Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme


Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» MATEMATICA CLASA A II-A PLANIFICARE


MATEMATICA CLASA A II-A PLANIFICARE
MATEMATICA

CLASA A II-A

ANUL DE STUDIU: II

ARIA CURRICULARA: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
DISCIPLINA: MATEMATICA

NR. DE ORE: 4 ORE / SAPTAMANA

MANUALUL: EDITURA EURISTICA;

OBIECTIVE CADRU:

1.Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

2.Dezvoltarea capacitatilor de explorare / investigare si rezolvare de probleme

3.Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic

4.Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate

OBIECTIVE DE REFERINTA:

1.1.sa inteleaga sistemul pozitional de forma­re a numerelor (din sute, zeci si unitati), utilizand obiecte pentru justificari

1.2. sa scrie, sa citeasca numerele naturale de la 0 la 1000; sa compare si sa ordoneze numerele natu­rale mai mici decat 1000, utilizand simbolurile: <, >, =

1.3.sa efectueze operatii de adunare si de scadere:

- cu numere naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin

- cunumere naturale de la 0 la1000 fara si cu trecere peste ordin

2.1.sa sa stabileasca pozitii relative ale obiectelor in spatiu

2.2.sa recunoasca forme plane si spatiale; sa clasifice figuri geometrice sau obiecte dupa criterii variate

2.3.sautilizeze unitati de masura pentru timp si unitati monetare

2.4.sa exploreze modalitati variate de compunere si descompunere a numerelor

2.5.sa estimeze ordinul de marime al rezultatului unei operatii pentru a limita erorile de calcul

2.6.sa rezolve probleme care presupun o singura operatie dintre cele invatate

*sa rezolve probleme care presupun cel putin doua operatii de adunare sau scadere

2.7.sa formuleze oral si in scris exercitiui si probleme cu numere care se rezolva printr-o singura operatie

2.8.sa sesizeze asocierea dintre elementele a doua categorii de obiecte (siruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor reguli date

2.9.sa continue modelele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere

2.10.sa extraga informatii din tabele si liste, sa colecteze datele obtinute prin observare directa, sa reprezinte datele in tabele

2.11.sa masoaresi sa compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unitati de masura nestandard adecvate, precum si urmatoarele unitati de masura standard: metrul, centimetrul, litrul

3.1.sa exprime oral in cuvinteproprii etape ale rezolvarii unor probleme

4.1.sa manifesteo atitudine pozitiva pentru aflarea rezultatelor unor exercitii si probleme; sa manifeste disponibilitate in utilizarea numerelor si a calculelor in viata cotidiana.


PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr. crt.

Unitati de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Saptamana

Obs.

1.

Numere naturale de la 0 la 100

1.1.

1.2.

2.4.

2.10.

·     Numirea, citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la 20

·     Numirea, citirea si scrierea numerelor naturale de la 20 la 100

·     Compararea si ordonarea numerelor naturale

·     Evaluare

·     Recuperare si dezvoltare

2

3

2

1

2

1-3

2.

Adunarea si scaderea numerelor naturale

1.3.

2.4.

2.6.

2.8.

2.7.

3.1.

·     Adunarea fara trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 30

·     Scaderea fara trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 30

·     Legatura dintre adunare si scadere

·     Adunarea si scaderea numerelor de la 30 la 100 fara trecere peste ordin. Adunarea si scaderea numerelor formate numai din zeci

·     Adunarea unui numar format din zeci cu un numar format din unitati

·     Scaderea numarului de zeci sau a numarului de unitati dintr-un numar format din zeci si unitati

·     Adunarea unui numar format din zeci si unitati cu un numar format din unitati

·     Scaderea unui numar format din unitati dintr-un numar format din zeci si unitati

·     Aflarea termenului necunoscut

·     Adunarea unui numar format din zeci si unitati cu un numar format din zeci

·     Scaderea unui numar format din zeci dintr-un

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3-14

Nr. crt.

Unitati de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Saptamana

Obs.

numar format din zeci si unitati

·     Adunarea numerelor formate din zeci si unitati

·     Scaderea numerelor formate din zeci si unitati

·     Proprietatile adunarii

·     Verificarea rezultatelor adunarii si scaderii

·     Probleme care se rezolvaprin operatia de adunare sau de scadere

·     Recapitulare

·     Evaluare

·     Recuperare si dezvoltare

2

2

4

4

4

1

1

1

3.

Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin

1.3.

2.4.

2.6.

2.8.

2.7.

3.1.

4.1.

·     Adunarea numerelor formate din unitati

·     Scaderea cu trecere peste ordin a numerelor da la 0 la 20

·     Recapitulare

·     Evaluare

·     Recuperare si dezvoltare

·     Adunarea unui numar format din zeci si unitati cu un numar format din unitati

·     Scaderea unui numar de unitati dintr-un numar format din zeci

·     Scaderea unui numar de unitati dintr-un numar format din zeci si unitati

·     Adunarea unor numere formate din zeci si unitati

·     Scaderea unui numar format din zeci si unitati dintr-un numar format din zeci

·     Scaderea unor numere formate din zeci si unitati

·     Recapitulare

·     Evaluare

·     Recuperare si dezvoltare

5

5

3

1

2

semII

3

2

4

2

2

3

6

1

1

14-17

1-7

Nr. crt.

Unitati de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Saptamana

Obs.

·     Compunere sirezolvare de probleme

4

4.

Numere naturale de la 0 la 1000

1.2.

2.4.

·     Numire, citire si scriere

·     Compararea si ordonarea numerelor naturale

·     Evaluare

4

2

1

8-9

5.

Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000

1.3.

2.6.

2.7.

2.8.

2.4.

2.10.

·     Adunarea fara trecere peste ordin

·     Scaderea fara trecere peste ordin

·     Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor

·     Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor

·     Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

·     Scaderea cu trecere peste ordinul zecilor

·     Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

·     Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

·     Evaluare

·     Recapitulare si dezvoltare

2

1

2

2

1

1

1

2

1

1

9-12

6.

Elemente de geometrie

2.2.

·     Patratul , triunghiul, dreptunghiul, cercul

·     Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice

·     Forme spatiale cubul, sfera, cilindrul, conul, *cuboidul

2

1

1

13

7.

Masurarea marimilor

2.11.

2.3.

·     Masurarea lungimii. Metrul

·     Masurarea capacitatii. Litrul.

·     Masurarea masei. Kilogramul

·     Masurarea timpului

·     Monede

·     Sa recapitulam

·     Evaluare

1

2

1

2

1

1

1

14-15

8.

Recapitulare finala

2.6.2.4.

2.10.2.8.

1.2.1.3.

·     Numere naturale de la 0 la 1000

·     Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000

1

1

16-17

Nr. crt.

Unitati de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Saptamana

Obs.

2.7.3.1.

4.1.2.11.

2.2.

·     Compunerea si rezolvarea de probleme

·     Elemente intuitive de geometrie . Masurarea marimilor

·     Evaluare finala

2

1

1

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

UNITATEA DE INVATARE: NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 100

Nr. ore alocate: 10ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

1. Numirea, citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la 20

1.1.

1.2.

- ex. de numarare cu obiecte in care grupele de cate 10 se inlocuiesc cu cate un alt obiect;

- ex. de scriere si citire a numerelor naturale de la 0 la 20;

- ex. de numarare cu pas dat, "inainte" si "inapoi" in concentru 0 - 20 cu si fara sprijin in obiecte;

- manualul

- culegere de exercitii

- jetoane, betisoare

- activitate frontala si individuala

15-16.09

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

2. Numirea, citirea si scrierea numerelor naturale de la 20 la 100

1.1.

1.2.

2.4.

2.10

- ex. de numarare cu obiecte in care grupele de cate 10, 100 se inlocuiesc cu cate un alt obiect;

- ex. de scriere si citire a numerelor naturale de la 0 la 100;

- ex. de numarare cu pas dat, "inainte" si "inapoi" in concentru 0 - 100 cu si fara sprijin in obiecte;

- ex. de descompunere a numerelor

- ex. de completare a unor siruri de numere;

- manualul

- culegere de exercitii

- jetoane, betisoare

- activitate frontala si individuala

17-22.09

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

3. Compararea si ordonarea numerelor naturale

1.2.

- compararea si ordonarea numerelor utilizand modele semnificative si punerea in corespondenta a unor astfel de reprezentari;

- ex. de numarare cu pas dat, "inainte" si "inapoi" in concentru 0 - 100 cu si fara sprijin in obiecte;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

23-24.09

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

4. Evaluare

1.2.

2.4.

2.10.

