Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZ


REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZ


REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZC U P R I N S

Introducere

Prezentarea organizatiei

Scop

Domeniul de aplicare

Abrevieri

Date de intrare/documente de referinta

Obiective

Valabilitate

Descrierea sumara a produsului

Responsabilitatile managementului

Controlul documentelor si inregistrarilor

 Planificarea calitatii

Aprovizionare/Procurare

Controlul proceselor de executie/serviciilor

Inspectii si incercari

Stadiul inspectiilor si incercarilor

Controlul dispozitivelor de masurare

Controlul produsului neconform

Actiuni corective si preventive

Manipulare , depozitare, ambalare, conservare si livrare

Audituri interne

Structura PCCVI

Concluzii

INTRODUCERE

Managementul calitatii este o strategie organizationala fundamentata pe ideea ca performanta in atingerea unei calitati superioare este realizata doar prin implicarea cu perseverenta a intregii organizatii in procese de imbunatatire permanenta. Obiectivul este cresterea eficientei si eficacitatii in satisfacerea clientilor. Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality Management - TQM) a fost propus de Dr. Edwards Deming in 1940 dar utilizarea lui a inceput in 1985 odata cu preluarea de catre americani a unor principii de lucru din industria japoneza:

 • Concentrarea pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat procesele sa fie vizibile, repetabile si masurabile (Kaizen)
 • Concentrarea pe analizarea si eliminarea efectelor nedorite ale proceselor de productie (Atarimae Hinshitsu)
 • Examinarea modului prin care utilizatorii folosesc produsele in scopul imbunatatirii produsului (Kansei)
 • Extinderea preocuparilor manageriale dincolo de produs (Miryokuteki Hinshisu)

Elementele definitorii din Managementul Calitatii Totale sunt: “imbunatatire permanenta” si “la nivelul intregii organizatii” iar toate procesele implicate accentueaza bucla de feed-back. De exemplu: sunt firme in care angajatii sunt remunerati suplimentar doar pe baza numarului de imbunatatiri aduse sau altele in care angajatii trebuie sa aduca cel putin o idee de imbunatatire pe saptamana. Exista si programe in care managerii sunt obligati sa felicite angajatii pentru abilitatea cu care au identificat o problema si beau impreuna o cana de ceai in timp ce problema este analizata in detaliu.

Exista atat teoreticieni cat si practicieni care aseamana principiile TQM cu cele ale standardelor de calitate ISO 9000. Intre ele insa exista o diferenta majora cel putin la nivel de proces: TQM este orientata catre oameni, care sunt provocati permanent sa gaseasca solutii pe cand ISO 9000 este orientata spre proceduri detaliate, scrise si verificate frecvent. TQM are nevoie de oameni inovativi si flexibili, ISO 9000 isi doreste oameni rigurosi si disciplinati.

PREZENTAREA ORGANIZATIEI

UTI si-a propus si a reusit o abordare de piata care sa acopere complet domeniul securitatii si al sectoarelor de activitate conexe.

Prin cele patru divizii specializate ale sale (Sisteme de Securitate si Militare, Tehnologia Informatiei si Comunicatii, Instalatii si Constructii, Mentenanta si Administrare), UTI furnizeaza solutii la cheie pentru toata gama de obiective civile si industriale, proiectate in functie de specificul obiectivului si de cerintele exprese ale clientului.

In anul 2006, cifra de afaceri a Grupului UTI s-a situat pe o cota ascendenta, atingand valoarea de 120 miloane EUR. Cresterea continua a cifrei de afaceri si largirea si diversificarea pietelor s-au reflectat si in evolutia numarului de angajati, care a ajuns, la sfarsitul anului 2006 la 2.700 de persoane.

 

SCOP

Sistemul de Management al Calitatii implementat in cadrul UTI International SRL, prevede ca la lucrarile de importanta deosebita sa se intocmeasca Planul Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001  “Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte”, SR ISO 10005 :1999  “Ghid pentru Planurile Calitatii”, Legea 10/1995 – “Legea calitatii in constructii”

Prin elaborarea planului calitatii pentru investitiaSisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.

 se stabileste modul de lucru si conditiile necesare aplicabile pentru realizarea calitatii specificate prin contract.

