Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» Diagnosticul financiar


Diagnosticul financiar


Diagnosticul financiar

Acesta se stabileste prin prelucrarea informatiei contabile care se realizeaza prin instrumentele analizei financiare.

Analiza prin indicatori

Alegerea si ierarhizarea indicatorilor se face in functie de mai multi factori, printre care amintim:

-        orientarea nationala si/sau regionala (impusa de gradul de dezvoltare economica, traditii), care poate acorda importanta mai mare indicatorilor de rentabilitate/ profitabilitate (cazul tarilor anglo-saxone si a SUA) ori celor patrimoniali (cazul Frantei);-        scopul evaluarii;

-        utilitatea diagnosticului financiar pentru etapa de aplicare a metodelor de evaluare;

-        informatiile puse la dispozitia evaluatorului, care este un utilizator extern si care poate cere/primi anumite documente financiare, conform contractului de evaluare incheiat cu clientul;

-        rezultatele unor cercetari care au stabilit puterea informationala a indicatorilor;

-        judecata profesionala a celui care realizeaza diagnosticarea si evaluarea;

-        eliminarea redundantelor care pot sa apara in cazul utilizarii unui numar mare de indicatori.

Fie urmatorul set de indicatori, grupati in urmatoarele categorii:

·       indicatorii situatiei patrimoniale

·       indicatorii echilibrului financiar

·       indicatorii nivelului activitatii si al rezultatelor

Indicatorii situatiei patrimoniale se refera la importanta sau structura activelor si pasivelor, la relatia de marime dintre active si datorii cu acelasi grad de exigibilitate.

Indicatorii echilibrului financiar includ valori absolute sau rapoarte care sugereaza marimea si costul resurselor de finantare, alocarea unor resurse la nevoi asemanatoare ca natura si exigibilitate, precum si viteza de rotatie a principalelor active si datorii curente, care influenteaza modul de realizare a echilibrului financiar global.

Indicatorii nivelului activitatii si al rezultatelor reflecta nivelul, potentialul si eficienta activitatii operationale (curente) a intreprinderii.

Modul de calcul si interpretarea acestor indicatori se va face printr-un studiu de caz.

Analiza pe baza bilantului functional

1.Conceptul de bilant functional

            Bilantul contabil permite doar o apreciere cantitativa a activelor, capitalurilor proprii si datoriilor intreprinderii. Analiza financiara atinge un grad mai mare de detaliu, recurgand la o regrupare a componentelor bilantului contabil, care sunt in prealabil retratate conform obiectivelor urmarite.

            In cadrul opticii financiare se desprinde conceptia functionala cu privire la bilant, care grupeaza utilizarile si resursele acestuia in stocuri de utilizari si stocuri de resurse.

Aceste stocuri sunt grupate in bilantul functional dupa o anumita logica, urmand ca apoi sa se studieze relatiile care exista intre ele, atat pe verticala, cat mai ales pe orizontala. Studiul orizontal al bilantului functional decurge din principiul ce caracterizeaza in general conceptiile financiare si anume acela de afectare a resurselor la nevoi (utilizari) specifice.

            Adecvarea resurselor la nevoi impune clasificarea operatiilor realizate de un intreprindere in trei categorii, astfel:

·       operatii de investitii, care se refera la imobilizari;

·       operatii de exploatare generate de activitatea curenta;

·       operatii financiare care sunt destinate unor ajustari financiare necesare pentru a asigura coerenta si articularea intre ciclurile precedente.

            Operatiile realizate de catre intreprindere pot fi incadrate in trei cicluri: ciclul de investitii, ciclul de finantare si ciclul de exploatare.

            Ciclul de investitii cuprinde miscarile imobilizarilor in cursul perioadei, concretizate intr-un sold la sfarsitul exercitiului.

            Ciclul de finantare cuprinde procurarea de resurse pe termen lung, rambursarea imprumuturilor si plata dividendelor, operatii in urma carora se obtine un sold la sfarsitul exercitiului.

            Ciclul de exploatare cuprinde nevoile de exploatare (utilizari temporare apartinand exploatarii) si sursele de finantare a exploatarii (resurse temporare de exploatare).

