Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» NECESARUL DE FOND DE RULMENT


NECESARUL DE FOND DE RULMENT


NECESARUL DE FOND DE RULMENT

            Cunoasterea necesarului de fond de rulment prezinta o importanta majora pentru managerul trezoreriei, deoarece i se permite pe aceasta cale cunoasterea nevoilor curente ce trebuiesc finantate, acesta urmand sa decida prioritatile de finantat  si sursele de finantare.

Managerul trezoreriei este interesat sa cunoasca atat capitalul disponibil la un moment dat (fondul de rulment net), cat si capitalul necesar (necesarul de fond de rulment) pentru asigurarea continuitatii activitatii societatii comerciale. Astfel, daca majorarea fondul de rulment duce la cresterea, capitalului destinat finantarii activelor circulante si implicit a trezoreriei nete, majorarea necesarul de fond de rulment duce la cresterea nevoilor curente ce necesita a fi finantate, deci implicit la reducerea trezoreriei nete. De aici rezulta legatura invers proportionala dintre necesarul de fond de rulment si trezoreria neta.            Pentru a majora trezoreria, managerul trezoreriei, poate sa actioneze si asupra necesarului de fond de rulment, in sensul diminuarii acestuia si reducand pe cat posibil nivelul stocurilor, al creantelor si crescand ritmicitatea incasarilor si durata creditului furnizori.

1. ConTinutul Si estimarea necesarului de fond DE RULMENT

              

Dupa cum am aratat intre necesarul de fond de rulment si trezoreria neta este o relatie de inversa proportionalitate, de aceea, este bine ca managerul trezoreriei, sa cunoasca in permanent marimea acestuia(NFR) si mai mult, sa intervina in sensul diminuarii lui. 

            Abaterea dintre utilizarile (alocarile) si resursele aferente ciclului operatiunilor curente (din exploatare si din afara exploatarii) constituie necesarul de fond de rulment (NFR), care exprima necesarul de capital destinat finantarii ciclului operatiunilor curente cand abaterea este pozitiva si care o numim NFR pozitiv sau un excedent de resurse numit NFR negativ.


Fig. 1.2 Originea necesarului de fond de rulment [1]

In vederea estimarii capitalului necesar finantarii ciclului operatiunilor curente se exclud: disponibilitatile banesti, plasamentele financiare, creditele bancare curente si soldurile creditoare la banci. Relatiile de calcul utilizate in vederea determinarii necesarului de fond de rulment (NFR) pe baza bilantului financiar prezentat anterior, sunt:

·       NFR = Utilizari curente (alocari) – Resurse curente                                           (2.3)

                                (Uc)                                 (Rc)

unde:

Utilizari curente=Active curente – Disponibilitati banesti – Plasamente financiare                       (2.4)

 (Uc)                            (Ac)                         (Db)                              (Pfin)

Resurse curente  = Datorii pe termen scurt – Credite pe termen – Solduri creditoare la banci

(2.5)

 
 (                                   (Dts)                                    (Cts)                            (Scb)

·       NFR = (Ac – Db – Pfin) – (Dts – Cts – Scb)                                                             (2.6)

  NFR = (813.860 – 28.948 – 0) – (610.791 – 10.621 – 0) =

            = 784.912 – 600.170 = 184.742 mii lei

sau

·       NFR = Stocuri + Creante totale – Datorii si resurse curente                              (2.7)

                 (S)              (Ct)                 (Dc)

unde:

Creante totale = Creante curente + Imobil.fin curente + Chelt. in avans sub un an             (2.8)

(Ct)                             (Cc)                          (Ifc)                        (Ca)

            Ct = 344.821 + 117 + 1.889 = 346.827 mii lei

Datorii si resurse curente=Datorii cvasipermanente + Venituri in avans  sub un an                       (2.9)

                        (Dc)                               (Dcp)                         (Va)                            

Dc = 464.180 + 135.990 = 600.170 mii lei

unde:  