De asemenea, se asigura desfasurarea activitatii de antrepriza, in concordanta cu documentatia de proiectare aplicabila, desene, specificatii, instructiuni de lucru, fise tehnologice, fise de control, manualul managementului calitatii, proceduri generale de sistem si operationale (de procurare, tehnice, de testare), standarde, normative, legi.

DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica in relatiile de colaborare cu beneficiarul si subcontractantii in  faza de executie, pentru  categoria de lucrari din caietul de sarcini. 

ABREVIERI

In prezentul document se folosesc urmatoarele prescurtari:

3.1      AQ                               -  Asigurarea calitatii

3.2      CQ                                - Controlul  Calitatii/Control Calitate

3.3     DTP                               - Documentatie Tehnica de Proiectare         

3.4       P.G-m                         - PROCEDURA GENERALA - proces de management

3.5       P.G-i                           - PROCEDURA GENERALA- proces de masurare, analiza

                                            si  imbunatatire

3.6       PO-o                            - PROCEDURA OPERATIONALA – proces operational

3.7       P.TH-o                        - PROCEDURA TEHNICA - proces operational

3.8     PC                                 - Planul Calitatii        

3.9    PCCVI                            - Planul de Control, Calitate, Verificari si Incercari

3.10     PV                               - Proces Verbal

3.11     RQ                               - Responsabil Calitate

3.12     RN                               - Raport de Neconformitate

 DATE DE INTRARE/DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea prezentului plan al calitatii s-a tinut cont de urmatoarele documente, date si informatii de referinta:

Caiet de sarcini

SR EN ISO 9001:2001 - “Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte”

SR ISO 10005 :1999 - Managementul calitatii. Ghid pentru elaborarea planului calitatii

Legea 10 /1995 - Legea calitatii in constructii

Lege 307/2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor

Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

I7/2003 - Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si 1500Vcc

I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

C56- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

C300 - Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

P118-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.

OBIECTIVE

Obiectivul principal este satisfacerea deplina a exigentelor clientului si respectarea stricta a conditiilor partii tehnice.

Obiectivele referitoare la calitate sunt axate pe realizarea conditiilor esentiale in activitatea de prestari servicii aplicabile, si cu respectarea cerintelor de baza impuse prin documentele de referinta si anume:-furnizarea bunurilor si serviciilor necesare in vederea mentinerii in cadrul investitiei       Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.a conditiilor de functionare stabilite prin contract;

-mentinerea disponibilitatii bunurilor in exploatare si intretinere;

-crearea unui mediu sigur de operare prin cresterea sigurantei in functionare a sistemelor tehnice prezentate in caietul de sarcini;

-minimizarea intervalelor de nefunctionare a acestora;

-reducerea costurilor de operare si intretinere prin optimizari in activitatea de personal si in functionarea sistemelor echipamentelor;

-cresterea fiabilitatii echipamentelor;

-siguranta la foc;

-igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-cresterea sigurantei si securitatii muncii;

VALABILITATE

Planul de calitate este valabil daca sunt respectate conditiile de incepere, si daca, prin aplicarea corecta a procedurilor de executie, mentenanta, service,  se urmareste derularea completa a tehnologiei de executie specifica fiecarei   lucrari.

DESCRIEREA SUMARA A PRODUSULUI

Investitia Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto., implica realizarea urmatoarelor activitati:

    - Instalatii electrice de balizaj

              - Instalatii electrice iluminat platforme

- Instalatii electrice parcare auto

- Instalatii electrice statie pompe ape uzate

                                                            

RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI

Personalul societatii cu responsabilitati pentru activitatile cerute de sistemul calitatii specificat de contract, este urmatorul :

Director General  UTI International SRL

Aproba Planul Calitatii

Asigura structura organizatorica necesara derularii contractului si conditiile necesare pentru   aplicarea planului calitatii in toate sectoarele de activitate

Numeste prin decizie personal de conducere si control a lucrarilor;

Analizeaza periodic derularea contractului si asigura conditile necesare pentru solutionarea  noilor probleme ce apar in derularea contractului ;

Ia decizia de oprire a lucrarilor, la sesizarea Directorului Managementului Calitatatii si Mediului si ia masuri de intrare in normalitate.  

