Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Resurse umane


Index » business » » management » Resurse umane
» Protectia copilului - responsabilitatile delegatiilor nationale


Protectia copilului - responsabilitatile delegatiilor nationale


protectia copilului

Responsabilitatile delegatiilor nationale, ale directorilor si ale cadrelor didactice din Scolile Europene

Context

Protectia, grija pentru copii si bunastarea acestora constituie in mod evident preocupari primordiale ale sistemului Scolilor Europene. Aceasta obligatie de prudenta si diligenta impune tuturor responsabililor cu supravegherea sistemului (inclusiv persoanele care participa la selectia personalului si la conducerea institutiilor) sa depuna toate eforturile necesare pentru a se asigura ca fiecare persoana care lucreaza cu elevii este apta sa o faca si ca elevii insisi evolueaza intr-un mediu educativ, cat se poate de sigur si stabil.La redactarea prezentului document s-a tinut cont de urmatorii factori:

·      Constientizarea marii diversitati de masuri adoptate de catre Statele Membre pentru a verifica daca potentialii lor angajati sunt apti sa lucreze cu copiii. Aceasta diversitate de practici si proceduri risca sa expuna Scolile la anumite probleme de natura juridica in cazul aparitiei unor incidente;

·      Problemele de sanatate si de securitate care apar cu regularitate in cadrul Scolilor si pe care acestea trebuie sa le rezolve, cum sunt spre exemplu activitatile care se desfasoara in afara incintei institutiei;

·      Importanta crescanda acordata drepturilor copilului in mai multe State Membre ale Uniunii Europene, avand drept consecinta o crestere a numarului de actiuni legale in raspundere civila pentru neglijenta prezumata sau chiar dovedita.

Pentru toate aceste motive, s-a considerat utila unificarea intr-un singur document a orientarilor de buna practica din domeniile vietii scolare care afecteaza securitatea, sanatatea si bunastarea fizica, psihologica si spirituala a copiilor. Acest document prezinta orientari generale. Scolile sunt invitate sa adopte toate masurile care se impun in domeniile mentionate aici. Aceasta le va impune, in majoritatea cazurilor, sa elaboreze o politica proprie si mult mai detaliata, care sa tina cont de situatia locala.

Principii

Este esential ca procedurile de numire a intregului personal si modalitatile de supraveghere a acestuia sa garanteze tuturor copiilor, indiferent de nationalitatea lor si de Scoala Europeana pe care o frecventeaza, acelasi nivel de securitate si de atentie.

Etica fiecarei Scoli trebuie sa se bazeze pe principiul respectului reciproc intre toti membrii comunitatii scolare, astfel incat, pe de o parte, elevii sa fie incurajati in dezvoltarea respectului fata de sine si, pe de alta parte, sa isi pastreze dreptul la intimitatea psihologica si fizica. In cazul unui conflict intre divulgarea de informatii cu caracter personal si respectarea vietii private, drepturile copiilor si protectia acestora trebuie sa primeze in toate circumstantele.

Libertatea individuala si dreptul la demnitate sunt drepturi constitutionale inalienabile, care se aplica tuturor actorilor din mediul educational. Respectarea acestor principii interzice deci, intre altele, orice manifestare de violenta fizica sau psihologica la adresa elevilor, prin aceasta intelegandu-se orice fel de pedeapsa degradanta.

Permanenta acestor drepturi nu este in nici un caz subordonata respectarii de catre elevi a obligatiilor lor scolare; respectarea drepturilor omului in ceea ce ii priveste pe elevi nu poate fi conditionata sub nici o forma de indeplinirea de catre acestia a obligatiilor pe care le au.

Este indicat sa se vegheze, pe de o parte, ca orice informatie ingrijoratoare referitoare la bunastarea si protectia unui copil sa fie transmisa personalului adecvat / Directorului Scolii care, daca este cazul, informeaza autoritatile nationale despre situatie si, pe de alta parte, ca toate sesizarile sa fie tratate cu cea mai mare seriozitate.

Este imperios necesar sa se inteleaga si sa se respecte importanta extraordinara pe care o reprezinta acordarea intregii sensibilitati si bunavointe necesare in tratarea dosarelor care au legatura cu protectia copilului.