- ex de scriere a numerelor naturale de la 0 la 100

- ex. de numarare cu pas dat, "inainte" si "inapoi" in concentru 0 - 100 cu si fara sprijin in obiecte;

- ex. de descompunere a numerelor

- ex. de completare a unor siruri de numere;

-activitate independenta pe suport scris

25.09

Evaluare sumativa

5. Recuperare si dezvoltre

1.2.

2.4.

2.10.

- ex de scriere a numerelor naturale de la 0 la 100

- ex. de numarare cu pas dat, "inainte" si "inapoi" in concentru 0 - 100 cu si fara sprijin in obiecte;

- ex. de descompunere a numerelor

- ex. de completare a unor siruri de numere;

- manualul

- culegere de exercitii

- munca independenta

29-30.09

Evaluare continua

UNITATEA DE INVATARE: ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE

Nr. ore alocate:42ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

6. Adunarea fara trecere peste ordin a numerelor de la 0 la 30

1.3.

2.4.

2.6.

- ex. de adunare a numerelor naturale de la 0 la 30 faratrecere peste ordin;

- ex. de descompunere a numerelor pentru efectuarea unor calcule;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

01-02.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

7. Scadereafara trecere peste ordin a numerelor

1.3.

2.4.

- ex. de scadere a numerelor naturale de la 0 la 30 faratrecere peste ordin;

- ex. de descompunere a numerelor pentru efectuarea unor calcule;

- manualul

- culegere de exercitii

06-07.10

Evaluare continua orala

de la 0 la 30

2.6.

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate.

- activitate frontala si individuala

Observarea sistematica

a elevilor

8. Legatura dintre adunare si scadere

1.3.

- ex. de adunare si scadere a numerelor naturale de la 0 la 30 faratrecere peste ordin;

- ex de observare a legaturii dintre adunare si scadere

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

08-09.10

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

9. Adunarea si scaderea numerelor de la 30 la 100 formate numai din zeci fara trecere peste ordin

1.3.

2.8.

2.6.

- ex. de adunare si scadere a numerelor naturale de la 30 la 100 formate numai din zeci faratrecere peste ordin;

- ex. de completare a unor tabele de valori;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- exersarea limbajului specific matematicii.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

13-14.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

10. Adunarea unui numar format din zeci cu un numar format din unitati

1.3.

2.7.

2.4.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- formularea de probleme pornind de la numere date.

- ex. de descompunere a numerelor in suma de numere;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

15-16.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

11. Scaderea numarului de zeci sau de unitati dintr-un numar format din zeci si unitati

1.3.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

20-21.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

12. Adunarea unui numar format din Z si U cu un numar format din U

1.3.

2.6.

3.1.

2.8.

2.7.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera , cu voce tare a enuntului;

- ex. de completare a unor tabele de valori.

- formularea de probleme pornind de la numere date.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

22-23.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

13. Scaderea unui numar format din U dintr-un numar format din Z si U

1.3.

3.1.

2.6.

2.7.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera , cu voce tare a enuntului;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- formularea de probleme pornind de la numere date.

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

27-28.10

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

14. Aflarea termenului necunoscut

2.4.

2.6.

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

29-30.10-10.11

Evaluare continua

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

15. Adunarea unui nr. format din Z si U cu un nr. format din Z

1.3.

2.4.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- ex. de descompunere a numerelor in suma de numere

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

11-12.11

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

16. Scaderea unui nr. format din Z dintr-un nr. format din Z si U

1.3.

2.6.

3.1.

2.8.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera , cu voce tare a enuntului;

- ex. de completare a unor tabele de valori

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

13-17.11

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

17. Adunarea numerelor formate din Z si U

1.3.

2.6.

3.1.

2.8.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera , cu voce tare a enuntului;

- ex. de completare a unor tabele de valori

- utilizarea limbajului specific matematic

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

18-19.11

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

18. Scaderea numerelor formate din Z si U

1.3.

2.6.

3.1.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera , cu voce tare a enuntului;

- utilizarea limbajului specific matematic

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

20-24.11

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

19. Proprietatile adunarii

1.3.

2.6.

- evidentierea prin exercitii adecvate si prin operare a proprietatilor adunarii, fara a folosi terminologia specifica sau parantezele rotunde;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

25.11-01.12

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

20. Verificarea rezultatelor adunarii si scaderii

1.3.

2.6.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

02-08.12

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

21. Probleme care se rezolva prin operatia de adunare sau de scadere

2.6.

2.8.