            Dcp = Dts – Cts – Va                                                                                                    (2.10)

            Dcp = 610.791 – 10.621 – 135.990 = 464.180 mii lei

Deci:

            NFR = (438.085 + 346.827) – 600.170 =

                        = 784.912 – 600.170 = 184.742 mii lei

 Ac


Fig. 1.3 Diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment[2]

               Necesarul de fond de rulment poate fi:

pozitiv, atunci cand utilizarile (alocarile) curente sunt mai mari decat resursele curente care pot fi mobilizate. Cauza o constituie decalajul dintre gradul de lichiditate a stocurilor si creantelor totale, care este mai redus, comparativ cu gradul de exigibilitate a datoriilor curente. Societatea comerciala se confrunta cu incetinirea ritmului incasarilor si cresterea ritmului platilor. Numai daca cresterea necesitatilor de finantare este consecinta unei politici active de investitii, situatia financiara a societatii comerciale poate fi considerata normala;

-        negativ, atunci cand utilizarile (alocarile) curente sunt mai reduse decat resursele curente, ca urmare a cresterii vitezei de rotatie a activelor circulante si existentei unor termene de plata a datoriilor avantajoase pentru societatea comerciala. Daca aceasta se confrunta cu intreruperi temporare in aprovizionarea si reinnoirea stocurilor, atunci necesarul de finantare se reduce, putand inregistra valori negative.            Sub aspectul stabilitatii temporale, capitalul necesar finantarii ciclului operatiunilor curente cuprinde:

·       NFR permanent, destinat finantarii alocarilor structurale cu caracter stabil. Partea structurala poate fi finantata integral pe seama capitalurilor permanente (CP). Atunci cand capitalurile proprii (Cpr) si datoriile pe termen mediu si lung (Dtml) sunt insuficiente, datoriile minime cvasipermanente (datoriile curente) (Dcp) participa la finantarea alocarilor structurale.

·       NFR variabil, destinat finantarii alocarilor cu caracter conjunctural sau instabil (fluctuatii intamplatoare sau cu caracter sezonier ale activitatii). Finantarea acestor alocari impune utilizarea unor resurse cu caracter temporar: credite bancare curente, amanarea platii obligatiilor fata de terti, cand cele degajate sub forma NFR nu sunt suficiente.

            Sub aspectul naturii operatiunilor curente, capitalul necesar finantarii acestora cuprinde necesarul de fond de rulment din exploatare si respectiv din afara exploatarii. Estimarea acestor doua componente poate fi  realizata pe baza informatiilor din bilantul functional.

·       Necesarul de fond de rulment functional din exploatare (NFRFexpl), se determina ca diferenta intre alocarile si resursele aferente exploatarii.


Fig. 1.4 Determinarea necesarului de fond de rulment din exploatare pe baza bilantului functional[3]

Nivelul utilizarilor (alocarilor) este determinat de valoarea:

-  stocurilor de materii prime si materiale;

-  productiei in curs de executie;

-  produselor finite si marfurilor;

-  avansurilor pentru cumparari de marfuri;

-  furnizorilor-debitori;

-  efectelor comerciale de primit de la clienti;

-  clientilor incerti sau in litigiu;

-  cheltuieli efectuate in avans aferente exploatarii;

-  creante de natura fiscala si sociala.

Nivelul resurselor este reprezentat de valoarea:

-  avansurilor incasate de la clienti;

-  efectelor comerciale de platit;

-  datoriilor fata de furnizori;

-  datoriilor fiscale si sociale;

-  provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si crentelor;

-  veniturilor inregistrate in avans din exploatare.

·       Necesarul de fond de rulment functional din afara exploatarii (NFRFafexpl), se determina ca diferenta intre alocarile si resursele din afara exploatarii.

