Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» BILANTUL SI POZITIA FINANCIARA A INTREPRINDERII


BILANTUL SI POZITIA FINANCIARA A INTREPRINDERII


 BILANTUL SI POZITIA FINANCIARA A INTREPRINDERII

1 Analiza structurii bilantului financiar

Nr.crt.

Indicatori31.12.3006

31.12.2007

1

Imobilizari necorporale

3942

2161

2

Imobilizari corporale

1275389

693800

3

Imobilizari financiare

24600

33309

4

Active imobilizate

1303931

729270

5

Stocuri

84452

399419

6

Creante comerciale

493553

1398782

7

Disponibilitati

799528

565881

8

Active circulante

1377533

2364082

9

Total active

2075647

3469177

10

Datorii platite intr-o perioada de pana la 1 an

1300230

958924

11

Datorii totale

2075647

1419300

12

Capital propriu

624076

840195

13

Capital permanent

1399488

1300571

14

Total pasive

2075647

3469177

15

Rata activelor imobilizate RAI= (Ai / At)*100

48,13

21,02

16

Rata imobilizarilor necorporale RIN= (In / At)*100

0,14

0,08

17

Rata imobilizarilor corporale RIC= (Ic / At)*100

47,07

19,99

18

Rata imobilizarilor financiare RIF= (If / At)*100

0,9

0,96

19

Rata activelor circulante RAC= (Ac / At)*100

50,84

68,14

20

Rata stocurilor RS= (S / At)*100

3,11

11,51

21

Rata creantelor RC= (Cc / At)*100

18,21

40,32

22

Rata disponibilitatilor RD= (D / At)*100

29,51

16,31

23

Rata resurselor curente RRC= (D1an / Pt)*100

47,99

27,64

24

Rata indatorarii globale RIG= (Dt / Pt)*100

76,61

40,91

25

Rata autonomiei globale RAF= (Cpr / Pt)*100

23,31

29,12

26

Rata stabilitatii financiare RSF= (CP / Pt)*100

51,94

42,39

Interpretarea rezultatelor analizei:

 - rata imobilizarilor corporale a scazut in perioada analizata, ceea ce demonstreaza reducerea capitalului investit de intreprindere in active imobilizate, de la 47,07% la 19,99%; in paralel, se observa cresterea ponderii activelor circulante in activul total de la 50,84% la 68,14%, ceea ce explica sporirea flexibilitatii intreprinderii la cerintele mediului extern; valorile ratei activelor circulanta indica faptul ca intreprinderea analizata are un profit industrial.

- rata imobilizarilor necorporale are valori nesemnificative, diminuarea ponderii imobilizarilor necorporale in activul total sugereaza ca nu s-au mai facut achizitii de catre programe informatice etc.

- valorile nesemnificative ale ratei imobilizarilor financiare sugereaza faptul ca intreprinderea nu s-a angajat in operatiuni de capital,decat intr-o masura extrem de mica.

- cresterea ratei stocurilor de la 3,11% la 11,51%, este un aspect nefavorabil pentru intreprindere, care imobilizeaza mai multe resurse financiare in stocuri.

-majorarea ratei creantelor comerciale, de la 18,21% la 40,32%, este rezultatul sporirii volumului vanzarilor si acordarii unor termene de decontare mai mari clientilor.

-diminuarea ratei disponibilitatilor este efectul imobilizarii lichiditatilor intreprinderii in creante comerciale, dar nu are dificultati de lichiditate deoarece nu are valori sub limita indicate de literature de specialitate.

- rata resurselor curente reflecta scaderea contributiei acestora la finantarea activitatii intreprinderii, de la 47,99% la 27,64%, concomitent cu reducerea ratei indatorarii globale a intreprinderii de la 76,61% la 40,91%.

-rata autonomiei financiare globale a intreprinderii este sub limita impusa de literatura de specialitate, ceea ce inseamna lichidare fortata a activelor, ce antreneaza pierderi de valoare.

-rata stabilitatii financiare este destul de mare, ceea ce ii asigura un grad de siguranta intreprinderii; in structuta capitalului permanent, predomina, si in 2006, si in 2007, capitalul propriu.