Responsabilitatea statutara in materie de protectie a copilului in Statul Membru vizat trebuie sa fie clarificata in toate cazurile.

Situatie

Printre dificultatile intampinate de sistem in asigurarea securitatii copiilor, se numara si o serie de variabile inevitabile, dat fiind faptul ca 27 de tari, fiecare cu propriile sale reglementari, prioritati si abordari specifice, detaseaza cadre didactice la 14 Scoli, localizate in sapte tari diferite.

Aceste specificitati sunt:

·      Legislatii foarte diferite in ceea ce priveste varsta maturitatii sexuale;

·      Modalitati diferite de selectie si numire a cadrelor didactice, in termeni de procedura, cerinte sau practica;

·      Responsabilitatea Directorilor Scolilor de a numi cadrele didactice care predau religia si etica;

·      Eventualele diferente dintre reglementarile si exigentele in vigoare in Statul Membru care detaseaza, pe de o parte, si cele in vigoare in tara in care persoana detasata isi exercita activitatea profesionala, pe de alta parte;

·      Eventualele conflicte intre exigentele cu privire la transparenta, pe de o parte, si dreptul fiecarui individ la respectarea vietii sale private si la protejarea drepturilor sale, conform reglementarilor nationale si dreptului international, pe de alta parte;

·      Necesitatea de a supraveghea voluntarii care interactioneaza cu copiii la Scoala;

·      Necesitatea de a supraveghea orice alta persoana care vine in contact cu copiii;

·      Protejarea copiilor in toate aspectele legate de educatia lor.

In acelasi timp, este important sa se adopte masurile necesare pentru ca dificultatile si obstacolele identificate sa nu impiedice implementarea, in fiecare Scoala, a unor politici performante de sanatate, securitate si protectie a copilului.

1.             Politica institutiei in domeniul protectiei copilului (generalitati)

1.1     Conform principiilor enuntate anterior si directivelor specificate in continuare, fiecare Scoala trebuie sa-si elaboreze propria Politica de protectie a copilului si sa detalieze masurile aplicate (tinand cont si de reglementarile in vigoare in tara gazda). Textul acestei Politici va fi comunicat parintilor, ai caror reprezentanti ar trebui sa participe la redactarea ei. Publicarea si difuzarea politicii de protectie a copilului sunt indispensabile pentru a se asigura cunoasterea si respectarea ei de catre toti membrii comunitatii scolare.1.2     Tuturor actorilor implicati le revine responsabilitatea de a actiona in spiritul acestor principii si de a aplica Politica de protectie a copilului stabilita de Scoala pentru a asigura bunastarea elevilor. Toti membrii comunitatii scolare trebuie sa respecte si sa asigure respectarea acestor reguli.

1.3     Pentru a pune bazele procedurilor de protectie a copilului in fiecare Scoala, este obligatorie desemnarea unui responsabil cu protectia copilului, dintre cadrele sale – Directorul sau o persoana numita de acesta – care va avea sarcina de a asigura legatura cu autoritatile nationale in privinta masurilor specifice de protectie a copilului si de a indeplini rolul de persoana de referinta pentru oricare membru al personalului sau al grupului de voluntari care are preocupari legate de protectia copilului.

1.4     Scolile trebuie sa informeze elevii, prin intermediul programelor de invatamant, in cadrul cursurilor de educatie afectiva si sexuala, despre pericolele abuzurilor psihologice, fizice si sexuale si, in cadrul cursurilor de educatie personala si de sanatate, despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool si de droguri. De asemenea, Scolile ar trebui sa formeze elevii in sensul adoptarii unor comportamente adecvate pentru utilizarea sigura a internetului, cu scopul de a evita cazurile de cyber-bullying, falsele acuzatii etc.

2.             Personalul

Personalul care are acces la elevii Scolilor Europene (inclusiv cadrele didactice care predau religia) va trebui sa furnizeze, inainte de a-si ocupa postul, un certificat de cazier judiciar, un certificat de viata si principii morale bune sau un atestat echivalent, eliberat de tara de provenienta sau de cea in care persoana respectiva a fost angajata pana la acea data.

