deviere comportamentala si de delincventa juvenila;

         colaborarea cu familia, Jandarmeria, Politia de proximitate, Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica in vederea reducerii fenomenului de absenteism si de violenta scolara;

         incurajarea participarii elevilor la concursuri si olimpiade scolare, la activitatile educative din scoala sau din afara scolii;

         activitati de orientare scolara si profesionala;

         activitati de educatie rutiera, sanitar si de securitate personala cu invitati din randul specialistilor;

         organizarea unor cercuri pe discipline de studiu;

         implicarea elevilor talentati in colectivul de redactare a site-ului sau al revistei scolii

         excursii tematice, vizite la muzee etc.

III.               PROIECTARE SI ORGANIZARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESPONSABIL

COLABORATORI

TERMEN

1.

Cunoasterea si respectarea actelor normative care reglementeaza activitatea educativa

Coordonator programe si proiecte educative scolare si extrascolare

Consilierii, invatatorii

Inspector educativ

17.09.2009

2.

Repartizarea consilierilor pe clase

Consiliul de administratie

Director, prof. Bulgaru Corneliu.

14. 09. 2009

3

Întocmirea bazei de date privind situatia disciplinara, absenteismul, delicventa

Responsabil disciplina

Inst. Ivan Madalina

Secretariatul scolii

lunar

4.

Elaborarea Programului activitatilor / proiectelor educative scolare si extrascolare

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc.

Director, prof. Bulgaru Corneliu

21.09.2009

5.

Organizarea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere si orientare si activitati educative scolare si extrascolare

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

21.09.2009

6.

Întocmirea proiectarilor anuale si semestriale a activitatii de consiliere si orientare / a activitatilor extracurriculare conform noilor reglementari

Consilierii

Cadre didactice

Coordonator progr. si proiecte ed. sc. si extrasc.

21.09.2009

7.

Întocmirea programelor de parteneriate educationale.

Coordonator programe

Responsabili comisii metodice

Director

Palatul copiilor,

Biserica

Politia

Biblioteca oraseneasca

Mare Nostrum

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog

Autoritatea de Sanatate Publica

Grup scolar industrie alimentara

28.09. 2009

8.

Revizuirea Regulamentului de ordine interioara

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

21.09.2009

9.

Întocmirea graficului elevilor si profesorilor de serviciu pe scoala

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

21.09.2009

10.

Elaborarea programului Comisiei metodice a Dirigintilor si a programului activitatilor educative scolare si extrascolare

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc

Membrii comisiei

21.09.2009

11.

Constituirea comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

30.09.2009

12.

Organizarea Consiliului elevilor

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrascDirector, prof. Bulgaru Corneliu

30.09.2009

13.

Organizarea Consiliului reprezentativ al parintilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Cadrele didactice

Comitetele de parinti pe clase

30. 09. 2009

14.

Întocmirea graficului de interasistente la orele de consiliere

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc

Cadrele didactice

30. 09. 2009

15.

Întocmirea graficului de desfasurare a activitatilor metodice

Coordonator programe si proiecte ed. sc. si extrasc.

Responsonsabili comisii metodice

30.09. 2009

IV. IMPLEMENTARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESPONSABIL

COLABORATORI

TERMEN

1.

Desfasurarea orelor de consiliere conform noilor reglementari privind activitatea de consiliere si orientare

Diriginti

Coordonator programe

Consilier

saptamanal

2.

Operationalizarea activitatilor din calendarul propriu si a celor din parteneriate

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor metodice

Parteneriate

Parteneri in educatie

permanent

3.

Actiuni de prevenire a absenteismului si abandonului scolar, de ameliorare a disciplinei scolare

Coordonator programe

Prof. Oprea Luciana

Director, prof. Bulgaru Corneliu

permanent

4.

Actiuni de prevenire a consumului de droguri, a delicventei juvenile, a traficului de persoane

Coordonator programe

Prof. Oprea Luciana

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog

Politia municipala

Jandarmeria

Conform planificarilor

5.

Actiuni pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog

Politia municipala

Jandarmeria

Raportare statistica a 5-a zi din luna

6.

Actiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei si culturii nationale, europene, mondiale

Consilierii

Prof. Dobre Viorel

Dirigintii

Conform planificarilor

7.

Actiuni de insusire si respectare a normelor de igiena, de prevenire a imbolnavirii

Dirigintii

Prof. Toader Cristina

Medicul cabinetului scolar

Autoritatea de Sanatate Publica

Conform planificarilor

8.

Actiuni de cunoastere si respectare regulilor de protectia muncii, a normelor de circulatie, de prevenire a incendiilor

Dirigintii

Inst I: Iorga Mariana

Inspectoratul pentru situatii de urgenta Ialomita

Conform calendarului

9.