           

Schematic, ciclurile activitatii economice se prezinta astfel:

                                                                                                                                                                    

              

         Utilizari stabile (sold)                     Ciclul de investitii

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             Resurse si 

    Resurse permanente (sold)                  Ciclul de finantare                 Trezoreria                      utilizari

                                                                                                                                                              temporare   

                                                                                                                                                                 (sold)

         Resurse si utilizari                          Ciclul de exploatare                                                            

           temporare (sold)

2. Constructia bilantului functional

Bilant contabil

Reprelucrari

Bilant functional

A

ACTIVE IMOBILIZATE      

(1 + 2 + 3)

G

UTILIZARI STABILE           

(1 + 2 + 3 + 4)

1

Imobilizari necorporale (valori nete)

1

+ Amortizare

1

Imobilizari necorporale (valori brute)

2

Imobilizari corporale (valori nete)

2

3

+ Amortizare

+ Imobilizari luate in chirie sau leasing (valori brute)

2

Imobilizari corporale (valori brute)

3

Imobilizari financiare (valori achitate)

4

5

+ Varsaminte ramase de efectuat pentru titluri imobilizate

- Dobanzi cuvenite si nescadente aferente creantelor imobilizate

3

Imobilizari financiare (valori nominale, exclusiv dobanzi)

6

+ Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

4

Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

B

ACTIVE CURENTE

(4 + 5 + 6 + 7 + 8)

H

UTILIZARI DE EXPLOATARE (5 + 6 + 7 + 8 + 9)

4

Stocuri (valori nete)

7

+ Provizioane pentru depreciere

5

Stocuri (valori brute)

5

Creante clienti (valori nete)

8

+ Provizioane pentru depreciere

6

Creante clienti (valori brute)

6

Alte creante

9

- Decontari cu asociatii privind capitalul

7

Alte creante de exploatare

10

+ Cheltuieli inregistrate in avans apartinand exploatarii

8

Cheltuieli inregistrate in avans apartinand exploatarii

11

+ Efecte scontate si nescadente

9

Efecte scontate si nesca-dente

I

UTILIZARI IN AFARA EXPLOATARII

(10 + 11 + 12)

10

Creante in afara exploatarii

12

+ TVA de recuperat aferenta imobilizarilor

11

TVA de recuperat aferenta imobilizarilor

13

+ Cheltuieli inregistrate in avans in afara exploatarii

12

Cheltuieli inregistrate in avans in afara exploatarii

J

TREZORERIE ACTIVA

(13 + 14 + 15)

7

Disponibilitati banesti

13

Disponibilitati banesti

8

Investitii financiare pe termen scurt (valori nete)

14

+ Provizioane pentru depreciere

14

Investitii financiare pe termen scurt (valori brute)

15

+ Dobanzi cuvenite si nescadente aferente creantelor imobilizate

15

Dobanzi cuvenite si nescadente aferente creantelor imobilizate

C

CHELTUIELI IN AVANS

9

Cheltuieli in avans

16

- Cheltuieli in avans

10

Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

17

- Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

D

TOTAL ACTIV BILANT

 CONTABIL

(A + B + C)

F

TOTAL REPRELUCRARI (1+2+3+4-5+6+7+8-9+ 10+11+12+13+14+15-

16-17)

K

TOTAL ACTIV BILANT

FUNCTIONAL

(G + H + I + J)

D + F = K

Bilant contabil

Reprelucrari

Bilant functional

 

A

CAPITALURI PROPRII      

(1)

G

a

RESURSE STABILE (a+b)
RESURSE PROPRII           

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

1

Capitaluri proprii

1

Capitaluri proprii

 

1

+ Amortizare (inclusiv pentru imobilizari in leasing)

2

Amortizare imobilizari

 

2

+ Provizioane pentru de-preciere

3

Provizioane pentru depreciere

 

3

+ Conturi curente ale asociatilor

4

Conturi curente ale asociatilor

 

4

- Rezerve din reevaluare

 

5

+ Subventii pentru investitii

5

Subventii pentru investitii (nete de impozit)

 

6

- Impozit amanat la plata pentru subventii pentru investitii

 

7

- Decontari cu asociatii privind capitalul (creante)

 

B

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

(2)

 

2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli considerate capitaluri proprii (nete de impozit)

 b

DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG

(7 + 8+9+10)

 

7

Provizioane pentru riscuri considerate datorii

 

C

DATORII (3 + 4 + 5)