  Director de proiect

Conduce si raspunde de realizarea lucrarii in ansamblul ei , cu toate aspectele legate de ofertare, parteneri , termene, activitati, resurse, costuri , etc.

Asigura respectarea  Planului calitatii;

Participa la negocierea contractului;

Ia masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor utilizate;

Propune Directorului General UTI International SRL structura organizatorica necesara lucrarilor ;

Urmareste atenuarea dificultatilor legate de armonizarea retelei organizatorice aferente lucrarilor , cu structura organizatorica a firmei  ;

Intocmeste graficele interne de derulare a contractului, stabilind termenele de executie aferente realizarii lucrarilor;

Raspunde de asigurarea resurselor umane ( calificate,instruite sau autorizate, dupa caz ) si a celor financiare necesare, conform termenelor stabilite ;

Coordoneaza si raspunde de activitatea personalului implicat in realizarea lucrarilor ;

Raspunde de respectarea disciplinei contractuale si financiare ;

Asigura intocmirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;

Ia masuri pentru asigurarea integritatii patrimoniului folosit la realizarea lucrarilor , adoptand masuri necesare ( preventive si corective );

Raspunde de functionarea sistemului calitatii in activitatile pe care le conduce

Responsabil Tehnic cu Executia

Raspunde de buna executie a lucrarii conform contract si proiect

Raspunde de respectarea tehnologiei de lucru si a termenelor contractuale.

Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru fiecare lucrare.

Anunta seful de proiect cand sunt de facut modificari la proiect.

Coordoneaza activitatile de executie;

Participa la intocmirea programelor de executie si detalierea acestora; urmareste si raspunde de realizarea lor;

Asigura interfata cu  beneficiarul pe probleme de executie , conform contract; 

Stabileste impreuna cu controlorul calitatii din santier, prioritatile de inspectii si incercari si urmareste realizarea lor ;

Stabileste masuri de utilizare eficienta a mijloacelor de productie si a fortei de munca, pentru incadrarea in costurile programate ;

 Solicita asistenta tehnica la montaj si la punerea in functiune din partea proiectantului, precum si din partea furnizorilor de echipamente, daca este cazul.

Asigura conditiile si participa la receptia si predarea lucrarilor.

Anunta terminarea lucrarilor pentru a fi convocata comisia de receptie/predare.

Urmareste rezolvarea problemelor ridicate de comisia de predare/primire a lucrarilor

Actualizeaza programul de executie in functie de evolutia realizarilor din santier, tinand seama de prevederile contractuale;

Identifica eventualele lucrari suplimentare aparute in timpul executiei si le transmite directorului de proiect ;

Participa la sedintele de analiza si raporteaza stadiul derularii lucrarilor de executie, propunand masuri de respectare a programului;

Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de control abilitate, interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare si urmareste realizarea lor la termen

Sef santier (lucrare)

Urmareste si coordoneaza activitatea din cadrul santierului pe care il conduce

Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru fiecare lucrare.

Urmareste si verifica pe timpul executiei lucrarii respectarea riguroasa a proiectului.