NFRFaf.expl. > 0

 

NFRFaf.expl. < 0

 


Fig. 1.5. Determinarea necesarului de fond de rulment din afara exploatarii

pe baza bilantului functional[4]

           

Nivelul utilizarilor (alocarilor) este determinat de valoarea:

-  creantelor de incasat din interese de participare;

-  titlurilor de participare pe termen scurt;

-  cheltuielilor in avans din afara exploatarii.

Nivelul resurselor este reprezentat de valoarea:

-  varsamintelor de efectuat pentru imobilizari financiare;

-  datoriilor ce privesc investitiile financiare;

-  datoriilor privind interesele de participare;

-  venituri in avans;
-  dobanzi diverse de platit.

            Necesarul de fond de rulment functional (NFRF) la nivelul societatii comerciale constituie suma algebrica a celor doua componente prezentate anterior:

-       necesarul de fond de rulment functional din exploatare NFRFexpl., care exprima capitalul necesar pentru finantarea stocurilor si decalajelor temporale dintre incasari si plati;

-       necesarul de fond de rulment functional din afara exploatarii (NFRaf.expl), care exprima capitalul necesar pentru finantarea operatiunilor financiare.

                   NFRF = NFRFexpl + NFRFaf.expl                                                           (2.11)

            In situatia prezentata, resursele din afara exploatarii finanteaza o parte din necesarul exploatarii:

                   NFRF = 244.834 + (-49.307) = 195.527 mii lei

2. Factorii care influenTeazA  asupra necesarului de finanTare

       pornind de la relatia de inversa proportionalitate dintre trezoreria neta si necesarul de fond de rulment, managerul trezoreriei, trebuie sa gaseasca o serie de solutii, sa adopte o serie de masuri in vederea reducerii acestuia(NFR). Pentru aceasta trebuie mai intai identificati factorii care influienteaza asupra necesarului de finantare.

            Operatiile din cadrul activitatii de exploatare sunt cele care influenteaza preponderent asupra nivelului si fluctuatiei fondului de rulment. Principalii factori de influenta sunt:

·       Viteza de rotatie a stocurilor. Accelerarea rotatiei stocurilor determina reducerea intervalului de timp in care acestea sunt transformate in lichiditati, antrenand diminuarea capitalului necesar finantarii continuitatii activitatii de exploatare. Incetinirea rotatiei genereaza cresterea necesarului de capital.

·       Dimensiunea cifrei de afaceri. Nivelul de activitate nu este constant in timp, antrenand fluctuatia:

-  crentelor fata de clienti, ca urmare a evolutiei cifrei de afaceri sub aspect fizic, dar si valoric (datorita impactului inflatiei asupra preturilor);

-  datoriilor fata de furnizori, determinata de evolutia cantitativa si valorica a stocurilor.

            Necesarul de fond de rulment fluctueaza in functie de valoarea cifrei de afaceri CA. Se considera ca ponderea optima a NFR in cifra de afaceri nu trebuie sa depaseasca o rata de 10-15%.

      Ponderea in CA =                                                                                           (2.12)

            Cresterea ponderii semnifica fie o crestere a decalajelor activului, fie o reducere a decalajelor pasivului. Pentru a stabili decalajele respective, se impune calcularea perioadelor de rotatie in zile a stocurilor, clientilor si furnizorilor: perioada de conversie a stocurilor (PCS), perioada medie de colectare a creantelor de la clienti (PMC), perioada de intarziere a platilor catre furnizori (PIP). Continuand exemplul precedent, pe baza bilantului financiar avem:

            Ponderea in CA realizata =  depaseste nivelul optim, in conditiile in care ponderea FRN este de 29,89%. Dezechilibrul financiar este reflectat atat in valori absolute (NFR>0), cat si in valori relative. Totusi, necesarul de fond de rulment (NFR) se poate finanta integral pe seama capitalurilor permanente. Societatea comerciala nu este obligata sa recurga la noi credite de trezorerie, dar trebuie sa-si imbunatateasca gradul de lichiditate al stocurilor si de exigibilitate al creantelor totale.

