Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune. stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme


Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Biologie


Index » educatie » Biologie
» Programe scolare pentru anul de completare - biologie


Programe scolare pentru anul de completare - biologie


Anexa nr. 2  la ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3872 / 13.04.2005

MINISTERUL  EDUCATIEI SI CERCETARII 

CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUMPROGRAME SCOLARE PENTRU ANUL DE COMPLETARE

(CLASA  a XI- a)

BIOLOGIE

                                     

NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul de biologie  a fost elaborat in conformitate cu Planurile - cadru de invatamant preuniversitar pentru anul de completare, clasa a XI-a, aprobate prin O.M.Ed.C. Nr. 3008 din 5 ianuarie 2005.

In proiectarea prezentului curriculum s-au avut in vedere punerea in aplicare a noii structuri a invatamantului obligatoriu cu durata de 10 clase si cerintele unei educatii moderne, competitive, in stransa concordanta cu realizarile invatamantului european. S-a mai luat in considerare faptul ca biologia, ca disciplina integrata in aria curriculara „Matematica si stiintele naturii”, are menirea de a asigura:

- pregatirea scolara temeinica pentru integrarea optima in viata activa;

- educatia pentru sanatate a tinerei generatii;

- formarea unui comportament ecologic la elevi.

Aceste competente  trebuie sa actioneze ca un fundament pentru invatarea continua ca parte a invatarii permanente.

Curriculum-ul de biologie  pentru anul de completare, clasa a XI-a, masoara 80% din programele de biologie /trunchi comun pentru liceu, ciclul inferior, clasele a IX-a si a X-a si se  realizeaza  prin curriculum  diferentiat care se adreseaza urmatoarelor domenii:

   - estetica si igiena corpului omenesc;

   - agricultura, industrie alimentara, silvicultura.

In acest mod, absolventii scolii de arte si meserii pot beneficia de competentele si continuturile necesare completarii studiilor in vederea abordarii invatamantului liceal, ciclul superior.

Prezentul curriculum este conceput intr-o maniera flexibila, care  permite profesorului  libertatea :

- sa aleaga singur succesiunea capitolelor sau a temelor, cu conditia  ca aceasta sa nu conduca la incalcare logicii interne a domeniului;

-    sa construiasca demersul didactic, in cadrul fiecarei lectii, in asa fel incat sa cuprinda activitati, metode si stiluri variate, adecvate competentelor precizate in curriculum;

-    sa repartizeze continuturile pe ore, respectand parcurgerea integrala a materiei si realizarea competentelor stabilite.

Programa  cuprinde:

·           competente generale;

·           competente specifice;

·           lista de continuturi;

·           lista de lucrari practice obligatorii;

·           sugestii metodologice;

·           valori si atitudini.

COMPETENTE  GENERALE

 VALORI SI ATITUDINI

§         Interes pentru realizarile si descoperirile in domeniul stiintelor.

§         Motivatia pentru informarea si documentarea stiintifica.

§         Dezvoltarea curiozitatii si respectului fata de orice forma de viata.

§         Grija fata de propria persoana, fata de ceilalti si fata de mediul inconjurator.

§         Dezvoltarea tolerantei fata de opiniile altora.

§         Cultivarea sensibilitatii.

§         Interes pentru aplicarea cunostintelor in viata cotidiana.

§         Implicarea in rezolvarea unor probleme de interes global.

COMPETENTE GENERALE/SPECIFICE SI CONTINUTURI

1.      Receptarea  informatiilor  despre lumea  vie

Competente specifice

                              Continuturi

1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare despre diversitatea lumii vii

-    virusurile; regnurile: monera, protista, fungi, plante, animale;

-    structura si functiile organismelor vertebrate: pesti,   amfibieni, reptile, pasari.

1.2.Clasificarea indivizilor biologici pe baza caracterelor generale

-   regnurile: monera, protista, fungi, plante, animale – caracterizare generala: mediul de viata, modul de viata (solitar, colonial, liber sau fixat), morfologia  organismelor.