Isi insuseste si respecta toate prevederile planului calitatii,  urmarind realizarea  tuturor operatiilor de executie si control necesare finalizarii lucrarii contractate (incepand cu receptia materialelor aprovizionate si terminand cu receptia finala a lucrarii);

Asigura conform planului calitatii - PCCVI:

conditiile de incepere a lucrarilor

programarea si preluarea fronturilor de lucru

trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente/materiale

programarea , receptionarea si montarea echipamentelor / materialelor

programarea fortei de munca

programarea si realizarea stadiilor fizice

decontarea lucrarilor realizate ( atasamente, situatii de lucrari )

Urmareste includerea in planul calitatii a tuturor materialelor (echipamente, materiale de  montaj etc.) prevazute in Documentatia Tehnica de Proiectare;

Raspunde de introducerea in opera numai a materialelor specificate in proiect si certificate calitativ

Prezinta spre avizare PCCVI responsabilului CQ si responsabilului AQ;

Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de control abilitate, interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare si urmareste realizarea lor la termen

   

Director Managementul Calitatatii si Mediului

Verifica Planul Calitatii

Verifica corectitudinea inregistrarilor operatiilor de executie si control, conform documentatiei  tehnice de executie;

Avizeaza PCCVI ;

Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de calitate si efectueaza revizia PC numai la solicitarea acestuia;

Solicita prezenta beneficiarului (a reprezentantului AQ) la operatiile de inspectie/control, asa cum au fost solicitate de acesta in PC;

Propune Directorului General UTI International SRL, oprirea lucrarii, cand constata abateri de la cerintele de calitate sau la sesizarea controlorului calitate .   

Responsabil Calitate / Controlor Calitate

Intocmeste Planul Calitatii

Verifica pe parcursul derularii lucrarii modul de respectare si certificare a cerintelor de calitate in conformitate cu PC aprobat;

Asigura controlul  calitatii lucrarilor si inregistrarile aferente ;

Participa la predarea lucrarilor si urmarirea solutionarii observatiilor , prin confirmarea executiei lor ;

Urmareste aplicarea Planului Calitatii si raporteaza saptamanal directorului de proiect si directorului managementului calitatatii si mediului stadiul de realizarea PCCVI;

 Analizeaza si certifica operatiile de control calitate, verificari si incercari incluse in planul calitatii;

Participa si avizeaza efectuarea inregistrarilor de catre subcontractanti.

Este subordonat  ierarhic Directorului de proiect si metodologic Directorului Managementului calitatii si mediului;

Prin activitatile depuse, la toate nivelele de conducere si de executie, se urmareste in final un control eficace si eficient al calitatii lucrarilor executate cat si atestarea pe faze a acesteia prin intocmirea documentelor de calitate specifice proiectarii (cum rezulta din procedurile de sistem si operationale).
Urmare a controalelor efectuate in cadrul societatii se organizeaza audituri interne prin care se urmareste de fiecare data sa se scoata in evidenta aspectele de noncalitate,cat si cauzele generatoare acestora.Controalele efectuate curent si in fazele stabilite prin PCCVI sunt urmate de RN-uri prin care sunt puse in evidenta aspectele de noncalitate cat si cauzele respective; RN-urile sunt aprobate de conducere si rezolvate de personalul de executie;

                                                                                    

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR

Controlul documentelor si inregistrarilor asigura:

Documentele, in editia valabila, sa fie disponibile in toate entitatile participante la realizarea investitiei: Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.

 Toate documentele care si-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi neconforme, sunt retrase la timp si inlocuite cu actualizari valabile, in toate punctele (din interior sau din exterior)  unde acestea au fost repartizate controlat .

Inregistrarile calitatii sunt tinute intr-un sistem unitar pentru identificarea depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminare a acestora .

Controlul documentelor se efectueaza conform procedurii generale “Controlul         documentelor”   cod: P.G-m-01-00

Controlul inregistrarilor se efectueaza conform procedurii generale “Controlul         inregistrarilor”    cod : P.G-m-02-00

PLANIFICAREA  CALITATII

 Cerintele de calitate stabilite prin caietele de sarcini aferente lucrarii sunt  preluate prin proiectele tehnice si de executie ce se vor realiza conform procedurilor tehnice si instructiunilor pe proiectare 

 Pentru realizarea calitatii proiectate se vor prevedea si asigura:

-resursele materiale necesare lucrarii in ordinea de montaj stabilita prin grafice si programe,  certificate calitative

-receptia calitativa a resurselor materiale inainte de montaj, respectand intructiunile tehnice de lucru

-frontul de lucru necesar pentru executia instalatiilor

-instruirea personalului de executie si control, cu prevederile documentatiei de executie,   caietele de sarcini, Planul calitatii lucrarii.