2.1     Personalul detasat

Este responsabilitatea fiecarui Stat Membru sa se asigure ca personalul pe care il detaseaza intr-o Scoala Europeana, fie ca aceasta se afla pe teritoriul sau ori pe cel al unui alt Stat Membru, este apt sa interactioneze cu copiii si intruneste exigentele reglementarilor nationale in vigoare cu privire la personalul didactic, inclusiv pe acelea care privesc protectia copilului.

2.2     Profesorii de religie

In cazul cadrelor didactice care predau religia, cade in sarcina autoritatilor religioase care le desemneaza sa se asigure ca acestea sunt apte sa interactioneze cu copiii si respecta reglementarile locale (in special in ceea ce priveste protectia copilului).

2.3     Cadrele didactice suplinitoare

Este responsabilitatea fiecarei Scoli ca, pe de o parte, sa se asigure ca toate cadrele didactice suplinitoare (inclusiv cele care predau religia) sunt apte sa interactioneze cu copiii si, pe de alta parte, sa vegheze la respectarea reglementarilor locale (in special in materie de protectie a copilului).

2.4     Alte persoane care interactioneaza cu copiii fara a fi supravegheate

Toate persoanele care lucreaza intr-o scoala si interactioneaza cu copiii fara a fi supravegheate, trebuie sa faca obiectul unei anchete, conform reglementarilor in vigoare. In absenta unor reglementari in materie, este necesar sa se stabileasca, in masura posibilului, ca aceste persoane nu vor crea probleme.

2.5     Scolile vor lua toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca nicio persoana neautorizata nu are acces in incinta lor si ca toti vizitatorii autorizati sunt usor identificabili.

2.6     Se recomanda Directorului si intregului personal care vine in contact cu elevii sa urmeze cursuri de formare corespunzatoare, care sa le permita sa se achite intr-o maniera eficienta de responsabilitatile ce le revin in domeniul protectiei copilului. Aceste cursuri de formare ar trebui prevazute si programate in planurile de formare a personalului Scolilor.

3.             Sanatate, securitate si confort

3.1     Mediul scolar

Este esential ca toate persoanele care lucreaza intr-o Scoala Europeana sa beneficieze aici de un mediu sigur, salubru si confortabil. Pentru a se asigura ca aceste conditii sunt respectate, Scolile realizeaza evaluari detaliate ale riscurilor si inspectii regulate ale echipamentelor de securitate, procedand frecvent la salubrizarea locatiei, se implica in promovarea unei alimentatii sanatoase si a bunelor practici in materie de igiena si vegheaza ca salile de clasa sa fie adecvate si confortabile.

De asemenea, este esential ca Scoala sa fie in masura sa reactioneze rapid si conform unei proceduri prestabilite in caz de accident sau boala, inclusiv prin numirea si formarea unor membri ai personalului didactic si nu numai, pentru acordarea primului ajutor (atata timp cat acest lucru nu contravine reglementarilor in vigoare) si prin intocmirea unui registru al accidentelor.

Daca va fi cazul, parintii vor transmite Scolii informatiile relevante cu privire la alergii si la alte afectiuni ale copiilor lor, tinandu-se cont de avizele medicale, de dorintele parintilor si de respectarea confidentialitatii.

3.2     Activitati desfasurate in afara incintei scolii

In timpul desfasurarii activitatilor care se deruleaza in afara Scolii, asigurarea bunastarii elevilor revine tot acesteia (de exemplu, verificarea ca toate centrele de cazare alese pentru a gazdui copiii sa fie agreate de organele publice locale). Fiecare iesire scolara trebuie sa fie supusa unei proceduri  corespunzatoare de evaluare prealabila a riscurilor, la care trebuie sa participe activ si cadrele didactice care ii vor insoti pe elevi pe parcursul iesirii.

Parintii trebuie sa fie pe deplin si constant informati cu privire la toate aspectele iesirilor scolare la care participa copiii lor.