2. Bilant financiar (pe baza caruia s-a intocmit bilantul economic)

I. Necesar permanent

1303931

729270

I.resurse permanente

1407120

1470928

1.active imobiliz >1an

1303931

729270

1.capitaluri proprii

631708

1010552

imobilizari necorp

3942

2161

capital

105000

105000

imobilizari corp

1275389

693800

prime

0

0

imobiliz financiar

24600

33309

rezerve din reevaluare

21000

21000

 

 

 

rezerve totale

0

0

 

 

 

rezultatul reportat

33696

207629

 

 

 

profit/pierdere exercit

474880

506566

 

 

 

repartizarea profitului

10500

0

 

 

 

patrimoniu public

0

0

 

 

 

provizioane

7632

13632

 

 

 

venituri in avans>1an

0

156725

2.active circulante >1an

0

0

2.datorii >1an

775412

460376

creante com>1an

0

0

II. Resurse temporare

1301930

1998249

cheltuieli in avans>1 an

0

0

1. Datorii <1an

1300235

958924

II.Necesar temporar

1405119

2739907

avansuri

391

391

1.active circulante < 1 an

1377533

2364082

datorii comerciale

869183

729906

stocuri

84452

399419

alte datorii

430661

228627

creante comerciale (nota 5 bil)

493553

1398782

pasive de trezorerie

0

0

active de trezorerie (casa+banca)

799528

565881

 

 

 

2.cheltuieli in avans < 1 an (nota 5 bil)

27586

375825

2.venit inreg in avans<1an

1695

1039325

Pornind de la bilantul financiar, se poate intocmi bilantul functional sau economic al intreprinderii :

-   bilantul financiar, construit in optica patrimoniala, este realizat din perspectiva incetarii activitatii si este destinat cu precadere unor analize externe utile creditorilor.

-   bilantul functional este destinat analizelor interne necesare managerilor si este realizat din perspectiva continuitatii activitatii. De aceea acest bilant serveste unor analize dinamice in termeni de flux, ofera o baza necesara pentru gestiunea previzionala si fundamenteaza tablourile de finantare (flux).

3. Bilantul functional (economic)

 

2006

2007

 

2006

2007

Utilizari stabile

1303931

729270

Resurse durabile

1488201

1439864

AI de exploatare brute

1279331

695961

capitaluri proprii

712789

979488

imobilizari necorp

3942

2161

capital

105000

105000

imob corp de expl1275389

693800

prime

0

0

 

 

 

rezerve din reevaluare

21000

21000

AI in afara expl

24600

33309

rezerve totale

0

0

imob corp in afara expl

0

0

rezultatul reportat

33696

207629

imob fin

24600

33309

profit/pierdere exercit

474880

506566

 

 

 

repartizarea profitului

10500

0

 

 

 

patrimoniu public

0

0

 

 

 

provizioane

-28532

6000

 

 

 

amortizarea

96245

133293

 

 

 

datorii >1an

775412

460376

Utilizari ciclice

1687356

2762613

Resurse ciclice

1503086

2052019

AC de expl

751791

1989603

Datorii din exloatare

1300235

958924

Stocuri

84452

399419

avansuri incasate

391

391

Creante com

493553

1398782

datorii comerciale

869183

729906

alte creante

173786

191402

alte datorii

430661

228627

ch in avans pt exploatare

0

0

venituri in avans pentru exploatare

0

156725

AC in afara expl

935565

773010

Datorii in afara exploatarii

202851

1093095

creante pt cedarea de imob

935565

773010

venit inreg in avans in afara exploatarii

1695

1039325

Ch in avans in afara expl

0

0

dat fisc impozit profit

636

44854

 

 

 

datorii fz de imob

200520

8916

total activ

2991287

3491883

total pasiv

2991287

3491883

 ECHILIBRUL FINANCIAR PE BAZA BILANTULUI

1. Analiza fondului de rulment

Nr. Crt.