 Elaborarea Planului calitatii se face in conformitate cu procedura PO-o-04-00

APROVIZIONARE/PROCURARE

 • Activitatea de aprovizionare/procurare se desfasoara in conformitate cu procedura operationala “Procurare“ cod: P.O - o - 05 – 00, precum si cu clauzele contractuale
 • Procurarea la termen de la furnizorii stabiliti contractual a echipamentelor si materialelor se face conform specificatiilor primite de la gr. Tehnica (proiectare/inginerie) si in baza comenzii interne de procurare emisa de Responsabilul Logistic avizata si aprobata conform procedurii interne UTI;
 • Echipamentele si materialele prevazute in proiecte vor fi insotite de documentele legale de certificare a calitatii acestora conform legii calitatii in constructii si a reglementarilor de aplicare;
 • La terminarea executiei lucrarilor, subcontractantul principal va preda beneficiarului toate    documentele privind certificarea calitatii produselor
 • In cazul identificarii unor produse neconforme, acestea se vor trata conform procedurii “Controlul produsului neconform“ cod: P.G-i-04-00
 • Receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor/materialelor aprovizionate se face la primirea si livrarea lor catre santierul  de executie; pe documentul de receptie se vor inscrie  datele  de identificarea a  produselor;
 • Se vor respecta prevederilor procedurilor si instructiunilor sistemului calitatii aplicabile in  activitatile de procurare (din tara si din import)

CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUTIE/SERVICIILOR

 • Activitatea de control a proceselor de executie se desfasoara in conformitate cu procedura operationala PO-o-06-00
 • Pentru executarea sistemelor /subsistemelor/lucrarilor  din cadrul  Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.se vor intocmi programe de lucru pe baza graficului de executie a lucrarii in cadrul proiectului. Inceperea executiei se va face dupa preluarea frontului de lucru, conform Procedurii operationale.
 • Coordonatorul de executie  va stabili cu reprezentantul beneficiarului optiunile acestora si modul de participare la inspectiile calitative si probele de laborator prevazute in PCCVI –ul instalatiilor respective.
 • La efectuarea unui stadiu fizic prevazut in PCCVI pentru inspectie, se va confirma realizarea acestuia prin semnatura si printr-un document (proces verbal), conform prevederilor procedurale respectand Procedura operationala.
 • Prin controlul efectuat sub aspect calitativ coordonatorul executiei/seful de santier lucrarii participa permanent la toate etapele de executie stabilite prin PCCVI si semneaza toate documentele de calitate in conformitate cu prezentul plan.
 • Din parcurgerea PCCVI-urilor se urmaresc in mod concret activitatile privind:

stabilirea conditiilor de incepere a lucrarilor

predarea – primirea forntului de lucru

trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente / materiale/ tablouri

verificarea calitativa a echipamentelor /materialelor inainte de a fi montate

verificarea calitativa a executiei lucrarilor de instalatii electrice de curenti slabi

 • Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar furnizorul asigura verificarea conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate.
 • Activitatile de control efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi efectuate conform planului calitatii, procedurilor generale de sistem precum si a procedurilor operationale aplicabile.
 • La predarea finala a  produselor/serviciilor, societatea efectueaza toate activitatile de control, inspectii si incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate  cu procedurile documentate.
 • Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui produs/serviciu, precum si  acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate conform procedurii operationale cod : P.O - o - 06 - 00 - “ Controlul productiei/serviciilor“.

INSPECTII SI INCERCARI

            Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar UTI asigura verificarea

conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate .

            Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor / serviciilor  vor fi efectuate conform PC  si PCCVI .

Prin procedura sunt fixate inspectii si incercari in:

-momentul inceperii unei lucrari;

-pe parcursul executiei;

-in partea finala a executiei.