4.             Aplicare si proceduri

4.1     Comportament

Este esential ca fiecare Scoala sa se doteze cu proceduri actualizate, planificate, adaptate necesitatilor si care sa raspunda nevoilor elevilor de toate varstele. Este de asemenea esential ca toti membrii comunitatii scolare sa fie constienti de urmatoarele directive si sa contribuie la respectarea acestora:

·      Promovarea unui comportament rezonabil si sigur in incinta Scolii, la cantina, in timpul orelor de curs si de deschidere a Scolii, inainte si dupa activitatile scolare, precum si in autobuzele scolare si in timpul excursiilor cu Scoala;

·      Supraveghere eficienta si masuri adecvate de supraveghere a diligentei elevilor si a absentelor acestora, motivate sau nu, in incinta institutiei si in afara acesteia, inclusiv informarea elevilor vizati cu privire la consecintele lipsei de diligenta, a unei munci neregulate sau a unei conduite inadecvate;

·      Sensibilizarea cadrelor didactice si a tuturor celorlalti actori implicati cu privire la importanta de a da un bun exemplu.
4.2     Sensibilizarea elevilor in ceea ce priveste drepturile si obligatiile pe care le au

Toate Scolile Europene ar trebui sa ofere elevilor si intregului lor personal un mediu de respect reciproc, asigurand o comunicare civilizata intre elevi si cadrele didactice, atat la cursuri cat si in afara acestora, si protejand elevii impotriva oricarei forme de discriminare. In consecinta, atat cadrele didactice cat si elevii trebuie sa evite prejudecatile bazate pe nationalitate, sex, orientare sexuala, rasa, handicap, nevoi specifice etc. In conformitate cu acest obiectiv, Scolile ar trebui sa educe in sensul dezvoltarii relatiilor interpersonale si sa incurajeze respectarea principiului egalitatii de sanse si a celui al includerii tuturor membrilor comunitatii scolare, fara distinctie de rasa, nationalitate, religie, orientare sexuala, sex, handicap sau nevoi specifice.

4.3     Bullying

Fiecare Scoala va trebui sa elaboreze si sa publice:

·      Politici si proceduri clare de urmat in cazul persecutarii unui elev de catre un altul sau de catre un cadru didactic, indiferent daca este vorba despre agresiuni fizice sau verbale, directe sau indirecte (umiliri, zvonuri etc.) ;

·      Fiecare Scoala ar trebui sa detina un program de prevenire a persecutiilor in mediul scolar («bullying»), integrat in calendarul anual al activitatilor scolare. Cadrele didactice ar trebui sa beneficieze de cel putin un curs de sensibilizare pe aceasta tema, in cadrul conferintelor pedagogice;

4.4     Sistemul de solutionare a plangerilor

Fiecare Scoala ar trebui sa elaboreze si sa implementeze un sistem amical si performant de solutionare a plangerilor, care sa cuprinda urmatoarele:

·      Informatii clare privind procedura care trebuie urmata pentru depunerea unei plangeri (la ciclul primar, acestea se inmaneaza de obicei cadrului didactic principal; la ciclul secundar, adesea sunt adesea depuse la centrul de orientare);

·      O procedura consacrata de solutionare a plangerilor, care sa prevada, daca este cazul, respectarea anonimatului reclamantului, dar si informarea corespunzatoare a persoanei impotriva careia a fost depusa plangerea;

·      Intocmirea unui registru cu plangerile depuse si cu masurile adoptate;

·      Transmiterea de informatii membrilor comunitatii scolare care trebuie sa ia cunostinta de acestea;

·      Afisarea numerelor de telefon locale sau nationale pentru ajutorarea copiilor.


4.5     Proceduri de solutionare a acuzatiilor de abuz

Fiecare scoala ar trebui sa elaboreze si sa publice proceduri adecvate pentru solutionarea acuzatiilor de abuz. Aceste proceduri includ urmatoarele puncte:

·      Un raspuns planificat la acuzatiile de abuz, indiferent daca acestea sunt verbale, fizice, psihologice sau sexuale. (In cazul unui abuz dovedit, masurile adoptate trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile si procedurile in vigoare in tara gazda a Scolii in cauza).