 

3

Datorii financiare pe termen mediu si lung

8

Datorii financiare pe termen mediu si lung (valoare nominala)

 

8

+ Impozit amanat la plata pentru provizioanele considerate capitaluri proprii

9

Impozit amanat la plata pentru provizioanele considerate capitaluri proprii

 

9

+ Datorii aferente imobilizarilor luate cu chirie sau in leasing

10

Datorii aferente imobilizarilor luate in chirie sau in leasing

 

10

- Conturi curente ale asociatilor

 

11

- Dobanzi nescadente aferente datoriilor pe termen mediu si lung

4

Datorii nefinanciare pe termen scurt

H

RESURSE DE EXPLOATARE (11+12+13)

 

11

Datorii nefinanciare pe termen scurt de exploatare (exclusiv TVA de recuperat aferenta imobilizarilor)

12

+ Provizioane pentru cheltuieli considerate datorii

12

+ Provizioane pentru cheltuieli considerate datorii

 

13

+ Venituri inregistrate in avans de exploatare

13

Venituri inregistrate in avans de exploatare

 

I

RESURSE IN AFARA EXPLOATARII

(14 + 15 + 16+17)

 

14

Datorii nefinanciare pe ter- men scurt in afara exploatarii

 

14

+ Venituri inregistrate in avans in afara exploatarii

15

Venituri inregistrate in avans in afara exploatarii

 

15

+ Varsaminte de efectuat pentru titluri imobilizate

16

Varsaminte de efectuat pentru titluri imobilizate

 

16

+ Impozit amanat la plata pentru subventii pt. investitii

17

Impozit amanat la plata pentru subventii pt. investitii

 

J

TREZORERIE PASIVA 

  (18+19+20+21)

 

5

Datorii financiare pe termen scurt

18

Datorii financiare pe termen scurt (valoare nominala)

 

17

+ Dobanzi nescadente aferente datoriilor pe termen mediu si lung

19

Dobanzi nescadente aferente datoriilor pe termen mediu si lung

 

20

Dobanzi nescadente aferente datoriilor pe termen scurt

 

18

+ Datorii aferente efectelor scontate si nescadente

21

Datorii aferente efectelor scontate si nescadente

 

D

VENITURI IN AVANS (6 + 7)

 

6

Venituri in avans

19

- Venituri inregistrate in avans

 

7

Subventii pentru investitii

20

- Subventii pentru investitii

 

E

TOTAL PASIV BILANT

CONTABIL

(A + B + C+ D)

F

TOTAL REPRELUCRARI (1+2+3-4+5-6-7+8+9-10-11+12+ +13+14+15+16+17+18-19-20)

K

TOTAL PASIV BILAN[ FUNCTIONAL

(G + H + I + J)

 

E + F = K

 

Bilantul functional
 - analiza prin indicatorii specifici de echilibru financiar -

1)     Fondul de rulment functional

•      Diferenta dintre resursele stabile (proprii si straine: capitaluri proprii si datorii pe termen mediu si lung) si utilizarile stabile poarta denumirea de fond de rulment.

Fond de rulment = Resurse stabile - Utilizari stabile

= (Capitaluri proprii + Datorii pe termen mediu si lung) - Imobilizari

•     Intr-un prim caz, resursele stabile depasesc utilizarile stabile, reflectand un fond de rulment pozitiv, care reprezinta un excedent de fond de rulment. El reflecta buna acoperire a imobilizarilor din resurse stabile si posibilitatea acoperirii unei parti din ciclul de exploatare. Insa afectarea unei parti din fondul de rulment ciclului de exploatare reflecta niste resurse nerentabilizate, supune intreprinderea unui cost de oportunitate si ii diminueaza performantele financiare.

–    De ce sa acopere din resurse durabile costisitoare niste nevoi de exploatare care pot fi finantate mult mai ieftin sau mult mai rapid din resurse de exploatare si pe masura ce aceste nevoi apar, din credite pe termen scurt?

–    De asemenea, cu toate ca acopera activele imobilizate,  resursele stabile ar trebui diferentiate in capitaluri proprii si datorii.  Fondul de rulment nu ofera cunoasterea acestei structuri a resurselor stabile.