Actiuni de cunoastere si respectare a normelor de protectia a mediului

Prof. Toader Cristina

10.

Organizarea de programe specifice pentru

-         ed. ptr. dezv. personala

-         ed. inter si multiculturala

-         ed. pentru pace

-         ed. ptr. drepturile copilului

-         ed. pentru sanatate

-         prevenirea abandonului scolar

-         prevenirea traficului de persoane

-         prevenirea exploatarii

-         prevenirea violentei si abuzului asupra copilului prin munca a copiilor

-         promovarea egalitatii de sanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)

-         ed. ptr. dezvoltarea comunitara

-         ed. ecologica

-         ed. prin sport

-         ed. globala

Coordonator programe

Responsabili comisii metodice

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Parteneri in educatiei

Permanent

11.

Derularea activitatilor traditionale ale scolii (Ziua portilor deschise, Carnavalul primaverii, Serbari scolare, Ziua rromilor)

Coordonator programe

Consiliul de administratie

Parteneri in educatie

Conform planificarilor

12.

Dezvoltarea parteneriatelor interinstitutionale

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Parteneri in educatie

Permanent

13.

Organizarea de reuniuni de informare si initiere pentru conceperea, monitorizarea si evaluarea proiectelor

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Inspector programe comunitare

Inspector educativ

Nov.

Aprilie

14.

Eficientizarea activitatii de consiliere privind cariera

Coordonator programe

Prof. Floria Simona

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Sem. II

15.

Eficientizarea pregatirii elevilor pentru concursuri, competitii, examen admitere liceu

Consilierul clasei a VIII-a

Invatatori, Profesori

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

16.

Permanentizarea parteneriatelor cu autoritatile locale, mass-media, agenti economici

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

17.

Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive

Coordonator programe

Dirigintii

Responsabilii comisiilor

Parteneri in educatie

Conform planificarilor

18.

Îmbunatatirea imaginii scolii prin ambientizarea personalizata, aparitii in presa, pe site-uri educationale

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

19.

Optimizarea relatiei de comunicare cadre didactice - parinti

Dirigintii

Consiliul reprezentativ al parintiilor

Permanent

20.

Elaborarea de materiale si instrumente de lucru specifice (mape de documentare)

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor

Inspectori educativ, management, perfectionare

CCD

Lunar

21.

Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor si a elevilor cu responsabilitati la nivelul claselor pentru a dezvolta initiative si a-si asuma sarcini

Coordonator programe

Consilierii, Consiliul elevilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Permanent

V. CONTROL SI EVALUARE

NR. CRT.

ACTIVITATI

RESURSE

COLABORATORI

TERMEN

1.

Monitorizarea tuturor actiunilor cuprinse in Programul activitatilor / proiectelor educative, urmarindu-se stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora

Coordonator programe

Responsabilii comisiilor

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Inspectori specialitate

Periodic

2.

Realizarea de interasistente la orele de consiliere si activitatile educative

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

Lunar

3

Realizarea de investigatii in randul elevilor pentru a evidentia prioritatile educative, impactul activitatilor educative asupra acestora

Coordonator programe

Consiliul elevilor

Periodic

4.

Analiza periodica si finala a stadiului indeplinirii programelor de activitati ale consilierilor si ale comisiei de consiliere

Coordonator programe

Director, prof. Bulgaru Corneliu

dirigintii

Semestrial

Coordonator proiecte si programe educative scolare si extrascolare

Inst I : Ivan Madalinaloading...
Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Didactica


Gradinita
Poezii cantece


PROIECT DIDACTIC Clasa: a III-a Educatie civica - Grupurile sociale
DOCUMENTE CARE OBIECTIVEAZA CONTINUTURILE PROCESULUI EDUCATIONAL
PROIECT DE LECTIE Clasa a II-a Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale in concentrul 0-100 fara si cu trecere peste ordin
Proiect de lectie Clasa: a VII-a Geografia continentelor extraeuropene - America de Sud- specificul geografic, unitati naturale
DIMENSIUNILE MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI
PROIECT DIDACTIC CLASA: a III-a Limba si literatura romana "Domnu' Trandafir", dupa Mihail Sadoveanu
JOCURI DIDACTICE - PERIOADA PREALFABETARA
PROIECT DE LECTIE Clasa: a VII-a Limba si literatura romana - Calin, file din poveste, de M.Eminescu- lectura aprofundata
Schita unui proiect de cercetare pedagogica
PROIECT DE LECTIE CLASA: a IV - a EDUCATIA MUZICALA - Durata de un timp (patrimea ); pauza de o patrime
loading...