Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale. producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Turism


Index » business » » afaceri » Turism
Analiza principalilor indicatori economico financiari ale hotelului central


Analiza principalilor indicatori economico financiari ale hotelului central


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Pentru analiza principalilor indicatori economico-financiari se iau in calcul:

         Veniturile

         Cheltuielile



         Cifra de afaceri

         Rata rentabilitatii, formata din rata rentabilitatii comerciale si din rata rentabilitatii financiare

1. Venituri

Veniturile se calculeaza prin insumarea valorilor ce rezulta din vanzarile de bunuri si servicii in numerar sau pe credit, pe o perioada determinata.

Veniturile totale ale hotelului Central sunt compuse din: venituri din cazare, venituri din alimentatie si venituri din prestari servicii.

Tabel 1 .Veniturile hotelului Central

Anii

Venituri totale

Venituri cazare

Venituri alimentatie

Venituri din prestari servicii

2004

1.059.532

617.071

419.575

22.886

2005

2.752.161

1.602.859

1.089.856

59.447

2006

4.051.407

2.359.539

1.604.357

87.510

2007

5.756.148

352.381

2.279.435

124.333

Sursa: Surse interne hotel Central

Se poate observa o pondere foarte ridicata a veniturilor din cazare, mult mai mare decat veniturile din alimentatie si prestari servicii si o crestere continua a tuturor veniturilor in perioada 2004- 2007, veniturile totale crescand in fiecare an. Acest lucru se datoreaza in cea mai mare parte cresterii numarului de turisti ai hotelului. Ponderea scazuta a veniturilor din alimentatie se datoreaza si numarului mare de restaurante de foarte buna calitate din orasul Ploiesti. Prin modernizarea restaurantelor dar si a spatiilor de lucru si depozitare se are in vedere transformarea acestora in cele mai bune din oras, dar si cele mai cunoscute din Ploiesti.

1.1. Dinamica veniturilor

Dinamica veniturilor urmareste repartitia veniturilor hotelului ( cazare, alimentatie, prestari servicii) in perioada 2004-2007.

Figura 1. Veniturile hotelului Central

Ponderea ridicata a incasarilor din activitatea de cazare se explica si prin situatia dificila a activitatii de alimentatie publica si a celorlalte servicii, cu exceptia incasarilor din convorbirile telefonice. O mare parte dintre turistii hotelului sunt clienti care cunosc deja serviciile pe care hotelul le ofera si sunt clienti fideli ai acestuia, dar si turisti care aleg hotelul pentru prima data si care revin aici pentru serviciile de foarte buna calitate oferite. Se estimeaza ca o data cu finalizarea lucrarilor de modernizare, nivelul veniturilor atat din cazare, cat si al celor din alimentatie sa creasca si chiar sa se dubleze.

Fundamentarea veniturilor pentru activitatea de exploatare curenta are in vedere finalizarea reamenajarea/modernizarea celor 130 camere lucrare incheiata in luna ianuarie 2008 precum si marirea capacitatii de cazare cu cele 12 camere noi din Aripa Berbec Corp A2, puse in functiune in luna iulie 2007.

1.2. Modificari absolute si relative ale veniturilor totale

Modificarile absolute si relative urmaresc indicele dinamicii si ritmul mediu de crestere ale veniturilor totale ale hotelului.

Tabel 2.Modificarile veniturilor totale

Anii

Venituri totale

Modificare absoluta

Indicele dinamicii

Ritmul mediu de

Crestere

Baza fixa

n/1

Baza in lant

n/n-1

Baza fixa

In/1

Baza in lant

In/n-1

Baza fixa

Rn/1

Baza in lant Rn/n-1

2004

1.059.532

0

-

1

-

0

-

2005

2.752.161

1.692.629

1.692.629

2,60

2,60

0,23

0,23

2006

4.051.407

2.991.875

1.299.246

3,82

1,47

0,59

0,21

2007

5.756.148

4.696.616

1.704.741

5,42

1,42

0,68

0,15

Investitiile realizate in ultimii ani atat in Ploiesti, cat si in hotelul Central au determinat o crestere a numarului de turisti si implicit a veniturilor. Inchiderea pentru modernizare a unor camere a contribuit la imposibilitatea de a valorifica hotelul la adevarata sa valoare, ceea ce a dus la o imagine neadevarata despre nivelul veniturilor hotelului. Acest lucru se datoreaza faptului ca hotelul nu a putut functiona la intreaga sa capacitate.