Indicatorul

31.12.2006

31.12.2007

Abateri (%)

       1

Situatia neta SN= AT-DT

633403

2166856

    242,10

1

Fondul de rulment net FRN= Rp-Np= CP-Ain

103189

741658

618,74

2

Fondul de rulment propriu FRP= Cpr-Np= Cpr-Ain

-672223

281282

141,84

3

Fondul de rulment strain FRS= CP-Cpr= D>1 an

775412

460376

-40,63

4

Necesarul de fond de rulment net NFR=(NT-AT)-(RT-PT)

-696339

175777

125,24

5

Trezorerie neta TN=FRN-NFR=AT-PT

799528

565881

-29,22

Interpretarea rezultatelor analizei:

- situatia neta a crescut cu 242,10%, ceea ce are ca efect cresterea rentabilitatii si a independentei financiare. Fondul de rulment net pozitiv, in ambii ani, a inregistrat o crestere cu 618,74%, indicatorul reflecta echilibrul financiar intre resursele si necesarul permanent de finantat; intreprinderea dispune de un surplus de resurse permanente care finanteaza partial (in 2006) sau total (in 2007) necesarul temporar de resurse financiare; evolutia favorabila a indicatorului se explica prin cresterea intr-un ritm mai rapid a resurselor permanente decat ritmul de crestere a necesarului permanent; cresterea resurselor permanente este efectul sporirii capitalului propriu; cresterea necesarului permanent de finantat este rezultatul majorarii creantelor comerciale.

-fondul de rulment propriu pozitiv are tendinta crescatoare si exprima posibilitatea intreprinderii de a-si finanta din resurse proprii necesarul permanent, ca efect al majorarii capitalului propriu cu 54,82%; astfel cresterea  autonomiei financiarea intreprinderii are influenta favorabila asupra posibilitatii de finantare a activitatii curente a acesteia.

-fondul de rulment strain negativ si in scadere evidentiaza diminuarea contributiei datoriilor care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an la finantarea necesarului permanent al intreprinderii.

-necesarul de fond de rulment pozitiv si in crestere cu 125,24%; resursele temporare imobilizate in creante comerciale au fost superioare resurselor temporare atrase de la furnizori pentru finantarea ciclului de exploatare; o cauza a acestui rezultat, poate fi si absenta creditelor bancare pe termen scurt .

-trezoreria neta este negativa, ca urmare a unui fond de rulment pozitiv si inferior necesarului de fond de rulment,aceasta se diminueaza cu 29,22% deoarece fondul de rulment net a crescut cu 618,74% si a permis o imbogatire a trezoreriei, in timp ce necesarul de fond de rulment s-a majorat doar cu 125,24%.

 RATE DE ECHILIBRU FINANCIAR

1. Analiza ratelor de lichiditate

Nr. Crt.

Indicatorul

31.12.2006

31.12.2007

Abateri(%)

1

Rata lichiditatii generale =Ac / Dc

1,06

2,37

223,58

2

Rata lichiditatii rapide (test acid) =Ac-S / Dc

0,99

1,92

198,98

3

Rata lichiditatii imediate = Disponibilitati / Dc

0,61

0,59

-96,74

4

Viteza de rotatie a stocurilor Vrs= CA / Sm

41,42

13,59

-32,81

5

Durata de rotatie a stocurilor Drs= Sm /CA *360

51,5

94,04

182,6

6

Viteza de rotatie a creantelor clienti Vrc= CA / Cc

7,08

3,88

-54,81

7

Termenul de recuperare Trc= Cc / CA *360

50,79

92,76

182,63

8

Viteza de rotatie a activelor circulante VrAc= CA / Ac

2,53

2,29

-90,76

9

Durata de rotatie a activelor circulante DrAc= Ac / CA *360

141,77

156,77

110,58

Interpretarea rezultatelor analizei:

-rata lichiditatii generale supraunitara si in tendinta crescatoare, cu 223,58%, este expresia unui fond de rulment pozitiv si a echilibrului financiar pe termen scurt ce caracterizeaza intreprinderea noastra; cresterea se explica prin sporirea activelor circulante si scaderea datoriilor curente; lichiditatea este potentiala si se va concretize in realitate pe masura reglementarilor decalajelor de plata cu clientii.

-rata lichiditatii rapide (test acid) inregistreaza o tendinta crescatoare datorita activelor disponibile care pot finanta datoriile curente.