•     Intr-un al doilea caz, resursele stabile sunt insuficiente acoperirii utilizarilor stabile, obtinandu-se un fond de rulment negativ. La prima vedere, insuficienta fondului de rulment este un indiciu al riscului de insolvabilitate al intreprinderii, pentru ca o face dependenta de bancile care pot sau nu  sa-i ofere si sa-i reinnoiasca creditele pe termen scurt la care trebuie sa apeleze pentru a-si finanta complet utilizarile stabile.

2)     Nevoia de fond de rulment

•      Stocurile si creantele intreprinderii reprezinta imobilizari temporare care se vor materializa in incasari, dar pana atunci trebuie acoperite din alte resurse. Ele alcatuiesc nevoile de exploatare sau in afara exploatarii.

•      Datoriile fata de furnizori si alte datorii nefinanciare se vor materializa in plati, dar pana atunci sunt niste resurse atrase temporar, care acopera niste utilizari sau nevoi cu acelasi caracter temporar. Ele formeaza resursele de exploatare sau in afara exploatarii.

•      Nevoile si resursele de exploatare sau in afara exploatarii fluctueaza de la o perioada la alta si la un moment dat sunt diferite ca marime. Decalajul dintre ele, precum si cea dintre incasarile si platile efective generate de acestea trebuie acoperite din alte resurse. Celelalte resurse de care dispune intreprinderea sunt fondul de rulment si creditele pe termen scurt.

•      Diferenta dintre nevoile si resursele de exploatare si cele in afara exploatarii poarta numele de nevoie de fond de rulment sau excedent de fond de rulment.

           

Nevoie de fond de rulment = Nevoi de exploatare si in afara exploatarii - Resurse de exploatare si in afara exploatarii

            sau

Excedent de fond de rulment = Resurse de exploatare si in afara exploatarii - Utilizari de exploatare si in afara exploatarii

3. Trezoreria

•    Este definita in raport cu fondul de rulment si nevoia de fond de rulment, regrupand tot ceea ce nu cuprind aceste prime componente ale bilantului functional.

•    Este un sold rezultat in urma compararii utilizarilor lichide (disponibilitati banesti si elemente asimilate) cu resursele lichide (datorii financiare pe termen scurt si elemente asimilate). Prima componenta a sa poarta denumirea de trezorerie activa, iar cea de a doua, de trezorerie pasiva

•    Diferenta dintre trezoreria activa si cea pasiva mai poarta numele de trezorerie neta.

STUDIU DE CAZ

ANALIZA FINANCIARA CU AJUTORUL BILANTULUI FUNCTIONAL SI A INDICATORILOR

Fie societatea Y cu urmatorul bilant si cont de profit si pierdere:

BILANT

ACTIV

Brut

Amort, prov

Net

PASIV

NET

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Imob necorporale

Capital social

500000

-Chelt constit

15000

10000

5000

Prime de emisiune

50000

-Fond commercial

250000

25000

Rezerve

Imob corporale

-Rezerve legale

60000

-Terenuri

320000

320000

-Alte rezerve

300000
-Constructii

1250000

610000

640000

Rezultat reportat

17500

-Instalatii

543000

321000

222000

Rezultatul ex

68250

-Alte imob

92000

46000

46000

Total I

995750

Total I

2470000

987000

1483000

Prov risc, chelt

19000

Active curente

Total II

19000

Stocuri

Datorii

-Mat prime si materiale

330000

40000

290000

Datorii financiare

-Semifabricate si pr finite

200000

200000

-Imprumuturi din emis oblig

874100

Creante de exploatare

-Credite bancare(2)

213000

-Clienti

630000

26000

604000

Datorii de exploatare

-Furnizori debitori

26000

26000

-Furnizori

462000

-Alte creante

5000

5000

-Clienti creditori

17000

Creante diverse – Capital subscris si nevarsat 100000

128000

128000

-Dat fiscale, sociale

130000

Investitii financiare pe termen scurt

12000

12000

Datorii diverse

Disponibilitati banesti

4500

4500

-Furnizori imob

60000

Total II

1335500

66000

1269500

-Dat fiscale (imp profit)

23000

Active de regularizare

Total III

1779100

CIA(1)

12000

12000

Conturi de regularizare

Chelt de repartizat pe mai multe exercitii

60000

60000

VIA(1)

650

Total III

72000

72000

Subventii pt investitii

30000

Total IV

30650

TOTAL GENERAL (I+II+III)

3877500

1053000

2824500

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

2824500

(1)Cheltuielile si veniturile inregistrate in avans se refera la activitatea de exploatare

(2)Din care credite pe termen scurt si descoperiri de cont 85000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Elemente de venituri si cheltuieli

Sume

Cifra de afaceri………………………………………………

Productie stocata…………………………………………….