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- exercitii de completare a unor tabele.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

09-15.12

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

22. Recapitulare

1.3.

2.6.

2.8.

2.4.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- exercitii de completare a unor tabele.

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

16.12

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

23. Evaluare

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- activitate independenta pe suport scris

17.12

Evaluare sumativa

24. Recuperare si dezvoltare

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

18.12

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

UNITATEA DE INVATARE: ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 CU TRECEREPESTE ORDIN

Nr. ore alocate:16+28ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

25. Adunarea numerelor formate din unitati

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de descompunere a numerelor

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

05.01-12.01
Evaluare continua orala

Observarea sistematica

Tema de lucru in clasa

26. Scaderea cu trecere peste ordin a nr. de la 0 la 20

2.4.

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de descompunerea numerelor pentru efectuarea unui calcul;

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

13-20.01

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

27. Recapitulare

2.4.

1.3.

2.6.

2.4.

2.8.

- ex. de descompunerea numerelor pentru efectuarea unui calcul;

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- exercitii de completare a unor tabele.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

21-26.01

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

2.7.

- formularea de probleme pornind de la numere date.

28. Evaluare

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- activitate independenta pe suport scris

27.01

Evaluare sumativa

29. Recuperare si dezvoltare

2.4.

1.3.

2.6.

2.4.

2.8.

- ex. de descompunerea numerelor pentru efectuarea unui calcul;

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- exercitii de completare a unor tabele.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

28-29.01

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

30. Adunarea unui nr. format din Z si U cu un nr. format din U

1.3.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

Sem.II

09-11.02

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

31. Scaderea unui nr. de unitati dintr-un nr. format din zeci

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

12-16.02

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

32.Scaderea unui nr. de

1.3.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100

- manualul

17-23.02

Evaluare continua orala

unitati dintr-un nr. format din zeci si unitati

2.6.

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

Observarea sistematica

Tema de lucru in clasa

33. Adunarea unor numere formate din zeci si unitati

1.3.

2.6.

2.8.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de completare a unor tabele de valori.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

24-25.02

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

34. Scaderea unui nr. format din Z si U dintr-un numar format din zeci

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

26.02-02.03

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

35. Scaderea unor numere formate din zeci si unitati

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

03-05.03

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

36. Recapitulare

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare siscadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

09-17.03

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

37. Evaluare

1.3.

2.6.

- ex. de adunare siscadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- activitate independenta pe suport scris

18.03

Evaluare sumativa

2.4.

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- rezolvarea de probleme cu desene simple;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

38. Recuperare si dezvoltare

1.3.

2.6.

2.4.

- ex. de adunare siscadere cu numere naturale de la 0 la 100;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

19.03

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

39. Compunere si rezolvare de probleme

2.7.

3.1.

4.1.

- formularea de probleme utilizand tehnici variate;

- ex. de formulare a intrebarilor posibile pentru enunturi date in forme variate;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera, cu voce tare, a enuntului;

- verbalizarea ersonala a demersului de calcul

- exercitii de estimarea solutiilor unor probleme.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

23-26.03

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

Nr. ore alocate: 7ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

40. Numire, citire, scriere

1.2.

2.4.

- ex. de scriere, citire a numerelor naturale de la 0 la 1000;

- ex. de identificare a cifrei unitatilor, zecilo, sutelor, miilor.

- ex. de descompunere a numerelor in diferite forme

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

30.03-02.04

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

41. Compararea si ordonarea numerelor naturale

1.2.

- compararea si ordonarea numerelor utilizand modele semnificativesi punerea in corespondenta a unor astfel de reprezentari.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

13-14.04

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

42. Evaluare

1.2.

2.4.

1.2.

- ex. de scriere, citire a numerelor naturale de la 0 la 1000;

- ex. de identificare a cifrei unitatilor, zecilo, sutelor, miilor.

- ex. de descompunere a numerelor in diferite forme

- compararea si ordonarea numerelor utilizand modele semnificativesi punerea in corespondenta a unor astfel de reprezentari.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

15.04

Evaluare sumativa

Nr. ore alocate: 14ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

43. Adunarea fara trecere peste ordin

1.3.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 fara trecere peste ordin;

- rezolvarea de probleme cu date numerice

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

16-20.04

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

44. Scaderea fara trecere peste ordin

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 fara trecere peste ordin;

- rezolvarea de probleme cu date numerice

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

21.04

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

45. Adunarea cu trecere peste

1.3.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinul unitatilor;

- manualul

22-23.04

Evaluare continua orala

 

ordinul unitatilor

2.6.