In PCCVI-ul specific fiecarui  sistem   sunt mentionate:

-activitatile in derularea logica a executiei;

-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent;

-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;

-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice lucrarilor, proiectelor elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini specifice prin care sunt stabilite criteriile de referinta care trebuie respectate in procesul de derulare a controlului calitatii;

Dupa derularea fiecarei activitati mentionate in PCCVI, personalul responsabil cu controlul    (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de atestare calitativa a activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI,

            La predarea finala a  produselor / serviciilor , UTI efectueaza toate inspectiile si incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate  cu procedurile documentate .

            Toate inregistrarile  referitoare la verificarile efectuate asupra unui produs / serviciu , precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate in cadrul Planului calitatii.

Documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI

In derularea executiei lucrarilor, prin efectuarea controalelor inspectiilor, verificarilor, incercarilor, se constata prin documentele intocmite:

-calitatea materialelor si a montarii acestora;

-comportarea lucrarilor verificate in urma efectuarii incercarilor si probelor efectuate; -parametri tehnici obtinuti prin incercari, probe si verificari;

-confirmarea faptului ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu prevederile din proiecte, proceduri, caiete de sarcini, normative oficiale.

Astfel de constatari se fac de personalul de executie si control din santier, cat si de personalul autoritatilor de reglementare in domeniu (Inspectia in Constructii; Organele PSI); constatari finale prin receptia preliminara si de punere in functiune a lucrarilor realizate;

La controalele si inspectiile curente sau aleatorii cat si cele cu participarea autoritatilor de reglementare pot sa apara aspecte de noncalitate care sunt indepartate prin masuri de eliminarea cauzelor cat si de remediere sau de inlocuire a partilor din lucrari care prezinta defecte.

STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR

In derularea lucrarilor contractate inspectiile si incercarile trebuie realizate in conformitate cu planificarile din PCCVI

Se urmareste prin aceasta sa stabileasca pentru un anumit moment care reprezinta stadiul executiei si  ce documente de inspectie si incercari au fost intocmite, care este stadiul de remediere al neconformitatilor si care sunt modalitatile de rezolvare a acestora.

CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE

In cadrul UTI International SRL, in efectuarea probelor si incercarilor pe masura derularii lucrarilor se folosesc DMM proprii,  iar  pentru anumite  operatiuni de incercare specifice se comanda unor laboratoare autorizate,  efectuarea incercarilor si masuratorilor (Laboratoare PRAM, etc.).

In toate cazurile aparatele DMM sunt verificate metrologic (etalonate) prezentand sigiliu si certificate de  verificare cu mentionarea datei de expirare a verificarii; aceste operatiuni sunt efectuate de unitati metrologice agreate.

Pentru DMM proprii in cadrul societatii activitatea se deruleaza in conformitate cu prevederile din procedura “Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare” cod PO-s-01-00  CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem “Controlul produsului neconform” cod PG-i-04-00 si are drept scop eliminarea neconformitatilor constatate prin actiuni de inlaturare a acestora.

Responsabilul CQ prin RN – formular cod F-PG-i-04-01 intocmit, stabileste:

-tipul de neconformitate si efectul

-locul (lucrarea,produsul) unde a fost constatata neconformitatea

-cauzele care au generat neconformitatea

-efectul neconformitatilor asupra lucrarilor in final

-categoria de neconformitate:

-datorita unei executii necorespunzatoare a lucrarilor

-datorita furnizorilor de materiale

-datorita unei SDV-istici necorespunzatoare

-masuri privind tratarea neconformitatilor

masuri privind interzicerea utilizarii unor materiale (produse) in activitatea de derulare a lucrarilor de C+M si dupa caz sistarea continuarii lucrarilor;

-efectuarea de receptii la materialele primite;

-etichetarea produselor care prezinta neconformitati, separarea acestora de cele corespunzatoare calitativ;

Prin intocmirea formularului se  parcurg toate etapele mentionate mai sus.

Urmarirea realizarii remedierilor se face de catre  Responsabilul CQ.