-rata lichiditatii imediate , care reprezinta lichiditatea efectiva, inregistreaza  in descrestere; intreprinderea nu are capacitatea de plata imediata , reprezentand 61% si 59% din datoriile curente de rambursat.

-diminuarea vitezei de rotatie a stocurilor are consecinte nefavorabile asupra intreprinderii .

-capacitatea de plata a intreprinderii este afectata de diminuarea vitezei de rotatie a creantelor cu 54,81%.

-termenul de recuperare a creantelor comerciale este mare si in crestere, daca ne raportam la limitele stabilite de catre literature de specialitate.

-viteza de rotatie a activelor circulante scade ,iar durata de rotatie in crestere,reflecta o slaba gestiune a activelor circulante, concretizata in cresterea defazajului temporar intre intrarile  si iesirile monetare si in dezechilibrul trezoreriei.

2. Analiza ratelor de solvabilitate

Nr. Crt.

Indicatorul

31.12.2006

31.12.2007

Abateri (%)

       1

Rata solvabilitatii patrimoniale =Cpr / (Cpr+Dt)

0,23

0,37

    160,87

1

Rata solvabilitatii generale = At / Dt

1,3

2,44

188

2

Rata indatorarii globale = Dt / Pt

3,28

1,4

-42,81

3

Rata indatorarii la termen = D> 1 an / Cpr

0,55

0,31

-56,9

4

Rata capacitatii globale de rambursare (capacitatea de rambursare) =Dt / CAF

3,72

2,16

-58,06
5

Rata capacitatii de rambursare la termen RRT=D> 1 an/ CAF

1,39

0.70

-50,34

6

Rata prelevarii datoriilor financiare RPD=Chf / EBE

0,09

0,11

122,22

Rata de autofinantare a activelor =Cpr / (A fixe+A circ)

0,23

0,27

117,39

Rata de finantare = FR / S

1,22

1,86

152,46

7

Rata autonomiei financiare  = Cpr / Dt

0,23

0,29

126,09

8

Rata autonomiei financiare la termen (capacitatea de indatorare) = Cpr / CP

0,45

0,65

144,44

Interpretarea rezultatelor analizei:

-rata solvabilitatii patrimoniale in limitele impuse de literature de specialitate, dar nu are valori semnificative; tentinta de crestere.

-rata solvabilitatii generale are, in 2006 valori sub limita impusa (1,66),indicand risc de insolvabilitate, dar in 2007 situatia se redreseaza, reflectand o situatie neta pozitiva a intreprinderii; comparativ cu 2006, in 2007 pozitia riscanta pentru creditori a intreprinderii este inexistent. Cu toate astea situatia financiara e bune,deoarece valorile sunt supraunitare, ceea ce indica acoperirea integrala a datoriilor din activele imobilizate si cele circulante.

-rata indatorarii globale s-a diminuat cu 42,81% ,iar valorile sale demonstreaza ca intreprinderea este deprate de a atinge limita maxima de indatorare, egala cu dublul capitalului propriu.

-valoarea ratei indatorarii la termen sunt inferioare limitei de 0,5; intreprinderea dispune de capacitate de indatorare la termen descrescatoare, autonomia financiara nu este afectata.

-rata capacitatii de rambursare la termen indica restrangerea termenului de rambursare a datoriilor mai mari de un an din capacitatea de autofinantare.

-rata prelevarii datoriilor financiare creste cu 122,22% iar valorile sale sunt inferioare limitei de 0,6; asadar poate suporta costul indatorarii din excedentul brut de exploatare.

-rata autonomiei financiare  indica o pozitie riscanta in ceea ce priveste independenta financiara,fiind sub limita de 0,33; subunitara.

-rata autonomiei financiare la termen in 2006 este sub limita indicate, de 0,5, prezentand un risc de insolvabilitate a intreprinderii pentru perioada aferenta; bancile fiind expuse riscului de insolvabilitate cu intreprinderea.