1.3.Recunoasterea organelor si sistemelor de organe animale

-   particularitati structurale  ale sistemelor: digestiv, respirator, circulator, excretor, locomotor, organelor de simt, nervos, reproducator la pesti, amfibieni, reptile, pasari;

-     observatii asupra morfologiei diferitelor organe animale.

2.      Explorarea sistemelor biologice

Competente specifice
                              Continuturi

2.1.Utilizarea investigatiei pentru identificarea  caracterelor generale ale  organismelor si evidentierea  structurii si functiilor organelor animale

-   regnurile: monera, protista, fungi, plante, animale (exemple reprezentative pentru fiecare clasa si, in cazul mamiferelor, din placentare) – caracterizare generala: mediul de viata, modul de viata (solitar, colonial, liber sau fixat), morfologia  organismelor, tipul de locomotie (inot, zbor, mers, salt, tarare, alergat, catarat ), tipul de nutritie (autotrofa fotosintetizatoare si chimiosintetizatoare, heterotrofa saprofita si parazita, mixotrofa, simbionta), tipul de respiratie la vertebrate( tegumentara, branhiala, pulmonara), reproducerea la vertebrate;

-   identificarea unor specii de bacterii, protiste, ciuperci, plante si animale;

-   observatii asupra morfologiei diferitelor organe animale;

-   circulatia capilara a sangelui in membrana interdigitala de broasca;

-   evidentierea rolului bilei;

-   evidentierea automatismului inimii;

-     tipuri de locomotie.

2.2.Prelucrarea rezultatelor obtinute din investigatii si formularea concluziilor

-   virusurile; regnurile: monera, protista, fungi, plante, animale;

-     particularitati structurale si functionale ale organelor si sistemelor de organe la : pesti, amfibieni, reptile, pasari.

3.      Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii  principiilor lumii vii

Competente specifice

                              Continuturi

3.1.Reprezentarea organismelor,  a structurii si functiilor acestora pe baza modelelor

-     virusurile; regnurile: monera, protista, fungi, plante, animale;

-     particularitati structurale ale organelor si sistemelor de organe la:  pesti, amfibieni, reptile, pasari;

-     functiile de relatie, nutritie si reproducere.

3.2.Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare si de rezolvare de probleme

-     clasificarea lumii vii (regn, increngatura, clasặ) -  organisme reprezentative pentru fiecare clasa si, in cazul mamiferelor, din placentare;

-     exercitii de incadrare sistematica a unor reprezentanti;

-     particularitati structurale si functionale ale organelor si sistemelor de organe la : pesti, amfibieni, reptile, pasari;

-     influenta factorilor de mediu asupra organismelor.

4. Comunicarea orala si scrisa utilizand corect terminologia specifica biologiei

Competente specifice

Continuturi

4.1.Utilizarea corecta a terminologiei specifice biologiei in diferite situatii de comunicare

-     taxoni (regn, increngatura, clasặ, ordin, familie, gen,  specie, nomenclatura binara)

-     unitatea structura - functie;

-     unitate-diversitate;

-     evolutia de la simplu la complex;

-     relatia organism –mediu;

-     particularitati structurale si functionale ale organelor si sistemelor de organe la : pesti, amfibieni, reptile, pasari.

4.2.Prezentarea informatiilor folosind diverse metode de comunicare

-     biodiversitatea;

-     conservarea biodiversitatii in Romania;

-     particularitati structurale si functionale ale organelor si sistemelor de organe la: pesti, amfibieni, reptile, pasari.

5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru ale biologiei in contexte noi

Competente specifice

Continuturi

5.1.Aplicarea in viata cotidiana a cunostintelor referitoare la structurile si organismele cu potential patogen

-     virusuri;
-     organisme cu potential patogen: bacterii, protiste, fungi, animale.

5.2.Proiectarea unor activitati de protejare si conservare a mediului

-     biodiversitate;

-     importanta organismelor pentru om si mediu;

-     specii ocrotite in Romania, rezervatii naturale si parcuri nationale.