Pentru anul 2008, se preconizeaza cresterea veniturilor, in primul rand datorita colaborarilor traditionale cu firme ce isi cazeaza pe perioade lungi delegatii la Hotel Central: OMV-Petrom, Yazaki Romania, Timken, Frisomat, precum si colaborarile cu federatiile sportive de gimnastica, baschet si box pentru cazarea sportivilor cu ocazia desfasurarii de concursuri nationale si internationale la Ploiesti.

Cresterea veniturilor pentru sectorul de alimentatie publica se fundamenteaza pe contractele de mese organizate in saloanele restaurantelor, pe solicitarea clientilor de organizarea de bufete suedeze, simpozioane etc, precum si de dezvoltarea activitatii prin punerea in functiune a noii Terase Berbec ( gradina de vara).

2. Cheltuieli totale ale hotelului Central

Cheltuielile reprezinta consumul de bani, bunuri materiale, de munca etc. pentru satisfacerea necesitatilor de productie sau individuale.

Tabel Cheltuieli totale ale hotelului Central

Anii

Cheltuieli totale

Cheltuieli cazare

Cheltuieli alimentatie

Cheltuieli din prestari servicii

2004



2.015.348

221.688

947.214

846.446

2005

2.214.850

24634

1.040.979

930.237

2006

2.620.596

288.266

1.231.680

1.100.650

2007

2.896.513

318.616

1.361.361

1.216.535

Sursa: Surse interne Hotel Central

Se poate observa din analiza structurii cheltuielilor totale ca acestea au avut o crestere continua. Acelasi lucru se poate spune si despre cheltuielile din alimentatie, cazare si prestari servicii, chiar daca ponderea cheltuielilor din cazare si prestari servicii este mai mica decat cea a cheltuielilor din alimentatie. Cheltuielile din alimentatie au o pondere ridicata datorita faptului ca acest sector prezinta cheltuieli ridicate cu procesul de productie, dar si cu intretinerea spatiilor de servire.

2.1. Dinamica cheltuielilor totale

Alaturi de cheltuielile de intretinere curenta, revizii utilaje, ascensoare, s-au realizat si lucrari de natura reparatiilor capitale impuse de amplul proces de modernizare a intregului complex hotelier:

-          Reparatii/zugraveli fatada superioara a hotelului pentru a finaliza reabilitarea integrala exterioara a cladirii 176.791 lei

-          Reparatii/zugraveli, refacere instalatii la casa scarii hotelului 101.247 lei

-          Reparatii si amenajare laborator, cofetarie, reamenajare magazie, vestiare, spalator, inlocuire canalizare si instalatii electrice si sanitare laborator cofetarie, vestiare personal restaurant pe sexe impuse de normele sanitare in vigoare, avizare HACCP si obtinerea ISO 9001 si 22000 112.454 lei

Figura 2. Cheltuielile hotelului Central

Cresterea sosirilor turistilor a determinat in acelasi timp si cresterea cheltuielilor hotelului. Lucrarile de modernizare ale hotelului contribuie de asemenea la cresterea cheltuielilor. Cheltuielile din cazare au ponderea cea mai mica deoarece investitiile facute in acest sector sunt de lunga durata. Ponderea cheltuielilor din alimentatie este mai crescuta datorita costurilor de productie care sunt mai ridicate.

2.2. Modificari absolute si relative ale cheltuielilor

Modificarile absolute si relative urmaresc indicele dinamicii si ritmul mediu de crestere al cheltuielilor hotelului.

Tabel 4. Modificarile cheltuielilor

Anii

Cheltuieli totale

Modificare absoluta

Indicele dinamicii

Ritmul mediu de crestere

Baza fixa

n/1

Baza in lant

n/n-1

Baza fixa

In/1

Baza in lant In/n-1

Baza fixa Rn/1

Baza in lant Rn/n-1

2004

2.015.348

0

-

1

-

0

-

2005

2.214.850

199.502

199.502

1,1

1,1

10

10

2006

2.620.596

605.248

405.746

1,3

1,2

13

8

2007

2.896.513

881.165

275.917

1,4

1,1

14

7

Ritmul mediu de crestere al cheltuielilor a crescut in anul 2007 cu 40% fata de 2004, fapt datorat si de situatia economica a tarii si de inflatie. Cheltuielile totale nu au inregistrat cresteri impresionante, insa mentinerea nivelului acestora cat mai scazut si cresterea veniturilor, pentru obtinerea de profit.

Cheltuielile se preconizeaza a creste datorita cresterii cheltuielilor cu utilitatile atat ca si consum fizic in urma punerii in functiune a Corpului A2- Aripa Berbec, cat si a cresterii tarifelor asa cum au anuntat furnizorii de utilitati.