3.Analiza eficientei cheltuielilor totale

Indicatori

31.12.2006

31.12.2007

Structura Ch si V

2006

2007

Cheltuieli

de exploatare

2939014

4788464

97,83

98,07

Cheltuieli

financiare

65232

94462

2,17

1,93

Cheltuieli

extraordinare

-

-

-

-

Cheltuieli

totale

3004246

4882926

100

100

Venituri din

exploatare

3517233

5486488

98,42

99,97

Venituri

financiare

56355

1539

1,58

0,03

Venituri

extraordinare

-

-

-

-

Venituri

totale

3573588

5488027

100

100

EfCht= Cht / Vt *1000

Conditii de eficienta:

§                 EfCht < 1000 ;∆EfCht < 0 (Ivt > Icht)

§                 Icht < Ivt ; Icht= Cht1 / Cht0 * 100

§                 Echt/vt < 1; Echt/vt= Icht-100 / Ivt -100

Efcht0= Cht0 / Vt0 * 1000= 840,68ֽ

Efcht1= Cht1 / Vt1 *1000= 889,74

∆Efcht= Efcht1 – Efcht0= 49,06

Icht= Cht1 / Cht0 * 100=162,53

Ivt= Vt1 / Vt0 * 100=153, 57 ‰

Echt/vt= 1,17

Analiza in marimi absolute

Efcht= 49,06

1.               ∆Cht= Cht1/Vt0 * 1000 - Cht0/Vt0 * 1000= 525,71 ‰

2.               ∆Vt= Cht1/Vt1 * 1000 – Cht1/Vt0 * 1000= -476,65 ‰

3.               ∆Efcht= ∆Cht - ∆Vt = 49,06 ‰

Interpretarea rezultatelor analizei:

In perioada analizata, constatam diminuarea eficientei cheltuielilor totale, la 1000 RON venituri totale, in 2006, s-au cheltuit 840,68 RON, iar in 2007, s-au obtinut 1000 RON venituri totale cu 889,74 RON cheltuieli totale.

Eficienta cheltuielilor totale s-a diminuat cu 49,06 RON la 1000 RON venituri totale.

Diminuarea eficientei cheltuielilor totale este evidentiata si de cresterea cheltuielilor totale in ritm superior (Icht=162,53) ritmului de crestere al veniturilor (Ivt=153,57).

La o crestere cu 1% a veniturilor totale, cheltuielile cresc cu 1,17%.

Efcht= ∑svi * efchi / 100

svi- structura veniturilor totale

efchi- indice de eficienta pe categorii de venituri si cheltuieli

EfChexp0=  835,60 ‰

EfChexp1= 872,77 ‰

EfChf0= 1157,52 ‰

EfChf1= 61378,82 ‰

EfChextra0=0

EfChextra1=0

EfCht0= 842,59

EfCht1= 2040,54

Analiza in marimi absolute

∆Efcht= Efcht1 – Efcht0= 50,23

1. ∆svi= ∑sv1*efch0 / 100 - ∑sv0*efch0 / 100= -4,99

2. ∆efchi= ∑sv1*efch1 / 100 - ∑sv1*efch0 / 100= 55,22

3. ∆Efcht= 55,22 + (-4,99)= 50,23

Veniturile din exploatare care au ponderea majoritara si crescatoare (de la 98,42% la

99,97%) in structuta veniturilor totale ale intreprinderii, determina diminuarea eficientei cheltuielilor totale la 1000 RON venituri totale , cu 4,99 ‰; astfel activitatea de exploatare se caracterizeaza prin cea mai mare eficienta, deoarece indicatorul cheltuieli de exploatare la 1000 RON venituri din exploatare are valori inferioare indicatorului de eficienta a cheltuielilor totale (835,60 ‰ < 842,59 ‰, iar 872,77 ‰ < 2040,54‰) .

Indicatorul cheltuieli financiare la 1000 RON venituri financiare are valori cu mult superioare valorilor indicatorului de eficienta al cheltuielilor totale,cu toate astea a determinat cresterea eficientei cheltuielilor totale cu 55,22 ‰.

 RATELE DE RENTABILITATE SI RISCUL FINANCIAR

1. Analiza efectului de levier operational

Specificare

Anul

2006

Anul 2007

Indici

%

Productia (buc.)