 

 

 

ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Activitatea de actiuni corective se deruleaza in conformitate cu  prevederile din procedurile generale  de  sistem “Actiuni corective si Actiuni  preventive” cod P.G-i-05-00 si P.G-i-06-00

Coroborat cu actiunea de depistare a neconformitatilor de orice natura, in situatia in care acestea nu sunt rezolvate prin RN-uri, se intocmesc Rapoarte de  actiuni corective si preventive Formular cod : F-PG-i-05-01

Pentru  prevenirea neconformitatilor este  necesar sa se  analizeze cauzele urmarind RN-urile  din care rezulta situatii si neconformitatile cu caracter repetabil.

Prin grija Directorului Managementului Calitatatii si Mediului  pe baza programului anual de AUDIT se fac analize in sensul aratat mai sus si se trag concluziile care se impun.

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem “Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare” cod PO-o-09-00, urmarindu-se in mod  special  asigurarea unui control eficient al  miscarii materialelor din cadrul societatii, atat in depozitul central cat si pe santiere la montaj.

Seful depozitului  urmareste ca echipamentele / materiale ce vor fi puse in opera sa nu-si modifice calitatile specificate de furnizori prin certificatele de calitate, prin actiunile de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare ;

Pe santier coordonatorul tehnic cu executia / seful de santier  urmareste ca la punerea in opera a materialelor sa nu apara modificari calitative ale acestora.

In aceasta actiune atat prin activitatile directe  din depozit si din santiere cat si prin controalele si documentele de control: Proces verbal de receptie calitativa si cantitativa produse, incheiate in timpul receptiei materialelor

AUDITURILE INTERNE

Se deruleaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem “Audituri interne ale calitatii”   cod PG-i-03-00, si se urmareste de catre Directorul Managementului Calitatii si Mediului  din societate.

Pentru activitatea de executie pentru care este intocmit PC-ul se organizeaza audit-uri in scopul de analizare a neconformitatilor si de eliminare a acestora cat si a cauzelor ce le-au generat.

Se folosesc formularele:

F-PG-i-03-02

Planificarea anuala a auditurilor interne

F-PG-i-03-01

Chestionar de audit intern.

F-PG-i-03-03

Raport de audit intern

F-PG-i-05-01

Raport de actiuni corective si preventive

F-PG-i-03-04

Plan de audit

F-PO-m-02-01

Plan de masuri

STRUCTURA PCCVI

Planul Calitatii intocmit pentru investitia: Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.asigura controlul activitatilor de aprovizionare, de executie - montaj, PIF, pentru sistemele descrise  la punctul 7. 

Dupa aprobarea PC de catre Directorul general UTI International SRL, acesta va fi prezentat beneficiarului pentru analiza, avizare si stabilirea operatiilor de inspectie/control, la care acesta doreste sa participe (conform clauzelor contractuale); operatiile respective sunt marcate de beneficiar ca puncte de stationare si de oprire in cadrul PCCVI

Ursuleanu Viorica

 

Muntean C.

Dimulescu I.

Constantin Nicoleta

 

Laura. Crisan

 

Asigurarea Calitatii

 

Extern

 

Contabilitate

 

Intern

 
  

CONCLUZII

 Aplicarea prezentului plan al calitatii este obligatoriu pentru toti executantii de proiecte, lucrari, servicii care participa la realizarea investitiei Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto. Actualizarea/modificarea planului calitatii se va face de catre UTI International SRL, Directia Managementul Calitatii si Mediului, ori de cate ori va fi nevoie pentru imbunatatirea sistemului; in acest sens propunerile se primesc la Directia Managementul Calitatii si Mediului – UTI International SRL;

           loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Management


Resurse umane


EVOLUTII IN ABORDAREA MANAGEMENTULUI
Orientarea catre intreprinderile mici si mijlocii
Interfata R&D si marketingul firmei
PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE LUCRARI, FURNIZARI SAU SERVICII
Ce este Finantarea Proiectelor ?
Functiile managementului
Piata financiara
Pregatirea managerilor in tarile europene
Ce este managementul si ce fac managerii
MANAGEMENTUL COSTURILOR
loading...