                    Total……………………………………………

Cumparari de bunuri si servicii……………………………

Alte cheltuieli externe……………………………………….

Impozite si taxe……………………………………………

Salarii………………………………………………………..

Cheltuieli sociale…………………………………………….

Alte cheltuieli………………………………………………..

Cheltuieli cu amortizarea…………………………………….

Cheltuieli de exploatare cu provizioanele pentru depreciere..

Rezultat financiar (din care chelt financiare 113000)……….

Cheltuieli exceptionale cu provizioanele………………. …..

Alte venituri si cheltuieli exceptionale………………………

Impozit pe profit  ………………………………………….

Rezultat net (din care dividende 25000)……………………

1312590

8200

1320790

- 396620

- 290420

- 50550

- 215000

- 82140

- 53280

- 21100

- 6550

-110500

- 5640

 2010

- 22750

68250

Alte informatii:

-        Rezultatul exploatarii 205.130 UM

-        Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se considera resurse proprii

-        Societatea dispune de efecte de comert scontate si nescadente in valoare de 230000 UM.

-        Societatea utilizeaza de acum 3 ani un echipament avand o valoare de nou de 800000 UM, luat in leasing. Durata contractului este de 5 ani. Valoarea reziduala la finele contractului va fi de 50000 UM.

-        Impozit pe profit 25%

-        In exercitiul analizat imobilizarile au crescut cu 270000 UM fata de exercitiul precedent

-        La finele exercitiului precedent nevoia globala de fond de rulment a fost de 612000 UM.

Se cere:

a)     elaborarea bilantului functional si interpretarea sa prin intermediul indicatorilor specifici

b)     efectuarea unei analize financiare cu ajutorul indicatorilor de echilibru financiar, solvabilitate si de rezultate (vezi curs)

R:

a)     Bilantul functional

UTILIZARI

RESURSE

Utilizari stabile

Resurse stabile

Activ imobilizat

2470000

Capitaluri proprii

995750

Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

60000

Capital subscris si nevarsat

-100000

Imobilizari in leasing

800000

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nete de impozit latent

14250

Total I

3330000

Amortizare si provizioane active bilantiere

1053000

Utilizari temporare de exploatare

Amortizare imobilizare leasing (1)

450000

Stocuri

Total resurse proprii

2413000

-Mat prime si materiale

330000

Datorii financiare (2)

1352100

-Semifabricate si pr finite

200000

Impozit latent aferent prov pt riscuri, chelt

4750

Creante de exploatare

Total I

3769850

-Clienti

630000

Resurse temporare de exploatare

-Efecte scontate nescadente

230000

Datorii de exploatare

-Furnizori debitori

26000

-Furnizori

462000

-Alte creante

5000

-Clienti creditori

17000

CIA

12000

-Dat fiscale, sociale

130000

Total II

1433000

VIA

650

Utilizari temporare in afara exploatarii

Total II

609650

Creante diverse

28000

Resurse temporare in afara exploatarii

Total III

28000

Datorii diverse

Total II + III

1461000

-Furnizori imob

60000

Trezorerie activa

-Dat fiscale (imp profit)

23000

Investitii fin pe termen scurt

12000

Subventii pentru investitii

30000

Disponibilitati banesti

4500

Total III

113000

Total IV

16500

Total II+III

722650

Trezorerie pasiva

Credite pe termen scurt

85000

Efecte scontate nescadente

230000

Total IV

315000

Total general

4807500

Total general (I+II+III+IV)4807500

(1)   3/5 (800000 - 50000) = 450000 (vezi si IAS)

(2)   Impr din emis oblig           874100

Credite bancare                       213000

Credite pe termen scurt           -85000

Datorii leasing                        350000

(val imob 800000, amort 450000, diferenta este datorie financiara 350000)

= Datorii financiare               1352100

b)    Indicatori

Denumirea indicatorului

Relatia de calcul

Valori

I

Indicatorii situatiei patrimoniale

1

Rata investitiilor

Investitii nete (Cresterea  activelor imobilizate + Variatia NFR) / Profit operational (din exploatare) net de impozit x 100

[270000 + (738350-612000) ] / (205130 x 0,75) x 100 = 396350 / 153848 x 100 = 258%

Investitiile sunt de aproape 3 ori mai mari decat resursa interna din exploatare. Se deduce completarea acesteia din credite.