75

110

146.66

Cifra de afaceri (ron)

3713576

5796992

156.10

Costurile variabile (ron)

3084083

4836208

156.81

Costurile fixe (ron)

51274

262760

512.46

Marja asupra CV (ron)

629493

960784

152.62

Rezultatul din exploatare (ron)

578219

698024

120.71

Le=M/Rexp = (CA-CV)/(CA – CV – CF)

1.08

1.37

-

Le= ( IRexp – 100)/(IQ  - 100)

1.08

1.37

-

Interpretarea rezultatelor analizei:

Datorita cresterii cheltuielilor fixe in anul 2007, firma devine mult mai flexibila la variatiile pietei comparativ cu anul precedent ceea ce se reflecta intr-un levier operational mai mare 1.37 comparativ cu 1.08 inregistrat in 2006.

In dinamica, la cresterea volumului productiei cu 1%, rezultatul din exploatare se va mari cu 1.08 % si respectiv cu 1.37% pentru 2006.

2. Modelul efectului de levier financiar

Nr.

crt

Indicatori

Anul

2005

Anul

2006

Anul

2007

1

Rezultatul din exploatare (Rexp –mii ron)

314024

578219

698024

2

Activul total (At – mii ron)

2709050

3469177

3

Capitalul propriu (Cpr – mii ron)

631708

1010552

4

Datorii totale (D – mii ron)

2075647

1302321

5

Rata medie a dobanzii (Rd - %)

20

21

6

Cheltuieli financiare (Chf = D*Rd – mii ron)

65232

94462

7

Rezultatul net (Rn = Rexp -Chf – mii ron)

229594

474880

506566

8

Gradul de indatorare (D/Cpr)

255.13

332.6

181.65

9

Rata rentabilitatii economice (Re - %)

23.14

21.56

22.62

10

Rata rentabilitatii financiare (Rf =Rnet / Cpr - %)

61.25

76.09

60.29

11

Efectul levierului financiar (ELF=Rf –Re  - %)

38.11

54.53

37.67

12

Efectul levierului financiar (ELF = (Re-Rd)*D/Cpr - %

38.11

54.53

37.67

13

Indicele rezultatului din exploatare (Irexp - %)

184.13

120.71

14

Indicele rezultatului net (Irnet - %)

206.83

106.67

15

Coefic. Levierului financiar (Lf= Irnet – 100/ Irexp -100)

1.26

0.32

16

Coefic. Levierului financiar optim (Lfo= i / (1-i)*(1-d / Re)

2.63

2.66

Rata rentabilitatii economice, reprezinta randamentul economic al activelor si in general exprima capacitatea activelor de a genera un surplus in vederea remuneaarii aportorilor de capitaluri adica (proprietari, actionari, creditori). Astfel se considera ca intregul capital este investitiin active care genereaaa profit, iar rata rentabiliattii economice = Return On Assets:

= 698024/ 3469177 x 100=22.62%

Acest raport caracterizeaza randamentul cu care sunt utilizate activele, exprimand eficienta capitalului investit si in acest context factorii de crestere ai acestui randament rezulta din ecuatia Du Pont:

, in care:

         = profitabilitatea cifrei de afaceri (adica profitul obtinut la un leu cifra de afaceri)

         este exprimat in numar de rotatii active.

 creste in 2007:

  • prin cresterea profitabilitatii cifrei de afaceri

Cand sunt introduse si activele circulante, rezulta modelul multiplicativ:

, in care:        = profitabilitatea CA (Rata marjei nete),

        = numar de rotatii a activelor circulante in CA,

        = ponderea activelor circulante in total active (gradul de lichiditate al activelor).

Rata rentabilitatii financiare reprezinta capacitatea capitalurilor proprii de a crea un surplus dupa remunerarea capitalurilor imprumutate, surplus care va permite remunerarea actionarilor si asigurarea autofinantarii intreprinderii.

In consecinta se apreciaza ca aceasta rata (ROE = Return On Equity) exprima costul capitalului propriu si rezulta din raportarea rezultatului exercitiului brut sau net la capitalurile proprii:

=506566 / 1010552 x100= 60.29

- caracterizeza eficienta utilizarii .