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

Tema de lucru in clasa

 

46. Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinul unitatilor;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

27-28.04

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

 

47. Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

1.3.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinulzecilor;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

29.04Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

48. Scaderea cu trecere peste ordinul zecilorr

1.3.

2.6.

2.7.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinul unitatilor;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- formularea de probleme pornind de la numere date

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

30.04

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

49. Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

1.3.

2.6.

- ex. de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinul unitatilor si al zecilor;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

04.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

Tema de lucru in clasa

 

50. Scadereacu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor

1.3.

2.6.

- ex. de scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordinul unitatilor si al zecilor;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

05-06.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

 

2.7.

2.8.

2.4.

- formularea de probleme pornind de la numere date

- ex. de completare a unor tabele de valori.

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

 

51. Evaluare

1.3.

2.6.

2.4.

2.10.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordin;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de aflare a termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- ex. de identificare a unor reguli si scheme pentru efectuarea operatiilor.

- activitate independenta pe suport scris

07.05

Evaluare sumativa

 

52. Recuperare si dezvoltare

1.3.

2.6.

2.4.

2.10.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordin;;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- ex. de identificare a unor reguli si scheme pentru efectuarea operatiilor.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

11.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

Nr. ore alocate:4ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

53.Patratul,

2.2.

- recunoasterea si descrierea verbala a formei

- manualul

12.05-

Evaluare continua orala

 

triunghiul, dreptunghiul, cercul

obiectelor din mediul inconjurator;

- ex. de identificare a formelor geometrice plane;

- ex. de grupare a unor obiecte date dupa criterii diverse;

- decuparea unor figuri geometrice desenate;

- desenarea dupa contur a unor figuri geometrice

- figuri geometrice din material plastic

- carton

- activitate frontala si individuala

13.05

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

54. Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice

2.2.

- ex. de identificare a interiorului si exteriorului unei figuri; identificarea apartenentei unui punct interiorului unei figuri geometrice.

- manualul

- figuri geometirce

- carton

- activitate frontala si individuala

14.05

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

55. Forme spatiale: cubul, sfera, cilindrul, conul

2.2.

- ex. de identificare a formelor geometrice spatiale;

- ex. de grupare a unor obiecte date dupa criterii diverse;

- manualul

- corpuri geometrice

- activitate frontala si individuala

18.05

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

Nr. ore alocate:9ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

56. Masurarea lungimii. Metrul

2.11.

- ex.-joc de masurare cu palma, creionul lungimea unor obiecte;

- compararea lungimilor a doua obiecte;

- alegerea unitatii de masura pentru a efectua anumite masuratori;

- identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite pentru efectuarea unor

- manualul

- culegere de exercitii

- ruleta, metru de croitorie, metru de tamplarie, rigla

19.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

masuratori.;

- ordonarea unor obiecte date, in functie de lungimea lor.

- activitate frontala si individuala

 

57. Masurarea capacitatii. Litrul

2.11.

- ex.-joc de masurare cu paharul, cana, capacitatea unor vase;

- compararea capacitatii a doua vase;

- alegerea unitatii de masura pentru a efectua anumite masuratori;

- identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite pentru efectuarea unor masuratori.;

- ordonarea unor vase date, in functie de capacitatea lor.

- manualul

- culegere de exercitii

- sticle de diferite capacitati

- cana. pahar

- activitate frontala si individuala

20-21.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

58. Masurarea mesei. Kilogramul

2.11.

- ex.-joc de masurare cu balanta, cantarul, greutatea unor obiecte;

- compararea greutatii a doua obiecte;

- alegerea unitatii de masura pentru a efectua anumite masuratori;

- identificarea si utilizarea instrumentelor de masura potrivite pentru efectuarea unor masuratori.;

- ordonarea unor obiecte date, in functie de greutatea lor.

- manualul

- culegere de exercitii

- cantar

-balanta

- activitate frontala si individuala

25.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

59. Masurarea timpului

2.3.

- citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas-model a diverselor ore;

- planificarea unor activitati zilnice

- compararea duratelor unor activitati;

- inregistrarea activitatilor desfasurate intr-o saptamana;

- exprimarea orei in mai multe moduri (utilizarea ceasului mecanic si a ceasului electronic )

- manualul

- culegere de exercitii

- ceas electronic

- ceas mecanic

- activitate frontala si individuala

26-27.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

60. Monede

2.3.