Investitiile vor trebui sustinute si din resurse externe (datorii financiare), rentabilitatea economica de 13% nefiind suficienta iar pe de alta parte, societatea trebuind sa-si acopere costul capitalurilor aduse de actionari si de creditori.

2

Structura capitalului

Datorii financiare / Total resurse x 100

Obs: termenii raportului sunt  exprimati in valori contabile

(BC) 1087100 / 2824500 x 100 = 39%

Valoarea indicatorului se inscrie in intervalul optim (< 50 %).

Explicatia se regaseste si in valoarea indicatorilor: Profitabilitatea si Rentabilitatea economica.

3

Solvabilitatea generala

Total active (valori nete) / Total datorii

(BC) 2824500 / 1779100 = 1,6

Activele nete sunt superioare datoriilor, putand sa asigure solvabilitatea societatii.

4

Lichiditatea generala

Active curente (valori nete) / Datorii curente

(BC) 1269500 / 777000 (total datorii – datorii financiare pe termen lung) = 1,6

Valoarea indicatorului este acceptabila, se situeaza la limita inferioara a intervalului optim (1,5 – 2)

Societatea are o profitabilitate economica acceptabila (22%) care ii asigura o lichiditate generala satisfacatoare.

5

Lichiditatea restransa

(Active curente – Stocuri) / Datorii curente

(BC) (1269500 - 490000) / 777000 = 1

Valoarea indicatorului este foarte buna, se situeaza la limita superioara a intervalului optim (0,5 – 1).

II

Indicatorii echilibrului financiar

6

Fondul de rulment (FR)

Resurse stabile – Utilizari stabile = Capitaluri permanente – Active imobilizate = (Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli + Datorii financiare pe termen lung) – Active imobilizate

(BF) 3769850 – 3330000 = 439850

Fondul de rulment este inferior nevoii de fond de rulment de exploatare pe care ar trebui sa o finanteze.

7

Nevoia de fond de rulment (NFR)

Utilizari temporare – Resurse  temporare = (Stocuri + Creante pe termen scurt + Active de regularizare) – (Datorii comerciale + Datorii sociale + Alte datorii pe termen scurt nefinanciare + Pasive de regularizare)

(BF) De exploatare:1433000 – 609650 = 823350

In afara exploatarii: 28000 – 113000 = - 85000

Globala: 1461000 - 722650 = 738350

Nevoia de fond de rulment de exploatare este compensata partial de resursa degajata de elementele in afara exploatarii. Pentru diferenta trebuie sa se apeleze la credite pe termen scurt: Trezoreria neta = Trezoreria activa – Trezoreria pasiva = 16500 – 315000 = - 298500

8

Durata de rotatie a stocurilor

(Stocuri la valoare medie anuala / CAFTVA) x 365

(valori brute)

(BF) 530000 / 1312590 x 365 = 147 zile de CAFTVA

Valoarea indicatorului este mare si reprezinta o imobilizare de resurse in stocuri.

9

Durata creditului clienti

(Creante clienti la valoare medie anuala – Avansuri de la clienti + ESNS) / CAFTVA  x 365

(valori brute)

(BF) 843000 / 1312590 x 365 = 235 zile de CAFTVA

Imobilizarea resurselor in creantele clienti este superioara celor investite in stocuri.

10

Durata creditului furnizori

(Datorii furnizori la valoare medie anuala – Avansuri acordate furnizorilor)/ CAFTVA x 365

(BF) 436000 / 1312590 x 365 = 121 zile de CAFTVA

Valoarea indicatorului este comparabila cu cea a rotatiei stocurilor, ramanand neacoperita nevoia de resurse degajata de creantele clienti. Se observa ca vanzarile societatii, extrem de mici in raport cu nevoile activitatii de exploatare, fac necesara recurgerea la resurse externe de finantare (credite pe termen scurt – vezi FR, NFR, Trezoreria neta)

11

Rata de acoperire a dobanzii

Profit operational (din exploatare) / Cheltuieli financiare x 100

(CPP) 205130 / 113000 x 100 = 182%

Indicatorul este >100%, valoare optima. Societatea este indatorata dar poate sustine din activitatea proprie costul datoriilor. Se acorda prioritate achitarii obligatiilor fata de creditori, actionarii fiind oarecum penalizati.