·      Consilierea personalului pentru a-l invata sa recunoasca semnele si simptomele abuzurilor impotriva copiilor, inclusiv indicatorii fizici si comportamentali / de dezvoltare;

·      Proceduri de gestionare a dezvaluirilor facute de copii;

·      Responsabilitatile fiecarui membru al personalului in materie de protectie a copilului;

·      Responsabilitatile fata de persoanele desemnate in Scoala;

·      Obligatia comunicarii cu autoritatile nationale responsabile cu protectia copilului (servicii nationale de sanatate sau servicii de politie);

·      Restrictiile aplicabile anchetelor desfasurate in cazuri care implica respectarea reglementarilor privind protectia copilului, in vigoare in tara gazda a Scolii;

·      Este de asemenea indicat sa se precizeze responsabilitatile in materie de inregistrare a problematicilor sau acuzatiilor.


Anexa: Recomandari si lista de verificare pentru Politica si procedurile de protectie a copilului in Scoli

Securitate·      Inspectarea regulata, a se intelege frecventa, a cladirilor si a locatiei Scolii, de catre administratia institutiei si serviciile de utilitati publice, incluzand cladirile noi si schimbarile de destinatie a localurilor.

·      Timp rezonabil de raspuns la potentialele riscuri, in functie de urgenta fiecarui caz in parte.

·      Actualizarea studiilor de evaluare a riscurilor.

·      Protejarea elevilor impotriva pericolelor legate de circulatia rutiera pe perioada in care acestia se afla in incinta scolii sau sub supravegherea acesteia (spre exemplu in timpul iesirilor si excursiilor scolare).

·      Echiparea cladirilor care au mai multe etaje cu iesiri de siguranta, puncte de acces principale, dotate cu usi care se deschid catre exterior, si semnalizarea itinerariilor pentru evacuarea de urgenta.

·      Organizarea de exercitii de evacuare in mod regulat; instructiuni scrise, destinate personalului si elevilor, precizand calea de urmat in caz de evacuare, in functie de situatie (spre exemplu in caz de incendiu); redactarea unui raport dupa fiecare exercitiu, in care sa se detalieze derularea acestuia, in vederea imbunatatirii securitatii.

·      Numirea unui responsabil cu masurile de securitate.

·      Respectarea reglementarilor locale in materie de securitate in laboratoare, de exemplu in ceea ce priveste numarul de elevi, purtarea mastii, a ochelarilor sau a hainelor de protectie, depozitarea produselor chimice, ventilatia si supravegherea de catre cadrul didactic a accesului la retelele de distributie.

·      Inspectarea regulata, de catre o societate acreditata, a echipamentelor si materialelor utilizate la cursurile de educatie fizica.

·      Spatii recreative de dimensiuni corespunzatoare si corect echipate si intretinute.

Sanatate si igiena

·      Salubrizarea eficienta a incintei Scolii si mai ales a zonelor dedicate pregatirii si serviri meselor, precum si a grupurilor sanitare (toalete si dusuri).

·      Apa, sapun si echipamente pentru uscare la dispozitie in toalete.

·      Respectarea tuturor reglementarilor locale cu privire la bucatarii si la instalatiile de incalzire.

·      Controlul regulat al calitatii apei si al igienei generale a piscinei, in conformitate cu reglementarile locale in vigoare.

·      Eliminarea regulata a elementelor dizgratioase cum sunt graffitti, gumele de mestecat etc.

·      Politica de lupta impotriva consumului de diferite substante (droguri, alcool, tutun etc.).

Confort

In toate Scolile Europene, trebuie depuse toate eforturile pentru a implementa conditii bune de igiena psihologica pentru elevi. In consecinta, conducerea institutiei trebuie sa se asigure ca:

·      Salile de clasa, laboratoarele si salile de sport sunt bine iluminate, incalzite si ventilate si au o suprafata adecvata grupurilor de elevi care le utilizeaza.

·      Mobilierul scolar este de calitate si este de dimensiuni adecvate elevilor care il utilizeaza.

·      Toti elevii au dreptul la o pauza de masa convenabila.

Recomandarile cuprinse in prezentul document urmeaza sa fie dezbatute in fiecare Scoala, de catre organele implicate, precum si de Consiliul Educational. Regulamentul de ordine interioara va trebui modificat in consecinta. De asemenea, vor trebui adoptate masuri pentru aplicarea recomandarilor si pentru urmarirea constanta a efectelor acestora.loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Resurse-umane


Resurse umane


loading...