Cresterea rentabilitatii financiare este determinata de o serie de factori care rezulta din acelasi model multiplicativ in care se introduc lanturi de rapoarte:

, in care:

        = profitabilitatea CA;

        = numar de rotatii a activelor circulante in CA;

        = ponderea activelor circulante in activul total;

       , raportul levierului financiar ( gradulde indatorare).

     : 22.62 > 21

     Chiar daca  este pozitiv si asigura cresterea , trebuie apelat cu prudenta la indatorare, deoarece cresterea gradului de indatorare limiteaza independenta financiara si creste gradul de risc al . De aici se desprinde decizia strategica de finantare. In acest sens poate fi estimat un nivel optim al indatorarii pe baza unui  care sa permita egalitatea .

== 0.16 / (1-0.16)(1- 21/22,62) = 2,66

Interpretare:

            In primul exercitiu financiar, gradul de indatorare al intreprinderii este de 255% si exercita un efect de levier financiar pozitiv, egal cu 38.11% asupra intreprinderii, rata rentabiliatii este superioara ratei medii a dobanzii ceea ce reflecta faptul ca activitatea de exploatare este rentabila si intreprinderea poate suporta costul indatorarii, acest fapt are influenta si asupra ratei financiare care o depaseste pe cea economica.

            In al doilea exercitiu financiar, gradul de indatorare este de 332% si exercita un levier financiar egal cu 54.53%, pozitiv asupra intreprinderii, situatie intalnita si in 2007cand inregistram o valoare a levierului financiar de 37.67%. Deci activitatea de exploatare este rentabila si intreprinderea suporta gradul indatorarii fara dificultati de natura financiara.

 CONTUL  DE PROFIT SI PIERDERE SI PERFORMANTELE INTREPRINDERII

1. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune

Denumire

Modalitate de calcul

31.12.2006

31.12.2007

Indici (%)

Cifra de afaceri

 

3497893

5428565

155.2

 

Productia vanduta +

2638784

3877968

146.96

 

Venituri din vanzarea marfurilor +

859109

1550597

180.49

 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul +

0

0

0

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

0

0

0

Marja comerciala

 

234548

395342

168.55

 

Venituri din vanzarea marfurilor -

859109

1550597

180.49

 

Cheltuieli privind marfurile

624561

1155255

184.97

Productia exercitiului

 

2646040

3882825

146.74

 

Productia vanduta +

2638784

3877968

146.96

 

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie +

7256

2557

35.24

 

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

0

2300

0

Valoarea adaugata

 

882094

1047610

118.76

 

Productia exercitiului +

2646040

3882825

146.74

 

Marja comerciala -

234548

395342

168.55

 

Consumurile intermediare

1998494

3230557

161.65

Excedentul brut de exploatare

 

705221

846908

120.1

 

Valoarea adaugata +

882094

1047610

118.76

 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete +

0

0

0

 

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul -

0

0

0

 

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate -

3087

9300

301.26

 

Cheltuieli cu personalul

173786

191402

110.14

Rezultatul din exploatare

 

578219

698024

120.72

 

Excedentul brut de exploatare +

705221

846908

120.1

 

Alte venituri din exploatare -

12084

53066

439.14

 

Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate -

71373

62657

87.79

 

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul +/-

0

0

0

 

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale +/-

96245

133293

138.49

 

Ajustari de valoare privind activele circulante +/-

0

0

0

 

Ajustari privind provizioanele

-28532

6000

-21.03

Rezultatul financiar

 

-8877

-92923

1046.78

 

Venituri financiare total -

56355

1539

2.73

 

Cheltuieli financiare total

65232

94462

144.81

Rezultatul curent

 

569342

605101

106.28

 

Rezultatul din exploatare +

578219

698024

120.72

 

Rezultatul financiar

-8877

-92923

1046.78

Rezultatul extraordinar

 

0

0

0

 

Venituri extraordinare -

0

0

0

 

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

Rezultatul brut

 

569342

605101

106.28

 

Rezultatul curent +

569342

605101

106.28

 

Rezultatul extraordinary

0

0

0

Rezultatul net al exercitiului

 

474880

506566

106.67

 

Rezultatul brut -

569342

605101

106.28

 

Impozitul pe profit -

94462

98535

104.31

 

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

0

0

0

  Interpretarea rezultatelor analizei:

  Cifra de afaceri ararta ca valoarea afacerilor realizate de intreprindere cu tertii, ca urmare a exercitarii activitatii curente de productie si comercializare, a crescut cu 55,20%, ca rezultat al sporirii veniturilor din vanzarea marfurilor cu 80,49% si a productiei vandute cu 46,96%; tendinta crescatoare a cifrei de afaceri arata ca intreprinderea se afla in expansiune, consolidandu-si, in special, activitatea comerciala.