5.3.Argumentarea adaptarilor organismelor la conditiile de mediu

-     biodiversitate;

-     influenta factorilor de mediu asupra vietii organismelor;

-     particularitati structurale si functionale ale organelor si sistemelor de organe la: pesti, amfibieni, reptile, pasari.

CONTINUTURI :

I. Diversitatea lumii vii:

Ø      Notiuni introductive : - taxoni (regn, increngaturặ, clasặ, ordin, familie, gen, specie);

  - nomenclaturặ binara.

Ø      Virusurile: caractere generale, clasificare (adenovirusuri, ribovirusuri ), structura,       multiplicare.

Ø      Regnuri: - clasificare;

                      - caracterizare generala - mediul si modul de viata, morfologie, tipul de locomotie, tipul de nutritie, importanta, organisme cu potential patogen (la fiecare grup se prezinta caracterele de regn, increngatura, clasa  si reprezentantii mai des intalniti).

- Monera:            - Bacterii;

- Protista: -Sporozoare;

- Alge: - Alge verzi;

- Fungi: - Ascomicete;

- Bazidiomicete.

                  - Licheni

- Plante vasculare : - Pteridofite;

    - Gimnosperme: conifere;

    - Angiosperme: dicotiledonate, monocotiledonate.

- Animale :  - Platelminti (trematode, cestode), nematelminti (nematodele), anelide (oligochete, hirudinee);

- Moluste: lamelibranhiate, gasteropode, cefalopode;

- Artropode: arahnide, crustacee, insecte;

- Vertebrate: pesti, amfibieni, reptile, pasari, mamifere.

Conservarea biodiversitatii in Romania: specii ocrotite, rezervatii naturale, parcuri nationale.

II  Structura si functiile fundamentale ale urmatoarelor grupe de organisme: pesti, amfibieni, reptile si pasari

Ø      Functiile de nutritie:

§  Digestia:    - particularitati structurale si functionale ale sistemului digestiv.

§  Respiratia: - particularitati structurale si functionale ale organelor respiratorii;

- tipuri de respiratii (tegumentara, branhiala, pulmonara ).

§  Circulatia:  - tipuri de circulatie (simpla si dubla);

- evolutia inimii.

§  Excretia:    - particularitati structurale si functionale ale organelor excretoare.

Ø      Functiile de relatie :

§  Sensibilitatea:  - particularitati adaptative ale simturilor (gustativ, olfactiv, vizual, auditiv);

- particularitati adaptative ale sistemului nervos; etape evolutive.

§  Locomotia la animale: - adaptari ale locomotiei la mediul de viata.

Ø     Functia de reproducere: - particularitati structurale si functionale ale    sistemului reproducator.

Lista lucrarilor practice obligatorii:

1.      Exercitii de incadrare sistematica  a unor reprezentanti

2.      Identificarea unor specii de bacterii, protiste, ciuperci, plante, animale

3.      Observatii asupra  morfologiei diferitelor  organe animale

4.      Evidentierea  circulatiei  capilare a sangelui in membrana interdigitala de broasca5.      Evidentierea rolului bilei

6.      Evidentierea automatismului inimii

SUGESTII METODOLOGICE

Curriculum-ul de biologie isi propune abordarea studiului disciplinei prin intelegerea si asimilarea notiunilor, conceptelor, principiilor si legilor specifice si de asemenea, aplicarea acestora in diverse situatii de viata, asigurand astfel conditii pentru ca fiecare elev sa dezvolte o personalitate autonoma si creativa.

Strategiile didactice utilizate vor orienta elevii spre activitati de investigare a structurilor, fenomenelor si proceselor desfasurate in natura, spre descoperirea diversitatii si unitatii lumii vii, a explicatiei adaptarilor organismelor la variatiile factorilor de mediu, spre cunoasterea si rezolvarea problemelor ce privesc sanatatea omului si a mediului, etc.

In scopul familiarizarii elevilor cu demersul investigatiei stiintifice si cu spiritul de cercetare, profesorii de biologie folosesc in procesul de predare/invatare/evaluare, descoperirea, problematizarea, experimentul, modelarea, etc.