- identificarea monedelor nesesare pentru cumpararea unui obiect;

- schimburi echivalente in bani;

- compararea sumelor de bani;

- construirea unor situatii reale sau imaginare in care copiii sa poata decide daca pot cumpara unul sau mai multe obuecte cu o anumita suma de bani (prin joc)

- manualul

- culegere de exercitii

- monede diverse

- activitate frontala si individuala

28.05

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

 

61. Recapitulare

2.11.

2.3.

- alegerea unitatii de masura potrivite pentru a efectua anumite masuratori;

- exprimarea orei in mai multe moduri (utilizarea ceasului mecanic si a ceasului electronic )

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

01.06

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

 

62. Evaluare

2.11.

2.3.

- alegerea unitatii de masura potrivite pentru a efectua anumite masuratori;

- exprimarea orei in mai multe moduri (utilizarea ceasului mecanic si a ceasului electronic )

- activitate independenta pe suport scris

02.06

Evaluare sumativa

 

Nr. ore alocate:6 ore

Detalieri de continut

Ob de ref

Activitati de invatare

Resurse

Data

Activitati transdisciplinare

Evaluare

 

63. Numere naturale de la 0 la 1000

(2 ore)

2.6.

2.4.

2.10.

2.8.

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de descompunere a numerelor

- ex. de identificare a unor reguli si scheme pentru efectuarea operatiilor.

- ex. de completare a unor tabele de valori;

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

03.06

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

1.2.

- ex. de comparare si ordonare a numerelor

64. Adunarea si scaderea numerelor de la 0 la 1000

1.3.

2.6.

2.4.

2.10.

2.8.

1.2.

- ex. de adunare si scadere cu numere naturale de la 0 la 1000 cutrecere peste ordin;

- rezolvarea de probleme cu date numerice;

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- ex. de aflarea termenului necunoscut, rezolvare de ecuatii simple;

- ex. de identificare a unor reguli si scheme pentru efectuarea operatiilor.

- ex. de completare a unor tabele de valori;

- ex. de comparare si ordonare a numerelor

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

04.06

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

65. Compunerea si rezolvarea de probleme

2.7.

3.1.

4.1.

- formularea de probleme utilizand tehnici variate;

- ex. de formulare a intrebarilor posibile pentru enunturi date in forme variate;

- citirea enuntului unei probleme; redarea libera, cu voce tare, a enuntului;

- verbalizarea ersonala a demersului de calcul

- exercitii de estimarea solutiilor unor probleme.

- manualul

- culegere de exercitii

- activitate frontala si individuala

08-09.06

Evaluare continua orala

Observarea sistematica

a elevilor

Tema de lucru in clasa

66. Elemente intuitive de geometrie

2.11.

2.2.

- alegerea unitatii de masura potrivite pentru a efectua anumite masuratori;

- ex. de identificare a formelor geometrice plane sispatiale;

- manualul

- activitate frontala

10.06

Evaluare continua orala

Tema de lucru in clasa

67. Evaluare finala

1.3.

2.6.

2.11.

- ex. de adunare si scadere

- corelarea expresiilor folosite in situatii concrete cu operatiile aritmetice invatate;

- compararea greutatii a doua obiecte;

- alegerea unitatii de masura pentru a efectua anumite masuratori;

- activitate independenta pe suport scris

11.06

Evaluare sumativaPolitica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Didactica


Gradinita
Poezii cantece


PROIECT DE LECTIE MATEMATICA CLASA: A II A - ADUNAREA SI SCADEREA NUMERELOR 0-1000, CU TRECERE PESTE ORDINUL UNITATII
PROIECT DIDACTIC CLASA: a V-a Limba si literatura romana - Caracterizarea personajelor din opera literara "Caprioara" de Emil Garleanu
AUTOCUNOASTEREA SI IMAGINEA DE SINE
MOTIVATIA INVǍTǍRII SCOLARE
PROIECT DIDACTIC Clasa a VI-a Geografia continentelor-Europa - Olanda
PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2009- 2010
PRINCIPII DE SELECTIE A CONTINTRILOR
Lucrare scrisa la matematica - Clasa a VII-a
CONSILIEREA INDIVIDUALA SI DE GRUP
ABORDARILE GENERALE ALE CONSILIERII