  Marja comerciala a inregistrat o sporire de 68,55%, ca urmare a sporirii veniturilor din vanzarea marfurilor cu 80,40% si a cheltuielilor privind marfurile cu 84,97%..

  Productia exercitiului, indicator care dimensioneaza intreaga activitate realizata de intreprindere intr-un exercitiu, a inregistrat o majorare cu 46,74%,datorita: cresterii productiei vandute cu 46,96%, ceea ce indica faptul ca oferta de produse este bine absorbita de piata; scaderea soldului creditor al contului “Variatia stocurilor” cu 64,76%- un sold creditor inseamna o comercializare slaba a stocurilor de produselor finite si produse in curs de executie existente la inceputul lui 2007,care se concretizeaza in nevandabilitatea productiei.

  Valoarea adaugata, ca indicator de eprformanta care exprima plusul de bogatie creat de intreprindere prin activitatea de exploatare, a inregistrat o crestere de 18,76%, motivata  de majorarea tuturor elementelor ce o compun: se pare ca sporirea consumurilor intermediare (cu 61,65%) este intr-un ritm superior cresterii productiei exercitiului (cu 46,74%).

  Excedentul brut din exploatare dovedeste faptul ca intreprinderea poate sa-si mentina activitatea, are capacitatea sa remunereze capitalurile avansate si, totodata, poate sa onoreze obligatiile fiscale, deoarece capacitatea de autofinantare derivate din activitatea de exploatare este in crestere cu 20,10%. Din analiza structurii excedentului brut din exploatare, observam ca valoarea adaugata este un motiv al evolutiei indicatorului, majorandu-se cu 18,17%. Efectul pozitiv exercitat de cresterea valorii adaugate, asupra soldului intermediar de gestiune analizat, a fost insa diminuat de cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte assimilate cu 201,26% si a cheltuielilor cu personalul cu 10,14%.

  Aceasta evolutia a avut influente favorabile asupra rezultatului din exploatare .Cresterea altor venituri din exploatare cu 339,14% detine ponderea majoritara in structura rezultatului din exploatare.

  Rezultatul financiar este o pierdere atat in 2006, cat si in 2007. Cresterea semnificativa  pierderii cu 946,78% a fost consecinta cresterii cheltuielilor financiare cu 44,81% si a scaderii in pondere mare a veniturilor financiare (cu 97,27%).

  Rezultatul curent a sporit cu 6,28%, procentul mic fiind cauzat de cresterea pierderii financiare,dar si datorata cresterii rezultatului din exploatare cu 20,72%.

  Absenta evenimentelor cu caracter extraordinar a lasat neinfluentat rezultatul net al exercitiului si a condos la egalitatea dintre rezultatul curent si rezultatul brut.

 In mod succesiv,fiecare dintre aceste solduri intermediare de gestiune a influentat cresterea rezultatului net cu 6,67%, de la un exercitiu la altul al perioadei analizate. Cresterea rezultatului brut cu 6,28% a determinat o obligatie fiscala mai mare a acesteia cu 4,31%.loading...Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Economie


Comert
Finante banci
Merceologie


MODELE DE EVALUARE A OPTIUNILOR
PROIECT ECONOMETRIE - Model liniar unifactorial
ANALIZA STUCTURII ACTIVULUI
Modele de piata eficiente
Piata eurotitlurilor de credit
Capacitatea de autofinantare
FACTORII DE INFLUENTA A MASEI SI RATEI PROFITULUI
GESTIUNEA SI CONTROLUL STOCURILOR - TEST GRILA
Lucrare de licenta „Cazuistica si organizarea unei societati de consultanta financiara”
Determinarea puterii de cumparare a banilor
loading...