Invatarea prin descoperire are ca rezultat achizitii trainice si dezvolta motivatia. Presupune initierea elevilor in activitati de investigatie in care elevii sunt pusi in situatii concrete de formulare de ipoteze, documentare in domeniul respectiv, realizarea unui experiment, interpretarea datelor, formularea de concluzii si prezentarea acestora in diverse forme (scris, oral, grafic). Se poate realiza pe urmatoarele cai: inductiva (de la concret la general), deductiva (de la general la particular), transductiva (prin analogie intre sisteme sau componente ale acestora).

Problematizarea pune elevul in situatia de a solutiona prin activitate proprie de cercetare o anumita problema care ii stimuleaza curiozitatea si care il incita la cautari, dezvoltand scheme operatorii ale gandirii divergente.

Experimentul ca metoda de invatare poate fi aplicat cu succes alaturi de descoperire si problematizare asigurand astfel, prin provocarea unor procese sau fenomene, cunoasterea directa, nemijlocita a lumii vii. Elevii isi insusesc metode si tehnici specifice si capata deprinderi de lucru.

Alte metode care asigura succesul in procesul de predare/invatare/evaluare a cunostintelor de biologie:

Modelarea presupune cunoasterea indirecta a realitatii prin analogie, cu ajutorul modelelor ce reproduc anumite sisteme naturale. Se folosesc mai multe tipuri de reprezentari: similare cu originalul, analoage (simplificate, schematizare) si ideale (teoretice, abstracte). Se va insista pe trecerea de la utilizarea modelelor statice la cele dinamice, pe folosirea unor modele diferite pentru acelasi proces sau fenomen, pe utilizarea modelelor decompozabile sau/si  pe simularea unor procese biologice.

Algoritmizarea asigura insusirea si aplicarea unor scheme logice de desfasurare a activitatilor intelectuale teoretice si practice in invatarea biologiei. Este importanta trecerea de la parcurgerea unor cai deja cunoscute, la dezvoltarea propriilor cautari si cercetari necesare in viata activa.

Dezbaterea si asaltul de idei permit dobandirea, in comun, de catre elevi a cunostintelor biologice, afirmarea opiniilor personale, dezvolta spiritul de cooperare, creativitatea, spiritul critic si stimuleaza spontaneitatea.

Studiul de caz presupune analiza si dezbaterea unor situatii-problema intalnite in practica vietii si asigura apropierea invatarii de contextul extrascolar.

Proiectul – tema de cercetare, stimuleaza elevii sa realizeze investigatii in mediul inconjurator pe o anumita tema, sa confectioneze modele pentru orele de biologie, sa elaboreze lucrari stiintifice pentru simpozioane, cercuri, sesiuni de comunicari stiintifice. Proiectul, individual sau in grup, ofera noi alternative pentru educatia ecologica si  educatia pentru sanatate.

Existenta laboratoarelor in reteaua AEL permite realizarea lectiilor interactive de biologie, stimuland creativitatea profesorului, spiritul de echipa al elevilor intr-un proces didactic modern. Soft-urile educationale de simulare substituie materialele si instrumentele didactice clasice. Asigura monitorizarea, evidenta evolutiei fiecarui elev, iar in perspectiva, invatarea la distanta.

Programa are drept obiectiv crearea conditiilor favorabile fiecarui elev de a-si forma si dezvolta competente intr-un ritm individual, de a transfera cunostintele acumulat dintr-o zona de studiu in alta. Competentele specifice vor fi concretizate in cadrul fiecarei ore prin activitati de invatare selectate potrivit continutului si optiunilor profesorului asupra tipului de lectie. Pentru aceasta, este util ca profesorul sa-si orienteze demersul didactic spre realizarea unor activitati de invatare precum:

-          exercitii de identificare si de incadrare sistematica a unor reprezentanti din lumea vie;