            Calculul duratei in zile a unei rotatii a NFR (dzNFR) intareste cele afirmate anterior:

                                                                                                             (2.13)

             zile

            In conditiile in care durata de reconstituire (durata unei rotatii) a FRN este de 109,10 zile, durata unei rotatii a NFR este de 99,26 zile. Deci, intre cele doua durate exista o abatere de 9,84 zile, in conditiile in care perioada de intarziere a platilor este de 9,12 zile. In acest caz, societatea comerciala trebuie sa actioneze in directia reducerii perioadei de conversie a stocurilor (PCS este de 35,26 zile) si a perioadei medii de colectare a creantelor de la clienti (PMC este de 23,98 zile).

·       Marimea valorii adaugate si a duratei ciclului de exploatare. Necesarul de fond de rulment difera in functie de obiectul de activitate al societatii comerciale. Societatile comerciale cu profil industrial au nevoie de un necesar de fond de rulment superior celor care activeaza in comert. Cresterea valorii adaugate si a duratei ciclului de exploatare necesita sporirea capitalului necesar finantarii activitatii curente.

·       Nivelul si periodicitatea veniturilor in avans, nivelul datoriilor minime cvasipermanente fata de furnizori, personal, stat, nivelul creantelor societatii comerciale fata de terti, perioadele de plata si respectiv de incasare influenteaza asupra necesarului de fond de rulment.

            Analiza efectuata scoate in evidenta faptul ca:

-  FRN reflecta capitalul (203.069 mii lei) de care dispune societatea comerciala pentru finantarea ciclului operatiunilor curente, dupa finantarea ciclului investitional;

-  NFR reflecta necesitatile curente de capital pentru asigurarea finantarii ciclului operatiunilor curente (de exploatare si din afara exploatarii);

-  NFR determinat pe baza bilantului functional reflecta necesarul brut de capital (195.527 mii lei), iar cel determinat pe baza bilantului financiar reflecta necesarul net de capital (184.742 mii lei)

            Intrucat FRN>NFR, societatea comerciala nu este constransa sa recurga la noi credite de trezorerie, dar risca sa se confrunte cu lipsa lichiditatilor, daca clientii intarzie platile, iar furnizorii solicita urgentarea platilor. In consecinta, societatea comerciala trebuie sa actioneze in directia transformarii mai rapide a stocurilor in lichiditati si accelerarii incasarii creantelor.

            In situatia in care FRN<NFR, pentru a acoperi necesarul de finantare al ciclului operatiunilor curente, societatea comerciala este constransa sa recurga la credite de trezorerie.[1] H. Cristea, I. Talpos, C. Corduneanu, A. Labunet, M. Pirtea – Gestiunea financiara a societatii comerciale, vol. III, p. Ed. Mirton, 2001,  pag. 154

[2] H. Cristea, I. Talpos, C. Corduneanu, A. Labunet, M. Pirtea – Gestiunea financiara a societatii comerciale, vol. III,  Ed. Mirton, 2001,  pag. 156

[3] H. Cristea, I. Talpos, C. Corduneanu, A. Labunet, M. Pirtea – Gestiunea financiara a societatii comerciale, vol. III,  Ed. Mirton, 2001,  pag. 157

[4] H. Cristea, I. Talpos, C. Corduneanu, A. Labunet, M. Pirtea – Gestiunea financiara a societatii comerciale, vol. III, Ed. Mirton, 2001,  pag. 158loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Economie


Comert
Finante banci
Merceologie


Ciclul de viata si durata gospodariilor
ECONOMIA MONDIALA SI SISTEMUL RELATIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE
ABORDAREA PRIN COMPARATIE
Pregatirea informatiei contabile pentru analiza financiara
Marie Haddou “Cum sa spui NU acasa, la serviciu, prietenilor, in viata de zi cu zi” -recenzie-
Riscurile in activitatea economica
Etalonul aur
TESTE GRILA - GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII
Rolul ISD
Politica rezervelor minime obligatorii
loading...