Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Resurse umane


Index » business » » management » Resurse umane
Fisa postului - sef birou aprovizionare - desfacere


Fisa postului - sef birou aprovizionare - desfacere


Fisa postului - sef birou aprovizionare - desfacere

 

A. Descrierea postului:

1. Postul: sef birou aprovizionare-desfacere

2. Codul: 1235013. Functia: conducere

4 .Ponderea ierarhica (daca este cazul): 3/1

5. Nivelul ierarhic: 3

6. Compartimentul

7. Relatiile organizatorice

1. Ierarhice (cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat managerului general;

- are in subordine: agent contractari si achizitii, agent vanzari si

gestionar depozit.

2. Functionale: cu personalul de pe diferite niveluri ierarhice pentru acordarea de asistenta, consultanta, informatii etc.

3. De cooperare: sef birou marketing, sef birou financiar contabilitate, sef serviciu resurse umane

4. De reprezentare: cu persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc diferite raporuri juridice.

5. De control: sef birou marketing, sef birou financiar contabilitate, sef serviciu resurse umane.

8. Sarcini, atributii

- urmareste zilnic activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare;

- stabileste o calitate buna a negocierilor contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;

- concepe impreuna cu managerul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor stabilite;

- transmite catre sef birou marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile, planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise in anexe separate.);

- stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim si a tuturor procedurilor comerciale prevazute;
- asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime;

- stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.

9.     Responsabilitati:

- prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri (protectia marginii);
Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; 
- isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestia;

- raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul departamentului pe care-l conduce
- coordoneaza intreaga activitate comerciala a reelei de magazine pe centre de profit;

-concepe impreuna cu directorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor stabilite.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare:

- studii obligatorii: universitare economice;
- foarte bune cunostinte de limba engleza.

11. Experienta: de minimum 4 ani in domeniu.

12. Abilitati, calitati personale

- spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta;

- excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel).

Elaborat

Data: 24.11.2009

Avizat

 

Fisa postului - sef birou marketing

A.Descrierea postului:

1.     Postul: sef birou marketing

2. Codul:123302

3. Functia: conducere

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul): 2/1

5. Nivelul ierarhic: 3

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1 Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat managerului general;

- are in subordine specialistii de marketing.

2. Functionale: cu personalul de la diferite niveluri care are nevoie de cosultanta, indrumari etc.

3. De cooperare: cu sef birou aprovizionare-desfacere, sef birou financiar contabilitate si sef serviciu resurse umane.

4. De reprezentare: cu personae fizice sau juridice din exteriorul organizatiei cu care se stabilesc diferite raporuri juridice.

5. De control: specialistii de marketing.

8. Sarcini, atributi

- organizeaza evenimente, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei;
- efectueaza si intocmeste studii de piata;

- este implicat activ in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia decizii de unul singur;

- identifica potentialii clienti;

- intocmeste oferte de marfuri;

- participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; 

- participa la intalnirile de afaceri;

- este implicat activ in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia decizii de unul singur.

9. Responsabilitati:

- administreaza si gestioneaza documentele ; 
- raporteaza activitatea din cadrul departamentului Directorului General; 
- optimizeaza forta de munca; - trebuie sa cunoasca, sa interpreteze si sa puna in aplicare strategia de marketing si planul de afaceri al companiei.B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare:

- absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;

- absolvent al masteratului in domeniu.
11. Experienta: de minimum 3 ani in domeniu

12. Abilitati, calitati personale:

Abilitati:

-     sa posede o buna cunostere a pietei si o buna capacitate de a se orienta in interiorul acesteia

-        sa aiba capacitatea de a realiza studii de piata.

Calitati:
- capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului;
- receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).

Elaborat

Data 24.11.2009

Avizat

Fisa postului - sef birou financiar-contabilitate

A.Descrierea postului:

1.Postul: sef birou financiar-contabilitate

2. Codul: 123109

3. Functia: conducere

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul): 2/1

5. Nivelul ierarhic: 3

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1. Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat directorului general;

- are in subordine: contabil- sef, manager financiar.

2. Functionale: : stabileste prin proceduri si indicatii metodologice cum trebuie executate operatiunile legate de politica economico-financiara a firmei, asigura si urmareste realizarea lor la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu: directorii si managerii firmei;

3. De cooperare: cu directorii departamentelor firmei;

4. De reprezentare: reprezinta firma fata de organele de control de specialitate, in relatia cu bancile/alte institutii financiare, cu persoanele/organizatiile cu care intra in contact in interes de serviciu.