-          observatii comparative asupra unor reprezentanti din cele 5 regnuri, asupra organelor, sistemelor de organe si asupra functiilor din lumea vie;

-          observatii privind organizarea unei celule, fazele diviziunii celulare;

-          efectuarea de observatii in natura a unor modificari structurale si functionale ale organismelor,  produse de factorii de mediu;

-          extragerea, inserarea si interpretarea informatiei din si in: tabele, scheme, grafice, diagrame, fragmente de text, albume tematice, internet, reviste, etc.;

-          proiectarea si efectuarea de experimente in scopul evidentierii functiilor organismelor precum si a relatiilor dintre ele;

-          imaginarea unor situatii problema si rezolvarea lor;

-          descoperirea si analizarea relatiilor cauzale: structura – functie, organism-mediu, unitatea-diversitatea lumii vii, evolutia de la simplu la complex;

-          construirea si folosirea unor modele (materiale figurative si simbolice) pentru ilustrarea, clarificarea, argumentarea fenomenelor si proceselor biologice;

-          elaborarea de catre elev a unor algoritmi de rezolvare pentru diverse situatii de invatare;

-          identificarea si utilizarea unor surse variate de informare/documentare: atlase, albume, enciclopedii, determinatoare, internet, culegeri de texte consacrate, reviste, mijloace video, banci de date, dictionare;

-          elaborarea si sustinerea unor referate, portofolii si proiecte de grup;

-          intocmirea unor colaje, creatii literare si plastice, pliante, afise, postere; 

-          indicarea unor metode pentru prevenirea si reducerea unor imbolnaviri la om;

-          dezbateri/ studii de caz pe tema implicarii stiintelor biologice in rezolvarea unor probleme de interes global;

-          utilizarea programului AEL in vederea studierii fenomenelor biologice asistate de calculator;

-          efectuarea de vizite la gradini botanice/zoologice, muzee de stiinte ale naturii, laboratoare universitare si medicale;

-          analiza unor actiuni cu impact negativ/ pozitiv asupra mediului in vederea formarii si dezvoltarii unor comportamente ecologice;

Se va valorifica activitatea individuala si activitatea in echipa pentru asigurarea unor parcursuri de invatare diferentiate.

Evaluarea curenta a elevilor va imbina metodele traditionale (probe orale, probe scrise, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului, investigatia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). Strategiile moderne de evaluare accentueaza acea dimensiune a actiunii evaluative care ofera elevilor suficiente si variate posibilitati de a demonstra ceea ce stiu (ca ansamblu de cunostinte), dar mai ales ceea ce pot sa faca (priceperi, deprinderi, abilitati) sustinand individualizarea actului educational.

Evaluarea elevilor se va realiza pe baza competentelor specifice si a continuturilor asociate prevazute de programa scolara si va cuprinde itemi de tipul:

-          selectarea raspunsului corect;

-          asocierea corecta intre notiuni incluse in coloane diferite;

-          completarea frazelor lacunare;

-          completarea schemelor sau desenelor mute;

-          recunoasteri de tipul adevarat – fals;

-          intrebari structurate;

-          probleme;

-          eseuri libere / structurate;

-          formularea de ipoteze sau concluzii legate de procese biologice;

-          realizarea unui plan de investigatie;

-          rezolvarea fiselor pentru lucrarile practice.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Biologie


Biochimie
Biofizica
Botanica


Ordinul Protobranchia
Structura celulei procariote (PK)
Legile fizice ale miscarii. Unitati de masura.
FIBRELE NERVOASE
Artrologie- generalitati. Bazele anatomo-functionale ale miscarii. Locomotia umana. Tipuri de locomotie animala.
CELULA VEGETALA
BIOLOGIE CELULARA - DIVIZIUNI CELULARE
Aparatul digestiv: cavitatea bucala, faringele, esofagul. Apartul digestiv: stomacul, intestinul subtire si gros. Ficatul si caile biliare. Pancreasul
OSUL CA ORGAN
BIOLOGIE CELULARA, ADAPTARI ALE SUPRAFETEI CELULARE