12

Rata de distributie a dividendelor

Dividende aferente actiunilor / Profit net distribuibil actionarilor  x 100

(CPP) 25000 / 68250 x 100 = 37%

Valoarea indicatorului corelata cu cea a Ratei de acoperire a dobanzii si cea a Ratei investitiilor conduce la ideea ca actionarii vor fi mai putin remunerati pentru a se face fata investitiilor (care nu pot fi suportate doar din resurse proprii) si costului datoriilor.

13

Gradul de indatorare

Datorii financiare (inclusiv grup si asociati) / Capitaluri proprii x 100

(BC) 1087100 / 995750 x 100 = 109%

Valoarea indicatorului poate fi acceptata tinand seama ca rata de acoperire a dobanzii este de 182%. Rata de distributie a dividendelor este de 37%, deci mai mult de jumatate din profitul net poate fi investit in exploatare pentru degajarea de resurse viitoare.  Datoriile financiare depasesc putin capitalurile proprii. Rentabilitatea celor din urma este de 9%, valoare care ar trebui comparata cu sectorul.

III

Indicatorii nivelului de activitate si al rezultatelor

14

Productia exercitiului (PE)

Cifra de afaceri ± Productie stocata

± Productie imobilizata

1320790

15

Valoarea adaugata (VA)

(Marja comerciala + Productia exercitiului) – Consumuri de bunuri si servicii de la terti

633750

16

Excedentul brut de exploatare (EBE)

Valoare adaugata - (Cheltuieli cu personalul + Cheltuieli cu impozite si taxe, altele decat impozitul pe profit)

286060

17

Profitabilitatea economica

(Excedent brut de exploatare) / Cifra de afaceri x 100

286060 / 1312590 x 100 = 22%

18

Rentabilitatea capitalurilor investite

Profit operational (din exploatare) net de impozit/ Capitaluri investite la valori nete (Active imobilizate + Nevoia de fond de rulment) x 100

153848 / (1483000 + 738350 - 66000 ) x 100 = 7%; CI s-au obtinut: active imob nete (BC) + NFR valori brute (BF) – Prov active circ  (BC)

19

Rentabilitate economica

Excedent brut de exploatare / Capitaluri investite in exploatare la valori nete (Active imobilizate de exploatare + NFR de exploatare) x 100

286060 / (1453000 + 823350 - 66000) x 100 = 13%

CI: imob corp nete (BC) + NFR expl brut (BF) – Prov active circ expl (BC)

20

Rentabilitate financiara

Profit curent / Capitaluri proprii x 100

94630 / 995750 x 100 = 10%

Sinteza diagnosticului de evaluare

STUDIU DE CAZ PRIVIND DIAGNOSTICUL DE EVALUARE

            Prin intermediul analizei SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) s-a stabilit diagnosticul societatii ALFA pentru care Fisa sintetica se prezinta astfel:

Fisa sintetica a diagnosticelor

Diagnosticul

Mediul extern

Mediul intern

Oportunitati

Riscuri

Puncte forte

Puncte slabe

JURIDIC

-Forme asociative favorizante fara personalitate juridica

-Reglementari restrictive generate de politica de austeritate

-Absenta litigiilor contractuale cu tertii

-Adunarile Generale si Consiliile de Administratie regulat tinute

-Lipsa contractelor de medie si lunga durata cu clientii si furnizorii

-Litigii de munca in curs

COMER-CIAL

-Facilitati la export

-Produse interne protejate

-Dezvoltarea de noi piete

-Reglementari privind cresterea calitatii si ambalajului

-Unele piete in declin

-Concurenta crescuta

-Stabilizarea clientelei

-Marirea numarului de furnizori cu perspectiva stabilizarii lor pe durata medie

-Tinerea sub control a costurilor de achizitie

-Conditii nesatisfacatoare de depozitare in spatii proprii

-Retea proprie de distributie nesatisfacatoare

-Sistem rigid de stabilire a pretului de vanzare

-Neacordarea de reduceri comerciale clientilor fideli

TEHNIC

-Facilitati pentru protejarea inovatiilor si inventiilor proprii

-Standarde excesive de calitate si protectia mediului

-Normative interne si proceduri suficiente

-Imobilizari corporale neutilizate (15% din constructii, 25% din echipamente, 10% din mijloacele de transport care nu sunt complet amortizate)