Cresterea cheltuielilor inregistrate pentru activitatea de cazare ( in principal cheltuieli cu reparatiile, amortizarea mijloacelor fixe, uzura obiectelor de inventar; ritm total de crestere in 2007 fata de 2006 a acestor cheltuieli 63,7%) intr-un ritm superior celui de crestere al veniturilor, a determinat ca profitul realizat sa fie cu 56,1% mai mic in anul 2007, fata de 2006.

Tabel 5. Activitatea din alimentatie publica lei

2006

2007

Variatie 2007/2006

Venituri

2.91251

387.251

+16,3%

Cheltuieli

2.90403

349.476

+15,4%

Profit brut




9.848

37.809

Sursa: Surse interne Hotel Central

Desi ritmul de crestere al veniturilor denota o revigorare a acestei activitati ca urmare a modernizarii in perioada 2005-2006 a saloanelor-restaurant si deschiderii de noi locatii ( cafenea/cofetarie, club/bar), si activitatea de alimentatie publica a fost influentata in 2007 de lucrarile de refacere/modernizare a holului de primire si a zonei receptie prin ingreunarea accesului si desfasurarea in bune conditii a activitatii in Sala Polivalenta si prin dezafectarea Salonului Berbec pentru mutarea provizorie a receptiei hotelului.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezinta suma totala a veniturilor din activitatea comerciala intr-o perioada determinata.

Tabel 5. Cifra de afaceri

Anii

Cifra de afaceri

Modificare absoluta

Indicele dinamicii

Ritmul mediu de crestere

Baza fixa

n/1

Baza in lant

n/n-1

Baza fixa

In/1

Baza in lant In/n-1

Baza fixa Rn/1

Baza in lant Rn/n-1

2004

712.828

0

-

1

-

0

-

2005

5.207.275

1.494.447

1.494.447

1,4

1,4

4

4

2006

6.955.403

242.575

1.748.128

1,9

1,3

9

3

2007

7.256.128

54300

300.725

2

1

11

1,5

Sursa: Surse interne Hotel Central

Din analiza structurii cifrei de afaceri se poate observa cresterea acesteia continua, in perioada 2004- 2007. Cifra de afaceri a crescut, in conditii de inflatie, gratie cresterii gradului de ocupare al hotelului si, implicit, cresterii veniturilor realizate din aceasta activitate. Se estimeaza ca o data cu redeschiderea camerelor inchise pentru renovare, va creste si cifra de afaceri, prin oferirea de conditii mult mai bune de cazare si a unor servicii mult imbunatatite.

Cifra de afaceri a crescut in anul 2007 fata de anul 2006 cu 7,7%, in timp ce indicele inflatiei comunicat de Comisia Nationala de Statistica a fost de 6,57%. Prevederea bugetara a acestui indicator a fost depasita cu 4,1%. Scoaterea etapizata din circuitul comercial a 130 camere, insumand 252 locuri, a exercitat o influenta semnificativa asupra activitatii desfasurate. Totodata, executia lucrarilor a creat un disconfort fonic si a influentat optiunea turistilor de a se caza la Hotel Central.

Activitatea desfasurata in anul 2007 s-a materializat in obtinerea de profit si s-a pus accent in continuare pe realizarea strategiei de investitii. Efectul dezvoltarii si modernizarii bazei materiale este din ce in ce mai accentuat si se va reflecta in cresterea nivelului indicatorilor de profitabilitate de la un exercitiu financiar la altul.

4. Rata rentabilitatii

Se face analiza posibilitatilor hotelului de a realiza profit, calculand:

        Rata rentabilitatii comerciale= profitul brut/ cifra de afaceri* 100

        Rata rentabilitatii financiare= profitul net/ capital propriu *100

Tabel 6. Rata rentabilitatii

Anii

Profit brut

Cifra de afaceri

Profit net

Capital propriu

Rata rentabilitatii comerciale

Rata rentabilitatii financiare

2004

650.192

712.828

47816

11.560.144

17,51

14,10

2005

868.088

5.207.275

738.574

1597.681

16,67

15,43

2006

4.315.053

6.955.403

668.212

21.848.702

62,04

25,48

2007

5.698.523

7.256.128

4.359.578

25.898.573

78,49

36,59



Sursa: Surse interne Hotel Central

Din analiza ratei rentabilitatii comerciale, se observa cresterea continua a acesteia, in anul 2006 avand o crestere brusca datorita cresterii numarului de turisti, a gradului de ocupare si a cheltuielilor in activitatea hotelului.

Referitor la rata rentabilitatii financiare, se observa o cresterea acesteia, fapt datorat cresterii capitalului propriu si a numarului de servicii prestate, dar si a cresterii profitului net si a capitalului propriu.