5. De control: tehnicienii.

8.     Sarcini, atributi

- Asigura conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative

privind operatiile patrimoniale;

- Asigura controlul operatiunilor patrimoniale efectuate la nivelul firmei, procedeele de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

- Organizeaza inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor inventarierii;

- Asigura plata la termen a sumelor ce sunt obligatia firmei fata de bugetul

de stat, alte obligatii fata de terti;

- Asigura relatia cu bancile si alte institutii financiare, solicita bancii credite suplimentare;

- Urmareste respectarea legislatiei fiscale ;

- Asigura inregistrarea sistematica si cronologica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si la rezultatele economice ale firmei, atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile cu ceilalti agenti economici: clienti, furnizori, banci, organele financiar-fiscale, actionari

- Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile in executarea acestor sarcini;

- Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din subordine;

- Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine;

- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale;

9.Responsabilitati:

Raspunde de:

- calitatea activitatii financiar-contabile a societatii si corectitudinea analizelor economice;

- mentinerea capacitatii de plata a societatii;

- efectuarea corecta si la timp a calculului drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei;

- utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare;

- respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau;

- se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare: studii superioare economice; cursuri de pregatire management, legislatie, contabilitate.

11. Experienta: - in specialitate: minim 5 ani

- pe post: preferabil 2 ani

12. Abilitati, calitati personale:

Abilitati

- Cunostinte solide de contabilitate;

- Cunostinte solide de legislatie financiar-contabila;

- Cunostinte de operare PC;

Calitati personale
-        realist, social, intreprinzator;

-        usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul

profesional, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala.

Elaborat

Data 24.11.2009

Avizat

Fisa postului - sef serviciu resurse umane

A.Descrierea postului:

1.Postul: sef serviciu resurse umane

2. Codul: 123205

3. Functia: conducere

4. Ponderea ierarhica (daca este cazul): 2/1

5. Nivelul ierarhic: 3

6. Compartimentul:

7. Relatiile organizatorice:

1. Ierarhice(cui ii este subordonat si pe cine are in subordine)

- este subordonat directorului general;

- are in subordine: specialist salarizare, specialist recrutare,

referent resurse umane.

2. Functionale: stabileste prin proceduri si indicatii metodologice

cum trebuie executate operatiunile legate de politicile de resurse umane ale firmei,

asigura si urmareste realizarea lor la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu:

directorii si managerii firmei si personalul de executie.

3. De cooperare: cu directorii/managerii departamentelor firmei.

4. De reprezentare: cu persoane fizice sau juridice din exteriorul organizatiei.

5. De control

    1. Sarcini, atributi

- Identifica/centralizeaza necesarul de personal din firma si urmareste incadrarea in limitele aprobate;

- Asigura necesarul de personal prin recrutare interna si externa;

- Urmareste orientarea si integrarea in organizatie a noilor angajati;

- Identifica nevoile de instruire ale personalului, in colaborare cu

managementul;

- Elaboreaza programe de instruire si le implementeaza in colaborare cu managementul;

- Realizeaza sondaje cu privire la piata fortei de munca, identifica si propune masuri pentru cresterea motivarii angajatilor;

- Asigura asistenta managementului in problemele legate de relatiile intre angajati;

- Elaboreaza instrumente de formalizare a politicilor de personal: organigrama, ROI, manualul angajatului, proceduri de lucru;

- Elaboreaza si propune conducerii proceduri de resurse umane, le difuzeaza si urmareste respectarea acestora la nivel de firma;

- Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritati in executarea acestor sarcini;

- Elaboreaza si actualizeaza fiselor de post ale salariatilor din subordine;

- Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine;

- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale;

- Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine.

9.Responsabilitati:

Raspunde de:

- respectarea numarului de salariati aprobat de directia generala, selectionarea candidatilor care corespund cel mai bine postului si integrarea noilor angajati;

- corectitudinea inregistrarilor/actualizarilor in documentele de personal;

- corectitudinea elaborarii fiselor de post si a formularelor de evaluare;

- examinarea revendicarilor si medierea conflictelor in organizatie;

- actualizarea si comunicarea la nivelul organizatiei a documentelor de formalizare a structurii organizatorice aprobate: organigrame, ROI, etc.

- respectarea normelor interne de personal si a legislatiei muncii;

- coordonarea eficienta a personalului din subordine si respectarea de catre acesta a normelor interne;

- dotarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare;

- calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine;

- pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma.

B. Cerintele postului:

10. Studii, specializare: studii superioare, cursuri de pregatire: management,

resurse umane, psihologie, legislatie.

11. Experienta: - in specialitate: experienta in domeniu min. 4 ani;

- pe post: 2 ani experienta pe post asemanator.

12. Abilitati, calitati personale:

Abilitati

- Cunostinte de management;

- Operare PC (MS Office);

- Cunoasterea pietei locale a fortei de munca.

Calitati personale

- Capacitate de a evalua si a lua decizii;

- Rezistenta mare la stres;

- Incredere in sine;

- Aptitudine generala de invatare;

- Aptitudini de comunicare orala si scrisa;

- Spirit practic;

- Dorinta de a se informa.loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Resurse-umane


Resurse umane


loading...