-Neutilizarea la capacitate a mijloacelor fixe

-Exista produse fara miscare si greu vandabile

RESURSEI

UMANE

Forta de munca disponibila

-Facilitati pentru formarea continua a personalului

-Noi revendicari sindicale

-Lucru obligatoriu cu program redus

-Cresterea somajului

-Conducatori de drept si de fapt bine motivati profesional si remuneratoriu

-Personal de executie suficient numeric

-Forme organizatorice depasite in cadrul sectiilor de montaj

-Sistem informational insuficient si greoi privind receptia produselor de la sectia de produse finite

-Personal de conducere operativa si de executie imbatranit la sectiile de montaj si de produse finite

FINAN-

CIAR

-Politica financiara de acordare de facilitati pentru reinvestirea capitalului propriu

-Risc ridicat de finantare pe termen scurt

-Dependenta de pietele externe (risc politic si economic)

-Cifra de afaceri in crestere

-NFR echilibrat (19 zile de CAFTVA)

-Trezorerie neta satisfacatoare (15 zile de CAFTVA)

-Capacitate satisfacatoare de rambursare a datoriilor (1,1 an)

-Lichiditate satisfacatoare (supraunitara)

-FR insuficient

-Gradul de indatorare mare (65%)

-Rentabilitate financiara nesatisfacatoare in raport cu normele sectorului

-Durata mare a creditului clienti

SOCIETATEA ALFA – REZOLVARE

Etapele de cuantificare a riscului aferent societatii ALFA, prin metoda riscului global, pe baza constatarilor ce au reiesit din analiza SWOT, sunt urmatoarele :

A.    Diferentierea diagnosticelor partiale prin acordarea unor coeficienti de importanta (ki), unde ki poate lua valori cuprinse intre 1 si 5 ;

B.    Stabilirea punctajului pentru fiecare diagnostic partial (pi), unde pi poate lua valori cuprinse intre 0 si 100, in functie de marimea riscului estimat ;

Aplicarea etapelor A si B pentru datele societatii ALFA este prezentata in urmatorul tabel:

Nr. crt.

Diagnostic partial

Coeficient de importanta (ki)

Punctaj acordat diagnosticului (pi)

Punctaj influentat cu coeficientul de importanta (ki x pi)

1

Juridic

2

20

40

2

Comercial

4

40

160

3

Tehnic

5

50

250

4

Resursei umane

4

30

120

5

Financiar

3

30

90

Total

18

660

C.    Calculul punctajului total (T) aferent diagnosticelor aplicand formula :

Pentru societatea ALFA, P @ 37.

D.    %ncadrarea societatii ALFA pe scara riscului si stabilirea primei de risc (P), conform tabelului :

Punctaj (T)

Valoarea primei de risc (P)

[0, 20]

25-50%

[21, 40]

50%

[41, 60]

100%

[61, 80]

150%

[81, 100]

200%

Societatii ALFA ii corespunde o prima de risc P de 50%.

Observatie : in practica evaluarii afacerilor se considera ca riscul (prima de risc) specifica acestora poate lua valori cuprinse intre 25 si 200% din rata neutra, ca principala componenta a ratei de actualizare utilizata in cadrul metodelor de randament.loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Economie


Comert
Finante banci
Merceologie


Plasamente bancare - Caracteristici si obiective urmarite
Notiuni generale privind serviciile. Tipologia serviciilor
INDUSTRIE
Deficitul bugetar
Inginerie financiara - Modelul Black-Scholes si indicatori de hedging
Creditul si moneda
CEREREA SI OFERTA
NOTIUNILE DE BAZA ALE MACROECONOMIEI
POLITICA ECONOMICA-BUGETARA
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FONDURILOR MUTUALE
loading...