4.1. Evolutia indicatorilor economico-financiari in perioada 2004-2007

Evoluta indicatorilor economico financiari prezinta situatia cifrei de afaceri, a profitului brut, a profitului net, totalul activelor si al datoriilor, activul net si situatia actiunilor.

Tabel. 7. Evolutia indicatorilor economico-financiari lei

2004

2005

2006

2007

Cifra de afaceri neta

712.828

5.207.275

6.955.403

7.492.038

Profit brut, din care:

650.192

868.088

4.315.053

676.129

- activitate exploatare curenta

330.987

80682

1.33814

751.072

- vanzare active

236.501

-

2.916.303

-

- activitate financiara

82.704

64.406

64.936

74.943

Profit net

47816

738.574

668.212

575.422

Total activ, din care:

11.560.144

1597.681

21.848.702

25.771.080

- active imobilizate

9.670.707

12.661.788

18.295.361

22.254.953

- active circulante

2.364.695

1.335.162

004.156

2.329.753

Total datorii

778.301

2.077.265

2.389.829

1.927.884

Activ net

10.781.843

11.520.416

19.458.873

284196

Numar actiuni

7100.141

7100.141

80.260.061

118.260.061

Activ net/ actiune ( lei/ actiune)

0,1475

0,1576

0,2424

0,2016

Pret mediu de piata al actiunii (lei)

0,1075

0,1400

0,4950

0,4770

Sursa: Surse interne Hotel Central

Activitatea curenta desfasurata in anul 2007 este influentata de lucrarile de reamenajare/ modernizare realizate la 130 de camere ( 84% din capacitatea de cazare a hotelului), scoase etapizat din circuitul turistic. Desi profitul brut realizat in 2007 este de 3,84 ori mai mare decat cel realizat in anul precedent, acesta este influentat de cheltuielile cu reparatiile, uzura obiectelor de inventar si amortizarea mijloacelor fixe.

Se constata o crestere a valorii activelor imobilizate, crestere datorata amplului program de investitii derulat de catre societate. Activele circulante au inregistrat o scadere datorata reducerii disponibilitatilor banesti. Sumele obtinute in anul 2006 din vanzarea fostului sediu social au fost utilizate pentru plata furnizorilor de investitii. Datoriile curente s-au redus datorita reducerii la jumatate a soldului furnizorilor, atat pentru activitatea curenta, cat si pentru investitii.

Activul net a crescut cu 20,2%, ceea ce confera societatii o situatie buna din punct de vedere financiar. Cresterea capitalului social, reinvestirea profitului si desfasurarea unei activitati profitabile au condus la cresterea capitalului propriu si implicit la asigurarea surselor de finantare a programului de dezvoltare a societatii, in conditii de siguranta si stabilitate.

4.2. Rata indicatorilor

Principalii indicatori de care se tine cont in studiul rentabilitatii sunt: profitul brut, profitul net, rentabilitatea activitatii din exploatare si rentabilitatea activitatii din exploatare curenta.

Tabel 8. Rata indicatorilor

Indicator

2005

2006

2007

Rata profitului brut

15,71%

39,2%

8,6%

Rata profitului net

14,18%

52,7%

7,7%

Rata rentabilitatii activitatii din exploatare

14,95%

39,3%

9,8%

Rata rentabilitatii activitatii din exploatare curenta

14,95%

18,73%

9,8%

Sursa: Surse interne Hotel Central

In anul 2006, valoarea indicatorilor de rentabilitate au fost influentati de evenimentele independente de activitatea de exploatare curenta ( vanzarea fostului sediu social). O imagine exacta a activitatii de exploatare ne ofera indicatorul rata activitatii de exploatare curenta. Desi nivelul acestui indicator s-a redus in anul 2007 activitatea curenta fiind influentata de programele de modernizare/redotare a celor 130 camere din aripa functionala a hotelului, precum si de un volum mare al cheltuielilor cu reparatiile facute in completarea lucrarilor de reabilitare a intregii cladiri. Valoarea acestui indicator se situeaza la un nivel considerat optim pentru ramura de activitate.

Asa cum se cunoaste la nivel national, industria hotelurilor si a serviciilor publice se confrunta cu o lipsa acuta de personal calificat, datorata exodului masiv de forta de munca in alte state. Modernizarea intregii baze materiale si activitatile noi dezvoltate in ultimii ani nu vor fi puse in valoare fara prestarea unor servicii de calitate element care va face diferenta intre ofertele de acelasi tip. De aceea, se impune o reasezare a cheltuielilor, astfel incat personalul calificat sa fie fidelizat.



loading...



Politica de confidentialitate


Copyright © 2018 - Toate drepturile rezervate

Turism


Asigurari
Birotica
Confectii
Industria lemnului
Turism














loading...